terug naar startpagina
Pendlernetz

Door het gebruik van de Microsoft-browser Internet Explorer werkte de website niet goed.

Gegevensbescherming

Privacybeleid voor twogo en verwante websites en diensten

 

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Privacybeleid website en dienst twogo

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus en streven ernaar u uitgebreid te informeren over de verwerking van deze gegevens. In het volgende privacybeleid staat beschreven op welke manier en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website bezoekt, contact met ons opneemt of van onze socialmediapagina's en/of onze twogo-app gebruikmaakt.

Uw persoonsgegevens worden principieel door uzelf verstrekt. De rechtsgrond hiervoor is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

Versie 4.0

Inhoud

A. Verantwoordelijke zoals bedoeld in art. 4 sub 7 AVG

De verantwoordelijke voor de hierna beschreven gegevensverwerkingen zoals bedoeld in art. 4 sub 7 AVG is:

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm

E-mail: info@twogo.com

Als u een gebruiker met een licentie van een van onze zakelijke klanten bent, treden uw werkgever/opdrachtgever en wij op als gezamenlijke verantwoordelijken op het gebied van gegevensverwerking in de zin van art. 26 AVG. Hiervoor sluiten wij onder gezamenlijke verantwoordelijkheid met de betreffende zakelijke klant contracten af, waarin wij de betreffende taakverdeling contractueel hebben vastgelegd. Onder G vindt u hierover meer informatie.

B. Het bezoeken van onze website en onze socialmediapagina's

1. Communicatie per e-mail/telefoon/post/contactformulier

1.1. Doelen van de gegevensverwerking/rechtsgrond:

Persoonlijke informatie die u ons per e-mail, telefoon, post of via het contactformulier verstrekt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw aanvraag. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat hierbij uit het belang om uw vragen te kunnen beantwoorden en zo uw tevredenheid te behartigen en te bevorderen.

Indien u ons in het kader van de contactmogelijkheden persoonsgegevens verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst of bij een bestaande contractuele relatie, geldt art. 6, lid 1 sub b AVG als rechtsgrond voor de gegevensverwerking.

Als u ons meer informatie verstrekt dan de verplichte informatie in ons contactformulier, gebeurt dit op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstig gebruik.

Als u ons persoonsgegevens verstrekt in het kader van de meldings- en bezwaarprocedure conform artikel 16 van de Duitse wet  Digitale diensten, dan wel in het kader van de klachtenprocedure conform artikel 20 van de Duitse wet Digitale diensten, geldt artikel 6, paragraaf 1, zin 1, punt c) van de AVG i.c.m. artikel 16 of artikel 20 van de Duitse wet Digitale diensten als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. Dit houdt in dat wij uw gegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting.

1.2. Ontvangers/categorieën van ontvangers

Om bepaalde redenen en indien noodzakelijk geven wij uw persoonsgegevens door aan Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, aangezien dit bedrijf in onze opdracht eventuele vragen behandelt die u telefonisch, per post en/of per e-mail heeft gesteld.

1.3. Verplichting tot verstrekken van uw gegevens

U bent contractueel noch wettelijk verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Mocht u ons echter niet de gegevens verstrekken die nodig zijn om uw verzoek te kunnen verwerken, dan kunnen wij het verzoek niet in behandeling nemen of erop reageren.

1.4. Opslagduur/criteria voor het bepalen van de opslagduur

Alle persoonsgegevens die u aan ons doorstuurt naar aanleiding van vragen worden door ons uiterlijk 90 dagen na het laatste antwoord verwijderd of veilig geanonimiseerd. De bewaartermijn van 90 dagen komt voort uit het gegeven dat u soms misschien opnieuw contact met ons moet opnemen over dezelfde kwestie, waarbij wij ons dan moeten kunnen beroepen op de eerdere correspondentie. Uit ervaring weten we dat er meestal na 90 dagen geen vragen meer zijn over onze antwoorden. Indien u uw rechten als betrokkene uitoefent, worden uw persoonsgegevens nog 3 jaar na dato van de laatste respons opgeslagen, zodat we aan kunnen tonen dat we u uitvoerig hebben geïnformeerd en voldaan hebben aan de wettelijke voorschriften.

Gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van de meldings- en bezwaarprocedure conform artikel 16 van de Duitse wet Digitale diensten of in het kader van de klachtenprocedure conform artikel 20 van de Duitse wet Digitale diensten worden bewaard tot de toepasselijke wettelijke termijnen verstreken zijn.

Persoonsgegevens die wij in het kader van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst van u ontvangen, worden na uiterlijk 12 jaar gewist.

Optionele informatie wordt ook gewist als u uw toestemming intrekt.

2. Gegevens die wij bij bezoek aan deze website verwerken

2.1. Doeleinden en rechtsgrondslagen voor het verwerken van gegevens

Bij het bezoek aan deze website worden er logbestanden gegenereerd met daarin de volgende inhoud:

 • de website van waaruit u onze website oproept;
 • het IP-adres;
 • de toegangsdatum en -tijd;
 • de aanvraag van de client;
 • de http-antwoordcode;
 • de verzonden hoeveelheid gegevens; 
 • de informatie over de door u gebruikte browser die en het door u gebruikte besturingssysteem.

Het openen van onze website wordt door een firewall beschermd. Hiervoor worden ook uw IP-adres en de aanvraag van de client (doel van het verzoek) geregistreerd.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat hierbij uit het beveiligen van onze systemen en het voorkomen van misbruik of frauduleus gedrag wanneer een gebruiker deze website bezoekt.

Voor zover de verwerking van de vermelde gegevens noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van een contractuele relatie, verwerken wij uw gegevens op grond van art. 6 lid 1 sub b AVG.

2.2. Ontvangers/categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens kunnen in uitzonderlijke gevallen worden ingezien voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Duitsland. Schwarz IT KG levert en beheert de servers waarop de twogo-app wordt gehost en slaat uw gegevens namens ons.

De gegevens, die in verband met het gebruik van de firewall zijn geregistreerd, zijn toegankelijk voor Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland, aangezien we Microsoft gebruiken als serviceprovider voor de werking van onze firewall.

2.3. Verplichting tot verstrekken van uw gegevens

U bent contractueel noch wettelijk verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. De vermelde gegevens worden desalniettemin om technische redenen verwerkt wanneer u onze website opent. Als u uw gegevens niet langer aan ons wenst te verstrekken, kunt u dit alleen bewerkstelligen door onze website niet meer te gebruiken.

2.4. Opslagduur

Wij slaan de vermelde logbestanden gedurende een periode van 32 dagen op. Firewall-logboeken worden 30 dagen opgeslagen.

3. Gebruik van cookies

Wij, Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met het gebruik van zogenaamde cookies en andere vergelijkbare technologieën voor het verwerken van gebruiksgegevens op alle (sub)domeinen onder www.twogo.com/www.twogo.de.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone o.i.d.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen, die telkens specifiek is voor het gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat we onmiddellijk uw identiteit kennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies. Zo wordt het cookiegebruik voor u inzichtelijk. U kunt bovendien de browser zo instellen dat er helemaal geen cookies geaccepteerd worden of dat er alleen cookies van bepaalde aanbieders worden geweigerd. We wijzen u er daarentegen wel op dat dit van invloed kan zijn op de functionaliteit van deze website.

3.1. Doeleinden en rechtsgrondslagen voor het verwerken van gegevens

Het gebruik van cookies en andere technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens heeft de volgende doeleinden, afhankelijk van de categorie van de cookie of andere technologie:

 • Noodzakelijk: Noodzakelijke cookies zijn technisch noodzakelijk voor een website om gebruikt te kunnen worden, aangezien hiermee basale functies zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden op de website mogelijk wordt gemaakt. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.
 • Gebruiksgemak: Deze technieken stellen ons in staat om rekening te houden met uw werkelijke of vermeende voorkeuren voor de gebruiksvriendelijkheid van onze websites. Zo kunnen we uw instellingen gebruiken om onze websites in uw eigen taal weer te geven. Het zorgt er ook voor dat we u geen producten laten zien die mogelijk niet beschikbaar zijn in uw regio.
 • Statistieken: Deze technologie maakt het ons mogelijk om anonieme statistieken met betrekking tot het gebruik van onze diensten op te stellen om deze op uw behoeften af te kunnen stemmen. Zo kunnen we bijvoorbeeld bepalen hoe we onze websites nog beter kunnen aanpassen aan de gewoontes van de gebruikers.
 • Marketing: Deze cookies stellen ons in staat om u reclamecontent te tonen die bij u past, op basis van de analyse van uw gebruiksgedrag. Uw gebruiksgedrag kan ook worden gevolgd via verschillende websites, browsers of eindapparaten met behulp van een gebruikers-ID (unieke identifier).

In het kader van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens worden, afhankelijk van het doel, de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt:

Noodzakelijk:

 • Authenticatiegegevens om een gebruiker te identificeren na het aanmelden zodat bij volgende bezoeken toegang wordt verkregen tot geautoriseerde inhoud (bijv. toegang tot het klantaccount);
 • beveiligingshandelingen (bijv. herkenning van herhaaldelijke mislukte inlogpogingen);
 • gegevens voor het afspelen van multimedia-inhoud (bijvoorbeeld het afspelen van door de gebruiker geselecteerde (product)video's).

Gebruiksgemak:

 • Instellingen waarmee de gebruikersinterface kan worden aangepast en die niet zijn gekoppeld aan een permanente gebruikersidentificatie (bijv. de huidige taalkeuze).

Statistieken:

 • Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Daarbij gaat het met name om:
  • browsertype/-versie;
  • gebruikt besturingssysteem;
  • referrer-URL (de eerder bezochte pagina);
  • hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres);
  • tijdstip van de serveraanvraag;
  • individuele user-ID, en
  • gebeurtenissen op de website (surfgedrag).
 • Het IP-adres wordt regelmatig geanonimiseerd zodat het niet tot u persoonlijk te herleiden is.
 • Wij combineren de user-ID alleen met andere gegevens van u (zoals uw naam, e-mailadres, enz.) indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De user-ID alleen is niet voldoende om uw identiteit te achterhalen.

Marketing

 • Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Daarbij gaat het met name om:
  • IP-adres;
  • individuele user-ID;
  • potentiële interesse in producten;
  • gebeurtenissen op de website (surfgedrag). 
 •  De IP-adressen worden regelmatig geanonimiseerd, zodat het onmogelijk is om u te identificeren. 
 • Wij combineren de user-ID alleen met andere gegevens van u (zoals uw naam, e-mailadres, enz.) indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De user-ID alleen is niet voldoende om uw identiteit te achterhalen. Wij kunnen de gebruikers-ID en de bijbehorende gebruikersprofielen delen met derden via de aanbieders van advertentienetwerken.

De wettelijke basis voor het gebruik van gebruiksgemak-, statistiek- en marketingcookies en soortgelijke technieken is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG. De rechtsgrond voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies en soortgelijke technieken is art. 6 lid 1 sub b AVG.

U kunt uw toestemming voor toekomstig gebruik te allen tijde intrekken of aanpassen, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Hiervoor kunt u simpelweg hier klikken en uw keuze maken. U vindt een informatief overzicht van de gebruikte cookies en andere technologieën, samen met de respectievelijke doeleinden van de gegevensverwerking, de opslagduur en eventuele betrokken derde partijen in onze Cookiebepalingen.

3.2. Ontvangers/categorieën van ontvangers

In het kader van de gegevensverwerking door middel van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens kunnen wij gebruik maken van gespecialiseerde dienstverleners, met name op het gebied van online marketing. Deze verwerken uw gegevens namens ons. Voor zover u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden, kunnen wij uw user-ID en de bijbehorende gebruiksprofielen met derden delen, bijvoorbeeld via de aanbieders van advertentienetwerken. Andere ontvangers in het kader van de gegevensverwerking middels cookies zijn terug te vinden in onze Cookiebepalingen, onder het kopje Aanbieders.

3.3. Overdracht van gegevens naar derde landen

Voor de verwerking van uw gegevens door Google Analytics (indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze cookies) is de overdracht van gegevens noodzakelijk naar de servers van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Deze servers bevinden zich gedeeltelijk in de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU voor de VS. Daardoor is een met de EU vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming niet gegarandeerd. Dit kan ertoe leiden dat derden toegang hebben tot uw gegevens dat wij of u hier invloed op hebben/heeft. Daarnaast gebruikt Google LLC de gegevens voor eigen doeleinden en koppelt ze aan andere gegevenssets van u. We hebben met Google LLC echter standaard contractbepalingen gesloten, waardoor we Google LLC contractueel verplichten om te voldoen aan de normen voor gegevensbescherming.

3.4. Verplichting tot verstrekken van uw gegevens

U bent contractueel noch wettelijk verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Mocht u niet willen dat er cookies worden geplaatst, kunt u dit verhinderen door de vermelde instellingen aan te passen, een passende selectie te maken van de categorieën cookies, of uw mogelijkerwijs gegeven toestemming in te trekken of aan te passen.

3.5. Opslagduur

Informatie over hoe lang de cookies worden opgeslagen, vindt u in ons cookiebeleid. Als de optie ‘aanhoudend’ is geselecteerd in de kolom ‘Vervaldatum’, wordt de cookie permanent opgeslagen tot de overeenkomstige toestemming wordt ingetrokken. Als u uw toestemming intrekt, worden de gegevens onmiddellijk gewist.

4. Versturen van nieuwsbrieven

4.1. Doeleinden en rechtsgrondslagen voor het verwerken van gegevens

Wij bieden u de mogelijkheid om voor de nieuwsbrief aan te melden. Als u toestemming heeft verleend om onze nieuwsbrief te ontvangen, gebruiken we uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw naam om u (waar mogelijk gepersonaliseerde) informatie te sturen over twogo en bijbehorende aanbiedingen, prijsvragen en nieuws.

De rechtsgrond voor de vermelde gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG.

Als u hiervoor toestemming geeft, registreren we uw gebruiksgedrag op onze website. Bij de analyse van het gebruiksgedrag wordt met name vastgesteld welke delen van de betreffende website of nieuwsbrief u bekijkt en op welke links u daar heeft geklikt. Hierbij wordt een gepersonaliseerd gebruiksprofiel aangemaakt door koppeling met uw persoon en/of e-mailadres, zodat reclames in de vorm van nieuwsbrieven beter kunnen worden afgestemd op uw persoonlijke interesses en het aanbod op de website kan worden verbeterd.

De rechtsgrond voor de vermelde gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG. Om er zeker van te zijn dat er geen fouten worden gemaakt bij het invoeren van het e-mailadres, hanteren wij een zogenaamde dubbele opt-in. Nadat u uw e-mailadres heeft opgegeven in het aanmeldingsveld, sturen we u een bevestigingslink. Pas wanneer u op de bevestigingslink heeft geklikt, wordt uw e-mailadres aan onze mailinglijst toegevoegd.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief en het opstellen van persoonlijke gebruiksprofielen te allen tijde voor toekomstig gebruik intrekken. Dit doet u bijv. door u af te melden voor de nieuwsbrief op onze website. De link naar de website voor het afmelden vindt u hier of aan het einde van elke nieuwsbrief. Als u zich afmeldt, beschouwen wij uw toestemming voor het opstellen van uw persoonlijke gebruiksprofiel en het ontvangen van de hierop gebaseerde nieuwsbrief als nietig. We zullen uw gebruiksgegevens dan wissen. Dit heeft verder geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voorafgaand aan uw intrekking heeft plaatsgevonden.

4.2. Ontvangers/categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens kunnen in uitzonderlijke gevallen worden ingezien voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Duitsland. Schwarz IT KG levert en beheert de servers waarop de twogo-app wordt gehost en slaat uw gegevens namens ons.

Daarnaast gebruiken we Clever Elements GmbH, Lohmühlenstr. 65, 12435 Berlijn als dienstverlener voor de tool van onze nieuwsbrief, waardoor Clever Elements GmbH toegang heeft tot uw gegevens.

4.3. Verplichting tot verstrekking

van uw gegevens. U bent contractueel noch wettelijk verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Uw deelname aan het ontvangen van de nieuwsbrief geschiedt op vrijwillige basis en vereist uw toestemming.

4.4. Opslagduur

Uw e-mailadres en uw naam (indien opgegeven) worden gewist zodra u zich voor de ontvangst van onze nieuwsbrief heeft afgemeld.

5. Onze socialmediapagina's

5.1. Verantwoordelijkheden

Zowel wij, Schwarz Mobility Solutions GmbH als de betreffende aanbieders van de socialmediaplatforms zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de hieronder vermelde gegevens. Bij bepaalde verwerkingen treden wij en de platformaanbieders tevens op als gezamenlijke verantwoordelijken in de zin van art. 26 AVG.

Wij beheren de volgende websites op social media:

5.1.1. Verantwoordelijkheid van de platformaanbieder

Wij hebben slechts geringe invloed op de gegevensverwerking die de aanbieders van socialmediaplatforms uitvoeren (bijv. ten aanzien van het ledenbeheer en de gedeelde content). Daar waar wij wel invloed kunnen uitoefenen en de gegevensverwerking kunnen aanpassen, streven wij binnen het kader van de mogelijkheden die we daarvoor hebben naar een behandeling door de aanbieder van het socialmediaplatform waarbij gegevensbescherming voorop staat. Op veel punten hebben we echter geen invloed op de gegevensverwerking door de aanbieder van het socialmediaplatform en weten wij niet welke gegevens zij precies verwerken.

De platformaanbieder verzorgt de gehele IT-infrastructuur voor de dienst, handhaaft een eigen privacybeleid en onderhoudt een eigen gebruikersovereenkomst met u (mits u een geregistreerde gebruiker van de socialmediadienst bent). Bovendien is de aanbieder als enige verantwoordelijk voor alle vragen die u heeft over uw gebruikersprofielgegevens. Hier hebben wij als bedrijf geen toegang toe. Meer informatie over de gegevensverwerking door de aanbieder van het socialmediaplatform en verdere bezwaarmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van de aanbieder:

5.1.2. Onze verantwoordelijkheid als Schwarz Mobility Solutions GmbH

5.1.2.1. Doeleinden en rechtsgrondslagen voor het verwerken van gegevens

Het doel van de gegevensverwerking die wij op social media uitvoeren, is om klanten te informeren over diensten, aanbiedingen, prijsvragen, feitelijke zaken, bedrijfsnieuws, om in contact te komen met bezoekers van de socialmediaplatforms en om te reageren op mogelijke vragen, complimenten of kritiek.

We behouden ons het recht voor om inhoud weg te halen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Als het socialmediaplatform dit toestaat, kunnen wij uw inhoud delen op onze website en met u communiceren via het platform. De rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 sub f AVG. De gegevensverwerking vindt plaats in het belang van onze pr en communicatie. De aanbieder heeft geen invloed op onze verwerking van uw gegevens in het kader van communicatie met de klant of prijsvragen.

Zoals hierboven reeds vermeld, doen wij er alles aan om, voor zover de aanbieder van het socialmediaplatform die optie biedt, de socialmediapagina's zo in te stellen dat ze zoveel mogelijk aansluiten op de gegevensbeschermingskaders.

5.1.2.2. Ontvangers/categorieën van ontvangers

De gegevens die u op onze socialmediapagina's deelt, zoals opmerkingen, video's, foto's, 'vind-ik-leuks', openbare berichten, enz., worden gepubliceerd door het socialmediaplatform; ze worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt of verwerkt. We behouden ons het recht voor om onwettige inhoud weg te halen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Dit geldt bijvoorbeeld bij inbreukmakende of onwettige berichten, haatzaaiende opmerkingen, obscene opmerkingen (expliciete seksuele inhoud) of bijlagen (zoals foto's en video's) die inbreuk zouden kunnen maken op het auteursrecht, persoonsrechten of het strafrecht.
Als het socialmediaplatform dit toestaat, kunnen wij uw inhoud delen op onze website en communiceren via het platform. Mocht u ons een verzoek doen via het socialmediaplatform, dan kunnen wij u, afhankelijk van het antwoord, ook doorverwijzen naar andere beveiligde communicatiewegen die de vertrouwelijkheid waarborgen. U kunt ons ook altijd vertrouwelijke vragen stellen door ze naar ons adres te sturen, vermeld onder punt A en in de colofon.

5.1.2.3. Verplichting tot verstrekken van uw gegevens

U bent contractueel noch wettelijk verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij verzamelen geen persoonsgegevens van u indien u onze socialmediapagina's puur gebruikt voor informatieve doeleinden. Als u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, kunt u zo toch onze pagina's bezoeken. In dit geval kunt u echter geen geavanceerde functies gebruiken, zoals de nieuwsfunctie, het plaatsen van foto's of artikelen, etc.

5.1.2.4. Opslagduur

Alle persoonsgegevens die u aan ons doorstuurt naar aanleiding van vragen worden door ons uiterlijk 90 dagen na het laatste antwoord verwijderd of veilig geanonimiseerd. De bewaartermijn van 90 dagen komt voort uit het gegeven dat u soms misschien opnieuw contact met ons moet opnemen over dezelfde kwestie, waarbij wij ons dan moeten kunnen beroepen op de eerdere correspondentie. Uit ervaring weten we dat er meestal na 90 dagen geen vragen meer zijn over onze antwoorden. Indien u uw rechten als betrokkene uitoefent, worden uw persoonsgegevens nog 3 jaar na dato van de laatste respons opgeslagen, zodat we aan kunnen tonen dat we u uitvoerig hebben geïnformeerd en voldaan hebben aan de wettelijke voorschriften.

Alle openbare berichten die u op een van onze socialmediapagina's heeft geplaatst, blijven voor onbepaalde tijd op de tijdlijn staan, tenzij wij ze verwijderen omdat het onderwerp verouderd is, u de wet of onze richtlijnen heeft overtreden of u het bericht zelf weghaalt. Wij hebben geen invloed op het wissen van uw gegevens door de aanbieder. Derhalve is het privacybeleid van de respectieve aanbieder aanvullend van toepassing.

5.2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Er is sprake van een gedeelde relatie met de aanbieder van de socialmediadienst, op grond van art. 26 lid 1 AVG (gezamenlijke verantwoordelijkheid):

Wij treden samen met de platformaanbieders op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de webtracking-methodes die de aanbieder van het socialmediaplatform hanteert. De webtracking kan worden uitgevoerd ongeacht of u bent ingelogd of geregistreerd bij het socialmediaplatform. Zoals hierboven reeds vermeld, hebben wij helaas amper invloed op de webtracking-methodes van het socialmediaplatform. Wij kunnen deze bijvoorbeeld niet uitschakelen.

De rechtsgrond voor de webtracking-methodes is art. 6 lid 1 sub f AVG. Het belang om het socialmediaplatform en de respectievelijke bedrijfspagina te optimaliseren, wordt beschouwd als gerechtvaardigd belang in de zin van de hierboven vermelde bepaling.

Voor meer informatie over de ontvangers of categorieën van ontvangers, of over de bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, kunt u het privacybeleid van de platformaanbieders raadplegen. Wij hebben hier geen invloed op.

In de reeds vermelde privacyverklaringen van de platformaanbieders vindt u de mogelijkheden om uw rechten uit te oefenen, ter voorkoming van deze webtracking-methodes. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de platformaanbieders. Gebruik hiervoor de contactgegevens die in de betreffende colofon staan vermeld.

Wij kunnen slechts geringe invloed uitoefenen op de statistieken die de aanbieder van het socialmediaplatform ons ter beschikking stelt, en deze ook niet uitschakelen. Wij zorgen er echter wel voor dat er geen aanvullende optionele statistieken ter beschikking worden gesteld.

Wees u bewust van het volgende: Het kan niet worden uitgesloten dat de aanbieder van het socialmediaplatform uw profiel- en surfgedragsgegevens gebruikt om bijvoorbeeld uw gewoonten, persoonlijke relaties, voorkeuren, enz. te meten. Schwarz Mobility Solutions GmbH heeft geen invloed op de verwerking of doorgifte van uw gegevens door de aanbieder van het socialmediaplatform.

6. Het verwerken van vragen van overheidsinstanties

6.1 Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Indien wij verzoeken ontvangen van overheidsinstanties over onze klanten of zakenpartners, verwerken wij deze verzoeken conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, punt f) van de AVG, d.w.z. om het verzoek in behandeling te nemen, vast te leggen en erop te reageren in ons gerechtvaardigd belang, of in het gerechtvaardigde belang van een derde partij om zich aan de wet te houden of juridische claims te doen gelden of zich hiertegen te verdedigen. Als gevolg hiervan kunnen persoonsgegevens van onze klanten of zakenpartners worden doorgegeven aan de betreffende overheidsinstantie. Mocht er een wettelijke verplichting voor ons zijn om te reageren op vragen van instanties, dan geldt voor het overdragen van de persoonsgegevens artikel 6, paragraaf 1, zin 1, punt c) van de AVG als rechtsgrondslag, in combinatie met betreffende bijzondere wetgeving.

6.2 Herkomst van de gegevens en gegevenstypes

De overheidsinstantie verstrekt ons mogelijk informatie inzake de inhoud van het verzoek en andere gegevens die wij nodig hebben om de betrokkene te identificeren. Zo niet, dan gebruiken we de gegevens die al bij ons bekend zijn om het verzoek te verwerken, voor zover dit absoluut noodzakelijk is om het verzoek te kunnen verwerken. De inhoud van het verzoek en de verwerkte gegevens verschillen per geval. Het kan bijvoorbeeld gaan om namen, contactgegevens, betalingsgegevens en informatie over mogelijke strafbare feiten of administratieve vergrijpen.

6.3 Ontvangers/categorieën van ontvangers

Mocht het noodzakelijk zijn om het verzoek te verwerken in het kader van voornoemde rechtsgrondslag, dan zullen wij persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties (zoals de politie, het openbaar ministerie en de rechtbank) en externe partijen die ons helpen bij het verwerken van het verzoek (zoals advocatenkantoren, juridisch adviseurs, kredietinstanties en rechercheurs). Daarnaast kan het verzoek, met inbegrip van de betreffende gegevens, binnen onze bedrijvengroep worden doorgestuurd naar de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking.

In uitzonderlijke gevallen worden gegevens in opdracht van ons door verwerkers op het gebied van klantenservice verwerkt. Deze verwerkers zijn telkens zorgvuldig geselecteerd en worden bovendien door ons aan een audit en aan contractuele verplichtingen overeenkomstig artikel 28 AVG onderworpen.

6.4 Bewaartermijn / criteria voor het bepalen van de bewaartermijn

Wij bewaren de verzoeken en het bijbehorende contact tot de toepasselijke wettelijke termijnen zijn verstreken.

C. Gebruik van twogo

1Een twogo-gebruikersaccount aanmaken en twogo gebruiken (webapplicatie en app)

1.1. Doeleinden en rechtsgrondslagen voor het verwerken van gegevens

1.1.1. Benodigde informatie om twogo te kunnen gebruiken

Als u een twogo-gebruikersaccount wilt aanmaken en twogo wilt gebruiken, dient u zich met de volgende gegevens te registreren:

1.1.1.1. Zakelijke klant

Als zakelijke klant verzamelen wij uw stamgegevens en contactgegevens om de contractuele relatie op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG aan te gaan en uit te voeren. Daarnaast verzamelen wij de stam- en contactgegevens van een contactpersoon op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG in het gerechtvaardigd belang van een effectieve communicatie.

Nadat wij u als klant hebben aangemaakt, ontvangt u een aanvraagformulier waarin u de door u gewenste voorkeuren kunt instellen en een bedrijfsbeheerder kunt vastleggen. Hierbij voert u hoofdzakelijk een e-maildomein in dat wij kunnen gebruiken om uw bedrijfsgebruikers aan uw bedrijf toe te wijzen.

1.1.1.2. Eindgebruiker

Als eindgebruiker verwerken wij de volgende gegevens van u: 

 • Voor- en achternaam (stamgegevens):
  • Dit wordt getoond aan alle deelnemers van een carpoolafspraak, maar ook aan uw volgers en aan gebruikers die u een carpoolverzoek stuurt.
 • E-mailadres (contactgegevens):
  • De gebruiker heeft dit nodig om zich aan te melden.
  • We gebruiken uw e-mailadres ook om met u te communiceren, ter bevestiging van de account, en om u informatie te verschaffen over het gebruik van twogo.
  • Indien u een gebruiker met licentie bent, sturen wij u regelmatig een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen op de bevestigingslink te klikken. Op die manier controleren wij of u nog steeds onderdeel uitmaakt van het bedrijf met licentie.
  • Als u een klant met licentie bent, kan uw werkgever/opdrachtgever u een parkeerplaats toewijzen die u per e-mail wordt meegedeeld.
 • Wachtwoord:
  • De gebruiker heeft dit nodig om zich aan te melden.
 • Mobiele telefoonnummer (contactgegevens):
  • Indien u dat wenst kunnen we uw mobiele telefoonnummer ook gebruiken voor notificaties door twogo. (Deze twogo-functie is alleen in geselecteerde landen beschikbaar. Dienovereenkomstig worden uw gegevens ook uitsluitend in deze landen voor de vermelde doeleinden verwerkt.)
  • Het telefoonnummer wordt bovendien gebruikt om het gebruikersaccount te verifiëren.
 • Thuisadres (contactgegevens):
  • Standaardinstelling voor de vertrek- en aankomstpunten van regelmatige ritten.
  • Wordt gebruikt om snel een rit op te kunnen vragen en relevante ritvoorstellen te ontvangen via twogo.
 • Gegevens voor ritverzoeken:
  • Omvatten rol als bestuurder, passagier of beide, start- en eindpunt, vroegste vertrekdatum en -tijd, laatste aankomstdatum en -tijd, maximaal aantal passagiers en of een retour vereist is (incl. start- en eindpunt en tijden van de terugreis) , maximale omrijtijd en of het een huur- of deelauto betreft.
  • Wordt gebruikt door twogo om u aan een geschikte carpooloptie te koppelen en getoond aan uw volgers en de gebruikers aan wie u een ritverzoek stuurt.
  • Wordt tevens voor statistische doeleinden getoond aan het bedrijf met licentie (uw werk- of opdrachtgever) wanneer u hierbij een carpooloptie boekt.
 • Voertuiggegevens:
  • Deze gegevens zijn nodig als u twogo als bestuurder gebruikt.
  • Omvatten model, kenteken, brandstofsoort, beschikbare stoelen en of het een standaard voertuig is.
  • Als u als bestuurder een carpool aanbiedt, zullen uw voertuiggegevens worden doorgegeven aan alle andere carpoolers van de afgesproken carpool.
  • Volgers en gebruikers aan wie u een ritverzoek indient, worden hierbij geïnformeerd over het aantal beschikbare zitplaatsen en uw gewenste rol.
  • Het profiel toont de CO2-uitstoot en de gereden kilometers die gebruikers via twogo hebben gegenereerd, ofwel als bestuurder of als passagier.
 • Gegevens over uw werkgever (voor uitzendkrachten: gegevens over de opdrachtgever):
  • We gebruiken het e-mailadres dat u heeft opgegeven voor de registratie bij twogo (of aan de hand van een mogelijke token) om te controleren of u een (tijdelijke) medewerker bent van een bedrijf met licentie. Zo kunnen we u aan dit bedrijf koppelen en aanvullende twogo-functies aanbieden.

Wij verwerken uw gegevens op grond van art. 6 lid 1 sub b AVG, voor het aanmaken en voltooien van uw gebruikersaccount, het ter beschikking stellen van twogo, en het koppelen van de ritverzoeken en carpools die u heeft aangemaakt of waar u tijdens het gebruik van onze dienst aan heeft deelgenomen. Verder worden deze gegevens gebruikt voor de informatie-uitwisseling tussen u, uw volgers en uw medereizigers bij een verzochte of afgesproken rit.

1.1.2. Vrijwillige gegevens

U kunt op eigen initiatief aanvullende gegevens opgeven in uw twogo-account. Afhankelijk van de door u verstrekte gegevens verwerken wij naast de vermelde verplichte gegevens bovenal de volgende gegevens:

 • Profielgegevens:
  • Bijnaam, zodat de echte naam bij sommige functies van de applicatie niet zichtbaar is
  • Geslacht, als er voor ritten dient te worden aangegeven dat er alleen samen met vrouwen wordt gereden
  • Profielfoto om het profiel te personaliseren
 • Voertuiggegevens:
  • Foto van het voertuig
  • Tussenstops bij ritten
  • Terugkerende ritten
 • Werkadres of overige favoriete locaties (bijvoorbeeld gebouw op het bedrijfsterrein als start- en eindpunt):
  • Worden gebruikt om de gebruiker als snelle invoer (bedrijfsspecifieke) voorgedefinieerde locaties aan te bieden.
 • Als u gebruik maakt van de twogo-puntenrekening, worden de gegevens van aangevraagde of afgesproken ritten (zoals uw rol als bestuurder of passagier, of niet-afgesproken ritverzoeken) gebruikt voor uw puntenrekening.
 • Als u twogo met een licentie gebruikt en wilt deelnemen aan een prijsvraag die is opgezet in twogo door uw bedrijf, dan sturen we uw naam, uw verzamelde ritpunten en uw e-mailadres naar het bedrijf met licentie.

Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG, die u ofwel expliciet geeft of door de betreffende functie te activeren. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken, bijvoorbeeld door de betreffende diensten te deactiveren.

1.1.3. Ervaringspunten en toplijst

De toplijst is een ranglijst waarop de beste gebruikers op basis van ervaringspunten worden weergegeven. Er zijn onder meer ervaringspunten voor carpoolen. Als u ervaringspunten wilt verzamelen en wilt deelnemen aan de ranglijst, dient u de bijbehorende pop-up te activeren. Vervolgens verwerken wij uw evaluatiegegevens op basis van de door u verleende toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG, die u te allen tijde met werking voor de toekomst kunt intrekken, bijvoorbeeld door de functie te deactiveren.

1.1.4. Verwerking van locatiegegevens

U kunt de locatiefunctie in de app activeren, zodat uw exacte locatie met behulp van GPS-gegevens van uw apparaat kan worden bepaald. Daarnaast kunt u kiezen of u uw passagiers 10 minuten voor aanvang van de rit uw exacte locatie wilt laten weten. Als u een geïntegreerde kaart wilt gebruiken, dient u van tevoren ook de vrijgave van uw locatie te activeren. Uw locatiegegevens worden uitsluitend voor de genoemde doeleinden verwerkt. Wij maken zeker geen bewegingsprofiel van u aan. Uw locatiegegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG, die u te allen tijde met werking voor de toekomst kunt intrekken.

1.1.5. Follow User (Gebruiker volgen) en Block User (Gebruiker blokkeren)

Zodra er sprake is van een match met een gebruiker, is zijn of haar profiel inzichtelijk en kan deze gebruiker worden gevolgd door op de knop + Volgen te klikken. Dankzij deze functie kunnen de ritten van de persoon sneller worden bekeken. De gebruiker kan zijn ritten delen met zijn volgers. U kunt de gebruiker weer ontvolgen door op dezelfde knop te klikken. Volgers verschijnen in het profiel onder het menu-item Volger en Volgend. Gebruikers kunnen in tegenstelling tot Volgend ook worden geblokkeerd. Geblokkeerde personen staan vermeld onder het punt Veiligheid. Bij matching wordt geen rekening gehouden met de geblokkeerde personen. Geblokkeerde personen kunnen op elk moment door de gebruiker weer worden gedeblokkeerd. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG, die u te allen tijde met werking voor de toekomst kunt intrekken.

1.1.6. Groepschats en chatfunctie

In de app is een groepschat of chatoptie beschikbaar voor gebruikers voor wie een rit is gematcht. Op die manier kunnen de deelnemers aan de rit elkaar berichten schrijven. De chat wordt na afloop van de rit weer gewist. Het gebruik van de chatfunctie is vrijwillig, zodat ook hier uw herroepbare toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG als rechtsgrond kan worden gebruikt.

1.1.7. Pushmeldingen

Met uw toestemming ontvangt u pushmeldingen op uw eindapparaat, met name over ritten en als er een match is. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt pushmeldingen op elk moment deactiveren en zo uw toestemming intrekken.

1.1.8. Kalenderfunctie

U kunt uw ritverzoek ook direct boeken via uw e-mailkalender. Maak hiervoor een uitnodiging aan met de relevante informatie over plaats en tijd en uw rol en voer ons e-mailadres ride@twogo.com in als vereiste deelnemer. Uw ritverzoek wordt in dit geval automatisch naar de twogo-app doorgestuurd. De ritten worden vervolgens gekoppeld met behulp van het hierboven beschreven matching-proces. Door het afspraakverzoek wordt uw agenda vanaf de door u opgegeven vroegst mogelijke vertrektijd tot de laatst mogelijke aankomsttijd geblokkeerd. Het gebruik van de kalenderfunctie is vrijwillig, zodat ook hier uw herroepbare toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG als rechtsgrond kan worden gebruikt.

1.2. Ontvangers/categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere twogo-gebruikers indien dit nodig is om u verschillende twogo-diensten aan te kunnen bieden. Indien deze gebruikers over een licentie beschikken, kunnen de overgedragen gegevens ook in te zien zijn voor het betreffende bedrijf met licentie waaraan de gebruiker is gekoppeld. Dit bedrijf heeft immers normaliter toegang tot het e-mailadres dat door dergelijke gebruikers wordt gebruikt. De bijbehorende doeleinden voor deze overdracht, en de mogelijke categorieën van ontvangers, zijn terug te vinden onder 1.1.

Als u als gebruiker over een licentie beschikt, kan uw bedrijf met licentie één of meerdere personen aanwijzen voor het beheer van de gelicentieerde versie van twogo. Omwille van ondersteuningsdoeleinden hebben deze beheerder toegang tot al uw persoonsgegevens, carpoolritten en -verzoeken, en kunnen zij uw account blokkeren of deblokkeren. Indien u als gebruiker over een licentie beschikt en een carpoolvoertuig boekt bij uw bedrijf met licentie, kunnen er statistische gegevens (zie ook punt 4) voor uw aangemaakte rit worden gedeeld met dit bedrijf.

Indien u als passagier deelneemt aan een afgesproken rit in een carpoolvoertuig van een bedrijf met licentie, dan kunnen uw ritgegevens ook worden gedeeld met dit bedrijf voor statistische doeleinden (zie ook punt 4). Dit is ook van toepassing als u niet over een licentie beschikt en dus geen (tijdelijke) werknemer bent van het bedrijf met licentie.

Indien u over een licentie beschikt en het bedrijf met licentie gereserveerde parkeerplaatsen ter beschikking stelt, zullen wij op verzoek van het bedrijf met licentie uw kenteken doorgegeven aan bevoegde medewerkers van dit bedrijf. Zo kan gecontroleerd worden of u recht heeft op een parkeerplaats als bestuurder van een afgesproken of nog niet afgesproken carpoolrit.

Uw persoonsgegevens kunnen in uitzonderlijke gevallen worden ingezien voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Duitsland. Schwarz IT KG levert en beheert de servers waarop de twogo-app wordt gehost en slaat uw gegevens namens ons.

Om bepaalde redenen en indien noodzakelijk geven wij uw persoonsgegevens door aan Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, aangezien dit bedrijf in onze opdracht eventuele vragen behandelt die u telefonisch, per post en/of per e-mail heeft gesteld.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens om bepaalde redenen en alleen in de daarvoor vereiste omvang toegankelijk zijn voor andere ontvangers, indien dit noodzakelijk is om twogo beschikbaar te stellen. Hiertoe behoren CometChat Inc., Suite 200, 1002 Walnut St, Boulder, CO, 80302, VS als aanbieder van de chatdienst en Google LLC als aanbieder van Google Maps. Het kan niet worden uitgesloten dat de dienstverleners de gegevens ook in landen buiten de EU verwerken die geen EU-adequaatheidsbesluit hebben en die daardoor een lager niveau van gegevensbescherming hebben dan in de EU. Dit kan ertoe leiden dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens of dat uw rechten als betrokkene worden beperkt. Wij hebben hier geen invloed op. We hebben de dienstverleners echter contractueel verplicht om de voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven door middel van standaard EU-contractbepalingen. Als toegang tot uw gegevens door een dienstverlener in een derde land mogelijk is en u desondanks toestemming geeft voor optionele gegevensverwerking (bijv. Google Maps), heeft uw toestemming ook betrekking op de overdracht van gegevens naar een derde land.

Bovendien worden in geval van zakelijke klanten voor de facturering gegevens doorgegeven aan Schwarz Dienstleistung KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm.

1.3. Verplichting tot verstrekken van uw gegevens

U bent contractueel noch wettelijk verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken indien u niet geïnteresseerd bent in het gebruik van twogo. Mocht u echter twogo willen gebruiken en een bijbehorend gebruikersaccount willen aanmaken, dan bent u conform onze gebruikersvoorwaarden verplicht om de vereiste verplichte gegevens volledig en waarheidsgetrouw te verstrekken.

Als u daarnaast nog optionele informatie verstrekt of aanvullende functies gebruikt, gebeurt dit op vrijwillige basis. U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om deze gegevens te verstrekken. Als u deze gegevens niet verstrekt, betekent dat alleen dat u de bijbehorende functies niet kunt gebruiken.

1.4. Opslagduur

Persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang de gegevens nodig zijn voor het doel en er geen wettelijke bewaartermijnen (meer) zijn. Wij wissen uw persoonsgegevens daarom als volgt uit het klantaccount:

Naam, e-mailadres en wachtwoord:

 • Verwijdering 7 dagen na registratie indien de registratie niet is bevestigd. 
 • Verwijdering na 365 dagen inactiviteit van de geregistreerde gebruiker. 
 • Verwijdering na beëindiging licentieovereenkomst: Als u over een licentie beschikt en de licentie van uw bedrijf met licentie afloopt, wordt vanaf dat moment ook uw twogo-gebruikersaccount geheel verwijderd.
 • Uw gebruikslicentie wordt ingetrokken indien u een onbevoegde licentiegebruiker bent.
 • Onmiddellijke verwijdering als u uw gebruikersaccount verwijdert of verwijdering bij een beheerder aanvraagt.

Overige profielgegevens:

 • Verwijdering na 365 dagen inactiviteit van de geregistreerde gebruiker.
 • Verwijdering na beëindiging licentieovereenkomst: Als u over een licentie beschikt en de licentie van uw bedrijf met licentie afloopt, wordt vanaf dat moment ook uw twogo-gebruikersaccount geheel verwijderd.
 • Uw gebruikslicentie wordt ingetrokken indien u een onbevoegde licentiegebruiker bent.
 • Uw licentie wordt meteen ingetrokken als u uw gebruikersaccount verwijdert.

Gegevens voor ritverzoeken (startpunt en bestemming, vroegste vertrekdatum en -tijd, laatste aankomstdatum en -tijd)

 • Onmiddellijke verwijdering als de gebruiker het ritverzoek annuleert
 • Verwijdering 41 dagen na de ritafspraak.

Als er sprake is van gegevensverwerking op basis van uw toestemming, wissen wij uw gegevens ook onmiddellijk nadat u uw toestemming heeft ingetrokken.

2. Bijzonderheden voor het gebruik van twogo via de twogo-app

2.1. Doeleinden en rechtsgrondslagen voor het verwerken van gegevens

2.1.1. Gegevens vanaf uw eindapparaat

Als u twogo via de twogo-app gebruikt, verwerken wij, ongeacht de eventuele verwerking van de hiervoor vermelde gegevens, bovenal de volgende persoonsgegevens van u:

 • De datum waarop u gebruik heeft gemaakt van de service en welke acties u daarbij heeft uitgevoerd. Deze informatie gebruiken wij voor ondersteuningsdoeleinden en om de gebruiksfrequentie te meten.
 • Ook uw IP-adres wordt geregistreerd. Dit helpt ons bij het voorkomen van aanvallen op het systeem en het verhelpen van fouten in de service.

Wij verwerken de genoemde gegevens op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. Ons legitieme belang is het meten van de gebruiksfrequentie van twogo en het waarborgen van de technische stabiliteit en de veiligheid van de applicatie.

2.1.2. Google Analytics voor Firebase

Op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG, gebruiken wij Google Analytics voor Firebase, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië 94043 (Google) om onze website op basis van behoeften vorm te geven en om onze website continu te optimaliseren. In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De cookie genereert de volgende informatie over uw gebruik van deze website:

 • browsertype/-versie;
 • gebruikt besturingssysteem;
 • referrer-URL (de eerder bezochte pagina);
 • hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres);
 • naam en URL van opgehaalde bestanden;
 • tijdstip van de serveraanvraag.

De informatie wordt gebruikt om het gebruik van onze websites te evalueren en om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen. Verder wordt de informatie gebruikt om andere diensten te leveren die betrekking hebben op het gebruik van de website en internet met als doel marktonderzoek en een op behoeften gebaseerde vormgeving van deze websites.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Volg daarvoor deze link en maak de juiste instellingen via onze banner.

U kunt de installatie van cookies ook voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Verder kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door deze browser-add-on te downloaden en te installeren.

2.1.3. Firebase Crashlytics

Als de twogo-app crasht, ontvangen we anonieme gegevens die laten zien welke twogo-appfuncties het laatst werden gebruikt door de gebruiker van de twogo-app, net voor de crash. Deze gegevens houden alleen verband met de twogo-app en de functies daarvan, en kunnen niet worden gekoppeld aan individuele gebruikers. Deze dienen uitsluitend voor het analyseren van fouten.

2.2. Ontvangers/categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens kunnen in uitzonderlijke gevallen worden ingezien voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Duitsland. Schwarz IT KG levert en beheert de servers waarop de twogo-app wordt gehost en slaat uw gegevens namens ons.

Om bepaalde redenen en indien noodzakelijk geven wij uw persoonsgegevens door aan Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, aangezien dit bedrijf in onze opdracht eventuele vragen behandelt die u telefonisch, per post en/of per e-mail heeft gesteld.

Voor de verwerking van uw gegevens door Google Analytics (indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze cookies) is de overdracht van gegevens noodzakelijk naar de servers van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Deze servers bevinden zich gedeeltelijk in de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU voor de VS. Daardoor is een met de EU vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming niet gegarandeerd. Dit kan ertoe leiden dat derden toegang hebben tot uw gegevens dat wij of u hier invloed op hebben/heeft. Daarnaast gebruikt Google LLC de gegevens voor eigen doeleinden en koppelt ze aan andere gegevenssets van u. We hebben met Google LLC echter standaard contractbepalingen gesloten, waardoor we Google LLC contractueel verplichten om te voldoen aan de normen voor gegevensbescherming.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens om bepaalde redenen en alleen in de daarvoor vereiste omvang toegankelijk zijn voor andere ontvangers, indien dit noodzakelijk is om twogo beschikbaar te stellen. Het kan niet worden uitgesloten dat de dienstverleners de gegevens ook in landen buiten de EU verwerken die geen EU-adequaatheidsbesluit hebben en die daardoor een lager niveau van gegevensbescherming hebben dan in de EU. Dit kan ertoe leiden dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens of dat uw rechten als betrokkene worden beperkt. Wij hebben hier geen invloed op. We hebben de dienstverleners echter contractueel verplicht om de voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven door middel van standaard EU-contractbepalingen.

2.3. Verplichting tot verstrekken van uw gegevens

U bent contractueel noch wettelijk verplicht om de genoemde persoonsgegevens te verstrekken. Verstrekt u ons de gegevens echter niet, dan is het mogelijk dat niet alle functies van de twogo-app voor u beschikbaar zijn.

2.4. Opslagduur

Wij bewaren de genoemde loggegevens voor een periode van 32 dagen. Anders wissen we uw gegevens als u uw toestemming intrekt of uw gebruikersaccount verwijdert. Informatie over hoe lang de cookies worden opgeslagen, vindt u in ons cookiebeleid. Als de optie aanhoudend is geselecteerd in de kolom Vervaldatum, wordt de cookie permanent opgeslagen tot de overeenkomstige toestemming wordt ingetrokken. Als u uw toestemming intrekt, worden de gegevens onmiddellijk gewist.

3. Verwerking van gegevens voor statistische doeleinden

3.1. Doeleinden en rechtsgrondslagen voor het verwerken van gegevens

Bij het gebruik van twogo worden bovenal de volgende gegevens verzameld en gebruikt voor statistische analyse, wanneer u over een twogo-licentie beschikt. Wij verwerken de genoemde gegevens op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardigd belang is het verstrekken van de hierboven vermelde gegevens in de vermelde vorm aan onze zakelijke klanten met een licentie, omdat dit deel uitmaakt van de diensten die we aanbieden aan onze zakelijke klanten.

Deze statistieken zijn niet langer gekoppeld aan een persoon. Het gaat hierbij om geaggregeerde (en dus geanonimiseerde) gegevens, samengesteld uit de hieronder vermelde informatie:

4.2. Ontvangers/categorieën van ontvangers

In uitzonderlijke gevallen kunnen statistische gegevens voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden toegankelijk zijn voor Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Duitsland, aangezien de twogo-app en uw gegevens namens ons worden gehost en opgeslagen op servers die worden geleverd en beheerd door Schwarz IT KG.

Statistische gegevens worden doorgegeven aan uw werk- of opdrachtgever als zij een zakelijke klant met licentie zijn bij twogo, en als u twogo gebruikt als gebruiker met licentie. 

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens om bepaalde redenen en alleen in de daarvoor vereiste omvang toegankelijk zijn voor andere ontvangers, indien dit noodzakelijk is om twogo beschikbaar te stellen. Het kan niet worden uitgesloten dat de dienstverleners de gegevens ook in landen buiten de EU verwerken die geen EU-adequaatheidsbesluit hebben en die daardoor een lager niveau van gegevensbescherming hebben dan in de EU. Dit kan ertoe leiden dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens of dat uw rechten als betrokkene worden beperkt. Wij hebben hier geen invloed op. We hebben de dienstverleners echter contractueel verplicht om de voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven door middel van standaard EU-contractbepalingen.

3.3. Verplichting tot verstrekken van uw gegevens

U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om ons de genoemde gegevens te verstrekken. De gegevens worden echter aangemaakt zodra u gebruik maakt van twogo en worden voor de vermelde doeleinden en op de vermelde wijze door ons verwerkt.

3.4. Opslagduur

We slaan de vermelde statistische gegevens een jaar op. Dit houdt niet in dat de gegevens niet langer door uw werk- of opdrachtgever kunnen worden bewaard, maar daar hebben wij geen invloed op.

4. Evaluatiefunctie voor bestuurders en passagiers

4.1. Doeleinden en rechtsgrondslagen voor het verwerken van gegevens

Na het voltooien van een rit heeft u als bestuurder binnen zes weken de mogelijkheid om uw passagiers te beoordelen of u kunt als passagier uw bestuurder beoordelen op algemene tevredenheid en individuele criteria, zogenaamde aantekeningen (netheid, stiptheid, communicatie, aandacht, navigatie, rijstijl), in drie waarderingen (niet zo geweldig, mwa en helemaal geweldig). Hiervoor krijgt u via het meldingssymbool een overeenkomstige evaluatiemogelijkheid te zien in uw eerdere ritten binnen de opgegeven periode. 

Een twogo-gebruiker kan binnen 365 dagen maximaal drie keer dezelfde bestuurder of passagier beoordelen om misbruik van de evaluatiefunctie te voorkomen.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking in verband met de evaluatiefunctie is art. 6 lid 1 sub f AVG. Ons legitieme belang is om het vertrouwen van de gebruikers in twogo verder te vergroten en hen de mogelijkheid te bieden hun ervaringen met het gebruik van twogo met andere gebruikers te delen of zich voorafgaand aan een rit te informeren over de ervaringen van andere gebruikers met de voorgestelde bestuurders of passagiers.

Als u van mening bent dat de beoordelingen die over u zijn gegeven niet correct zijn, neem dan gerust contact met ons op: info@twogo.com

4.2. Ontvangers/categorieën van ontvangers

Als u bent beoordeeld door een bestuurder en/of passagier, wordt de beoordeling alleen in uw profiel weergegeven als er ten minste zeven beoordelingen over u zijn gemaakt. De voor u geldige beoordeling kan alleen door andere gebruikers worden bekeken als u aan hen wordt voorgesteld als match voor een mogelijke gezamenlijke rit. Andere gebruikers kunnen namelijk alleen in dit geval in uw profiel gegevens zien die toegankelijk zijn voor andere gebruikers, inclusief de beoordeling.

Er wordt een beoordeling ingediend zonder dat de naam van de gebruiker, die de beoordeling geeft, wordt vermeld. Het kan echter niet worden uitgesloten dat de beoordeelde gebruiker indirect conclusies kan trekken over de gebruikers die hem of haar beoordelen. Als een bestuurder in één maand bijvoorbeeld slechts drie ritten heeft gemaakt met dezelfde drie passagiers en ze evalueren hem elke keer, dan krijgt de bestuurder een algemene beoordeling te zien omdat er in totaal negen beoordelingen zijn en het minimum aantal van zeven beoordelingen dus is bereikt. Aangezien de bestuurder weet dat hij in totaal slechts drie passagiers in de maand had, kan worden geconcludeerd dat de algemene beoordeling is gebaseerd op de beoordelingen van deze drie passagiers. Houd er daarom rekening mee dat een beoordeling niet altijd helemaal anoniem is. 

De gemiddelde waarde van de gegeven beoordeling is in uw profiel te zien als algemene tevredenheid. In geval van een match wordt een aantekening alleen in detail aan andere gebruikers getoond als deze is beoordeeld met helemaal geweldig, bijv. als uw communicatie dienovereenkomstig is beoordeeld. In het geval van een andere aantekening verschijnt in uw profiel alleen de opmerking "Er is iets te verbeteren" (beoordeling = niet zo geweldig) of "Er ging iets niet zo soepel" (beoordeling = mwa) in uw profiel. U bent de enige die duidelijk kan zien welke aantekeningen welke beoordeling hebben gekregen, ook al was het niet allemaal geweldig. De evaluerende twogo-gebruiker blijft echter ook hier anoniem.

4.3. Verplichting tot verstrekken van uw gegevens

Het gebruik van de evaluatiefunctie is vrijwillig. Als u deze niet gebruikt, ondervindt u daarvan geen nadelen en kunt u twogo gewoon op de normale manier gebruiken. Bovendien kunt u na elke rit opnieuw beslissen of u de betreffende bestuurder of passagier wilt evalueren of niet.

4.4. Opslagduur

Met de beoordelingen wordt over het algemeen permanent rekening gehouden, ze worden niet gewist. Als u van mening bent dat de beoordelingen die over u zijn gegeven niet correct zijn en u wilt ze laten wissen, neem dan gerust contact met ons op: info@twogo.com

D. Verwerking persoonsgegevens van zakelijke klanten 

Ongeacht de eerder beschreven gegevensverwerking verwerken wij persoonsgegevens van zakelijke klanten in verband met de bijbehorende contractuele relatie en/of precontractuele maatregelen.

Wij verzamelen de gegevens hoofdzakelijk bij u zelf. Het kan echter ook nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken die wij ontvangen van andere bedrijven, autoriteiten of andere derden, zoals kredietbureaus, belastingkantoren of dergelijke. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die we ontvangen via onze gevestigde meldkanalen over mogelijke schendingen op het gebied van naleving of als onderdeel van onderzoeken op het gebied van naleving.

Relevante persoonsgegevens kunnen zijn: Persoonsgegevens (bijvoorbeeld voor-/achternaam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum en -plaats en nationaliteit), legitimatie- en authenticatiegegevens (bijv. uittreksels uit het handelsregister, gegevens over uw legitimatiebewijs, voorbeeldhandtekening), gegevens in het kader van onze bedrijfsrelatie (bijv. betalingsgegevens, gegevens over orders), kredietwaardigheidsgegevens, gegevens over bedrijfsstructuren en eigendomsverhoudingen, foto- en video-opnamen en andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de genoemde categorieën.

U heeft altijd de keuze of u per e-mail of per post met ons wenst te communiceren. Om technische redenen kan de communicatie via soms onversleuteld zijn.

1. Doeleinden en rechtsgrondslagen voor het verwerken van gegevens

1.1. Voor het nakomen van contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 sub b AVG)

De doelen van de gegevensverwerking vloeien voort uit de uitvoering van precontractuele maatregelen die voorafgaan aan een contractueel geregelde zakelijke relatie en uit de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit het gesloten contract.

1.2. Voor het nakomen van een juridische verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG)

De doelen van de gegevensverwerking vloeien in individuele gevallen voort uit wettelijke vereisten. Tot deze wettelijke verplichtingen behoren bijv. het voldoen aan de bewaar- en identificatieverplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van vereisten ter voorkoming van witwassen, fiscale controle- en meldplichten en de gegevensverwerking in het kader van aanvragen van overheidsinstanties.

1.3. Voor het nakomen van legitieme belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG)

Het kan nodig zijn om de door u verstrekte persoonsgegevens verder te verwerken dan de feitelijke uitvoering van het contract. De legitieme belangen hier zijn met name de selectie van geschikte klanten, handhaving van juridische claims, verdediging tegen aansprakelijkheidsclaims, bescherming van onze IT-infrastructuur, beheer van toegangsrechten tot onze systemen, toegangscontroles, andere interne administratieve doeleinden (bijv. proces- en workflowoptimalisatie), in het geval van uw voorafgaande bereidheid om deel te nemen, het verzenden van de uitnodigings-e-mail voor feedback via uw contactpersonen binnen de Schwarz Gruppe, het vereenvoudigen van communicatie en contact via onze groepsbrede gebruikerslijst, het ophelderen van mogelijke overtredingen op het gebied van naleving, het voorkomen van strafbare feiten en het afhandelen van schades, die voortvloeien uit de zakelijke relatie.

Bij het afsluiten van het contract verzamelen wij, voor de behartiging van onze legitieme belangen, gegevens over uw boniteit via kredietbureaus. Wij maken gebruik van de gegevens over uw boniteit van de kredietbureaus om uw kredietwaardigheid na te gaan. De kredietbureaus slaan gegevens op, die ze bijvoorbeeld van banken of bedrijven ontvangen. Tot deze gegevens behoren met name naam, voornaam, geboortedatum, adres en informatie over betalingsgedrag. Informatie over de door u opgeslagen gegevens ontvangt u direct van het kredietbureau.

Als u deelneemt aan een door ons aangeboden contract door middel van een digitale handtekening (bijv. Adobe Sign), verwerken wij uw gegevens, zoals uw e-mailadres, IP-adres en de momenten waarop u het betreffende contractdocument heeft bewerkt, maar ook bijv. heeft goedgekeurd, weergegeven of digitaal ondertekend, alle met tijd en datum. Ons legitieme belang ligt in een efficiënte en snelle digitale afhandeling van de contractondertekening en de bijbehorende registratie van het ondertekeningsproces voor verificatiedoeleinden. Bovendien bestaat er de mogelijkheid om bepaalde contracten met een zogeheten gekwalificeerde elektronische handtekening te ondertekenen. In dit geval verwerken wij naast de genoemde gegevens ook de certificaatgegevens van uw handtekening. Ons legitieme belang is om te controleren of u een geldige, gekwalificeerde, elektronische handtekening bezit, die kan worden gebruikt ter vervanging van een eventuele wettelijke schriftelijke vormvereiste. Voorwaarde voor het gebruik van een gekwalificeerde elektronische handtekening is de registratie bij een Trust Service Provider (bijv. D-Trust/Bundesdruckerei). Deze registratie dient u zelf uit te voeren. De betreffende aanbieder verwerkt de gegevens die u tijdens de registratie verstrekt echter onder eigen verantwoordelijkheid en niet namens ons.

2. Ontvangers/categorieën van ontvangers

Binnen ons bedrijf krijgen alleen die afdelingen toegang tot de door u verstrekte gegevens, die de gegevens nodig hebben om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen of voor het behartigen van legitieme belangen. Als onderdeel van de contractuele relatie geven wij ook opdracht aan opdrachtverwerkers of dienstverleners die mogelijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens. De naleving van bepalingen inzake gegevensbescherming zijn hierbij contractueel gegarandeerd.

Daarnaast kunnen de gegevens ook aan bedrijven binnen de Schwarz Gruppe worden doorgegeven wanneer dat nodig is voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Als er sprake is van contracten die zijn gesloten door middel van een digitale handtekening, zijn uw gegevens bovendien toegankelijk voor alle personen die betrokken zijn bij de vrijgave en ondertekening van het contract, aangezien zij na ondertekening van het contract een logboek ontvangen waarin alle verwerkingsstappen, inclusief e-mail adres, IP-adres, datum en tijd zijn opgenomen. Verder kunnen uw gegevens toegankelijk zijn voor de dienstverleners die we gebruiken voor het bijbehorende digitale handtekeningenproces. Voor Adobe Sign gaat het hierbij om Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West, Business Campus, Saggart D24, Dublin, Ierland. Als er een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt gebruikt voor het digitaal sluiten van contracten, zijn uw gegevens ook toegankelijk voor D-Trust GmbH, Kommandantenstraße 18, 10969 Berlijn, aangezien zij de geldigheid van de handtekening controleren.

3. Verplichting tot verstrekken van uw gegevens

In het kader van onze zakelijke relatie moet u die persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van een zakelijke relatie en voor de naleving van de daarmee verbonden plichten, die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen of die wij op de basis van legitieme belangen mogen verzamelen. Zonder deze gegevens zijn wij in de regel niet in staat om een zakelijke relatie met u aan te gaan.

4. Opslagduur

De persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is om aan de boven genoemde doelen te voldoen. Hierbij zijn met name de wettelijke bewaarplichten uit het handelswetboek en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen relevant, hierin wordt in een bewaartermijn tot twaalf jaar voorzien.

E. Uw rechten als betrokkene

Conform art. 15 lid 1 AVG heeft u het recht om op verzoek kosteloos informatie te krijgen over de persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen.

Indien is voldaan aan de betreffende wettelijke voorwaarden, heeft u bovendien recht op rectificatie (art. 16 AVG), het wissen (art. 17 AVG) en beperking van de verwerking (art. 18 AVG) van uw persoonsgegevens.

Voor zover de rechtsgrond voor het verwerken van gegevens art. 6 lid 1 sub e of sub f AVG is, heeft u conform art. 21 AVG het recht om bezwaar te maken. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, blijft deze voortaan achterwege, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende, gerechtvaardigde redenen kan aantonen voor de verwerking, die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene bij het maken van bezwaar.

Als u de verwerkte gegevens zelf heeft verstrekt, heeft u conform art. 20 AVG recht op overdraagbaarheid van gegevens. Voor zover de verwerking van gegevens berust op uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a) of art. 9 lid 2 sub a) AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking tot dusver daardoor wordt aangetast.

Neem in bovengenoemde gevallen, bij vragen of klachten contact op met de hieronder genoemde functionaris voor gegevensbescherming. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming. De instantie die toezicht houdt op de gegevensbescherming in de provincie waar u woont of waar de verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd, is in dit geval bevoegd.

U kunt ook contact opnemen met uw werkgever/opdrachtgever voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene met betrekking tot de in dit privacybeleid beschreven gegevensverwerking, waarvoor wij en uw werkgever/opdrachtgever gezamenlijk verantwoordelijk zijn

F. Contact toezichthouder gegevensbescherming

Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw gegevens of de uitoefening van uw rechten, kunt contact opnemen met de voor ons verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming:

datenschutz süd GmbH
? Stichwort Schwarz Mobility Solutions ?
Wörthstraße 15
97082 Würzburg

e-mail: office@datenschutz-sued.de

G. Meer informatie over gezamenlijke verantwoordelijkheid

De taken in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn als volgt verdeeld tussen ons en uw werkgever/opdrachtgever:

De kruisjes geven weer wie verantwoordelijk is voor welke taak.

Verplichtingen uit de AVG Wij Werkgever/opdrachtgever
Bepaling van het doel en de middelen van gegevensverwerking x x
Bepaling van het soort persoonsgegevens x x
art. 26 lid 2: Informeren van de betrokkenen over de essentiële inhoud van deze overeenkomst x  
art. 13: Informatieplicht bij het verzamelen van persoonsgegevens x  
art. 14: Informatieplicht als gegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld x  
art. 15: Behandeling van informatieverzoeken x x
Alleen als het voor ons niet mogelijk is om volledige informatie te verstrekken
art. 16: Behandeling van rectificatieverzoeken x x
Alleen als rectificatie door ons niet mogelijk is
art. 17, 18, 19: Behandeling van verzoeken om gegevenswissing, beperking van de verwerking, kennisgeving van de verwijderingsplicht x x
Alleen als verwijdering of beperking van de verwerking door ons niet mogelijk is
art. 20: Afhandeling van publicatieverzoeken (dataportabiliteit) x x
Alleen als de afhandeling van het publicatieverzoek door ons niet mogelijk is
art. 21: Behandeling van bezwaren x x
Alleen als de behandeling van het bezwaar door ons niet mogelijk is
art. 24, 32, 35, 36: Vastlegging/documentatie van technische en organisatorische maatregelen, risicobeoordeling, indien nodig effectbeoordeling van gegevensbescherming en raadpleging van een toezichthoudende instantie x  
art. 28: Inschakeling van verwerkers of subverwerkers en hun controle x
Iedereen binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied
x
Iedereen binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied
art. 33, 34: Rapportage van datalekken x x