Ana sayfaya geri dön

Internet Explorer tarayıcısı kullanıldığında web sitesi düzgün çalışmayabilir.

Kullanım koşulları

Kullanım koşulları

Son güncelleme: Mart 2020

Bu kullanım koşulları, twogo'nun kullanımı için geçerlidir. "twogo"; Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Almanya, Stuttgart Ticaret Sicil Mahkemesi, HRB 751331 ("sağlayıcı", "biz") tarafından sağlanan mobil, bulut tabanlı bir yazılım çözümüdür. İş seyahatleri ve iş gezilerinin yanı sıra işe gidip gelen kişilerin ihtiyaçları için özel olarak geliştirilmiştir ve www.twogo.com etki alanı altında bir hizmet olarak yazılım çözümü ve/veya sağlayıcının bununla bağlantılı tüm hizmetlerini ("twogo hizmetleri") içeren bir mobil uygulama şeklinde aşağıdaki hükümlere uygun olarak kullanılabilir. Kullanım koşulları Bölüm A. "Genel koşullar" ve Bölüm B. "Özel koşullar" olarak ikiye ayrılmıştır. Bölüm A, twogo hizmetlerinin tüm kullanıcıları için geçerlidir; Bölüm B ayrıca ticari müşterilerimiz tarafından istihdam edilen ve ticari müşterilerimiz tarafından şirketteki twogo hizmetlerini kullanmasına izin verilen serbest çalışanlar için de geçerlidir ("yetkili kullanıcılar"). Bu kullanım koşulları ayrıca twogo hizmetlerine Federal Almanya Cumhuriyeti dışından erişildiğinde veya twogo hizmetlerine erişimin tamamen veya kısmen diğer web siteleri veya mobil cihazlar için yazılım uygulamaları ("mobil uygulama") tarafından mümkün kılınması durumunda da geçerlidir.

A. Genel hükümler

1 twogo hizmetlerinin çalışma şekli

twogo; işe gidiş geliş, iş seyahatleri ve iş gezileri için araç toplulukları organize etmenizi sağlayan bir araç paylaşımı çözümüdür. twogo hizmetiyle ilgili daha fazla bilgiyi ayrıntılı olarak burada bulabilirsiniz.

2 Değişiklik yapma hakkı

Sağlayıcı, bu kullanım koşullarını her an makul nedenlerle değiştirme hakkına sahiptir. Makul nedenler arasında özellikle şunlar yer alır: mevcut işlev veya özelliklerin iyileştirilmesi, yeni işlev veya özelliklerin eklenmesi, ekonomik veya teknik ilerlemelerin geliştirilmesi, twogo hizmetlerinin düzgün çalışması veya güvenliğinin sağlanması için uygun teknik uyarlamaların yapılması ve yasal veya düzenleyici taleplerin yerine getirilmesi. Sağlayıcı, duruma göre sözleşmenin uyarlandığına dair sizi önceden uygun şekilde (örneğin e-posta aracılığıyla) bilgilendirecektir. Bu bildirim, planlanan değişiklikler ve sözleşmedeki değişiklikleri reddetme hakkınızın yanı sıra bu reddi nereye göndereceğinize dair bilgiler içerecektir. Değişiklikleri 30 gün içinde reddetmediğiniz takdirde bu değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Sözleşme değişikliği yürürlüğe girdiği andan itibaren kullanım koşullarının önceki tüm sürümleri geçerliliğini kaybeder. Zamanında reddedilmesi halinde sağlayıcının mevcut kullanım koşullarıyla kullanım ilişkisini sürdürmesi beklenmiyorsa sağlayıcı herhangi bir geçerlilik süresi gözetmeksizin kullanım ilişkinizi feshetme hakkına sahiptir.

3 Kayıt

3.1 twogo hizmetlerinden yararlanabilmek için başarılı bir kayıt ve etkinleştirme işlemi gerekir.

3.2 Kayıt olmanıza yalnızca yasal haklarınızın sınırlanmamış olması şartıyla izin verilir. Reşit olmayanların kaydolamaz. Yalnızca bir kere kaydolabilir ve yalnızca bir kullanıcı profili oluşturabilirsiniz. Kullanıcı profili üçüncü bir kişiye devredilemez.

3.3 Kaydolurken gerekli tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak sağlamakla yükümlüsünüz. Kayıt sırasında verilen bilgilerle ilgili değişiklikler, derhal ve tarafımızca talep edilmeden bildirilmeli veya bilgiler gerçek koşullara uygun olacak şekilde değiştirilmelidir. Kullanıcı profilinizi oluşturmak için gerçek adınızı verebilir ve bir rumuz/takma ad belirtebilirsiniz.

3.4 Kullanıcı profilinizi ancak kayıt gerekliliklerini kontrol ettikten sonra etkinleştirme hakkımızı saklı tutarız. Bu noktada, kullanıcı sözleşmesinin akdedilmesine ilişkin herhangi bir hak iddia edilemez.

4 Kullanım haklarının kullanılması

4.1 Kaydını etkinleştirmemiz durumunda ürüne genel bakışta gösterilen amaçlarla ve orada daha ayrıntılı anlatılan kapsam dahilinde twogo hizmetlerini kullanabilirsiniz. Hizmetlerin bu amaçlar dışında kullanılması, değiştirilmesi, çoğaltılması, yayılması veya görsellerin, illüstrasyonların, tasarımın ve temel bilgisayar programları ile veritabanlarının çoğaltılması ya da yayılması dahil olmak üzere hizmetlerden başka herhangi bir şekilde yararlanılması yasaktır.

4.2 Erişim verilerinizi gizli tutmak ve üçüncü kişilerin erişemeyeceği şekilde saklamakla yükümlüsünüz. Yeterince güçlü bir şifre kullandığınızdan emin olmalı ve şifrenizi düzenli aralıklarla değiştirmelisiniz. Şifre korumalı alan, her kullanımın ardından çıkış yapılarak terk edilmelidir. Üçüncü tarafların erişim verileriniz hakkında bilgi sahibi olduğunu ve/veya erişim verilerini kötüye kullandığını fark ederseniz derhal bize haber vermelisiniz.

4.3 Erişim verilerinin sizin müdahaleniz olmadan üçüncü taraflarca öğrenildiğini kanıtlayamadığınız sürece, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik de dahil olmak üzere erişim bilgileriniz kapsamında gerçekleştirilen tüm etkinliklerden siz sorumlusunuz.

4.4 Bu kullanım koşullarının ihlal edilmesi durumunda,

  • Sizi bizzat uyarma,
  • twogo hizmetlerini kullanımınızı kısmen kısıtlama ve
  • twogo hizmetlerinin tümüne veya bir kısmına erişiminizi geçici veya kalıcı olarak engelleme hakkına sahibiz.

Aynısı, özellikle diğer kullanıcıları dolandırıcılık veya yasa dışı faaliyetlerden korumak amacıyla yukarıda belirtilen önlemlere yönelik başka meşru menfaatimiz olması durumunda da geçerlidir.
Yukarıda belirtilen önlemlerin seçilmesi ve uygulanması takdir yetkisi dahilindedir. Ancak meşru menfaatlerinizi uygun şekilde dikkate alırız. Özellikle her iki tarafın menfaatlerini değerlendirirken olası bir ihlal için ne ölçüde kusurlu olduğunuzu dikkate alacağız.

5 Davranış kuralları

twogo kullanılırken ilgili tüm taraflar için güvenliği ve amacına uygun kullanımı sağlamak adına belirli davranış kurallarına uyulması gerekir. Aşağıda belirtilen davranışlara hiçbir koşulda izin verilmez:

5.1 Parolanızın üçüncü taraflara verilmesi veya üçüncü tarafların kullanıcı adını veya parolasını kullanmanız;

5.2 Kullanıcı profilinizin/erişim verilerinizin veya twogo hizmetlerinin veya bunlardan bazılarının satılması, kiralanması veya bunlar için alt lisans verilmesi;

5.3 Telif hakkı bildirimlerinin, ticari marka haklarına yapılan atıfların veya içerikte ya da twogo hizmetlerinde yer alan veya bunlar aracılığıyla iletilen diğer fikri mülkiyet haklarının kaldırılması veya değiştirilmesi;

5.4 İçerik veya hizmetleri korumak için sağlayıcı ya da üçüncü taraflarca kullanılan teknolojilerin atlanması;

5.5 twogo hizmetlerinin veya bunlara bağlı sistemlerin ya da ağların bütünlüğüne veya içerdiği verilere müdahale edilmesi ya da bunlara zarar verilmeye çalışılması;

5.6 Kullanım haklarınız kapsamında olmayan veya yürürlükteki yasal hükümler kapsamında açıkça izin verilmeyen twogo hizmetlerinin veya bunların içeriğinin veya bölümlerinin kopyalanması, yayılması, çoğaltılması, kaydedilmesi, iletilmesi veya kamuya açık hale getirilmesi;

5.7 Her türlü kötü amaçlı yazılımın kaydedilmesi, içeri sızdırılması veya aktarılması;

5.8 Reşit olmayanlar için zararlı, karalayıcı, aşağılayıcı, ayrımcı, tehdit içeren, taciz edici (örneğin "stalking" biçiminde), ahlak dışı veya başka bir şekilde yasa dışı olan; ya da yasaklanmış bir eylemin işlenmesini teşvik etme veya bunu kolaylaştırma amacıyla (hangi türden olursa olsun) özellikle fikri mülkiyet haklarını ya da kişisel ve/veya veri koruma haklarını ihlal eden kullanıcı içeriklerinin oluşturulması, aktarılması veya yayılması.

6 Fikri mülkiyet, hakların saklı tutulması

6.1 Sağlayıcı, twogo hizmetleri için mevcut telif haklarının ve diğer ticari koruma haklarının yasal sahibidir ve öyle kalır.

6.2 Sağlayıcının twogo hizmetlerini mobil cihazlar için indirilebilen mobil uygulama üzerinden sunması halinde, bu hizmetler size satılamaz ve devredilemez. Ayrıca twogo hizmetlerinin çoğaltılmasına yönelik tüm haklar, mobil uygulamanın mobil cihazlara yüklenmesinin ardından da sağlayıcıda ve sağlayıcının lisans verenlerinde kalır.

6.3 twogo hizmetleri, üçüncü tarafların uygulamalarına ve hizmetlerine ("üçüncü taraf uygulamaları") ve mobil cihazlara entegre edilebilir veya twogo hizmetlerini sunabilmek için bunlarla etkileşime girebilir. Bu üçüncü taraf uygulamaları ve cihazlar için özel koşullar ve veri koruma koşulları geçerli olabilir ve bu durumda üçüncü taraf uygulamalarının ve cihazların kullanımı bu koşullara tabidir. Sağlayıcı, üçüncü taraf uygulamalarının ve cihazlarının twogo hizmetleriyle uyumluluğunu veya uyumluluğunun devam edeceğini garanti etmez. Sağlayıcının bu tür üçüncü taraf uygulamalarının tasarımı ve içeriği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur ve bu nedenle üçüncü taraf uygulamalarının davranışı, işlevleri veya içeriklerinin güncelliği, doğruluğu ve eksiksizliği ya da üçüncü taraf uygulamalarının kalitesine yönelik herhangi bir sorumluluk üstlenmez ve üçüncü taraf uygulamalarına ait içeriklere herhangi bir şekilde karışmaz.

7 twogo hizmetlerine yönelik kısıtlamalar ve değişiklikler

Sağlayıcı, twogo hizmetlerine yönelik yükseltmeler veya güncellemeler yapmakla yükümlü değildir. Size twogo hizmetlerinin kullanılabilirliğine yönelik herhangi bir garanti vermez ve size karşı sadece yasal düzenlemeler uyarınca kasıtlı olarak bildirilmeyen kusurlar konusunda sorumludur.

8 Üçüncü taraflardan gelen talepler için bilgilendirme ve sorumluluk muafiyeti

8.1 Sipariş edilen twogo hizmetinin kullanıcıdan kaynaklanarak üçüncü tarafların telif haklarının veya diğer ticari koruma haklarının sözde ihlaline yönelik olarak size karşı mahkeme yoluyla veya mahkeme dışında bulunulan tüm talepler konusunda ("ihlal davaları") sağlayıcıyı makul ölçüde derhal bilgilendirmekle yükümlüsünüz. Bu durumda sağlayıcı, bu tür ihlal davalarına karşı mahkemede ve mahkeme dışında tüm savunma faaliyetlerinin kontrol ve koordinasyonunu üstlenir. Ancak ihlal davalarına karşı uzlaşma ve/veya savunmada sağlayıcıya makul ölçüde destek olmak ve hukuki savunmayı zedeleyebilecek tüm faaliyetlerden sakınmakla yükümlüsünüz. Sağlayıcı, ihlal davası açıldığı hakkında bilgilendirildikten sonraki otuz gün içerisinde savunma faaliyetlerini üstlenmediği takdirde, savunmayı bağımsız olarak yürütme hakkınız vardır ve sağlayıcı bu durumda 3. cümle uyarınca size destek olacaktır.

8.2 Sağlayıcı sizi, twogo hizmetlerini kullanmanız sonucunda üçüncü tarafların telif haklarının veya diğer ticari koruma haklarının ihlaline yönelik olarak size karşı yasal yollarla bulunulan tazminat yükümlülüğü taleplerinden muaf tutacaktır.

9 Sorumluluk sınırlamaları

9.1 Sağlayıcı, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikle ilgili olarak yalnızca sizden veya ilgili yetkili kullanıcılardan bilgi sağlar. Doğruluk ve güncellik kontrolü yapılmaz. Sağlayıcı, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikten sorumlu değildir. Sağlayıcının neden olduğu zararlar için sağlayıcı yalnızca aşağıdaki hükümler doğrultusunda sorumludur:

9.2 Sağlayıcı yalnızca bu kullanım koşulları veya ürün sorumluluk kanunu uyarınca sözleşmeden doğan yükümlülüklerin kasıtlı olarak veya ağır ihmal nedeniyle ihlali durumunda oluşan zararlar için sorumluluk üstlenir.

9.3 Madde 9.2 altında belirtilen durumlar dışındaki basit ihmaller için sorumluluk kabul edilmez.

9.4 Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları, sağlayıcının yasal temsilcileri veya yardımcıları yükümlülüklerini ihlal ettiğinde de geçerlidir. Yukarıda belirtilen düzenlemeler temelinde sağlayıcı sorumlu tutulamadığı takdirde bu durum sağlayıcının, çalışanlarının ve yardımcılarının kişisel sorumluluğu için de geçerlidir.

9.5 Veri kaybı durumunda sağlayıcının sorumluluğu, sizin tarafınızdan verilerin kurallara uygun ve düzenli olarak yedeklenmesi durumunda oluşacak zararlarla sınırlıdır.

9.6 Sağlayıcı sizin tarafınızdan ve/veya üçüncü taraflarca özellikle internet, telefon bağlantıları ve/veya donanım ya da yazılım gibi başka veri ağları üzerinden e-postaların veya diğer elektronik mesajların ve/veya verilerin girişi, toplanması ve/veya aktarılması sırasında kaybı, gecikmesi, değişikliği, manipülasyonu ve/veya hatalı iletimine yönelik herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9.7 İnternet üzerinden veri iletişimi de dahil olmak üzere internete erişim ve internet bağlantısı, teknolojinin güncel durumuna göre hatasız ve/veya her zaman mevcut olacak şekilde sağlanamayabilir. Sağlayıcı, twogo hizmetlerinin sürekli veya kesintisiz bir şekilde mevcut olacağına dair sorumluluk kabul etmez.

10 Kullanım ilişkisinin başlangıcı ve feshi

10.1 Bu kullanım ilişkisi, kaydın başarılı olması ve etkinleştirilmesiyle başlayıp siz veya sağlayıcı tarafından feshedilmesiyle sona erer. Siz veya sağlayıcı, bu kullanıcı ilişkisini istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Etkili olması açısından fesih metin biçiminde olmalıdır, bu durumda ör. e-posta, faks veya PDF yeterlidir.

10.2 Her iki tarafın da olağanüstü fesih hakkı bundan etkilenmez. Sağlayıcı için önemli bir fesih nedeni de özellikle 5. maddenin ihlal edilmesidir.

11 Diğer hükümler

11.1 Bildirimler: Aksi kararlaştırılmadıkça istek beyanlarınız, mesajlarınız veya bildirimleriniz yalnızca sağlayıcının aşağıdaki adresine gönderildiği takdirde geçerlidir: info@twogo.com

11.2 Geçerli yasa: Bu kullanım koşulları ve sizinle sağlayıcı arasındaki kullanıcı ilişkisi için Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) hariç olmak üzere Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları geçerlidir.

11.3 Anlaşmazlık çözümü: Avrupa Komisyonu, anlaşmazlıkların mahkeme dışında ve çevrimiçi olarak çözülmesi için http://www.ec.europa.eu/consumers/odr üzerinden erişilebilen bir platform (OS platformu) sunar. E-posta adresimizi künyemizde bulabilirsiniz. Anlaşmazlık çözüm prosedürüne katılmakla yükümlü olmamakla birlikte katılmayı tercih de etmiyoruz.

B. Yetkili kullanıcılar için özel koşullar

Burada Bölüm B'de belirtilen özel koşullar yalnızca yetkili kullanıcılar için ve Bölüm A'da belirtilen genel koşullara ek olarak veya bu koşullardan farklı olarak geçerlidir.

1 Kullanım haklarının kullanılması

Bölüm A madde 4'ten farklı olarak şu geçerlidir:

1.1 twogo hizmetlerini, ürüne genel bakış altında belirtilmiş amaçlar doğrultusunda ve burada ayrıntılı olarak açıklanmış olan kapsam dahilinde, ticari müşterimizin veya işvereninizin/müşterinizin ticari işletmesi çerçevesinde kullanabilirsiniz. Hizmetleri kullanabilmek için kaydınızın başarılı bir şekilde tamamlanması ve ardından etkinleştirilmesi gerekir ve kullanımınız süre açısından ticari müşterimiz veya işvereniniz/müşteriniz ile yaptığımız sözleşmeyle sınırlıdır. Hizmetlerin bu amaçlar dışında kullanılması, değiştirilmesi, çoğaltılması, yayılması veya görsellerin, illüstrasyonların, tasarımın ve temel bilgisayar programları ile veritabanlarının çoğaltılması ya da yayılması dahil olmak üzere hizmetlerden başka herhangi bir şekilde yararlanılması yasaktır.

1.2 twogo hizmetlerinin işlevleri, kullanılabilirliği ve kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı tüm talep hakları (ör. hizmet kesintileri durumunda) yalnızca ticari müşterimize veya işvereninize/müşterinize aittir. Ticari müşterimize veya sizin işvereninize/müşterinize karşı itiraz hakkımızı kullanmamız durumunda ayrıca türetilmiş kullanım hakkınızı onayınız olmadan kaldırma veya değiştirme hakkımız saklıdır.

1.3 Erişim verilerinin sizin müdahaleniz olmadan üçüncü taraflarca öğrenildiğini kanıtlayamadığınız sürece, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik de dahil olmak üzere erişim bilgileriniz kapsamında gerçekleştirilen tüm etkinliklerden siz sorumlusunuz.

1.4 Bu kullanım koşullarının ihlal edilmesi durumunda,

  • Sizi bizzat uyarma,
  • twogo hizmetlerini kullanımınızı kısmen kısıtlama ve
  • twogo hizmetlerinin tümüne veya bir kısmına erişiminizi geçici veya kalıcı olarak engelleme hakkına sahibiz.

Aynısı, özellikle diğer kullanıcıları dolandırıcılık veya yasa dışı faaliyetlerden korumak amacıyla yukarıda belirtilen önlemlere yönelik başka meşru menfaatimiz olması durumunda da geçerlidir.
Yukarıda belirtilen önlemlerin seçilmesi ve uygulanması takdir yetkisi dahilindedir. Ancak meşru menfaatlerinizi uygun şekilde dikkate alırız. Özellikle her iki tarafın menfaatlerini değerlendirirken olası bir ihlal için ne ölçüde kusurlu olduğunuzu dikkate alacağız.

2 Sorumluluk sınırlamaları

Bölüm A madde 9'dan farklı olarak şu geçerlidir:

2.1 Sağlayıcı, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikle ilgili olarak yalnızca sizden veya ilgili yetkili kullanıcılardan bilgi sağlar. Doğruluk ve güncellik kontrolü yapılmaz. Sağlayıcı, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikten sorumlu değildir. Sağlayıcının neden olduğu zararlar için sağlayıcı yalnızca aşağıdaki hükümler doğrultusunda sorumludur:

2.2 Sağlayıcı bu kullanım koşulları veya yasal düzenlemelere göre ürün sorumluluk kanunu uyarınca sözleşmeden doğan yükümlülüklerin kasıtlı olarak veya ağır ihmal nedeniyle ihlali veya insanların hayatına, bedenine ve sağlığına yönelik ihlaller ve kasıtlı dolandırma durumunda oluşan zararlar için sorumluluk üstlenir.

2.3 twogo hizmetlerinin bu kullanım koşulları uyarınca amacına uygun bir şekilde yerine getirilebilmesi için uyulması gereken ve düzenli olarak uyulacağına güvenilen yükümlülüklerin ("asıl yükümlülükler") hafif ihmal nedeniyle ihlali durumunda, sağlayıcının sorumluluğu, öngörülebilir ve bu tür SaaS sözleşmelerinde tipik olarak ortaya çıkan zararlarla sınırlıdır.

2.4 Madde 9.2 ve 9.3 altında belirtilen durumlar dışında hafif ihmalkarlık için sorumluluk kabul edilmez.

2.5 Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları, sağlayıcının yasal temsilcileri veya yardımcıları yükümlülüklerini ihlal ettiğinde de geçerlidir. Yukarıda belirtilen düzenlemeler temelinde sağlayıcı sorumlu tutulamadığı takdirde bu durum sağlayıcının, çalışanlarının ve yardımcılarının kişisel sorumluluğu için de geçerlidir.

2.6 Veri kaybı durumunda sağlayıcının sorumluluğu, sizin tarafınızdan verilerin kurallara uygun ve düzenli olarak yedeklenmesi durumunda oluşacak zararlarla sınırlıdır.

2.7 Sağlayıcı sizin tarafınızdan ve/veya üçüncü taraflarca özellikle internet, telefon bağlantıları ve/veya donanım ya da yazılım gibi başka veri ağları üzerinden e-postaların veya diğer elektronik mesajların ve/veya verilerin girişi, toplanması ve/veya aktarılması sırasında kaybı, gecikmesi, değişikliği, manipülasyonu ve/veya hatalı iletimine yönelik herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

2.8 İnternet üzerinden veri iletişimi de dahil olmak üzere internete erişim ve internet bağlantısı, teknolojinin güncel durumuna göre hatasız ve/veya her zaman mevcut olacak şekilde sağlanamayabilir. Sağlayıcı, twogo hizmetlerinin sürekli veya kesintisiz bir şekilde mevcut olacağına dair sorumluluk kabul etmez.

3 Kullanım ilişkisinin başlangıcı ve feshi

Bölüm A madde 10'dan farklı olarak şu geçerlidir:

3.1 Bu kullanım ilişkisi, kaydın başarılı olması ve etkinleştirilmesiyle başlayıp (i) ticari müşterimiz veya işvereniniz/müşteriniz ile yapılan sözleşmenin geçerliliğini yitirmesiyle otomatik olarak veya (ii) siz ya da sağlayıcı tarafından feshedilmesiyle sona erer. Siz veya sağlayıcı, bu kullanıcı ilişkisini istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Etkili olması açısından fesih metin biçiminde olmalıdır, bu durumda ör. e-posta, faks veya PDF yeterlidir.

3.2 Her iki tarafın da olağanüstü fesih hakkı bundan etkilenmez. Sağlayıcı için önemli bir fesih nedeni de özellikle Bölüm A madde 5'in ihlal edilmesidir.