Zpět na úvodní stranu
Pendlernetz

Při použití prohlížeče Internet Explorer nemusí webové stránky fungovat správně.

Často kladené dotazy k Centru spolujízdy

Často kladené dotazy

Máš dotazy k twogo? My máme odpovědi.

 • Otevřete twogo.
 • Klikněte na „Zaregistrovat“.
 • Zadejte své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a heslo.

Poznámka 1: Jméno a příjmení musí mít alespoň dva znaky. Ze speciálních znaků lze použít pouze „.“, „-“ a „‘“. Na začátku a na konci nesmí být mezera.

Poznámka 2: Heslo musí mít alespoň osm znaků, z toho alespoň jednu číslici a alespoň jedno velké a malé písmeno.

 • Klikněte na tlačítko „Přijmout & Registrovat“.

Poznámka 3: Kliknutím na tlačítko potvrdíte svoji registraci a zároveň skutečnost, že jste si přečetli příslušné dokumenty a přijímáte je. Následně obdržíte e-mail s odkazem pro ověření.

Poznámka 4: Pokud jste e-mail neobdrželi, zkontrolujte složku nevyžádané pošty. Pokud kliknete na „Poslat e-mail znovu“, bude vám ověřovací e-mail zaslán ještě jednou.

 • Pro přístup do e-mailové schránky klikněte na tlačítko „Otevřít e-mailovou aplikaci“.
 • Otevřete e-mail od twogo a pro ověření e-mailové adresy klikněte na tlačítko „Potvrdit e-mail“.

Pokud ověření proběhne úspěšně, obdržíte potvrzení.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

Pokud nemáte firemní e-mailovou adresu, ale chtěli byste být přesto přiřazeni k vaší organizaci, můžete se přihlásit přes soukromou e-mailovou adresu prostřednictvím odkazu na token. Odkaz na token vám poskytne vaše organizace.

Postupujte následovně:

 • Kliknutím na obdržený odkaz na token přejdete na registraci.
 • Zadejte jméno a příjmení, soukromou e-mailovou adresu a heslo.

Poznámka 1: Jméno a příjmení musí mít alespoň dva znaky. Ze speciálních znaků lze použít pouze „.“, „-“ a „‘“. Na začátku a na konci nesmí být mezera.

Poznámka 2: Heslo musí mít alespoň osm znaků, z toho alespoň jednu číslici a alespoň jedno velké a malé písmeno.

 • Klikněte na tlačítko „Přijmout & Registrovat“.

Poznámka 3: Kliknutím na tlačítko potvrdíte svoji registraci a zároveň skutečnost, že jste si přečetli příslušné dokumenty a přijímáte je. Následně obdržíte e-mail s odkazem pro ověření.

Poznámka 4: Pokud jste e-mail neobdrželi, zkontrolujte složku nevyžádané pošty. Pokud kliknete na „Poslat e-mail znovu“, bude vám ověřovací e-mail zaslán ještě jednou.

 • Pro přístup do e-mailové schránky klikněte na tlačítko „Otevřít e-mailovou aplikaci“.
 • Otevřete e-mail od twogo a pro ověření e-mailové adresy klikněte na tlačítko „Potvrdit e-mail“.

Pokud ověření proběhne úspěšně, obdržíte potvrzení.
Nyní jste automaticky přiřazeni k vaší organizaci, i přes soukromou e-mailovou adresu.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

 • Otevřete twogo a klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
 • Zadejte e-mailovou adresu a heslo uvedené při registraci.
 • Klikněte na tlačítko „Přihlásit“. 

Po zadání správných přihlašovacích údajů jste nyní přihlášeni do svého uživatelského účtu a můžete twogo používat.

Pokud jste při registraci ještě neověřili svou e-mailovou adresu, nemůžete se přihlásit.

Poznámka: V tomto případě se objeví chybové hlášení.

 • Otevřete twogo a klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
 • Na přihlašovací stránce klikněte na tlačítko „Obnovit“.
 • Do textového pole zadejte e-mailovou adresu svého uživatelského účtu.
 • Klikněte na „Obnovit heslo“.

Následně obdržíte e-mail umožňující obnovení hesla.

Poznámka 1: Pokud jste e-mail neobdrželi, zkontrolujte složku nevyžádané pošty. Pokud kliknete na „Poslat e-mail znovu“, bude vám e-mail zaslán ještě jednou. 

 • Pro přístup do e-mailové schránky klikněte na tlačítko „Otevřít e-mailovou aplikaci“.
 • Klikněte na odkaz „Nastavit nové heslo“ v e-mailu.

Budete automaticky přesměrováni do twogo a do textového pole můžete zadat své nové heslo.

Poznámka 2: Vaše heslo musí mít alespoň osm znaků, z toho alespoň jednu číslici a alespoň jedno velké a malé písmeno.

 • Po zadání nového hesla klikněte na tlačítko „Obnovit heslo“.

Vaše heslo bylo úspěšně obnoveno.

Pokud se do twogo přihlašujete poprvé, musíte nejprve zadat prvotní údaje pro svůj uživatelský účet.

Postupujte následovně:

 • Otevřete twogo a klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
 • Zadejte e-mailovou adresu a heslo uvedené při registraci a klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
 • Po zadání správných přihlašovacích údajů jste nyní přihlášeni do svého uživatelského účtu a můžete zahájit proces zadávání.
 • Pro zřízení uživatelského účtu klikněte na tlačítko „Jdeme na to"".
 • Klikněte na tlačítko „Aktivovat oznámení“, pokud chcete dostávat oznámení, když se spojíte s dalším uživatelem, obdržíte novou zprávu nebo se vaše jízda změní. Pokud nechcete dostávat oznámení nebo o tom chcete uvažovat později, klikněte na tlačítko „Teď ne“ a postoupíte do dalšího kroku.
 • Zadejte svoji domovskou adresu, odkud obvykle zahajujete své jízdy. Pro uložení místa klikněte na tlačítko „Zadat DOMOVSKOU adresu“. Adresu zadejte buď ručně do příslušného textového pole, nebo klikněte na mapu a na požadované místo připněte špendlík. twogo pak adresu automaticky zadá do textového pole. Následně můžete případně zadat místo srazu.

Poznámka 1: Domovská adresa se automaticky uloží mezi Oblíbené, abyste při zadávání požadavků na jízdu nemuseli ručně zadávat úplnou adresu. Klikněte na „Proč twogo potřebuje moji domovskou adresu?“ a ještě jednou si podrobně přečtěte o výhodách, které vám její zadání přináší.

 • V dalším kroku můžete prostřednictvím tlačítka „Zadat adresu PRACOVIŠTĚ“ zadat adresu svého pracoviště. Pokud kliknete na „Teď ne“, postoupíte automaticky do dalšího kroku.
 • Pro nahrání profilového obrázku klikněte na tlačítko „Přidat profilový obrázek“. Pokud kliknete na „Teď ne“, postoupíte automaticky do dalšího kroku.
 • V posledním kroku klikněte na tlačítko „Hotovo“ a ukončete proces přihlašování.

Poznámka 2: Své údaje a preference můžete kdykoliv změnit ve svém profilu a nastavení.

Před zadáním první jízdy byste měli zadat a ověřit své telefonní číslo, abyste byli dostupní pro spolujezdce a řidiče.

 • Klikněte proto na tlačítko „Zadat telefonní číslo"".
 • Do příslušného pole zadejte své telefonní číslo.
 • Klikněte na tlačítko „Ověřit“.

Na zadané číslo obdržíte SMS s pětimístným ověřovacím kódem.

Poznámka 1: Pokud SMS neobdržíte, klikněte na „Zkusit znovu“ a bude vám odeslána další SMS.

Poznámka 2: V závislosti na poskytovateli služeb může zaslání SMS trvat až jednu minutu. Pokud SMS neobdržíte hned, chvíli počkejte. 

 • Zaslaný kód zadejte do příslušného pole v twogo.

Po úspěšném ověření telefonního čísla obdržíte potvrzení.

 • Klikněte na symbol s označením „Profil“.
 • Pro otevření nastavení klikněte na symbol ozubeného kola.

Poznámka: Nastavení, které zde provedete, bude při budoucích požadavcích na jízdy, které zadáte, sloužit jako podklad pro hledání vhodných možností spolujízdy. Nastavení můžete samozřejmě kdykoliv změnit.

Máte následující možnosti nastavení:

 • Nastavení jízdy: Zde najdete jak obecná nastavení jízdy, tak i specifické možnosti pro řidiče a spolujezdce.
 • Oznámení: Zde můžete definovat, v jakých situacích chcete obdržet e-mail nebo SMS.
 • Účet: Zde můžete změnit své heslo a upravit všechny důležité údaje ve svém účtu.
 • Bezpečnost: Zde můžete provést nastavení soukromí a další kroky ke zvýšení bezpečnosti svého účtu.
 • Region: Zde můžete nastavit jednotky, formáty a jazyk, v nichž chcete dostávat e-maily a SMS.
 • Pomoc: Zde můžete nahlásit chybu, zaslat zpětnou vazbu nebo zobrazit kontaktní údaje týmu podpory.
 • Info: Zde si můžete zobrazit informace o tiráži, oznámení o ochraně údajů, podmínky použití a licence.
 • Ohodnotit tuto aplikaci: Zde automaticky přejdete na hodnocení aplikace twogo v příslušném obchodu s aplikacemi.
 • Odhlásit: Prostřednictvím tlačítka „Odhlásit“ se můžete odhlásit ze svého uživatelského účtu.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

 • Nejprve klikněte na symbol s označením „Profil“.
 • Pro otevření nastavení klikněte na symbol ozubeného kola.
 • Otevřete „Nastavení jízdy“.

Následně si můžete zvolit ze tří možností:

Obecná nastavení jízdy:

 • Definujte svou výchozí roli a zvolte si z možností „Řidič“, „Spolujezdec“ a „Řidič nebo spolujezdec“.

Poznámka 1: Výchozí role je vaše role v rámci spolujízdy, která je u požadavku na jízdu nastavena jako výchozí.

 • Zvolte si, zda chcete jezdit se všemi uživateli, nebo jen s uživateli své organizace.

Poznámka 2: Volba okruhu pro zprostředkování je možná jen tehdy, jste-li přiřazeni ke konkrétní organizaci. Je možné, že vaše organizace již předem nastavila, že můžete jezdit pouze s uživateli z organizace.

 • Definujte, zda má být v rámci požadavku na jízdu standardně nastavena i zpáteční cesta.

Poznámka 3: V rámci požadavku na jízdu však můžete i přesto kdykoliv zadat nebo odstranit zpáteční cestu.

 • Definujte, zdá má být v rámci požadavku na jízdu standardně aktivováno sdílení nákladů.

Poznámka 4: Sdílení nákladů aktivujte, pokud si chcete mezi sebou rozdělit náklady na jízdu. Pokud se vám tato možnost nastavení nezobrazuje, vaše organizace funkci neaktivovala.

 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

Nastavení pro řidiče:

 • Nastavte, že chcete být spárováni pouze se spolujezdci, kteří mají společných 90 %, 60 % nebo 30 % vaší trasy, nebo budete brát kohokoliv bez omezení.
 • V případě potřeby nastavte, aby vám byla přidělována pouze služební vozidla s automatickou převodovkou, pokud je toto váš požadavek .
 • Prostřednictvím symbolů „-“ a „+“ standardně nastavte maximální zajížďku v minutách, kterou jste ochotni uskutečnit pro vyzvednutí spolujezdce.

Poznámka: Standardně je maximální zajížďka přednastavena na 15 minut, ale v rámci požadavku na jízdu je možné ji nastavit individuálně. Minimální hodnota odpovídá 5 minutám a maximální 1 hodině.

 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

Nastavení pro spolujezdce:

 • Nastavte, že chcete jet jako spolujezdec, i když byla nalezena shoda jen pro jednu z cest tam, nebo zpět.

Poznámka: Díky tomuto nastavení bude vaše šance na zprostředkování jízdy výrazně vyšší. Zvolit tuto variantu ale doporučujeme jen tehdy, pokud máte v případě potřeby alternativní možnosti jízdy pro cestu zpět. Jinak bude vaše jízda v roli „Spolujezdce“ nebo „Řidiče nebo spolujezdce“ potvrzena jen tehdy, pokud twogo najde shodu pro oba úseky cesty. Díky tomu se vyhnete situacím, kdy sice budete mít možnost jízdy do práce, ale žádnou možnost zpáteční cesty z práce domů.

Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

 • Klikněte na symbol s označením „Profil“.
 • Pro otevření nastavení klikněte na symbol ozubeného kola.
 • Otevřete „Oznámení“.

Zde můžete nastavit, zda chcete být informováni o aktivitách, a pokud ano, prostřednictvím jakého kanálu:

Aktualizace jízdy

 • Nastavte, zda chcete obdržet potvrzení SMS, e-mailem nebo oběma kanály, jakmile pro vás twogo najde jízdu.

Poznámka 1: Není možné deaktivovat obě možnosti oznámení. To znamená, že musíte aktivovat minimálně jeden přijímací kanál.

 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

Poznámka 2: twogo za oznámení prostřednictvím SMS neúčtuje žádné poplatky. Váš poskytovatel telefonních služeb může případně účtovat náklady na přijetí SMS. Příslušné informace vám poskytne váš poskytovatel služeb.

Aktualizace požadavků na jízdu

 • Nastavte, zda chcete být e-mailem informováni o stavu svých požadavků na jízdu a zda vám twogo má zaslat příslušnou pozvánku do kalendáře.
 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

Jízdy z okolí

 • Nastavte, zda chcete e-mailem dostávat nabídky na jízdy v okolí adresy svého bydliště a pracoviště, které se náhle objeví v systému twogo pro následující pracovní den. 
 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

Sledující

 • Nastavte, zda chcete e-mailem dostávat oznámení o nových sledujících.
 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

 • Klikněte na symbol s označením „Profil“.
 • Pro otevření nastavení klikněte na symbol ozubeného kola.
 • Otevřete kategorii „Účet“.

Máte následující možnosti nastavení:

Organizace

Zde si můžete zobrazit, ke které organizaci náležíte.

 • Pokud chcete kontaktovat twogo, klikněte na tlačítko „Zobrazit kontaktní údaje“.

Následně budete v rámci aplikace přesměrováni na kontaktní údaje podpory.

Pokud nejste přiřazeni k žádné organizaci, ale chcete se k příslušné organizaci přidat, postupujte následovně:

 • Token své organizace zadejte do textového pole „Token organizace“.
 • Klikněte na tlačítko „Přiřadit k organizaci“.

Následně budete automaticky přiřazeni ke své organizaci.

Poznámka: Je-li token organizace neplatný, objeví se chybové hlášení.

Změnit heslo

Zde můžete změnit své heslo.

 • Do příslušných textových polí zadejte své aktuální a nové heslo.

Poznámka 1: Vaše heslo musí mít alespoň osm znaků, z toho alespoň jednu číslici a alespoň jedno velké a malé písmeno.

 • Po vyplnění textových polí klikněte na tlačítko „Aktualizovat heslo“.

Vaše heslo je nyní aktualizované.

Poznámka 2: Pokud jste své heslo zapomněli, klikněte na přihlašovací stránce na tlačítko „Obnovit“ a vygenerujte si nové. Abyste mohli vytvořit nové heslo, musíte do příslušného textového pole zadat svoji e-mailovou adresu.

Platební údaje

Zde můžete zadat své uživatelské jméno pro účet PayPal.Me, abyste jako řidič mohli snadno dostávat peníze od spolujezdců.

 • Své uživatelské jméno pro účet PayPal.Me zadejte do příslušného textového pole. Rovněž můžete kliknout na tlačítko „Einfügen“ (Vložit) a e-mailová adresa vašeho uživatelského účtu se automaticky vloží do textového pole, aniž byste ji museli zadávat ručně.
 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

Smazat účet

Zde máte možnost smazat svůj uživatelský účet.

 • Zadejte svou e-mailovou adresu do příslušného textového pole a klikněte na tlačítko „Smazat účet“.

Poznámka: Smazáním účtu dojde ke smazání všech vašich osobních údajů z naší databáze. twogo stornuje všechny vaše budoucí požadavky na jízdy a smaže vaše údaje z předchozích požadavků na jízdu. Tento krok nelze zvrátit. 

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

 • Klikněte na symbol s označením „Profil“.
 • Pro otevření nastavení klikněte na symbol ozubeného kola.
 • Otevřete „Bezpečnost“.

K dispozici máte následující možnosti nastavení:

Soukromí

 • Aktivujte sdílení své polohy, pokud ji chcete před každým zahájením jízdy zviditelnit spolucestujícím.

Poznámka 1: Sdílení vaší vlastní polohy je dobrovolné.

Poznámka 2: Poloha řidiče je viditelná teprve 10 minut před vyzvednutím cestujícího a končí s ukončením jízdy.

 • Nastavte, zda se chcete podílet na slosovacích akcích své organizace.

Poznámka 3: Kliknutím na tlačítko „Podmínky použití“ se otevřou podmínky použití slosovací akce vaší organizace.

 • Prostřednictvím tlačítka „Sbírat zkušenostní body (ZB)“ nastavte, zda chcete sbírat zkušenostní body.

Poznámka 4: Od okamžiku aktivace funkce můžete sbírat zkušenostní body prostřednictvím užívání twogo a budete se zobrazovat v žebříčku.

Poznámka 5: Pokud se vám nastavení sbírání zkušenostních bodů nezobrazuje, vaše organizace tuto funkci neaktivovala.

 • Kliknutím na tlačítko „Více informací“ se dozvíte, kolik bodů dostanete za jakou aktivitu:

      • 1 bod, když vytvoříte požadavek na jízdu
      • 3 body, když se spolujízdy zúčastníte jako spolujezdec
      • 5 bodů, když se spolujízdy zúčastníte jako řidič

 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

Blokované osoby

 • Klikněte na tlačítko „Zablokovat osobu“.
 • Nejprve zadejte jméno a do druhého textového pole příjmení uživatele, kterého chcete blokovat, aby s vámi tato osoba nebyla spárována.
 • Klikněte na tlačítko „Zablokovat osobu“.

Poznámka 1: Upozorňujeme, že tím budou zablokováni i všichni ostatní uživatelé s tímto jménem.

Poznámka 2: Zablokovaná osoba nebude o blokování informována.

Zablokovaný uživatel se nyní automaticky objevuje v seznamu blokovaných osob.

Poznámka 3: Zablokovanou osobu můžete ze seznamu odstranit kliknutím na červený symbol X a následně na možnost „Odstranit“.

Poznámka 4: Pokud jste spolujezdcem v kyvadlové dopravě nebo ve vozidle s více než šesti osobami, vaše nastavení spojená s blokovanými osobami twogo nezohlední.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

 • Klikněte na symbol s označením „Profil“.
 • Pro otevření nastavení klikněte na symbol ozubeného kola.
 • Otevřete „Region“.

Na výběr máte z následujících možností nastavení:

Jednotka vzdálenosti

 • Zvolte jednotku vzdálenosti – vyberte si mezi kilometry a mílemi.
 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

Formát data/času

 • Vyberte si mezi anglickým formátem data a času podle USA, anglickým formátem data a času podle Velké Británie nebo formátem podle evropského standardu.
 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

Jazyk komunikace

 • Zvolte, v jakém jazyce chcete dostávat e-maily a SMS od twogo.

Poznámka: Toto nastavení neovlivní jazyk aplikace.

 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

Jazyk aplikace

Zde automaticky přejdete k nastavení jazyka svého uživatelského zařízení.

 • Klikněte na symbol s označením „Profil“.
 • Pro otevření nastavení klikněte na symbol ozubeného kola.
 • Otevřete „Pomoc“.

Na výběr máte z následujících možností nastavení:

Zaslat zpětnou vazbu

Zde automaticky přejdete na svoji nainstalovanou e-mailovou službu. Objeví se předvytvořený e-mail od twogo, takže stačí doplnit pouze obsahovou stránku zpětné vazby.

Často kladené otázky

Zde automaticky přejdete na FAQ na webových stránkách twogo.

Nahlásit chybu

Zde automaticky přejdete na svoji nainstalovanou e-mailovou službu. Objeví se předvytvořený e-mail od twogo, takže stačí pouze popsat zjištěnou chybu.

Verze aplikace

Zde se zobrazí aktuální verze vaší aplikace twogo.

Kontaktní údaje podpory

Zde najdete e-mailovou adresu pro kontaktování podpory a číslo bezplatné horké linky podpory.

Poznámka: Horká linka je k dispozici v následujících zemích: Argentina, Brazílie, Chile, Německo, Francie, Irsko, Itálie, Kanada, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Rusko, Švýcarsko, Singapur, Španělsko, Maďarsko, USA a Velká Británie.

 • Klikněte na symbol s označením „Profil“.
 • Pro otevření nastavení klikněte na symbol ozubeného kola.
 • Otevřete „Info“.

Zde najdete tiráž, oznámení o ochraně údajů a podmínky použití. Přitom budete automaticky přesměrováni na příslušnou podstránku webových stránek twogo. Kromě toho zde najdete i licence.

 • Klikněte na symbol s označením „Profil“.
 • Pro otevření nastavení klikněte na symbol ozubeného kola.
 • Klikněte na „Ohodnotit tuto aplikaci".

Budete automaticky přesměrováni na hodnocení aplikace twogo v příslušném obchodu s aplikacemi.

 • Klikněte na symbol s označením „Profil“.
 • Pro otevření nastavení klikněte na symbol ozubeného kola.
 • Pokud se chcete odhlásit ze svého uživatelského účtu, klikněte na tlačítko „Odhlásit“.

Nadále máte samozřejmě možnost se do svého uživatelského účtu kdykoliv přihlásit.

 • Nejprve otevřete svůj profil kliknutím na symbol s označením „Profil“.

V horní části svého profilu najdete v barevném poli přehled následujících údajů:

Profilový obrázek, jméno a organizace

V barevném poli najdete svůj uložený profilový obrázek, své jméno a organizaci, k níž jste přiřazeni.

Nasbírané body

Zkušenostní body jsou virtuální prémie, které získáte vždy, když aplikaci používáte jako řidič nebo spolujezdec.

Při zadávání požadavků na jízdu a za účast na spolujízdě získáváte následující počet bodů: 

  • 1 bod, když vytvoříte požadavek na jízdu
  • 3 body, když se spolujízdy zúčastníte    jako spolujezdec
  • 5 bodů, když se spolujízdy zúčastníte  jako řidič

Čím aktivnější tedy v twogo jste, tím více bodů obdržíte.

Poznámka 1: O body, které získáte, když jste přiřazeni ke spolujízdě, ale přijdete, pokud je tato jízda stornována nebo ji smažete.

Poznámka 2: Nutným předpokladem pro sbírání bodů je, aby vaše organizace aktivovala sbírání bodů pro své členy a abyste se sbíráním bodů souhlasili.

Poznámka 3: Zda a do jaké míry vaše organizace přeměňuje sesbírané body na odměny, zjistíte přímo u své organizace.

Ušetřené emise CO2

twogo na základě vzdálenosti ujeté prostřednictvím twogo automaticky počítá ušetřené emise CO2 a zobrazuje je ve vašem profilu. Díky tomu máte přehled o tom, jak jste díky užívání twogo osobně přispěli k ochraně životního prostředí.

Ujetá vzdálenost

Vzdálenost, kterou jste v rámci spolujízd prostřednictvím twogo ujeli, se ve vašem profilu rovněž zobrazuje.

 • Otevřete svůj profil kliknutím na symbol s označením „Profil“.
 • Klikněte na „Editovat profil“.

Zde můžete upravit svůj profilový obrázek, své jméno a příjmení, přezdívku, telefonní číslo, pohlaví a lokalitu:

Profilový obrázek

 • Chcete-li svůj profilový obrázek upravit, klikněte na něj.

Nyní můžete vyfotit nový snímek, vybrat snímek ze své galerie, oříznout již uložený profilový obrázek nebo ho prostřednictvím možnosti „Smazat fotku“ odstranit.

Jméno, příjmení a přezdívka

 • Do příslušných textových polí zadejte své jméno, příjmení a přezdívku.

Poznámka: Pokud jdete zadali přezdívku, objevuje se v žebříčku sesbíraných bodů twogo místo vašeho jména a příjmení, pokud vaše organizace aktivovala sbírání bodů a soutěž mezi členy organizace.

Telefonní číslo

 • Pokud chcete zadat nebo změnit své telefonní číslo, klikněte na pole „Telefonní číslo“ a zadejte do něj své číslo.

Poznámka 1: Nezapomeňte na začátku uvést „+“ a předvolbu své země.

 • Klikněte na „Ověřit“. 

Na zadané číslo obdržíte SMS s pětimístným ověřovacím kódem.

Poznámka 2: Pokud SMS neobdržíte, klikněte na „Zkusit znovu“ a bude vám odeslána další SMS.

 • Zaslaný kód zadejte do příslušného pole a ověřte své telefonní číslo.

Po úspěšném ověření telefonního čísla obdržíte potvrzení.

Pohlaví

 • Pokud chcete zadat své pohlaví, klikněte na „Pohlaví“.

Můžete si vybrat z následujících možností: „Žena“, „Muž“, „Různé“ a „Neuvedeno“.

Lokalita

Pokud vaše organizace do twogo zadala více lokalit, můžete zvolit lokalitu, kde sídlíte.

 • Klikněte na „Lokality“ a zvolte požadovanou lokalitu. 
 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

 • Nejprve otevřete svůj profil kliknutím na symbol s označením „Profil“.

Sledující

 • Pro zobrazení, kteří uživatelé vás sledují, klikněte na „Sledující“
 • Pro otevření profilu uživatele, který vás sleduje, na tohoto uživatele klikněte.

Zobrazí se různé informace o tomto uživateli.

 • Klikněte na symbol telefonu, který zobrazí číslo uživatele a budete mu moci zavolat. Stejně tak můžete uživateli prostřednictvím symbolu dopisu poslat SMS.
 • Pokud uživatele ještě nesledujete, můžete jej začít sledovat prostřednictvím tlačítka „+ Sledovat“. Pokud uživatele již sledujete, můžete ho přestat sledovat kliknutím na tlačítko „Sledovaní“ a „Již nesledovat“.

Kromě toho se zobrazí poslední společná jízda se zvoleným uživatelem, která bude vyznačena šedě.

 • Pro zobrazení všech dřívějších společných jízd klikněte na „Více“. 

Sleduji

 • Pro zobrazení přehledu uživatelů, které sledujete, klikněte na „Sleduji“.
 • Klikněte na tlačítko „Sledovat osoby“.

Zde můžete sledovat uživatele, s nimiž jste v minulosti absolvovali spolujízdu.

 • Prostřednictvím vyhledávacího pole vyhledejte konkrétní jména uživatelů, s nimiž jste v minulosti jeli.
 • Pro sledování uživatele klikněte na symbol „+“.

Tento uživatel se následně zobrazí v seznamu uživatelů, které sledujete. V seznamu uživatelů, které sledujete, můžete prostřednictvím třech teček v poli příslušného uživatele tohoto uživatele přestat sledovat nebo ho blokovat. 

Blokovat

Pokud chcete blokovat uživatele, aby s vámi tato osoba nebyla spárována, máte různé možnosti:

  1. možnost

 • Otevřete svůj profil kliknutím na symbol s označením „Profil“.
 • Pro otevření nastavení klikněte na symbol ozubeného kola.
 • Otevřete kategorii „Bezpečnost“ a pak „Blokované osoby“.
 • Klikněte na tlačítko „Blokovat osobu“.
 • Nejprve zadejte jméno a do druhého textového pole příjmení uživatele, kterého chcete zablokovat.
 • Klikněte na tlačítko „Blokovat osobu“.

Poznámka 1: Upozorňujeme, že tím budou zablokováni i všichni ostatní uživatelé s tímto jménem.

Poznámka 2: Blokovaná osoba nebude o blokování informována.

Poznámka 3: Pokud jste spolujezdcem v kyvadlové dopravě nebo ve vozidle s více než šesti osobami, vaše nastavení spojená s blokovanými osobami twogo nezohlední.

Po kliknutí na tlačítko se zablokovaný uživatel automaticky objeví v seznamu blokovaných osob.

 • Pro odstranění osoby ze seznamu klikněte na symbol X a následně na možnost „Odstranit“.

  2. možnost

 • Klikněte na uživatele, kterého chcete zablokovat. Otevře se jeho profil.
 • Pro zablokování klikněte na symbol třech teček a následně na „Blokovat“.

Poznámka 1: Blokovaná osoba nebude o blokování informována.

Poznámka 2: Pokud jste spolujezdcem v kyvadlové dopravě nebo ve vozidle s více než šesti osobami, vaše nastavení spojená s blokovanými osobami twogo nezohlední.

  3. možnost

 • Klikněte na symbol třech teček v poli příslušného uživatele a uživatele zablokujte prostřednictvím „Blokovat“.

Poznámka 1: Blokovaná osoba nebude o blokování informována.

Poznámka 2: Pokud jste spolujezdcem v kyvadlové dopravě nebo ve vozidle s více než šesti osobami, vaše nastavení spojená s blokovanými osobami twogo nezohlední.

 • Klikněte na symbol s označením „Profil“.

Zde si můžete zobrazit svá hodnocení, která jste obdrželi na základě minulých jízd.

 • Pro zobrazení hodnocení, které jste obdrželi nejčastěji, klikněte na tlačítko „Více“. 

Poznámka 1: Všechna hodnocení probíhají anonymně a ve vašem profilu se objeví teprve, až obdržíte sedm hodnocení. Jednotlivé hodnotitele tak není možné identifikovat.

Poznámka 2: Pokud ve svém profilu nevidíte žádná hodnocení, vaše organizace s aktivací funkce hodnocení nesouhlasila.

 • Otevřete svůj profil kliknutím na symbol s označením „Profil“.
 • Klikněte na „Tiráž“.

Budete automaticky přesměrováni na tiráž na webových stránkách twogo.

 • Nejprve otevřete svůj profil kliknutím na symbol s označením „Profil“.
 • Vyberte kartu „Vozidla“.

Můžete si vybrat z následujících možností:

Přidat vozidlo

 • Klikněte na tlačítko „Přidat vozidlo“.

Zde můžete zadávat vozidla.

 • Pokud chcete případně přidat obrázek svého vozidla, klikněte na kroužek se symbolem vozidla. Můžete buď vyfotit snímek, nebo vybrat snímek ze své galerie.
 • Do příslušných textových polí „Model“ a „Státní poznávací značka“ zadejte informace o svém vozidle.
 • Klikněte na „Druh pohonu“ a vyberte z možností „Benzín“, „Nafta“, „Elektřina“, „Hybrid“ a „Jiné“.
 • Pomocí symbolů „+“ a „-“ zadejte počet volných míst.
 • Nastavte, zda má být zadané vozidlo uloženo jako výchozí vozidlo.
 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

Editovat vozidlo

Zadaná vozidla můžete kdykoliv editovat. 

 • Klikněte na vozidlo, které chcete editovat.

Zobrazí se obrázek a přehled podrobností o vašem vozidle.

 • Klikněte na „Editovat“.
 • Upravte obrázek, model, státní poznávací značku, druh pohonu, počet volných míst a specifikaci výchozího vozidla.
 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

Smazat vozidlo

Zadaná vozidla můžete kdykoliv smazat. 

 • Klikněte na vozidlo, které chcete smazat.

Zobrazí se obrázek a přehled podrobností o vašem vozidle.

 • Klikněte na „Editovat“.
 • Pro odstranění vozidla klikněte na tlačítko „Smazat“.

Poznámka 1: Pokud smažete vozidlo a nejsou zadána žádná další vozidla, změní se všechny požadavky na jízdu s rolí řidiče na roli spolujezdce.

Poznámka 2: Pokud máte ve svém profilu více vozidel a smažete vozidlo, k němuž jsou přiřazeny jízdy, přiřadí twogo tyto požadavky na jízdu k jednomu z vašich dalších vozidel. Pokud v nově přiřazeném vozidle není dostatek volných míst, odstraní twogo příslušné spolujezdce a informuje je o změnách.

Poznámka 3: Pokud máte ve svém profilu více vozidel a smažete výchozí vozidlo, stane se výchozím vozidlem automaticky následující vozidlo na seznamu.

 • Otevřete svůj profil kliknutím na symbol s označením „Profil“.
 • Vyberte kartu „Místa“.

Můžete si vybrat z následujících možností:

Přidat místo

 • Klikněte na tlačítko „Přidat místo“.
 • Pro zadání nového místa klikněte na tlačítko „Přidat místo“.

Poznámka: Při zadávání požadavku na jízdu můžete použít již zadaná místa, abyste nemuseli manuálně zadávat celou adresu.

Pro zadání požadovaného místa máte dvě možnosti:

  1. možnost

 • Otevřete kartu a vyberte místo tak, že na požadované místo přetáhnete špendlík.

   Když posunete špendlík, twogo automaticky aktualizuje pole „Adresa“.

 • Jakmile je adresa zvolena, klikněte na tlačítko „Přijmout“. 

  2. možnost

 • Klikněte na tlačítko „Adresa“.
 • Zadejte adresu požadovaného místa.
 • Ze seznamu navrhovaných adres zvolte požadovanou adresu.
 • Pokud chcete zadat místo, kde se aktuálně nacházíte, klikněte na „Moje poloha“.

Poznámka: aplikace twogo může stanovit vaši polohu jen tehdy, pokud jí ke své poloze udělíte přístup. Toto nastavení můžete provést v nastavení svého uživatelského zařízení.

 • Do pole „Název“ zadejte stručné označení zadané adresy.
 • Případně můžete do pole „Místo srazu“ zadat popis místa srazu.
 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

Editovat místo

Zadaná místa můžete kdykoliv editovat.

 • Klikněte na místo, které chcete editovat.
 • Upravte zadané údaje, jako je adresa, název místa a místo srazu.
 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

Poznámka 1: Editovat můžete pouze místa, která jste sami zadali.

Poznámka 2: Místa označená jako DOMOV a PRÁCE a místa předdefinovaná správci, která jsou uvedena v sekci „Lokality“, nelze editovat.

Smazat místo

Místa, která jste sami zadali, můžete kdykoliv smazat.

 • Klikněte na místo, které chcete smazat.
 • Pro odstranění zvoleného místa klikněte na tlačítko „Smazat“.

Poznámka 1: Smazat můžete pouze místa, která jste sami zadali.

Poznámka 2: Místa označená jako DOMOV a PRÁCE a místa předdefinovaná správci, která jsou uvedena v sekci „Lokality“, nelze smazat.

DOMOVSKÁ adresa

Již při prvním přihlášení do twogo budete dotázáni na DOMOVSKOU adresu, kterou ale můžete kdykoliv dodatečně upravit. Díky zadání místa DOMOV můžete svou domovskou adresu snadno a rychle používat v požadavcích na jízdu a nemusíte ji neustále manuálně zadávat.

Poznámka: Místo Domov nemůžete smazat ani přejmenovat, ale máte možnost kdykoliv změnit adresu místa a místo srazu.

Adresa PRACOVIŠTĚ

Již při prvním přihlášení do twogo budete dotázáni na Adresu PRACOVIŠTĚ, kterou ale můžete kdykoliv dodatečně upravit. Díky zadání místa PRÁCE můžete adresu svého pracoviště snadno a rychle používat v požadavcích na jízdu a nemusíte ji neustále manuálně zadávat

Poznámka: Místo PRACOVIŠTĚ nemůžete smazat ani přejmenovat, ale máte možnost kdykoliv změnit adresu místa a místo srazu.

 • Klikněte na pole „O vás“ a poskytněte spolucestujícím ve formě krátkého popisu o délce 200 znaků informace o sobě již ve svém profilu.
 • Kromě toho uveďte, zda jste nekuřáci.

Poznámka: Uživatelé si navíc také mohou prohlédnout popis vašeho profilu v případě vytvoření spolujízdy.

 • Pokud chcete začít zadávat požadavek na jízdu, klikněte na tlačítko „+“.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

 • V prvním kroku specifikujte svoji roli v rámci spolujízdy. Vyberte z možností „Řidič“, „Spolujezdec“ a „Řidič nebo spolujezdec“.

Poznámka: Pokud zvolíte roli „Řidič nebo spolujezdec“, twogo vaši roli stanoví automaticky na základě jízd nastavených jinými uživateli, které odpovídají vašemu požadavku na jízdu.

 • Klikněte na tlačítko „Dále“.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

Zadat trasu jízdy tam

 • Do polí „Výchozí bod“ a „Cíl cesty“ manuálně zadejte požadovaná místa, nebo si vyberte z již uložených a předdefinovaných míst.
 • Pokud chcete zvolit lokalitu, kde se právě nacházíte, klikněte na tlačítko „Moje poloha“ a twogo převezme vaši aktuální adresu.

Poznámka: aplikace twogo může stanovit vaši polohu jen tehdy, pokud jí ke své poloze udělíte přístup. Toto nastavení můžete provést v nastavení svého uživatelského zařízení.

 • Pomocí tlačítka „Přidat mezizastávky“ přidejte až pět mezizastávek.

Rezervovat parkovací místo

Pokud si chcete v rámci požadavku na jízdu rezervovat parkovací místo, postupujte následovně:

 • Jako cíl cesty zvolte lokalitu předdefinovanou vaší organizací s popiskem „Parkovací místa k dispozici“.

Poznámka 1: Po vytvoření požadavku na jízdu prověří twogo dostupnost parkovacího místa až jeden den před zahájením jízdy a v případě úspěšného přidělení místa vás o podrobnostech vašeho parkovacího místa informuje e-mailem, pokud jste v nastavení povolili zasílání oznámení. Kromě toho si můžete podrobnosti o svém parkovacím místě zobrazit v podrobnostech jízdy.

Poznámka 2: Možnost rezervace parkovacích míst je k dispozici pouze tehdy, pokud vaše organizace aktivovala funkci parkování a správci v lokalitách organizace předem zadali parkovací místa.

 • Kliknutím na tlačítko „Další“ postoupíte do dalšího kroku.

Den, čas odjezdu a příjezdu

 • Zvolte den, kdy by se vaše požadovaná jízda měla uskutečnit.
 • Pro zadání požadovaného času nejdřívějšího možného odjezdu klikněte na tlačítko „Odjezd po“ a pro zadání požadovaného času nejpozdějšího možného příjezdu klikněte na tlačítko „Příjezd před“.

Poznámka 1: Pokud je stanovený časový rámec pro zadanou trasu jízdy příliš krátký, objeví se chybové hlášení a časy je třeba upravit.

 • Pokud má čas příjezdu nastat po půlnoci, respektive následující den, klikněte na tlačítko „Příjezd po půlnoci“.

V poli času „Příjezd před“ se následně objeví „+1D“.

Poznámka 2: twogo na základě zadaných údajů vypočítá pravděpodobnost zprostředkování a uvede, zda je „Vysoká“, nebo „Nízká"".

Zopakovat jízdu

Abyste nemuseli požadavek na jízdu neustále manuálně obnovovat, můžete nastavit jeho opakování.

 • Klikněte na tlačítko „Zopakovat jízdu“.

Otevře se nastavení, kde můžete specifikovat jízdu, která se má opakovat. Nastavíte zde, v jaké dny se má jízda opakovat a v jakém časovém rámci má proběhnout.

 • Zvolte dny, kdy se má jízda opakovat.
 • Nastavte výchozí a koncové datum časového rámce, kdy se mají jízdy ve zvolené dny opakovat.
 • Klikněte na tlačítko „Další“.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

Případně můžete zadat zpáteční cestu. Výchozí bod a cíl cesty se automaticky v obráceném sledu zkopíruje z nastavení cesty tam, ale můžete je individuálně upravit.

 • Do polí „Výchozí bod“ a „Cíl cesty“ manuálně zadejte požadovaná místa, nebo si vyberte z již uložených a předdefinovaných míst.
 • Pokud chcete zvolit lokalitu, kde se právě nacházíte, klikněte na tlačítko „Moje poloha“ a twogo převezme vaši aktuální adresu.

Poznámka: aplikace twogo může stanovit vaši polohu jen tehdy, pokud jí ke své poloze udělíte přístup. Toto nastavení můžete provést v nastavení svého uživatelského zařízení.

 • Pomocí tlačítka „Přidat mezizastávky“ přidejte až pět mezizastávek.
 • Klikněte na tlačítko „Další“.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

Zvolit zadané vozidlo

 • Zvolte vozidlo, které je již uloženo ve vašem profilu.
 • Pomocí symbolů „+“ a „-“ zadejte počet volných míst ve vozidle.

Poznámka: Možnost výběru vozidla se v rámci zadávání požadavku na jízdu objeví pouze v případě, že jste zvolili možnost „Řidič“ nebo „Řidič nebo spolujezdec“.

Zadat vozidlo v rámci zadávání požadavku na jízdu

Při zadávání požadavku na jízdu máte možnost zadat nové vozidlo.

 • Klikněte na tlačítko „Zadat nové“.
 • Pokud chcete případně přidat obrázek svého vozidla, klikněte na kroužek se symbolem vozidla. Můžete buď vyfotit snímek, nebo vybrat snímek ze své galerie.
 • Do příslušných textových polí „Model“ a „Státní poznávací značka“ zadejte informace o svém vozidle.
 • Klikněte na „Druh pohonu“ a vyberte z možností „Benzín“, „Nafta“, „Elektřina“, „Hybrid“ a „Jiné“.
 • Pomocí symbolů „+“ a „-“ zadejte počet volných míst.
 • Nastavte, zda má být zadané vozidlo uloženo jako výchozí vozidlo.
 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

Poznámka: Zadání vozidla při zadávání požadavku na jízdu je možné pouze v roli „Řidiče“ nebo „Řidiče nebo spolujezdce“.

Pronajaté vozidlo nebo carsharing

Je možné zvolit pronajaté vozidlo nebo carsharing.

 • Klikněte na tlačítko „Pronajaté vozidlo nebo carsharing“.
 • Do příslušných textových polí uveďte potřebné informace o popisu vozidla.
 • Pomocí symbolů „+“ a „-“ zadejte počet volných míst.

Poznámka: Volba pronajatého vozidla nebo carsharingu je možná pouze v roli „Řidiče“ nebo „Řidiče nebo spolujezdce“.

Služební vozidla

Pokud má vaše organizace služební vozidla a poskytuje je pro spolujízdy prostřednictvím twogo, je možné zadat požadavek i na služební vozidlo.

 • Klikněte na tlačítko „Vyžádat si služební vozidlo“.
 • Pomocí symbolů „+“ a „-“ zadejte počet volných míst.

Poznámka 1: Pokud je vám po zadání požadavku na jízdu a automatickém prověření ze strany twogo přiděleno odpovídající služební vozidlo, objeví se příslušné podrobnosti v podrobnostech jízdy u vašeho požadavku na jízdu. Kromě toho obdržíte e-mail se všemi relevantními informacemi, pokud máte aktivovaná oznámení.

Poznámka 2: Vyžádání služebního vozidla je možné pouze v roli „Řidiče“ nebo „Řidiče nebo spolujezdce“.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

Sdílení nákladů

V rámci doplňujících informací můžete nastavit sdílení nákladů.

 • Pro aktivaci sdílení nákladů za jízdu klikněte na tlačítko „Sdílení nákladů“.
 • Svou adresu pro účet PayPal můžete zadat buď v nastavení prostřednictvím symbolu ozubeného kola na kartě „Účet“ v části „Platební údaje“, nebo, pokud jste tak ještě neučinili, přímo při vytváření požadavku na jízdu prostřednictvím tlačítka „Zadat uživatelské jméno pro PayPal.Me“. Pro úspěšné vytvoření požadavku na jízdu však uživatelské jméno pro PayPal.Me není nezbytně nutné.

Poznámka 1: Pokud aktivujete sdílení nákladů v roli řidiče, rozdělí se náklady na jízdu mezi spolujezdci a řidič následně obdrží platbu.

Poznámka 2: V roli spolujezdce přijímáte s aktivací sdílení nákladů i jízdy, u nichž se sdílení nákladů předpokládá, a zavazujete se řidiči po zahájení jízdy uhradit podíl na nákladech. Toto nastavení zvýší pravděpodobnost zprostředkování jízdy.

Poznámka 3: Náklady na kilometr se stanoví přiměřeně tak, aby i celkové náklady pro všechny spolujezdce nečinily více než skutečně stála jízda řidiče samotného.

Služební cesta

Je možné uvést, že se u požadavku na jízdu, který zadáváte, jedná o služební cestu. Služební cesty se vyznačují tím, že jsou zprostředkovány pouze s kolegy z vaší organizace a nezobrazí se podíl na nákladech, protože náklady na jízdu zpravidla hradí organizace.

 • Klikněte na tlačítko „Služební cesta“.

Maximální zajížďka

Kromě toho můžete zadat maximální zajížďku v minutách, kterou jste ochotni uskutečnit pro vyzvednutí spolujezdce. 

 • Pro nastavení času maximální zajížďky klikněte na symbol „-“ nebo „+“.

Poznámka: Minimální hodnota přitom odpovídá pěti minutám a maximální jedné hodině.

Pouze spolujezdkyně

V rámci doplňujících informací mohou ženy nastavit, že chtějí být propojovány pouze s dalšími ženami.

 • Klikněte na tlačítko „Pouze spolujezdkyně“.

Poznámka: Tato možnost nastavení se vám však zobrazí a je k dispozici pouze tehdy, pokud jste ve svém profilu uvedli ženské pohlaví.

 • Pokud jste toto nastavení ještě neprovedli, otevřete svůj profil prostřednictvím symbolu označeného „Profil“.
 • Zvolte kartu „Profil“ a klikněte na „Editovat profil“.
 • Klikněte na „Pohlaví“ a zvolte „Žena“.
 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

 • Zkontrolujte své údaje v souhrnu požadavku na jízdu.
 • Pokud chcete provést změny, klikněte na pole, jehož údaje chcete editovat.

Jakmile kliknete na pole, které chcete editovat, automaticky se dostanete k příslušnému kroku zadávání požadavku na jízdu a můžete zde upravit uložené údaje.

 • Po provedení změn klikejte tak dlouho na tlačítko „Další“, dokud se opět nedostanete na souhrn. 
 • Klikněte na tlačítko „Vytvořit požadavek na jízdu“.

Obdržíte potvrzení, že byl váš požadavek na jízdu úspěšně vytvořen.

 • Klikněte na tlačítko „Hotovo“.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

 • Klikněte na ikonu lupy s označením „Vyhledávání“.
 • Zadejte požadované parametry jízdy, jako je výchozí bod a cíl cesty, datum a čas odjezdu nebo příjezdu pro požadovanou jízdu.

twogo automaticky vyhledá na základě zadaných parametrů existující vhodné možnosti spolujízdy.

Poznámka 1: twogo vyhledává vhodné jízdy v okruhu 45 kilometrů od zadaných výchozích a cílových bodů.

Poznámka 2: Odpovídající výsledky hledání jsou setříděny podle času.

Poznámka 3: Příslušná vzdálenost k výsledkům hledání je setříděna podle barvy.

Poznámka 4: Pokud není při vyhledávání nalezen žádný výsledek, je vždy možné vytvořit vlastní požadavek na jízdu na základě zadaných parametrů.

Tip: Zde najdete instruktážní video.

 • Klikněte na vhodnou navrhovanou jízdu a prohlédněte si údaje jízdy.
 • Klikněte na tlačítko „Zúčastnit se jako spolujezdec“ nebo na „Zúčastnit se jako řidič“, a to podle vašich možností.

Spolujízda se poté vytvoří a zorganizuje automaticky.

Tip: Zde najdete instruktážní video.

Klikněte na symbol vozidla s popiskem „Jízdy“, kde naleznete přehled svých vytvořených jízd. Zobrazí se všechny vaše zadané požadavky na jízdu chronologicky podle data a času.

Poznámka 1: Nezprostředkované jízdy, které ještě nebyly spárovány, se zobrazují bíle. Jízdy zprostředkované twogo jsou naopak vyznačeny barevně ve firemní barvě vaší organizace. Pokud nejste přiřazeni k žádné organizaci, zobrazují se zprostředkované jízdy v petrolejové barvě.

Poznámka 2: Pokud se jedná o sériovou jízdu, je tato skutečnost znázorněna symbolem opakování u příslušného požadavku na jízdu.

Poznámka 3: Pokud vám aplikace twogo pro vytvořený požadavek na jízdu rezervovala parkovací místo, je tato skutečnost znázorněna symbolem parkování u příslušného požadavku na jízdu.

 • Klikněte na symbol vozidla s popiskem „Jízdy“, kde naleznete přehled svých vytvořených jízd.
 • Pro otevření předchozích jízd klikněte na symbol hodin.

Vaše předchozí jízdy jsou uvedeny chronologicky podle data a času a zobrazují se šedě.

 • Pro zobrazení podrobností o předchozí jízdě na ni klikněte.
 • Zvolte kartu „Podrobnosti o jízdě“.

Zde najdete všechny relevantní informace o předchozí jízdě, jako je například výchozí a cílový bod, délka jízdy nebo vaše role.

 • V podrobnostech o předchozí jízdě zvolte kartu „Chat“.

Zde naleznete chat spolujezdců této předchozí jízdy se všemi zprávami.

Poznámka 1: Do chatu předchozí jízdy již nemůžete psát žádné zprávy.

Poznámka 2: Jízdy jsou ze systému smazány šest týdnů po ukončení jízdy. Zároveň se smažou i všechny chatové skupiny a zprávy, které obsahují.

Po uskutečněné jízdě můžete ohodnotit řidiče a spolujezdce.

 • Přejděte na své zadané jízdy prostřednictvím symbolu vozidla s popiskem „Jízdy“.
 • Pro otevření předchozích jízd klikněte na symbol hodin.

Vaše čekající hodnocení jsou označena barevně.

 • Zvolte předchozí jízdu s čekajícím hodnocením, u níž chcete ohodnotit řidiče nebo spolujezdce, a klikněte na zobrazeného uživatele v barevné sekci.

Následně se otevře šablona pro hodnocení. Nejprve si můžete vybrat se tří různých možných odpovědí: 

„Super“
„Ok“
„No…“

 • Zvolte jednu z možných odpovědí.
 • Své hodnocení specifikujte pomocí volitelných kritérií, jako např. dochvilnost a čistota.
 • Pokud vám nějaké kritérium pro hodnocení chybí, klikněte na „Chybí nějaké kritérium? “ a navrhněte twogo až pět dalších kritérií.
 • Po zadání údajů klikněte na „Odeslat“ a odevzdejte své hodnocení.

V případě, že v rámci jedné jízdy bylo více spolujezdců, budete automaticky přesměrováni na hodnocení dalšího spolujezdce.

 • Pokud některého uživatele nechcete hodnotit, klikněte na „Přeskočit“.
 • Po zadání údajů klikněte na „Odeslat“ a odevzdejte svá hodnocení.

Objeví se oznámení o úspěšném odevzdání.

 • Zavřete ho tlačítkem „Hotovo“.

Poznámka 1: Pokud po uskutečněné jízdě nemůžete provést hodnocení, vaše organizace s aktivací funkce hodnocení nesouhlasila. Pokud nejste přiřazeni k žádné organizaci, je funkce hodnocení standardně aktivována. 

Poznámka 2: Všechna hodnocení probíhají anonymně a ve vašem profilu se objeví teprve, až obdržíte sedm hodnocení. Jednotlivé hodnotitele tak není možné identifikovat.

Poznámka 3: Stejného uživatele můžete hodnotit pouze třikrát do roka.

Poznámka 4: Jízdy jsou ze systému smazány šest týdnů po ukončení jízdy a následně je již není možné hodnotit.

 • Klikněte na symbol vozidla s popiskem „Jízdy“, kde naleznete přehled svých vytvořených jízd.
 • Přes symbol zvonečku otevřete svá oznámení.

Nyní vidíte seznam svých oznámení.

Poznámka: V případě nových oznámení se objeví červený kroužek s počtem nových zpráv vpravo nad zvonečkem, který vás na tyto zprávy upozorní.

 • Přejděte na své zadané jízdy prostřednictvím symbolu vozidla s popiskem „Jízdy“.
 • Pro zobrazení podrobností o vybrané jízdě klikněte na uloženou jízdu.

Pokud aplikace twogo ještě nenašla vhodné spolujezdce pro vaši požadovanou jízdu, můžete si v podrobnostech o jízdě zobrazit následující alternativy:

Alternativy ve veřejné dopravě

 • Klikněte na symbol autobusu a vlaku v sekci alternativ.

Zobrazí se všechny uvedené podrobnosti o vhodném spojení veřejnou dopravou, s nimiž se do požadovaného cíle cesty můžete dostat autobusem a vlakem.

Poznámka: Pokud se žádné alternativy ve veřejné dopravě nezobrazí, nejsou na požadované trase žádná vhodná spojení veřejnou dopravou nebo je časový úsek mezi odjezdem a příjezdem pro alternativu ve veřejné dopravě příliš krátký.

Alternativy twogo

Poznámka 1: twogo vám bez ohledu na vaši roli zobrazí možné alternativy pro vaši požadovanou jízdu v roli řidiče a spolujezdce, aby se zvýšila pravděpodobnost zprostředkování.

 • Klikněte na symbol řidiče nebo spolujezdce v sekci alternativ.

Zobrazí se alternativní jízda k vašemu požadavku na jízdu od jiného uživatele. twogo vám navrhne konkrétní parametry, které byste museli změnit, aby se spolujízda uskutečnila.

 • Klikněte na tlačítko „Přijmout alternativu“.

Váš požadavek na jízdu se aktualizuje a jízda je automaticky zprostředkována.

Poznámka 2: Pokud se nezobrazí žádné alternativní jízdy k vašemu požadavku na jízdu, není v systému v dané chvíli žádná vhodná alternativní jízda twogo na základě údajů, které jste zadali.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

 • Přejděte na své zadané jízdy prostřednictvím symbolu vozidla s popiskem „Jízdy“.
 • Pro zobrazení podrobností o vybrané jízdě klikněte na uloženou jízdu.

Podrobnosti o jízdě

Pokud byl nalezen vhodný řidič nebo spolujezdec, zobrazí se v podrobnostech o jízdě následující informace:

 • Přesný čas odjezdu, příjezdu a délka jízdy, výchozí bod, místo srazu, mezizastávky a cíl cesty.
 • Řidič, všichni spolujezdci a vozidlo.
 • V případě role „Spolujezdec“ navrhovaný podíl na nákladech.
 • Stav vyhledávání volného parkovacího místa, pokud jste jako řidič požadovali parkovací místo, respektive podrobnosti o parkovacím místě, které vám již bylo prostřednictvím twogo přiřazeno.

Poznámka: Pokud aplikace twogo ještě parkovací místo nenašla, je tato skutečnost znázorněna popiskem „Parkovací místo vyžádáno“. Po vytvoření požadavku na jízdu však twogo dostupnost parkovacího místa prověří až jeden den před zahájením jízdy.

Mapa a navigace

Kromě toho si můžete zobrazit trasu zadané jízdy a využít navigace. Pokud chcete zahájit navigaci, postupujte následovně:

 • Klikněte na mapu, kde se zobrazí trasa zadané jízdy.
 • Kliknutím na tlačítko „Zahájit navigaci“ budete automaticky přesměrováni do své preferované navigační aplikace, která vás následně bude navigovat. Navigaci je možné zahájit i pomocí kulatého tlačítko „Jdeme na to“, které se nachází na mapě, než ji otevřete.

Platba podílu na nákladech

Až do zahájení jízdy je tlačítko „Platba přes PayPal“ šedé a není možné na něj kliknout. Jakmile nastane čas začátku jízdy, objeví se tlačítko v syté barvě a je možné převést podíl na nákladech.

 • Klikněte na tlačítko „Platba přes PayPal“.

Budete automaticky přesměrováni na PayPal.

 • Řiďte se jednotlivými pokyny PayPal až do převedení částky.

Poznámka: Při zadávání požadavku na jízdu musí řidič aktivovat sdílení nákladů pro budoucí jízdu a spolujezdec musí předem přijmout skutečnost, že se bude účastnit jízd, u nichž se předpokládá sdílení nákladů. Teprve poté se u spolujezdce objeví tlačítko „Platba přes PayPal“ a náklady je možné sdílet.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

Abyste se mezi sebou mohli předem domlouvat na jízdě, která vás čeká, máte k dispozici chat pro zprostředkované jízdy. K chatu pro vaši jízdu se dostanete následovně:

 • Klikněte na symbol vozidla s popiskem „Jízdy“, kde naleznete přehled svých vytvořených jízd.
 • Pro zobrazení podrobností o vybrané jízdě klikněte na uloženou jízdu.
 • Kliknutím na kartu „Chat“ v podrobnostech o vaší jízdě otevřete chat.
 • Napište zprávu do pole pro zadávání textu v chatu a odešlete ji prostřednictvím tlačítka pro odeslání.

Vaše zpráva bude viditelná pro všechny účastníky spolujízdy.

Poznámka 1: V okně chatu se zobrazí datum i čas odeslání zprávy i jméno a profilový obrázek uživatele, který zprávu odeslal. Díky tomu je možné v případě více spolujezdců přiřadit zprávy v chatu jednotlivým uživatelům.

Poznámka 2: Když v chatu dostanete novou zprávu, objeví se červený kroužek s počtem nových zpráv vpravo nahoře v kartě „Chat“, který vás na tyto zprávy upozorní a vy je nepřehlédnete.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

Editovat jednotlivou jízdu

 • Klikněte na symbol vozidla s popiskem „Jízdy“, kde naleznete přehled svých vytvořených jízd.
 • Vyberte vytvořenou jízdu, kterou chcete editovat, a otevřete tak podrobnosti o jízdě.
 • Klikněte na symbol tužky a pak na „Editovat“.

Automaticky se otevře souhrn zadaných požadavků na jízdu.

 • Klikněte na pole, jehož údaje chcete znovu editovat.

Jakmile kliknete na pole, které chcete editovat, automaticky se dostanete k příslušnému kroku zadávání požadavku na jízdu a můžete zde upravit uložené údaje.

 • Po provedení změn klikejte tak dlouho na tlačítko „Další“, dokud se opět nedostanete na souhrn. 
 • Klikněte na tlačítko „Aktualizovat požadavek na jízdu“.

Poznámka 1: Zadané požadavky na jízdu můžete editovat kdykoliv před začátkem jízdy.

Poznámka 2: Poté, co svůj požadavek na jízdu editujete, vyhledá twogo vhodnou spolujízdu na základě nových údajů bez ohledu na to, zda vám již nějaká jízda byla zprostředkována, nebo ne a o změnách informuje řidiče a všechny spolujezdce.

Smazat jednotlivou jízdu

 • Přejděte na své zadané jízdy prostřednictvím symbolu vozidla s popiskem „Jízdy“.
 • Zvolte zadanou jízdu, kterou chcete smazat
 • Pro smazání požadavku na jízdu klikněte na symbol tužky a pak na „Smazat“.

Poznámka 1: Zadané požadavky na jízdu můžete smazat kdykoliv před začátkem jízdy bez ohledu na to, zda vám již nějaká jízda byla zprostředkována, nebo ne.

Poznámka 2: Pokud vám již nějaká jízda byla zprostředkována, budou všichni účastníci jízdy informováni o tom, že se jízdy nezúčastníte, protože jste ji smazali.

Editovat sériovou jízdu

 • Klikněte na symbol vozidla s popiskem „Jízdy“, kde naleznete přehled svých vytvořených jízd.
 • Zvolte zadanou sériovou jízdu, kterou chcete editovat, a otevřete tak podrobnosti o jízdě.

Poznámka 1: Sériové jízdy poznáte podle připojeného symbolu opakování.

 • Pro upravení celé série klikněte na symbol tužky, pak na „Editovat“ a nakonec na „Editovat sérii“.

Automaticky se otevře souhrn zadaných sériových požadavků na jízdu.

 • Klikněte na pole, jehož údaje chcete znovu editovat.

Jakmile kliknete na pole, které chcete editovat, automaticky se dostanete k příslušnému kroku zadávání požadavku na jízdu a můžete zde upravit uložené údaje.

 • Po provedení změn klikejte tak dlouho na tlačítko „Další“, dokud se opět nedostanete na souhrn.
 • Klikněte na tlačítko „Aktualizovat požadavek na jízdu“.

Poznámka 2: Zadané požadavky na jízdu můžete editovat kdykoliv před začátkem jízdy.

Poznámka 3: Pokud chcete editovat jen vybranou jednotlivou jízdu ze série, ale ne celou sérii, klikněte na symbol tužky, pak na „Editovat“ a nakonec na „Editovat tuto jízdu“.

Poznámka 4: Poté, co svůj požadavek na jízdu editujete, vyhledá twogo vhodnou spolujízdu na základě nových údajů bez ohledu na to, zda vám již nějaká jízda byla zprostředkována, nebo ne a o změnách informuje řidiče a všechny spolujezdce.

Smazat sériovou jízdu 

 • Přejděte na své zadané jízdy prostřednictvím symbolu vozidla s popiskem „Jízdy“.
 • Zvolte zadanou sériovou jízdu, kterou chcete smazat.

Poznámka 1: Sériové jízdy poznáte podle připojeného symbolu opakování.

 • Pro smazání celé série požadavků na jízdu klikněte na symbol tužky, pak na „Smazat“ a nakonec na „Smazat celou sérii“.

Poznámka 2: Zadané požadavky na jízdu můžete smazat kdykoliv před začátkem jízdy.

Poznámka 3: Pokud chcete smazat jen vybranou jednotlivou jízdu ze série, ale ne celou sérii, klikněte na symbol tužky, pak na „Smazat“ a nakonec na „Smazat tuto jízdu“

Poznámka 4: Poté, co svůj požadavek na jízdu editujete, vyhledá twogo vhodnou spolujízdu na základě nových údajů bez ohledu na to, zda vám již nějaká jízda byla zprostředkována, nebo ne.

Poznámka 1: Jízdní řády anonymizovaně uvádějí veškeré příjezdy a odjezdy vytvořených požadavků na jízdu v příslušných lokalitách Vaší organizace. Díky tomu máte přehled o tom, kolik členů organizace hledá spolujízdu a o jaké trasy se jedná.

Poznámka 2: Jízdní řády v lokalitách organizace vám předá vaše organizace. V závislosti na konkrétní organizaci jsou jízdní řády například umísťovány na internet, zobrazeny na obrazovce ve vestibulu nebo rozesílány prostřednictvím odkazu.

 • Otevřete jízdní řád pro lokalitu vaší organizace.
 • Klikněte na existující jízdu, které byste se rádi zúčastnili.

Budete automaticky přesměrováni do webové aplikace twogo.

 • Pokud do aplikace ještě nejste přihlášeni, přihlaste se zadáním svých přístupových údajů.

Automaticky se zobrazí zadání požadavku na jízdu a všechny údaje zvolené jízdy jsou již pro vás zadány.

 • Klikněte na tlačítko „Vytvořit požadavek na jízdu“.

Váš požadavek na jízdu je nyní uložen a budete automaticky spárováni s již existující jízdou.

Možnost 1 – Sdílet jízdu při zadávání požadavku na jízdu

 • Nejprve zadejte požadavek na jízdu.
 • Na konci zadávání požadavku na jízdu klikněte na tlačítko „Sdílet jízdu“.
 • Zvolte, zda chcete sdílet jen cestu tam nebo zpět, nebo obě jízdy.
 • Klikněte na tlačítko „Sdílet se sledujícími twogo“.

Vaše jízda bude následně sdílena s vašimi sledujícími, kteří nyní budou mít možnost se jí zúčastnit.

Možnost 2 – Sdílet jízdu později

 • Mezi zadanými požadavky na jízdu zvolte tu jízdu, kterou chcete sdílet, a klikněte na ni.
 • V podrobnostech o jízdě klikněte na tlačítko sdílení.
 • Zvolte, zda chcete sdílet jen cestu tam nebo zpět, nebo obě jízdy.
 • Klikněte na tlačítko „Sdílet se sledujícími twogo“.

Vaše jízda bude následně sdílena s vašimi sledujícími, kteří nyní budou mít možnost se jí zúčastnit.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

Možnost 1 – Sdílet jízdu při zadávání požadavku na jízdu

 • Nejprve zadejte požadavek na jízdu.
 • Na konci zadávání požadavku na jízdu klikněte na tlačítko „Sdílet jízdu“.
 • Zvolte, zda chcete sdílet jen cestu tam nebo zpět, nebo obě jízdy.
 • Klikněte na tlačítko „Sdílet odkaz“.
 • Zvolte, prostřednictvím jakého kanálu má být odkaz sdílen.

Vaše jízda bude následně sdílena s vašimi sledujícími, kteří nyní budou mít možnost se jí zúčastnit.

Možnost 2 – Sdílet jízdu později

 • Mezi zadanými požadavky na jízdu zvolte tu jízdu, kterou chcete sdílet, a klikněte na ni.
 • V podrobnostech o jízdě klikněte na tlačítko sdílení.
 • Zvolte, zda chcete sdílet jen cestu tam nebo zpět, nebo obě jízdy.
 • Klikněte na tlačítko „Sdílet odkaz“.
 • Zvolte, prostřednictvím jakého kanálu má být odkaz sdílen.

Vaše jízda bude následně sdílena s vašimi sledujícími, kteří nyní budou mít možnost se jí zúčastnit.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

 • Přejděte na své zadané jízdy prostřednictvím symbolu vozidla s popiskem „Jízdy“.

Pokud s vámi uživatelé sdílí jízdy, objeví se v přehledu zadaných jízd zpráva s názvem „Sdílené jízdy“.

 • Klikněte na zprávu „Sdílené jízdy“.

Zobrazí se všechny jízdy, které jsou s vámi sdíleny, chronologicky podle data a času.

 • Zvolte jízdu, které se chcete zúčastnit.
 • U příslušné jízdy klikněte na tlačítko „Přijmout“.

Přijatá jízda se automaticky objeví v přehledu vašich zadaných jízd a vy se stáváte účastníkem spolujízdy.

Poznámka: Pokud s vámi byla sdílena jízda, u které sdílející osoba zvolila roli „Řidič nebo spolujezdec“, rozhodněte se, zda chcete jízdu přijmout v roli „Řidiče“, nebo „Spolujezdce“.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

Vaše zadané požadavky na jízdu se automaticky objeví ve vašem e-mailovém kalendáři.

Poznámka: Záznamy v kalendáři od twogo jsou standardní schůzky, které jsou automaticky nastavené jako soukromé. Váš kalendář je prostřednictvím pozvánky blokován od nejdřívějšího možného odjezdu až do nejpozdějšího možného příjezdu, který jste zadali.

V kroku „doplňující informace“ mohou ženy nastavit, že chtějí být propojovány pouze s dalšími ženami. Klikněte na tlačítko „Pouze spolujezdkyně“.

Poznámka: Tato možnost nastavení se vám však zobrazí a je k dispozici pouze tehdy, pokud jste ve svém profilu uvedli ženské pohlaví.

 • Pokud jste toto nastavení ještě neprovedli, otevřete svůj profil prostřednictvím symbolu označeného „Profil“.
 • Zvolte kartu „Profil“ a klikněte na „Editovat profil“.
 • Klikněte na „Pohlaví“ a zvolte „Žena“.
 • Pokud provedete změny, uložte nastavení stisknutím tlačítka „Uložit“.

Tip: Zde naleznete instruktážní video.

Zajistěte, aby bylo místo vyzvednutí a vysazení bezpečné a pro řidiče pohodlně dostupné.

Poznámka 1: Pro vlastní bezpečnost volte zejména u jízd s neznámými osobami místa pro vyzvednutí a vysazení na veřejných místech, která jsou v noci dobře osvětlená, poskytují ochranu před nepřízní počasí a nenachází se v odlehlých oblastech.

Poznámka 2: Pokud do pole DOMOVSKÉ adresy twogo nechcete zadávat svou skutečnou adresu, zvolte místo toho bezpečné veřejné místo v její blízkosti, jako je například autobusová zastávka nebo křižovatka.

Organizací se rozumí například firma, obec, klinika, úřad, univerzita, (vysoká) škola a další.

Užíváním twogo z pozice organizace se vám otevírají následující výhody:

Obecné výhody:

 • Omezení provozu
 • Efektivnější využití parkovacích ploch
 • Podpora ochrany klimatu
 • Posílení společenské odpovědnosti firem
 • Zajištění podnikové mobility pro všechny zaměstnance

Výhody v aplikaci:

 • Úprava firmě na míru. Nabízíme vám aplikaci twogo v barvách vaší firmy a s vaším logem.
 • Zadání interních lokalit
 • Gamification
 • Funkce parkování
 • Funkce hodnocení
 • Správa služebních vozidel
 • Okruhy pro zprostředkování
 • Zobrazení podílu na nákladech
 • Platba uvnitř aplikace
 • Kyvadlová doprava

Bližší informace o aplikaci twogo a jejích výhodách naleznete zde v informační brožuře twogo, kterou si můžete stáhnout.

Pokud máte zájem využívat twogo z pozice organizace, kontaktujte nás na následující e-mailové adrese info@twogo.com.

Pendlernetz powered by twogo
Pendlernetz je značka společnosti ADAC a reprezentuje komunitu sdílených jízd. Ta je nabízena v rámci diverzifikovaného portfolia služeb společnosti ADAC jako stejnojmenná nabídka mobility v podobě digitální platformy pro spolujízdu. 
Provozovatelem Pendlernetz je společnost Schwarz Mobility Solutions GmbH ve spolupráci s ADAC. 

twogo je v rámci této kooperace poskytovatelem platformy pro značku „Pendlernetz powered by twogo“. Toto mobilní řešení na bázi cloudu je nabízeno v rámci co-brandingu a v bezplatné základní verzi bez licence pro soukromé osoby dojíždějící za prací.

Společnost Schwarz Mobility Solutions GmbH si vyhrazuje veškerá práva k mobilnímu cloudovému řešení twogo, která jsou chráněna autorskými právy a dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Společnost Schwarz Mobility Solutions GmbH je a zůstává zákonným vlastníkem stávajících autorských práv a dalších práv průmyslového vlastnictví k softwarovému řešení twogo.

Tato kooperace nemá žádné právní ani technické důsledky pro naše stávající ani budoucí firemní zákazníky, kteří využívají twogo v rámci podnikového modelu Enterprise. S kooperačním partnerem ADAC nejsou sdíleny žádné údaje o uživatelích ani informace jiného charakteru.

Nativní a webové aplikace budou v rámci kooperace mezi společnostmi ADAC a Schwarz Mobility Solutions GmbH náležitě přizpůsobovány pravidlům brandingu značky „Pendlernetz powered by twogo“. To nemá vliv na obvyklou využitelnost nebo uživatelský komfort služby twogo, ale slouží pouze k cílenému oslovení široké skupiny uživatelů.

Nabízíme vám katalog s rozsáhlým marketingovým portfoliem sestávajícím z rozmanitých, individuálně přizpůsobitelných reklamních předmětů a tiskových produktů spojených s naší platformou pro spolujízdu twogo.

Cílem je zde především podpořit spolujízdy s twogo ve vaší organizaci.

S našimi kreativními návrhy, leitmotivy a vhodnými předměty vám chceme pomoci s interní propagací udržitelného řešení mobility.

Kompletní obsah marketingového katalogu si můžete stáhnout zde.

Máte-li zájem využít marketingové materiály twogo, kontaktujte nás na následující e-mailové adrese info@twogo.com.

V prohlášení o ochraně osobních údajů twogo naleznete informace ohledně ochrany vašich údajů.

Zde naleznete prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zde naleznete zveřejněné podmínky použití platné pro používání twogo.