Powrót do strony głównej
Pendlernetz

Korzystanie z przeglądarki Microsoft Internet Explorer może sprawić, że strona internetowa nie będzie działać prawidłowo.

Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm

Tel.: +49 (0) 0800 4689646

E-Mail: info@twogo.com

Członek zarządu: Jörg Siegel, Leonie Knorpp, Gregor Schupitza
Sąd Rejestrowy: Stuttgart, HRB 751331 nr VATUE: DE297802026

A. Zgodność z przepisami

Zgodność z przepisami i przestrzeganie zasad są dziś bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej. W globalnym środowisku wyzwania prawne stale rosną. Dlatego też stale dostosowujemy nasze procesy i systemy do wymogów prawnych. Aby podkreślić znaczenie zgodności z prawem, uznaliśmy ją za zasadę korporacyjną: „Działamy zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi wytycznymi”. Zgodność z przepisami jest zatem integralną częścią naszej kultury korporacyjnej. Stosujemy system zarządzania zgodnością, który umożliwia użytkownikom jako klientom, partnerom biznesowym lub pracownikom firmy działanie według jednolitych i wiążących struktur. W celu zachowania zgodności z naszą zasadą korporacyjną ważne jest, aby zidentyfikować potencjalne niewłaściwe postępowanie na wczesnym etapie. Osiągamy to m.in. poprzez zgłaszane nam sygnały o możliwych naruszeniach zgodności. Naruszenie zgodności ma miejsce, gdy obowiązujące prawo lub wewnętrzne wytyczne są naruszane przez lub wobec naszych pracowników w Niemczech lub za granicą w trakcie wykonywania ich obowiązków służbowych. Naruszenia te obejmują na przykład przestępstwa korupcyjne, wykroczenia w zakresie konkurencji i karteli, naruszenia ochrony danych oraz wykroczenia w zakresie rachunkowości, finansów i podatków. W celu wykrywania i zapobiegania naruszeniom przepisów polegamy na naszych pracownikach, a także na naszych klientach i partnerach biznesowych. Jeśli użytkownik zauważy oznaki naruszenia zgodności z przepisami, może je zgłosić za pośrednictwem różnych kanałów. Niezależnie od wybranego kanału każde zgłoszenie będzie traktowane z zachowaniem ścisłej poufności — na życzenie również anonimowo.

Nasze stanowisko w sprawie łańcucha dostaw

Przedsiębiorstwa należące do Grupy Schwarz przestrzegają praw człowieka i standardów ochrony środowiska we własnych obszarach działalności oraz w ramach swoich globalnych łańcuchów dostaw. Celem jest promowanie ich skuteczności i zapobieganie przypadkom ich naruszania. Wspólnie ze swoimi pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi i udziałowcami, spółki Grupy Schwarz każdego dnia podejmują działania na rzecz praw człowieka — w szczególności angażują się w promowanie uczciwych praktyk biznesowych oraz dobrych warunków pracy i życia.

Więcej informacji na temat odpowiedzialności korporacyjnej -> https://jobs.schwarz/en/corporate-responsibility

B. Osoba kontaktowa

Jeśli użytkownik chce zgłosić przypadki naruszenia zgodności lub ma pytania dotyczące zgodności, prosimy o kontakt z naszą osobą kontaktową ds. zgodności pod następującym adresem:

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Compliance
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
e-mail: compliance@mail.schwarz

C. System zgłoszeń online

Jako dodatkową opcję zgłaszania przypadków naruszenia zgodności z przepisami stworzyliśmy system zgłoszeń online. Wszystkie napływające sygnały będą rozpatrywane przez wyżej wymienioną osobę kontaktową. System zgłaszania online jest aplikacją internetową i można do niego uzyskać dostęp z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu za pośrednictwem następującego linku: do systemu zgłaszania online.

D. Doradca ds. poufności

Nasz zewnętrzny doradca ds. poufności, dr Margarete von Galen, jest do dyspozycji użytkowników. W każdej chwili można zwrócić się do niej z informacją o przestępstwach kryminalnych lub administracyjnych związanych z przedsiębiorstwem i zatrudnieniem. Adwokat von Galen dokładnie przeanalizuje uzyskane informacje i przekaże je pełnomocnikowi ds. zgodności z przepisami, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na naruszenie zgodności z przepisami. Jako zewnętrzny doradca ds. poufności, pani von Galen jest zobowiązana do zachowania tajemnicy. Dane osobowe użytkownika zostaną nam ujawnione wyłącznie za jego wyraźną zgodą.

Dr. Margarete Gräfin von Galen
Specjalista ds. prawa karnego
Mommsenstraße 45
10629 Berlin

Tel.: +49 30-310-182-0
Tel.: +49 30-310-182-20

e-mail: galen@galen.de

Wszystkie przesłanki wskazujące na naruszenie zgodności z przepisami sprawdzamy dokładnie i z zachowaniem poufności, a udowodnione wykroczenia karzemy konsekwentnie i we właściwy sposób. Należy pamiętać, że zgłoszenia niezwiązane z przestrzeganiem przepisów nie będą rozpatrywane.

Informacja zgodnie z art. 24 ust. 2 aktu o usługach cyfrowych („Digital Services Act”): Średnia liczba aktywnych miesięcznie odbiorców: 31 250

Pojedynczy punkt kontaktowy z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych zgodnie z art. 11 aktu o usługach cyfrowych („Digital Services Act”): info@twogo.com