Zpět na úvodní stranu
German Sustainability Award Design 2022

Při použití prohlížeče Internet Explorer nemusí webové stránky fungovat správně.

Zásady ochrany osobních údajů pro aplikaci twogo a s tím spojené internetové stránky a služby

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně a o zpracování vašich osobních údajů se vám snažíme poskytnout obsáhlé informace. Následující zásady ochrany osobních údajů vám poskytnou informace o tom, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje, když navštívíte naše internetové stránky, kontaktujete nás a také když používáte naše stránky na sociálních médiích a/nebo naši aplikaci twogo.

V zásadě shromažďujeme osobní údaje o vaší osobě. Jako právní základ slouží zejména obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

A. Správce ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení GDPR

Za následně uvedené zpracování osobních údajů je odpovědný správce ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení GDPR, společnost

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm

E-mail: info@twogo.com

B. Návštěva našich internetových stránek a také našich stránek na sociálních médiích

1. Komunikace e-mailem/telefonem/poštou/kontaktním formulářem

1.1. Účely zpracování osobních údajů / právní základy
S osobními údaji, které nám poskytnete e-mailem/telefonem/poštou/kontaktním formulářem, samozřejmě zacházíme důvěrně. Vaše údaje použijeme výhradně za účelem zpracování vaší žádosti. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem přitom vyplývá ze zájmu na zodpovězení vašich dotazů a tím na udržování a posilování spokojenosti zákazníků. Pokud nám v rámci možností kontaktu zašlete osobní údaje při navazování smluvního vztahu nebo na základě již existujícího smluvního vztahu, pak je právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

1.2. Příjemci / kategorie příjemců
Příležitostně a v nezbytném rozsahu předáváme vaše osobní údaje společnosti Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, neboť tato společnost z našeho pověření zpracovává případné žádosti nebo dotazy zákazníků vznesené telefonicky, zaslané poštou, e-mailem a/nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

1.3. Povinnost poskytnout své osobní údaje
Nejste smluvně ani ze zákona povinni poskytovat nám vaše osobní údaje. Pokud nám však neposkytnete údaje potřebné pro zpracování vaší žádosti, nemůžeme ji zpracovat, ani vám odpovědět.

1.4. Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení
Všechny osobní údaje, které nám v rámci žádosti nebo dotazu předáte, nejpozději 90 dní poté, co vám sdělíme konečnou odpověď, smažeme nebo bezpečně anonymizujeme. Doba uložení 90 dnů vychází ze skutečnosti, že se v ojedinělých případech může stát, že nás po odpovědi opět kontaktujete ve stejné záležitosti a my musíme být schopni navázat na předchozí korespondenci. Ze zkušeností vyplývá, že po 90 dnech zpravidla již nepřicházejí doplňující dotazy k našim odpovědím. Při uplatňování vašich práv jako subjektu údajů budou vaše osobní údaje po konečné zpětné odpovědi uloženy po dobu 3 let jako důkaz, že jsme vám poskytli obsáhlé informace a dodrželi zákonné požadavky.
Osobní údaje, které nám poskytnete v rámci navazování smluvního vztahu nebo plnění smlouvy, budou nejpozději po 12 letech smazány.
 

2. Údaje, které zpracováváme při návštěvě těchto internetových stránek

2.1. Účely a právní základ zpracování osobních údajů
Při návštěvě těchto internetových stránek se vytvářejí soubory protokolu s následujícím obsahem:

 • Internetové stránky, ze kterých otevřete naše stránky;
 • IP adresa;
 • Datum a přesný čas přístupu;
 • Žádost klienta;
 • Kód odpovědi http;
 • Množství přenesených dat; 
 • Informace o prohlížeči, který používáte a o operačním systému, který používáte.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem přitom vyplývá z ochrany našich systémů a zabránění zneužití nebo podvodného jednání při každém přístupu uživatele na tyto internetové stránky.

Pokud je zpracování uvedených údajů nezbytné pro přípravu nebo realizaci smluvního vztahu, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

2.2. Příjemci / kategorie příjemců
Vaše osobní údaje mohou být ve výjimečných případech zpřístupněny společnosti Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm za účelem podpory a údržby, neboť aplikace twogo a vaše údaje jsou z našeho pověření hostovány a ukládány na serverech, které poskytuje a provozuje společnost Schwarz IT KG.

2.3. Povinnost poskytnout své osobní údaje
Nejste smluvně ani ze zákona povinni poskytovat nám vaše osobní údaje. Uvedené údaje jsou však zpracovávány z technických důvodů, jakmile navštívíte naše stránky. Pokud nám již nechcete poskytovat své osobní údaje, je to možné pouze tím způsobem, že již nebudete používat naše internetové stránky.

2.4. Doba uložení
Uvedené osobní údaje uchováváme po dobu 32 dnů.
 

3. Používání souborů cookie

My, společnost Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, jsme odpovědní za zpracování údajů v souvislosti s používáním takzvaných souborů cookie a dalších podobných technologií ke zpracování údajů o používání na všech (sub)doménách na adrese www.twogo.com / www.twogo.de

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se při vaší návštěvě našich webových stránek uloží na vašem koncovém zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon apod.). Soubory cookie nezpůsobují na vašem koncovém zařízení žádné škody, neobsahují viry, trojské koně ani jiný malware. Do souboru cookie se ukládají informace, které vždy vyplývají v souvislosti s konkrétně používaným koncovým zařízením. To však neznamená, že tak získáme přímé poznatky o vaší identitě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o umístění souborů cookie. Tímto způsobem bude pro vás používání souborů cookie transparentní. Prohlížeč můžete navíc nastavit tak, aby obecně nepřijímal žádné soubory cookie nebo aby odmítal pouze soubory cookie jednotlivých poskytovatelů. Rádi bychom však upozornili na to, že tím může být mimo jiné negativně ovlivněna funkčnost těchto internetových stránek.

3.1. Účely a právní základ zpracování osobních údajů
Používání souborů cookie a dalších technologií ke zpracování údajů o používání slouží v závislosti na kategorii souborů cookie a dalších technologií následujícím účelům:

 • Nezbytně nutné: Nezbytně nutné soubory cookie pomáhají zajistit správné fungování internetových stránek tím, že umožňují základní funkce, jako je procházení stránek a přístup do zabezpečených oblastí internetových stránek. Bez těchto souborů cookie nemohou internetové stránky správně fungovat.
   
 • Komfort: Pomocí těchto způsobů můžeme zohlednit vaše skutečné nebo předpokládané preference pro pohodlné používání našich internetových stránek. Na základě vašeho nastavení vám například můžeme naše internetové stránky zobrazovat v jazyce, který vám vyhovuje. Tímto způsobem se například vyhneme zobrazování produktů, které nemusí být ve vašem regionu dostupné.
   
 • Statistika: Tyto techniky nám umožňují vytvářet anonymní statistiky o používání našich služeb za účelem jejich přizpůsobení vašim potřebám. Můžeme tak například určit, jakým způsobem je možné naše internetové stránky ještě lépe přizpůsobit zvykům uživatelů.
   
 • Marketing: To nám umožňuje zobrazovat vám na základě analýzy vašeho chování při používání vhodné reklamní obsahy. Vaše chování při používání lze přitom sledovat také prostřednictvím různých internetových stránek, prohlížečů nebo koncových zařízení podle uživatelského identifikátoru (ID uživatele) (unikátní identifikátor).

V rámci používání souborů cookie a podobných technik zpracování údajů o používání se v závislosti na stanoveném účelu zpracovávají zejména následující typy osobních údajů:

Nezbytně nutné:

 • Autentizační údaje k identifikaci uživatele po přihlášení za účelem získání přístupu k autorizovaným obsahům při dalších návštěvách (např. přístup k zákaznickému účtu);
 • události důležité z hlediska bezpečnosti (např. detekce častých neúspěšných pokusů o přihlášení);
 • data pro přehrávání multimediálního obsahu (např. přehrávání (produktových) videí zvolených uživatelem).

Komfort:

 • Nastavení přizpůsobení uživatelského rozhraní, které není spojeno s trvalým identifikátorem (např. aktivní výběr jazyka).

Statistika:

 • Pseudonymizované profily používání s informacemi o používání našich internetových stránek. Patří sem zejména:
   
 • typ/verze prohlížeče,
 • používaný operační systém,
 • odkazovací URL (dříve navštívená stránka),
 • název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa),
 • přesný čas požadavku na server,
 • individuální uživatelský identifikátor (ID uživatele) a
 • spuštěné události na internetových stránkách (chování při procházení internetu).
 • IP adresa je přitom pravidelně anonymizována, takže je vyloučeno, aby bylo možné na jejím základě zjistit vaši totožnost.
 • Uživatelský identifikátor (ID uživatele) spojíme s dalšími vašimi osobními údaji (např. jméno, e-mailová adresa atd.) pouze s vaším samostatným výslovným souhlasem. Na základě samotného uživatelského identifikátoru (ID uživatele) nemůžeme zjistit vaši totožnost.

Marketing

 • Pseudonymizované profily používání s informacemi o používání našich internetových stránek. Patří sem zejména:

 

 • IP adresa,
 • individuální uživatelský identifikátor (ID uživatele);
 • potenciální zájmy o produkty,
 • spuštěné události na internetových stránkách (chování při prohlížení).

 

 • IP adresy jsou přitom pravidelně anonymizovány, takže je vyloučeno, aby bylo možné na jejich základě zjistit vaši totožnost. 
 • Uživatelský identifikátor (ID uživatele) spojíme s dalšími vašimi osobními údaji (např. jméno, e-mailová adresa atd.) pouze s vaším samostatným výslovným souhlasem. Na základě samotného uživatelského identifikátoru (ID uživatele) nemůžeme zjistit vaši totožnost. Uživatelský identifikátor (ID uživatele) a příslušné profily používání v případě potřeby sdílíme prostřednictvím poskytovatelů reklamních sítí s třetími stranami.

Právním základem pro používání cookie komfort, statistika a marketing a podobných technologií je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Právním základem pro používání technicky nezbytných souborů cookie a podobných technologií je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat/upravit s účinností do budoucnosti, aniž by byla ovlivněna oprávněnost zpracovávání, které na základě vašeho souhlasu probíhalo až do okamžiku odvolání. Za tímto účelem jednoduše klikněte sem a proveďte svůj výběr. Přehled informací o používaných souborech cookie a jiných technikách i s příslušnými účely zpracování, dobami uložení a případně zúčastněnými poskytovateli třetích stran jsou uvedeny v našich zásadách používání souborů cookie.

3.2. Příjemci / kategorie příjemců
V rámci zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie a podobných technik využíváme ke zpracování údajů o používání za určitých okolností služeb specializovaných poskytovatelů, zejména z oblasti online marketingu. Tito poskytovatelé služeb zpracovávají vaše údaje z našeho pověření Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů pro marketingové účely, sdílíme v případě potřeby váš uživatelský identifikátor a příslušné profily používání prostřednictvím poskytovatelů reklamních sítí s třetími stranami Další příjemce v souvislosti se zpracováním osobních údajů pomocí souborů cookie můžete zjistit v našich zásadách používání souborů cookie v části označené „Poskytovatelé“.

3.3. Předávání údajů do třetích zemí
Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme příjemcům, kteří mají sídlo mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. Pouze při zpracování vašich osobních údajů pomocí Google Analytics, pokud jste udělili svůj souhlas s použitím příslušných souborů cookie, dochází k přenosu údajů na servery společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Některé z těchto serverů se nacházejí v USA. Tento přenos dat se uskutečňuje na základě standardních smluvních doložek EU na ochranu osobních údajů.

3.4. Povinnost poskytnout své osobní údaje
Nejste smluvně ani ze zákona povinni poskytovat nám vaše osobní údaje. Pokud si přejete, aby nebylo možné nastavovat žádné soubory cookie, můžete tomu zabránit již zmíněným nastavením, provedením odpovídajícího výběru kategorií souborů cookie nebo odvoláním, popř. upravením vámi uděleného souhlasu.

3.5. Doba uložení
Dobu uložení souborů cookie můžete zjistit v našich zásadách používání souborů cookie. Pokud je ve sloupci „Vypršení platnosti“ uveden údaj „perzistentní“, bude soubor cookie uložen trvale až do okamžiku odvolání příslušného souhlasu.
 

4. Zasílání newsletteru

4.1. Účely a právní základ zpracování údajů
Nabízíme vám možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. Pokud jste souhlasili s odebíráním našeho newsletteru, použijeme vaši e-mailovou adresu a v případě potřeby vaše jméno pro zasílání (pokud možno individuálních) informací o aplikaci twogo a také o příslušných akcích, výherních soutěžích a novinkách.

S vaším souhlasem budeme zaznamenávat vaše chování při používání našich internetových stránek. Vyhodnocování chování při používání zahrnuje zejména to, ve kterých oblastech příslušných internetových stránek nebo newsletteru se zdržujete a na které odkazy zde kliknete. Přitom se vytvářejí personalizované profily používání s přiřazením vaší osoby a/nebo vaší e-mailové adresy, aby bylo možné lépe přizpůsobit reklamní oslovení v podobě newsletterů vašim osobním zájmům a zlepšit nabídku internetových stránek.

Právním základem uvedeného zpracování osobních údajů je váš souhlas podle článku 6 odstavce 1 písm. a) nařízení GDPR. Abychom zajistili, že při zadávání e-mailové adresy nedošlo k žádné chybě, používáme takzvaný postup Double-Opt-In: Poté, co do pole pro přihlášení zadáte svou e-mailovou adresu, zašleme vám potvrzovací odkaz. Vaše e-mailová adresa bude přidána do našeho seznamu adresátů až poté, co kliknete na tento potvrzovací odkaz.

Svůj souhlas s odebíráním newsletteru a s vytvářením personalizovaných profilů používání můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, například tím, že se na našich internetových stránkách odhlásíte z odběru newsletteru. Odkaz na stránku pro odhlášení najdete zde nebo na konci každého newsletteru. Po vašem odhlášení budeme považovat váš souhlas s vytvářením vašeho personalizovaného profilu používání a s odebíráním newsletteru na jeho základě za odvolaný. Odstraníme rovněž vaše údaje o používání. Oprávněnost zpracovávání osobních údajů, které probíhalo až do okamžiku přijetí vašeho odvolání, tím zůstává nedotčena.

4.2. Příjemci / kategorie příjemců
Vaše osobní údaje mohou být ve výjimečných případech zpřístupněny společnosti Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm za účelem podpory a údržby, neboť aplikace twogo a vaše údaje jsou z našeho pověření hostovány a ukládány na serverech, které poskytuje a provozuje společnost Schwarz IT KG.

4.3. Povinnost poskytnout své osobní údaje
Nejste smluvně ani ze zákona povinni poskytovat nám vaše osobní údaje. Účast na zasílání newsletteru je pro vás dobrovolná a uskuteční se pouze s vaším souhlasem.

4.4. Doba uložení
Jakmile se odhlásíte z odběru našeho newsletteru, bude smazána vaše e-mailová adresa a také vaše jméno (pokud jste je uvedli).
 

5. Používání doplňků sociálních médií

5.1. Účely a právní základ zpracování údajů
Na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odstavce 1 písm. a) nařízení GDPR používáme na našich internetových stránkách doplňky Social Plug-ins sociálních sítí Facebook a Twitter, abychom vám umožnili sdílet jízdy, které plánujete nebo realizujete pomocí aplikace twogo, na uvedených sociálních sítích. Odpovědnost za provoz v souladu s ochranou osobních údajů musí zaručit jejich příslušný poskytovatel.

Tyto doplňky integrujeme pomocí takzvané metody dvou kliknutí, abychom návštěvníka našich internetových stránek co nejlépe ochránili. To znamená, že při vaší návštěvě našich internetových stránek nejprve zásadně nebudou předávány poskytovatelům doplňků žádné osobní údaje. Díky metodě dvou kliknutí máte možnost aktivovat deaktivované doplňky pro sociální média. Doplňky pro sociální média integrované na našich internetových stránkách jsou zpočátku deaktivovány. Aktivace doplňků proběhne až kliknutím na symbol doplňku. Osobní údaje budou předávány příslušnému poskytovateli sociálních médií až po aktivaci doplňků.

Aktivovaný doplněk ihned naváže prostřednictvím vašeho prohlížeče připojení k serveru poskytovatele sociálních médií, kterého jste zvolili. Tuto aktivaci můžete kdykoli opět deaktivovat. Tento proces deaktivace nevede ke smazání údajů, které již byly předány příslušnému poskytovateli sociálních médií. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s účinností do budoucnosti. Toto odvolání může být provedeno deaktivací doplňku pro sociální média. Oprávněnost zpracovávání osobních údajů, které probíhalo až do okamžiku odvolání, tím zůstává nedotčena.

Nemáme žádný vliv na shromážděné údaje a na procesy jejich zpracování, ani neznáme úplný rozsah shromažďování údajů a účely jejich zpracování.

Poskytovatel doplňku ukládá údaje o vás shromážděné v podobě profilů používání a využívá je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo za účelem úpravy svých internetových stránek v souladu s potřebami. Účelem tohoto vyhodnocení je zejména zobrazování reklam v závislosti na potřebách (a to i u nepřihlášených uživatelů) a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich internetových stránkách. Máte právo se proti vytváření těchto profilů používání kdykoli odvolat s účinností do budoucnosti, přičemž k realizaci tohoto kroku se musíte obrátit na příslušného poskytovatele doplňků. Prostřednictvím doplňků vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a dalšími uživateli, abychom mohli zlepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější.

Předávání údajů probíhá bez ohledu na to, zda máte u poskytovatele doplňků založen účet a zda jste přihlášeni. Pokud jste přihlášeni u poskytovatele doplňku, budou vaše údaje, které jsme u nás shromáždili, přiřazeny přímo k vašemu účtu založenému u poskytovatele doplňku. Pokud stisknete aktivované tlačítko a například přes odkaz propojíte stránku, uloží poskytovatel doplňku i tuto informaci na váš uživatelský účet a bude ji veřejně sdílet se svými kontakty. Doporučujeme vám, abyste se po návštěvě sociální sítě vždy odhlásili, zejména však před aktivací tlačítka, neboť tak můžete zabránit přiřazení k vašemu profilu u poskytovatele doplňků.

5.2. Příjemci / kategorie příjemců
Na našich internetových stránkách používáme doplňky těchto poskytovatelů: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland http://www.facebook.com/policy.php; další informace o shromažďování osobních údajů: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a také http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland; https://twitter.com/privacy.

5.3. Povinnost poskytnout své osobní údaje
Nejste smluvně ani ze zákona povinni poskytovat nám vaše osobní údaje. Pokud nekliknete na doplněk pro sociální média a nechcete jej využívat, neznamená to pro vás žádné nevýhody.

5.4. Doba uložení
O možnostech smazání shromážděných údajů poskytovatelem doplňků nemáme žádné informace.
 

6. Naše stránky na sociálních médiích

6.1. Odpovědnosti Za následně uvedené shromažďování a zpracování údajů nese částečnou odpovědnost naše společnost Schwarz Mobility Solutions GmbH a částečně příslušný provozovatel platforem sociálních médií. Určité zpracování zajišťujeme my i provozovatel platforem jakožto společně odpovědný subjekt ve smyslu čl. 26 nařízení GDPR.

Provozujeme tyto stránky sociálních médií:

6.2. Odpovědnost provozovatele platformy
Na zpracování údajů prováděné provozovatelem platformy sociálních médií (např. správa členů a sdílené informace) máme pouze omezený vliv. Na místech, která můžeme ovlivňovat a parametrizovat zpracování údajů, usilujeme v rámci nám dostupných možností o to, aby provozovatel platformy sociálních médií zacházel s údaji v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. V mnoha oblastech však zpracování osobních údajů provozovatelem platformy sociálních médií ovlivnit nemůžeme a ani přesně nevíme, jaké údaje provozovatel zpracovává.

Provozovatel platformy provozuje celou IT infrastrukturu služby, upřednostňuje vlastní zásady ochrany osobních údajů a udržuje s vámi vlastní uživatelský vztah (pokud jste registrovaným uživatelem služby sociálních médií). Samotný provozovatel je navíc odpovědný za všechny dotazy týkající se údajů na vašem uživatelském profilu, ke kterému my jako společnost nemáme přístup. Bližší informace o zpracování údajů provozovatelem platformy sociálních médií a dalších možnostech vznesení námitek jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele:

6.3. Naše odpovědnost jako společnosti Schwarz Mobility Solutions GmbH

6.3.1. Účely a právní základ zpracování údajů
Účelem zpracování osobních údajů naší společnosti na našich prezentacích sociálních médií je informovat zákazníky o službách, akcích, výherních soutěžích, problematikách, novinkách společnosti a interakci s návštěvníky příspěvků k těmto tématům v sociálních médiích, jakož i odpovídat na příslušné zpětné dotazy, chválu nebo kritiku.

Vyhrazujeme si pouze právo na smazání obsahů v případě, že je to nezbytné. Můžeme sdílet vaše obsahy na našich stránkách, pokud je to funkce platformy sociálního média a komunikovat s vámi prostřednictvím platformy sociálního média. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů probíhá v zájmu našich vztahů a komunikace s veřejností. Na zpracování vašich osobních údajů, které provádíme v rámci komunikace se zákazníky nebo výherních soutěží, nemůže mít provozovatel žádný vliv.

Jak již bylo uvedeno, dbáme v oblastech, kde nám to poskytovatel platformy sociálních médií umožní, na to, aby naše stránky sociálních médií pokud možno odpovídaly zásadám o ochraně osobních údajů.

6.3.2. Příjemci / kategorie příjemců
Údaje, které jste zadali na našich stránkách sociálního média, jako například komentáře, videa, obrázky, lajky, veřejné informace atd., jsou prostřednictvím platformy sociálních médií zveřejněny a my je nikdy nepoužíváme ani nezpracováváme k jiným účelům. Vyhrazujeme si pouze právo na smazání nezákonných obsahů v případě, že je to nezbytné. To je například případ nezákonných a protiprávních příspěvků, nenávistných komentářů, urážlivých komentářů (výslovně sexuálních obsahů) nebo příloh (např. obrázků nebo videí), které mimo jiné porušují autorská práva, osobní práva nebo trestní zákony.
Můžeme sdílet vaše obsahy na našich stránkách, pokud je to funkce platformy sociálního média a komunikovat prostřednictvím platformy sociálního média. Pokud nám zašlete na platformu sociálních médií žádost nebo dotaz, pak vás v závislosti na požadované odpovědi můžeme případně odkázat také na jiné a bezpečnější komunikační cesty, které zaručují důvěrnost. Vždy máte možnost zaslat nám důvěrné dotazy na naši adresu uvedenou v bodě A. nebo v části tiráž.

6.3.3. Povinnost poskytnout své osobní údaje
Nejste smluvně ani ze zákona povinni poskytovat nám vaše osobní údaje. V případě, že používáte naše stránky na sociálních médiích z čistě informativních důvodů, neshromažďujeme od vás žádné osobní údaje. Pokud nám nechcete poskytnout žádné vaše osobní údaje, můžete přesto naše internetové stránky navštívit. V tomto případě však nemůžete používat rozšířené funkce, jako např. funkci zpráv, vkládání obrázků nebo příspěvků atd.

6.3.4. Doba uložení
Všechny osobní údaje, které nám v rámci žádosti nebo dotazu předáte, nejpozději 90 dní poté, co vám sdělíme konečnou odpověď, smažeme nebo bezpečně anonymizujeme. Doba uložení 90 dnů vychází ze skutečnosti, že se v ojedinělých případech může stát, že nás po odpovědi opět kontaktujete ve stejné záležitosti a my musíme být schopni navázat na předchozí korespondenci. Ze zkušeností vyplývá, že po 90 dnech zpravidla již nepřicházejí doplňující dotazy k našim odpovědím. Při uplatňování vašich práv jako subjektu údajů budou vaše osobní údaje po konečné zpětné odpovědi uloženy po dobu 3 let jako důkaz, že jsme vám poskytli obsáhlé informace a dodrželi zákonné požadavky.

Všechny vaše veřejné příspěvky umístěné na některé z našich stránek sociálních médií zůstanou v Timeline po neomezeně dlouhou dobu, pokud je nesmažeme z důvodu aktualizace základního tématu, porušení zákona nebo porušení našich směrnic nebo pokud je opět sami neodstraníte. Nemáme žádnou možnost ovlivnit mazání vašich údajů samotným provozovatelem. Proto v tomto případě doplňkově platí zásady ochrany osobních údajů příslušného provozovatele.

6.4. Společná odpovědnost
S provozovatelem služby sociálních médií částečně existuje vztah na základě čl. 26 odst. 1 nařízení GDPR (společná odpovědnost):

Provozovatel platformy a my jsme společně odpovědní za metody sledování webu používané provozovatelem platformy sociálních médií. Sledování webu může přitom probíhat bez ohledu na to, zda jste přihlášeni nebo zaregistrováni na platformě sociálních médií. Jak již bylo uvedeno, nemůžeme ovlivnit metody sledování webu platformy sociálních médií. Například je nemůžeme vypnout.

Právním základem pro metody sledování webu je čl. 6 odst. písm. f) nařízení GDPR. Zájem na optimalizaci platformy sociálních médií a příslušné stránky pro fanoušky je přitom nutné považovat za oprávněný zájem ve smyslu výše uvedené směrnice.

Další informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců a také o době uložení, popř. o kritériích pro stanovení doby uložení jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušných provozovatelů platforem. Na tyto nemáme žádný vliv.

Možnosti uplatnění svých práv pro zabránění těmto metodám sledování webu můžete zjistit v uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů provozovatelů platforem. V této souvislosti můžete také provozovatele platforem kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v příslušné tiráži.

Pokud jde o statistiky, které nám dává poskytovatel platformy sociálních médií k dispozici, můžeme je pouze v omezené míře ovlivnit nebo jim zabránit. Dbáme však na to, aby nám nebyly poskytovány žádné doplňkové volitelné statistiky.

Uvědomte si prosím: Nelze vyloučit, že poskytovatel platformy sociálních médií využívá vaše údaje na profilu a údaje o chování například k vyhodnocování vašich návyků, osobních vztahů, zálib atd. Společnost Schwarz Mobility Solutions GmbH nemá žádný vliv na zpracování nebo předávání vašich údajů poskytovatelem platformy sociálních médií.

C. Používání aplikace twogo

1. Vytvoření uživatelského účtu v aplikaci twogo a její používání

1.1. Účely a právní základ zpracování údajů

1.1.1. Údaje potřebné k používání aplikace twogo
Pokud chcete vytvořit uživatelský účet v aplikaci twogo a používat ji, je nezbytné, abyste nám poskytli zejména následující údaje:

Jméno a příjmení (základní údaje):

 • Zobrazí se všem účastníkům zprostředkované sdílené jízdy a také vašim followerům a uživatelům, kterým zašlete žádost o jízdu.

E-mailovou adresu (kontaktní údaje):

 • Slouží k přihlášení uživatelem.
 • Zobrazí se všem účastníkům zprostředkované sdílené jízdy a také vašim followerům a uživatelům, kterým zašlete žádost o jízdu.
 • Vaši e-mailovou adresu dále používáme ke komunikaci s vámi, abychom potvrdili otevření vašeho účtu a zasílali vám informace o používání aplikace twogo.
 • Pokud jste licencovaným uživatelem, budeme vám na uvedenou e-mailovou adresu v pravidelných intervalech zasílat e-mail, ve kterém vás vyzveme, abyste klikli na potvrzovací odkaz. Tímto způsobem ověřujeme, zda stále patříte k licencované společnosti.

Heslo:

 • Slouží k přihlášení uživatelem.

Číslo mobilního telefonu (kontaktní údaje):

 • Je předáno všem účastníkům zprostředkované sdílené jízdy.
 • Pokud si to budete přát, použijeme vaše mobilní telefonní číslo také k zasílání oznámení prostřednictvím aplikace twogo. (Tato funkce twogo je dostupná jen ve vybraných zemích. V souladu s tím se budou vaše údaje zpracovávat k výše uvedeným účelům pouze v těchto zemích.)

Adresu bydliště a firmy (kontaktní údaje):

 • Standardní nastavení počátečních a cílových poloh pro pravidelné jízdy.
 • Slouží k rychlému zadávání cestovních požadavků a přijímání relevantních cestovních návrhů prostřednictvím twogo.

Údaje žádosti o jízdu:

 • Zahrnují roli jako řidič, spolujezdec nebo obojí, počáteční a cílovou adresu, nejdříve možné datum & čas odjezdu, nejzazší možné datum & čas příjezdu, maximální počet spolucestujících a to, zda je vyžadována cesta tam i zpět (včetně počáteční a cílové adresy a časů pro zpáteční jízdu).
 • Ke zprostředkování vhodné sdílené jízdy je používá aplikace twogo a také vaši followeři a rovněž uživatelé, kterým jste zaslali žádost o jízdu.
 • Zobrazují se licencované společnosti při rezervaci sdíleného vozidla této licencované společnosti, která je vaším zaměstnavatelem nebo objednatelem, za účelem statistického vyhodnocení.

Údaje o vozidle:

 • Tyto údaje jsou pro používání služby twogo nezbytné v případě, že ji používáte jako řidič.
 • Zahrnují značku, model, barvu, státní poznávací značku. o Pokud nabízíte možnost spolujízdy jako řidič, budou údaje o vašem vozidle předány všem spolucestujícím zprostředkované sdílené jízdy.
 • Followerům a uživatelům, kterým zašlete žádost o jízdu, bude odeslán počet volných míst a také vaše požadovaná role.

Údaje o vašem zaměstnavateli (u externích spolupracovníků údaje o objednateli):

 • Na základě e-mailové adresy, kterou používáte k přihlášení do aplikace twogo, nebo možného tokenu ověříme, zda jste (externí) spolupracovník licencované společnosti, abychom vás mohli přiřadit k této společnosti a nabízet vám rozšířené funkce v aplikaci twogo.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, abychom mohli vytvořit váš uživatelský účet, aktivovat jej a zpřístupnit vám služby twogo a propojit vás s žádostmi o jízdu a možnostmi spolujízdy, které během používání naší služby vytvoříte nebo kterých se účastníte. Tyto údaje se dále používají k výměně informací s vámi a vašimi followery a účastníky jízdy pro potřeby žádosti o jízdu nebo zprostředkování jízdy.

1.1.2. Dobrovolné údaje
Na svém účtu twogo můžete dobrovolně ukládat další údaje. V závislosti na údajích, které uložíte, zpracováváme navíc k výše uvedeným nutným údajům zejména tyto údaje:

Údaje o poloze:

 • Bude odesílána ostatním účastníkům vaší sdílené jízdy za předpokladu, že byla nainstalována mobilní aplikace a v ní aktivována funkce určování polohy. To usnadňuje účastníkům najít se ve veřejném prostoru.

Údaje o vozidle:

 • Pokud používáte aplikaci twogo pouze jako spolujezdec, jsou tyto údaje dobrovolné.
 • Zahrnují značku, model, barvu, státní poznávací značku. o Pokud nabízíte možnost spolujízdy jako řidič, budou údaje o vašem vozidle předány všem spolucestujícím zprostředkované sdílené jízdy.
 • Followerům a uživatelům, kterým zašlete žádost o jízdu, bude odeslán počet volných míst a také vaše požadovaná role.

Místa (např. budova v areálu společnosti jako počáteční a cílová adresa)

 • Používají se k tomu, aby bylo možné uživateli nabídnout předdefinovaná místa (specifická pro firmu) pro rychlé zadání.

Přezdívka/pseudonym

 • Uživatel je může použít v případě, že se v rámci služby účastní soutěží a nechce být ve výsledkové listině uveden svým skutečným jménem.

Fotografie

 • Používá se k personalizaci vašeho profilu a k předání spolucestujícím zprostředkované sdílené jízdy za účelem vzájemné identifikace.
 • Ke zobrazení ve funkci followera. Vaše fotografie se zobrazí v seznamu followerů příslušného uživatele (řidič/spolujezdec), kterého chcete sledovat. Dále se vaše fotografie zobrazí v příslušných seznamech uživatelů, kteří vás sledují, a rovněž v návrhu cesty, který sdílíte s uživateli, kteří vás sledují. Uživatelé vás mohou sledovat poté, kdy máte zprostředkovanou jízdu z twogo nebo prostřednictvím vašeho explicitního pozvání.

Pohlaví

 • Slouží k tomu, abyste byli přiřazeni k žádostem o jízdu uživatelek, které si přejí pouze řidičky nebo spolujezdkyně.

Obrázek vozidla:

 • K personalizaci vašeho profilu a k předání spolucestujícím zprostředkované sdílené jízdy za účelem vzájemné identifikace.

Pokud používáte v rámci aplikace twogo bodový účet, budou údaje žádosti o jízdu nebo zprostředkované jízdy (role jako řidič, spolujezdec nebo nezprostředkovaná žádost o jízdu) použity k vedení vašeho bodového účtu.

Pokud používáte aplikaci twogo jako licencovaný uživatel a chcete se v rámci aplikace twogo zúčastnit soutěže pořádané vaší licencovanou společností, předáme za tímto účelem vaše jméno, vaše body nasbírané do soutěže a také e-mailovou adresu licencované společnosti.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, abychom mohli vytvořit váš uživatelský účet, aktivovat jej a zpřístupnit vám služby twogo a propojit vás s žádostmi o jízdu a možnostmi spolujízdy, které během používání naší služby vytvoříte nebo kterých se účastníte. Tyto údaje se dále používají k výměně informací s vámi a vašimi followery a účastníky jízdy pro potřeby žádosti o jízdu nebo zprostředkování jízdy.

1.2. Příjemci / kategorie příjemců
Vaše osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předávány dalším uživatelům aplikace twogo, abychom vám mohli poskytnout různé služby twogo. Pokud jsou tito uživatelé licencovanými uživateli, mohou být předané údaje navíc přístupné i příslušné licencované společnosti, ke které uživatel náleží, neboť tato společnost má zpravidla přístup k e-mailové adrese používané licencovaným uživatelem, na kterou jsou v případě potřeby zasílány vaše údaje. Odpovídající účely přenosu a také kategorie možných příjemců můžete zjistit v bodech uvedených v části 1.1.

Pokud jste licencovaným uživatelem, může vaše licencovaná společnost jmenovat jednu nebo více osob a pověřit je správou licenční verze aplikace twogo. Pro účely podpory mohou mít tito správci přístup ke všem vašim osobním údajům a možnostem spolujízdy nebo žádostem o jízdu a mohou také zablokovat nebo odblokovat váš účet. Pokud si jako licencovaný uživatel rezervujete sdílené vozidlo vaší licencované společnosti, můžete licencované společnosti odeslat statistické vyhodnocení vámi vytvořené jízdy (viz také bod 4).

Pokud jste účastníkem zprostředkované jízdy v roli spolucestujícího ve sdíleném vozidle licencované společnosti, mohou se vaše údaje o jízdě zobrazovat licencované společnosti za účelem statistického vyhodnocení (viz také bod 4). To platí také v případě, že nejste licencovaný uživatel a nejste tedy (externí) spolupracovník licencované společnosti.

Pokud jste licencovaný uživatel a vaše licencovaná společnost poskytuje vyhrazená parkovací místa, předáme na případnou žádost licencované společnosti vaši státní poznávací značku oprávněným osobám této společnosti ke kontrole oprávnění k parkování v případě, že jste řidič zprostředkované nebo ještě nezprostředkované sdílené jízdy.

Vaše osobní údaje mohou být ve výjimečných případech zpřístupněny společnosti Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm za účelem podpory a údržby, neboť aplikace twogo a vaše údaje jsou z našeho pověření hostovány a ukládány na serverech, které poskytuje a provozuje společnost Schwarz IT KG.

Příležitostně a v nezbytném rozsahu předáváme vaše osobní údaje společnosti Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, neboť tato společnost z našeho pověření zpracovává případné žádosti nebo dotazy zákazníků vznesené telefonicky, zaslané poštou a/nebo e-mailem.

Vaše osobní údaje mohou být navíc příležitostně a pouze v nezbytně nutném rozsahu zpřístupněny dalším příjemcům, pokud je to nezbytné pro poskytování aplikace twogo.

1.3. Povinnost poskytnout své osobní údaje
Pokud nemáte zájem používat aplikaci twogo, nejste smluvně ani ze zákona povinni poskytovat nám vaše osobní údaje. Pokud však aplikaci twogo používáte a chcete si vytvořit odpovídající uživatelský účet, jste na základě našich podmínek používání povinni poskytnout úplné a pravdivé požadované povinné údaje.

1.4. Doba uložení
Vaše osobní údaje budeme mazat následujícím způsobem:

Jméno, e-mailová adresa, heslo:

 • Smazání 7 dní po registraci, pokud registrace nebyla potvrzena. 
 • Smazání po 365 dnech nečinnosti zaregistrovaného uživatele. 
 • Smazání při ukončení licenční smlouvy: Pokud jste licencovaným uživatelem a licence vaší licencované společnosti vyprší, bude v tomto okamžiku kompletně smazán váš uživatelský účet v aplikaci twogo.
 • Smazání vašeho oprávnění k používání, pokud jste neoprávněným uživatelem licence.
 • Okamžité smazání, pokud smažete svůj uživatelský účet.

Ostatní údaje profilu:

 • Smazání po 365 dnech nečinnosti zaregistrovaného uživatele.
 • Smazání při ukončení licenční smlouvy: Pokud jste licencovaným uživatelem a licence vaší licencované společnosti vyprší, bude v tomto okamžiku kompletně smazán váš uživatelský účet v aplikaci twogo.
 • Smazání vašeho oprávnění k používání, pokud jste neoprávněným uživatelem licence.
 • Okamžité smazání, pokud smažete svůj uživatelský účet.

Údaje žádosti o jízdu (počáteční a cílová adresa, nejdříve možné datum & čas odjezdu, nejzazší možné datum & čas příjezdu)

 • Okamžité smazání, pokud uživatel zruší žádost o jízdu
 • Smazání 41 dnů po termínu jízdy.
   

2. Údaje při používání služeb twogo prostřednictvím webového prohlížeče

2.1. Účely a právní základ zpracování údajů
Pokud používáte služby twogo prostřednictvím webového prohlížeče, zpracováváme bez ohledu na možné zpracování dříve uvedených údajů, zejména tyto vaše osobní údaje:

 • datum, kdy jste měli přístup ke službě a jaké akce jste podnikli. Tyto informace používáme pro účely podpory a k měření četnosti používání.
 • Spolu s tím zaprotokolováváme vaši IP adresu. To nám pomáhá předcházet útokům na systém a opravovat chyby ve službě.
 • Další informace můžete zjistit v zásadách ochrany osobních údajů pro používání našich internetových stránek.

Abychom mohli prostřednictvím webového prohlížeče vytvořit váš uživatelský účet, aktivovat jej a zpřístupnit vám služby twogo, zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.
 

3. Údaje při používání služeb twogo prostřednictvím aplikace twogo

3.1. Účely a právní základ zpracování údajů
Pokud používáte služby twogo prostřednictvím aplikace twogo, zpracováváme bez ohledu na možné zpracování dříve uvedených údajů, zejména tyto vaše osobní údaje:

 • datum, kdy jste měli přístup ke službě a jaké akce jste podnikli. Tyto informace používáme pro účely podpory a k měření četnosti používání.
 • Spolu s tím zaprotokolováváme vaši IP adresu. To nám pomáhá předcházet útokům na systém a opravovat chyby ve službě.
 • Identifikátor vašeho zařízení, jedinečné číslo koncového zařízení (IMEI = International Mobile Equipment Identity), jedinečné číslo účastníka sítě (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), číslo mobilního telefonu (MSISDN), MAC adresa pro použití WLAN, název vašeho mobilního koncového zařízení, e-mailová adresa

Používání oznámení push

 • Pokud používáte aplikace twogo pro systémy Android nebo iOS, budete informováni o žádostech o jízdu a o změnách stavu jízd prostřednictvím oznámení push. Za tímto účelem dostane vaše mobilní zařízení pro aplikaci twogo při prvním otevření aplikace (po nainstalování, před přihlášením) přiděleno tzv. ID zařízení od služby Firebase Cloud Messaging společnosti Google (FCM) nebo Apple Push Notification Service (APNS).
 • Pokud se přihlásíte ke službě twogo prostřednictvím aplikace, bude vytvořené ID zařízení přiřazeno vašemu uživatelskému účtu. Za účelem předávání žádostí o jízdu nebo změn stavu jízd (např. jízda byla zprostředkována nebo zprostředkovaná jízda byla změněna nebo zrušena) pak aplikace twogo odešle zašifrované zprávy serveru FCM nebo APNS. Server služby FCM nebo APNS pak doručí tyto zprávy do vašeho mobilního telefonu. Operační systém Android nebo iOS předává zprávy do aplikace twogo v zařízení. Aplikace twogo zprávy vyhodnotí a provede odpovídající akci (např. načtení údajů o jízdě z aktualizované jízdy ze serveru twogo, odhlášení uživatele atd.).
 • Rádi bychom upozornili na to, že servery pro službu Fire Base Cloud Messaging (GCM) a Apple Push Notification Service (APNS) nespadají do působnosti „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“
 • Prostřednictvím těchto serverů se však nepřenášejí žádné údaje, na jejichž základě by bylo možné je spojit s vaší osobou tak, aby od vás společnosti Google ani Apple neobdržely žádné osobní údaje ani údaje identifikující vaši osobu.

Abychom mohli prostřednictvím aplikace twogo vytvořit váš uživatelský účet, aktivovat jej a zpřístupnit vám služby twogo, zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Pro některé účely zpracováváme uvedené údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve snaze změřit, jak často se aplikace twogo používá a také zajistit technickou stabilitu a spolehlivost aplikace.

3.2. Příjemci / kategorie příjemců
Vaše osobní údaje mohou být ve výjimečných případech zpřístupněny společnosti Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm za účelem podpory a údržby, neboť aplikace twogo a vaše údaje jsou z našeho pověření hostovány a ukládány na serverech, které poskytuje a provozuje společnost Schwarz IT KG.

Abychom vám mohli naše služby poskytovat, využíváme geografické služby společnosti HERE Europe B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemsko. Přitom jsou přenášeny tyto údaje: Start a cíl, začátek jízdy a také vaše IP adresa. Příležitostně a v nezbytném rozsahu předáváme vaše osobní údaje společnosti Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, neboť tato společnost z našeho pověření zpracovává případné žádosti nebo dotazy zákazníků vznesené telefonicky, zaslané poštou a/nebo e-mailem.

Vaše osobní údaje mohou být navíc příležitostně a pouze v nezbytně nutném rozsahu zpřístupněny dalším příjemcům, pokud je to nezbytné pro poskytování aplikace twogo.

3.3. Povinnost poskytnout své osobní údaje
Nejste smluvně ani ze zákona povinni poskytovat nám výše uvedené osobní údaje. Pokud nám však údaje neposkytnete, nemůžeme vám prostřednictvím aplikace twogo poskytnout přístup ke službám twogo.

3.4. Doba uložení
Uvedené osobní údaje uchováváme po dobu 32 dnů.

3.5. Google Analytics pro Firebase
Prostřednictvím analytického nástroje Google Analytics pro Firebase můžeme zjistit, kolik uživatelů si nainstalovalo aplikaci twogo. Dále poznáme, že někdo klikl na některou z našich reklam (např. Na Facebooku) a tím byl přesměrován ke stažení aplikace twogo. V tomto případě však neshromažďujeme ani nepřijímáme žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Informace shromážděné pomocí nástroje Google Analytics pro Firebase slouží výhradně k vytváření statistik o úspěšnosti a používání našich reklamních kampaní. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem vyplývá ze snahy o optimalizaci aplikace twogo a měření úspěšnosti reklam.

3.6. Firebase Crashlytics
Pokud dojde ke zhroucení aplikace twogo, obdržíme anonymní údaje, které ukazují, které funkce aplikace twogo byly uživatelem aplikace twogo použity těsně před jejím zhroucením. Tyto údaje se vztahují výhradně k aplikaci twogo a jejím funkcím a nelze je přiřadit žádnému konkrétnímu uživateli. Slouží pouze k analýze chyb.
 

4. Použití údajů pro statistické účely

4.1. Účely a právní základ zpracování údajů
Při používání služeb twogo jsou shromažďovány a pro statistické vyhodnocování používány zejména následující údaje v případě, že používáte twogo jako licencovaný uživatel. Tyto informace již nejsou propojeny s osobou. Jedná se o agregované a tedy anonymizované údaje, které se skládají z níže uvedených informací:

4.1.1. Statistika uživatelů

 • Soukromá adresa [uvedení pouze města. Pokud je v tomto městě zaregistrováno méně než 5 uživatelů, pak pouze země]
 • Pohlaví [pouze pokud je ve městě zaregistrováno alespoň 5 uživatelů stejného pohlaví]
 • Datum poslední aktivity [pouze pokud bylo ve stejný den aktivních alespoň 5 uživatelů, v opačném případě agregace na měsíc (zobrazeno jako 01.měsíc.rok) nebo rok (zobrazen jako 01.01.rok)]
 • Nahrál profilový obrázek [a/n]
 • Uvedl údaje o vozidle [a/n]
 • Nahrál obrázek vozidla [a/n]
 • Datum registrace
 • Minimální délka společné jízdy (v procentech)
 • Zprostředkování omezeno na ženy [a/n, pouze pokud je uvedeno pohlaví: žena]
 • Maximální doba objížďky (v minutách) • Preferovaná role (řidič / spolujezdec / obojí)
 • Datum registrace [pouze pokud se ve stejný den zaregistrovalo alespoň 5 uživatelů, v opačném případě agregace na měsíc (zobrazeno jako 01.měsíc.rok) nebo rok (zobrazen jako 01.01.rok)]

4.1.2. Statistika žádostí o jízdu podle místa organizace

 • Požadovaná role pro tuto jízdu
 • Jízda je zprostředkovaná [a/n]
 • Uživatel je řidič [a/n]
 • Datum zahájení a ukončení [zaokrouhleno na celé hodiny]
 • Místo startu/cíle [pouze město]
 • Datum poslední aktivity
 • Vzdálení na jízdní trasu
 • Počet volných míst pro spolucestující
 • Maximální doba objížďky
 • Možné úspory [CO2 a €]
 • Uživatelské rozhraní, přes které byla žádost vytvořena [kalendář, web, mobilní aplikace]
 • Uživatel povolil zobrazení vlastní polohy pro spolucestující [a/n]

4.1.3. Denní statistiky podle místa organizace

 • Počet zablokovaných uživatelů, kteří ve stanovený den nemohou službu používat
 • Počet uživatelů, kteří nepotvrdili svou e-mailovou adresu

Uvedené údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je poskytovat našim licencovaným firemním zákazníkům výše uvedená data v uvedené podobě, neboť je to součást naší nabídky služeb vůči našim firemním zákazníkům.

4.2. Příjemci / kategorie příjemců
Statistické údaje mohou být ve výjimečných případech zpřístupněny společnosti Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm za účelem podpory a údržby, neboť aplikace twogo a vaše údaje jsou z našeho pověření hostovány a ukládány na serverech, které poskytuje a provozuje společnost Schwarz IT KG.

Statistické údaje jsou předávány vašemu zaměstnavateli/objednateli, pokud je licencovaným firemním zákazníkem twogo a vy používáte twogo ve své funkci jako licencovaný uživatel. Vaše osobní údaje mohou být navíc příležitostně a pouze v nezbytně nutném rozsahu zpřístupněny dalším příjemcům, pokud je to nezbytné pro poskytování aplikace twogo.

4.3. Povinnost poskytnout své osobní údaje
Nejste smluvně ani ze zákona povinni poskytovat nám vaše osobní údaje. Údaje jsou však vytvořeny, jakmile aplikaci twogo použijete, a my je zpracujeme uvedeným způsobem k výše uvedeným účelům.

4.4. Doba uložení
Uvedené statistické údaje jsou u nás uloženy po dobu jednoho roku. Nezávisle na tom může váš zaměstnavatel / objednatel tyto údaje ukládat déle, ale to nemůžeme ovlivnit.

D. Vaše práva jako subjektu údajů

Podle čl. 15 odst. 1 nařízení GDPR máte právo bezplatně požádat o informace o osobních údajích, které jsou o vaší osobě uloženy.

Pokud jsou navíc splněny zákonné požadavky, máte u svých osobních údajů právo na opravu (čl. 16 nařízení GDPR), výmaz (čl. 17 nařízení GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR).

Pokud jsou údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, máte v souladu s čl. 21 nařízení GDPR právo vznést námitku. Pokud proti zpracování údajů vznesete námitku, nebude správce osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převažují nad zájmy subjektu údajů.

Pokud jste zpracovávané osobní údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 nařízeni GDPR. Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení, můžete svůj souhlas kdykoli s účinkem do budoucna odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost předchozího zpracování.

Ve výše uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se obraťte písemně poštou nebo e-mailem na pověřence pro ochranu osobních údajů. Rovněž máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorový úřad má místní příslušnost v zemi, ve které žijete nebo ve které má sídlo správce.

E. Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů nebo výkonu vašich práv, můžete kontaktovat odpovědného pověřence pro ochranu osobních údajů u správce:

datenschutz süd GmbH
 – Heslo Schwarz Mobility Solutions –
Wörthstraße 15
97082 Würzburg

E-mail: office@datenschutz-sued.de