Zpět na úvodní stranu
German Sustainability Award Design 2022

Při použití prohlížeče Internet Explorer nemusí webové stránky fungovat správně.

Tiráž

Tiráž

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm

Tel.: +49 (0) 7132-30-7000

Jednatelé společnosti: Jörg Siegel, Leonie Knorpp, Gregor Schupitza
Rejstříkový soud: Stuttgart, HRB 751331 DIČ: DE297802026

A. Soulad

Soulad nebo dodržování předpisů je dnes složitější než kdykoli předtím. V globálním prostředí se neustále rozšiřuje zákonná problematika. Proto kontinuálně přizpůsobujeme naše procesy a systémy právním rámcovým podmínkám. Abychom zdůraznili význam dodržování právních předpisů, zakotvili jsme tento požadavek jako základní firemní zásadu: „Dodržujeme platné zákony a interní směrnice.“ Dodržování předpisů je proto nedílnou součástí naší firemní kultury. Aplikujeme systém řízení shody, který vám jako zákazníkovi, obchodnímu partnerovi nebo zaměstnanci společnosti umožňuje jednat podle jednotných a závazných struktur. Aby bylo možné dodržovat naše firemní zásady, je důležité včas rozpoznat potenciální nesprávné chování. Dosahujeme toho mimo jiné tím, že nás upozorňujete na možné porušování předpisů. Za porušení předpisů považujeme situaci, kdy dojde k porušení platného zákona nebo interních směrnic naším zaměstnancem nebo vůči našemu zaměstnanci při vykonávání jeho služební činnosti v Německu nebo v zahraničí. Příkladem takových porušení jsou trestné činy korupce, přečiny proti pravidlům hospodářské soutěže a kartelovému právu, porušení zásad ochrany osobních údajů a také účetní, finanční a daňové trestné činy. Při odhalování a předcházení porušování předpisů se spoléháme na pomoc našich zaměstnanců a rovněž našich zákazníků a obchodních partnerů. Pokud zaznamenáte jakékoli známky možného porušení předpisů, můžete nám tuto skutečnost ohlásit různými způsoby. Bez ohledu na to, pro který způsob se rozhodnete, ujišťujeme vás, že s každou zprávou bude zacházeno přísně důvěrně – na přání i anonymně.

B. Kontaktní osoba

Pokud chcete ohlásit informace ohledně porušení předpisů nebo máte jakékoli dotazy k tématu souladu a dodržování předpisů, obraťte se prosím na naši kontaktní osobu pověřenou oblastí souladu na následující adresu:

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Compliance
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
E-mail: compliance@mail.schwarz

C. Systém online hlášení

Jako další možnost pro hlášení poznatků o porušování předpisů jsme připravili systém online hlášení. Všechny doručené informace budou zpracovány výše uvedenou kontaktní osobou. Systém online hlášení je internetová aplikace a lze ji otevřít z jakéhokoli zařízení s možností připojení k internetu prostřednictvím následujícího odkazu: přejít k systému online hlášení.

D. Právní zástupkyně pro důvěrné záležitosti

Dr. Margarete von Galen je vám k dispozici jako externí právní zástupkyně pro důvěrné záležitosti. Můžete se na ni kdykoli obrátit s informacemi o trestných činech nebo přestupcích v souvislosti s naším podnikáním nebo zaměstnáním. Právní zástupkyně paní doktorka von Galen vaše informace pečlivě prověří a pokud shledá konkrétní známky porušení předpisů, předá informace osobě pověřené dodržováním předpisů. Jako externí právní zástupkyně pro důvěrné záležitosti je paní doktorka von Galen vázána mlčenlivostí. Vaše osobní údaje nám předá pouze s vaším výslovným souhlasem.

Dr. Margarete Gräfin von Galen
Specializovaná advokátka pro trestní právo
Mommsenstraße 45
10629 Berlín

Tel.: +49 30-310-182-0
Tel.: +49 30-310-182-20

E-Mail: galen@galen.de

Všechny informace o porušování předpisů kontrolujeme pečlivě a důvěrně a prokázané nesprávné chování trestáme důsledně a přiměřeně. Vezměte prosím na vědomí, že hlášení nesouvisející s dodržováním předpisů nebudou zpracována.

Oznámení podle § 24 odst. 2 zákona o Digital Services Act (DSA): 30.600 aktivních uživatelů