terug naar startpagina
Pendlernetz

Door het gebruik van de Microsoft-browser Internet Explorer werkte de website niet goed.

Colofon

Colofon

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm, Duitsland

Tel.: +49 (0) 0800 4689646

E-mail: info@twogo.com

Directie: Jörg Siegel, Leonie Knorpp, Gregor Schupitza
Rechtbank van eerste aanleg: Stuttgart, HRB 751331 USt.-IdNr: DE297802026

A. Naleving

Naleving of compliance is vandaag complexer dan ooit tevoren. De juridische uitdagingen nemen wereldwijd voortdurend toe. Vandaar dat wij onze procedures en systemen voortdurend aanpassen aan de wettelijke kaders. Om het belang van het naleven van de wet te benadrukken, hebben wij dit in onze bedrijfsbeginselen verankerd: “Wij houden ons aan de toepasselijke wetgeving en interne richtlijnen.” Compliance is dan ook een belangrijk onderdeel van onze ondernemingscultuur. Wij maken gebruiken van een zogeheten ‘compliancemanagementsysteem’ waardoor u als klant, zakenpartner of medewerker altijd handelt binnen eenduidige en bindende richtlijnen. Om te voldoen aan ons bedrijfsbeginsel, is het belangrijk dat we potentiële overtredingen al in een vroeg stadium opsporen. Dit lukt ons onder meer doordat mogelijke overtredingen van de compliance bij ons gemeld worden. Er is sprake van een compliance-overtreding op het moment dat de toepasselijke wetgeving of interne richtlijnen worden geschonden door of ten aanzien van onze werknemers in binnen- en buitenland tijdens de uitoefening van hun werk. Voorbeelden van dergelijke overtredingen zijn corruptie, kartelvorming, negeren van de gegevensbescherming en delicten met betrekking tot de boekhouding, financiën en belastingen. Om compliance-overtredingen op te sporen en te voorkomen, zijn we afhankelijk van onze werknemers, maar ook van onze klanten en zakenpartners. Mocht u aanwijzingen op een compliance-overtreding opmerken, kunt u dit via verschillende kanalen melden. Welke weg u ook kiest, wij verzekeren u dat elke melding strikt vertrouwelijk zal worden behandeld, of zelfs anoniem als u dit wenst.

Onze aanspraak in de toeleveringsketen

De bedrijven van de Schwarz Group respecteren mensenrechten en milieunormen in hun eigen bedrijfsgebieden en in hun wereldwijde toeleveringsketens. Het doel is om hun geldigheid te bevorderen en om schending ervan te voorkomen. Samen met hun medewerkers, klanten, zakelijke partners en andere belanghebbenden werken de bedrijven van de Schwarz Group elke dag aan de bevordering van mensenrechten - in het bijzonder zetten ze zich in voor eerlijke handelspraktijken en voor goede werk- en leefomstandigheden.

Meer informatie over de verantwoordelijkheid van bedrijven -> https://jobs.schwarz/en/corporate-responsibility

B. Aanspreekpunt

Mocht u aanwijzingen op compliance-overtredingen willen melden of vragen hebben over het onderwerp compliance, dan kunt u contact opnemen met ons compliance-aanspreekpunt via het volgende adres:

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Compliance
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm, Duitsland
E-mailadres: compliance@mail.schwarz

C. Online meldsysteem

Om tekenen van overtredingen ook online te kunnen melden, hebben we een onlinemeldsysteem opgezet. Alle meldingen die binnenkomen worden behandeld door het hierboven vermelde aanspreekpunt. Het onlinemeldsysteem is een internetapplicatie die u vanaf elk apparaat met toegang tot het internet kunt bereiken. Gebruik hiervoor de volgende link: naar het onlinemeldsysteem.

D. Vertrouwenspersoon

Onze juriste, Dr. Margarete von Galen, staat tot uw beschikking als extern vertrouwenspersoon. U kunt te allen tijde contact met haar opnemen inzake bedrijfs- en werkgerelateerde strafbare feiten of overtredingen. Dr. Von Galen zal uw melding zorgvuldig onderzoeken en doorsturen naar de compliance-beambte indien er concrete aanwijzingen zijn die duiden op een compliance-overtreding. Als extern vertrouwenspersoon is Dr. Von Galen verplicht tot geheimhouding. Zij zal uw persoonsgegevens alleen met ons delen indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Dr. Margarete Gräfin von Galen
Gespecialiseerd strafrechtadvocaat
Mommsenstraße 45
10629 Berlijn, Duitsland

Tel.: +49 30-310-182-0
Tel.: +49 30-310-182-20

E-mailadres: galen@galen.de

Wij zullen alle aanwijzingen op overtredingen zorgvuldig en vertrouwelijk onderzoeken en bewezen misdragingen op consequente en passende wijze bestraffen. Houd er rekening mee dat meldingen die niet zijn gerelateerd aan compliance niet in behandeling worden genomen.

Mededeling naar aanleiding van artikel 24, lid 2 van de wet inzake digitale diensten (‘Digital Services Act’): gemiddeld 31.250 actieve gebruikers per maand

Centraal contactpunt voor de autoriteiten van de lidstaten, de Europese Commissie en de Europese Raad voor Digitale Diensten in overeenstemming met artikel 11 van de wet inzake digitale diensten (‘Digital Services Act’): info@twogo.com