terug naar startpagina
German Sustainability Award Design 2022

Door het gebruik van de Microsoft-browser Internet Explorer werkte de website niet goed.

Gegevensbescherming

Privacybeleid voor twogo en verwante websites en diensten

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus en streven ernaar u uitgebreid te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. In het volgende privacybeleid staat beschreven voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website bezoekt, contact met ons opneemt of van onze socialemediapagina's en/of onze twogo-app gebruikmaakt.

Uw persoonsgegevens worden principieel door uzelf verstrekt. De rechtsgrond hiervoor is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

A. Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in art. 4 sub 7 AVG

De verwerkingsverantwoordelijke voor de hierna beschreven gegevensverwerkingen zoals bedoeld in art. 4 sub 7 AVG is:

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm

E-mailadres: info@twogo.com

B. Bezoek aan onze website en socialemediapagina's

1. Communicatie per e-mail/telefoon/post/contactformulier

1.1 Doel van de gegevensverwerking/rechtsgrond
Persoonlijke informatie die u ons per e-mail, telefoon, post of via het contactformulier verstrekt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw aanvraag. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat hierbij uit het belang om uw vragen te kunnen beantwoorden en zo uw tevredenheid te behartigen en te bevorderen. Indien u ons in het kader van de contactmogelijkheden persoonsgegevens verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst of bij een bestaande contractuele relatie, geldt art. 6, lid 1 sub b AVG als rechtsgrond voor de gegevensverwerking.

1.2. Ontvangers/categorieën van ontvangers
Voor zover nodig en op ad-hoc basis geven we uw persoonsgegevens door aan Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, Duitsland. Netlution GmbH verwerkt alle klantvragen die u mogelijkerwijs per telefoon, post, e-mail en/of het contactformulier aan ons stelt.

1.3. Verplichting tot gegevensverstrekking
U bent noch contractueel noch wettelijk verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Mocht u ons echter niet de gegevens verstrekken die nodig zijn om uw verzoek te kunnen verwerken, dan kunnen wij het verzoek niet in behandeling nemen en zullen wij er niet op reageren.

1.4. Bewaartermijn/criteria voor het bepalen van de bewaartermijn
Alle persoonsgegevens die u aan ons doorstuurt naar aanleiding van vragen worden door ons uiterlijk 90 dagen na het laatste antwoord verwijderd of veilig geanonimiseerd. De bewaartermijn van 90 dagen komt voort uit het gegeven dat u soms misschien opnieuw contact met ons moet opnemen over dezelfde kwestie, waarbij wij ons dan moeten kunnen beroepen op de eerdere correspondentie. Uit ervaring weten we dat er meestal na 90 dagen geen vragen meer zijn over onze antwoorden. Indien u uw rechten als betrokkene uitoefent, worden uw persoonsgegevens nog 3 jaar na dato van de laatste respons opgeslagen, zodat we aan kunnen tonen dat we u uitvoerig hebben geïnformeerd en voldaan hebben aan de wettelijke voorschriften.
Persoonsgegevens die wij in het kader van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst van u ontvangen, worden na uiterlijk 12 jaar gewist.
 

2. Gegevens die wij bij bezoek aan deze website verwerken

2.1. Doeleinden en rechtsgronden voor het verwerken van gegevens
Bij het bezoek aan deze website worden er logbestanden gegenereerd met daarin de volgende inhoud:

 • De website vanaf waar u onze website opvraagt;
 • het IP-adres;
 • de datum en het tijdstip van opvraging;
 • het client-verzoek;
 • de http-antwoordcode;
 • de omvang van de overgedragen gegevens; 
 • informatie over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat hierbij uit het beveiligen van onze systemen en het voorkomen van misbruik of frauduleus gedrag wanneer een gebruiker deze website bezoekt.

Voor zover de verwerking van de vermelde gegevens noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van een contractuele relatie, verwerken wij uw gegevens op grond van art. 6 lid 1 sub b AVG.

2.2. Ontvangers/categorieën van ontvangers
Uw persoonsgegevens kunnen in uitzonderlijke gevallen worden ingezien voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Duitsland. Schwarz IT KG levert en beheert de servers waarop de twogo-app wordt gehost en slaat uw gegevens namens ons.

2.3. Verplichting tot gegevensverstrekking
U bent noch contractueel noch wettelijk verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. De vermelde gegevens worden desalniettemin om technische redenen verwerkt wanneer u onze website opent. Als u uw gegevens niet langer wenst te verstrekken, kunt u dit alleen bewerkstelligen door niet langer gebruik te maken van onze website.

2.4. Bewaartermijn
Wij slaan de vermelde gegevens gedurende een periode van 32 dagen op.
 

3. Gebruik van cookies

Wij, Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Duitsland, zijn verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevensverwerkingen die voortvloeien uit het gebruik van zogenaamde cookies en andere vergelijkbare technologieën die gebruikt worden voor de verwerking van gebruiksgegevens op alle (sub)domeinen die toebehoren tot www.twogo.com/www.twogo.de.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone o.i.d.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen, die telkens specifiek is voor het gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat we onmiddellijk uw identiteit kennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies. Zo wordt het cookiegebruik voor u inzichtelijk. U kunt bovendien de browser zo instellen dat er helemaal geen cookies geaccepteerd worden of dat er alleen cookies van bepaalde aanbieders worden geweigerd. We wijzen u er daarentegen wel op dat dit van invloed kan zijn op de functionaliteit van deze website.

3.1. Doeleinden en rechtsgronden voor het verwerken van gegevens
Het gebruik van cookies en andere technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens heeft de volgende doeleinden, afhankelijk van de categorie van de cookie of andere technologie:

 • Noodzakelijk: Noodzakelijke cookies zijn technisch noodzakelijk voor een website om gebruikt te kunnen worden, aangezien hiermee basale functies zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden op de website mogelijk wordt gemaakt. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.
   
 • Gebruiksgemak: Deze technieken stellen ons in staat om rekening te houden met uw werkelijke of vermeende voorkeuren voor de gebruiksvriendelijkheid van onze websites. Zo kunnen we uw instellingen gebruiken om onze websites in uw eigen taal weer te geven. Het zorgt er ook voor dat we u geen producten laten zien die mogelijk niet beschikbaar zijn in uw regio.
   
 • Statistieken: Deze technologie maakt het ons mogelijk om anonieme statistieken met betrekking tot het gebruik van onze diensten op te stellen om deze op uw behoeften af te kunnen stemmen. Zo kunnen we bijvoorbeeld bepalen hoe we onze websites nog beter kunnen aanpassen aan de gewoontes van de gebruikers.
   
 • Marketing: Doordat we uw gebruiksgedrag analyseren, kunnen we reclamecontent tonen die bij u past. Uw gebruiksgedrag kan ook worden gevolgd via verschillende websites, browsers of apparaten met behulp van een user-ID (een unieke identificator).

In het kader van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens worden, afhankelijk van het doel, de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt:

Noodzakelijk:

 • Authenticatiegegevens om een gebruiker te identificeren na het aanmelden, zodat bij vervolgbezoeken geautoriseerde inhoud kan worden ingezien (bijv. toegang tot de klantenrekening);
 • beveiligingsgegevens (bijv. om herhaaldelijk mislukte aanmeldpogingen te herkennen);
 • gegevens voor het afspelen van multimedia (bijv. het afspelen van de door de gebruiker geselecteerde (product)video's).

Gebruiksgemak:

 • Instellingen waarmee de gebruikersinterface kan worden aangepast en die niet zijn gekoppeld aan een permanente gebruikersidentificatie (bijv. de huidige taalkeuze).

Statistieken:

 • Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Daarbij gaat het met name om:
   
 • de browserversie en het soort browser;
 • het gebruikte besturingssysteem;
 • de referrer-URL (de ervoor bezochte website);
 • de hostname van de computer die toegang zoekt (het IP-adres);
 • het tijdstip van het serververzoek;
 • de individuele User-ID en
 • de verrichte handelingen op de website (surfgedrag).
 • De IP-adressen worden regelmatig geanonimiseerd, zodat het onmogelijk is om u te identificeren.
 • Wij combineren de User-ID alleen met andere gegevens van u (zoals uw naam, e-mailadres, enz.) indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De User-ID alleen is niet voldoende om uw identiteit te achterhalen.

Marketing

 • Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met informatie over het gebruik van onze websites. Daarbij gaat het met name om:

 

 • het IP-adres;
 • de individuele User-ID;
 • potentiële belangstelling in producten;
 • de verrichte handelingen op de website (surfgedrag).

 

 • De IP-adressen worden regelmatig geanonimiseerd, zodat het onmogelijk is om u te identificeren. 
 • Wij combineren de User-ID alleen met andere gegevens van u (zoals uw naam, e-mailadres, enz.) indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De User-ID alleen is niet voldoende om uw identiteit te achterhalen. Wij kunnen de gebruikers-ID en de bijbehorende gebruikersprofielen delen met derden via de aanbieders van advertentienetwerken.

De wettelijke basis voor het gebruik van gebruiksgemak-, statistiek- en marketingcookies en soortgelijke technieken is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG. De rechtsgrond voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies en soortgelijke technieken is art. 6 lid 1 sub f AVG.

U kunt uw toestemming voor toekomstig gebruik te allen tijde intrekken of aanpassen, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Hiervoor kunt u simpelweg hier klikken en daar uw keuze maken. U vindt een overzicht van de gebruikte cookies en andere technologieën, samen met de respectievelijke doeleinden van de gegevensverwerking, de bewaartermijnen en eventuele betrokken derde partijen in onze Cookiebepalingen.

3.2. Ontvangers/categorieën van ontvangers
In het kader van de gegevensverwerking door middel van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens maken wij in bepaalde gevallen gebruik van gespecialiseerde dienstverleners, met name op het gebied van online marketing. Deze verwerken uw gegevens namens ons. Voor zover u toestemming heeft gegevens voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden, kunnen wij uw User-ID en de bijbehorende gebruiksprofielen met derden delen, bijvoorbeeld via de aanbieders van advertentienetwerken. De verdere ontvangers in het kader van de gegevensverwerking middels cookies zijn terug te vinden in onze Cookiebepalingen, onder het kopje “Aanbieders”.

3.3. Doorgifte van gegevens aan derde landen
Wij geven uw gegevens in principe niet door aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Alleen voor de verwerking van uw gegevens door Google Analytics (indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze cookies) is de overdracht van gegevens noodzakelijk naar de servers van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Deze servers bevinden zich gedeeltelijk in de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht geschiedt op basis van de standaardcontractbepalingen van de EU.

3.4. Verplichting tot gegevensverstrekking
U bent noch contractueel noch wettelijk verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Mocht u niet willen dat er cookies worden geplaatst, dan kunt u dit verhinderen door de vermelde instellingen aan te passen, een passende selectie te maken van de categorieën cookies, of uw mogelijkerwijs gegeven toestemming in te trekken of aan te passen.

3.5. Bewaartermijn
De bewaartermijn voor cookies vindt u terug in onze Cookiebepalingen. Als de optie "aanhoudend" is geselecteerd in de kolom "Vervaldatum", wordt de cookie permanent opgeslagen tot de overeenkomstige toestemming wordt ingetrokken.
 

4. Versturen van de nieuwsbrief

4.1. Doeleinden en rechtsgronden voor het verwerken van gegevens
Wij bieden u de optie om zich aan te melden voor onze nieuwsbrief. Als u toestemming heeft verleend om onze nieuwsbrief te ontvangen, gebruiken we uw e-mailadres en (indien van toepassing) uw naam om uw (waar mogelijk gepersonaliseerde) informatie te sturen over twogo en bijbehorende aanbiedingen, prijsvragen en nieuws.

Als u hiervoor toestemming geeft, registreren we uw gebruiksgedrag op onze website. Bij de analyse van het gebruiksgedrag wordt met name vastgesteld welke delen van de betreffende website of nieuwsbrief u bekijkt, en op welke links u daar heeft geklikt. Hierbij wordt een gepersonaliseerd gebruiksprofiel aangemaakt door koppeling met uw persoon en/of e-mailadres, zodat de reclames in nieuwsbrieven beter kunnen worden afgestemd op uw persoonlijke interesses en het aanbod op de website kan worden verbeterd.

De rechtsgrond voor de vermelde gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG. Om er zeker van te zijn dat er geen fouten worden gemaakt bij het invoeren van het e-mailadres, hanteren wij een zogenaamde dubbele opt-in. Nadat u uw e-mailadres heeft opgegeven in het aanmeldingsveld, sturen we u een bevestigingslink. Pas wanneer u op de bevestigingslink heeft geklikt, wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze mailinglijst.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief en het opstellen van persoonlijke gebruiksprofielen te allen tijde intrekken voor toekomstig gebruik. Dit doet u bijv. door u af te melden voor de nieuwsbrief op onze website. De link naar de website voor het afmelden vindt u hier  maar ook aan het einde van elke nieuwsbrief. Als u zich afmeldt, beschouwen wij uw toestemming voor het opstellen van uw persoonlijke gebruiksprofiel en het ontvangen van de hierop gebaseerde nieuwsbrief als nietig. We zullen uw gebruiksgegevens dan wissen. Dit heeft verder geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voorafgaand aan uw intrekking heeft plaatsgevonden.

4.2. Ontvangers/categorieën van ontvangers
Uw persoonsgegevens kunnen in uitzonderlijke gevallen worden ingezien voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Duitsland. Schwarz IT KG levert en beheert de servers waarop de twogo-app wordt gehost en slaat uw gegevens namens ons.

4.3. Verplichting tot gegevensverstrekking
U bent noch contractueel noch wettelijk verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Uw deelname aan de nieuwsbriefontvangst geschiedt op vrijwillige basis en vereist uw toestemming.

4.4. Bewaartermijn
Uw e-mailadres en uw naam (indien opgegeven) worden gewist zodra u zich van onze nieuwsbrief heeft afgemeld.
 

5. Gebruik van plug-ins voor sociale media

5.1. Doeleinden en rechtsgronden voor het verwerken van gegevens
Wij maken op onze website gebruik van sociale plug-ins voor de sociale netwerken Facebook en Twitter. Dit geschiedt op basis van uw toestemming krachtens art. 6 lid 1 sub a AVG. Hiermee kunt u reizen die u inplant of uitvoert met twogo delen op de eerder genoemde sociale netwerken. De gegevensbescherming dient hierbij gewaarborgd te worden door de respectieve aanbieders.

Wij bouwen deze plug-ins in op basis van de zogeheten tweekliksmethode. Zo worden de bezoekers van onze website zo goed mogelijk beschermd. Dit betekent dat er bij een bezoek aan onze website in eerste instantie geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van deze plug-ins. Dankzij de tweekliksmethode beschikt u zelf over de optie om de gedeactiveerde sociale plug-ins te activeren. De sociale plug-ins die in onze website zijn ingebouwd, staan standaard uit. De plug-ins worden pas actief wanneer u op het plug-inpictogram klikt. De persoonsgegevens worden alleen na inschakeling doorgegeven aan de desbetreffende aanbieder van het sociale netwerk.

Op het moment dat u de plug-in activeert, brengt u onmiddellijk een browserverbinding tot stand met de server van de door u geselecteerde aanbieder van sociale media. U kunt deze activering te allen tijde ook weer uitschakelen. Deactivering houdt echter niet in dat de gegevens die u reeds aan de betreffende aanbieder van sociale media heeft doorgegeven, worden gewist. U heeft wel te allen tijde het recht om uw toestemming in trekken voor toekomstig gebruik. U kunt uw toestemming intrekken door de sociale plug-in te deactiveren. Dit heeft verder geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden.

Wij hebben zelf geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerking. Ook zijn we niet op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling en de verwerkingsdoeleinden.

De aanbieder van de plug-in slaat de door u opgegeven gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt deze vervolgens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het afstemmen van de website conform de behoeften van de gebruikers. Dergelijke analyse wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om reclame weer te geven die is afgestemd op de behoeften van gebruikers, en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw handelingen op onze website. U heeft te allen tijde het recht om het opzetten van deze gebruikersprofielen voor toekomstig gebruik te weigeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de betreffende aanbieder van de plug-in. Wij bieden u via de plug-ins de mogelijk om contact te leggen met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker.

Voor de overdracht van de gegevens zelf maakt het niet uit of u een account heeft bij de aanbieder van de plug-in en daar bent ingelogd. Indien u bent ingelogd bij de aanbieder van de plug-in, zullen de door ons verzamelde gegevens rechtstreeks worden gekoppeld aan uw account bij de aanbieder van de plug-in. Stel dat u op de geactiveerde knop klikt en de website bijvoorbeeld linkt, dan zal de aanbieder van de plug-in deze informatie ook opslaan in uw gebruikersaccount aldaar, en worden deze openbaar gedeeld met uw contacten. Wij raden u aan om na gebruik van een sociaal netwerk daar regelmatig uit te loggen, vooral indien u de knop nog niet geactiveerd heeft. Zo kunt u voorkomen dat er een koppeling wordt gemaakt met uw profiel bij de aanbieder van de plug-in.

5.2. Ontvangers/categorieën van ontvangers
Wij maken op onze website gebruik van plug-ins voor sociale media van de volgende aanbieders: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland http://www.facebook.com/policy.php; voor meer informatie over gegevensverzameling, zie: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ierland; https://twitter.com/privacy.

5.3. Verplichting tot gegevensverstrekking
U bent noch contractueel noch wettelijk verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Er zijn geen nadelen verbonden aan het niet aanklikken of gebruiken van de plug-ins voor sociale media.

5.4. Bewaartermijn
Wij weten niet of de aanbieders van de plug-ins de verzamelde gegevens uiteindelijk verwijderen.
 

6. Onze socialemediapagina's

6.1. Verantwoordelijkheden Zowel wij, Schwarz Mobility Solutions GmbH als de respectieve aanbieders van de socialemediaplatforms zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de hieronder vermelde gegevens. Bij bepaalde verwerkingen treden wij en de platformaanbieders tevens op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van art. 26 AVG.

Wij beheren de volgende websites op sociale media:

6.2. Verantwoordelijkheid van de platformaanbieders
Wij hebben slechts geringe invloed (bijv. ten aanzien van het ledenbeheer en de gedeelde content) op de gegevensverwerking die de aanbieders van de socialemediaplatforms uitvoeren. Daar waar wij wel invloed kunnen uitoefenen en de gegevensverwerking kunnen aanpassen, streven wij binnen het kader van de mogelijkheden die we daarvoor hebben naar een behandeling door de aanbieder van het socialemediaplatform waarbij gegevensbescherming vooropstaat. Op veel punten hebben we echter geen invloed op de gegevensverwerking door de aanbieder van het socialemediaplatform en weten wij niet welke gegevens zij precies verwerken.

De platformaanbieder verzorgt de gehele IT-infrastructuur voor de dienst, handhaaft een eigen privacybeleid en onderhoudt een eigen gebruikersovereenkomst met u (mits u een geregistreerde gebruiker van de socialemediadienst bent). Bovendien is de aanbieder als enige verantwoordelijk voor alle vragen die u heeft met betrekking tot uw gebruikersprofielgegevens. Hier hebben wij als bedrijf geen toegang toe. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door de aanbieder van het socialemediaplatform en verdere bezwaarmogelijkheden kunt u terecht bij het privacybeleid van de aanbieder:

6.3. Onze verantwoordelijkheid als Schwarz Mobility Solutions GmbH

6.3.1. Doeleinden en rechtsgronden voor het verwerken van gegevens
Het doel van de gegevensverwerking die wij op sociale media uitvoeren, is om klanten te informeren over diensten, aanbiedingen, prijsvragen, feitelijke zaken, bedrijfsnieuws, om in contact te komen met bezoekers van de socialemediaplatforms en om te reageren op mogelijke vragen, complimenten of kritiek.

We behouden ons het recht voor om inhoud weg te halen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Als het socialemediaplatform dit toestaat, kunnen wij uw inhoud delen op onze website en met u communiceren via het platform. De rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 sub f AVG. De gegevensverwerking vindt plaats in het belang van onze pr en communicatie. De aanbieder heeft geen invloed op onze verwerking van uw gegevens in het kader van klantencommunicatie of prijsvragen.

Zoals hierboven vermeld, doen wij er alles aan om (voor zover de aanbieder van het socialemediaplatform die optie biedt) om de socialemediapagina's zo in te stellen dat ze zoveel mogelijk aansluiten op de gegevensbeschermingskaders.

6.3.2. Ontvangers/categorieën van ontvangers
De gegevens die u op onze socialemediapagina's deelt, zoals opmerkingen, video's, foto's, 'vind-ik-leuks', openbare berichten, enz., worden gepubliceerd door het socialemediaplatform; ze worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt of verwerkt. We behouden ons het recht voor om onwettige inhoud weg te halen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Dit geldt bijvoorbeeld bij inbreukmakende of onwettige berichten, haatzaaiende opmerkingen, obscene opmerkingen (expliciete seksuele inhoud) of bijlagen (zoals foto's en video's) die inbreuk zouden kunnen maken op het auteursrecht, persoonsrechten of het strafrecht.
Als het socialemediaplatform dit toestaat, kunnen wij uw inhoud delen op onze website en communiceren via het platform. Mocht u ons een verzoek doen via het socialemediaplatform, dan kunnen wij u, afhankelijk van het antwoord, ook doorverwijzen naar andere beveiligde communicatiewegen die de vertrouwelijkheid waarborgen. U kunt ons ook altijd vertrouwelijke vragen stellen door ze naar ons adres te sturen, vermeld onder punt A en in de colofon.

6.3.3. Verplichting tot gegevensverstrekking
U bent noch contractueel noch wettelijk verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij verzamelen geen persoonsgegevens van u indien u onze socialemediapagina's puur gebruikt voor informatieve doeleinden. Als u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, kunt u zo toch onze pagina's bezoeken. U kunt dan echter geen geavanceerde functies gebruiken, zoals het plaatsen van berichten, foto's of andere bijdragen.

6.3.4. Bewaartermijn
Alle persoonsgegevens die u aan ons doorstuurt naar aanleiding van vragen worden door ons uiterlijk 90 dagen na het laatste antwoord verwijderd of veilig geanonimiseerd. De bewaartermijn van 90 dagen komt voort uit het gegeven dat u soms misschien opnieuw contact met ons moet opnemen over dezelfde kwestie, waarbij wij ons dan moeten kunnen beroepen op de eerdere correspondentie. Uit ervaring weten we dat er meestal na 90 dagen geen vragen meer zijn over onze antwoorden. Indien u uw rechten als betrokkene uitoefent, worden uw persoonsgegevens nog 3 jaar na dato van de laatste respons opgeslagen, zodat we aan kunnen tonen dat we u uitvoerig hebben geïnformeerd en voldaan hebben aan de wettelijke voorschriften.

Alle openbare berichten die u op een van onze socialemediapagina's heeft geplaatst, blijven voor onbepaalde tijd op de tijdlijn staan, tenzij wij ze verwijderen omdat het onderwerp verouderd is, u de wet of onze richtlijnen heeft overtreden of u het bericht zelf weghaalt. Wij hebben geen invloed op het wissen van uw gegevens door de aanbieder. Derhalve is het privacybeleid van de respectieve aanbieder aanvullend van toepassing.

6.4. Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Er is sprake van een gedeelde relatie met de aanbieder van de socialemediadienst, op grond van art. 26 lid 1 AVG (gezamenlijke verantwoordelijkheid):

Wij treden samen met de platformaanbieders op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de webtracking-methodes die de aanbieder van het socialemediaplatform hanteert. De webtracking kan worden uitgevoerd ongeacht of u bent ingelogd of geregistreerd bij het socialemediaplatform. Zoals hierboven reeds vermeld, hebben wij helaas amper invloed op de webtracking-methodes van het socialemediaplatform. Wij kunnen deze bijvoorbeeld niet uitschakelen.

De rechtsgrond voor de webtracking-methodes is art. 6 lid 1 sub f AVG. Het belang om het socialemediaplatform en de respectievelijke bedrijfspagina te optimaliseren, wordt beschouwd als gerechtvaardigd belang in de zin van de hierboven vermelde bepaling.

Voor meer informatie over de ontvangers of categorieën van ontvangers, of over de bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, kunt u de privacyverklaringen van de platformaanbieders raadplegen. Wij hebben hier geen invloed op.

In de reeds vermelde privacyverklaringen van de platformaanbieders vindt u de mogelijkheden om uw rechten uit te oefenen, ter voorkoming van deze webtracking-methodes. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de platformaanbieders. Gebruik hiervoor de contactgegevens die in de betreffende colofon staan vermeld.

Wij kunnen slechts geringe invloed uitoefenen op de statistieken die de aanbieder van het socialemediaplatform ons ter beschikking stelt, en deze ook niet uitschakelen. Wij zorgen er echter wel voor dat er geen aanvullende optionele statistieken worden opgesteld.

Wees u bewust van het volgende: Het kan niet worden uitgesloten dat de aanbieder van het socialemediaplatform uw profiel- en surfgedragsgegevens gebruikt om bijvoorbeeld uw gewoonten, persoonlijke relaties, voorkeuren, enz. te meten. Schwarz Mobility Solutions GmbH heeft geen invloed op de verwerking of doorgifte van uw gegevens door de aanbieder van het socialemediaplatform.

C. Gebruik van twogo

1. Een twogo-gebruikersaccount aanmaken en twogo gebruiken

1.1. Doeleinden en rechtsgronden voor het verwerken van gegevens

1.1.1. Vereiste gegevens voor het gebruik van twogo
Als u een twogo-gebruikersaccount wilt aanmaken en twogo wilt gebruiken, zult u bovenal de volgende gegevens moeten verstrekken:

Voor- en achternaam (stamgegevens):

 • Dit wordt getoond aan alle deelnemers van een carpoolafspraak, maar ook aan uw volgers en aan gebruikers die u een carpoolverzoek stuurt.

E-mailadres (contactgegevens):

 • De gebruiker heeft dit nodig om zich aan te melden.
 • Dit wordt getoond aan alle deelnemers van een carpoolafspraak, maar ook aan uw volgers en aan gebruikers die u een carpoolverzoek stuurt.
 • We gebruiken uw e-mailadres ook om met u te communiceren, ter bevestiging van de account, en om u informatie te verschaffen over het gebruik van twogo.
 • Indien u een gebruiker met licentie bent, sturen wij u regelmatig een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen op de bevestigingslink te klikken. Op die manier controleren wij of u nog steeds onderdeel uitmaakt van het bedrijf met licentie.

Wachtwoord:

 • De gebruiker heeft dit nodig om zich aan te melden.

Mobieletelefoonnummer (contactgegevens):

 • Dit wordt gedeeld met alle deelnemers van een carpoolafspraak.
 • Mocht u dit willen, dan kunnen wij ook uw mobieletelefoonnummer gebruiken voor kennisgevingen over twogo. Deze twogo-functie is alleen in bepaalde landen beschikbaar, waardoor deze gegevens alleen in dergelijke landen worden verwerkt voor de eerder vermelde doeleinden.

Privé- en werkadres (contactgegevens):

 • Standaardinstelling voor de vertrek- en aankomstpunten van regelmatige ritten.
 • Wordt gebruikt om snel een rit op te kunnen vragen en relevante ritvoorstellen te ontvangen via twogo.

Gegevens voor ritverzoeken:

 • Informatie over de rol als bestuurder, passagier of beiden, de/het vroegste vertrekdatum- en tijdstip en laatste aankomstdatum- en tijdstip, het maximumaantal passagiers en of een terugreis gewenst is (incl. de vertrek- en aankomstpunten en -tijden voor de terugreis).
 • Wordt gebruikt door twogo om u aan een geschikte carpooloptie te koppelen en getoond aan uw volgers en de gebruikers aan wie u een ritverzoek stuurt.
 • Wordt tevens voor statistische doeleinden getoond aan het bedrijf met licentie (uw werk- of opdrachtgever) wanneer u hierbij een carpooloptie boekt.

Voertuiggegevens:

 • Deze gegevens zijn nodig als u twogo als bestuurder gebruikt.
 • Dit omvat het merk, model, kentekennummer, de kleur, enz. Als u als bestuurder een carpool aanbiedt, zullen uw voertuiggegevens worden doorgegeven aan alle andere carpoolers van de afgesproken carpool.
 • Volgers en gebruikers aan wie u een ritverzoek indient, worden hierbij geïnformeerd over het aantal beschikbare zitplaatsen en uw gewenste rol.

Gegevens van uw werkgever (voor uitzendkrachten: gegevens van de opdrachtgever):

 • We gebruiken het e-mailadres dat u heeft opgegeven voor de registratie bij twogo (of aan de hand van een mogelijke token) om te controleren of u een (tijdelijke) medewerker bent van een bedrijf met licentie. Zo kunnen we u aan dit bedrijf koppelen en aanvullende twogo-functies aanbieden.

Wij verwerken uw gegevens op grond van art. 6 lid 1 sub b AVG, voor het aanmaken en voltooien van uw gebruikersaccount, het ter beschikking stellen van twogo, en het koppelen van de ritverzoeken en carpools die u heeft aangemaakt of waar u tijdens het gebruik van onze dienst aan heeft deelgenomen. Verder worden deze gegevens gebruikt voor de informatie-uitwisseling tussen u, uw volgers en uw medereizigers bij een verzochte of afgesproken rit.

1.1.2. Vrijwillige gegevens
U kunt op eigen initiatief aanvullende gegevens opgeven in uw twogo-account. Afhankelijk van de door u verstrekte gegevens verwerken wij naast de vermelde verplichte gegevens bovenal de volgende gegevens:

Locatiegegevens:

 • Dit wordt doorgegeven aan de andere deelnemers van uw carpool, mits de mobiele app is geïnstalleerd en de locatiefunctie in de app geactiveerd is. Zo kunnen de deelnemers elkaar makkelijker vinden in de openbare ruimte.

Voertuiggegevens:

 • Opgave van deze gegevens is vrijwillig als u twogo alleen gebruikt als medepassagier.
 • Dit omvat het merk, model, kentekennummer, de kleur, enz. Als u als bestuurder een carpool aanbiedt, zullen uw voertuiggegevens worden doorgegeven aan alle andere carpoolers van de afgesproken carpool.
 • Volgers en gebruikers aan wie u een ritverzoek indient, worden hierbij geïnformeerd over het aantal beschikbare zitplaatsen en uw gewenste rol.

Locaties (bijv. een gebouw op het bedrijfsterrein als vertrek- en aankomstpunt)

 • Dit wordt gebruikt om de gebruiker vooraf bepaalde (bedrijfs)locaties aan te bieden voor snelle invoer

Bijnaam/pseudoniem

 • Hiervan kan de gebruiker gebruikmaken indien deze niet wil deelnemen aan twogo-prijsvragen en niet met de echte naam wil worden genoemd in het klassement.

Profielfoto

 • Deze wordt gebruikt om uw profiel persoonlijk te maken en om andere carpoolers te laten zien wie u bent.
 • Met betrekking tot weergave voor volgers: Uw profielfoto wordt getoond in de lijst van volgers van de betreffende gebruiker (bestuurder of passagier) die u wilt volgen. Daarnaast wordt uw foto getoond in de respectievelijke lijsten van gebruikers die u volgen en op het ritverzoek dat u met hen deelt. Gebruikers kunnen u volgen na doorverwijzing door twogo of doordat ze door uzelf zijn uitgenodigd.

Geslacht

 • Dit wordt gebruikt om u te koppelen aan ritverzoeken van gebruikers die alleen vrouwelijke bestuurders of passagiers wensen (indien van toepassing).

Voertuigfoto:

 • Deze wordt gebruikt om uw profiel persoonlijk te maken en om andere carpoolers te laten zien in wat voor auto u rijdt.

Als u gebruikmaakt van de twogo-puntenrekening, worden de gegevens van verzochte of afgesproken ritten (zoals uw rol als bestuurder of passagier, of niet-afgesproken ritverzoeken) gebruikt voor uw puntenrekening.

Als u twogo gebruikt met licentie en wilt deelnemen aan een prijsvraag die is opgezet in twogo door uw bedrijf, dan sturen we uw naam, uw verzamelde ritpunten en uw e-mailadres naar het bedrijf met licentie.

Wij verwerken uw gegevens op grond van art. 6 lid 1 sub b AVG, voor het aanmaken en voltooien van uw gebruikersaccount, het ter beschikking stellen van twogo, en het koppelen van de ritverzoeken en carpools die u heeft aangemaakt of waar u tijdens het gebruik van onze dienst aan heeft deelgenomen. Verder worden deze gegevens gebruikt voor de informatie-uitwisseling tussen u, uw volgers en uw medereizigers bij een verzochte of afgesproken rit.

1.2. Ontvangers/categorieën van ontvangers
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere twogo-gebruikers indien dit nodig is om u verschillende twogo-diensten aan te bieden. Indien deze gebruikers over een licentie beschikken, kunnen de overgedragen gegevens ook in te zien zijn voor het betreffende bedrijf met licentie waaraan de gebruiker is gekoppeld. Dit bedrijf heeft immers normaliter toegang tot het e-mailadres dat door dergelijke gebruikers wordt gebruikt. De bijbehorende doeleinden voor deze overdracht, en de mogelijke categorieën van ontvangers, zijn terug te vinden onder 1.1.

Als u als gebruiker over een licentie beschikt, kan uw bedrijf met licentie één of meerdere personen aanwijzen voor het beheer van de gelicentieerde versie van twogo. Omwille van ondersteuningsdoeleinden hebben deze beheerder toegang tot al uw persoonsgegevens, carpoolritten en -verzoeken, en kunnen zij uw account blokkeren of deblokkeren. Indien u als gebruiker over een licentie beschikt en een carpoolvoertuig boekt bij uw bedrijf met licentie, kunnen er statistische gegevens (zie ook punt 4) voor uw aangemaakte rit worden gedeeld met dit bedrijf.

Indien u als passagier deelneemt aan een afgesproken rit in een carpoolvoertuig van een bedrijf met licentie, dan kunnen uw ritgegevens ook worden gedeeld met dit bedrijf voor statistische doeleinden (zie ook punt 4). Dit is ook van toepassing als u niet over een licentie beschikt en dus geen (tijdelijke) werknemer bent van het bedrijf met licentie.

Indien u over een licentie beschikt en het bedrijf met licentie gereserveerde parkeerplaatsen ter beschikking stelt, zullen wij op verzoek van het bedrijf met licentie uw kenteken doorgegeven aan bevoegde medewerkers van dit bedrijf. Zo kan gecontroleerd worden of u recht heeft op een parkeerplaats als bestuurder van een afgesproken of nog niet afgesproken carpoolrit.

Uw persoonsgegevens kunnen in uitzonderlijke gevallen worden ingezien voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Duitsland. Schwarz IT KG levert en beheert de servers waarop de twogo-app wordt gehost en slaat uw gegevens namens ons.

Voor zover nodig en op ad-hoc basis geven we uw persoonsgegevens door aan Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, Duitsland. Netlution GmbH verwerkt alle klantvragen die u mogelijkerwijs per telefoon, post, en/of e-mail aan ons stelt.

Daarnaast kunnen uw persoonlijke gegevens om bepaalde redenen en alleen in de daarvoor vereiste omvang toegankelijk zijn voor andere ontvangers, indien dit noodzakelijk is om twogo beschikbaar te stellen.

1.3. Verplichting tot gegevensverstrekking
U bent contractueel noch wettelijk verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken indien u niet geïnteresseerd bent in het gebruik van twogo. Mocht u echter twogo willen gebruiken en een bijbehorende gebruikersaccount willen aanmaken, dan bent u conform onze gebruikersvoorwaarden verplicht om de vereiste verplichte gegevens volledig en waarheidsgetrouw te verstrekken.

1.4. Bewaartermijn
Wij verwijderen uw persoonsgegevens als volgt:

Naam, e-mailadres en wachtwoord:

 • Verwijdering 7 dagen na registratie indien de registratie niet bevestigd wordt. 
 • Verwijdering na 365 dagen van inactiviteit van de geregistreerde gebruiker. 
 • Verwijdering na beëindiging licentieovereenkomst: Als u over een licentie beschikt en de licentie van uw bedrijf met licentie afloopt, wordt vanaf dat moment ook uw twogo-gebruikersaccount geheel verwijderd.
 • Uw gebruikslicentie wordt ingetrokken indien u een onbevoegde licentiegebruiker bent.
 • Uw licentie wordt meteen ingetrokken als u uw gebruikersaccount verwijdert.

Overige profielgegevens:

 • Verwijdering na 365 dagen inactiviteit van de geregistreerde gebruiker.
 • Verwijdering na beëindiging licentieovereenkomst: Als u over een licentie beschikt en de licentie van uw bedrijf met licentie afloopt, wordt vanaf dat moment ook uw twogo-gebruikersaccount geheel verwijderd.
 • Uw gebruikslicentie wordt ingetrokken indien u een onbevoegde licentiegebruiker bent.
 • Uw licentie wordt meteen ingetrokken als u uw gebruikersaccount verwijdert.

Gegevens van ritverzoeken (vroegste vertrekdatum- en tijdstip en laatste aankomstdatum- en tijdstip)

 • Onmiddellijke verwijdering bij intrekking van het ritverzoek door de gebruiker
 • Verwijdering 41 dagen na de ritdatum.
   

2. Gegevens voor het gebruik van twogo via een webbrowser

2.1. Doeleinden en rechtsgronden voor het verwerken van gegevens
Als u twogo via een webbrowser gebruikt, verwerken wij (ongeacht de eventuele verwerking van de hiervoor vermelde gegevens) bovenal de volgende persoonsgegevens van u:

 • De datum waarop u gebruik heeft gemaakt van de service en welke acties u daarbij heeft uitgevoerd. Deze informatie gebruiken wij voor ondersteuningsdoeleinden en om de gebruiksfrequentie te meten.
 • Ook uw IP-adres wordt geregistreerd. Dit helpt ons bij het voorkomen van aanvallen op het systeem en het verhelpen van fouten in de service.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij de privacyverklaring voor het gebruik van onze website.

De rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens is art. 6 lid 1 sub b AVG en is bedoeld om via een webbrowser uw gebruikersaccount aan te kunnen maken, beschikbaar te kunnen stellen en u twogo aan te kunnen bieden.
 

3. Gegevens voor het gebruik van twogo via de twogo-app

3.1. Doeleinden en rechtsgronden voor het verwerken van gegevens
Als u twogo via de twogo-app gebruikt, verwerken wij (ongeacht de eventuele verwerking van de hiervoor vermelde gegevens) bovenal de volgende persoonsgegevens van u:

 • De datum waarop u gebruik heeft gemaakt van de service en welke acties u daarbij heeft uitgevoerd. Deze informatie gebruiken wij voor ondersteuningsdoeleinden en om de gebruiksfrequentie te meten.
 • Ook uw IP-adres wordt geregistreerd. Dit helpt ons bij het voorkomen van aanvallen op het systeem en het verhelpen van fouten in de service.
 • Uw apparaat-ID, het unieke serienummer van het apparaat (IMEI = International Mobile Equipment Identity), uw unieke netwerknummer (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), uw mobiele telefoonnummer (MSISDN), het MAC-adres voor wifigebruik, de naam van uw mobiele apparaat en uw e-mailadres

Gebruik van pushmeldingen

 • Als u de Android- of iOS-versies van de twogo-app gebruikt, kunt u via pushmeldingen op de hoogte worden gebracht van ritverzoeken en gewijzigde ritten. Daarvoor wordt er door Firebase Cloud Messaging van het bedrijf Google (FCM) resp. de Apple Push Notification Service (APNS) een zogenaamde device-ID voor de twogo-app toegewezen aan uw mobiele apparaat als u de app voor het eerst opent (na de installatie, voordat u zich aanmeldt).
 • Als u zich via de app aanmeldt bij twogo, wordt de toegewezen device-ID gekoppeld aan uw account. Vervolgens verstuurt twogo versleutelde berichten naar de FCM- of APNS-server om reisverzoeken of gewijzigde ritten (bijv. bij boeking van een rit, of wijziging of annulering daarvan) door te geven. De FCM-server resp. de APNS verzendt deze berichten naar uw mobiele telefoon. Het besturingssysteem van Android resp. iOS stuurt de berichten door naar de twogo-app op uw apparaat. De twogo-app evalueert de berichten en voert de betreffende acties uit (bijv. het inladen van de ritgegevens van een gewijzigde rit vanaf de twogo-server, het afmelden van de gebruiker, enz.).
 • Wij wijzen u erop dat de servers van Fire Base Cloud Messaging (FCM) en Apple Push Notification Service (APNS) zich mogelijk buiten het toepassingsgebied van ‘Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG’ bevinden.
 • Er worden via deze servers echter geen gegevens verzonden die gebruikt zouden kunnen worden om een verband te leggen met uw identiteit, waardoor zowel Google als Apple geen persoonsgegevens of te herleiden gegevens van u ontvangen.

De rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens is art. 6 lid 1 sub b AVG en is bedoeld om via de twogo-app uw gebruikersaccount aan te kunnen maken, beschikbaar te kunnen stellen en u de twogo-diensten aan te kunnen bieden. Voor enkele doeleinden verwerken wij de genoemde gegevens op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. Ons legitieme belang is het meten van de gebruiksfrequentie van twogo en het waarborgen van de technische stabiliteit en de veiligheid van de applicatie.

3.2. Ontvangers/categorieën van ontvangers
Uw persoonsgegevens kunnen in uitzonderlijke gevallen worden ingezien voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Duitsland. Schwarz IT KG levert en beheert de servers waarop de twogo-app wordt gehost en slaat uw gegevens namens ons.

Om onze dienst te kunnen leveren, maken wij gebruik van de geografische diensten van HERE Europe B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederland. Hierbij worden de volgende gegevens overgedragen: Vertrek- en aankomstpunt, ritaanvang en uw IP-adres. Voor zover nodig en op ad-hoc basis geven we uw persoonsgegevens door aan Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, Duitsland. Netlution GmbH verwerkt alle klantvragen die u mogelijkerwijs per telefoon, post, en/of e-mail aan ons stelt.

Daarnaast kunnen uw persoonlijke gegevens om bepaalde redenen en alleen in de daarvoor vereiste omvang toegankelijk zijn voor andere ontvangers, indien dit noodzakelijk is om twogo beschikbaar te stellen.

3.3. Verplichting tot gegevensverstrekking
U bent contractueel noch wettelijk verplicht om de genoemde persoonlijke gegevens te verstrekken. Mocht u er echter voor kiezen om geen gegevens te verstrekken, dan kunnen wij u geen toegang geven tot twogo of de twogo-app.

3.4. Bewaartermijn
Wij slaan de vermelde gegevens gedurende een periode van 32 dagen op.

3.5. Google Analytics for Firebase
Met de analysetool Google Analytics for Firebase kunnen we inzien hoeveel gebruikers de twogo-app geïnstalleerd hebben. Wij kunnen daarnaast zien of iemand op onze reclame-uitingen (bijv. op Facebook) heeft geklikt en is doorgestuurd om de twogo-app te downloaden. Wij verzamelen of ontvangen echter geen informatie die gebruikt zou kunnen worden om gebruikers persoonlijk te identificeren. De via Google Analytics for Firebase verschafte gegevens dienen uitsluitend voor het vergaren van statistische gegevens over het succes en gebruik van onze reclamecampagnes. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat hierbij uit het belang om de twogo-app te optimaliseren en het meten van de geslaagdheid van advertenties.

3.6. Firebase Crashlytics
Als de twogo-app crasht, ontvangen we anonieme gegevens die laten zien welke twogo-appfuncties het laatst werden gebruikt door de gebruiker van de twogo-app, net voor de crash. Deze gegevens houden alleen verband met de twogo-app en de functies daarvan, en kunnen niet worden gekoppeld aan individuele gebruikers. Deze dienen uitsluitend voor het analyseren van fouten.
 

4. Verwerking van gegevens voor statistische doeleinden

4.1. Doeleinden en rechtsgronden voor het verwerken van gegevens
Bij het gebruik van twogo worden bovenal de volgende gegevens verzameld en gebruikt voor statistische analyse, wanneer u over een twogo-licentie beschikt. Deze informatie is niet langer gekoppeld aan een persoon. Het gaat hierbij om geaggregeerde (en dus geanonimiseerde) gegevens, samengesteld uit de hieronder vermelde informatie:

4.1.1. Gebruikersstatistieken

 • Privéadres [alleen de plaats; mochten er minder dan 5 gebruikers in deze plaats geregistreerd staan, dan wordt alleen het land vermeld]
 • Geslacht [alleen als er ten minste 5 gebruikers met hetzelfde geslacht in één plaats geregistreerd staan]
 • Laatst actieve datum [alleen als er ten minste 5 gebruikers op dezelfde dag actief waren, anders geaggregeerd per maand (vermeld als 01-maand-jaar) of per jaar (vermeld als 01-01-jaar)]
 • Profielfoto geüpload [j/n]
 • Voertuiggegevens ingevuld [j/n]
 • Voertuigfoto geüpload [j/n]
 • Registratiedatum
 • Minimumlengte (in procent) van de carpool
 • Uitsluitend plaats voor vrouwen [j/n, alleen indien als geslacht vrouw is opgegeven]
 • Maximale omwegduur (in minuten) • Voorkeursrol (bestuurder/medepassagier/beide)
 • Registratiedatum [alleen als ten minste 5 gebruikers zich op dezelfde dag geregistreerd hebben, anders geaggregeerd per maand (vermeld als 01-maand-jaar) of per jaar (vermeld als 01-01-jaar)]

4.1.2. Statistieken van ritverzoeken per vestiging

 • Gewenste rol voor deze rit
 • Rit is afgesproken [j/n]
 • Gebruiker is bestuurder [j/n]
 • Begin- en einddatum [afgerond op het hele uur]
 • Vertrek- en aankomstpunt [alleen de plaats]
 • Datum laatste activiteit
 • Afstand per rit
 • Aantal vrije zitplaatsen voor medepassagiers
 • Maximale omwegduur
 • Potentiële besparingen [CO2 en €]
 • Gebruikersinterface waarmee het verzoek is ingediend [via de kalender, het internet of de mobiele app]
 • Gebruiker deelt eigen locatie met passagiers [j/n]

4.1.3. Dagelijkse statistieken per vestiging

 • Aantal geblokkeerde gebruikers die de dienst niet kunnen gebruiken na de vervaldatum
 • Aantal gebruikers dat hun e-mailadres niet bevestigd heeft

We verwerken deze gegevens op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardigd belang is het verstrekken van de hierboven vermelde gegevens in de vermelde vorm aan onze zakelijke klanten met een licentie, omdat dit deel uitmaakt van de diensten die we aanbieden aan onze zakelijke klanten.

4.2. Ontvangers/categorieën van ontvangers
Statistische gegevens kunnen in uitzonderlijke gevallen worden ingezien voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Duitsland. Schwarz IT KG levert en beheert de servers waarop de twogo-app wordt gehost en slaat uw gegevens namens ons.

Statistische gegevens worden doorgegeven aan uw werk- of opdrachtgever als zij een zakelijke klant met licentie zijn bij twogo, en als u twogo gebruikt als gebruiker met licentie. Daarnaast kunnen uw persoonlijke gegevens om bepaalde redenen en alleen in de daarvoor vereiste omvang toegankelijk zijn voor andere ontvangers, indien dit noodzakelijk is om twogo beschikbaar te stellen.

4.3. Verplichting tot gegevensverstrekking
U bent wettelijk noch contractueel verplicht ons de vermelde gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden echter aangemaakt zodra u gebruikmaakt van twogo en worden voor de vermelde doeleinden en op de vermelde wijze door ons verwerkt.

4.4. Bewaartermijn
We slaan de vermelde statistische gegevens een jaar op. Dit houdt niet in dat de gegevens niet langer door uw werk- of opdrachtgever kunnen worden bewaard, maar daar hebben wij geen invloed op.

D. Uw rechten als betrokkene

Conform art. 15 lid 1 AVG heeft u het recht om op verzoek kosteloos informatie te krijgen over de persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen.

Indien is voldaan aan de betreffende wettelijke voorwaarden, heeft u bovendien recht op rectificatie (art. 16 AVG), het wissen (art.17 AVG) en beperking van de verwerking (art. 18 AVG) van uw persoonsgegevens.

Voor zover de rechtsgrond voor het verwerken van gegevens art. 6 lid 1 sub e) of sub f) AVG is, heeft u conform art. 21 AVG het recht om bezwaar te maken. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, blijft deze voortaan achterwege, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende, gerechtvaardigde redenen kan aantonen voor de verwerking, die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene bij het maken van bezwaar.

Als u de verwerkte gegevens zelf heeft verstrekt, heeft u conform art. 20 AVG recht op overdraagbaarheid van gegevens. Voor zover de verwerking van gegevens berust op uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a) of art. 9 lid 2 sub a) AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking tot dusver daardoor wordt aangetast.

Neem in bovengenoemde gevallen, bij vragen of klachten schriftelijk op via e-mail contact op met de functionaris voor gegevensbescherming. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming. De instantie die toezicht houdt op de gegevensbescherming in de provincie waar u woont of waar de verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd, is in dit geval bevoegd.

E. Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw gegevens of de uitoefening van uw rechten, dan kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke:

datenschutz süd GmbH
– Stichwort Schwarz Mobility Solutions –
Wörthstraße 15
97082 Würzburg

E-mailadres: office@datenschutz-sued.de