Vissza a Kezdőlapra

A Microsoft Internet Explorer böngésző használata esetén előfordulhat, hogy a weboldal nem működik megfelelően.

Általános Használati Feltételek

Általános Használati Feltételek

Állapot: 2020. március

A jelen Általános Használati Feltételek a twogo használatára vonatkoznak. A „twogo” a Schwarz Mobility Solutions GmbH (Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Németország, Stuttgarti Cégbíróság, HRB 751331) („Szolgáltató”, „mi”) mobil-, felhőalapú szoftvere, amelyet kifejezetten az ingázás, valamint üzleti utak és kiküldetések során felmerülő igények kielégítésére fejlesztettek ki. A következő rendelkezéseknek megfelelően használható a www.twogo.com domainen „szoftver mint szolgáltatás” (SaaS) megoldásként és/vagy mobilalkalmazás formájában, a szolgáltató összes kapcsolódó szolgáltatásával együtt („twogo-szolgáltatások”). Az Általános Használati Feltételek két részre oszlanak. Az A. részben találhatók az „Általános rendelkezések”, a B. részben pedig a „Speciális rendelkezések”. Az A. rész a twogo-szolgáltatások összes felhasználójára vonatkozik. A B. rész kiegészítésként szolgál a vállalati ügyfeleinknél dolgozó alkalmazottak és szabadúszók számára, akiknek vállalati ügyfeleink lehetővé teszik a twogo-szolgáltatások használatát az adott vállalaton belül („Jogosult felhasználó”). Ezek az Általános Használati Feltételek akkor is érvényesek, ha Németországon kívülről használja a twogo-szolgáltatásokat, valamint ha a twogo-szolgáltatásokhoz való hozzáférést részben vagy teljes mértékben más webhelyek vagy mobileszközökhöz készült szoftveralkalmazások („mobilalkalmazás”) teszik lehetővé.

A. Általános rendelkezések

1 A twogo-szolgáltatások működése

A twogo  egy autómegosztó szolgáltatás, amely segíti az utazóközönségek szervezését a munkába való eljutás, üzleti utak és kiküldetések során. Az egyes twogo-szolgáltatásokról itt találhat további információkat.

2 A változtatás jogának fenntartása

A Szolgáltató jogosult arra, hogy észszerű okokból bármikor módosítsa a jelen Általános Használati Feltételeket. Észszerű okok többek között a következők lehetnek: a meglévő funkciók vagy jellemzők javítása, új funkciók vagy jellemzők hozzáadása, tudományos és műszaki újdonságok beépítése, megfelelő műszaki módosítások a twogo-szolgáltatások működésének vagy biztonságának garantálása érdekében, jogi vagy szabályozási követelmények teljesítése. A szerződésmódosításokról a Szolgáltató megfelelő módon (pl. e-mailben) előzetesen tájékoztatja Önt. Ez a tájékoztatás információkat tartalmaz a tervezett módosításokról és az Önnek a szerződésmódosítás elutasítására vonatkozó jogáról, valamint arról, hogy hová kell küldenie az elutasító nyilatkozatot. A módosítások elfogadottnak tekinthetők, ha 30 napon belül nem utasítja el őket. A szerződésmódosítás életbe lépésétől az Általános Használati Feltételek összes korábbi verziója érvényét veszti. Ha a Szolgáltató számára időben történő elutasítás esetén nem fogadható el a szolgáltatás meglévő Általános Használati Feltételek melletti biztosítása, a Szolgáltató felmondási idő nélkül felmondhatja az Ön szerződését.

3 Regisztráció

3.1 A twogo-szolgáltatások használatához szükség van regisztrációra és a profil megfelelő aktiválására.

3.2 Csak akkor regisztrálhat, ha teljes mértékben cselekvőképes. Kiskorúak regisztrációja tilos. A regisztrációt csak egyszer végezheti el, és csak egy felhasználói profilt hozhat létre. A felhasználói profil nem ruházható át harmadik személy számára.

3.3 A regisztráció során kötelessége a szükséges adatok hiteles és hiánytalan megadása. A regisztrációkor megadott adatokat érintő változásokról haladéktalanul, külön kérés nélkül tájékoztatnia kell minket, illetve úgy kell módosítania az adatokat, hogy megfeleljenek a tényleges körülményeknek. Felhasználói profiljának létrehozásakor lehetősége van az igazi nevének és egy becenévnek/álnévnek a megadására is.

3.4 Fenntartjuk a jogot arra, hogy felhasználói profilját a regisztráció feltételeinek ellenőrzése alapján aktiváljuk. A használati szerződés megkötése tehát nem automatikus.

4 Használati jogok gyakorlása

4.1 Amint aktiváltuk a profilját, megkezdheti a twogo-szolgáltatások használatát a termékáttekintésben feltüntetett célokra és az ott részletesebben leírt módon. Tilos minden egyéb felhasználás, módosítás, sokszorosítás, terjesztés vagy egyéb használat, beleértve a képek, illusztrációk, a dizájn és az alapul szolgáló számítógépes programok és adatbankok sokszorosítását és terjesztését is.

4.2 Ön köteles a bejelentkezési adatait titokban tartani, és úgy tárolni azokat, hogy ne férhessen hozzájuk harmadik fél. Megfelelően bonyolult jelszót kell használnia, amelyet rendszeres időközönként cserélnie kell. A jelszóval védett területeket minden használat után kijelentkezéssel kell elhagyni. Amennyiben tudomására jut, hogy harmadik fél hozzáférést szerzett az Ön bejelentkezési adataihoz, és/vagy visszaélésszerűen használja a bejelentkezési adatait, haladéktalanul jelentenie kell azt.

4.3 Ön a felelős a saját bejelentkezési adataival végzett összes tevékenységért, a felhasználó által létrehozott tartalmakat is beleértve, amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy a bejelentkezési adatok az Ön közreműködése nélkül ismertté váltak egy harmadik fél számára.

4.4 A jelen Általános Használati Feltételek megsértése esetén jogosultak vagyunk a következőkre:

  • az Ön személyes figyelmeztetésére;
  • a twogo-szolgáltatások Ön általi használatának részleges korlátozására; valamint
  • az Ön bizonyos twogo-szolgáltatásokhoz vagy összes twogo-szolgáltatáshoz való hozzáférésének ideiglenes vagy végérvényes letiltására.

Ez arra az esetre is vonatkozik, amikor további jogos érdekünkben állnak az említett intézkedések, különös tekintettel a többi felhasználó csalárd vagy jogellenes tevékenységektől való védelme érdekében.
Az említett intézkedések kiválasztására és alkalmazására megfelelő mérlegelés után kerül sor. Megfelelő mértékben figyelembe vesszük az Ön jogos érdekeit, pontosabban: a két fél érdekeinek mérlegelésekor figyelembe vesszük, hogy az adott vétség esetén milyen mértékben kell Önt hibásnak tekinteni.

5 Magatartási kódex

A twogo használata során be kell tartania bizonyos magatartási szabályokat, hogy minden résztvevő számára garantálható legyen a biztonság és a rendeltetésszerű használat. A következők semmilyen körülmények között sem megengedettek:

5.1 jelszavai átadása harmadik félnek, vagy harmadik fél felhasználónevének és jelszavának Ön általi használata;

5.2 az Ön felhasználói profiljának/bejelentkezési adatainak vagy a twogo-szolgáltatásoknak, illetve azok részeinek eladása, bérbe adása, allicencbe adása;

5.3 olyan szerzői jogi információk, márkajogokra vagy szellemi tulajdonnal kapcsolatos egyéb jogokra vonatkozó hivatkozások eltávolítása vagy módosítása, amelyek a tartalmakban vagy a twogo-szolgáltatásokban találhatók meg, vagy ezeken keresztül adhatók át;

5.4 a Szolgáltató vagy harmadik fél által a tartalmak vagy szolgáltatások védelmét szolgáló technológiák megkerülése;

5.5 a twogo-szolgáltatások vagy a velük kapcsolatos rendszerek vagy hálózatok, illetve a bennük található adatok integritásába való beavatkozás vagy erre tett kísérlet;

5.6 a twogo-szolgáltatások vagy a bennük található tartalmak vagy azok részeinek másolása, továbbterjesztése, sokszorosítása, rögzítése, átadása vagy nyilvánosan hozzáférhetővé tétele, amit nem fednek az Ön használati jogai, vagy ami az érvényes jogszabályi előírások értelmében nincs kifejezetten engedélyezve;

5.7 bármilyen típusú kártékony programok mentése, becsempészése vagy átvitele;

5.8 olyan felhasználói tartalmak létrehozása, átvitele vagy terjesztése, amelyek ártalmasak a kiskorúak számára, rágalmazók, sértők, diszkriminálók, fenyegetők, zaklatók (például „stalking” formájában), obszcének vagy más módon illegálisak, illetve amelyek célja valamilyen (bármilyen jellegű) tiltott tevékenység elkövetése vagy elkövetésének elősegítése, többek között a szellemi tulajdonjogok vagy személyiségi és/vagy adatvédelmi jogok megsértése esetén.

6 Szellemi tulajdon, jogfenntartás

6.1 Most és a későbbiekben is a Szolgáltató a twogo-szolgáltatásokkal kapcsolatos szerzői és más ipari tulajdonjogok jogbirtokosa.

6.2 Amennyiben a Szolgáltató mobilalkalmazáson keresztül, mobileszközökre letölthető twogo-szolgáltatásokat biztosít, ezeket nem adják át vagy adják el Önnek, és a twogo-szolgáltatások sokszorosítására való összes jog a mobilalkalmazás mobileszközre való telepítése után is a Szolgáltatónál és annak licencadóinál marad.

6.3 A twogo-szolgáltatások lehetnek harmadik felek alkalmazásaiba és szolgáltatásaiba („Harmadik felek alkalmazásai”) integrálva, valamint adott esetben interakciót folytathatnak ezekkel a twogo-szolgáltatások biztosítása érdekében. A Harmadik felek ilyen alkalmazásainál és eszközeinél saját feltételek és adatvédelmi rendelkezések lehetnek érvényben, és ezek érvényesek a Harmadik felek alkalmazásainak és eszközeinek használatára. A Szolgáltató nem garantálja a Harmadik felek alkalmazásainak és eszközeinek a twogo-szolgáltatásokkal való kompatibilitását vagy állandó kompatibilitását. A Szolgáltató nincs hatással a Harmadik felek ezen alkalmazásainak kialakítására és tartalmára, és ezért nem is vállal felelősséget a Harmadik felek alkalmazásainak viselkedéséért, működéséért, tartalmaik aktualitásáért, hitelességéért, hiánytalanságáért, és kifejezetten elkülönül a Harmadik felek alkalmazásainak tartalmától.

7 A twogo-szolgáltatások korlátozásai és módosításai

A Szolgáltató nem köteles a twogo-szolgáltatásokat frissíteni. A Szolgáltató nem tartozik Önnek a twogo-szolgáltatások bizonyos szintű rendelkezésre állásának biztosításával, és Önnel szemben kizárólag a rosszhiszeműen elhallgatott hibákért kezeskedik a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

8 Információ és felmentés harmadik felek követelései esetén

8.1 Ön a Szolgáltatót haladéktalanul, megfelelő mértékben tájékoztatja minden Ön ellen, jogi vagy nem jogi úton benyújtott olyan követelésről, amely harmadik felek szerzői vagy egyéb ipari tulajdonjogainak a megrendelt twogo-szolgáltatások használata során történő vélelmezett megsértésével kapcsolatosak („védjegybitorlási kereset”). Ilyen esetekben a Szolgáltató átveszi az összes jogi és nem jogi védelmi tevékenység irányítását és koordinálását a védjegybitorlási keresetekben. Ön azonban megfelelő mértékben támogatja a Szolgáltatót a védjegybitorlási kereset rendezése és/vagy az ellene való védekezés során, és nem végez olyan tevékenységeket, amelyek hátrányosan befolyásolhatnák a jogi védekezést. Ha a védjegybitorlási keresetről szóló információ kézhezvételét követő harminc napon belül a Szolgáltató nem veszi át a védelmi tevékenységek irányítását, akkor Ön jogosult a védelem önálló gyakorlására, és a Szolgáltató ilyen helyzetben a 3. mondatnak megfelelő támogatást nyújt Önnek.

8.2 A Szolgáltató felmenti Önt az összes jogerősen fellépő kártérítési kötelezettség alól, amelyek harmadik felek szerzői vagy egyéb ipari tulajdonjogainak a twogo-szolgáltatások használata során történő megsértése miatt keletkeztek, valamint a felmenti Önt a jogi védelemre fordított észszerű költségek alól.

9 Felelősségkorlátozások

9.1 A felhasználó által létrehozott tartalmak esetén a Szolgáltató kizárólag az Ön, illetve a mindenkori jogosult felhasználó által megadott információkat használja. Ezen információk hitelességét és aktualitását nem ellenőrizzük. A felhasználó által létrehozott tartalmakért nem felelős a Szolgáltató. A Szolgáltató által okozott károkért a Szolgáltató kizárólag a következő rendelkezések szerint felelős:

9.2 A Szolgáltató csak olyan károkért felelős, amelyek a jelen Általános Használati Feltételek által meghatározott szerződéses kötelességek szándékos vagy súlyos gondatlanságból történő megsértésén, valamint a német termékfelelősségről szóló törvényen alapulnak.

9.3 A 9.2. pontban megnevezett esetek kivételével ki van zárva az egyszerű gondatlanság miatti felelősség.

9.4 A fenti felelősségkorlátozások a Szolgáltató jogi képviselője vagy megbízott képviselője általi kötelességszegések esetén is érvényesek. Amennyiben a fenti rendelkezések alapján ki van zárva a Szolgáltató felelőssége, a kizárás a Szolgáltató alkalmazottainak és megbízott képviselőinek személyes felelősségére is érvényes.

9.5 Adatvesztés esetén a Szolgáltató felelőssége azokra a károkra korlátozódik, amelyek akkor keletkeztek volna, ha Ön szabályszerűen és rendszeresen gondoskodott volna az adatok biztonságáról.

9.6 A Szolgáltató nem felelős e-mailek és/vagy más elektronikus üzenetek és/vagy adatok elvesztéséért, késéséért, módosításáért, manipulációjáért és/vagy rossz helyre küldéséért olyan adatok megadása, gyűjtése és/vagy átvitele esetén, amelyeket más adathálózatok (például internet- és telefonhálózatok és/vagy az Ön vagy harmadik fél hardverei vagy szoftverei) okoztak.

9.7 Az internethez való hozzáférés és az internetkapcsolat (az interneten keresztül történő adatkommunikációval bezárólag) a technológia jelen állása szerint nem valósítható meg hibátlanul, és/vagy nem biztosítható folyamatosan. A Szolgáltató ezért nem felelős a twogo-szolgáltatások állandó és megszakítások nélküli biztosításáért.

10 A szerződéses kapcsolat kezdete és felmondása

10.1 Ez a szerződéses kapcsolat a sikeres regisztrációval és a profil aktiválásával kezdődik, és az Ön vagy a Szolgáltató általi felmondásával végződik. Ön, illetve a Szolgáltató bármikor felmondhatja ezt a szerződéses kapcsolatot. A felmondásnak írott formában kell történnie, hogy érvényes legyen, így például e-mail, fax vagy PDF-fájl formájában is elegendő.

10.2 A rendkívüli felmondás joga mindkét fél esetén érintetlen marad. A Szolgáltatónak alapos oka van a felmondásra, ha Ön az 5. pontban leírt vétségek valamelyikét elkövette.

11 Egyéb rendelkezések

11.1 Közlemények: Amennyiben másképp nincs meghatározva, az Ön szándéknyilatkozatai, közleményei vagy értesítései csak akkor érvényesek, ha a Szolgáltató következő címére érkeznek: info@twogo.com

11.2 Alkalmazandó jog: Ezekre az Általános Használati Feltételekre és az Ön és a Szolgáltató között fennálló szerződéses kapcsolatra a Német Szövetségi Köztársaság jogszabályai vonatkoznak az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-Egyezmény (CISG) kizárásával.

11.3 Vitarendezés: Az Európai Bizottság egy peren kívüli online vitarendezési platformot biztosít a http://www.ec.europa.eu/consumers/odr webhelyen. E-mail-címünket az Impresszumban találhatja meg. Nem kötelességünk, és nem is áll szándékunkban, hogy részt vegyünk a vitarendezési eljárásokban.

B. Speciális rendelkezések Jogosult felhasználók számára

Az ebben a B részben található speciális rendelkezések kizárólag Jogosult felhasználókra érvényesek, és a következő módokon egészítik ki az A. rész általános rendelkezéseit, illetve térnek el tőlük.

1 A használati jogok gyakorlása

Az A. rész 4. pontjától eltérően a következő rendelkezések érvényesek:

1.1 A twogo-szolgáltatásokat a termékáttekintésben feltüntetett célokra és az ott pontosabban meghatározott mértékben használhatja vállalati ügyfelünk, illetve az Ön munkáltatója/megbízója üzleti folyamatainak keretein belül. A szolgáltatások Ön általi használatához szükséges a sikeres regisztráció és profiljának aktiválása, továbbá a szolgáltatások használata időbeli szempontból a vállalati ügyfelünkkel, illetve az Ön munkáltatójával/megbízójával kötött szerződés fennállásának időtartamára korlátozódik. Tilos minden egyéb felhasználás, módosítás, sokszorosítás, terjesztés vagy egyéb használat, beleértve a képek, illusztrációk, a dizájn és az alapul szolgáló számítógépes programok és adatbankok sokszorosítását és terjesztését is.

1.2 Valamennyi olyan követelés (pléldául szolgáltatáskiesések esetén) benyújtása, amely a twogo-szolgáltatások működésével, rendelkezésre állásával és használatával kapcsolatos, kizárólag vállalati ügyfelünket, illetve az Ön munkáltatóját/megbízóját illeti meg. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az Ön közvetett felhasználási jogát az Ön beleegyezése nélkül megszüntessük vagy módosítsuk, például azért, mert jogunkban áll ellentmondani a vállalati ügyfelünknek, illetve az Ön munkáltatójának/megbízójának.

1.3 Ön a felelős a saját bejelentkezési adataival végzett összes tevékenységért, a felhasználó által létrehozott tartalmakat is beleértve, amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy a bejelentkezési adatok az Ön közreműködése nélkül ismertté váltak egy harmadik fél számára.

1.4 A jelen Általános Használati Feltételek megsértése esetén jogosultak vagyunk a következőkre:

  • az Ön személyes figyelmeztetésére;
  • a twogo-szolgáltatások Ön általi használatának részleges korlátozására; valamint
  • az Ön bizonyos twogo-szolgáltatásokhoz vagy összes twogo-szolgáltatáshoz való hozzáférésének ideiglenes vagy végérvényes letiltására.

Ez arra az esetre is vonatkozik, amikor további jogos érdekünk van az említett intézkedésekkel kapcsolatban, különös tekintettel a többi felhasználó csalárd vagy jogellenes tevékenységektől való védelme érdekében.
Az említett intézkedések kiválasztására és alkalmazására megfelelő mérlegelés után kerül sor. Megfelelő mértékben figyelembe vesszük az Ön jogos érdekeit, pontosabban: a két fél érdekeinek mérlegelésekor figyelembe vesszük, hogy az adott vétség esetén milyen mértékben kell Önt hibásnak tekinteni.

2 Felelősségkorlátozások

Az A. rész 9. pontjától eltérően a következő rendelkezések érvényesek:

2.1 A felhasználó által létrehozott tartalmak esetén a Szolgáltató kizárólag az Ön, illetve a mindenkori jogosult felhasználó információit használja. Ezen információk hitelességét és aktualitását nem ellenőrizzük. A felhasználó által létrehozott tartalmakért nem felelős a Szolgáltató. A Szolgáltató által okozott károkért a Szolgáltató kizárólag a következő rendelkezések szerint felelős:

2.2 A Szolgáltató felelős a jogszabályi előírásoknak megfelelően azokért a károkért, amelyek a jelen Általános Használati Feltételek által meghatározott szerződéses kötelességek szándékos vagy súlyos gondatlanságból történő megsértésén alapulnak, valamint haláleset, testi sérülés vagy egészségkárosodás, csalárd megtévesztés esetén és a termékfelelősségről szóló törvény szerint.

2.3 Azon kötelezettségek egyszerű gondatlanságból való megsértése esetén, amelyek teljesítése egyáltalán lehetővé teszi a twogo-szolgáltatások rendeltetésszerű biztosítását ezen Általános Használati Feltételek értelmében, és amelyek betartása alapvetően elvárt és elvárható („Alapvető kötelezettségek”), a Szolgáltató felelőssége az előrelátható és az ilyen SaaS-szerződéseknél a jellemzően bekövetkező károkra korlátozott.

2.4 A 9.2. és 9.3. pontban megnevezett esetek kivételével ki van zárva az egyszerű gondatlanság miatti felelősség.

2.5 A fenti felelősségkorlátozások a Szolgáltató jogi képviselője vagy megbízott képviselője általi kötelességszegések esetén is érvényesek. Amennyiben a fenti rendelkezések alapján ki van zárva a Szolgáltató felelőssége, a kizárás a Szolgáltató alkalmazottainak és megbízott képviselőinek személyes felelősségére is érvényes.

2.6 Adatvesztés esetén a Szolgáltató felelőssége azokra a károkra korlátozódik, amelyek akkor keletkeztek volna, ha Ön szabályszerűen és rendszeresen gondoskodott volna az adatok biztonságáról.

2.7 A Szolgáltató nem felelős e-mailek és/vagy más elektronikus üzenetek és/vagy adatok elvesztéséért, késéséért, módosításáért, manipulációjáért és/vagy rossz helyre küldéséért olyan adatok megadása, gyűjtése és/vagy átvitele esetén, amelyeket más adathálózatok (például internet- és telefonhálózatok és/vagy az Ön vagy harmadik fél hardverei vagy szoftverei) okoztak.

2.8 Az internethez való hozzáférés és az internetkapcsolat (az interneten keresztüli adatkommunikációval bezárólag) a technológia jelen állása szerint nem valósítható meg hibátlanul, és/vagy nem biztosítható folyamatosan. A Szolgáltató ezért nem felelős a twogo-szolgáltatások állandó és megszakítások nélküli biztosításáért.

3 A szerződéses kapcsolat kezdete és felmondása

Az A. rész 10. pontjától eltérően a következő rendelkezések érvényesek:

3.1 Ez a szerződéses kapcsolat a sikeres regisztrációval és a profil aktiválásával kezdődik, és (i) automatikusan véget ér a vállalati ügyfelünkkel, illetve az Ön munkáltatójával/megbízójával kötött szerződés megszűnése esetén, vagy (ii) akkor ér véget, amikor Ön vagy a Szolgáltató felmondja azt. Ön, illetve a Szolgáltató bármikor felmondhatja ezt a szerződéses kapcsolatot. A felmondásnak írott formában kell történnie, hogy érvényes legyen, így például e-mail, fax vagy PDF-fájl formájában is elegendő.

3.2 A rendkívüli felmondás joga mindkét fél esetén érintetlen marad. A Szolgáltatónak alapos oka van a felmondásra, ha Ön az 5. pontban leírt vétségek valamelyikét elkövette.