Zpět na úvodní stranu
Pendlernetz

Při použití prohlížeče Internet Explorer nemusí webové stránky fungovat správně.

Zásady ochrany osobních údajů pro aplikaci twogo a s tím spojené internetové stránky a služby

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Prohlášení o ochraně osobních údajů pro internetové stránky a službu twogo

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně a o jejich zpracování se vám snažíme poskytnout obsáhlé informace. Následující zásady ochrany osobních údajů vám poskytnou informace o tom, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje, když navštívíte naše internetové stránky, kontaktujete nás a také když používáte naše stránky na sociálních médiích a/nebo naši aplikaci twogo.

V zásadě shromažďujeme osobní údaje o vaší osobě. Jako právní základ slouží zejména obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

Verze 4.0

Obsah

A. Správce ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení GDPR

Pro níže uvedené zpracování údajů je správcem ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení GDPR společnost

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm

E-mail: info@twogo.com

Pokud jste licencovaný uživatel jednoho z našich firemních zákazníků, jednáme my a váš zaměstnavatel/zadavatel jako společná zodpovědná osoba za zpracování údajů ve smyslu článku 26 nařízení GDPR. S příslušným firemním zákazníkem uzavíráme smlouvy o společné odpovědnosti, v nichž smluvně určujeme rozdělení našich úloh. Další informace naleznete v části G.

B. Návštěva našich internetových stránek a našich stránek v sociálních médiích

1. Komunikace přes e-mail / telefon / poštu / kontaktní formulář

1.1. Účely a právní základ zpracování osobních údajů

S osobními údaji, které nám poskytnete e-mailem / telefonem / poštou / kontaktním formulářem, samozřejmě zacházíme důvěrně. Údaje použijeme výhradně za účelem zpracování vaší žádosti. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem přitom vyplývá ze zájmu na zodpovězení vašich dotazů a tím na udržování a posilování spokojenosti zákazníků.

Pokud nám v rámci možností kontaktu zašlete osobní údaje při navazování smluvního vztahu nebo na základě již existujícího smluvního vztahu, pak je právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Pokud nám kromě povinných údajů sdělíte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře také další údaje, probíhá jejich zpracování na základě vaše souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete s účinností do budoucnosti kdykoli odvolat.

Pokud nám sdělíte osobní údaje v rámci ohlašovacího nebo nápravného procesu podle článku 16 zákona o digitálních službách nebo v rámci stížnosti podle článku 20 zákona o digitálních službách, je základem pro zpracování dat článek 6 odstavec 1 písmeno c) nařízení GDPR ve spojení s článkem 16 nebo článkem 20 zákona o digitálních službách. To znamená, že vaše údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti.

1.2. Příjemci a kategorie příjemců

Příležitostně a v nezbytném rozsahu předáváme vaše osobní údaje společnosti Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, neboť tato společnost z našeho pověření zpracovává případné žádosti nebo dotazy zákazníků vznesené telefonicky, zaslané poštou a/nebo e-mailem.

1.3. Povinnost poskytování osobních údajů

Nemáte žádnou smluvní ani právní povinnost nám osobní údaje poskytovat. Pokud nám však neposkytnete údaje potřebné ke zpracování vaší žádosti, nemůžeme ji zpracovat ani vám odpovědět.

1.4. Doba uložení a kritéria pro stanovení doby uložení

Veškeré údaje, které nám v souvislosti se žádostí poskytnete, vymažeme příp. bezpečně anonymizujeme nejpozději do 90 dnů po poslední naší odpovědi. Doba uložení 90 dnů vychází ze skutečnosti, že se v ojedinělých případech může stát, že nás po odpovědi opět kontaktujete ve stejné záležitosti a my musíme být schopni navázat na předchozí korespondenci. Ze zkušeností vyplývá, že po 90 dnech zpravidla již nepřicházejí doplňující dotazy k našim odpovědím. Při uplatňování vašich práv jako subjektu údajů budou vaše osobní údaje po konečné zpětné odpovědi uloženy po dobu 3 let jako důkaz, že jsme vám poskytli obsáhlé informace a dodrželi zákonné požadavky.

Údaje, které nám sdělíte v rámci ohlašovacího nebo nápravného procesu podle článku 16 zákona o digitálních službách nebo v rámci stížnosti podle článku 20 zákona o digitálních službách, budou uloženy do doby, než uplyne příslušná zákonná lhůta.

Osobní údaje, které nám poskytnete v rámci navazování smluvního vztahu nebo plnění smlouvy, budou nejpozději po 12 letech smazány.

Volitelné údaje jsou navíc odstraněny, když odvoláte svůj souhlas.

2. Údaje, které zpracováváme při návštěvě těchto internetových stránek

2.1. Účely a právní základ zpracování údajů

Při návštěvě těchto internetových stránek jsou generovány soubory protokolu obsahující:

 • webovou stránku, ze které na naše stránky přicházíte,
 • IP adresu,
 • datum a čas zobrazení,
 • žádost klienta,
 • kód odpovědi http,
 • objem přenesených dat, 
 • informace o vámi používaném prohlížeči a operačním systému.

Zobrazení našich internetových stránek je chráněno branou firewall. Za tímto účelem protokolujeme vaši IP adresu i dotaz klienta (cíl dotazu).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem přitom vyplývá z ochrany našich systémů a zabránění zneužití nebo podvodného jednání při každém přístupu uživatele na tyto internetové stránky.

Pokud je zpracování uvedených údajů nezbytné pro přípravu nebo realizaci smluvního vztahu, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

2.2. Příjemci a kategorie příjemců

Vaše osobní údaje mohou být ve výjimečných případech zpřístupněny společnosti Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm za účelem podpory a údržby, neboť aplikace twogo a vaše údaje jsou z našeho pověření hostovány a ukládány na serverech, které poskytuje a provozuje společnost Schwarz IT KG.

Údaje protokolované v souvislosti s používáním brány firewall jsou zpřístupněny společnosti Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko, protože společnost Microsoft je poskytovatelem naší brány firewall.

2.3. Povinnost poskytování osobních údajů

Nemáte žádnou smluvní ani právní povinnost nám osobní údaje poskytovat. Uvedené údaje jsou však z technických důvodů zpracovávány, jakmile navštívíte naše stránky. Pokud nám již nechcete poskytovat své osobní údaje, je to možné pouze tím způsobem, že již nebudete používat naše internetové stránky.

2.4. Doba uložení

Uvedené protokolované údaje uchováváme po dobu 32 dnů. Protokoly brány firewall se ukládají na 30 dnů.

3. Používání souborů cookie

My, společnost Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, jsme odpovědní za zpracování údajů v souvislosti s používáním takzvaných souborů cookie a dalších podobných technologií ke zpracování údajů o používání na všech (sub)doménách na adrese www.twogo.com / www.twogo.de.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se při vaší návštěvě našich webových stránek uloží na vašem koncovém zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon apod.). Soubory cookie nepůsobí na vašem koncovém zařízení žádné škody, neobsahují viry, trojské koně ani jiný malware. Do souboru cookie se ukládají informace, které vždy vyplývají v souvislosti s konkrétně používaným koncovým zařízením. To však neznamená, že tak získáme přímé poznatky o vaší identitě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o umístění souborů cookie. Tímto způsobem bude pro vás používání souborů cookie transparentní. Prohlížeč můžete navíc nastavit tak, aby obecně nepřijímal žádné soubory cookie nebo aby odmítal pouze soubory cookie jednotlivých poskytovatelů. Rádi bychom však upozornili na to, že tím může být mimo jiné negativně ovlivněna funkčnost těchto internetových stránek.

3.1. Účely a právní základ zpracování údajů

Použití souborů cookie a jiných technologií ke zpracování údajů o používání slouží – v závislosti na kategorii souborů cookie nebo jiných technologií – k těmto účelům:

 • Nezbytně nutné: Nezbytně nutné soubory cookie pomáhají zajistit správné fungování internetových stránek tím, že umožňují základní funkce, jako je procházení stránek a přístup do zabezpečených oblastí internetových stránek. Bez těchto souborů cookie nemůže web správně fungovat.
 • Spojené s pohodlným používáním: Pomocí těchto způsobů můžeme zohlednit vaše skutečné nebo předpokládané preference pro pohodlné používání našich internetových stránek. Na základě vašeho nastavení vám například můžeme naše internetové stránky zobrazovat v jazyce, který vám vyhovuje. Tímto způsobem se například vyhneme zobrazování produktů, které nemusí být ve vašem regionu dostupné.
 • Statistické: Tyto technologie nám umožňují vytvářet anonymní statistiky o používání našich služeb za účelem jejich přizpůsobení vašim potřebám. Můžeme tak například určit, jakým způsobem je možné naše internetové stránky ještě lépe přizpůsobit zvykům uživatelů.
 • Marketingové: Jejich prostřednictvím vám můžeme zobrazit odpovídající reklamní obsah, který vychází z naší analýzy vašeho způsobu používání. Váš způsob používání může být sestaven také z různých internetových stránek, prohlížečů nebo koncových zařízení podle vašeho uživatelského ID (jednoznačný identifikátor).

V rámci používání souborů cookie a podobných technik zpracování údajů o používání se v závislosti na stanoveném účelu zpracovávají zejména následující typy osobních údajů:

Nezbytně nutné:

 • Autentizační údaje k identifikaci uživatele po přihlášení, aby i při další návštěvě obdržel přístup k oprávněnému obsahu (například přístup k zákaznickému účtu);
 • události související s bezpečností (například rozpoznání častých neúspěšných pokusů o přihlášení);
 • údaje potřebné k přehrávání multimediálního obsahu (například uživatelem vybraná (produktová) videa).

Spojené s pohodlným používáním:

 • Nastavení přizpůsobení uživatelského rozhraní, které není spojeno s trvalým identifikátorem (např. aktivní výběr jazyka).

Statistické:

 • Pseudonymizované profily používání s informacemi o používání našich internetových stránek. Patří sem zejména:
  • typ/verze prohlížeče,
  • použitý operační systém,
  • odkazovaná adresa URL (předchozí navštívená stránka),
  • název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa),
  • čas dotazu na server,
  • individuální uživatelský identifikátor
  • a aktivované události na internetové stránce (procházení stránek).
 • IP adresa je přitom pravidelně anonymizována, takže je vyloučeno, aby bylo možné na jejím základě zjistit vaši totožnost.
 • Uživatelský identifikátor (ID uživatele) spojíme s dalšími vašimi osobními údaji (např. jméno, e-mailová adresa atd.) pouze s vaším samostatným výslovným souhlasem. Na základě samotného uživatelského identifikátoru (ID uživatele) nemůžeme zjistit vaši totožnost.

Marketingové

 • Pseudonymizované profily používání s informacemi o používání našich internetových stránek. Patří sem zejména:
  • IP adresa,
  • individuální uživatelský identifikátor,
  • potenciální produkty, které jsou předmětem zájmu,
  • aktivované události na internetové stránce (procházení stránek). 
 •  IP adresy jsou přitom pravidelně anonymizovány, takže je vyloučeno, aby bylo možné na jejich základě zjistit vaši totožnost. 
 • Uživatelský identifikátor (ID uživatele) spojíme s dalšími vašimi osobními údaji (např. jméno, e-mailová adresa atd.) pouze s vaším samostatným výslovným souhlasem. Na základě samotného uživatelského identifikátoru (ID uživatele) nemůžeme zjistit vaši totožnost. Uživatelský identifikátor (ID uživatele) a příslušné profily používání v případě potřeby sdílíme prostřednictvím poskytovatelů reklamních sítí s třetími stranami.

Právním základem pro používání cookie komfort, statistika a marketing a podobných technologií je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Právním základem pro používání technicky nezbytných souborů cookie a podobných technologií je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat/upravit s účinností do budoucnosti, aniž by byla ovlivněna oprávněnost zpracovávání, které na základě vašeho souhlasu probíhalo až do okamžiku odvolání. Za tímto účelem jednoduše klikněte sem a proveďte svůj výběr. Přehled informací o používaných souborech cookie a jiných technikách i s příslušnými účely zpracování, dobami uložení a případně zúčastněnými poskytovateli třetích stran jsou uvedeny v našich zásadách používání souborů cookie.

3.2. Příjemci a kategorie příjemců

V rámci zpracování údajů pomocí souborů cookie a podobných technik ke zpracování údajů o používání pověřujeme za určitých okolností specializované poskytovatele služeb, zejména z oblasti online marketingu. Tito poskytovatelé služeb zpracovávají vaše údaje z našeho pověření Pokud jste udělili souhlas se zpracováním k marketingovým účelům, budeme vaše uživatelské ID a příslušný uživatelský profil sdílet také s poskytovatelem reklamních služeb z řad třetích stran. Další příjemce v souvislosti se zpracováním osobních údajů pomocí souborů cookie můžete zjistit v našich zásadách používání souborů cookie v části označené „Poskytovatelé“.

3.3. Předání údajů do třetích zemí

Při zpracování vašich osobních údajů pomocí nástroje Google Analytics, pokud jste udělili svůj souhlas s použitím příslušných souborů cookie, dochází k přenosu údajů na servery společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Některé z těchto serverů se nacházejí v USA. Pro USA neexistuje ustanovení o přiměřenosti odpovídající požadavkům EU, takže není zaručena srovnatelná úroveň ochrany údajů jako v EU. To může mít za následek, že k vašim údajům budou mít přístup třetí strany, aniž bychom na to my nebo vy mohli mít vliv. Kromě toho může společnost Google LLC používat údaje k jiným účelům a spojit je s dalšími údaji o vás. Se společností Google LLC jsme však uzavřeli standardní smluvní klauzuli, na základě níž je společnost Google LLC smluvně zavázána k dodržování standardů ochrany osobních údajů.

3.4. Povinnost poskytování osobních údajů

Nemáte žádnou smluvní ani právní povinnost nám osobní údaje poskytovat. Pokud si přejete, aby nebylo možné nastavovat žádné soubory cookie, můžete tomu zabránit již zmíněným nastavením, provedením odpovídajícího výběru kategorií souborů cookie nebo odvoláním, popř. upravením vámi uděleného souhlasu.

3.5. Doba uložení

Dobu uložení souborů cookie můžete zjistit v našem prohlášení k souborům cookie. Pokud je ve sloupci „Vypršení platnosti“ uveden údaj „perzistentní“, bude soubor cookie uložen trvale až do okamžiku odvolání příslušného souhlasu. Jakmile svůj souhlas odvoláte, budou údaje nenávratně odstraněny.

4. Zasílání newsletterů

4.1. Účely a právní základ zpracování údajů

Nabízíme vám možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. Pokud jste souhlasili s odebíráním našeho newsletteru, použijeme vaši e-mailovou adresu a v případě potřeby vaše jméno pro zasílání (pokud možno individuálních) informací o aplikaci twogo a také o příslušných akcích, výherních soutěžích a novinkách.

Právním základem uvedeného zpracování osobních údajů je váš souhlas podle článku 6 odstavce 1 písm. a) nařízení GDPR.

S vaším souhlasem budeme zaznamenávat vaše chování při používání našich internetových stránek. Vyhodnocování chování při používání zahrnuje zejména to, ve kterých oblastech příslušných internetových stránek nebo newsletteru se zdržujete a na které odkazy zde kliknete. Přitom se vytvářejí personalizované profily používání s přiřazením vaší osoby a/nebo vaší e-mailové adresy, aby bylo možné lépe přizpůsobit reklamní oslovení v podobě newsletterů vašim osobním zájmům a zlepšit nabídku internetových stránek.

Právním základem uvedeného zpracování osobních údajů je váš souhlas podle článku 6 odstavce 1 písm. a) nařízení GDPR. Abychom zajistili, že při zadávání e-mailové adresy nedošlo k žádné chybě, používáme takzvaný postup Double-Opt-In: Poté, co do pole pro přihlášení zadáte svou e-mailovou adresu, zašleme vám potvrzovací odkaz. Vaše e-mailová adresa bude přidána do našeho seznamu adresátů až poté, co kliknete na tento potvrzovací odkaz.

Svůj souhlas s odebíráním newsletteru a s vytvářením personalizovaných profilů používání můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, například tím, že se na našich internetových stránkách odhlásíte z odběru newsletteru. Odkaz na stránku pro odhlášení najdete zde nebo na konci každého newsletteru. Po vašem odhlášení budeme považovat váš souhlas s vytvářením vašeho personalizovaného profilu používání a s odebíráním newsletteru na jeho základě za odvolaný. Odstraníme rovněž vaše údaje o používání. Oprávněnost zpracovávání osobních údajů, které probíhalo až do okamžiku přijetí vašeho odvolání, tím zůstává nedotčena.

4.2. Příjemci a kategorie příjemců

Vaše osobní údaje mohou být ve výjimečných případech zpřístupněny společnosti Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm za účelem podpory a údržby, neboť aplikace twogo a vaše údaje jsou z našeho pověření hostovány a ukládány na serverech, které poskytuje a provozuje společnost Schwarz IT KG.

Kromě toho využíváme jako dodavatele našeho nástroje pro zasílání newsletterů společnost Clever Elements GmbH, Lohmühlenstr. 65, 12435 Berlin, a proto má společnost Clever Elements GmbH přístup k vaším údajům.

4.3. Povinnost poskytnutí

Nemáte žádnou smluvní ani právní povinnost nám své osobní údaje poskytovat. Účast na zasílání newsletteru je pro vás dobrovolná a uskuteční se pouze s vaším souhlasem.

4.4. Doba uložení

Jakmile se odhlásíte z odběru našeho newsletteru, bude smazána vaše e-mailová adresa a také vaše jméno (pokud jste je uvedli).

5. Naše stránky na sociálních sítích

5.1. Odpovědnosti

Za následně uvedené shromažďování a zpracování údajů nese částečnou odpovědnost naše společnost Schwarz Mobility Solutions GmbH a částečně příslušný provozovatel platforem sociálních médií. Určité zpracování zajišťujeme my i provozovatel platforem jakožto společně odpovědný subjekt ve smyslu čl. 26 nařízení GDPR.

Provozujeme tyto stránky sociálních médií:

5.1.1. Odpovědnosti provozovatele platformy

Na zpracování údajů prováděného provozovatelem platformy sociálních médií (např. správa členů a sdílené informace) máme pouze omezený vliv. Na místech, která můžeme ovlivňovat a parametrizovat zpracování údajů, usilujeme v rámci nám dostupných možností o to, aby provozovatel platformy sociálních médií zacházel s údaji v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. V mnoha oblastech však zpracování osobních údajů provozovatelem platformy sociálních médií ovlivnit nemůžeme a ani přesně nevíme, jaké údaje provozovatel zpracovává.

Provozovatel platformy provozuje celou IT infrastrukturu služby, upřednostňuje vlastní zásady ochrany osobních údajů a udržuje s vámi vlastní uživatelský vztah (pokud jste registrovaným uživatelem služby sociálních médií). Samotný provozovatel je navíc odpovědný za všechny dotazy týkající se údajů na vašem uživatelském profilu, ke kterému my jako společnost nemáme přístup. Bližší informace o zpracování údajů provozovatelem platformy sociálních médií a dalších možnostech vznesení námitek jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele:

5.1.2. Naše odpovědnost jako společnosti Schwarz Mobility Solutions GmbH

5.1.2.1. Účely a právní základ zpracování údajů

Účelem zpracování osobních údajů naší společnosti v rámci našich prezentací v sociálních médiích je informovat zákazníky o službách, akcích, výherních soutěžích, problematikách a novinkách společnosti, interagovat s návštěvníky příspěvků k těmto tématům v sociálních médiích a také odpovídat na příslušné dotazy, chválu nebo kritiku.

Vyhrazujeme si pouze právo na smazání obsahů v případě, že je to nezbytné. Můžeme sdílet vaše obsahy na našich stránkách, pokud je to funkce platformy sociálního média, a komunikovat s vámi prostřednictvím platformy sociálního média. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů probíhá v zájmu našich vztahů a komunikace s veřejností. Na zpracování vašich osobních údajů, které provádíme v rámci komunikace se zákazníky nebo výherních soutěží, nemůže mít provozovatel žádný vliv.

Jak již bylo uvedeno, dbáme v oblastech, kde nám to poskytovatel platformy sociálních médií umožní, na to, aby naše stránky sociálních médií pokud možno odpovídaly zásadám o ochraně osobních údajů.

5.1.2.2. Příjemci a kategorie příjemců

Údaje, které jste zadali na našich stránkách v rámci sociálního média, jako například komentáře, videa, obrázky, lajky, veřejné informace atd., jsou prostřednictvím platformy sociálních médií zveřejněny a my je nikdy nepoužíváme ani nezpracováváme k jiným účelům. Vyhrazujeme si pouze právo na smazání nezákonných obsahů v případě, že je to nezbytné. To je například případ nezákonných a protiprávních příspěvků, nenávistných komentářů, urážlivých komentářů (výslovně sexuálních obsahů) nebo příloh (např. obrázků nebo videí), které mimo jiné porušují autorská práva, osobní práva nebo trestní zákony.
Můžeme sdílet vaše obsahy na našich stránkách, pokud je to funkce platformy sociálního média, a komunikovat prostřednictvím platformy sociálního média. Pokud nám zašlete na platformu sociálních médií žádost nebo dotaz, pak vás v závislosti na požadované odpovědi můžeme případně odkázat také na jiné a bezpečnější komunikační cesty, které zaručují důvěrnost. Vždy máte možnost zaslat nám důvěrné dotazy na naši adresu uvedenou v bodě A. nebo v části tiráž.

5.1.2.3. Povinnost poskytování osobních údajů

Nemáte žádnou smluvní ani právní povinnost nám osobní údaje poskytovat. V případě, že používáte naše stránky na sociálních médiích z čistě informativních důvodů, neshromažďujeme od vás žádné osobní údaje. Pokud nám nechcete poskytnout žádné vaše osobní údaje, můžete přesto naše internetové stránky navštívit. V tomto případě však nemůžete používat rozšířené funkce, jako např. funkci zpráv, vkládání obrázků nebo příspěvků atd.

5.1.2.4. Doba uložení

Veškeré údaje, které nám v souvislosti se žádostí poskytnete, vymažeme příp. bezpečně anonymizujeme nejpozději do 90 dnů po poslední naší odpovědi. Doba uložení 90 dnů vychází ze skutečnosti, že se v ojedinělých případech může stát, že nás po odpovědi opět kontaktujete ve stejné záležitosti a my musíme být schopni navázat na předchozí korespondenci. Ze zkušeností vyplývá, že po 90 dnech zpravidla již nepřicházejí doplňující dotazy k našim odpovědím. Při uplatňování vašich práv jako subjektu údajů budou vaše osobní údaje po konečné zpětné odpovědi uloženy po dobu 3 let jako důkaz, že jsme vám poskytli obsáhlé informace a dodrželi zákonné požadavky.

Všechny vaše veřejné příspěvky umístěné na některé z našich stránek sociálních médií zůstanou v Timeline po neomezeně dlouhou dobu, pokud je nesmažeme z důvodu aktualizace základního tématu, porušení zákona nebo porušení našich směrnic nebo pokud je opět sami neodstraníte. Nemáme žádnou možnost ovlivnit mazání vašich údajů samotným provozovatelem. Proto v tomto případě doplňkově platí zásady ochrany osobních údajů příslušného provozovatele.

5.2. Společná odpovědnost

S provozovatelem služby sociálních médií částečně existuje vztah na základě čl. 26 odst. 1 nařízení GDPR (společná odpovědnost):

Provozovatel platformy a my jsme společně odpovědní za metody sledování webu používané provozovatelem platformy sociálních médií. Sledování webu může přitom probíhat bez ohledu na to, zda jste přihlášeni nebo zaregistrováni na platformě sociálních médií. Jak již bylo uvedeno, nemůžeme ovlivnit metody sledování webu platformy sociálních médií. Například je nemůžeme vypnout.

Právním základem pro metody sledování webu je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Zájem na optimalizaci platformy sociálních médií a příslušné stránky pro fanoušky je přitom nutné považovat za oprávněný zájem ve smyslu výše uvedené směrnice.

Další informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců a také o době uložení, popř. o kritériích pro stanovení doby uložení jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušných provozovatelů platforem. Na tyto nemáme žádný vliv.

Možnosti uplatnění svých práv pro zabránění těmto metodám sledování webu můžete zjistit v uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů provozovatelů platforem. V této souvislosti můžete také provozovatele platforem kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v příslušné tiráži.

Pokud jde o statistiky, které nám dává poskytovatel platformy sociálních médií k dispozici, můžeme je pouze v omezené míře ovlivnit nebo jim zabránit. Dbáme však na to, aby nám nebyly poskytovány žádné doplňkové volitelné statistiky.

Uvědomte si prosím: Nelze vyloučit, že poskytovatel platformy sociálních médií využívá vaše údaje na profilu a údaje o chování například k vyhodnocování vašich návyků, osobních vztahů, zálib atd. Společnost Schwarz Mobility Solutions GmbH nemá žádný vliv na zpracování nebo předávání vašich údajů poskytovatelem platformy sociálních médií.

6. Zpracování dotazů od orgánů veřejné moci

6.1 Účely a právní základ zpracování

Pokud obdržíme dotazy od veřejných orgánů ohledně našich zákazníků nebo obchodních partnerů, zpracováváme tyto dotazy na základě článku 6 odstavce 1 věty 1 písmena f) nařízení GDPR za účelem kontroly, dokumentace a odpovědi žadateli v našem oprávněném zájmu nebo v oprávněném zájmu třetí osoby, včetně zpřístupnění pro účely efektivního trestního stíhání, obhajoby nebo obrany právních nároků. V důsledku může dojít k předání osobních údajů našich zákazníků nebo obchodních partnerů příslušným veřejným orgánům. Pokud máme zákonnou povinnost odpovědět na dotazy orgánů veřejné správy, je právním základem pro předání osobních údajů článek 6 odstavec 1 věta 1 písmeno c) nařízení GDPR ve spojení s příslušným speciálním zákonem.

6.2 Původ údajů a druhy údajů

Prostřednictvím veřejných orgánů obdržíme informace o obsahu dotazu a další údaje, které potřebujeme k identifikaci subjektu údajů. Při zpracování dotazu využíváme také nám již známé údaje, pokud je to ke zpracování dotazu nezbytně nutné. Obsah dotazu a zpracované údaje se odvíjí od konkrétního jednotlivého případu. Může jít například o jméno, kontaktní údaje, informace o způsobu platby nebo informace o možných trestných činech nebo porušeních pořádku.

6.3 Příjemce / kategorie příjemců

Pokud je to nutné ke zpracování dotazu a pokryto výše uvedeným právním základem, předáme osobní údaje veřejným orgánům (např. policejním orgánům, státnímu zastupitelství nebo soudu) a externím osobám, které nás při zpracování dotazu podporují (např. advokátní kanceláře, poskytovatel právního poradenství, informační kanceláře, detektivové). Dále může proběhnout předání záležitosti včetně souvisejících údajů v rámci naší podnikové skupiny těm oddělením, která mají na starosti zpracování.

Výjimečně jsou tyto údaje zpracovávány v našem pověření smluvními poskytovateli působícími například v oblasti zákaznických služeb. Ty pečlivě vybíráme, provádíme jejich audit a navíc je smluvně zavazujeme podle článku 28 nařízení GDPR.

6.4 Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení

Dotazy a s nimi související komunikaci ukládáme do doby, než vyprší příslušné zákonné lhůty.

C. Používání aplikace twogo

1Vytvoření uživatelského účtu v aplikaci twogo a její používání (používání internetových stránek a aplikace)

1.1. Účely a právní základ zpracování údajů

1.1.1. Údaje potřebné k používání aplikace twogo

Když si chcete vytvořit uživatelský účet v aplikaci twogo a tuto aplikaci používat, je nutné, abyste v rámci registrace uvedli tyto údaje:

1.1.1.1. Firemní zákazníci

Jste-li firemní zákazník, shromažďujeme od vás základní a kontaktní údaje za účelem navázání a realizace smluvního vztahu na základě čl. 6 odst. 1 psím. b) nařízení GDPR. Kromě toho shromažďujeme základní a kontaktní údaje kontaktního partnera na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR v oprávněném zájmu na efektivní komunikaci.

Poté, co vytvoříme váš zákaznický účet, obdržíte formulář, v němž si můžete upravit požadovaná nastavení a určit firemního správce. Můžete přitom vyplnit zejména e-mailovou doménu, na základě níž budeme moci vaše firemní uživatele přiřadit k vaší společnosti.

1.1.1.2. Koncový uživatel

Jste-li koncový uživatel, shromažďujeme od vás tyto údaje: 

 • Jméno a příjmení (základní údaje):
  • Zobrazí se všem účastníkům zprostředkované sdílené jízdy a také vašim sledujícím a uživatelům, kterým zašlete žádost o jízdu.
 • E-mailovou adresu (kontaktní údaje):
  • Slouží k přihlášení uživatelem.
  • Vaši e-mailovou adresu dále používáme ke komunikaci s vámi, abychom potvrdili otevření vašeho účtu a zasílali vám informace o používání aplikace twogo.
  • Pokud jste licencovaným uživatelem, budeme vám na uvedenou e-mailovou adresu v pravidelných intervalech zasílat e-mail, ve kterém vás vyzveme, abyste klikli na potvrzovací odkaz. Tímto způsobem ověřujeme, zda stále patříte k licencované společnosti.
  • Jste-li licencovaným zákazníkem, může vám váš zaměstnavatel/zadavatel přiřadit parkovací místo, které vám bude sděleno e-mailem.
 • Heslo:
  • Slouží k přihlášení uživatelem.
 • Číslo mobilního telefonu (kontaktní údaje):
  • Pokud si to budete přát, použijeme vaše mobilní telefonní číslo také k zasílání oznámení prostřednictvím aplikace twogo. (Tato funkce twogo je dostupná jen ve vybraných zemích. V souladu s tím se budou vaše údaje zpracovávat k výše uvedeným účelům pouze v těchto zemích.)
  • Telefonní číslo slouží k ověření uživatelského účtu.
 • Domácí adresa (kontaktní údaje):
  • Standardní nastavení počátečních a cílových poloh pro pravidelné jízdy.
  • Slouží k rychlému zadávání cestovních požadavků a přijímání relevantních cestovních návrhů prostřednictvím twogo.
 • Údaje žádosti o jízdu:
  • Zahrnují roli jako řidič, spolujezdec nebo obojí, počáteční a cílovou adresu, nejdřívější možné datum a čas odjezdu, nejpozdější možné datum a čas příjezdu, maximální počet spolucestujících, zda je vyžadována cesta tam i zpět (včetně počáteční a cílové adresy a časů pro zpáteční jízdu), maximální čas objížďky a zda se jedná o pronájem nebo sdílenou jízdu.
  • Ke zprostředkování vhodné sdílené jízdy je používá aplikace twogo a také vaši sledující a rovněž uživatelé, kterým jste zaslali žádost o jízdu.
  • Zobrazují se licencované společnosti při rezervaci sdíleného vozidla této licencované společnosti, která je vaším zaměstnavatelem nebo objednatelem, za účelem statistického vyhodnocení.
 • Údaje o vozidle:
  • Tyto údaje jsou pro používání služby twogo nezbytné v případě, že ji používáte jako řidič.
  • Zahrnují model, registrační značku, typ paliva, dostupná místa k sezení a údaj, zda se jedná o standardní vozidlo.
  • Pokud nabízíte možnost spolujízdy jako řidič, budou údaje o vašem vozidle předány všem spolucestujícím zprostředkované sdílené jízdy.
  • Sledujícím a uživatelům, kterým zašlete žádost o jízdu, bude odeslán počet volných míst a také vaše požadovaná role.
  • V profilu se zobrazují emise CO2 a počet ujetých kilometrů, které uživatel absolvoval prostřednictvím aplikace twogo, ať už jako řidič, nebo spolujezdec.
 • Údaje o vašem zaměstnavateli (u externích spolupracovníků údaje o zadavateli):
  • Na základě e-mailové adresy, kterou používáte k přihlášení do aplikace twogo, nebo možného tokenu ověříme, zda jste (externí) spolupracovník licencované společnosti, abychom vás mohli přiřadit k této společnosti a nabízet vám rozšířené funkce v aplikaci twogo.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, abychom mohli vytvořit váš uživatelský účet, aktivovat jej a zpřístupnit vám služby twogo a propojit vás s žádostmi o jízdu a možnostmi spolujízdy, které během používání naší služby vytvoříte nebo kterých se účastníte. Tyto údaje se dále používají k výměně informací s vámi a vašimi sledujícími a účastníky jízdy pro potřeby žádosti o jízdu nebo zprostředkování jízdy.

1.1.2. Dobrovolné údaje

Ve svém účtu twogo můžete dobrovolně ukládat další údaje. V závislosti na údajích, které uložíte, zpracováváme navíc k výše uvedeným nutným údajům zejména tyto údaje:

 • Profilové údaje:
  • přezdívka, díky níž se u některých funkcí aplikace nebude zobrazovat skutečné jméno;
  • pohlaví, pokud se má jednat o jízdy pouze s dámským osazením;
  • profilový obrázek k individualizaci profilu.
 • Údaje o vozidle:
  • fotografie vozidla,
  • dílčí cíle u jízdy,
  • opakované jízdy.
 • Pracovní adresa nebo další oblíbená místa (např. budova na firemních pozemcích jako počáteční nebo cílová adresa):
  • Použijí se k tomu, aby se uživateli nabízela předdefinovaná (firemní) místa pro rychlé zadávání.
 • Pokud používáte v rámci aplikace twogo bodový účet, budou údaje žádosti o jízdu nebo zprostředkované jízdy (role jako řidič, spolujezdec nebo nezprostředkovaná žádost o jízdu) použity k vedení vašeho bodového účtu.
 • Pokud používáte aplikaci twogo jako licencovaný uživatel a chcete se v rámci aplikace twogo zúčastnit soutěže pořádané vaší licencovanou společností, předáme za tímto účelem vaše jméno, vaše body nasbírané do soutěže a také e-mailovou adresu licencované společnosti.

Vaše údaje zpracováváme na základě vaše souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, který jste udělili výslovně nebo aktivací dané funkce. Svůj souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat, například deaktivací příslušné služby.

1.1.3. Zkušenostní body a seznam nejlepších uživatelů

Seznam nejlepších uživatelů je sestaven na základě hodnocení, které je založeno na zkušenostních bodech uživatelů. Zkušenostní body se udělují mimo jiné od ostatních uživatelů, kteří s daným uživatelem sdíleli automobil. Pokud chcete sbírat zkušenostní body a účastnit se hodnocení, je nutné v příslušném místním okně provést aktivaci. Vaše údaje o hodnocení v takovém případě zpracováváme na základě vámi uděleného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, který můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat, například deaktivací funkce.

1.1.4. Zpracování údajů o poloze

V aplikaci můžete aktivovat funkci určování polohy, aby bylo možné zjišťovat vaši přesnou polohu podle údajů GPS z vašeho koncového zařízení. Také můžete zvolit, zda se má vaším spolucestujícím 10 minut před začátkem spolujízdy zobrazovat vaše přesná poloha. Pokud chcete použít vestavěnou mapu, je nutné nejprve udělit souhlas se sledováním polohy. Vaše údaje o poloze zpracováváme pouze k uvedenému účelu a nesestavujeme z nich váš profil pohybu. Zpracování údajů o vaši poloze probíhá na základě vámi uděleného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, který můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat.

1.1.5. Sledování a blokování uživatele

Jakmile je pro vás provedeno spárování s jiným uživatelem, zobrazí se jeho profil a kliknutím na tlačítko + Sledovat jej můžete sledovat Díky této funkci lze rychleji zobrazit jízdy dané osoby. Uživatel může také sdílet své jízdy se svými sledujícími. Opětovným kliknutím na stejné tlačítko lze sledování daného uživatele zrušit. Sledující se zobrazují v profilu v části Sledující a sledovaní. Uživatelé mohou sledování rovněž zablokovat. Blokované osoby jsou uvedeny v části Zabezpečení. Blokované osoby nebudou při párování s uživateli zohledněny. Uživatel může blokování osob kdykoli znovu zrušit. Zpracování těchto údajů probíhá na právním základě vámi uděleného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, který můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat.

1.1.6. Skupinové konverzace a konverzační funkce

Uživatelé, pro které byla spárována jízda, mají v aplikaci k dispozici skupinovou konverzaci či možnost konverzace. V této konverzaci si mohou psát účastníci jízdy. Po ukončení jízdy se konverzace opět smaže. Používání konverzační funkce je dobrovolné, a proto probíhá na právním základu souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, který lze kdykoliv odvolat.

1.1.7. Oznámení push

Po vašem souhlasu budete do koncového zařízení dostávat oznámení push týkající se především spárování a jízd. Právním základem uvedeného zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Oznámení push můžete kdykoli deaktivovat a svůj souhlas tak odvolat.

1.1.8. Funkce kalendáře

Požadované jízdy si můžete rezervovat také přímo prostřednictvím e-mailového kalendáře. Vytvoříte pozvánku s relevantními údaji o místě, času a vaší roli a jako požadovaného účastníka zadáte naši e-mailovou adresu ride@twogo.com. Vaše požadovaná jízda se v takovém případě automaticky přenese do aplikace twogo. Spárování jízd poté proběhne výše uvedeným procesem párování. Požadavkem na termín se ve vašem kalendáři zablokuje doba od vámi zadaného nejdřívějšího možného odjezdu až po nejpozdější možný příjezd. Používání funkce kalendáře je dobrovolné, a proto probíhá na právním základu souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, který lze kdykoliv odvolat.

1.2. Příjemce / kategorie příjemců

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předávány dalším uživatelům aplikace twogo, abychom vám mohli poskytnout různé služby twogo. Pokud jsou tito uživatelé licencovanými uživateli, mohou být předané údaje navíc přístupné i příslušné licencované společnosti, ke které uživatel náleží, neboť tato společnost má zpravidla přístup k e-mailové adrese používané licencovaným uživatelem, na kterou jsou v případě potřeby zasílány vaše údaje. Odpovídající účely přenosu a také kategorie možných příjemců můžete zjistit v bodech uvedených v části 1.1.

Pokud jste licencovaným uživatelem, může vaše licencovaná společnost jmenovat jednu nebo více osob a pověřit je správou licenční verze aplikace twogo. Pro účely podpory mohou mít tito správci přístup ke všem vašim osobním údajům a možnostem spolujízdy nebo žádostem o jízdu a mohou také zablokovat nebo odblokovat váš účet. Pokud si jako licencovaný uživatel rezervujete sdílené vozidlo vaší licencované společnosti, můžete licencované společnosti odeslat statistické vyhodnocení vámi vytvořené jízdy (viz také bod 4).

Pokud jste účastníkem zprostředkované jízdy v roli spolucestujícího ve sdíleném vozidle licencované společnosti, mohou se vaše údaje o jízdě zobrazovat licencované společnosti za účelem statistického vyhodnocení (viz také bod 4). To platí také v případě, že nejste licencovaný uživatel a nejste tedy (externí) spolupracovník licencované společnosti.

Pokud jste licencovaný uživatel a vaše licencovaná společnost poskytuje vyhrazená parkovací místa, předáme na případnou žádost licencované společnosti vaši státní poznávací značku oprávněným osobám této společnosti ke kontrole oprávnění k parkování v případě, že jste řidič zprostředkované nebo ještě nezprostředkované sdílené jízdy.

Vaše osobní údaje mohou být ve výjimečných případech zpřístupněny společnosti Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm za účelem podpory a údržby, neboť aplikace twogo a vaše údaje jsou z našeho pověření hostovány a ukládány na serverech, které poskytuje a provozuje společnost Schwarz IT KG.

Příležitostně a v nezbytném rozsahu předáváme vaše osobní údaje společnosti Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, neboť tato společnost z našeho pověření zpracovává případné žádosti nebo dotazy zákazníků vznesené telefonicky, zaslané poštou a/nebo e-mailem.

Vaše osobní údaje mohou být navíc příležitostně a pouze v nezbytně nutném rozsahu zpřístupněny dalším příjemcům, pokud je to nezbytné pro poskytování aplikace twogo. Mezi ně patří také společnosti CometChat Inc., Suite 200, 1002 Walnut St, Boulder, CO, 80302, USA coby poskytovatel konverzační služby a společnost Google LLC coby poskytovatel služby Mapy Google. Nelze vyloučit, že poskytovatel služeb bude údaje zpracovávat také mimo EU v zemích bez ustanovení EU o přiměřenosti, což by mělo za následek nižší úroveň ochrany údajů než v EU. Může se přitom stát, že třetí strany budou mít k vaším údajům neoprávněně přístup, případně že budou omezena vaše práva coby subjektu údajů. Na toto nemáme žádný vliv. Poskytovatele služeb jsme však smluvně zavázali standardní klauzulí EU k dodržování předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Pokud je možný přístup poskytovatele služby ze třetí země k vaším údajům a vy navzdory tomu udělíte souhlas k volitelnému zpracování údajů (např. Mapy Google), vztahuje se váš souhlas také na přenos údajů do třetích zemí.

Kromě toho dochází u firemních zákazníků za účelem fakturace k přenosu údajů společnosti Schwarz Dienstleistung KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm.

1.3. Povinnost poskytování osobních údajů

Pokud nemáte zájem používat aplikaci twogo, nejste smluvně ani ze zákona povinni poskytovat nám vaše osobní údaje. Pokud však aplikaci twogo používáte a chcete si vytvořit odpovídající uživatelský účet, jste na základě našich podmínek používání povinni poskytnout úplné a pravdivé požadované povinné údaje.

Chcete-li kromě toho vyplnit i volitelné údaje nebo používat doplňkové funkce, probíhá zpracování údajů na základě dobrovolného souhlasu. Ze zákona ani smluvně nemáte povinnost tyto údaje poskytnout. Neposkytnutí údajů má za následek pouze to, že příslušnou funkci nebude možné využívat.

1.4. Doba uložení

Osobní údaje ukládáme pouze na tak dlouho, jak je to potřeba k naplnění účelu jejich uložení a ke splnění zákonných povinností uchovávat údaje. Vaše osobní údaje odstraňujeme z uživatelského účtu takto:

Jméno, e-mailová adresa, heslo:

 • Smazání po 7 dnech od registrace, pokud nebyla registrace potvrzena. 
 • Smazání po 365 dnech nečinnosti zaregistrovaného uživatele. 
 • Smazání při ukončení licenční smlouvy: Pokud jste licencovaným uživatelem a licence vaší licencované společnosti vyprší, bude v tomto okamžiku kompletně smazán váš uživatelský účet v aplikaci twogo.
 • Smazání vašeho oprávnění k používání, pokud jste neoprávněným uživatelem licence.
 • Okamžité smazání, když je váš uživatelský účet smazán nebo když je smazání požadováno po správci.

Ostatní údaje profilu:

 • Smazání po 365 dnech nečinnosti zaregistrovaného uživatele.
 • Smazání při ukončení licenční smlouvy: Pokud jste licencovaným uživatelem a licence vaší licencované společnosti vyprší, bude v tomto okamžiku kompletně smazán váš uživatelský účet v aplikaci twogo.
 • Smazání vašeho oprávnění k používání, pokud jste neoprávněným uživatelem licence.
 • Okamžité smazání, pokud smažete svůj uživatelský účet.

Údaje žádosti o jízdu (počáteční a cílová adresa, nejdřívější datum a čas odjezdu, nejpozdější datum a čas příjezdu)

 • Okamžité smazání při zrušení žádosti o jízdu uživatelem
 • Smazání 41 dnů po termínu jízdy.

Údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu odstraňujeme také okamžitě po odvolání souhlasu.

2. Zvláštnosti při používání služeb twogo prostřednictvím aplikace twogo

2.1. Účely a právní základ zpracování údajů

2.1.1. Údaje z vašeho koncového zařízení

Pokud používáte služby twogo prostřednictvím aplikace twogo, zpracováváme bez ohledu na možné zpracování dříve uvedených údajů zejména tyto vaše osobní údaje:

 • datum, kdy jste měli přístup ke službě a jaké akce jste podnikli. Tyto informace používáme pro účely podpory a k měření četnosti používání.
 • Spolu s tím zaprotokolováváme vaši IP adresu. To nám pomáhá předcházet útokům na systém a opravovat chyby ve službě.

Uvedené údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve snaze změřit, jak často se aplikace twogo používá, a také zajistit technickou stabilitu a spolehlivost aplikace.

2.1.2. Google Analytics pro Firebase

Za účelem realizace našich internetových stránek podle požadavků a jejich průběžné optimalizace používáme na základě vašeho souhlasu podle článku 6 odstavce 1 písmena a) nařízení GDPR službu Google Analytics pro Firebase, což je webová analytická služba poskytovaná společností Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043 (?Google?). V této souvislosti se vytváří pseudonymní uživatelský profil a používají se soubory cookie. Soubor cookie obsahuje následující informace o vašem používání těchto internetových stránek:

 • typ/verzi prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • odkazovanou adresu URL (předchozí navštívená stránka),
 • název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa),
 • název a adresa URL vyvolaných souborů,
 • čas dotazu na server.

Informace se použijí k vyhodnocení používání našich internetových stránek, k sestavení výkazů o aktivitách na internetových stránkách a k realizaci služeb spojených s používáním internetových stránek a internetu za účelem tržního výzkumu a vytváření těchto internetových stránek podle potřeby.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Za tím účelem můžete použít tento odkaz a upravit příslušná nastavení v zobrazeném banneru.

Instalaci souborů cookie můžete zablokovat příslušným nastavením ve vašem prohlížeči. Shromažďování údajů o vašem používání internetových stránek (včetně vaší IP adresy), které probíhá prostřednictvím souboru cookie, a zpracování těchto údajů společností Google můžete kromě toho zabránit stažením a instalací tohoto doplňku pro prohlížeč.

2.1.3. Firebase Crashlytics

Pokud dojde k pádu aplikace twogo, obdržíme anonymní údaje, které ukazují, které funkce aplikace twogo byly uživatelem aplikace twogo použity těsně před jejím pádem. Tyto údaje se vztahují výhradně k aplikaci twogo a jejím funkcím a nelze je přiřadit žádnému konkrétnímu uživateli. Slouží pouze k analýze chyb.

2.2. Příjemce / kategorie příjemců

Vaše osobní údaje mohou být ve výjimečných případech zpřístupněny společnosti Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm za účelem podpory a údržby, neboť aplikace twogo a vaše údaje jsou z našeho pověření hostovány a ukládány na serverech, které poskytuje a provozuje společnost Schwarz IT KG.

Příležitostně a v nezbytném rozsahu předáváme vaše osobní údaje společnosti Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, neboť tato společnost z našeho pověření zpracovává případné žádosti nebo dotazy zákazníků vznesené telefonicky, zaslané poštou a/nebo e-mailem.

Při zpracování vašich osobních údajů pomocí nástroje Google Analytics, pokud jste udělili svůj souhlas s použitím příslušných souborů cookie, dochází k přenosu údajů na servery společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Některé z těchto serverů se nacházejí v USA. Pro USA neexistuje ustanovení o přiměřenosti odpovídající požadavkům EU, takže není zaručena srovnatelná úroveň ochrany údajů jako v EU. To může mít za následek, že k vašim údajům budou mít přístup třetí strany, aniž bychom na to my nebo vy mohli mít vliv. Kromě toho může společnost Google LLC používat údaje k jiným účelům a spojit je s dalšími údaji o vás. Se společností Google LLC jsme však uzavřeli standardní smluvní klauzuli, na základě níž je společnost Google LLC smluvně zavázána k dodržování standardů ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být navíc příležitostně a pouze v nezbytně nutném rozsahu zpřístupněny dalším příjemcům, pokud je to nezbytné pro poskytování aplikace twogo. Nelze vyloučit, že poskytovatel služeb bude údaje zpracovávat také mimo EU v zemích bez ustanovení EU o přiměřenosti, což by mělo za následek nižší úroveň ochrany údajů než v EU. Může se přitom stát, že třetí strany budou mít k vaším údajům neoprávněně přístup, případně že budou omezena vaše práva coby subjektu údajů. Na toto nemáme žádný vliv. Poskytovatele služeb jsme však smluvně zavázali standardní klauzulí EU k dodržování předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

2.3. Povinnost poskytování osobních údajů

Nemáte žádnou smluvní ani zákonnou povinnost nám poskytnout své osobní údaje. Pokud nám však údaje nesdělíte, nebudete mít k dispozici všechny funkce aplikace twogo.

2.4. Doba uložení

Uvedené protokolovací údaje uchováváme po dobu 32 dnů. Vaše údaje odstraníme při odvolání vašeho souhlasu nebo při odstranění vašeho uživatelského účtu. Dobu uložení souborů cookie můžete zjistit v našem prohlášení k souborům cookie. Pokud je ve sloupci „Vypršení platnosti“ uveden údaj „perzistentní“, bude soubor cookie uložen trvale až do okamžiku odvolání příslušného souhlasu. Jakmile svůj souhlas odvoláte, údaje se neprodleně odstraní.

3. Použití údajů pro statistické účely

3.1. Účely a právní základ zpracování údajů

V případě, že používáte twogo jako licencovaný uživatel, jsou při používání služeb twogo shromažďovány a pro statistické vyhodnocování používány zejména následující údaje. Uvedené údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je poskytovat našim licencovaným firemním zákazníkům výše uvedená data v uvedené podobě, neboť je to součást naší nabídky služeb vůči našim firemním zákazníkům.

Tyto statistiky již nejsou svázány s osobou. Jedná se o agregované a tedy anonymizované údaje, které se skládají z níže uvedených informací:

4.2. Příjemce / kategorie příjemců

Statistické údaje mohou být ve výjimečných případech zpřístupněny společnosti Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm za účelem podpory a údržby, protože aplikace twogo a vaše údaje jsou z našeho pověření hostovány a ukládány na serverech, které poskytuje a provozuje společnost Schwarz IT KG.

Statistické údaje jsou předávány vašemu zaměstnavateli/objednateli, pokud je licencovaným firemním zákazníkem twogo a vy používáte twogo ve své funkci jako licencovaný uživatel. 

Vaše osobní údaje mohou být navíc příležitostně a pouze v nezbytně nutném rozsahu zpřístupněny dalším příjemcům, pokud je to nezbytné pro poskytování aplikace twogo. Nelze vyloučit, že poskytovatel služeb bude údaje zpracovávat také mimo EU v zemích bez ustanovení EU o přiměřenosti, což by mělo za následek nižší úroveň ochrany údajů než v EU. Může se přitom stát, že třetí strany budou mít k vaším údajům neoprávněně přístup, případně že budou omezena vaše práva coby subjektu údajů. Na toto nemáme žádný vliv. Poskytovatele služeb jsme však smluvně zavázali standardní klauzulí EU k dodržování předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

3.3. Povinnost poskytování osobních údajů

Nemáte žádnou zákonnou ani smluvní povinnost nám uvedené údaje poskytovat. Údaje jsou však vytvořeny, jakmile aplikaci twogo použijete, a my je zpracujeme uvedeným způsobem k výše uvedeným účelům.

3.4. Doba uložení

Uvedené statistické údaje jsou u nás uloženy po dobu jednoho roku. Nezávisle na tom může váš zaměstnavatel / objednatel tyto údaje ukládat déle, ale to nemůžeme ovlivnit.

4. Funkce hodnocení pro řidiče a spolujezdce

4.1. Účely a právní základ zpracování údajů

Po dokončení jízdy máte možnost do šesti týdnů jako řidič ohodnotit své spolujezdce a jako spolujezdec svého řidiče ohledně celkové spokojenosti i jednotlivých kritérií, tzv. poznatky (čistota, přesnost, komunikace, ohleduplnost, navigace, styl jízdy), a to ve třech úrovních („Nic moc“, „Ujde to“ a „Všechno v pořádku“). K účelu hodnocení se vám v rámci uvedeného období zobrazí příslušné možnosti hodnocení v podobě symbolů oznámení v absolvovaných jízdách. 

Uživatel aplikace twogo může za období v délce 365 dnů ohodnotit stejného řidiče či spolujezdce nanejvýš třikrát, aby se zabránilo možnému zneužití funkce hodnocení.

Právním základem pro zpracování osobních údajů spojené s funkcí hodnocení je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Náš oprávněný zájem je založen na dalším posilování důvěry uživatelů v aplikaci twogo a na tom, abychom vám mohli nabídnout možnost sdílení zkušeností s ostatními uživateli a abychom vás mohli předem informovat o jízdách a o zkušenostech ostatních uživatelů s navrženými řidiči a spolujezdci.

Pokud jste toho názoru, že vám udělená hodnocení neodpovídají pravdě, můžete se na nás obrátit: info@twogo.com

4.2. Příjemce / kategorie příjemců

Pokud obdržíte hodnocení od řidiče nebo spolujezdce, zobrazí se hodnocení ve vašem profilu pouze tehdy, když je vám uděleno alespoň sedm hodnocení. Vaše hodnocení se poté zobrazí ostatním uživatelům pouze tehdy, když jste těmto uživatelům navrženi pro společnou jízdu, protože jen v tomto případě mají přístup k údajům ve vašem profilu, včetně hodnocení.

Hodnocení se zobrazuje bez uvedení konkrétního uživatele, který hodnocení udělil. Není však vyloučeno, že hodnocený uživatel si může nepřímo odvodit, kdo jej ohodnotil. Když řidič například v průběhu jednoho měsíce absolvuje pouze tři jízdy se stejnými třemi spolujezdci, kteří jej pokaždé ohodnotí, zobrazí se řidiči celkové hodnocení, protože je k dispozici celkem devět hodnocení, čímž je splněn minimální počet sedmi hodnocení. Jelikož řidič ví, že v tomto měsíci jel pouze se třemi spolujezdci, může si z toho vyvodit, že celkové hodnocení bylo vytvořeno na základě hodnocení od těchto tří spolujezdců. Upozorňujeme proto, že hodnocení nemusí být ve všech případech anonymní. 

Jako celková spokojenost se ve vašem profilu zobrazuje průměrná hodnota udělených hodnocení. Poznámka se ostatním uživatelům při spárování podrobně zobrazí jen tehdy, když je spojena s hodnocením „Všechno v pořádku“, například když byla příslušným způsobem ohodnocena vaše komunikace. U jiných poznámek se ve vašem profilu zobrazí pouze údaj „Je co vylepšovat“ (hodnocení = „Nic moc“) nebo „Sem tam něco vázne“ (hodnocení = „Ujde to“). Pouze vám osobně se konkrétně zobrazí, která poznámka byla spojena s jakým hodnocením, a to i v případě, že bylo uděleno jiné hodnocení než „Všechno v pořádku“. Uživatel aplikace twogo, který hodnocení udělil, však zůstává anonymní.

4.3. Povinnost poskytování osobních údajů

Používání funkce hodnocení je dobrovolné. Pokud ji nebudete využívat, nebude to pro vás mít žádné nevýhody a aplikaci twogo budete moc využívat v obvyklém rozsahu. Navíc se můžete po každé jízdě individuálně rozhodnout, zda chcete daného řidiče či spolujezdce ohodnotit.

4.4. Doba uložení

Hodnocení se v zásadě zohledňují trvale a neodstraňují se. Pokud jste toho názoru, že vám udělená hodnocení neodpovídají pravdě, a chcete je odstranit, můžete se na nás obrátit: info@twogo.com

D. Zpracování osobních údajů firemních zákazníků 

Nezávisle na výše uvedeném zpracování údajů zpracováváme osobní údaje firemních zákazníků v souvislosti s příslušným smluvním poměrem nebo v rámci předsmluvních opatření.

Vaše údaje shromažďujeme v zásadě od vás. Může však být potřebné, abychom zpracovali osobní údaje, které obdržíme od jiných firem, od úřadů nebo od jiných třetích stran, jako například od informačních kanceláří, finančních úřadů apod. K tomu mohou patřit také osobní údaje, které obdržíme prostřednictvím námi zřízených informačních kanálů zabývajících se možným porušením předpisů nebo v rámci vyšetřování ohledně dodržování předpisů.

Může se jednat o tyto osobní údaje: osobní údaje (například jméno a příjmení, adresa a jiné kontaktní údaje, datum a místo narození nebo státní příslušnost), údaje o průkazech a ověřování (například výpis z obchodního rejstříku, údaje o průkazech, podpisový vzor), údaje v rámci našeho obchodního vztahu (například údaje o platbách, údaje o zakázkách), údaje o bonitě, údaje o firemní struktuře a vlastnických poměrech, fotografie a videa nebo jiné údaje srovnatelné s vyjmenovanými kategoriemi.

Vždy máte možnost volby, zda s námi chcete komunikovat e-mailem nebo klasickou poštou. Komunikace e-mailem může za určitých okolností z technických důvodů probíhat v nešifrované podobě.

1. Účely a právní základ zpracování údajů

1.1. Splnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR)

Účely zpracování údajů vznikají na základě realizace předsmluvních opatření, která předcházejí smlouvou řízený obchodní vztah, a na základě plnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy.

1.2. Splnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR)

Účely zpracování údajů vznikají v jednotlivých případech na základě legislativních předpisů. K těmto zákonným povinnostem patří například plnění dohledové a identifikační povinnosti, například v rámci předcházení praní špinavých peněz, plnění daňové kontrolní a ohlašovací povinnosti nebo zpracování údajů na základě požadavku úřadů.

1.3. Splnění oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR)

Může být nutné zpracovat vámi sdělené osobní údaje také nad rámec plnění smlouvy. Oprávněný zájem přitom spočívá zejména ve výběru vhodných zákazníků, uplatnění právních nároků, obraně u nároků na ručení, ochraně naší IT infrastruktury, správě přístupových oprávnění k našim systémům, kontrole přístupu, jiných interních správních účelech (např. optimalizace procesů a úkonů), v případě vaší předchozí připravenosti k účasti zasílání zvacích e-mailů k poskytnutí zpětné vazby ohledně vaší kontaktní osoby u skupiny Schwarz, usnadnění komunikace a navázání kontaktu přes náš skupinový adresář uživatelů, vyjasnění možných porušení předpisů, zabránění trestným činům a regulaci škod vyplývajících ze smluvního poměru.

Při uzavření smlouvy ojediněle shromažďujeme za účelem naplnění výše uvedených oprávněních zájmů údaje o vaší bonitě prostřednictvím informační kanceláře. Údaje informační kanceláře o bonitě používáme k ověření úvěrové způsobilosti. Informační kanceláře ukládají údaje, které obdrží například od bank nebo firem. Mezi tyto údaje patří zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a informace o platební důvěryhodnosti. Informace o uložených údajích o vás obdržíte přímo od informačních kanceláří.

Pokud se zapojíte do námi nabídnutého smluvního vztahu prostřednictvím digitálního podpisu (např. Adobe Sign), zpracováváme vaše údaje, jako je zejména e-mailová adresa, IP adresa nebo čas zpracování příslušného smluvního dokumentu, tedy např. datum a čas jeho schválení, zobrazení nebo digitálního podepsání. Náš oprávněný zájem je založen na efektivní a digitální realizaci podpisu smlouvy a na odpovídajícím protokolování způsobu podpisu pro účely dokazování. Kromě toho lze některé smlouvy podepsat pomocí takzvaného kvalifikovaného elektronického podpisu. V tomto případě zpracováváme kromě uvedených údajů také údaje o certifikátu použitém k vašemu podpisu. Náš oprávněný zájem je přitom založen na schopnosti dokázat, zda jste držitelem kvalifikovaného elektronického podpisu, jímž lze nahradit zákonem požadovaný písemný podpis. Předpokladem k použití kvalifikovaného elektronického podpisu je registrace u některého z poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru (např. certifikační autorita), kterou musíte uskutečnit vy sami. Příslušný poskytovatel však vaše údaje uvedené při registraci zpracovává na vlastní odpovědnost a nikoli v našem pověření.

2. Příjemci a kategorie příjemců

V rámci naší firmy obdrží oprávnění k přístupu k vašim údajům pracovníci těch oddělení, kteří to potřebují ke splnění smluvních nebo zákonných povinností nebo ke splnění oprávněných zájmů. V rámci smluvního vztahu pověřujeme také dodavatele provádějící zpracování nebo poskytovatele služeb, kteří mohou obdržet přístup k vašim osobním údajům. Dodržování předpisů ohledně ochrany osobních údajů je přitom zajištěno smluvně.

Údaje mohou být za účelem plnění smluvních povinností přeneseny také mimo skupinu Schwarz.

V případě uzavření smlouvy s využitím digitálního podpisu jsou vaše údaje navíc přístupné pro všechny osoby podílející se na schválení a podpisu smlouvy, protože tyto osoby po podpisu smlouvy obdrží protokol, v němž jsou obsaženy všechny kroky zpracování, včetně e-mailové adresy, IP adresy, data a času. Dále mohou být vaše údaje přístupné příslušným poskytovatelům služeb, které používáme při digitálním podepisování. U služby Adobe Sign se jedná o společnost Adobe Systems Software Irland Limited, 4-6 Riverwalk, City West, Business Campus, Saggart D24, Dublin, Irsko. Pokud je smlouva uzavírána digitálně s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu, zpřístupňujeme vaše údaje také společnosti D-Trust GmbH, Kommandantenstraße 18, 10969 Berlin, protože jejím prostřednictvím probíhá ověření platnosti podpisu.

3. Povinnost poskytování osobních údajů

V rámci našeho obchodního vztahu musí být poskytnuty určité osobní údaje, které jsou potřeba k navázání, realizaci a ukončení obchodního vztahu a ke splnění s tím spojených povinností a které jsme ze zákona povinni shromažďovat nebo jsme je oprávněni shromažďovat na základě oprávněného zájmu. Bez těchto údajů nejsme zpravidla schopnost vstoupit s vámi do obchodního vztahu.

4. Doba uložení

Osobní údaje ukládáme tak dlouho, dokud je to potřeba k plnění výše uvedených účelů. Relevantní jsou zde zejména zákonné lhůty pro uchovávání vycházející z obchodního zákoníku (HGB) a daňového řádu (AO), které mohou nařizovat uchovávání po dobu až dvanácti let.

E. Vaše práva jako subjektu údajů

Podle čl. 15 odst. 1 nařízení GDPR máte právo požadovat bezplatné informace o osobních údajích, které o vás má správce uložené.

Pokud jsou navíc splněny zákonné požadavky, máte u svých osobních údajů právo na opravu (čl. 16 nařízení GDPR), výmaz (čl. 17 nařízení GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR).

Pokud jsou údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, máte v souladu s čl. 21 nařízení GDPR právo vznést námitku. Pokud proti zpracování údajů vznesete námitku, nebude správce osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převažují nad zájmy subjektu údajů.

Pokud jste zpracovávané osobní údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 nařízeni GDPR. Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení, můžete svůj souhlas kdykoli s účinkem do budoucna odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost předchozího zpracování.

Ve výše uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se obraťte na uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů. Rovněž máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorový úřad má místní příslušnost v zemi, ve které žijete nebo ve které má sídlo správce.

Při uplatňování svých práv subjektu údajů v souvislosti se zpracováním údajů uvedeném v tomto prohlášením o ochraně osobních údajů, u něhož máme společnou odpovědnost s vaším zaměstnavatelem/zadavatelem, se můžete obrátit také na svého zaměstnavatele/zadavatele.

F. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo uplatnění vašich práv, můžete se obrátit na nám příslušného pověřence pro ochranu osobních údajů:

datenschutz süd GmbH
? Heslo Schwarz Mobility Solutions ?
Wörthstraße 15
97082 Würzburg

E-mail: office@datenschutz-sued.de

G. Další informace o společné odpovědnosti

Úkoly jsou v rámci společné odpovědnosti rozděleny mezi nás a vašeho zaměstnavatele/zadavatele tímto způsobem:

Křížkem je označeno, kdo přebírá zodpovědnost za které úkoly.

Povinnosti vyplývající z nařízení GDPR My Zaměstnavatel/zadavatel
Stanovení účelu a prostředku zpracování údajů x x
Stanovení druhu osobních údajů
Čl. 26 odst. 2: Informace subjektu údajů o podstatném obsahu tohoto ujednání x  
Čl. 13: Informační povinnost při shromažďování osobních údajů x  
Čl. 14: Informační povinnost v případě, že údaje nebyly shromážděny od subjektu údajů x  
Čl. 15: Zpracování žádosti o informace x x
Pouze pokud nejsme schopni poskytnout úplné informace
Čl. 16: Zpracování žádostí o nápravu x x
Pouze pokud nápravu nejsme schopni provést z naší strany
Čl. 17, 18, 19: Zpracování žádostí o smazání, omezení zpracování, informování o povinnosti smazání x x
Pouze pokud smazání nebo omezení zpracování nejsme schopni provést z naší strany
Čl. 20: Realizace vydání údajů (přenositelnost údajů) x x
Pouze pokud nejsme schopni údaje vydat
Čl. 21: Zpracování námitek x x
Pouze pokud námitku nejsme schopni zpracovat z naší strany
Čl. 24, 32, 35, 36: Stanovení/dokumentace technických a organizačních opatření, posouzení rizik, následné vyhodnocení ochrany údajů a konzultace s dohledovými orgány x  
Čl. 28: Zapojení dodavatelů a subdodavatelů provádějících zpracování a jejich kontrola x
Každý v rámci své oblasti úkolů
x
Každý v rámci své oblasti úkolů
Čl. 33, 34: Ohlášení úniku dat x x