Powrót do strony głównej
German Sustainability Award Design 2022

Korzystanie z przeglądarki Microsoft Internet Explorer może sprawić, że strona internetowa nie będzie działać prawidłowo.

Prywatności

Polityka prywatności twogo oraz powiązane strony internetowe i usługi

Ochronę danych osobowych traktujemy bardzo poważnie i staramy się zapewnić użytkownikowi kompleksowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych. Poniższa Polityka prywatności zawiera informacje o sposobie i celach przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej, nawiązywania z nami kontaktu oraz odwiedzania naszych mediów społecznościowych i/lub korzystania z aplikacji twogo.

Dane osobowe użytkownika gromadzimy zasadniczo wyłącznie od samego użytkownika. Podstawę prawną stanowi w szczególności ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO).

A. Administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO

Administratorem niżej opisanego przetwarzania danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest:

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm

e-mail: info@twogo.com

B. Wizyta na naszej stronie internetowej oraz na naszych stronach w mediach społecznościowych

1. Komunikacja za pośrednictwem wiadomości e-mail / telefonu / poczty / formularza kontaktowego

1.1. Cele przetwarzania danych / podstawa prawna
Dane osobowe, które użytkownik przekaże nam przez e-mail / telefon / pocztę / formularz kontaktowy, traktujemy oczywiście w sposób poufny. Danych użytkownika używamy wyłącznie w celu związanym z przetworzeniem jego zapytania. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uprawniony interes polega w tym przypadku na chęci udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika, a tym samym na utrzymaniu i wzmocnieniu satysfakcji klienta. Jeżeli w ramach możliwości nawiązania kontaktu użytkownik przekaże nam dane osobowe w celu zainicjowania umowy lub w nawiązaniu do istniejącego stosunku umownego, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

1.2. Odbiorcy / kategorie odbiorców
Jeżeli otrzymamy zapytanie od klienta, przekazujemy w wymaganym zakresie jego dane osobowe spółce Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, ponieważ na nasze zlecenie przetwarza ona ewentualne zapytania klienta otrzymywane telefonicznie, pocztowo, mailowo i/lub przy użyciu formularza kontaktowego.

1.3. Obowiązek udostępniania danych
Użytkownik nie jest ani umownie, ani ustawowo zobowiązany do udostępniania nam danych osobowych. Jeśli jednak nie udostępni nam danych koniecznych do przetworzenia zapytania, nie będziemy mogli tego dokonać ani udzielić na nie odpowiedzi.

1.4. Okres przechowywania danych / kryteria do ustalenia okresu przechowywania
Wszystkie dane osobowe, które użytkownik przekaże nam w zapytaniach, zostaną przez nas usunięte nie później niż 90 dni po udzieleniu ostatecznej odpowiedzi lub bezpiecznie zanonimizowane. Przechowywanie przez okres 90 dni związane jest z tym, że czasami może się zdarzyć, że po otrzymaniu odpowiedzi użytkownik ponownie skontaktuje się z nami w tej samej sprawie, a my będziemy musieli mieć możliwość odniesienia się do wcześniejszej korespondencji. Doświadczenie pokazuje, że pytania dotyczące naszych odpowiedzi zwykle nie pojawiają się już po upływie 90 dni. W przypadku dochodzenia przez użytkownika praw osoby, której dane dotyczą, dane osobowe użytkownika po ostatecznej odpowiedzi na pytanie są przechowywane przez okres 3 lat celem udowodnienia, że udzieliliśmy użytkownikowi kompleksowej informacji i spełnione zostały wymogi ustawowe.
Dane osobowe, które otrzymujemy od użytkownika w ramach zainicjowania umowy lub jej wykonania, zostaną usunięte najpóźniej po 12 latach.
 

2. Dane, które przetwarzamy z racji wizyty na niniejszej stronie internetowej

2.1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Podczas wizyty na tej stronie internetowej generowane są pliki dziennika o następującej treści:

 • strona internetowa, z której wywołano naszą stronę;
 • adres IP;
 • data i godzina wejścia;
 • zapytanie klienta;
 • kod odpowiedzi http;
 • ilość przesłanych danych; 
 • informacje dotyczące stosowanej przeglądarki internetowej i używanego systemu operacyjnego.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uprawniony interes wynika w tym przypadku z ochrony naszych systemów oraz zapobiegania nadużyciom i nieuczciwym zachowaniom za każdym razem, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do tej strony internetowej.

Jeżeli wymagane jest przetwarzanie wskazanych wyżej danych celem przygotowania lub wykonania stosunku umownego, przetwarzamy te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2.2. Odbiorcy / kategorie odbiorców
Dane osobowe użytkownika mogą zostać w wyjątkowych przypadkach przekazane do spółki Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm w celach wsparcia i konserwacji, ponieważ aplikacja twogo i dane użytkowników są na nasze zlecenie hostowane i przechowywane na serwerach Schwarz IT KG.

2.3. Obowiązek udostępniania danych
Użytkownik nie jest ani umownie, ani ustawowo zobowiązany do udostępniania nam danych osobowych. Jednak z technicznego punktu widzenia wskazane wyżej dane będą przetwarzane, gdy tylko użytkownik wejdzie do naszej strony. Jeżeli użytkownik nie chce dłużej udostępniać nam tych danych, jedynym rozwiązaniem jest niekorzystanie z naszej strony internetowej.

2.4. Okres przechowywania
Wskazane wyżej dane przechowujemy przez okres 32 dni.
 

3. Stosowanie plików cookie

Spółka Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm jest administratorem przetwarzania danych związanego z zastosowaniem tak zwanych plików cookie oraz podobnych technologii służących przetwarzaniu danych użytkowych na wszystkich domenach i subdomenach pod adresem www.twogo.com / www.twogo.de.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (laptop, tablet, smartfon itp.) podczas wizyty na naszych stronach internetowych. Pliki cookie nie wyrządzają szkody w urządzeniu końcowym użytkownika, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego szkodliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, które są związane z konkretnie używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób uzyskujemy bezpośrednio wiedzę o tożsamości użytkownika.

Użytkownik ma możliwość dokonania ustawień w przeglądarce, by ta powiadamiała go o umieszczaniu plików cookie. Sprawia to, że korzystanie z plików cookie staje się przejrzyste dla użytkownika. Ponadto użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by generalnie akceptowała pliki cookie lub odrzucała pliki cookie tylko od poszczególnych dostawców. Zwracamy jednak uwagę, że może to w pewnych okolicznościach wpłynąć na funkcjonalność naszej strony internetowej.

3.1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Stosowanie plików cookie oraz innych technologii przetwarzania danych użytkowych — w zależności od kategorii plików cookie lub innych technologii — służy następującym celom:

 • Konieczne: Konieczne pliki cookie pomagają w korzystaniu ze strony internetowej, poprzez umożliwienie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie oraz dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Bez tych plików cookie strona internetowa nie może działać poprawnie.
   
 • Wpływające na komfort: Dzięki tym technologiom możemy uwzględniać rzeczywiste i domniemane preferencje użytkownika, aby zapewnić mu wygodne korzystanie z naszych stron internetowych. Przykładowo na podstawie ustawień przeglądarki możemy wyświetlać nasze strony internetowe we właściwym dla użytkownika języku. Ponadto na tej podstawie nie wyświetlamy produktów, które ewentualnie nie są dostępne w regionie użytkownika.
   
 • Statystyczne: Powyższe techniki umożliwiają nam generowanie anonimowych statystyk dotyczących korzystania z naszych usług w celu kształtowania ich zgodnie z potrzebami. Dzięki temu jesteśmy na przykład w stanie określić, w jaki sposób możemy jeszcze lepiej dopasować nasze strony internetowe do przyzwyczajeń użytkowników.
   
 • Marketingowe: Pozwalają nam wyświetlać użytkownikowi odpowiednie treści reklamowe, które opierają się na analizie jego zachowania. Możliwe jest śledzenie sposobu korzystania ze strony na różnych stronach internetowych, w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach końcowych na podstawie ID użytkownika (jednoznaczna identyfikacja).

W ramach korzystania z plików cookie oraz podobnych technologii przetwarzania danych o użytkowaniu w zależności od celu przetwarzane są w szczególności następujące rodzaje danych osobowych:

Konieczne:

 • Dane uwierzytelniające służące do identyfikacji użytkownika po zalogowaniu, aby podczas kolejnych wizyt uzyskać dostęp do autoryzowanych treści (np. dostęp do konta klienta);
 • zdarzenia ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa (np. rozpoznanie częstych niepomyślnych prób logowania);
 • dane do odtworzenia treści multimedialnych (np. odtworzenie wybranych przez użytkownika plików wideo (dot. produktu)).

Wpływające na komfort:

 • Ustawienia dotyczące dostosowania interfejsu użytkownika, które nie są powiązane z trwałym identyfikatorem (np. aktywny wybór języka).

Statystyka:

 • Pseudonimizowane profile użytkowników z informacjami dotyczącymi korzystania z naszych stron internetowych. Są to w szczególności:
   
 • typ/wersję przeglądarki,
 • stosowany system operacyjny,
 • adres URL odsyłający (wcześniej odwiedzanej strony),
 • nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
 • godzinę wysłania zapytania do serwera,
 • indywidualny numer identyfikacyjny użytkownika oraz
 • zdarzenia wywołane na stronie internetowej (zachowania w sieci).
 • Adres IP jest przy tym zawsze anonimizowany, w związku z czym powiązanie danych z osobą użytkownika jest zasadniczo wykluczone.
 • Numer identyfikacyjny użytkownika łączymy z pozostałymi danymi (np. imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail itp.) wyłącznie za jego wyraźną, osobno zgłoszoną zgodą. Na podstawie wyłącznie numeru identyfikacyjnego użytkownika nie jest możliwe rozpoznanie jego tożsamości.

Marketingowe

 • Pseudonimizowane profile użytkowania z informacjami dotyczącymi korzystania z naszych stron internetowych. Są to w szczególności:

 

 • adres IP,
 • indywidualny numer identyfikacyjny użytkownika;
 • potencjalne zainteresowania produktem,
 • zdarzenia wywołane na stronie (zachowania w sieci).

 

 • Adresy IP są przy tym regularnie anonimizowane, dzięki czemu zasadniczo wykluczone jest rozpoznanie tożsamości użytkownika. 
 • Numer identyfikacyjny użytkownika łączymy z pozostałymi danymi (np. imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail itp.) wyłącznie za wyraźną, osobno zgłoszoną zgodą użytkownika. Na podstawie wyłącznie numeru identyfikacyjnego użytkownika nie jest możliwe rozpoznanie jego tożsamości. W razie potrzeby przekazujemy numer identyfikacyjny użytkownika oraz przynależny profil użytkowania osobom trzecim za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych.

Podstawę prawną stosowania wpływających na komfort, statystycznych i marketingowych plików cookie oraz podobnych technologii stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawę prawną stosowania plików cookie niezbędnych pod względem technicznym oraz podobnych technologii stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać/zmodyfikować swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, nie naruszając jednak zgodności z prawem przetwarzania danych na podstawie tej zgody do momentu jej odwołania. W tym celu należy kliknąć tutaj i dokonać wyboru. Przegląd informacji dotyczący stosowanych plików cookie oraz innych technologii wraz z przynależnymi celami przetwarzania, okresami przechowywania, a także ewentualnymi zaangażowanymi usługodawcami zewnętrznymi można znaleźć w naszych postanowieniach dotyczących plików cookie.

3.2. Odbiorcy / kategorie odbiorców
W ramach przetwarzania danych z użyciem plików cookie i podobnych technologii służących przetwarzaniu danych o użytkowaniu w określonych okolicznościach korzystamy z usług specjalistycznych usługodawców zewnętrznych, w szczególności z obszaru marketingu internetowego. Na nasze zlecenie przetwarzają oni dane użytkownika. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych, w razie potrzeby przekazujemy numer identyfikacyjny użytkownika oraz przynależne profile użytkowania osobom trzecim za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych. Inni odbiorcy zaangażowani w przetwarzanie danych z użyciem plików cookie zostali uwzględnieni w naszych postanowieniach dotyczących plików cookie pod nazwą „dostawcy”.

3.3. Przekazywanie danych do państw trzecich
Co do zasady nie przekazujemy danych użytkowników odbiorcom z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jedynie przetwarzanie danych użytkownika z użyciem Google Analytics, o ile wyrażono zgodę na stosowanie odpowiednich plików cookie, powoduje przekazanie danych na serwer spółki Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Serwer ten znajduje się po części w USA. Przekazywanie danych następuje na podstawie standardowych klauzul ochrony danych UE.

3.4. Obowiązek udostępniania danych
Użytkownik nie jest ani umownie, ani ustawowo zobowiązany do udostępniania nam danych osobowych. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby stosowane były pliki cookie, może tego uniknąć, zmieniając wspomniane ustawienia lub dokonując stosownego wyboru kategorii plików cookie albo odwołując bądź dostosowując ewentualnie udzielone zgody.

3.5. Okres przechowywania
Okres przechowywania plików cookie opisany został w naszych postanowieniach dotyczących plików cookie. Jeżeli w kolumnie „Przebieg” widnieje informacja „trwały”, wówczas plik cookie jest zapisywany trwale do odwołania określonej zgody.
 

4. Wysyłka newslettera

4.1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Użytkownik ma możliwość zapisania się do naszego newslettera. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, wykorzystujemy jego adres e-mail, a w razie potrzeby również imię i nazwisko, aby dostarczać informacje na temat twogo, a także do celów informowania o stosownych promocjach, konkursach i nowościach.

Zachowanie użytkownika na naszej stronie internetowej analizujemy za jego zgodą. Ocena zachowania użytkownika obejmuje w szczególności informacje dotyczące obszarów danej strony internetowej lub newslettera, w jakich porusza się użytkownik, oraz używanych przez niego linków. Tworzone są przy tym personalizowane profile użytkowania z przyporządkowaniem danej osoby i/lub adresu e-mail, w celu lepszego dostosowana do osobistych zainteresowań użytkownika treści reklamowych w formie newslettera oraz udoskonalania oferty reklamowej.

Podstawę prawną wyżej przedstawionego przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Aby upewnić się, że podczas podawania adresu e-mail nie popełniono błędów, stosujemy tzw. procedurę Double-Opt-In: Po wpisaniu przez użytkownika adresu e-mail w polu logowania, przesyłamy użytkownikowi link potwierdzający. Adres e-mail użytkownika zapisywany jest na naszej liście mailingowej dopiero po kliknięciu linku potwierdzającego.

W każdej chwili użytkownik może odwołać zgodę na otrzymywanie newslettera i tworzenie personalizowanych profili użytkowania ze skutkiem na przyszłość, np. rezygnując na naszej stronie internetowej z newslettera. Link do strony z rezygnacją dostępny jest tutaj lub na końcu każdego newslettera. W chwili rezygnacji traktujemy udzieloną przez użytkownika zgodę na tworzenie personalizowanego profilu użytkowania oraz na otrzymywanie bazującego na danym profilu newslettera jako odwołaną. Dane o użytkowaniu zostaną przez nas usunięte. Legalność przetwarzania danych, które nastąpiło do momentu odwołania, pozostaje nienaruszona.

4.2. Odbiorcy / kategorie odbiorców
Dane osobowe użytkownika mogą zostać w wyjątkowych przypadkach przekazane do spółki Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm w celach wsparcia i konserwacji, ponieważ aplikacja twogo i dane użytkowników są na nasze zlecenie hostowane i przechowywane na serwerach Schwarz IT KG.

4.3. Obowiązek udostępniania danych
Użytkownik nie jest ani umownie, ani ustawowo zobowiązany do udostępniania nam danych osobowych. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne i następuje jedynie za zgodą użytkownika.

4.4. Okres przechowywania
Adres e-mail oraz imię i nazwisko (o ile podano) zostaną usunięte z chwilą rezygnacji z newslettera.
 

5. Stosowanie wtyczek mediów społecznościowych

5.1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ustęp 1 lit. a) RODO umieszczamy na naszej stronie internetowej wtyczki portali społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, aby dać użytkownikowi możliwość udostępniania w mediach społecznościowych przejazdów zaplanowanych lub dokonanych z użyciem twogo. Odpowiedzialność za obsługę zgodną z przepisami o ochronie danych ponoszą dostawcy tych mediów.

Integracja tych wtyczek następuje w drodze tak zwanej metody podwójnego kliknięcia, aby jak najlepiej chronić użytkowników naszej strony internetowej. Oznacza to, że odwiedzając naszą stronę, użytkownik co do zasady nie będzie musiał na wstępie podawać dostawcy wtyczek żadnych danych osobowych. Dzięki metodzie podwójnego kliknięcia użytkownik ma możliwość aktywacji nieaktywnych wtyczek mediów społecznościowych. Zintegrowane na naszej stronie wtyczki mediów społecznościowych są początkowo nieaktywne. Aktywacja wtyczki następuje dopiero po kliknięciu symbolu wtyczki. Dopiero po aktywacji dane osobowe zostaną przesłane do danego dostawcy usługi mediów społecznościowych.

Wtyczka aktywowana przez użytkownika nawiązuje przy pomocy przeglądarki połączenie z serwerem wybranego dostawcy mediów społecznościowych. Tę aktywację można w dowolnym momencie dezaktywować. Proces dezaktywacji nie skutkuje usunięciem u dostawcy mediów społecznościowych już przesłanych danych. Użytkownik ma prawo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie może nastąpić na skutek dezaktywacji wtyczki mediów społecznościowych. Legalność przetwarzania danych, które nastąpiło do momentu odwołania, pozostaje nienaruszona.

Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych; nie jest nam również znany pełen zakres gromadzenia danych oraz cele ich przetwarzania.

Dostawca wtyczki przechowuje zgromadzone dane dotyczące użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej odpowiednio do potrzeb. Tego typu analiza odbywa się głównie (także w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu prezentacji reklamy dostosowanej do potrzeb, a także by poinformować innych użytkowników mediów społecznościowych o aktywności danego użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość, prawo sprzeciwu wobec tworzenia takiego profilu użytkowania, przy czym w celu jego wyegzekwowania musi zwrócić się do danego dostawcy wtyczki. Dzięki wtyczkom dajemy użytkownikowi możliwość interakcji z mediami społecznościowymi i innymi użytkownikami w celu udoskonalania naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującą.

Transfer danych odbywa się niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto u dostawcy wtyczek i jest tam zalogowany. Jeżeli użytkownik jest zalogowany u dostawcy wtyczki, gromadzone przez nas dane są bezpośrednio przypisywane do konta użytkownika u dostawcy wtyczki. Jeśli użytkownik kliknie aktywowany przycisk i np. połączy się ze stroną, dostawca wtyczki zapisuje te informacje na jego koncie i udostępnia je publicznie kontaktom użytkownika. Zalecamy regularne wylogowywanie się po korzystaniu z serwisów społecznościowych, a w szczególności przed aktywacją przycisku, ponieważ dzięki temu można uniknąć przypisania do profilu u dostawcy wtyczki.

5.2. Odbiorcy / kategorie odbiorców
Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek mediów społecznościowych od następujących dostawców: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland http://www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland; https://twitter.com/privacy.

5.3. Obowiązek udostępniania danych
Użytkownik nie jest ani umownie, ani ustawowo zobowiązany do udostępniania nam danych osobowych. Jeśli użytkownik nie chce klikać wtyczki mediów społecznościowych ani z niej korzystać, nie spowoduje to żadnych niedogodności.

5.4. Okres przechowywania
Nie posiadamy informacji o usuwaniu zgromadzonych danych przez dostawców wtyczek.
 

6. Nasze strony w mediach społecznościowych

6.1. Odpowiedzialność. Za gromadzenie i przetwarzanie danych opisane poniżej odpowiadamy częściowo my, tj. Schwarz Mobility Solutions GmbH, a częściowo także odpowiedni operatorzy platform mediów społecznościowych. W przypadku niektórych operacji przetwarzania danych, my i operatorzy platform działamy również jako współadministratorzy danych w rozumieniu art. 26 RODO.

Prowadzimy następujące portale społecznościowe:

6.2. Odpowiedzialność operatorów platform
Mamy jedynie ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez operatorów platform mediów społecznościowych (np. zarządzanie członkami i udostępnianymi informacjami). W miejscach, w których możemy wywierać wpływ i parametryzować przetwarzanie danych, dążymy do tego, aby operator platformy mediów społecznościowych w ramach dostępnych nam możliwości postępował z danymi w sposób zgodny z ochroną danych. W wielu miejscach nie mamy jednak wpływu na przetwarzanie danych przez operatora platformy mediów społecznościowych i nie wiemy dokładnie, jakie przetwarza.

Operator platformy zarządza całą infrastrukturą informatyczną serwisu, utrzymuje własne regulacje dotyczące ochrony danych i utrzymuje własne relacje z użytkownikiem (jeśli jest on zarejestrowanym użytkownikiem serwisu społecznościowego). Ponadto operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie pytania dotyczące danych w profilu użytkownika, do których my jako firma nie mamy dostępu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez dostawcę platformy mediów społecznościowych oraz dalsze możliwości sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu dostawcy o ochronie danych:

6.3. Odpowiedzialność Schwarz Mobility Solutions GmbH

6.3.1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Celem przetwarzania przez nas danych na naszych stronach mediów społecznościowych jest informowanie klientów o usługach, promocjach, konkursach, aktualnych tematach, nowościach w firmie oraz interakcja z odwiedzającymi strony mediów społecznościowych na te tematy, jak również odpowiadanie na zapytania, pochwały lub krytykę.

Zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Możemy udostępniać treści użytkownika na naszej stronie, jeśli jest to funkcja platformy mediów społecznościowych, i komunikować się z użytkownikiem za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych odbywa się w interesie naszej działalności public relations i komunikacji. Operator nie ma wpływu na przetwarzanie przez nas danych użytkownika w ramach komunikacji z klientami lub konkursów.

Jak już wyjaśniono, jeśli dostawca platformy mediów społecznościowych daje nam taką możliwość, dbamy o to, aby nasze strony w mediach społecznościowych były jak najbardziej zgodne z zasadami ochrony danych.

6.3.2. Odbiorcy/kategorie odbiorców
Dane wprowadzane przez użytkownika na naszych stronach w mediach społecznościowych, takie jak komentarze, filmy, zdjęcia, polubienia, wiadomości publiczne itp. są publikowane w tym celu przez platformę mediów społecznościowych i nie są przez nas w żadnym momencie wykorzystywane ani przetwarzane w innym celu. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania nielegalnych treści tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Dotyczy to na przykład wpisów naruszających prawo lub niezgodnych z prawem, komentarzy nawołujących do nienawiści, komentarzy obscenicznych (o treści wyraźnie seksualnej) lub załączników (np. zdjęć lub filmów), które mogą naruszać prawa autorskie, dobra osobiste lub przepisy karne.
Możemy ewentualnie udostępniać treści użytkownika na naszej stronie, jeśli jest to funkcja platformy mediów społecznościowych i komunikować się z użytkownikiem za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych. Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych, możemy również skierować go do innych bezpiecznych kanałów komunikacji, które gwarantują poufność, w zależności od wymaganej odpowiedzi. Zawsze istnieje możliwość przesłania nam poufnych zapytań na nasz adres podany w punkcie A. lub w stopce redakcyjnej.

6.3.3. Obowiązek udostępniania danych
Użytkownik nie jest ani umownie, ani ustawowo zobowiązany do udostępniania nam danych osobowych. Nie gromadzimy danych osobowych użytkownika, gdy korzysta z naszych stron w mediach społecznościowych w celach czysto informacyjnych. Nawet jeśli użytkownik nie chce przekazywać nam żadnych danych osobowych, może nadal odwiedzać nasze strony. W takim przypadku jednak nie będzie mógł korzystać z żadnych rozszerzonych funkcji, takich jak wiadomości, umieszczanie zdjęć lub wpisów itp.

6.3.4. Okres przechowywania danych
Wszystkie dane osobowe, które użytkownik przekaże nam w zapytaniach, zostaną przez nas usunięte nie później niż 90 dni po otrzymaniu ostatecznej odpowiedzi lub bezpiecznie zanonimizowane. Przechowywanie przez okres 90 dni związane jest z tym, że czasami może się zdarzyć, że po otrzymaniu odpowiedzi użytkownik ponownie skontaktuje się z nami w tej samej sprawie, a my będziemy musieli mieć możliwość odniesienia się do wcześniejszej korespondencji. Doświadczenie pokazuje, że pytania dotyczące naszych odpowiedzi zwykle nie pojawiają się już po upływie 90 dni. W przypadku dochodzenia przez użytkownika praw osoby, której dane dotyczą, dane osobowe użytkownika po ostatecznej odpowiedzi na pytanie są przechowywane przez okres 3 lat celem udowodnienia, że udzieliliśmy użytkownikowi kompleksowej informacji i spełnione zostały wymogi ustawowe.

Wszystkie publiczne posty użytkownika na którejkolwiek z naszych stron w mediach społecznościowych pozostaną na osi czasu przez czas nieokreślony, chyba że usuniemy je z powodu aktualizacji tematu, naruszenia prawa lub naszych wytycznych albo użytkownik sam usunie post. Nie mamy możliwości wpłynięcia na usunięcie danych użytkownika przez samego operatora. W związku z tym obowiązują dodatkowo przepisy o ochronie danych osobowych danego operatora.

6.4. Współadministrowanie
W niektórych przypadkach istnieje relacja z operatorem serwisu mediów społecznościowych zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO (współadministrowanie):

W przypadku metod śledzenia sieci stosowanych przez operatora platformy mediów społecznościowych operatorzy platformy i my działamy jako współadministratorzy. Śledzenie sieci może również odbywać się niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany lub zarejestrowany na platformie mediów społecznościowych. Jak już wspomniano, niestety nie mamy wpływu na metody śledzenia platform mediów społecznościowych. Nie możemy tego na przykład wyłączyć.

Podstawą prawną dla metod śledzenia sieci jest art. 6 ust. lit. f) RODO. Interes optymalizacji platformy mediów społecznościowych i danego fan page'a należy uznać za uzasadniony w rozumieniu powyższego przepisu.

Dalsze informacje na temat odbiorców lub kategorii odbiorców, jak również okresu przechowywania lub kryteriów określania okresu przechowywania można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych osobowych operatorów platform. Nie mamy na nie żadnego wpływu.

Możliwości skorzystania z prawa do zablokowania tych metod śledzenia sieci można znaleźć w wymienionych oświadczeniach o ochronie danych osobowych operatorów platform. Z operatorami platformy można się również skontaktować poprzez dane kontaktowe podane w danej stopce redakcyjnej.

W odniesieniu do statystyk udostępnianych nam przez dostawcę platformy mediów społecznościowych możemy wpływać na nie i zapobiegać im tylko w ograniczonym zakresie. Dbamy jednak o to, aby nie były nam udostępniane żadne dodatkowe, opcjonalne statystyki.

Proszę zwrócić uwagę, że: Nie można wykluczyć, że dostawca platformy mediów społecznościowych wykorzystuje profil użytkownika i dane behawioralne, np. do oceny jego nawyków, relacji osobistych, preferencji itp. Schwarz Mobility Solutions GmbH nie ma wpływu na przetwarzanie lub przekazywanie danych użytkownika przez dostawcę platformy mediów społecznościowych.

C. Korzystanie z twogo

1. Zakładanie konta użytkownika w twogo i korzystanie z twogo

1.1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych

1.1.1. Informacje wymagane do korzystania z twogo
Jeśli użytkownik chce utworzyć konto użytkownika w serwisie twogo i z niego korzystać, konieczne jest podanie nam w szczególności następujących informacji:

Imię i nazwisko (dane podstawowe)

 • Informacja ta będzie widoczna dla wszystkich uczestników umówionego przejazdu, a także dla obserwatorów użytkownika oraz innych użytkowników, do których użytkownik wysyła zapytanie o przejazd.

Adres e-mail (dane kontaktowe)

 • Służy do rejestracji użytkownika.
 • Zostanie udostępniona wszystkim uczestnikom umówionego przejazdu, a także obserwatorom użytkownika i innym użytkownikom, do których użytkownik skierował zapytanie o przejazd.
 • Używamy również adresu e-mail użytkownika do komunikacji z nim w celu potwierdzenia otwarcia konta i przesłania informacji na temat korzystania z twogo.
 • Jeśli użytkownik jest licencjonowanym użytkownikiem, w regularnych odstępach czasu będziemy wysyłać mu wiadomość na podany przez niego adres e-mail, w której poprosimy o kliknięcie linku potwierdzającego. W ten sposób sprawdzamy, czy użytkownik nadal należy o do licencjonowanej firmy.

Hasło

 • Służy do rejestracji użytkownika.

Numer telefonu komórkowego (dane kontaktowe)

 • Jest przekazywany wszystkim uczestnikom umówionego przejazdu.
 • Jeżeli użytkownik sobie tego życzy, jego numer telefonu komórkowego używany jest ponadto do celów powiadomień twogo. (Ta funkcja twogo jest dostępna tylko w wybranych krajach. Zgodnie z tym dane użytkownika przetwarzane są w podanych celach tylko w tych krajach).

Adres prywatny i służbowy (dane kontaktowe)

 • Domyślne ustawienie punktów początkowych i miejsc docelowych dla regularnych przejazdów.
 • Służy do szybkiego wprowadzania zapytań o przejazd i otrzymywania odpowiednich propozycji przejazdów w aplikacji twogo.

Dane dotyczące zapytania o przejazd

 • Obejmują rolę kierowcy, pasażera lub obu, adres początkowy i docelowy, najwcześniejszą datę wyjazdu & godzinę, najpóźniejszą datę przyjazdu & godzinę, maksymalną liczbę pasażerów oraz czy wymagana jest podróż tam i z powrotem (w tym adres początkowy i docelowy oraz godziny podróży powrotnej).
 • Wykorzystywane są przez twogo w celu umówienia odpowiednich uczestników przejazdu dla użytkownika, a także przez obserwatorów użytkownika i użytkowników, do których wysyłane jest zapytanie o przejazd.
 • Są wyświetlane licencjonowanej firmie w celu analizy statystycznej w zarezerwowania pojazdu licencjonowanej firmy będącej pracodawcą lub zleceniodawcą użytkownika.

Dane pojazdu

 • Jeżeli użytkownik korzysta z twogo jako kierowca, informacje te są wymagane do korzystania z twogo.
 • Obejmują markę, model, kolor, numer rejestracyjny. o Jeżeli użytkownik oferuje wspólne przejazdy jako kierowca, dane jego pojazdu zostaną przekazane wszystkim uczestnikom umówionego przejazdu.
 • Osoby śledzące i użytkownicy, do których użytkownik wysyła zapytanie o przejazd, zostaną poinformowani o liczbie dostępnych miejsc i roli użytkownika.

Informacje o pracodawcy użytkownika (dla freelancerów informacje o zleceniodawcy)

 • Na podstawie adresu e-mail, którego użytkownik użył do rejestracji w serwisie twogo lub ewentualnego tokena, sprawdzamy, czy użytkownik jest pracownikiem licencjonowanej firmy (lub freelancerem świadczącym dla niej usługi), abyśmy mogli przypisać go do tej firmy i zaoferować mu rozszerzone funkcje w serwisie twogo.

Dane użytkownika przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, utworzyć dla niego konto, oddać mu je do dyspozycji i umożliwić mu korzystanie z twogo, a także połączyć użytkownika z zapytaniami o przejazd i ofertami przejazdu, które tworzy lub w których uczestniczy podczas korzystania z naszego serwisu. Ponadto informacje te są wykorzystywane do wymiany informacji z użytkownikiem i jego obserwatorami oraz uczestnikami przejazdów na temat zapytania o przejazd lub umówienia się na przejazd.

1.1.2. Informacje dobrowolne
W ramach konta użytkownik może dobrowolnie wprowadzić dodatkowe dane. W zależności od podanych przez użytkownika danych, oprócz danych wymaganych, o których mowa powyżej, przetwarzamy następujące dane:

Dane dotyczące lokalizacji

 • Przekazywane są pozostałym uczestnikom umówionego przejazdu, o ile zainstalowana jest aplikacja mobilna i aktywowana jest w niej funkcja lokalizacji. Ułatwia to uczestnikom wzajemne odnalezienie się w przestrzeni publicznej.

Dane pojazdu

 • Jeśli użytkownik korzysta z serwisu twogo tylko jako uczestnik wspólnego przejazdu, podanie tych informacji jest dobrowolne.
 • Obejmują markę, model, kolor, numer rejestracyjny. o Jeżeli użytkownik oferuje wspólne przejazdy jako kierowca, dane jego pojazdu zostaną przekazane wszystkim uczestnikom umówionego przejazdu.
 • Osoby śledzące i użytkownicy, do których użytkownik wysyła zapytanie o przejazd, zostaną poinformowani o liczbie dostępnych miejsc i roli użytkownika.

Lokalizacje (np. budynek na terenie firmy jako adres początkowy i docelowy)

 • Są wykorzystywane do zaoferowania użytkownikowi (specyficznych dla firmy) predefiniowanych lokalizacji do szybkiego wprowadzenia.

Przezwiska/pseudonim

 • Może być użyty przez użytkownika, jeśli chce on brać udział w konkursach w ramach twogo i nie chce widnieć na liście rankingowej pod prawdziwymi imieniem i nazwiskiem.

Zdjęcie

 • Służy do zindywidualizowania profilu oraz przekazania pasażerom informacji o uczestnikach umówionego przejazdu w celu wzajemnej identyfikacji.
 • Do wyświetlania w funkcji śledzenia. Jeżeli użytkownik zechce obserwować innych użytkowników, jego zdjęcie zostanie wyświetlone na liście osób śledzących takich użytkowników (kierowców/pasażerów). Ponadto zdjęcie będzie wyświetlane na listach śledzących go użytkowników, jak również przy sugerowanych przejazdach, które użytkownik udostępnia innym obserwującym go użytkownikom. Użytkownicy mogą obserwować danego użytkownika po uprzednim umówieniu się na przejazd z twogo lub na wyraźne zaproszenie.

Płeć

 • Służy do dopasowywania do użytkownika zapytań o przejazd od użytkowników, którzy życzą sobie przejazdów tylko z kobietami jako kierowcami lub pasażerami.

Zdjęcie pojazdu

 • Służy do indywidualizacji profilu użytkownika oraz do przesyłania uczestnikom umówionego przejazdu w celu wzajemnej identyfikacji.

Jeśli użytkownik korzysta z konta punktowego w ramach aplikacji twogo, dane dotyczące zapytania o przejazd lub umówionego przejazdu (rola kierowcy, pasażera lub zapytanie o przejazd nieumówiony) są wykorzystywane do zarządzania kontem punktowym.

Jeśli użytkownik korzysta z serwisu twogo jako licencjonowany użytkownik i chce wziąć udział w konkursie zainicjowanym przez licencjonowaną firmę w ramach aplikacji twogo, przekażemy takiej firmie jego imię i nazwisko, punkty zebrane w ramach konkursu oraz adres e-mail.

Dane użytkownika przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, utworzyć dla niego konto, oddać mu je do dyspozycji i umożliwić mu korzystanie z twogo, a także połączyć użytkownika z zapytaniami o przejazd i ofertami przejazdu, które tworzy lub w których uczestniczy podczas korzystania z naszego serwisu. Ponadto informacje te są wykorzystywane do wymiany informacji z użytkownikiem i jego obserwatorami oraz uczestnikami przejazdów na temat zapytania o przejazd lub umówienia się na przejazd.

1.2. Odbiorcy / kategorie odbiorców
Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane innym użytkownikom serwisu twogo w zakresie niezbędnym do umożliwienia nam świadczenia różnych usług w ramach serwisu twogo. Jeśli osoby te są licencjonowanymi użytkownikami, przekazywane dane mogą być również dostępne dla odpowiedniej licencjonowanej firmy, do której należy użytkownik, ponieważ firma ta ma zazwyczaj dostęp do adresu e-mail używanego przez licencjonowanego użytkownika, na który mogą być przekazywane dane od użytkownika. Odpowiednie cele przekazywania danych, jak również kategorie ewentualnych odbiorców można znaleźć w punktach wymienionych w rozdziale 1.1.

Jeśli użytkownik jest licencjonowanym użytkownikiem, firma posiadająca licencję może wyznaczyć jedną lub więcej osób do administrowania licencjonowaną wersją serwisu twogo. Dla celów pomocy technicznej administratorzy ci mogą uzyskać dostęp do wszystkich danych osobowych użytkownika i wniosków o udostępnienie przejazdu oraz zablokować lub odblokować konto użytkownika. Jeżeli użytkownik korzysta jako użytkownik licencjonowany z rezerwacji pojazdu firmy posiadającej licencję, mogą być jej przekazywane oceny statystyczne (patrz również punkt 4) dotyczące odbytej podróży.

Jeżeli uczestnik umówionego przejazdu występuje w roli pasażera w pojeździe licencjonowanej firmy, dane dotyczące jego podróży mogą zostać przedstawione licencjonowanej firmie w celu dokonania oceny statystycznej (zob. również pkt 4). Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik nie jest licencjonowanym użytkownikiem, a tym samym nie jest pracownikiem licencjonowanej firmy (ani freelancerem świadczącym dla niej usługi).

Jeżeli użytkownik jest licencjonowanym użytkownikiem, a jego licencjonowana firma udostępnia zarezerwowane miejsca parkingowe, na życzenie licencjonowanej firmy przekazujemy numer rejestracyjny użytkownika uprawnionym osobom pracującym w tej firmie w celu weryfikacji zezwolenia na parkowanie, o ile użytkownik jest kierowcą umówionego lub nieumówionego przejazdu.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać w wyjątkowych przypadkach przekazane do spółki Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, która to na nasze zlecenie świadczy usługi hostingowe oraz przechowuje aplikację twogo i dane użytkownika na obsługiwanych i udostępnionych przez siebie serwerach. Dane osobowe użytkownika przekazywane są celem udzielenia wsparcia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

Jeżeli otrzymamy zapytanie od klienta, przekazujemy w wymaganym zakresie jego dane osobowe spółce Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, ponieważ na nasze zlecenie przetwarza ona ewentualne zapytania klienta otrzymywane telefonicznie, pocztowo i/lub mailowo.

Ponadto dane osobowe użytkownika mogą być udostępnione innym odbiorcom w odniesieniu do danego działania i jedynie w niezbędnym zakresie, o ile jest to konieczne do umożliwienia korzystania z twogo.

1.3. Obowiązek udostępniania danych
Użytkownik nie jest ani umownie, ani ustawowo zobowiązany do udostępniania nam danych osobowych, jeżeli nie jest zainteresowany korzystaniem z twogo. Jeżeli jednak chce korzystać z twogo i założyć stosowne konto użytkownika, zgodnie z naszymi warunkami użytkowania jest zobowiązany podać w pełni i zgodnie z prawdą wymagane dane obowiązkowe.

1.4. Okres przechowywania
Dane osobowe użytkownika usuwamy następująco:

Imię i nazwisko, adres e-mail, hasło

 • 7 dni po rejestracji, jeżeli rejestracja nie została potwierdzona. 
 • Po 365 dniach braku aktywności zarejestrowanego użytkownika. 
 • Po zakończeniu umowy licencyjnej: jeżeli użytkownik jest użytkownikiem licencjonowanym, a licencja jego licencjonowanej firmy dobiegnie końca, jego konto użytkownika na twogo zostanie w tym momencie całkowicie usunięte.
 • Odebranie uprawnień do korzystania użytkownikowi, w przypadku gdy nie jest on uprawnionym użytkownikiem licencji.
 • Natychmiastowe usunięcie, jeżeli użytkownik usunie swoje konto użytkownika.

Inne dane profilu

 • Usunięcie po 365 dniach braku aktywności zarejestrowanego użytkownika.
 • Usunięcie po zakończeniu umowy licencyjnej: jeżeli użytkownik jest użytkownikiem licencjonowanym, a licencja jego licencjonowanej firmy dobiegnie końca, jego konto użytkownika na twogo zostanie w tym momencie całkowicie usunięte.
 • Odebranie uprawnień do korzystania użytkownikowi, w przypadku gdy nie jest on uprawnionym użytkownikiem licencji.
 • Natychmiastowe usunięcie, jeżeli użytkownik usunie swoje konto użytkownika.

Dane zapytania o przejazd (adres początkowy i docelowy, najwcześniejsza data odjazdu & godzina, najpóźniejsza data przyjazdu & godzina)

 • Natychmiastowe usunięcie w przypadku anulowania przez użytkownika zapytania o przejazd
 • Usunięcie 41 dni po terminie przejazdu.
   

2. Dane w przypadku korzystania z twogo przy pomocy przeglądarki internetowej

2.1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Jeżeli użytkownik korzysta z twogo przy pomocy przeglądarki internetowej, niezależnie od możliwego przetwarzania danych, o którym mowa powyżej, przetwarzamy w szczególności następujące dane osobowe użytkownika:

 • Data uzyskania dostępu do usługi i czynność wykonana przez użytkownika. Wykorzystujemy te informacje do celów wsparcia i pomiaru częstotliwości korzystania z aplikacji.
 • Rejestrujemy również adres IP użytkownika. Pomaga nam to w obronie przed atakami na system oraz przy usuwaniu błędów w usłudze.
 • Dalsze wskazówki dostępne w polityce prywatności dotyczącej korzystania z naszej strony internetowej.

Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, aby przez przeglądarkę internetową utworzyć dla niego konto, oddać mu je do dyspozycji i umożliwić mu korzystanie z twogo.
 

3. Dane w przypadku korzystania z twogo za pośrednictwem aplikacji twogo

3.1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Jeżeli użytkownik korzysta z twogo przy pomocy aplikacji twogo, niezależnie od możliwego przetwarzania danych, o którym mowa powyżej, przetwarzamy w szczególności następujące dane osobowe użytkownika:

 • Data uzyskania dostępu do usługi i czynność wykonana przez użytkownika. Wykorzystujemy te informacje do celów wsparcia i pomiaru częstotliwości korzystania z aplikacji.
 • Rejestrujemy również adres IP użytkownika. Pomaga nam to w obronie przed atakami na system oraz przy usuwaniu błędów w usłudze.
 • Identyfikacja urządzenia użytkownika, jednoznaczny numer urządzenia końcowego (IMEI = International Mobile Equipment Identity), jednoznaczny numer użytkownika sieci (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), numer telefonu komórkowego (MSISDN), adres MAC do użytku w sieci WLAN, nazwa przenośnego urządzenia końcowego, adres e-mail

Korzystanie z powiadomień typu push

 • Jeżeli użytkownik używa aplikacji twogo na system Android lub iOS, będzie informowany o zapytaniach o przejazd i zmianach statusu przejazdów przy pomocy powiadomień typu push. W tym celu podczas pierwszego otwarcia aplikacji (po zainstalowaniu, a przed zarejestrowaniem) urządzenie mobilne użytkownika otrzymuje od Firebase Cloud Messaging Service firmy Google (FCM) lub Apple Push Notification Service (APNS) tak zwany numer identyfikacyjny urządzenia (Device-ID) przypisany do aplikacji twogo.
 • Jeżeli użytkownik zarejestruje się w twogo przy pomocy aplikacji, do jego konta użytkownika przyporządkowany zostanie numer identyfikacyjny urządzenia (Device-ID). Ponadto celem powiadamiania o zapytaniach o przejazd lub zmianach statusu przejazdu (np. umówiono przejazd, umówiony przejazd został zmieniony lub odwołany) twogo przesyła zaszyfrowane wiadomości na serwer FCM lub APNS. Serwer FCM lub APNS dostarcza takie wiadomości na telefon komórkowy użytkownika. System operacyjny Android lub iOS przekazuje następnie te wiadomości do aplikacji twogo na urządzeniu. Aplikacja twogo ocenia te wiadomości i przeprowadza odpowiednie działanie (np. wczytuje z serwera twogo dane aktualizowanego przejazdu, wymeldowuje użytkownika itd.).
 • Pragniemy zwrócić uwagę, że serwery dla usług Fire Base Cloud Messaging (GCM) Service i Apple Push Notification Service (APNS) mogą znajdować się poza obszarem zastosowania „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
 • Za pośrednictwem tych serwerów nie będą jednak przesyłane żadne dane, na podstawie których możliwe byłoby określenie tożsamości użytkownika, tak aby ani Google, ani Apple nie otrzymywały od użytkownika żadnych danych osobowych ani danych umożliwiających jego identyfikację.

Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, aby przez aplikację twogo utworzyć dla niego konto, oddać mu je do dyspozycji i umożliwić korzystanie z twogo. Wymienione dane przetwarzamy również w niektórych celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na wykonywaniu pomiarów częstotliwości korzystania z twogo oraz zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa aplikacji pod względem technicznym.

3.2. Odbiorcy / kategorie odbiorców
Dane osobowe użytkownika mogą zostać w wyjątkowych przypadkach przekazane do spółki Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, która na nasze zlecenie świadczy usługi hostingowe oraz przechowuje aplikację twogo i dane użytkowników na obsługiwanych i udostępnionych przez siebie serwerach. Dane osobowe użytkownika przekazywane są celem udzielenia wsparcia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

W celu świadczenia użytkownikom naszych usług korzystamy z usług geograficznych firmy HERE Europe B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Holandia. Z tego tytułu przesyłane są następujące dane: lokalizacja początkowa i docelowa, rozpoczęcie przejazdu oraz adres IP użytkownika. Jeżeli otrzymamy zapytanie od klienta, przekazujemy w wymaganym zakresie jego dane osobowe spółce Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, ponieważ na nasze zlecenie przetwarza ona ewentualne zapytania klienta otrzymywane telefonicznie, pocztowo i/lub mailowo.

Ponadto dane osobowe użytkownika mogą być udostępnione innym odbiorcom w odniesieniu do danego działania i jedynie w niezbędnym zakresie, o ile jest to konieczne do umożliwienia korzystania z twogo.

3.3. Obowiązek udostępniania danych
Użytkownik nie jest ani umownie, ani ustawowo zobowiązany do udostępniania nam wyżej wymienionych danych osobowych. Jeżeli jednak nie udostępni nam tych danych, nie będziemy mogli umożliwić mu korzystania z twogo za pośrednictwem aplikacji twogo.

3.4. Okres przechowywania
Wskazane wyżej dane przechowujemy przez okres 32 dni.

3.5. Google Analytics for Firebase
Dzięki narzędziu analitycznemu Google Analytics for Firebase możemy określić, ilu użytkowników zainstalowało aplikację twogo. Ponadto możemy dowiedzieć się, czy jakiś użytkownik kliknął na nasze ogłoszenie reklamowe (np. na Facebooku) i w ten sposób został przekierowany do pobrania aplikacji twogo. Nie zbieramy i nie gromadzimy przy tym żadnych informacji, które umożliwiałyby identyfikację użytkownika. Informacje pozyskane dzięki Google Analytics for Firebase służą wyłącznie do tworzenia statystyk na temat skuteczności i wykorzystania naszych kampanii reklamowych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z chęci optymalizacji aplikacji twogo i pomiaru skuteczności ogłoszeń reklamowych.

3.6. Firebase Crashlytics
W przypadku awarii aplikacji twogo uzyskujemy anonimowe dane, które wskazują nam, jakie funkcje aplikacji twogo były używane przez użytkownika jako ostatnie przed wystąpieniem awarii. Dane te odnoszą się wyłącznie do aplikacji twogo i jej funkcji i nie mogą zostać przyporządkowane do żadnego indywidualnego użytkownika. Służą wyłącznie analizie błędów.
 

4. Korzystanie z danych do celów statystycznych

4.1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Podczas korzystania z twogo zbierane są w szczególności następujące dane, które są wykorzystywane do oceny statystycznej, o ile użytkownik korzysta z twogo jako użytkownik licencjonowany. Informacje te nie służą do jego identyfikacji. Chodzi przy tym o zagregowane, a tym samym zanonimizowane dane, które wynikają z następujących informacji:

4.1.1. Statystyki użytkowników

 • Adres prywatny [wyłącznie nazwa miasta. Jeżeli w danym mieście zarejestrowanych jest mniej niż 5 użytkowników, wówczas jedynie nazwa kraju]
 • Płeć [jedynie w przypadku gdy w danym mieście zarejestrowanych jest co najmniej 5 użytkowników tej samej płci]
 • Data ostatniej aktywności [jedynie w przypadku, gdy w tym samym dniu aktywnych było co najmniej 5 użytkowników, w przeciwnym razie agregacja co do miesiąca (wskazanie w formacie 01.miesiąc.rok) lub roku (wskazanie w formacie 01.01.rok)]
 • Czy załadowano zdjęcie profilowe [t/n]
 • Czy podano dane pojazdu [t/n]
 • Czy załadowano zdjęcie pojazdu [t/n]
 • Data rejestracji
 • Minimalna długość (w procentach) wspólnego przejazdu
 • Umówienie przejazdu ograniczone wyłącznie do kobiet [t/n, jedynie w przypadku gdy podano płeć żeńską]
 • Maksymalny czas objazdu (w minutach) • Preferowana rola (kierowca/pasażer/obie)
 • Data rejestracji [jedynie w przypadku, gdy tego samego dnia zarejestrowało się co najmniej 5 użytkowników, w przeciwnym razie agregacja co do miesiąca (wskazanie w formacie 01.miesiąc.rok) lub roku (wskazanie w formacie 01.01.rok)]

4.1.2. Statystyki dotyczące zapytań o przejazd w zależności od lokalizacji miejsca organizacji przejazdu

 • Preferowana rola dla danego przejazdu
 • Przejazd jest umówiony [t/n]
 • Użytkownik jest kierowcą [t/n]
 • Data rozpoczęcia/zakończenia [w zaokrągleniu do pełnych godzin]
 • Lokalizacja początkowa/docelowa [tylko miejscowość]
 • Data ostatniej aktywności
 • Odległość na trasę
 • Ilość wolnych miejsc dla pasażerów
 • Maksymalny czas objazdu
 • Potencjalne oszczędności [CO2 i €]
 • Interfejs użytkownika, za pomocą którego utworzono zapytanie [kalendarz, strona internetowa, aplikacja mobilna]
 • Użytkownik udostępnił wyświetlanie własnej lokalizacji dla pasażerów [t/n]

4.1.3. Statystyki dzienne w zależności od lokalizacji miejsca organizacji przejazdu

 • Ilość zablokowanych użytkowników, którzy nie mogą korzystać z usługi w dniu przejazdu
 • Liczba użytkowników, którzy nie potwierdzili swojego adresu e-mail

Wyżej wymienione dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na udostępnianiu licencjonowanym klientom biznesowym wyżej wymienionych danych w wymienionej formie, ponieważ jest to część naszej oferty usługowej przeznaczonej dla klientów biznesowych.

4.2. Odbiorcy / kategorie odbiorców
Dane statystyczne mogą zostać w wyjątkowych przypadkach przekazane do spółki Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, która to na nasze zlecenie świadczy usługi hostingowe oraz przechowuje aplikację twogo i dane użytkowników na obsługiwanych i udostępnionych przez siebie serwerach. Dane te przekazywane są celem udzielenia wsparcia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

Dane statystyczne przekazywane są pracodawcy / zleceniodawcy użytkownika, o ile ten jest licencjonowanym klientem biznesowym twogo, a użytkownik używa twogo jako licencjonowany użytkownik. Ponadto dane osobowe użytkownika mogą być udostępnione innym odbiorcom w odniesieniu do danego działania i jedynie w niezbędnym zakresie, o ile jest to konieczne do umożliwienia korzystania z twogo.

4.3. Obowiązek udostępniania danych
Użytkownik nie jest ani umownie, ani ustawowo zobowiązany do udostępniania nam wyżej wymienionych danych. Dane te powstają jednakże w momencie korzystania z twogo i są przez nas przetwarzane zgodnie z wyżej wymienionymi celami i w wyżej wymieniony sposób.

4.4. Okres przechowywania
Wyżej wymienione dane statystyczne są przez nas przechowywane przez okres jednego roku. Niezależnie od tego dane te mogą być przechowywane przez pracodawcę/zleceniodawcę użytkownika przez dłuższy okres czasu, na co niestety nie mamy wpływu.

D. Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO użytkownik ma prawo do bezpłatnego uzyskania na żądanie informacji o przechowywanych na swój temat danych osobowych.

Ponadto w przypadku spełnienia przesłanek prawnych użytkownik ma prawo do sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) oraz ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) jego danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO, użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Jeśli użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych, w przyszłości zostanie ono zaniechane, chyba że administrator będzie w stanie wykazać ważne i prawnie uzasadnione podstawy dla dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec interesu we wniesieniu sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Jeżeli użytkownik sam udostępnił przetwarzane dane, ma prawo do przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę ze skutkiem na przyszłość, bez uszczerbku dla legalności przetwarzania danych, które nastąpiło do momentu odwołania.

W wyżej wymienionych przypadkach w razie pytań otwartych lub skargi użytkownik może zgłosić się pisemnie lub mailowo do inspektora ochrony danych. Dodatkowo użytkownik ma prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym ds. ochrony danych. Odpowiedzialnym organem jest organ nadzorczy ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym mieszka użytkownik lub w którym siedzibę ma administrator.

E. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

W przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania danych lub skorzystania ze swoich praw użytkownik może zwrócić się do właściwego inspektora ochrony danych u administratora przetwarzania:

datenschutz süd GmbH
– Hasło: Schwarz Mobility Solutions –
Wörthstraße 15
97082 Würzburg

e-mail: office@datenschutz-sued.de