tilbage til startside
German Sustainability Award Design 2022

Denne webside kunne ikke fungere korrekt, på grund af brug af en Internet Explorer-browser.

Databeskyttelse

Databeskyttelseserklæring for twogo og de dermed forbundne websites og serviceydelser

Vi tager beskyttelse af dine personlige data meget alvorligt, og vi bestræber os på at informere dig grundigt om behandlingen af dine personoplysninger. Nedenstående databeskyttelseserklæring informerer dig om måden og formålene, i henhold til hvilke vi behandler dine personoplysninger, når du besøger vores website, henvender dig til os, samt bruger vores sider på de sociale medier og/eller vores twogo-app.

Dine personoplysninger indhenter vi i princippet fra dig selv. Lovgrundlaget udgøres i den forbindelse hovedsageligt EU's databeskyttelsesforordning (GDPR).

A. Dataansvarlig som defineret i art. 4 punkt 7 i DSGVO

Ansvarlig for nedenstående databearbejdning som defineret i art. 4 punkt 7 i GDPR er:

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm

e-mail: info@twogo.com

B. Besøg på vores website samt vores sider på de sociale medier

1. Kommunikation via e-mail/telefon/post/kontaktformular

1.1. Formålet med databehandlingen/retsgrundlaget
Personoplysninger, som du videregiver til os via e-mail/telefon/post/kontaktformular, behandler vi naturligvis fortroligt. Vi anvender udelukkende dine data med henblik på at behandle din forespørgsel. Retsgrundlaget for denne databearbejdning udgøres af artikel 6 styk 1 lit. f) i GDPR. Den berettigede interesse er her begrundet i vores interesse i at besvare dine forespørgsler og dermed opretholde og øge brugertilfredsheden. Hvis du inden for rammerne af de tilgængelige kontaktmuligheder formidler personoplysninger til os i forbindelse med aftaleforberedende handlinger eller håndtering af en eksisterende kontrakt, udgøres retsgrundlaget for databehandlingen af art. 6, styk 1 lit. b) i GDPR.

1.2. Modtagere/modtagerkategorier
I henhold til det konkrete tilfælde og i det omfang det er nødvendigt, overfører vi din personoplysninger til Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, Tyskland, da denne aktør på vores vegne behandler eventuelle kundehenvendelser fra dig, som du har formidlet til os telefonisk, per post, e-mail og/eller kontaktformular.

1.3. Dataudleveringspligt
Du er hverken kontraktmæssigt eller juridisk forpligtet til at stille dine personoplysninger til rådighed for os. Hvis du vælger ikke at stille oplysningerne nødvendige for besvarelsen af din henvendelse til rådighed for os, kan vi dog ikke behandle eller besvare din henvendelse.

1.4. Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperioden
Alle personoplysninger, som du giver os i forbindelse med forespørgsler, slettes eller anonymiseres på sikker vis af os senest 90 dage efter vores sidste svar til dig. Opbevaringen på 90 dage skyldes det forhold, at det i enkelte tilfælde kan forekomme, at du kontakter os igen med opfølgende spørgsmål til et allerede behandlet emne, hvorfor vi skal kunne forholde os til den forudgående korrespondance. Erfaringen har vist, at vi som regel ikke kontaktes igen mere end 90 dage efter vores sidste svar. Hvis du gør dine rettigheder som registreret person gældende, gemmes dine personoplysninger i 3 år efter det endelige svar, således at det kan dokumenteres, at vi har givet fyldestgørende oplysninger og overholdt de lovmæssige krav.
Personoplysninger, som du overfører til os i forbindelse med aftaleforberedelse- eller gennemførelse, slettes senest efter 12 år.
 

2. Følgende data behandler vi i forbindelse med besøg på dette website

2.1. Databehandlingens formål og retsgrundlag
Ved besøg på dette website oprettes protokolfiler med følgende indhold:

 • Websitet som du indlæser vores side fra;
 • IP-adressen;
 • Dato og tidspunkt for websitebesøget;
 • Klientforespørgslen;
 • http-svarkoden;
 • Den overførte datamængde; 
 • Informationer om din anvendte browser og dit anvendte styresystem.

Retsgrundlaget for denne databearbejdning udgøres af artikel 6 styk 1 lit. f) i GDPR. Den berettigede interesse udgøres her af vores interesse i at beskytte vores systemer og forhindre misbrug hhv. bedragerisk adfærd, hver gang en bruger tilgår vores website.

Hvis forberedelsen eller gennemførelsen af et kontraktforhold kræver der databehandling af føromtalte data, behandler vi dine data i henhold til art. 6 punkt 1 lit. b) i GDRP.

2.2. Modtagere/modtagerkategorier
Dine personoplysninger kan undtagelsesvist blive gjort tilgængelige for Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm i Tyskland med henblik på support og vedligeholdelse, eftersom appen twogo samt dine data på vores vegne hostes og opbevares på servere, der stilles til rådighed og drives af Schwarz IT KG.

2.3. Dataudleveringspligt
Du er hverken kontraktmæssigt eller juridisk forpligtet til at stille dine personoplysninger til rådighed for os. Så snart du indlæser vores side, vil ovenstående data af tekniske årsager dog blive behandlet. Hvis du ikke længere ønsker at stille disse data til rådighed, er du nødt til at indstille brugen af vores website helt og holdent.

2.4. Opbevaringsperiode
Vi gemmer ovenstående data i en periode på 32 dage.
 

3. Anvendelse af cookies

Vi, Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Tyskland, er ansvarlige for databehandlingen i forbindelse med anvendelsen af såkaldte cookies og andre lignende teknologier til behandling af brugerdata på alle følgende (sub-) domainer: www.twogo.com/www.twogo.de.

Cookies er små tekstfiler, der bliver gemt på din enhed (laptop, tablet, smartphone etc.), når du besøger vores websider. Cookies forvolder ingen skade på din enhed, indeholder ingen vira, trojanere eller anden malware. I cookien gemmes der informationer, der opstår i sammenhæng med den specifikt anvendte enhed. Dette betyder imidlertid ikke, at vi dermed opnår direkte viden om din identitet.

Du kan indstille din browser på en sådan måde, at den informerer dig om placeringen af cookies. Dermed bliver brugen af cookies transparent for dig. Desuden kan du indstille din browser på en sådan måde, at den generelt ikke accepterer nogen cookies eller kun cookies fra bestemte udbydere. Vi skal dog henvise til, at dette kan begrænse funktionaliteten af dette website.

3.1. Databehandlingens formål og retsgrundlag
Brugen af cookies og andre teknologier til behandling af brugerdata tjener – alt efter cookie-kategorien hhv. den anvendte teknologi – følgende formål:

 • Tekniske cookies: Tekniske cookies er med til at gøre et website brugbart, idet de muliggør grundlæggende funktioner som f.eks. sidenavigation og adgang til sikre områder på websitet. Websidet kan ikke fungere rigtigt uden disse cookies.
   
 • Personaliserede cookies: Ved hjælp af disse cookies kan vi tage hensyn til dine faktiske eller formodede præferencer med henblik på at sikre komfortabel brug af vores websider. Eksempelvis kan vi på baggrund af dine indstillinger vise vores websites på et relevant sprog for dig. Herudover undgår vi på den måde at vise dig produkter, der eventuelt ikke er tilgængelige i din region.
   
 • Statistikcookies: Disse cookies gør det muligt for os at oprette anonyme statistikker vedrørende brugen af vores tjenester, så vi kan tilpasse websitedesignet efter brugeradfærden. Disse statistikker fortæller os f.eks., hvordan vi i endnu højere grad kan tilpasse vores websites efter brugernes vaner.
   
 • Markedsføringscookies: Disse cookies gør det muligt for os at vise dig passende reklameindhold baseret på analysen af din brugeradfærd. Din brugeradfærd kan i den forbindelse også fastlægges ud fra forskellige websites, browsere eller slutenheder via et bruger-ID (entydig identifikation).

I forbindelse med brug af cookies og andre teknikker til behandling af brugerdata behandles afhængigt af formålet især følgende personoplysninger:

Nødvendige personoplysninger:

 • Autentificeringsdata til identificering af en bruger efter login, med henblik på at få adgang til autoriseret indhold ved efterfølgende besøg (f.eks. adgang til brugerens kundekonto);
 • sikkerhedsrelevante hændelser (f.eks. registrering af mange fejlslagne login-forsøg);
 • data til afspilning af multimedie-indhold (f.eks. afspilning af (produkt-) videoer udvalgt af brugeren).

Komfort:

 • Indstillinger af brugergrænsefladetilpasningen, der ikke er knyttet til en permanent identifikation (f.eks. aktivt sprogvalg).

Statistik:

 • Pseudonymiserede brugerprofiler med informationer om brugen af vores webapplikation. Disse indeholder især:
   
 • Browsertype/ -version,
 • anvendt styresystem,
 • referrer-URL (den foregående/henvisende side),
 • hostnavnet på den anvendte computer (IP-adresse),
 • klokkeslæt for serveranmodningen,
 • individuelt bruger-ID og
 • udløste events under besøget på websitet (brugeradfærd).
 • IP-adressen anonymiseres i den forbindelse regelmæssigt, således at det som udgangspunkt er udelukket, at du kan identificeres derigennem.
 • Vi samkører udelukkende bruger-ID'et med øvrige af dine data (f.eks. navn, e-mailadresse osv.), hvis du udtrykkeligt har givet separat samtykke hertil. Ud fra bruger-ID'et alene er det ikke muligt for os at identificere din person.

Markedsføring

 • Pseudonymiserede brugerprofiler med informationer om brugen af vores websider. Disse indeholder især:

 

 • IP-adresse,
 • individuelt bruger-ID;
 • potentielle produktinteresser,
 • udløste events på websitet (brugeradfærd).

 

 • IP-adresserne anonymiseres i den forbindelse regelmæssigt og det vil som udgangspunkt derfor ikke være muligt at identificere din person ad denne vej. 
 • Vi samkører udelukkende bruger-ID'et med øvrige af dine data (f.eks. navn, e-mailadresse osv.), hvis du udtrykkeligt har givet separat samtykke hertil. Ud fra bruger-ID'et alene er det ikke muligt for os at identificere din person. Vi deler eventuelt bruger-ID'erne og de dertilhørende anvendelsesprofiler med tredjepart via udbydere af reklamenetværk.

Retsgrundlaget for anvendelse af personaliserede cookies, statistikcookies, markedsføringscookies og lignende teknologier udgøres af art. 6, styk 1, lit. a) i GDPR. Retsgrundlaget for anvendelsen af teknisk nødvendige cookies og lignende teknologier udgøres af art. 6, styk 1, lit. b) i GDPR.

Du kan når som helst justere/trække dit samtykke tilbage med fremadvirkende kraft, dette dog uden at berøre retmæssigheden af den udførte databehandling frem til dette tidspunkt. Til dette formål skal du blot klikke her og foretage de ønskede indstillinger. En informationsoversigt over de anvendte cookies og øvrige teknologier, de pågældende formål med databehandlingen, varigheden af dataopbevaringen samt eventuelt involverede tredjeudbydere finder du i vores cookie-bestemmelser.

3.2. Modtagere/modtagerkategorier
I forbindelse med databehandlingen ved hjælp af cookies og lignende teknologier til behandling af brugerdata anvender vi eventuelt specialiserede serviceudbydere, særligt inden for området online-marketing. Disse serviceudbydere behandler dine data på vores vegne. Hvis du har givet samtykke til behandling af dine data i reklameøjemed, deler vi eventuelt dit bruger-ID og de dertilhørende brugerprofiler med tredjepart via udbydere af reklamenetværk. Læs om andre mulige modtagere i forbindelse med cookie-baseret databehandling i vores cookie-bestemmelser, hvor disse omtales som "udbydere".

3.3. Overførsel af data til tredjelande
Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine data til modtagere med sæde uden for EU eller EØS. Eneste undtagelse er databehandlingen ved hjælp af Google Analytics, hvis du har givet samtykke til de pågældende cookies, da denne databehandling omfatter en dataoverførsel til servere tilhørende Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Disse servere befinder sig til dels i USA. Dataoverførslen finder sted med udgangspunkt i EU's standardbestemmelser om databeskyttelse.

3.4. Dataudleveringspligt
Du er hverken kontraktmæssigt eller juridisk forpligtet til at stille dine personoplysninger til rådighed for os. Hvis du ikke ønsker, at der anvendes cookies, kan du forhindre dette via føromtalte indstillinger. Giv tilladelse til de ønskede cookie-kategorier, træk dit samtykke tilbage, eller tilpas det.

3.5. Opbevaringsperiode
Varigheden af cookie-opbevaringen fremgår af vores cookies-bestemmelser. Hvis spalten "Udløb" er markeret med "persistent", lagres den respektive cookie permanent indtil det dertilhørende samtykke trækkes tilbage.
 

4. Forsendelse af nyhedsbrev

4.1. Databehandlingens formål og retsgrundlag
Vi giver dig mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Hvis du har givet samtykke til at modtage vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse og evt. dit navn til forsendelse af (så vidt muligt individuelle) informationer om twogo samt dertilhørende kampagner, konkurrencer og nyheder.

Med dit samtykke registrerer vi din brugeradfærd på vores website. Analysen af brugeradfærden beskæftiger sig særligt med hvilke områder af det pågældende website hhv. nyhedsbrevet du bruger mest tid på, og hvilke links du her klikker på. I den forbindelse oprettes der personaliserede brugerprofiler, der tilordnes din person og/eller e-mailadresse, dette med henblik på at kunne tilpasse eventuelle reklamebaserede henvendelser i form af nyhedsbreve efter dine personlige interesser samt at forbedre websitet.

Retsgrundlaget for ovenstående databehandlinger er dit samtykke iht. artikel 6, styk 1, lit. a) i GDPR. For at sikre, at der ikke er sket fejl ved indtastningen af e-mailadressen, anvender vi den såkaldte double-opt-in-procedure: Når du har indtastet din e-mail-adresse i tilmeldingsfeltet, sender vi en e-mail med et bekræftelseslink til dig. Først når du klikker på dette bekræftelseslink, føjes din e-mailadresse til vores mailingliste.

Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet, deltagelse i undersøgelser om kundetilfredshed og oprettelse af personaliserede brugerprofiler med fremtidig virkning, f.eks. ved at du framelder dig nyhedsbrevet på vores website. Linket til afmeldingssiden finder du her  eller sidst i nyhedsbrevet. Med din afmelding betragter vi dit samtykke til oprettelse af din personaliserede brugerprofil og modtagelse af nyhedsbreve baseret på denne som tilbagekaldt. Dine brugerdata bliver slettet af os. Retmæssigheden af databehandlingen frem til tilbagetrækningen af dit samtykke berøres ikke heraf.

4.2. Modtagere/modtagerkategorier
Dine personoplysninger kan undtagelsesvist blive gjort tilgængelige for Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm i Tyskland med henblik på support og vedligeholdelse, eftersom appen twogo samt dine data på vores vegne hostes og opbevares på servere, der stilles til rådighed og drives af Schwarz IT KG.

4.3. Dataudleveringspligt
Du er hverken kontraktmæssigt eller juridisk forpligtet til at stille dine personoplysninger til rådighed for os. Det er frivilligt at modtage nyhedsbrevet og tilmeldingen sker kun med dit samtykke.

4.4. Opbevaringsperiode
Din e-mailadresse og dit navn (hvis angivet) slettes så snart du har frameldt dig nyhedsbrevet.
 

5. Anvendelse af SoMe-plugins

5.1. Databehandlingens formål og retsgrundlag
På baggrund af dit samtykke iht. art. 6 styk 1 lit. a) i GDPR anvender vi SoMe-plugins fra de sociale netværker Facebook og Twitter på vores website. Disse anvender vi for at gøre det muligt for dig at dele planlagte eller gennemførte twogo-køreture på føromtalte sociale netværker. Ansvaret for den databeskyttelseskonforme drift ligger hos de enkelte udbydere af disse sociale netværk.

Indlejringen af disse plugins sker ved hjælp af den såkaldte to-klik-metode med henblik på at sikre bedst mulig beskyttelse af brugerne på vores website. Når du besøger vores side, videregives der som udgangspunkt ikke nogen personoplysninger til udbyderne af føromtalte plugins. To-klik-metoden gør det muligt for dig at aktivere de deaktiverede SoMe-plugins. De indlejrede SoMe-plugins på vores website er i første omgang deaktiveret. Aktiveringen af disse plugins forudsætter et aktivt klik på plugin-symbolet. Først efter aktiveringen påbegyndes overførslen af personoplysninger til de enkelte udbydere af de pågældende SoMe-tjenester.

Umiddelbart efter aktiveringen opretter det pågældende plugin forbindelse til serveren tilhørende din valgte SoMe-udbyder. Denne aktivering kan når som helst deaktiveres. Deaktiveringsprocessen bevirker ikke en sletning af de allerede overførte data hos den pågældende SoMe-udbyder. Du har ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage med fremadrettet virkning. Du kan trække dit samtykke tilbage gennem deaktivering af det pågældende SoMe-plugin. Retmæssigheden af databehandlingen frem til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke berøres ikke heraf.

Vi har ingen indflydelse på de indsamlede data og databehandlingsprocesser, ligesom vi heller ikke er bekendt med det fulde omfang af dataindsamlingen for formålene hermed.

Plugin-udbyderen gemmer de indsamlede data om dig som brugerprofil og bruger herefter denne profil i reklameøjemed, til markedsforskning og/eller behovstilpasset udformning af sit website. En sådan analyse udføres frem for alt (gælder også brugere, der ikke er logget ind) med henblik på at kunne vise behovstilpassede reklamer samt informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websites. Du kan når som helst trække dit samtykke til oprettelse af disse brugerprofiler tilbage med fremadrettet virkning. Ønsker du at udøve denne rettighed, skal du henvende dig til den pågældende plug in-udbyder. Via plugins giver vi dig mulighed for at interagere med de sociale netværker og andre brugere, for derigennem at forbedre vores serviceudbud og gøre det mere interessant for dig som bruger.

Datavideregivelsen sker altså uafhængigt af, hvorvidt du har en konto hos den pågældende plugin-udbyder og er logget ind hos denne. Hvis du er logget ind hos plugin-udbyderen, knyttes de indsamlede data hos os straks med din konto hos den pågældende plugin-udbyder. Hvis du trykker på den aktiverede knap og f.eks. linker til siden, gemmer plugin-udbyderen også disse informationer i din brugerkonto og deler dem offentligt med dine kontakter. Vi anbefaler dig regelmæssigt at logge ud af dine anvendte sociale netværker, især inden aktivering af knappen, da du derved kan forhindre den netop beskrevne tilknytning af din profil til den pågældende plugin-udbyder.

5.2. Modtagere/modtagerkategorier
Vi anvender SoMe-plugins fra følgende udbydere på vores website: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland http://www.facebook.com/policy.php; yderligere informationen om dataindsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications samt http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irland; https://twitter.com/privacy.

5.3. Dataudleveringspligt
Du er hverken kontraktmæssigt eller juridisk forpligtet til at stille dine personoplysninger til rådighed for os. Hvis du ikke klikker på det viste SoMe-plugin og ikke ønsker at bruge det, opstår der ingen ulemper for dig.

5.4. Opbevaringsperiode
Vi har ingen informationer om sletning af de indsamlede data gennem plugin-udbyderne.
 

6. Vores sider på de sociale medier

6.1. Ansvarsplacering

Ansvaret for de nedenfor beskrevne dataindsamlinger- og behandlinger ligger til dels hos os, Schwarz Mobility Solutions GmbH, og til dels hos udbyderne af de enkelte SoMe-platforme. I forbindelse med bestemte former for databehandling bærer vi og platformsudbyderne ansvaret i fællesskab iht. artikel 26 i GDPR.

Vi driver følgende sider på de sociale medier:

6.2. Platformudbydernes ansvar
Vi har kun begrænset indflydelse på den databehandling (f.eks., administration af medlemmerne og de delte oplysninger), der foregår på SoMe-platformene. På de områder, hvor det er muligt for os at få indflydelse, bruger vi de tilgængelige muligheder til at påvirke udbyderne af de pågældende SoMe-platforme til at overholde et så højt databeskyttelsesniveau som muligt. Der er dog mange områder, hvor vi ikke kan påvirke platformsudbyderens databehandling, ligesom vi heller ikke har det fulde overblik over de behandlede data.

Platformsudbyderen fastlægger selv hele tjenestens IT-infrastruktur, har sine egne databeskyttelsesbestemmelser og har sit eget brugerforhold til dig (hvis du er en registreret bruger i det sociale netværk). Desuden er udbyderen alene ansvarlig for alle spørgsmål vedrørende dataene i din brugerprofil, eftersom vi som virksomhed ikke har adgang til disse. Nærmere oplysninger om databehandlingen foretaget gennem udbyderen af SoMe-platformen samt yderligere muligheder for indsigelse findes i udbyderens databeskyttelseserklæring:

6.3. Vores ansvar som Schwarz Mobility Solutions GmbH

6.3.1. Databehandlingens formål og retsgrundlag
Formålet med databehandlingen på vores SoMe-sider er at informere kunderne om serviceydelser, kampagner, konkurrencer, relevante emner og virksomhedsnyt samt at muliggøre interaktion mellem brugerne af vores SoMe-sider samt at besvare spørgsmål og kommentere på ris og ros.

Vi forbeholder os retten til at slette indhold, hvis dette skulle være nødvendigt. Vi deler eventuelt dit indhold på vores side, hvis dette hører til SoMe-platformens funktioner, ligesom vi kommunikerer med dig via SoMe-platformen. Retsgrundlaget udgøres i den forbindelse af art. 6 styk 1 lit. f) i GDPR. Databehandlingen sker med henblik på at understøtte vores PR-arbejde og kommunikation. Udbyderen har ingen mulighed for at påvirke den behandling af dine data, som vi foretager i forbindelse med kundekommunikation eller konkurrencer.

Som allerede anført, bestræber vi os på at udforme vores SoMe-sider så foreneligt med databeskyttelsen som muligt på de områder, hvor udbyderen af platformen giver os muligheder for det.

6.3.2. Modtagere/modtagerkategorier
De data, der indlæses på vores SoMe-sider, herunder f.eks. kommentarer, videoer, billeder, likes, offentlige meddelelser etc., offentliggøres gennem platformen og anvendes eller behandles ikke af os til andre formål på noget tidspunkt. Vi forbeholder os retten til at slette indhold, hvis dette skulle være nødvendigt. Dette er f.eks. tilfældet ved retskrænkende eller ulovlige indlæg, hadefulde udtalelser, sjofle kommentarer (eksplicit seksuelt indhold) eller vedhæftede filer (eksempelvis billeder eller videoer), der eventuelt måtte krænke ophavsrettigheder, personlige rettigheder eller straffelove.
Vi deler eventuelt dit indhold på vores side, hvis denne deling er en del af SoMe-platformens funktioner, ligesom vi kommunikerer med dig via SoMe-platformen. Hvis du stiller et spørgsmål til os på SoMe-platformen, henviser vi afhængigt af det nødvendige svar eventuelt også til andre sikre kommunikationsveje, der garanterer fortroligheden. Du har altid mulighed for at sende fortrolige forespørgsler til os på adressen angivet under punkt 1 eller i kolofonen.

6.3.3. Dataudleveringspligt
Du er hverken kontraktmæssigt eller juridisk forpligtet til at stille dine personoplysninger til rådighed for os. Ved en udelukkende informationssøgende anvendelse af vores SoMe-sider indhenter vi ingen personoplysninger fra dig. Hvis du ikke ønsker at stille personoplysninger til rådighed for os, kan du derfor stadig besøge vores sider. I så fald vil du dog ikke kunne anvende udvidede funktioner såsom f.eks. at sende beskeder, poste billeder eller opslag osv.

6.3.4. Opbevaringsperiode
Alle personoplysninger, som du giver os i forbindelse med forespørgsler, slettes eller anonymiseres sikkert af os senest 90 dage efter det meddelte endelige svar til dig. Opbevaringen på 90 dage skyldes det forhold, at det i enkelte tilfælde kan forekomme, at du kontakter os igen med opfølgende spørgsmål til et allerede behandlet emne, hvorfor vi skal kunne forholde os til den forudgående korrespondance. Erfaringen har vist, at vi som regel ikke kontaktes igen mere end 90 dage efter vores sidste svar. Hvis du gør dine rettigheder som registreret person gældende, gemmes dine personoplysninger i 3 år efter det endelige svar, således at det kan dokumenteres, at vi har givet fyldestgørende oplysninger og overholdt de lovmæssige krav.

Alle indlæg, som du offentliggør på denne side, forbliver i tidslinjen uden tidsmæssig begrænsning, medmindre vi sletter dem på grund af en opdatering af det tilgrundliggende emne, en lovovertrædelse eller en overtrædelse af vores retningslinjer, eller indtil du selv sletter indlægget igen. Vi har ingen muligheder for at påvirke udbyderens sletning af dine data. I den forbindelse er databeskyttelsesbestemmelserne hos den pågældende udbyder ligeledes gældende.

6.4. Ansvarsdeling
Med driften af SoMe-tjenesten indgår vi iht. art. 26 styk 1 i GDPR til dels i et delt ansvarsforhold (ansvarsdeling):

Platformsudbyderen fungerer sammen med os som fælles ansvarlig for de websporingsmetoder, der anvendes af platformsudbyderen. Websporing kan i den forbindelse også foretages uafhængigt af, hvorvidt du er logget ind eller oprettet som bruger på platformen. Som allerede forklaret har vi desværre stort set ingen indflydelse på de anvendte websporingsmetoder på SoMe-platformen. Vi kan f.eks. ikke deaktivere dem.

Retsgrundlaget for denne databearbejdning udgøres af artikel 6 styk lit. f) i GDPR. Optimeringen af SoMe-platformen og den dertilhørende fanside gælder i den forbindelse som en berettiget interesse iht. føromtalte forskrift.

Yderligere oplysninger om modtagerne eller kategorier af modtagere samt om opbevaringsperiode eller kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperioden fremgår af platformsudbydernes databeskyttelseserklæringer. Vi har ingen indflydelse på disse.

Mulighederne for at udøve dine rettigheder i forhold til at forhindre disse websporingsmetoder fremgår af platformsudbydernes databeskyttelseserklæringer. Du kan også kontakte platformsudbyderne desangående via kontaktoplysningerne angivet i deres respektive kolofoner.

Hvad angår statistikker, som udbyderen af platformen stiller til rådighed for os, har vi kun begrænsede muligheder for at påvirke og forhindre dette. Vi sørger dog for, at der herudover ikke stilles yderligere statistikker til rådighed for os.

Vær opmærksom på følgende: Det kan ikke udelukkes, at udbyderen af SoMe-platformen bruger dine profil- og adfærdsdata til at analysere dine vaner, personlige relationer, præferencer osv. Schwarz Mobility Solutions GmbH har ingen indflydelse på behandlingen eller videredelingen af dine data gennem udbyderen af SoMe-platformen.

C. Brugen af twogo

1. Oprettelse af en brugerkonto hos twogo og anvendelse af twogo

1.1. Databehandlingens formål og retsgrundlag

1.1.1. Påkrævede oplysninger ifm. brugen af twogo
Hvis du ønsker at oprette en brugerkonto hos Twogo med tanke på efterfølgende brug, er du nødt til at angive følgende oplysninger:

For- og efternavn (stamdata):

 • Vises til alle deltagerne i dine samkørselsgrupper samt dine følgere og eventuelle andre brugere, som du er i kontakt med i forbindelse med en kørselsforespørgsel.

E-mailadresse (valgfrit):

 • Bruges af brugeren til at logge ind med.
 • Vises til alle deltagerne i samkørselsgrupper formidlet gennem websitet samt dine følgere og eventuelle andre brugere, som du kommer i kontakt med i forbindelse med en kørselsforespørgsel.
 • Vi anvender herudover din e-mailadresse til kommunikation med dig, til at bekræfte åbningen af din brugerkonto og til at sende dig informationer om brugen af twogo.
 • Hvis du er licenseret bruger sender vi dig med jævne mellemrum en e-mail til den angivne e-mailadresse med opfordring til at klikke på et bekræftelseslink. På den tjekker vi, at du fortsat hører under den licenserede virksomhed.

Adgangskode:

 • Bruges af brugeren til at logge ind med.

Mobiltelefonnummer (kontaktdata):

 • Videregives til alle deltagerne i en samkørselsgruppe formidlet gennem websitet.
 • Hvis du ønsker det, anvender vi herudover dit mobilnummer til beskeder fra twogo. (Denne funktionen er kun tilgængelig i udvalgte lande. Af samme grund behandles dine data derfor også kun i disse lande til de føromtalte formål.)

Privat- og forretningsadresse (kontaktdata):

 • Automatisk indstilling af start- og slutdestination for regelmæssige ruter.
 • Anvendes til hurtig indtastning af kørselsforespørgsler samt modtagelse af relevante kørselsforslag fra twogo.

Data vedrørende kørselsforespørgslen:

 • Omfatter rollefordelingen som hhv. chauffør, passager eller begge dele; start- og slutadresse, tidligste afgangsdato & klokkeslæt, seneste ankomstdato & klokkeslæt, maksimalt antal passagerer og angivelse af, hvorvidt der er behov for ud- og hjemrejse (ink. start- og slutadresse og tidspunkt for hjemrejsen).
 • Anvendes af twogo til formidling af en passende samkørselsgruppe samt af dine følgere og de brugere, som du måtte sende en kørselsforespørgsel til.
 • Vises til den licenserede virksomhed med henblik på statistisk analyse i forbindelse med en booking af et køretøj på vegne af den licenserede virksomhed, hvis denne er din arbejdsgiver hhv. ordregiver.

Køretøjsoplysninger:

 • Hvis du anvender twogo som chauffør, er disse angivelser nødvendige for brugen af twogo.
 • Omfatter mærke, model, farve, nummerplade. Hvis du som chauffør tilbyder andre passagerer at køre med, videregives dine køretøjsoplysninger til alle medpassagerer i den formidlede samkørselsgruppe.
 • Følgerne samt eventuelle brugere, du måtte sende en kørselsforespørgsel til, oplyses om antal ledige pladser samt din ønskede rolle.

Oplysninger om din arbejdsgiver (ved selvstændige/freelancere oplysninger om ordregiveren):

 • Vi bruger din anvendte e-mailadresse i forbindelse med profiloprettelsen hos twogo eller en eventuel token til at kontrollere, om du er (selvstændig) samarbejdspartner hos en licenseret virksomhed, så vi kan tilordne dig denne virksomhed og tilbyde dig udvidede funktioner i twogo.

Vi behandler disse data på grundlag af art. 6 styk 1 lit. b) i GDPR, så vi kan oprette og tilbyde dig en brugerkonto samt stille twogo til rådighed og knytte dig sammen med de kørselsønsker og samkørselstilbud, som du opretter eller deltager i under brugen af vores tjeneste. Herudover bruges disse oplysninger til informationsudveksling med dig og dine følgere samt medpassagerer i forbindelse med kørselsforespørgsler hhv. formidlinger af samkørselsgrupper.

1.1.2. Frivillige oplysninger
På din brugerkonto hos twogo har du mulighed for frivilligt at indtaste yderligere data. Afhængigt af de indtastede data behandler vi udover føromtalte nødvendige data især følgende data:

Lokalitetsdata:

 • Videregives til de andre deltagere i dit kørselsfællelsskab, hvis appen er installeret og hvis lokalitetsfunktionen er aktiveret i appen. Dette gør det nemmere for deltagerne at finde hinanden i det offentlige rum.

Køretøjsoplysninger:

 • Hvis du kun anvender twogo som passager, er disse oplysninger frivillige.
 • Omfatter mærke, model, farve, nummerplade. Hvis du som chauffør tilbyder andre passagerer at køre med, videregives dine køretøjsoplysninger til alle medpassagerer i den formidlede samkørselsgruppe.
 • Følgerne samt eventuelle brugere, du måtte sende en kørselsforespørgsel til, oplyses om antal ledige pladser samt din ønskede rolle.

Steder (f.eks. bygninger på firmaområdet som start- og slutdestination)

 • Anvendes med henblik på at tilbyde brugeren (firmaspecifikke) forhåndsdefinerede steder for hurtigere indtastning.

Kaldenavn/pseudonym

 • Kan anvendes af brugeren, når denne deltager i konkurrencer arrangeret af twogo eller ikke ønsker at optræde med sit rigtige navn på topscorer-listen.

Foto

 • Anvendes til individualisering af din profil og videresendes til medpassagerer i de formidlede samkørselsgrupper med henblik på gensidig identifikation.
 • Vises i forbindelse med følger-funktionen. Hos den bruger (chauffør/medpassager) du ønsker at følge, vises dit foto på listen over vedkommendes følgere. Herudover vises dit foto på listerne til de brugere, som følger dig, samt på de kørselsforslag, som du vælger at dele med de brugere, der følger dig. Andre brugere kan følge dig efter at I begge har deltaget i en samkørselstur på twogo, eller hvis de pågældende brugerne modtager en eksplicit invitation fra dig.

Køn

 • Anvendes i de tilfælde, hvor kvindelige brugere kun ønsker at køre med en kvindelig chauffør eller kvindelige medpassagerer.

Billede af dit køretøj:

 • Anvendes til individualisering af din profil og videresendes til medpassagerer i de formidlede samkørselsgrupper med henblik på gensidig identifikation.

Hvis du anvender pointkontoen hos twogo, anvendes dataene fra dine kørselsforespørgsler og formidlede samkørselsture (i rollen som chauffør eller medpassager samt ved ikke-formidlede kørselsforespørgsler) til ajourføring af din pointkonto.

Hvis du anvender twogo som licenseret bruger og ønsker at deltage i en konkurrence arrangeret af din licenserede virksomhed på twogos platform, videregiver vi i denne forbindelse dit navn, dine indsamlede point i forbindelse med konkurrencen samt din e-mailadresse til den licenserede virksomhed.

Vi behandler disse data på grundlag af art. 6 styk 1 lit. b) i GDPR, så vi kan oprette og tilbyde dig en brugerkonto samt stille twogo til rådighed og knytte dig sammen med de kørselsønsker og samkørselstilbud, som du opretter eller deltager i under brugen af vores tjeneste. Herudover bruges disse oplysninger til informationsudveksling med dig og dine følgere samt medpassagerer i forbindelse med kørselsforespørgsler hhv. formidlinger af samkørselsgrupper.

1.2. Modtagere/modtagerkategorier
Dine personoplysninger kan i det omfang det er nødvendigt blive videregivet til andre brugere af twogo med henblik på at kunne stille forskellige twogo-serviceydelser til rådighed for dig. Hvis der i den forbindelse er tale om licenserede brugere, kan de videregivne data herudover også være tilgængelige for den licenserede virksomhed, som den pågældende bruger hører ind under, eftersom denne virksomhed som regel vil have adgang til den licenserede brugers e-mailadresse, som data vedrørende dig evt. overføres til. Formålet med denne dataoverførsel samt de mulige modtagerkategorier kan ses i punkterne under styk 1.1.

Hvis du er licenseret bruger, kan din licenserede virksomhed udnævne en eller flere personer, der gøres til administratorer af licensversionen fra twogo. Med henblik på support har disse administratorer adgang til alle dine personoplysninger og informationer om kørte ture hhv. ønsker om kørelejlighed, ligesom de kan deaktivere hhv. aktivere din konto. Hvis du som licenseret bruger anvender en samkørselsbil tilhørende din licenserede virksomhed i forbindelse med en booking, kan statistiske analysetal (se også punkt 4) vedrørende din oprettede køretur blive videresendt til den licenserede virksomhed.

Hvis du deltager i en samkørselstur som chauffør i en samkørselsbil tilhørende en licenseret virksomhed, kan statistiske analysetal (se også punkt 4) vedrørende din køretur blive videresendt til den licenserede virksomhed. Dette gælder også, selvom du ikke er licenseret bruger og dermed ikke er tilknyttet den licenserede virksomhed som (freelance) medarbejder.

Hvis du er licenseret bruger, og din licenserede virksomhed stiller reserverede parkeringspladser til rådighed, videregiver vi, hvis dette ønskes af den licenserede virksomhed, din nummerplade til berettigede personer i denne virksomhed med henblik på kontrol af parkeringstilladelsen, dette hvis du er chauffør i et formidlet eller endnu ikke formidlet kørselsfællesskab.

Dine personoplysninger kan undtagelsesvist blive gjort tilgængelige for Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm i Tyskland med henblik på support og vedligeholdelse, eftersom appen twogo samt dine data på vores vegne hostes og opbevares på servere, der stilles til rådighed og drives af Schwarz IT KG.

I henhold til det konkrete tilfælde og i det omfang det er nødvendigt, overfører vi din personoplysninger til Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, Tyskland, da disse på vores vegne behandler eventuelle kundehenvendelser fra dig, som du har formidlet til os telefonisk, per post og/eller per e-mail.

Derudover kan dine persondata årsagsbegrundet og kun i nødvendigt omfang være tilgængelige for yderligere modtagere, såfremt dette er nødvendigt for brugen af twogo.

1.3. Dataudleveringspligt
Du er hverken kontraktmæssigt eller juridisk forpligtet til at stille føromtalte data til rådighed for os, hvis du ikke er interesseret i at bruge twogo. Ønsker du omvendt at bruge twogo og i den forbindelse oprette en brugerkonto, er du i henhold til vores anvendelsesbetingelser forpligtet til at indtaste de påkrævede oplysninger fuldstændigt og sandfærdig vis.

1.4. Opbevaringsperiode
Vi sletter dine personoplysninger i henhold til følgende:

Navn e-mailadresse, adgangskode:

 • Slettes 7 dage efter oprettelse af brugerkontoen, hvis den ikke bekræftes. 
 • Slettes efter 365 dages inaktivitet for bekræftede brugerprofilers vedkommende. 
 • Slettes ved udløb af licens: Hvis du er licenseret bruger og licensen tilhørende din licenserede virksomhed udløber, slettes din brugerkonto hos twogo ved licensens udløb.
 • Sletning af din brugerberettigelse, hvis din licensadgang ikke er berettiget.
 • Øjeblikkelig sletning, hvis du sletter din brugerkonto.

Øvrige profildata:

 • Slettes efter 365 dages inaktivitet for bekræftede brugerprofilers vedkommende.
 • Sletning ved udløb af en licens: Hvis du er licenseret bruger og licensen tilhørende din licenserede virksomhed udløber, slettes din brugerkonto hos twogo ved licensens udløb.
 • Sletning af din brugerberettigelse, hvis din licensadgang ikke er berettiget.
 • Øjeblikkelig sletning, hvis du sletter din brugerkonto.

Data vedrørende kørselsforespørgsel (start- og slutdestination, tidligste afgangsdato & klokkeslæt, seneste ankomstdato & klokkeslæt)

 • Øjeblikkelig sletning ved annullering af kørselsforespørgslen gennem brugeren
 • Sletning 41 dage efter kørselsaftalen.
   

2. Data i forbindelse med brugen af twogo via en webbrowser

2.1. Retsgrundlag for databearbejdningen
Hvis du anvender twogo via en webbrowser, behandler vi, uafhængigt af en mulig behandling af føromtalte data, særligt følgende af dine personoplysninger:

 • Den dato du tilgår tjenesten, og hvilken handling du har gennemført. Disse oplysninger anvender vi til supportformål og til måling af brugshyppighed.
 • I samme ombæring registrerer vi også din IP-adresse. Denne oplysning er nyttig i forbindelse med afværgelse af systemangreb samt fejlafhjælpning ved driftsfejl.
 • Se databeskyttelseserklæringen vedrørende brugen af vores website for yderligere oplysninger herom.

Vi behandler disse data på grundlag af art. 6 styk 1 lit. b) i GDPR, så vi kan oprette og tilbyde dig en brugerkonto samt stille twogo til rådighed for dig.
 

3. Data i forbindelse med brugen af twogo via twogo-appen

3.1. Retsgrundlag for databearbejdningen
Hvis du anvender twogo-appen, behandler vi, uafhængigt af en mulig behandling af føromtalte data, særligt følgende af dine personoplysninger:

 • Den dato du tilgår tjenesten, og hvilken handling du har gennemført. Disse oplysninger anvender vi til supportformål og til måling af brugshyppighed.
 • I samme ombæring registrerer vi også din IP-adresse. Denne oplysning er nyttig i forbindelse med afværgelse af systemangreb samt fejlafhjælpning ved driftsfejl.
 • Din enhedsidentifikation, entydigt nummer på slutenheden (IMEI = International Mobile Equipment Identity), mobilbrugerens ID-nummer (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), mobilnummer (MSISDN), MAC-adresse til brug af wi-fi, navn på din mobile slutenhed, e-mailadresse

anvendelse af push-notifikationer

 • Hvis du anvender twogo apps til Android eller iOS, informeres du om kørselsforespørgsler og statusændringer for din køreture via push-notifikationer. Til dette formål får din mobiltelefon, første gang appen åbnes (efter installationen, inden login), tildelt et såkaldt Device-ID fra Firebase Cloud Messaging Service på vegne af virksomheden Google (FCM) hhv. Apple Push Notification Service (APNS) til brug af twogo-appen.
 • Når du logger ind på twogo via appen, bliver det oprettede Device-ID knyttet til din brugerkonto. I forbindelse med meddelelser om kørselsforespørgsler eller statusændringer for dine køreture (f.eks. oprettelse af en køretur eller ændring eller annullering af en oprettet køretur), sender twogo krypterede meddelelser til FCM-serveren hhv. APNS. FCM-serveren eller APNS sender disse meddelelser til din mobiltelefon. Android- eller iOS-operativsystemet videredirigerer meddelelserne til twogo-appen på enheden. Twogo-appen afkoder meddelelserne og udfører den pågældende handling (f.eks. indlæsning af kørselsdata fra en aktualiseret køretur fra twogo-serveren, udlogning af bruger osv.).
 • Vi gør opmærksom på, at serveren anvendt til Base Cloud Messaging (GCM) Service og Apple Push Notification Service (APNS) eventuelt befinder sig uden for anvendelsesområdet "Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF".
 • Via disse servere overføres dog ingen data, ud fra hvilke der kan skabes forbindelse til din person. Hverken Google eller Apple modtager altså personrelaterede- eller henførbare data om dig.

Vi behandler disse data på grundlag af art. 6 styk 1 lit. b) i GDPR, så vi kan oprette og tilbyde dig en brugerkonto samt stille twogo til rådighed for dig. Til visse formål behandler vi de nævnte data på grundlag af art. 6 styk 1 lit. f) GDPR. Vores legitime interesse består i den forbindelse i at kunne garantere teknisk stabilitet og sikkerhed under brug af tjenesten.

3.2. Modtagere/modtagerkategorier
Dine personoplysninger kan undtagelsesvist blive gjort tilgængelige for Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm i Tyskland med henblik på support og vedligeholdelse, eftersom appen twogo samt dine data på vores vegne hostes og opbevares på servere, der stilles til rådighed og drives af Schwarz IT KG.

For at vi kan stille vores tjeneste til rådighed gør vi brug af lokaliseringstjenester fra HERE Europe B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Holland. I den forbindelse overføres følgende data: Start- og slutdestination, køreturens starttidspunkt samt din IP-adresse. I henhold til det konkrete tilfælde og i det omfang det er nødvendigt, overfører vi din personoplysninger til Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, Tyskland, da disse på vores vegne behandler eventuelle kundehenvendelser fra dig, som du har formidlet til os telefonisk, per post og/eller per e-mail.

Derudover kan dine persondata årsagsbegrundet og kun i nødvendigt omfang være tilgængelige for yderligere modtagere, såfremt dette er nødvendigt for brugen af twogo.

3.3. Dataudleveringspligt
Du er hverken kontraktligt eller lovmæssigt forpligtet til at stille føromtalte personoplysninger til rådighed for os. Hvis du ikke stiller dine data til rådighed for os, kan vi dog ikke give dig adgang til twogo via twogo-appen.

3.4. Opbevaringsperiode
Vi gemmer ovenstående data i en periode på 32 dage.

3.5. Google Analytics for Firebase
Gennem analyseredskabet Google Analytics for Firebase kan vi se, hvor mange brugere som har installeret twogo-appen. Vi kan desuden se, at en person har klikket på vores en af vores reklameopslag (f.eks. på Facebook) og ad den vej er blevet sendt videre til download af twogo-appen. Vi indsamlet og modtager dog ingen personhenførbare informationer i denne sammenhæng. De indsamlede informationer ved hjælp af Google Analytics for Firebase har udelukkende til formål at oprette statistikker om effektiviteten af vores reklamekampagner. Retsgrundlaget for denne databearbejdning udgøres af artikel 6 styk 1 lit. f) i GDPR. Den berettigede interesse udgøres her af vores interesse i optimering af twogo-appen og måling af reklameopslagenes effektivitet.

3.6. Firebase Crashlytics
Hvis twogo-appen crasher, modtager vi anonyme data, der viser brugerens senest anvendte app-funktion forud for nedbruddet. Disse data vedrører udelukkende twogo-appen og dennes funktioner og kan ikke tilordnes individuelle brugere. Disse data bruges udelukkende til fejlanalyse.
 

4. Anvendelse af data til statistiske formål

4.1. Retsgrundlag for databearbejdningen
Hvis du anvender twogo som licenseret bruger, indsamler vi under din brug af twogo først og fremmest følgende data med henblik på statistisk analyse. Disse informationer er ikke længere tilknyttet én person. Her er der i stedet tale om aggregerede og dermed anonymiserede data, der består af følgende informationer:

4.1.1. Brugerstatistik

 • Privatadresse [kun angivelse af by. Hvis der er færre end 5 brugere registreret i denne by, angives kun land]
 • Køn [kun hvis der er mindst 5 brugere af samme køn registreret i en by]
 • Dato for seneste aktivitet [kun hvis mindst 5 brugere var aktive på samme dag, ellers vises et aggrereret tal for måneden (vises som 01.måned.år) eller året (vises som 01.01.år)]
 • Har uploadet et profilbillede [j/n]
 • Har angivet køretøjsdata [j/n]
 • Har uploadet et køretøjsbillede [j/n]
 • Dato for registrering
 • Minimumsvarighed (i procent) af den samlede køretur
 • Køretursformidling begrænset til kvinder [j/n, kun hvis kvinde er angivet som køn]
 • Maksimal omvejstid (i minutter) • foretrukne rolle (chauffør/passager/begge)
 • Dato for registrering [hvis mindst 5 brugere har registreret sig på samme dag, ellers aggregeret tal for måneden (vises som 01.måned.år) eller året (vises som 01.01.år)]

4.1.2. Statistik over kørselsforespørgsler ud fra organisationens placering

 • Ønsket rolle for denne køretur
 • Køreturen er formidlet [j/n]
 • Brugeren er chauffør [j/n]
 • Start-/slutdato [afrundet til fulde time]
 • Start-/slutdestination [kun by]
 • Dato for seneste aktivitet
 • Afstand per kørte strækning
 • Antal ledige pladser til medpassagerer
 • Maksimal omvejstid
 • Potentielle besparelser [CO2 og kr.]
 • Brugergrænsefladen som forespørgslen blev oprettet igennem [kalender, web, app]
 • Brugeren har frigivet sin placering, så den er synlig for medpassagerer [j/n]

4.1.3. Dagsstatistik per organisationsplacering

 • Antal blokerede brugere, der på skæringsdagen ikke kunne bruge tjenesten
 • Antal brugere, der ikke har bekræftet deres e-mailadresse

Vi behandler dataene på baggrund af art. 6 styk 1 lit. f) i DSGVO. Vores berettigede interesse består i at stille føromtalte data i den angivne form til rådighed for vores licenserede kunder, eftersom dette er en del af vores servicetilbud til vores forretningskunder.

4.2. Modtagere/modtagerkategorier
Statistiske data kan undtagelsesvist blive gjort tilgængelige for Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm i Tyskland med henblik på support og vedligeholdelse, eftersom appen twogo samt dine data på vores vegne hostes og opbevares på servere, der stilles til rådighed og drives af Schwarz IT KG.

Statistiske data sendes til din arbejdsgiver/ordregiver, hvis denne er licenseret forretningskunde hos twogo og du i kraft af din funktion anvender twogo som licenseret bruger. Derudover kan dine persondata årsagsbegrundet og kun i nødvendigt omfang være tilgængelige for yderligere modtagere, såfremt dette er nødvendigt for brugen af twogo.

4.3. Dataudleveringspligt
Du er hverken kontraktmæssigt eller juridisk forpligtet til at stille føromtalte data til rådighed for os. Dataene opstår dog, så snart du bruger twogo og behandles af os i forhold til de angivne formål og på den angivne måde.

4.4. Opbevaringsperiode
Vi opbevarer ovenstående statistiske data i en periode på et år. Uafhængigt heraf kan dataene desuden blive opbevaret i længere tid af din arbejdsgiver/ordregiver, hvilket vi ikke har nogen indflydelse på.

D. Dine rettigheder som registreret person

Du har ifølge art. 15, styk 1 i GDPR ret til gratis at få oplyst, hvilke personoplysninger der er registreret om din person.

Derudover har du ved forvisning af de lovbestemte forudsætninger ret til berigtigelse (Art. 16 GDPR), sletning (art. 17 GDPR) og begrænsning af behandling (art. 18 GDPR) af dine personoplysninger.

Såfremt databehandlingen sker på grundlag af art. 6, styk 1 lit. e) eller lit. f) i GDPR, har du ifølge art. 21 i GDPR ret til at gøre indsigelse. Såfremt du gør indsigelse over en databehandling, ophører den fremadrettet, medmindre den dataansvarlige kan påvise tvingende beskyttelsesværdige grunde til yderligere behandling, som tilsidesætter den registrerede persons ret til at gøre indsigelse.

Såfremt du selv har stillet de behandlede data til rådighed, har du ret til dataoverførsel ifølge art. 20 GDPR. Såfremt databehandlingen sker på grundlag af et samtykke i henhold til art. 6, styk 1 lit. a) eller art. 9, styk 2 lit. a) i GDPR, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremadvirkende kraft, uden at dette påvirker retmæssigheden af den udførte databehandling frem til dette tidspunkt.

I ovenstående tilfælde, hvis du har spørgsmål eller i tilfælde af klager, skal du kontakte den tilsynsførende for databeskyttelse pr. brev eller e-mail. Derudover har du ret til at klage til en datatilsynsmyndighed. Henvend dig i den forbindelse til datatilsynet i dit bopælsland, eller der hvor den databehandlingsansvarlige er hjemmehørende.

E. Henvendelse til den dataansvarlige

Hvis du har yderligere spørgsmål om behandlingen af dine data eller om udøvelse af dine rettigheder, kan du henvende dig til den dataansvarlige:

datenschutz süd GmbH
– Stikord Schwarz Mobility Solutions –
Wörthstraße 15
97082 Würzburg

E-mail: office@datenschutz-sued.de