Powrót do strony głównej
Pendlernetz

Korzystanie z przeglądarki Microsoft Internet Explorer może sprawić, że strona internetowa nie będzie działać prawidłowo.

FAQ dotyczące centrali wspólnych przejazdów

Często zadawane pytania (FAQ)

Masz pytania dotyczące twogo? My mamy odpowiedzi.

 • Otwórz twogo.
 • Kliknij „Zarejestruj się teraz”.
 • Podaj imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

Wskazówka 1: Imię i nazwisko muszą zawierać co najmniej dwa znaki. Dozwolone są tylko znaki specjalne „.“,„-“ i „‘“. Na początku i na końcu nie może być spacji.

Wskazówka 2: Hasło musi zawierać co najmniej osiem znaków, w tym co najmniej jedną cyfrę oraz przynajmniej jedną małą i jedną wielką literę.

 • Kliknij przycisk „Akceptuj i zarejestruj się”.

Wskazówka 3: Klikając przycisk, potwierdzasz swoją rejestrację i jednocześnie zapoznanie się z dokumentami oraz ich akceptację. Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem weryfikacyjnym.

Wskazówka 4: Jeżeli nie dotarła co Ciebie wiadomość e-mail, sprawdź folder ze spamem. Jeśli klikniesz „Wyślij ponownie e-mail”, e-mail weryfikacyjny zostanie wysłany ponownie.

 • Kliknij przycisk „Otwórz aplikację e-mail”, aby przejść do skrzynki odbiorczej e-mail.
 • Otwórz wiadomość e-mail z twogo i kliknij przycisk „Potwierdź adres e-mail”, aby zweryfikować swój adres e-mail.

Jeśli weryfikacja przebiegła pomyślnie, otrzymasz wiadomość o powodzeniu.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

Jeśli nie masz firmowego adresu e-mail, ale chcesz mieć przypisanie do swojej organizacji, możesz zarejestrować się przy użyciu prywatnego adresu e-mail za pomocą łącza tokena. Łącze tokena zostanie dostarczone przez Twoją organizację.

Wykonaj następujące kroki:

 • Kliknij otrzymane łącze tokena, aby przejść do rejestracji.
 • Wprowadź imię i nazwisko, prywatny adres e-mail oraz hasło.

Wskazówka 1: Imię i nazwisko muszą zawierać co najmniej dwa znaki. Dozwolone są tylko znaki specjalne „.“,„-“ i „‘“. Na początku i na końcu nie może być spacji.

Wskazówka 2: Hasło musi zawierać co najmniej osiem znaków, w tym co najmniej jedną cyfrę oraz co najmniej jedną małą i jedną wielką literę.

 • Kliknij przycisk „Akceptuj i zarejestruj się”.

Wskazówka 3: Klikając przycisk, potwierdzasz swoją rejestrację i jednocześnie zapoznanie się z dokumentami oraz ich akceptację. Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem weryfikacyjnym.

Wskazówka 4: Jeżeli nie dotarła co Ciebie wiadomość e-mail, sprawdź folder ze spamem. Jeśli klikniesz przycisk „Wyślij ponownie e-mail”, e-mail weryfikacyjny zostanie wysłany ponownie.

 • Kliknij przycisk „Otwórz aplikację e-mail”, aby przejść do skrzynki odbiorczej e-mail.
 • Otwórz wiadomość e-mail z twogo i kliknij przycisk „Potwierdź adres e-mail”, aby zweryfikować swój adres e-mail.

Jeśli weryfikacja przebiegła pomyślnie, otrzymasz wiadomość o powodzeniu.
Tym samym automatycznie nastąpiło przypisanie do organizacji pomimo Twojego prywatnego adresu e-mail.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

 • Otwórz twogo i kliknij przycisk „Zaloguj”.
 • Wprowadź zarejestrowany adres e-mail i hasło.
 • Kliknij przycisk „Zaloguj”. 

Po prawidłowym wprowadzeniu danych zalogujesz się na konto użytkownika, aby korzystać z aplikacji twogo.

Jeśli nie zweryfikujesz swojego adresu e-mail podczas rejestracji, zalogowanie się będzie niemożliwe.

Wskazówka: W takim przypadku pojawi się komunikat o błędzie.

 • Otwórz twogo i kliknij przycisk „Zaloguj”.
 • Na stronie logowania kliknij przycisk „Zresetuj teraz”.
 • Wprowadź adres e-mail swojego konta użytkownika w wyświetlonym polu tekstowym.
 • Kliknij przycisk „Resetuj hasło”.

Następnie otrzymasz wiadomość e-mail, aby zresetować hasło.

Wskazówka 1: Jeżeli nie dotarła co Ciebie wiadomość e-mail, sprawdź folder ze spamem. Jeśli klikniesz przycisk „Wyślij ponownie e-mail”, wiadomość e-mail zostanie wysłana ponownie. 

 • Kliknij przycisk „Otwórz aplikację e-mail”, aby przejść do skrzynki odbiorczej e-mail.
 • Otwórz link „Ustaw nowe hasło” zawarte w wiadomości e-mail.

Nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do twogo, gdzie możesz ustawić nowe hasło w odpowiednim polu tekstowym.

Wskazówka 2: Twoje hasło musi zawierać co najmniej osiem znaków, w tym co najmniej jedną cyfrę oraz co najmniej jedną małą i dużą literę.

 • Po wprowadzeniu nowego hasła kliknij przycisk „Resetuj hasło”.

Twoje hasło zostało pomyślnie zresetowane.

Jeśli logujesz się do twogo po raz pierwszy, musisz najpierw wprowadzić informacje wymagane do założenia konta użytkownika.

Wykonaj następujące czynności:

 • Otwórz twogo i kliknij przycisk „Zaloguj się”.
 • Wprowadź zarejestrowany adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk „Zaloguj”.
 • Po prawidłowym wprowadzeniu danych logowania zalogujesz się na konto użytkownika i przejdziesz proces rejestracji.
 • Kliknij przycisk „Dalej”, aby skonfigurować konto użytkownika po raz pierwszy.
 • Kliknij przycisk „Włącz powiadomienia”, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o dopasowaniu z innym użytkownikiem, odebraniu nowej wiadomości lub zmianie przejazdu. Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień lub chcesz je odczytać później, kliknij „Nie teraz”, aby przejść do następnego kroku.
 • Ustaw adres domowy, spod którego zwykle rozpoczynasz przejazdy. W tym celu kliknij przycisk „Dodaj adres DOMOWY”, aby zapisać lokalizację. Wprowadź ręcznie adres w odpowiednim polu tekstowym lub kliknij mapę i umieść pinezkę w żądanej lokalizacji. twogo automatycznie zapisze adres w polu tekstowym. Dodatkowo możesz opcjonalnie wprowadzić miejsce spotkania.

Wskazówka 1: Adres domowy jest automatycznie zapisywany w ulubionych, aby uniknąć ręcznego wprowadzania pełnego adresu podczas tworzenia zamiaru przejazdu. Jeśli klikniesz pytanie „Dlaczego twogo potrzebuje mojego adresu zamieszkania?”, poznasz wynikające z tego korzyści.

 • W kolejnym kroku możesz użyć przycisku „Dodaj adres PRACY”, aby wprowadzić adres swojego miejsca pracy. Jeśli klikniesz „Nie teraz”, automatycznie przejdziesz o krok dalej.
 • Kliknij przycisk „Dodaj zdjęcie profilowe”, aby przesłać zdjęcie profilowe. Jeśli klikniesz „Nie teraz”, automatycznie przejdziesz o krok dalej.
 • W ostatnim kroku kliknij „Gotowe”, aby zakończyć proces rejestracji.

Wskazówka 2: W dowolnym momencie możesz zmienić ustawienia i dane w swoim profilu.

Przed pierwszym utworzeniem przejazdu należy wprowadzić i zweryfikować swój numer telefonu, aby pasażerowie lub kierowcy mogli się z Tobą skontaktować.

 • W tym celu kliknij przycisk „Dodaj numer telefonu”.
 • Wprowadź swój numer telefonu w odpowiednim polu.
 • Kliknij przycisk „Zweryfikuj”.

Następnie na podany numer telefonu otrzymasz SMS z pięciocyfrowym kodem weryfikacyjnym.

Wskazówka 1: Jeśli nie widzisz wiadomości SMS, kliknij „Spróbuj ponownie”, aby została wysłana kolejna.

Wskazówka 2: W zależności od operatora wysłanie SMS-a może zająć do minuty. Jeśli SMS nie przyjdzie od razu, poczekaj chwilę. 

 • Wpisz otrzymany kod w odpowiednim polu w twogo.

Jeśli pomyślnie zweryfikujesz swój numer telefonu, otrzymasz komunikat o powodzeniu.

 • Kliknij ikonę „Profil”.
 • Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia.

Wskazówka: Wprowadzone tutaj ustawienia będą stanowić podstawę wyszukiwania okazji wspólnych przejazdów przy tworzeniu zamiarów przejazdu w przyszłości. Można je oczywiście w dowolnym momencie zmienić.

Dostępne są następujące opcje:

 • Ustawienia przejazdu: Tu znajdziesz zarówno ogólne ustawienia przejazdu, jak również specyficzne opcje dla kierowcy i pasażera.
 • Powiadomienia: Tutaj możesz określić, w przypadku jakich zdarzeń chcesz otrzymywać wiadomości e-mail lub SMS.
 • Konto: Tutaj możesz zmienić hasło oraz edytować wszystkie istotne dane Twojego konta.
 • Bezpieczeństwo: Tutaj możesz wykonać ustawienia dla sfery prywatnej oraz podjąć kolejne kroki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa Twojego konta.
 • Region: Tutaj możesz ustawić jednostki, format i język, w jakim chcesz otrzymywać wiadomości e-maile i SMS.
 • Pomoc: Tutaj możesz zgłosić błąd, przesłać swoją opinię lub uzyskać dane kontaktowe zespołu wsparcia.
 • Informacje: Tutaj najdziesz informacje ze stopki, oświadczenie o ochronie danych, warunki użytkowania i licencje
 • Oceń tę aplikację: Wybór tej opcji spowoduje automatyczne przejście do oceny aplikacji twogo w App Store.
 • Wyloguj: Możesz użyć przycisku „Wyloguj”, aby wylogować się ze swojego konta użytkownika.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

 • Najpierw kliknij ikonę „Profil”.
 • Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia.
 • Otwórz „Ustawienia przejazdu”.

Do wyboru są trzy następujące opcje:

Ogólne ustawienia przejazdu:

 • Ustaw  jedną z domyślnych ról: „Kierowca”, „Pasażer” i „Kierowca lub pasażer”.

Wskazówka 1: Domyślna rola to ta, która będzie dla Ciebie standardowo ustawiona przy tworzeniu zamiaru przejazdu.

 • Wybierz, czy chcesz jeździć ze wszystkimi użytkownikami, czy tylko z użytkownikami z Twojej organizacji.

Wskazówka 2: Wybór zakresu wyszukiwania jest możliwy tylko wtedy, gdy masz przypisanie do organizacji. Możliwe, że Twoja organizacja już zdefiniowała ustawienie, które pozwala na przejazd tylko z użytkownikami organizacji.

 • Określ, czy powrót ma być domyślnie ustawiony przy tworzeniu zamiaru przejazdu.

Wskazówka 3: Nadal możesz w dowolnym momencie utworzyć lub usunąć przejazd powrotny przy tworzeniu zamiaru przejazdu.

 • Określ, czy dzielenie kosztów ma być domyślnie aktywowane podczas tworzenia zamiaru przejazdu.

Wskazówka 4: Aktywuj dzielenie kosztów, aby podzielić koszty podróży między pasażerów. Jeśli nie widzisz takiej opcji w ustawieniach, oznacza to, że Twoja organizacja nie aktywowała tej funkcji.

 • Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały w nich wykonane zmiany.

Ustawienia dla roli kierowca:

 • Określ, czy preferujesz dopasowywanie tylko do pasażerów, którzy przejeżdżają co najmniej 90%, 60% lub 30% Twojej trasy albo, czy możesz zabrać ze sobą dowolną osobę bez ograniczeń.
 • W razie konieczności ustaw, aby pojazdy pulowe z automatyczną skrzynią biegów były przydzielane tylko wtedy, gdy o to zawnioskujesz.
 • Korzystając z symboli „-” i „+”, domyślnie ustaw maksymalny objazd w minutach, którym możesz jechać, aby odebrać pasażera.

Wskazówka: Domyślnie maksymalny objazd jest ustawiony na 15 minut, ale można go zdefiniować indywidualnie przy tworzeniu zamiaru przejazdu. Minimalny czas to 5 minut, a maksymalny to 1 godzina.

 • Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany.

Ustawienia dla roli pasażera:

 • Ustaw, że chcesz jechać jako pasażer, nawet jeśli znaleziono dopasowanie tylko dla jednego etapu podróży w obie strony.

Wskazówka: To ustawienie znacznie zwiększy Twoje szanse na dopasowanie przejazdu. Jednak wybranie tej opcji jest zalecane tylko wtedy, gdy w razie potrzeby masz alternatywne opcje podróży powrotnej. W przeciwnym razie Twoja podróż zostanie potwierdzona w roli „Pasażera” albo „Kierowcy lub pasażera” tylko wtedy, gdy twogo znajdzie dopasowania dla obu etapów podróży. Ma to na celu zapobiec sytuacjom, w których na przykład znajdujesz przejazd do pracy, ale potem nie możesz znaleźć przejazdu powrotnego do domu.

Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

 • Kliknij ikonę „Profil”.
 • Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć Ustawienia.
 • Otwórz „Powiadomienia”.

Tutaj możesz ustawić, czy i jakim kanałem chcesz otrzymywać informacje o podejmowanych działaniach:

Aktualności dotyczące przejazdów

 • Określ, czy chcesz otrzymać potwierdzenie SMS-em, e-mailem lub obiema metodami, gdy twogo znajdzie dla Ciebie przejazd.

Wskazówka 1: Nie ma możliwości wyłączenia obu opcji powiadomień. Oznacza to, że musisz aktywować co najmniej jeden kanał komunikacji.

 • Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany.

Wskazówka 2: twogo nie pobiera żadnych opłat za powiadomienia SMS. Twój operator telefoniczny może pobierać opłaty za odbieranie wiadomości SMS. Aby uzyskać potrzebne informacje, skontaktuj się z usługodawcą.

Aktualizacje zamiaru przejazdu

 • Ustal, czy chcesz otrzymywać informacje e-mailem o statusie Twoich zamiarów przejazdu i czy chcesz, aby twogo wysyłało Ci odpowiednie zaproszenie do kalendarza.
 • Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany.

Przejazdy z okolicy

 • Ustal, czy chcesz otrzymywać oferty przejazdu w okolicy Twojego adresu zamieszkania i pracy, które są dopasowane w systemie twogo na kolejny dzień roboczy. 
 • Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany.

Obserwator

 • Ustaw, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych obserwatorach pocztą e-mail.
 • Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany.

 • Kliknij ikonę „Profil”.
 • Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć Ustawienia.
 • Otwórz kategorię Konto.

Dostępne są następujące opcje ustawień:

Organizacja

Tutaj możesz zobaczyć, do jakiej organizacji należysz.

 • Kliknij przycisk „Otwórz opcje kontaktu”, jeśli chcesz skontaktować się z twogo.

W ramach aplikacji nastąpi przekierowanie do informacji kontaktowych wsparcia.

Jeśli nie należysz do organizacji, ale chcesz do niej dołączyć, wykonaj następujące czynności:

 • Wprowadź token organizacji w polu tekstowym „Token organizacji”.
 • Kliknij przycisk „Przypisz do organizacji”.

Nastąpi automatyczne przypisanie do organizacji.

Wskazówka: Jeśli token organizacji jest nieprawidłowy, pojawi się komunikat o błędzie.

Zmień hasło

Tutaj możesz zmienić swoje hasło.

 • Wprowadź aktualne i nowe hasło w dostępnych polach tekstowych.

Wskazówka 1: Twoje hasło musi zawierać co najmniej osiem znaków, w tym co najmniej jedną cyfrę oraz przynajmniej jedną małą i dużą literę.

 • Po wypełnieniu pól tekstowych kliknij przycisk „Aktualizuj hasło”.

Twoje hasło zostanie zaktualizowane.

Wskazówka 2: Jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij przycisk „Resetuj teraz” na stronie logowania, aby wygenerować nowe hasło. W tym celu musisz wpisać swój adres e-mail w odpowiednim polu tekstowym.

Dane płatności

Tutaj możesz zdefiniować swoją nazwę użytkownika PayPal.Me, aby jako kierowca łatwo otrzymywać pieniądze od swoich pasażerów.

 • W tym celu wpisz swoją nazwę użytkownika PayPal.Me w odpowiednim polu tekstowym. Możesz również kliknąć przycisk „Wstaw”, co spowoduje automatyczne wstawienie adresu e-mail Twojego konta użytkownika do pola tekstowego, bez konieczności wpisywania go ręcznie.
 • Jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany, kliknij przycisk „Zapisz”.

Usuń konto

Tutaj możesz usunąć swoje konto użytkownika.

 • Wpisz swój adres e-mail w odpowiednim polu tekstowym i kliknij przycisk „Usuń konto”.

Wskazówka: Usunięcie konta spowoduje usunięcie wszystkich danych osobowych z naszej bazy danych. twogo anuluje również wszystkie Twoje zamiary przejazdu i usunie dane użytkownika z poprzednich przejazdów. Tej czynności nie można cofnąć. 

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

 • Kliknij ikonę „Profil”.
 • Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć Ustawienia.
 • Otwórz „Bezpieczeństwo”.

Dostępne są następujące opcje ustawień:

Prywatność

 • Aktywuj udostępnianie swojej lokalizacji, jeśli chcesz, aby była ona widoczna dla pasażerów przed każdą podróżą.

Wskazówka 1: Udostępnianie własnej lokalizacji jest dobrowolne.

Wskazówka 2: Lokalizacja kierowcy jest widoczna dopiero na 10 minut przed odbiorem pasażera i kończy się wraz z zakończeniem podróży.

 • Określ, czy chcesz uczestniczyć w loteriach organizowanych przez Twoją organizację.

Wskazówka 3: Jeśli klikniesz przycisk „Warunki korzystania”, otworzą się informacje dotyczące zasad korzystania z loterii Twojej organizacji.

 • Użyj przycisku „Zbieraj punkty za doświadczenie (XP)”, aby określić, czy chcesz gromadzić punkty za zdobywane doświadczenia.

Wskazówka 4: Po aktywowaniu tej funkcji możesz zbierać punkty za korzystanie z twogo, które będą wyświetlane w rankingu.

Wskazówka 5: Jeśli nie widzisz ustawienia dla gromadzenia punktów za doświadczenie, oznacza to, że Twoja organizacja nie włączyła tej funkcji.

 • Kliknij przycisk „Dowiedz się więcej”, aby zobaczyć, ile punktów otrzymasz za poszczególne działania:

      • 1 punkt, jeśli utworzysz zamiar przejazdu
      • 3 punkty, jeśli uczestniczysz jako pasażer we wspólnych przejazdach
      • 5 punktów, jeśli uczestniczysz jako kierowca we wspólnych przejazdach

 • Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany.

Zablokowane osoby

 • Kliknij przycisk „Zablokuj osobę”.
 • Najpierw wpisz imię, a w drugim polu tekstowym nazwisko użytkownika, którego chcesz zablokować, aby uniemożliwić dopasowanie tej osoby do Ciebie.
 • Kliknij przycisk „Zablokuj osobę”.

Wskazówka 1: Pamiętaj, że zablokowani zostaną również inni użytkownicy o takim samym nazwisku.

Wskazówka 2: Zablokowana osoba nie zostanie o tym poinformowana.

Zablokowany użytkownik pojawi się teraz automatycznie na liście zablokowanych osób.

Wskazówka 3: Możesz usunąć zablokowaną osobę z listy, klikając czerwoną ikonę X, a następnie klikając przycisk „Usuń”.

Wskazówka 4: Jeśli jesteś pasażerem środka transportu wahadłowego lub pojazdu przewożącego więcej niż sześć osób, Twoje ustawienia dotyczące zablokowanych osób nie będą uwzględniane przez twogo.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

 • Kliknij ikonę „Profil”.
 • Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć Ustawienia.
 • Otwórz „Region”.

Możesz wybrać jedną z następujących opcji ustawień:

Jednostka odległości

 • Określ jednostkę odległości, wybierając kilometry lub mile.
 • Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany.

Format daty/czasu

 • Wybierz format daty i godziny stosowany w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii albo standardowy format europejski.
 • Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany.

Język komunikacji

 • Określ, w jakim języku chcesz otrzymywać e-maile i SMS-y od twogo.

Wskazówka: To ustawienie nie ma wpływu na język aplikacji.

 • Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany.

Język aplikacji

Tutaj nastąpi automatyczne przeniesienie do ustawień języka urządzenia końcowego.

 • Kliknij ikonę „Profil”.
 • Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć Ustawienia.
 • Otwórz „Pomoc”.

Dostępne są następujące opcje ustawień:

Prześlij opinię

Tutaj nastąpi automatyczne przekierowanie do zainstalowanej usługi e-mail. Pojawi się e-mail przygotowany przez twogo, w którym wystarczy tylko dodać treść swojej opinii.

Często zadawane pytania

Tutaj nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę twogo, gdzie znajdziesz najczęściej zadawane pytania.

Zgłoś błąd

Tutaj nastąpi automatyczne przekierowanie do zainstalowanej usługi e-mail. Pojawi się e-mail przygotowany przez twogo, w którym wystarczy opisać znaleziony błąd.

Wersja aplikacji

Tutaj możesz zobaczyć aktualną wersję swojej aplikacji twogo.

Dane kontaktowe wsparcia technicznego

Tutaj zajdziesz kontaktowy adres e-mail i numer bezpłatnej infolinii wsparcia technicznego.

Wskazówka: Infolinia jest dostępna w następujących krajach: Austria, Argentyna, Brazylia, Kanada, Chile, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Portugalia, Rosja, Singapur, Hiszpania, Szwajcaria, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

 • Kliknij ikonę „Profil”.
 • Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć Ustawienia.
 • Otwórz „Informacje”.

Tutaj znajdziesz stopkę, oświadczenie o ochronie danych, warunki użytkowania i licencje. Nastąpi automatyczne przekierowanie na odpowiednią podstronę serwisu twogo. Dodatkowo możesz wyświetlić licencje.

 • Kliknij ikonę „Profil”.
 • Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć Ustawienia.
 • Kliknij „Oceń tę aplikację”.

Nastąpi automatyczne przekierowanie do odpowiedniego sklepu z aplikacjami w celu przyznania oceny aplikacji twogo.

 • Kliknij ikonę „Profil”.
 • Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć Ustawienia.
 • Kliknij przycisk „Wyloguj”, jeśli chcesz wylogować się z konta użytkownika.

Oczywiście w przyszłości nadal możesz logować się na swoje konto użytkownika.

 • Najpierw otwórz swój profil, klikając ikonę „Profil”.

W górnej części Twojego profilu w kolorowym polu są widoczne następujące dane:

zdjęcie profilowe, imię i nazwisko oraz organizacja

W kolorowym polu zobaczysz zapisane zdjęcie profilowe, swoje imię i nazwisko oraz organizację, do której masz przypisanie.

Zgromadzone punkty

Punkty za doświadczenie to wirtualne premie, które uzyskujesz za każdym razem, gdy korzystasz z aplikacji jako kierowca lub pasażer.

Za utworzenie zamiaru przejazdu i udział we wspólnych przejazdach otrzymasz następującą liczbę punktów: 

  • 1 punkt, jeśli utworzysz zamiar przejazdu
  • 3 punkty, jeśli jako pasażer    dołączysz do wspólnego przejazdu
  • 5 punktów, jeśli jako kierowca   dołączysz do wspólnego przejazdu

W rezultacie im większa jest Twoja aktywność w twogo, tym więcej punktów otrzymujesz.

Wskazówka 1: Punkty zdobyte za przypisanie do wspólnych przejazdów zostaną utracone, jeśli ten przejazd zostanie anulowany lub go usuniesz.

Wskazówka 2: Warunkiem gromadzenia punktów jest aktywacja tej funkcji dla członków przez Twoją organizację oraz Twoja zgoda.

Wskazówka 3: Zapytaj bezpośrednio w swojej organizacji, czy i w jaki sposób zamienia zebrane punkty na premie.

Redukcja emisji CO2

twogo automatycznie oblicza zredukowane emisje CO2 na podstawie trasy przebytej z twogo i wyświetla wynik w Twoim profilu. To daje wgląd we wkład, jaki osobiście wnosisz w ochronę środowiska, korzystając z usług twogo.

Przebyta trasa

Trasa przebyta z twogo w ramach wspólnych przejazdów jest również wyświetlana w Twoim profilu.

 • Otwórz swój profil, klikając ikonę „Profil”.
 • Kliknij przycisk „Edytuj profil”.

Możesz dostosować swoje zdjęcie profilowe, imię, nazwisko, pseudonim, numer telefonu, płeć i lokalizację:

Zdjęcie profilowe

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe, aby je dostosować.

Teraz możesz zrobić nowe zdjęcie, wybrać zdjęcie z galerii i przyciąć zdjęcie profilowe, które zostało już zapisane, lub usunąć je za pomocą opcji „Usuń zdjęcie”.

Imię, nazwisko i pseudonim

 • Wprowadź swoje imię, nazwisko i pseudonim w odpowiednich polach tekstowych.

Wskazówka: Jeśli podany został pseudonim, pojawi się on w rankingu zgromadzonych punktów twogo i będzie widoczny zamiast Twojego imienia i nazwiska, o ile Twoja organizacja aktywowała funkcję zbierania punktów i rywalizacji między jej członkami.

Numer telefonu

 • Kliknij pole „Numer telefonu”, a następnie wprowadź swój numer, jeśli chcesz go zapisać lub zmienić.

Wskazówka 1: Upewnij się, że na początku wpisujesz znak „+” i numer kierunkowy swojego kraju.

 • Kliknij „Zweryfikuj”. 

Na podany numer telefonu otrzymasz SMS z pięciocyfrowym kodem weryfikacyjnym.

Wskazówka 2: Jeśli nie widzisz wiadomości SMS, kliknij przycisk „Spróbuj ponownie”, aby SMS został ponownie wysłany.

 • Wpisz otrzymany kod w odpowiednim miejscu w celu zweryfikowania swojego numeru telefonu.

Jeśli numer telefonu został poprawnie zweryfikowany, otrzymasz wiadomość o powodzeniu.

Płeć

 • Kliknij „Płeć”, jeśli chcesz zapisać swoją płeć.

Dostępne są następujące opcje: „Kobieta”, „Mężczyzna”, „Płeć nieokreślona” i „Brak danych”.

Lokalizacja

Jeśli Twoja organizacja zapisała kilka lokalizacji w twogo, możesz wybrać swoje miejsce zamieszkania.

 • Kliknij „Lokalizacje” i wybierz żądaną lokalizację. 
 • Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany.

 • Najpierw otwórz swój profil, klikając ikonę „Profil”.

Obserwator

 • Kliknij przycisk „Obserwator”, aby zobaczyć, kto Cię obserwuje.
 • Kliknij użytkownika, który Cię obserwuje, aby otworzyć jego profil.

W ten sposób możesz przeglądać informacje o użytkowniku.

 • Kliknij ikonę telefonu, aby pobrać numer użytkownika i zadzwonić do niego. Możesz także wysłać do użytkownika wiadomość SMS, korzystając z ikony listu.
 • Jeśli jeszcze nie obserwujesz użytkownika, możesz to zrobić, klikając przycisk „+ Obserwuj”. Możesz przestać obserwować danego użytkownika, klikając przyciski „Obserwowany”, a następnie „Przestań obserwować”.

Dodatkowo na szaro wyświetlany jest ostatni przejazd z wybranym użytkownikiem.

 • Kliknij „Więcej”, aby zobaczyć wszystkie wcześniejsze wspólne przejazdy. 

Obserwuję

 • Kliknij przycisk „Obserwuję”, aby zobaczyć, kogo obserwujesz.
 • Kliknij przycisk „Obserwuj osoby”.

Tutaj możesz obserwować użytkowników, z którymi jeździłeś w przeszłości.

 • Korzystając z pola wyszukiwania, wyszukaj bezpośrednio nazwy użytkowników, z którymi jeździłeś w przeszłości.
 • Kliknij znak „+”, aby obserwować użytkownika.

Pojawi się on na liście obserwowanych użytkowników. Na liście obserwowanych użytkowników możesz kliknąć trzy kropki w polu danego użytkownika, aby przestać go obserwować lub go zablokować. 

Zablokuj

Jeśli chcesz zablokować użytkownika, aby nie został do Ciebie przypisany, możesz to zrobić na kilka sposobów:

  1. opcja

 • Otwórz swój profil, klikając ikonę „Profil”.
 • Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć Ustawienia.
 • Otwórz kategorię „Bezpieczeństwo”, a następnie „Zablokowane osoby”.
 • Kliknij przycisk „Zablokuj osobę”.
 • Najpierw wpisz imię, a w drugim polu tekstowym nazwisko użytkownika, którego chcesz zablokować.
 • Kliknij przycisk „Zablokuj osobę”.

Wskazówka 1: Pamiętaj, że zablokowani zostaną również inni użytkownicy o takim samym nazwisku.

Wskazówka 2: Osoba, którą zablokujesz nie zostanie poinformowana o blokadzie.

Wskazówka 3: Jeśli jesteś pasażerem środka transportu wahadłowego lub pojazdu przewożącego więcej niż sześć osób, Twoje ustawienia dotyczące zablokowanych osób nie będą uwzględniane przez twogo.

Po kliknięciu przycisku zablokowany użytkownik automatycznie pojawi się na liście zablokowanych osób.

 • Aby usunąć zablokowaną osobę z listy, kliknij ikonę X, a następnie kliknij przycisk „Usuń”.

  2. opcja

 • Kliknij użytkownika, którego chcesz zablokować, aby otworzyć jego profil.
 • Kliknij ikonę trzech kropek, a następnie kliknij Zablokuj, aby zablokować użytkownika.

Wskazówka 1: Osoba, którą zablokujesz nie zostanie poinformowana o blokadzie.

Wskazówka 2: Jeśli jesteś pasażerem środka transportu wahadłowego lub pojazdu przewożącego więcej niż sześć osób, Twoje ustawienia dotyczące zablokowanych osób nie będą uwzględniane przez twogo.

  3. opcja

 • Kliknij ikonę z trzema kropkami w polu danego użytkownika, aby go zablokować za pomocą funkcji „Blokuj”.

Wskazówka1: Osoba, którą zablokujesz nie zostanie poinformowana o blokadzie.

Wskazówka2: Jeśli jesteś pasażerem środka transportu wahadłowego lub pojazdu przewożącego więcej niż sześć osób, Twoje ustawienia dotyczące zablokowanych osób nie będą uwzględniane przez twogo.

 • Kliknij ikonę „Profil”.

Tutaj możesz zobaczyć oceny otrzymane za poprzednie przejazdy.

 • Kliknij przycisk „Więcej”, aby zobaczyć najczęściej przyznawaną ocenę. 

Wskazówka 1: Po uzyskaniu siedmiu ocen pojawiają się one anonimowo w Twoim profilu. Dlatego nie jest możliwe wyciągnięcie wniosków na temat poszczególnych oceniających osób.

Wskazówka 2: Jeśli nie widzisz żadnych ocen w swoim profilu, oznacza to, że Twoja organizacja zrezygnowała z włączania funkcji oceniania.

 • Otwórz swój profil, klikając ikonę „Profil”.
 • Kliknij przycisk „Stopka”.

Nastąpi automatyczne przekierowanie do stopki na stronie twogo.

 • Najpierw otwórz swój profil, klikając ikonę „Profil”.
 • Wybierz zakładkę „Pojazdy”.

Dostępne są następujące opcje:

Dodaj pojazd

 • Kliknij przycisk „Dodaj pojazd”.

Tutaj możesz tworzyć pojazdy.

 • Kliknij kółko z symbolem pojazdu, aby opcjonalnie zapisać zdjęcie swojego pojazdu. Możesz zrobić zdjęcie lub wybrać je z galerii.
 • W polach tekstowych „Model” i „Tablica rejestracyjna” wprowadź dane swojego pojazdu.
 • Kliknij „Typ napędu” i wybierz spośród opcji „Benzyna”, „Diesel”, „Elektryczny”, „Hybrydowy” i „Inny”.
 • Ustaw liczbę wolnych miejsc, korzystając ze znaków „-” i „+”.
 • Określ, czy utworzony pojazd ma być ustawiony jako domyślny.
 • Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany.

Edytuj pojazd

Utworzone pojazdy możesz w dowolnym momencie edytować. 

 • Kliknij pojazd, który chcesz edytować.

Zobaczysz zdjęcie i szczegóły swojego pojazdu.

 • Kliknij przycisk „Edytuj”.
 • Dostosuj zdjęcie, model, tablicę rejestracyjną, rodzaj napędu, wolne miejsca i ustaw jako pojazd domyślny.
 • Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany.

Usuń pojazd

W każdej chwili możesz usunąć stworzone przez siebie pojazdy. 

 • Kliknij pojazd, który chcesz usunąć.

Zobaczysz wtedy zdjęcie i szczegóły swojego pojazdu.

 • Kliknij przycisk „Edytuj”.
 • Kliknij przycisk „Usuń”, aby usunąć pojazd.

Wskazówka 1: Jeśli usuniesz swój pojazd i nie zostaną utworzone kolejne, wszystkie istniejące zamiary przejazdu z rolą kierowcy zostaną zamienione na przejazdy w roli pasażera.

Wskazówka 2: Jeżeli w Twoim profilu jest kilka pojazdów i usuniesz ten, z którym powiązane są przejazdy, twogo ponownie przypisze jeden z Twoich pozostałych pojazdów do tych zamiarów przejazdu. Jeśli w nowo przydzielonym pojeździe nie ma wystarczającej liczby wolnych miejsc, twogo usunie odpowiednią liczbę pasażerów i poinformuje ich o zmianach.

Wskazówka3: Jeżeli w Twoim profilu jest wiele pojazdów i usuniesz pojazd domyślny, kolejny pojazd na liście automatycznie stanie się domyślnym.

 • Otwórz swój profil, klikając ikonę „Profil”.
 • Wybierz zakładkę „Lokalizacje”.

Dostępne są następujące opcje:

Dodaj lokalizację

 • Kliknij przycisk „Dodaj lokalizację”, aby utworzyć nową lokalizację.

Wskazówka: Tworząc zamiar przejazdu, możesz skorzystać z lokalizacji, które są już utworzone, aby uniknąć ręcznego wpisywania pełnego adresu.

Masz dwie możliwości utworzenia żądanej lokalizacji:

  1. opcja

 • Otwórz mapę i wybierz lokalizację, przeciągając pinezkę w odpowiednie miejsce.

   Gdy przesuwasz pinezkę, twogo automatycznie aktualizuje pole „Adres”.

 •  Po wybraniu adresu kliknij przycisk „Zastosuj”. 

  2. opcja

 • Kliknij przycisk „Adres”.
 • Wprowadź adres wybranej lokalizacji.
 • Wybierz żądany adres z listy proponowanych adresów.
 • Kliknij „Moja lokalizacja”, jeśli chcesz utworzyć lokalizację, w której aktualnie się znajdujesz.

Wskazówka: Aplikacja twogo może ustalić Twoją lokalizację tylko wtedy, gdy zezwolisz na dostęp do niej. Taką opcję możesz wybrać w ustawieniach swojego urządzenia końcowego.

 • W polu „Nazwa” wprowadź skróconą nazwę wpisanego adresu.
 • Opcjonalnie możesz wprowadzić opis miejsca spotkania w polu „Miejsce spotkania”.
 • Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany.

Edytuj lokalizację

Utworzone lokalizacje możesz w dowolnym momencie edytować.

 • Kliknij lokalizację, którą chcesz edytować.
 • Dostosuj swoje wpisy, takie jak adres, nazwa lokalizacji i miejsce spotkania.
 • Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany.

Wskazówka 1: Można edytować tylko samodzielnie utworzone lokalizacje.

Wskazówka 2: Lokalizacje oznaczone jako DOM i PRACA oraz lokalizacje wstępnie zdefiniowane przez administratorów, które są wymienione w sekcji „Lokalizacje”, nie mogą być edytowane.

Usuń lokalizację

Samodzielnie utworzone lokalizacje można w dowolnym momencie usunąć.

 • Kliknij lokalizację, którą chcesz usunąć.
 • Kliknij przycisk „Usuń”, aby usunąć wybraną lokalizację.

Wskazówka 1: Można usunąć tylko samodzielnie utworzone lokalizacje.

Wskazówka 2: Lokalizacji oznaczonych jako DOM i PRACA oraz lokalizacji wstępnie zdefiniowanych przez administratorów, które są wymienione w sekcji „Lokalizacje”, nie można usuwać.

Adres DOMOWY

Przy pierwszym logowaniu wymagane jest podanie adresu DOMOWEGO. Można go w dowolnym momencie edytować. Tworząc lokalizację DOM, możesz przy tworzeniu zamiaru przejazdu szybko i łatwo używać swojego adresu domowego i uniknąć jego ręcznego wpisywania.

Wskazówka: Nie możesz usunąć lokalizacji DOM ani zmienić jej nazwy, ale w dowolnym momencie możesz zmienić adres lokalizacji i miejsce spotkania.

Adres PRACY

Przy pierwszym logowaniu wymagane jest podanie adresu PRACY. Można go w dowolnym momencie edytować. Tworząc lokalizację PRACA, możesz przy tworzeniu zamiaru przejazdu szybko i łatwo używać adresu miejsca, w którym pracujesz i uniknąć jego ręcznego wpisywania.

Wskazówka: Nie możesz usunąć lokalizacji PRACY ani zmienić jej nazwy, ale w dowolnym momencie można zmienić adres lokalizacji i miejsce spotkania.

 • Kliknij pole „O tobie”, aby zapewnić współpasażerom wgląd w twoje dane w formie krótkiego opisu składającego się z 200 znaków w Twoim profilu.
 • Podaj również, czy jesteś osobą niepalącą.

Wskazówka: Użytkownicy mogą również zobaczyć opis twojego profilu podczas wspólnego przejazdu.

 • Kliknij przycisk „+”, aby rozpocząć tworzenie zamiaru przejazdu.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

 • Najpierw określ swoją rolę we wspólnych przejazdach. Wybierz spośród ról: „Kierowca”, „Pasażer” i „Kierowca lub Pasażer”.

Wskazówka: Jeśli wybierzesz rolę „Kierowca lub pasażer”, twogo automatycznie określi Twoją rolę na podstawie przejazdów ustawionych przez innych użytkowników i pasujących do Twojego zamiaru przejazdu.

 • Kliknij przycisk „Dalej”.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

Wprowadź trasę dojazdu

 • W polach „Punkt początkowy” i „Miejsce docelowe” wprowadź ręcznie żądane lokalizacje lub wybierz już zapisane i wstępnie zdefiniowane lokalizacje.
 • Jeśli chcesz wybrać lokalizację, w której aktualnie się znajdujesz, kliknij przycisk „Moja lokalizacja” i twogo przejmie Twój aktualny adres.

Wskazówka: Aplikacja twogo może ustalić Twoją lokalizację tylko wtedy, gdy zezwolisz na dostęp do niej. Taką opcję możesz wybrać w ustawieniach swojego urządzenia końcowego.

 • Dodaj maksymalnie pięć celów pośrednich za pomocą przycisku „Dodaj cele pośrednie”.

Zarezerwuj miejsce parkingowe

Jeśli chcesz zarezerwować miejsce parkingowe dla wybranego przejazdu, wykonaj następujące czynności:

 • Jako miejsce docelowe wybierz lokalizację wstępnie zdefiniowaną przez Twoją organizację, która jest oznaczona jako „Dostępne miejsca parkingowe”.

Wskazówka 1: Po utworzeniu zamiaru przejazdu twogo sprawdza dostępność miejsca parkingowego na dzień przed rozpoczęciem podróży i poinformuje Cię o szczegółach miejsca parkingowego e-mailem, jeśli takie powiadomienie jest aktywne w ustawieniach. Dane swojego miejsca parkingowego możesz także wyświetlić w szczegółach podróży.

Wskazówka 2: Miejsca parkingowe można rezerwować tylko wtedy, gdy Twoja organizacja aktywowała funkcję parkowania, a miejsca parkingowe zostały wcześniej zapisane w systemie przez administratorów w lokalizacjach organizacji.

 • Kliknij przycisk „Dalej”, aby przejść do kolejnego kroku.

Dzień, czas wyjazdu i przyjazdu

 • Wybierz dzień, w którym ma się odbyć przejazd.
 • Kliknij przycisk „Wyjazd po”, aby ustawić żądaną godzinę najwcześniejszego odjazdu, oraz przycisk „Przyjazd przed”, aby ustawić żądaną godzinę najpóźniejszego przyjazdu.

Wskazówka 1: Jeśli ustalony przedział czasowy jest zbyt krótki dla danej trasy, pojawi się komunikat o błędzie i konieczne będzie dostosowanie czasu.

 • Jeżeli planujesz przybyć po północy lub następnego dnia, kliknij przycisk „Przyjazd po północy”.

W polu czasu „Przyjazd przed” pojawia się „+1T”.

Wskazówka 2: twogo wskazuje „wysoką” i „niską” szansę na dopasowanie w oparciu o wprowadzone dane.

Powtórz przejazd

Możesz poprosić o powtórzenie zamiaru przejazdu, dzięki czemu unikniesz jego ręcznego wprowadzania.

 • W tym celu kliknij przycisk „Powtórz przejazd”.

Otworzy się sekcja ustawień dla powtarzanego przejazdu. Należy podać w jakie dni i w jakim przedziale czasowym powinien być powtórzony przejazd.

 • Wybierz dni, w które ma zostać powtórzony przejazd.
 • Ustaw datę początkową i końcową dla okresu, w którym przejazd powinien być powtarzany we wskazanych dniach.
 • Kliknij przycisk „Dalej”.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

Opcjonalnie możesz ustalić przejazd powrotny. Punkt początkowy i miejsce docelowe są automatycznie pobierane z ustawień przyjazdu w odwrotnej kolejności, ale nadal możesz je indywidualnie dostosować.

 • W polach „Punkt początkowy” i „Miejsce docelowe” wprowadź ręcznie żądane lokalizacje lub wybierz już zapisane i wstępnie zdefiniowane lokalizacje.
 • Jeśli chcesz wybrać lokalizację, w której aktualnie się znajdujesz, kliknij przycisk „Moja lokalizacja”, a twogo przejmie Twój aktualny adres.

Wskazówka: Aplikacja twogo może ustalić Twoją lokalizację tylko wtedy, gdy zezwolisz na dostęp do niej. Taką opcję możesz wybrać w ustawieniach swojego urządzenia końcowego.

 • Dodaj maksymalnie pięć celów pośrednich za pomocą przycisku „Dodaj cele pośrednie”.
 • Kliknij przycisk „Dalej”.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

Wybierz utworzony pojazd

 • Wybierz pojazd, który masz już zapisany w swoim profilu.
 • Użyj symbolu „-” lub „+”, aby określić liczbę wolnych miejsc w pojeździe.

Wskazówka: Wybór pojazdu pojawia się przy tworzeniu zamiaru przejazdu tylko wtedy, gdy wybrana została rola „Kierowca” albo „Kierowca lub pasażer”.

Utwórz pojazd podczas opracowywania zamiaru przejazdu

Możesz utworzyć nowy pojazd podczas opracowywania zamiaru przejazdu.

 • W tym celu kliknij przycisk „Utwórz nowy”.
 • Kliknij kółko z symbolem pojazdu, aby opcjonalnie zapisać zdjęcie swojego pojazdu. Możesz zrobić zdjęcie lub wybrać je z galerii.
 • W polach tekstowych „Model” i „Tablica rejestracyjna” wprowadź dane swojego pojazdu.
 • Kliknij „Typ napędu” i wybierz spośród opcji „Benzyna”, „Diesel”, „Elektryczny”, „Hybrydowy” i „Inny”.
 • Ustaw liczbę wolnych miejsc, korzystając ze znaków „-” i „+”.
 • Określ, czy utworzony pojazd ma być ustawiony jako domyślny.
 • Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany.

Wskazówka: Tworzenie pojazdu jest możliwe przy opracowywaniu zamiaru przejazdu tylko wtedy, gdy wybrana została rola „Kierowca” albo „Kierowca lub pasażer”.

Samochód wynajęty lub współdzielony

Istnieje możliwość wyboru samochodu z wypożyczalni lub współdzielonego.

 • Aby to zrobić, kliknij przycisk „Samochód wynajęty lub współdzielony”.
 • W odpowiednich polach tekstowych wprowadź informacje niezbędne do opisania pojazdu.
 • Ustaw liczbę wolnych miejsc za pomocą symboli „-” i „+”.

Wskazówka: Wybór samochodu do wynajęcia lub współdzielenia jest możliwy tylko dla ról „Kierowca” albo „Kierowca lub pasażer”.

Samochód pulowy

Jeśli Twoja organizacja ma pojazdy pulowe i udostępnia je do wspólnych przejazdów przez twogo, można również wnioskować o samochód pulowy.

 • W tym celu kliknij przycisk „Poproś o samochód pulowy”.
 • Ustaw liczbę wolnych miejsc za pomocą symboli „-” i „+”.

Wskazówka 1: Jeśli po utworzeniu zamiaru przejazdu i automatycznym sprawdzeniu przez twogo został Ci przydzielony odpowiedni samochód pulowy, odnośne dane będą widoczne w szczegółach Twojego zamiaru przejazdu. Otrzymasz również e-mail ze wszystkimi istotnymi informacjami, jeśli zostały aktywowane powiadomienia.

Wskazówka 2: O samochód pulowy można wnioskować w roli „Kierowca” albo „Kierowca lub pasażer”.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

Dzielenie kosztów

W dodatkowych informacjach można ustawić opcję dzielenia kosztów.

 • Kliknij przycisk „Dzielenie kosztów”, aby aktywować dzielenie się kosztami podróży.
 • Możesz wpisać swój adres PayPal w ustawieniach, korzystając z symbolu koła zębatego w zakładce „Konto” w pozycji „Dane płatności” albo zrobić to bezpośrednio przy tworzeniu zamiaru przejazdu za pomocą przycisku „Zdefiniuj nazwę użytkownika PayPalMe”. Zdefiniowanie nazwy użytkownika PayPal.Me nie jest jednak konieczne do utworzenia zamiaru przejazdu.

Wskazówka 1: Jeśli aktywujesz dzielenie kosztów w roli kierowcy, koszty przejazdu są dzielone między pasażerów, a kierowca otrzymuje płatność.

Wskazówka 2: W roli pasażera, aktywując dzielenie kosztów, akceptujesz również przejazdy, które wymagają podziału kosztów i zgadzasz się zapłacić swoją część płatności kierowcy po rozpoczęciu przejazdu. To ustawienie zwiększa szansę na znalezienie wspólnego przejazdu.

Wskazówka 3: Cena za kilometr jest ustalana w taki sposób, aby łączny koszt ponoszony przez wszystkich pasażerów nie przekraczał faktycznego kosztu przejazdu samego kierowcy.

Podróż służbowa

Możesz określić, że tworzony zamiar przejazdu jest podróżą służbową. Podróże służbowe mają tę cechę, że są dopasowywane tylko wśród kolegów z Twojej organizacji i nie jest pokazywany udział w kosztach, ponieważ organizacja zwykle pokrywa koszty podróży.

 • W celu wybrania tej opcji kliknij przycisk „Podróż służbowa”.

Maksymalny objazd

Możesz również ustawić maksymalny objazd w minutach, który możesz przejechać, aby odebrać pasażera. 

 • Kliknij symbol „-” lub „+”, aby ustawić maksymalny czas objazdu.

Wskazówka: Minimalna wartość to pięć minut, a maksymalna to jedna godzina.

Tylko pasażerowie płci żeńskiej

W dodatkowych informacjach kobiety mają możliwość dopasowania przejazdu tylko z innymi kobietami.

 • W celu wybrania tej opcji kliknij przycisk „Tylko pasażerowie płci żeńskiej”.

Wskazówka: Ta ustawienie będzie dostępne tylko wtedy, gdy w swoim profilu zapiszesz płeć żeńską.

 • Jeśli ta opcja nie została jeszcze wybrana, otwórz swój profil za pomocą ikony „Profil”.
 • Wybierz zakładkę „Profil” i kliknij przycisk „Edytuj profil”.
 • Kliknij „Płeć” i wybierz opcję „Kobieta”.
 • Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

 • Na koniec sprawdź dane w podsumowaniu zamiaru przejazdu.
 • Kliknij pole, w którym chcesz wprowadzić zmiany.

Po kliknięciu odpowiedniego pola do edycji następuje automatyczny powrót do odpowiedniego etapu tworzenia zamiaru przejazdu, na którym można dostosować dane.

 • Po wprowadzeniu zmian klikaj przycisk „Dalej”, aż powrócisz do podsumowania. 
 • Kliknij przycisk „Utwórz zamiar przejazdu”.

Otrzymasz potwierdzenie, że Twój zamiar przejazdu został pomyślnie utworzony.

 • Kliknij przycisk „Gotowe”.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

 • Kliknij ikonę lupy oznaczoną jako „Szukaj”.
 • Wprowadź wymagane parametry przejazdu, takie jak miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży, data, godzina odjazdu i przyjazdu dla wymaganego przejazdu.

twogo automatycznie wyszukuje istniejące, odpowiednie wspólne przejazdy na podstawie wprowadzonych parametrów.

Wskazówka 1: twogo wyszukuje odpowiednie przejazdy w promieniu 45 kilometrów od określonego punktu początkowego i docelowego.

Wskazówka 2: Pasujące wyniki wyszukiwania są sortowane według czasu.

Wskazówka 3: Odpowiednia odległość do wyników wyszukiwania jest sortowana według koloru.

Wskazówka 4: Jeśli nie zostanie znaleziony żaden wynik wyszukiwania, zawsze istnieje możliwość utworzenia własnego żądania przejazdu na podstawie wprowadzonych parametrów.

Wskazówka: Kliknij tutaj, aby zobaczyć film szkoleniowy.

 • Kliknij pasujący sugerowany przejazd, aby wyświetlić jego szczegóły.
 • Kliknij przycisk „Weź udział jako pasażer” lub „Weź udział jako kierowca” w zależności od tego, która rola jest możliwa.

Pula samochodów jest tworzona i organizowana automatycznie.

Wskazówka: Kliknij tutaj, aby zobaczyć film szkoleniowy.

Kliknij ikonę pojazdu z oznaczeniem „Przejazdy”, aby wyświetlić utworzone przejazdy. Tutaj możesz przeglądać wszystkie utworzone zamiary przejazdu chronologicznie według daty i godziny.

Wskazówka 1: Przejazdy, dla których nie znaleziono dopasowania, są wyświetlane na biało. Z kolei przejazdy dopasowane przez twogo są oznaczone firmowym kolorem Twojej organizacji. Jeśli nie masz przypisania do organizacji, dopasowane przejazdy wyświetlą się w kolorze niebieskim.

Wskazówka 2: Przejazd seryjny jest oznaczony symbolem powtórzenia przy danym zamiarze przejazdu.

Wskazówka 3: Jeśli dla utworzonego zamiaru przejazdu zostało zarezerwowane miejsce parkingowe przez twogo, pojawi się przy nim symbol parkingu.

 • Kliknij ikonę pojazdu oznaczoną jako „Przejazdy” w celu wyświetlenia utworzonych przejazdów.
 • Kliknij ikonę zegara, aby otworzyć poprzednie przejazdy.

Twoje wcześniejsze przejazdy są wyświetlane chronologicznie według daty oraz godziny i oznaczone szarym kolorem.

 • Kliknij poprzedni przejazd, aby otworzyć jego szczegóły.
 • Wybierz zakładkę „Szczegóły przejazdu”.

Tutaj sprawdzisz wszystkie istotne informacje dotyczące Twojego poprzedniego przejazdu, takie jak miejsce wyjazdu i docelowe, czas trwania podróży lub Twoja rola.

 • W szczegółach swojego poprzedniego przejazdu wybierz zakładkę „Czat”.

Tutaj są dostępne wszystkie wiadomości na czacie dotyczące poprzedniego przejazdu.

Wskazówka 1: Na czacie z poprzedniego przejazdu nie można dopisywać wiadomości.

Wskazówka 2: Przejazdy są usuwane z systemu po sześciu tygodniach od ich zakończenia. Powoduje to również usunięcie wszystkich grup czatu i zawartych w nich wiadomości.

Po odbyciu podróży możesz ocenić kierowcę i pasażerów.

 • W tym celu wywołaj utworzone przejazdy za pomocą ikony pojazdu z oznaczeniem „Przejazdy”.
 • Kliknij ikonę zegara, aby otworzyć poprzednie przejazdy.

Twoje oczekujące oceny są oznaczone kolorami.

 • Wybierz poprzedni przejazd z oczekującą oceną, jeśli chcesz ocenić kierowcę lub pasażera, i kliknij użytkownika wyświetlonego w kolorowym obszarze.

Otworzy się ekran oceny. Masz do wyboru trzy opcje: 

„Świetnie!”
„Dobrze!”
„Tak sobie!”

 • Wybierz jedną z trzech możliwych ocen.
 • Wystawiaj ocenę na podstawie opcjonalnych kryteriów, na przykład takich jak punktualność i czystość.
 • Jeśli brakuje Ci kryterium oceny, kliknij przycisk „Brakuje Ci kryterium?”, aby zasugerować do pięciu dodatkowych kryteriów twogo.
 • Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk „Wyślij”, aby przesłać ocenę.

Jeśli w podróży jest kilku pasażerów, nastąpi automatyczne przekierowanie do oceny kolejnego pasażera.

 • Jeżeli nie chcesz oceniać użytkownika, kliknij „Pomiń”.
 • Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij „Wyślij”, aby przesłać oceny.

Pojawi się komunikat o pomyślnym wykonaniu.

 • Kliknij przycisk „Gotowe”, aby go zamknąć.

Wskazówka 1: Jeśli nie możesz przesłać oceny po zakończeniu przejazdu, oznacza to, że Twoja organizacja nie wyraziła zgody na aktywację funkcji oceniania. Jeśli nie masz przypisania do organizacji, funkcja oceniania jest domyślnie włączona. 

Wskazówka 2: Po uzyskaniu siedmiu ocen pojawiają się one anonimowo w Twoim profilu. Dlatego nie jest możliwe wyciągnięcie wniosków na temat poszczególnych oceniających osób.

Wskazówka 3: Tego samego użytkownika możesz ocenić tylko trzy razy w roku.

Wskazówka 4: Przejazdy są usuwane z systemu sześć tygodni od ich zakończenia i po upływie tego czasu nie można już ich oceniać.

 • Kliknij ikonę pojazdu z oznaczeniem „Przejazdy”, aby wyświetlić utworzone przejazdy.
 • Otwórz powiadomienia za pomocą ikony dzwonka.

Możesz teraz zobaczyć listę swoich powiadomień.

Wskazówka: Jeśli przychodzą nowe powiadomienia, po prawej stronie nad ikoną dzwonka pojawia się czerwone kółko z ich liczbą.

 • Kliknij ikonę pojazdu z oznaczeniem „Przejazdy” w celu wyświetlenia utworzonych przejazdów.
 • Kliknij utworzony przejazd, aby otworzyć jego szczegóły.

Jeśli twogo nie znalazło jeszcze wspólnego przejazdu dla Twojego zamiaru przejazdu, w szczegółach możesz zobaczyć następujące opcje:

Alternatywne środki transportu publicznego

 • Kliknij ikonę autobusu i pociągu w sekcji Alternatywy.

Możesz teraz wyświetlić wszystkie odpowiednie połączenia transportem publicznym, aby do wybranego miejsca docelowego dotrzeć autobusem lub pociągiem.

Wskazówka: Jeśli nie są wyświetlane żadne alternatywne środki transportu publicznego, oznacza to, że na wybranej trasie nie ma odpowiednich połączeń lub przedział czasowy odjazdu i przyjazdu jest zbyt krótki, aby można było skorzystać z transportu publicznego.

Alternatywy twogo

Wskazówka 1: twogo pokaże Ci możliwe alternatywy zamiaru przejazdu dla kierowcy i pasażera, niezależnie od Twojej roli, aby zwiększyć prawdopodobieństwo dopasowania.

 • Kliknij ikonę kierowcy lub pasażera w sekcji Alternatywy.

Wyświetli się alternatywny przejazd dla Twojego zamiaru przejazdu innego użytkownika. twogo daje konkretne sugestie dotyczące parametrów, które musisz zmienić, aby doszło do wspólnego przejazdu.

 • Kliknij przycisk „Zastosuj alternatywę”.

Twój zamiar przejazdu zostanie teraz zaktualizowany i nastąpi automatyczne dopasowanie.

Wskazówka 2: Jeśli dla zamiaru przejazdu nie są wyświetlane żadne alternatywne przejazdy, oznacza to, że obecnie w systemie nie ma odpowiedniej alternatywy twogo spełniającej wprowadzone kryteria.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

 • Kliknij ikonę pojazdu z oznaczeniem „Przejazdy” w celu wyświetlenia utworzonych przejazdów.
 • Kliknij utworzony przejazd, aby otworzyć jego szczegóły.

Szczegóły przejazdu

Jeśli znaleziono odpowiedniego kierowcę lub pasażera, na zakładce „Szczegóły przejazdu” możesz wyświetlić następujące informacje:

 • Dokładne godziny wyjazdu i przyjazdu oraz czas podróży, a także punkt początkowy, miejsce spotkania, cele pośrednie i miejsce docelowe.
 • Kierowca, wszyscy pasażerowie i pojazd.
 • Proponowany podział kosztów w przypadku roli „Pasażer”.
 • Status wyszukiwania wolnego miejsca parkingowego, jeśli użytkownik w roli kierowcy zgłosił taką potrzebę lub szczegóły Twojego miejsca parkingowego już przydzielonego przez twogo.

Wskazówka: Jeśli aplikacja twogo nie znalazła jeszcze miejsca parkingowego, widoczne jest oznaczenie „Wymagane miejsce parkingowe”. Jednak twogo sprawdza dostępność miejsca parkingowego tylko na dzień przed rozpoczęciem podróży po utworzeniu zamiaru przejazdu.

Mapa i nawigacja

Masz również możliwość przeglądania trasy utworzonego przejazdu i korzystania z nawigacji. Jeśli chcesz włączyć nawigację, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij mapę, aby wyświetlić trasę utworzonego przejazdu.
 • Po kliknięciu przycisku „Rozpocznij nawigację” nastąpi automatyczne przekierowanie do preferowanej aplikacji, która będzie Cię nawigować. Nawigację można również włączyć za pomocą okrągłego przycisku „Start”, który znajduje się na mapie przed jej otwarciem.

Opłata udziału w kosztach

Przycisk „Zapłata przez PayPal” jest ukryty i nie można go kliknąć do momentu rozpoczęcia podróży. Po rozpoczęciu podróży przycisk pojawia się w intensywnym kolorze i można przelać płatność.

 • W tym celu kliknij przycisk „Zapłata przez PayPal”.

Nastąpi automatyczne przekierowanie do PayPal.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami PayPal, aby przelać kwotę.

Wskazówka: Przy tworzeniu zamiaru przejazdu kierowca musi aktywować funkcję dzielenia kosztów, a pasażer musi wcześniej wyrazić zgodę na udział w przejazdach, których warunkiem jest dzielenie się kosztami. Dopiero wtedy dla pasażera udostępniony zostanie przycisk „Zapłata przez PayPal” i możliwy będzie podział kosztów.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

Po dopasowaniu przejazdów dostępny jest czat, dzięki któremu można się komunikować w sprawie zaplanowanego przejazdu. Aby przejść do czatu dotyczącego przejazdu, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij ikonę pojazdu z oznaczeniem „Przejazdy” w celu wyświetlenia utworzonych przejazdów.
 • Kliknij utworzony przejazd, aby otworzyć jego szczegóły.
 • Otwórz czat, klikając zakładkę „Czat” w szczegółach przejazdu.
 • Utwórz wiadomość w polu tekstowym na czacie i wyślij ją za pomocą przycisku wysyłania.

Twoja wiadomość będzie widoczna dla wszystkich uczestników wspólnych przejazdów.

Wskazówka 1: W historii czatu widoczne są data i godzina wysłania wiadomości, jak również imię oraz zdjęcie profilowe użytkownika, który ją napisał. Pozwala to na przypisanie wiadomości na czacie do odpowiednich użytkowników, jeśli jest kilku pasażerów.

Wskazówka 2: Gdy otrzymujesz wiadomość, w prawym górnym rogu zakładki „Czat” pojawia się czerwone kółko z liczbą nowych wiadomości.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

Edytuj przejazd pojedynczy

 • Kliknij ikonę pojazdu z oznaczeniem „Przejazdy”, aby wyświetlić utworzone przejazdy.
 • Wybierz przejazd, który chcesz edytować, aby otworzyć szczegóły przejazdu.
 • Kliknij ikonę ołówka, a następnie przycisk „Edytuj”.

Automatycznie otworzy się podsumowanie zamiaru przejazdu.

 • Kliknij ponownie pole, które chcesz edytować.

Po kliknięciu odpowiedniego pola do edycji następuje automatyczny powrót do odpowiedniego etapu tworzenia zamiaru przejazdu, na którym można dostosować dane.

 • Po wprowadzeniu zmian klikaj przycisk „Dalej”, aż powrócisz do podsumowania. 
 • Kliknij przycisk „Aktualizuj zamiar przejazdu”.

Wskazówka 1: Utworzone zamiary przejazdu możesz w dowolnym momencie zmienić przed rozpoczęciem podróży.

Wskazówka 2: Jeśli edycja zamiaru przejazdu została już zakończona, twogo wyszuka właściwy przejazd w oparciu o nowe dane, niezależnie od tego, czy masz już dopasowany przejazd, i poinformuje kierowcę lub wszystkich pasażerów o zmianach.

Usuń pojedynczy przejazd

 • Kliknij ikonę pojazdu z oznaczeniem „Przejazdy” w celu wyświetlenia utworzonych przejazdów.
 • Wybierz utworzony przejazd, który chcesz usunąć.
 • Kliknij ikonę ołówka, a następnie przycisk „Usuń”, aby usunąć zamiar przejazdu.

Wskazówka 1: W dowolnym momencie przed rozpoczęciem podróży możesz usunąć utworzone zamiary przejazdu, niezależnie od tego, czy masz już dopasowany przejazd.

Wskazówka 2: Jeśli masz już dopasowany przejazd, jego uczestnicy zostaną poinformowani o Twojej rezygnacji z powodu usunięcia zdefiniowanego przejazdu.

Edytuj przejazd seryjny

 • Kliknij ikonę pojazdu z oznaczeniem „Przejazdy” w celu wyświetlenia utworzonych przejazdów.
 • Wybierz utworzony przejazd seryjny, który chcesz edytować, aby otworzyć jego szczegóły.

Wskazówka 1: Przejazdy seryjne można rozpoznać po dołączonym symbolu powtórzenia

 • Kliknij ikonę ołówka, następnie „Edytuj”, a na końcu „Edytuj serię”, aby dostosować całą serię przejazdów.

Automatycznie otworzy się podsumowanie zamiarów przejazdów seryjnych.

 • Kliknij ponownie pole, które chcesz edytować.

Po kliknięciu wybranego pola do edycji automatycznie powrócisz do odpowiedniego etapu tworzenia zamiaru przejazdu, na którym możesz dostosować dane.

 • Po wprowadzeniu zmian klikaj przycisk „Dalej”, aż powrócisz do podsumowania.
 • Kliknij przycisk „Aktualizuj zamiar przejazdu”.

Wskazówka 2: Utworzone zamiary przejazdu można w dowolnym momencie zmienić przed rozpoczęciem podróży.

Wskazówka 3: Jeśli chcesz edytować tylko wybrany przejazd pojedynczy, ale nie całą serię, kliknij ikonę ołówka, następnie przycisk „Edytuj” i na koniec „Edytuj ten przejazd”.

Wskazówka 4: Jeśli edycja zamiaru przejazdu została już zakończona, twogo wyszuka odpowiedni wspólny przejazd w oparciu o nowe dane, niezależnie od tego, czy masz już dopasowany przejazd, i poinformuje kierowcę lub wszystkich pasażerów o zmianach.

Usuń przejazd seryjny 

 • Kliknij ikonę pojazdu z oznaczeniem „Przejazdy” w celu wyświetlenia utworzonych przejazdów.
 • Wybierz utworzony przejazd seryjny, który chcesz usunąć.

Wskazówka 1: Przejazdy seryjne można rozpoznać po dołączonym symbolu powtórzenia.

 • Kliknij ikonę ołówka, następnie „Usuń” i na końcu „Usuń całą serię”, aby usunąć całą serię przejazdów

Wskazówka 2: Utworzone zamiary przejazdu można w dowolnym momencie usunąć przed rozpoczęciem podróży.

Wskazówka 3: Jeśli chcesz usunąć tylko wybrany pojedynczy przejazd z serii, ale nie całą serię, kliknij ikonę ołówka, następnie „Usuń” i na końcu „Usuń wybrany przejazd”.

Wskazówka 4: Jeśli edycja zamiaru przejazdu została już zakończona, twogo wyszuka odpowiedni wspólny przejazd w oparciu o nowe dane, niezależnie od tego, czy masz już dopasowany przejazd, i poinformuje kierowcę lub wszystkich pasażerów o zmianach.

Wskazówka 1: Rozkłady jazdy pokazują anonimowo wszystkie przyjazdy i odjazdy dla ustalonych zamiarów przejazdu w odpowiednich lokalizacjach Twojej organizacji. To umożliwia sprawdzenie, ilu członków organizacji szuka wspólnych przejazdów i które trasy są wybierane.

Wskazówka 2: Rozkłady jazdy uwzględniające lokalizacje organizacji są Tobie przekazywane przez Twoją organizację. W zależności od organizacji rozkłady jazdy są publikowane w intranecie, wyświetlane na ekranie w holu lub przesyłane za pomocą linku.

 • Otwórz rozkład jazdy lokalizacji Twojej organizacji.
 • Kliknij istniejący przejazd, do którego chcesz dołączyć.

Nastąpi automatyczne przekierowanie do aplikacji internetowej twogo.

 • Zaloguj się przy użyciu swoich danych logowania.

Teraz automatycznie przejdziesz do tworzenia zamiaru przejazdu. Wszystkie dane dotyczące wybranego przejazdu zostały już dla Ciebie utworzone.

 • Kliknij przycisk „Utwórz zamiar przejazdu”.

Twój zamiar przejazdu został utworzony i teraz nastąpi automatyczne dopasowanie do już istniejącego przejazdu.

Opcja 1 – Udostępnienie przejazdu przy tworzeniu zamiaru przejazdu

 • Najpierw utwórz zamiar przejazdu.
 • Następnie kliknij przycisk „Współdziel przejazd”.
 • Wybierz, czy chcesz współdzielić przejazd w jedną, czy obie strony.
 • Kliknij przycisk „Współdziel przejazd z obserwatorem twogo”.

Twój przejazd zostanie następnie udostępniony Twoim obserwatorom, którzy mają teraz możliwość dołączenia do niego.

Opcja 2 – Udostępnianie przejazdu w późniejszym terminie

 • Spośród utworzonych zamiarów przejazdu wybierz i kliknij przejazd, który chcesz współdzielić.
 • W szczegółach przejazdu kliknij przycisk współdzielenia.
 • Wybierz, czy chcesz współdzielić przejazd w jedną czy obie strony.
 • Kliknij „Współdziel przejazd z obserwatorem twogo”.

Twoja podróż zostanie następnie udostępniona Twoim obserwatorom, którzy mają teraz możliwość dołączenia do niego.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

Opcja 1 – Udostępnienie przejazdu przy tworzeniu zamiaru przejazdu

 • Najpierw utwórz zamiar przejazdu.
 • Następnie kliknij przycisk „Współdziel przejazd”.
 • Wybierz, czy chcesz współdzielić przejazd w jedną, czy obie strony.
 • Kliknij przycisk „Udostępnij link”.
 • Teraz wybierz kanał komunikacji i osobę, której chcesz udostępnić link.

Twój przejazd zostanie następnie udostępniony odpowiednim osobom, które mają teraz możliwość dołączenia do niego.

Opcja 2 – Udostępnianie przejazdu w późniejszym terminie

 • Spośród utworzonych zamiarów przejazdu wybierz i kliknij przejazd, który chcesz współdzielić.
 • W szczegółach przejazdu kliknij przycisk współdzielenia.
 • Wybierz, czy chcesz współdzielić przejazd w jedną czy obie strony.
 • Kliknij przycisk „Udostępnij link”.
 • Teraz wybierz kanał komunikacji i osobę, której chcesz udostępnić link.

Twój przejazd zostanie następnie udostępniony odpowiednim osobom, które mają teraz możliwość dołączenia do niego.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

 • Kliknij ikonę pojazdu z oznaczeniem „Przejazdy” w celu przejścia do widoku utworzonych przejazdów.

Jeśli użytkownicy współdzielą z Tobą przejazdy, w widoku utworzonych przez Ciebie przejazdów pojawi się komunikat zatytułowany „Wspólne przejazdy”.

 • Kliknij wiadomość „Wspólne przejazdy”.

Zobaczysz teraz wszystkie wspólne przejazdy w chronologicznym porządku według daty i godziny.

 • Wybierz przejazd, do którego chcesz dołączyć.
 • Kliknij przycisk „Akceptuj” dla odpowiedniego przejazdu.

Zaakceptowany przejazd automatycznie pojawi się w widoku utworzonych przez Ciebie przejazdów i dołączysz do wspólnych przejazdów.

Wskazówka: Jeśli znaleziono dla Ciebie przejazd, w którym osoba go udostępniająca wybrała rolę „Kierowca lub pasażer”, zdecyduj, czy chcesz zaakceptować przejazd jako „Kierowca” czy „Pasażer”.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

Utworzone zamiary przejazdu automatycznie pojawią się w Twoim kalendarzu e-mail.

Wskazówka: Wpisy w kalendarzu twogo to standardowe terminy, które są automatycznie ustawiane jako prywatne. Zapytanie o termin blokuje Twój kalendarz od najwcześniejszego możliwego czasu wyjazdu do najpóźniejszego możliwego czasu przyjazdu, który został podany.

Przy tworzeniu zamiaru przejazdu, w kroku „Dodatkowe informacje” kobiety mają możliwość dopasowania tylko pasażerów płci żeńskiej.

 • W tym celu kliknij przycisk „Tylko pasażerowie płci żeńskiej”.

Wskazówka: Ta ustawienie będzie dostępne tylko wtedy, gdy w swoim profilu zapiszesz płeć żeńską.

 • Jeśli ta opcja nie została jeszcze wybrana, otwórz swój profil za pomocą ikony „Profil”.
 • Wybierz zakładkę „Profil” i kliknij przycisk „Edytuj profil”.
 • Kliknij „Płeć” i wybierz opcję „Kobieta”.
 • Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”, jeśli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany.

Wskazówka: Tutaj przejdziesz do filmu szkoleniowego.

Upewnij się, że miejsce odbioru i wysadzenia jest bezpieczne i wygodne dla kierowcy.

Wskazówka 1: Dla własnego bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas podróży z nieznanymi osobami, wybieraj punkty odbioru i wysadzenia w miejscach publicznych, które są dobrze oświetlone w nocy, zapewniają schronienie podczas niepogody i nie znajdują się w odległych obszarach.

Wskazówka 2: Jeśli nie chcesz podawać swojego prawdziwego miejsca zamieszkania w adresie DOMOWYM wymaganym przez twogo, wybierz bezpieczne miejsce publiczne w pobliżu, np. przystanek autobusowy lub skrzyżowanie.

Pod pojęciem organizacji rozumiemy na przykład firmy, gminy, kliniki, urzędy, uniwersytety, szkoły wyższe i wiele innych.

Korzystanie z twogo jako organizacja ma następujące zalety:

Ogólne korzyści:

 • Ograniczenie ruchu drogowego
 • Efektywniejsze wykorzystanie miejsc parkingowych
 • Promowanie ochrony klimatu
 • Wzmocnienie społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Doświadczenie dobrych praktyk mobilności operacyjnej przez pracowników

Zalety aplikacji:

 • Dostosowanie do korporacji. Aplikacja twogo w barwach i z logo Twojej firmy.
 • Definiowanie lokalizacji wewnętrznych
 • Grywalizacja
 • Funkcja parkowania
 • Funkcja oceny
 • Zarządzanie pojazdami pulowymi
 • Zakresy wyszukiwania
 • Wskazanie udziału w kosztach
 • Płatność w aplikacji
 •  Przejazdy wahadłowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji twogo i jej zalet, pobierz tutaj broszurę informacyjną twogo .

Jeśli interesuje Cię korzystanie z aplikacji twogo jako organizacja, napisz do nas na adres info@twogo.com.

Pendlernetz powered by twogo
Pendlernetz jest marką ADAC i reprezentuje społeczność użytkowników wspólnych przejazdów. W ramach zróżnicowanego portfolio usług ADAC będzie oferowana usługa mobilności o tej samej nazwie w postaci cyfrowej platformy współdzielenia przejazdów. Operatorem sieci dla osób dojeżdżających do pracy  jest firma Schwarz Mobility Solutions GmbH we współpracy z ADAC.

W ramach tej współpracy twogo jest dostawcą platformy dla marki „Pendlernetz powered by twogo”. To mobilne, oparte na chmurze rozwiązanie jest oferowane pod wspólną marką w bezpłatnej, nie wymagającej licencji wersji podstawowej dla osób dojeżdżających w celach prywatnych i zawodowych.

Schwarz Mobility Solutions GmbH zastrzega sobie wszelkie prawa do mobilnego rozwiązania opartego na chmurze twogo, które są chronione prawami autorskimi oraz innymi prawami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej. Schwarz Mobility Solutions GmbH jest i pozostaje prawnym właścicielem istniejących praw autorskich i innych praw własności przemysłowej do oprogramowania twogo.

Współpraca nie ma skutków prawnych ani technicznych dla naszych obecnych i przyszłych klientów biznesowych, którzy korzystają z twogo w modelu korporacyjnym. Żadne dane użytkownika ani inne informacje nie są udostępniane partnerowi ADAC.

Aplikacje natywne i internetowe zostaną dostosowane do wytycznych marki „Pendlernetz powered by twogo” w ramach współpracy pomiędzy ADAC i Schwarz Mobility Solutions GmbH. Nie ma to wpływu na zwykłą użyteczność lub doświadczenie użytkownika twogo, ale służy jedynie skierowaniu do szerokiej i ukierunkowanej grupy użytkowników.

Oferujemy katalog z obszerną ofertą marketingową, na którą składają się personalizowane upominki i drukowane publikacje związane z naszą platformą do współdzielenia przejazdów twogo.

Głównym celem jest wspieranie rozwoju wspólnych przejazdów z twogo w Twojej organizacji.

Dzięki kreatywnym projektom, motywom przewodnim i odpowiednim artykułom pomagamy organizować wewnętrzny marketing promujący rozwiązania zrównoważonej mobilności.

Tutaj pobierz katalog marketingowy z całą zawartością .

Jeśli chcesz otrzymywać materiały marketingowe twogo, skontaktuj się z nami pod adresem info@twogo.com.

W oświadczeniu o ochronie danych twogo znajdziesz wszystkie informacje dotyczące ochrony Twoich danych.

Tutaj przejdziesz do oświadczenia o ochronie danych.

Tutaj przejdziesz do aktualnych warunków użytkowania aplikacji twogo.