tilbage til startside
Pendlernetz

Denne webside kunne ikke fungere korrekt, på grund af brug af en Internet Explorer-browser.

Kolofon

Kolofon

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm, Tyskland

Tlf.: +49 (0) 0800 4689646

E-mail: info@twogo.com

Administrerende direktører: Jörg Siegel, Leonie Knorpp, Gregor Schupitza
Registreret i: Stuttgart, HRB 751331 CVR-nummer: DE297802026

A. Compliance

Compliance er et mere komplekst aspekt end nogensinde før. På den globale scene opstår der hele tiden flere og flere juridiske udfordringer. Derfor tilpasser vi løbende vores processer og systemer til de skiftende juridiske rammebetingelser. Respekt for loven hører til virksomhedens grundpiller og nævnes derfor også eksplicit i vores virksomhedsfilosofi: "Vi overholder gældende lovgivning og interne retningslinjer." Compliance er af samme grund en aktiv del af vores virksomhedskultur. Vi gør brug af et compliance-management-system, der gør det muligt for virksomhedens kunder, forretningspartnere og medarbejder at agere i henhold til ensartede og fast forankrede strukturer. Med henblik på at sikre overholdelse af vores virksomhedspolitik, er det vigtigt at registrere eventuelle forsømmelser og afvigende adfærd tidligst muligt. Dette opnår vi bl.a. gennem indberetninger om mulige brud på virksomhedens compliancepolitik. Et brud på virksomhedens compliancepolitik foreligger, hvis vores medarbejdere overtræder eller konfronteres med overtrædelser af gældende lovgivning eller interne retningslinjer i forbindelse med udøvelse af deres arbejdsopgaver i ind- såvel som udland. Overtrædelser af denne art omfatter f.eks. strafbare korruptionshandlinger, konkurrenceforvridende handlinger og kartelvirksomhed samt lovovertrædelser inden for regnskabs-, finans- og afgiftsvæsenet. Med henblik på at afdække og forhindre brud på virksomhedens compliancepolitik, er vi udover vores medarbejdere også afhængige af både vores kunder og forretningspartneres årvågenhed. Hvis du mistænker brud på virksomhedens compliancepolitik, kan du indberette din mistanke via forskellige kanaler. Uanset hvilken kanal du vælger, har du være sikker på at vi behandler din indberetning strengt fortroligt – også anonymt hvis du ønsker det.

Vores krav til leverandørkæden

Vores krav til leverandørkæden Virksomhederne i Schwarz-gruppen overholder menneskerettighederne og miljøstandarderne i egne forretningsområder såvel som globale leverandørkæder. Målet er at fremme deres gyldighed og hindre overtrædelser af dem. Sammen med deres medarbejdere, kunder, forretningspartnere og andre interessenter arbejder Schwarz-gruppens virksomheder hver dag for at fremme menneskerettighederne – især er de forpligtet til fair forretningsførelse og gode arbejds- og levevilkår.

Flere oplysninger om virksomhedsansvar -> https://jobs.schwarz/en/corporate-responsibility

B. Kontaktperson

Hvis du ønsker at indberette et muligt brud på virksomhedens compliancepolitik eller har spørgsmål til emneområdet compliance, bedes du henvende dig til vores compliance-ansvarlige kontaktperson på følgende adresse:

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Compliance
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm, Tyskland
e-mail: compliance@mail.schwarz

C. Digitalt indberetningssystem

I tillæg til de øvrige indberetningsmuligheder har vi oprettet et digitalt varslingssystem til indberetning af mulige brud på virksomhedens compliancepolitik. Alle modtagne indberetninger bearbejdes af føromtalte compliance-ansvarlige kontaktperson. Det digitale indberetningssystem er en internetbaseret løsning, der ikke kræver andre tekniske forudsætninger end en internetforbindelse. Det kan tilgås via følgende link: gå til det digitale indberetningssystem.

D. Betroet rådgiver

Vores eksterne advokat Dr. Margarete von Galen sidder klar til at besvare din henvendelse. Du kan når som helst henvende dig til hende med informationer om virksomheds- og beskæftelsesrelaterede lovovertrædelser eller forseelser. Advokat Margarete von Galen undersøger din indberetning grundigt. I tilfælde af konkrete belæg for overtrædelse af virksomhedens compliancepolitik videresendes din indberetning til den compliance-ansvarlige. Som ekstern betroet rådgiver er advokat Margarete von Galen underlagt tavshedspligt. Hun videregiver kun dine personoplysninger med dit udtrykkelige samtykke.

Margarete Gräfin von Galen
advokat med speciale inden for strafferet
Mommsenstraße 45
10629 Berlin, Tyskland

Tlf.: +49 30-310-182-0
Tlf.: +49 30-310-182-20

E-mail: galen@galen.de

Vi undersøger alle mistanker om brud på virksomhedens compliancepolitik grundigt og under fuld fortrolighed. Påviste forseelser straffes konsekvent og fair. Bemærk venligst, at vi ikke behandler henvendelser uden compliance-relevans.

Meddelelse i henhold til artikel 24, stk. 2, i Retsakten om digitale tjenester ("Digital Services Act"): 31.250 aktive brugere om måneden i gennemsnit

Centralt kontaktpunkt for medlemsstaternes myndigheder, Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd for Digitale Tjenester i henhold til artikel 11 i Retsakten om digitale tjenester ("Digital Services Act"): info@twogo.com