zurück zur Startseite
Pendlernetz

Durch die Verwendung eines Internet Explorer Browsers könnte die Webseite nicht richtig funktionieren.

Uvjeti korištenja [HR]

Uvjeti korištenja

Posljednje ažurirano: Svibanj 2022

Ovi uvjeti korištenja su važeći za korištenje twoga. "Twogo" je mobilno softversko rješenje temeljeno na cloud tehnologiji  koje nudi Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstrae 1, 74172 Neckarsulm, Njemačka, sudski registar Stuttgart, HRB 751331 ("pružatelj usluga", "mi") posebno razvijen kako bi zadovoljio potrebe putnika, kao i za poslovna putovanja i poslovne izlete, i koji, zajedno sa svim uslugama povezanim s pružateljem usluga ("twogo usluge") je dostupan za upotrebu na temelju softvera kao servisnog ("SaaS") modela na www.twogo.com i/ili u obliku mobilne aplikacije u skladu sa sljedećim uvjetima i odredbama. Uvjeti korištenja podijeljeni su na dio A. "opće odredbe" i dio B. "posebne odredbe". Dio A primjenjuje se na sve korisnike twogo usluga; dio B se dodatno primjenjuje na zaposlenike ili nezavisne izvođače naših poslovnih korisnika, pri čemu naši poslovni korisnici imaju pristup twogo uslugama za korištenje u svom poslovanju ("ovlašteni korisnici"). Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se čak i ako se twogo uslugama  pristupa izvan Savezne Republike Njemačke ili je pristup twogo uslugama  u cijelosti ili djelomično olakšan drugim web stranicama ili softverskim aplikacijama za mobilne uređaje ("mobilne aplikacije").

A. Opće odredbe

1 Kako funkcioniraju twogo usluge

Twogo je usluga dijeljenja vožnje koja vam pomaže organizirati prijevoz automobila za Vaše putovanje na posao ili za poslovna putovanja i poslovne izlete. Ovdje ćete pronaći dodatne iscrpne i detaljne informacije o twogo usluzi here.

2 Odredbe i uvjeti podložni su promjenama

Pružatelj usluga može izmijeniti ove uvjete korištenja u bilo kojem trenutku iz razumnih razloga. Razumni razlozi mogu uključivati, bez ograničenja, poboljšanje postojećih funkcija ili značajki aplikacije ili dodavanje novih funkcija ili značajki, ugradnja najnovijih znanstvenih ili tehničkih dostignuća, uvođenje odgovarajućih tehničkih izmjena kako bi se osigurala funkcionalnost ili sigurnost twogo usluga , ili za provedbu zakonskih ili regulatornih zahtjeva. Pružatelj usluga će Vas unaprijed obavijestiti o svim izmjenama ugovora na način primjeren okolnostima (na primjer, e-poštom). Takva obavijest uključivat će informacije o predloženim izmjenama i Vašem pravu na prigovor na izmjene i dopune ugovora, te kamo poslati svoju obavijest u tom smislu. Izmjene i dopune će se smatrati prihvaćenima ako na njih ne uložite prigovor u roku od 30 dana. Sve prethodne verzije uvjeta korištenja prestaju važiti kada izmjena ugovora stupi na snagu. Ako prigovorite izmjenama u propisanom roku i ukoliko nije razumno da pružatelj usluga nastavi licencu pod postojećim uvjetima, pružatelj usluga može ukinuti vašu licencu bez prethodne obavijesti.

3 Registracija

3.1 Korištenje twogo usluga zahtijeva uspješnu registraciju i aktivaciju Vašeg korisničkog profila.

3.2 Možete se registrirati samo ukoliko imate punu poslovnu sposobnost. Maloljetnicima nije dozvoljeno se registrirati. Možete se registrirati samo jednom i može se uspostaviti samo jedan korisnički profil. Korisnički profil se ne smije prenijeti na treću stranu.

3.3 Prilikom registracije dužni ste navesti sve potrebne podatke istinito i u cijelosti. Dužni ste nas bez nepotrebnog odgađanja na vlastitu volju obavijestiti o bilo kakvim promjenama informacija koje ste naveli prilikom registracije ili se podaci moraju shodno tome izmijeniti kako bi odražavali Vaše stvarne okolnosti. Za postavljanje korisničkog profila možete koristiti Vaše pravo ime i nadimak/pseudonim.

3.4 Zadržat ćemo aktivaciju Vašeg korisničkog profila dok ne završimo pregled kriterija registracije. Stoga nema postoji pravo na dodjelu licence.

4 Korištenje usluga

4.1 Čim aktiviramo Vaš korisnički profil, možete koristiti twogo usluge u svrhe prikazane u pregledu proizvoda i u mjeri koja je u njemu detaljnije opisana. Zabranjena je svaka druga uporaba, izmjena ili kopiranje, distribucija ili drugi oblik korištenja, uključujući svako kopiranje ili distribuciju slika, ilustracija, dizajna i temeljnih računalnih programa i baza podataka.

4.2 Svoje osobne podatke za prijavu morate čuvati u tajnosti i pohraniti ih na siguran način kako im treće strane ne bi mogli pristupiti. Morate osigurati da koristite dovoljno kompliciranu lozinku te da svoju lozinku mijenjate u redovitim intervalima. Ukoliko se prijavite na značajke zaštićene lozinkom, morate se odjaviti nakon svake upotrebe. Morate nas obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja ukoliko dođete do saznanja da su treće strane dobile i/ili zlouporabe Vaše osobne podatke za prijavu.

4.3 Odgovorni ste za sve aktivnosti provedene korištenjem Vaših osobnih podataka za prijavu, uključujući sadržaj koji je izradio korisnik, osim ako možete dokazati da su treće strane dobile Vaše podatke za prijavu bez ikakvih radnji s Vaše strane.

4.4 Imamo pravo u slučaju bilo kakvog kršenja ovih uvjeta korištenja:

 • izdati osobnu opomenu;
 • djelomično ograničiti Vašu upotrebu twogo usluga;
 • privremeno ili trajno blokirati pristup svim ili određenim twogo uslugama.

Isto vrijedi i kada imamo neki drugi legitimni interes za poduzimanje gore navedenih radnji, posebno kako bismo zaštitili druge korisnike od prijevarnih ili protupravnih aktivnosti.
Odabrana i primijenjena radnja bit će u skladu sa poštenim diskrecijskim nahođenjem pružatelja usluga. Međutim, mi ćemo razumno uzeti u obzir vaše legitimne interese. Posebice kada procjenjujemo interese obiju strana, razmotrit ćemo u kojoj mjeri bi se trebalo smatrati da ste krivi za bilo koju povredu.

5 Kodeks ponašanja

Kako bi se osigurala bezbjednost i sigurnost te pravilno korištenje usluge, uključujući njezine funkcije za sve zainteresirane strane, pri korištenju twogo usluga moraju se poštivati određena pravila ponašanja. Sljedeće nije dopušteno ni pod kojim okolnostima:

5.1 otkrivanje Vaše lozinke trećoj strani ili korištenje korisničkog imena i lozinke treće strane;

5.2 prodaja, iznajmljivanje ili podlicenciranje Vašeg korisničkog profila/Vaših osobnih podataka za prijavu ili twogo usluga ili njihovih dijelova;

5.3 uklanjanje ili izmjenjivanje obavijesti o autorskim pravima, simbola zaštitnih znakova ili referenci na druga prava intelektualnog vlasništva koja su ugrađena ili prenijeta putem sadržaja ili twogo usluga;

5.4 zaobilaženje tehnologija koje koriste pružatelj usluge ili treće strane za zaštitu sadržaja ili usluga, posebno korištenjem scrapinga, rudarenja podataka ili drugih automatiziranih sredstava za pristup twogo usluzi;

5.5 ometanje ili pokušaj ometanja integriteta twogo usluga ili povezanih sustava ili mreža ili podataka sadržanih u njima;

5.6 kopiranje, distribucija, reprodukcija, snimanje ili emitiranje twogo usluga ili njihovog sadržaja ili njihovih dijelova ili činjenje ih javno dostupnim u mjeri u kojoj takva radnja nije dopuštena prema Vašoj licenci ili izričito dopuštena prema primjenjivim zakonskim odredbama;

5.7 pohranjivanje, ugrađivanje ili prijenos zlonamjernog softvera bilo koje vrste;

5.8 generiranje, emitiranje ili distribucija korisničkog sadržaja koji je štetan za mlade, klevetnički, uvredljiv, diskriminirajući, prijeteći, uznemiravajući (na primjer u obliku "uhođenja"), opscen ili koji je drugi način protuzakonit, ili u svrhu počinjenja ili pomaganja počinjenja protupravnog čina, bez obzira na njegovu prirodu, uključujući, bez ograničenja, povredu prava intelektualnog vlasništva ili moralnih prava i/ili prava na zaštitu podataka.

Odredbe za korištenje komunikacijskih opcija

Pružatelj usluga Vam može ponuditi različite mogućnosti komunikacije za Vaš vlastiti sadržaj i doprinose, koje možete koristiti u okviru odgovarajuće dostupnosti.

U tom smislu, pružatelj  usluga nudi samo tehničke mogućnosti za razmjenu informacija. Ne postoji pravo na pružanje takvih komunikacijskih opcija.

Zabranjeno je objavljivati ili distribuirati sadržaj (npr. slike, videozapise, veze, imena, tekstove, riječi) unutar komunikacijskih opcija koji bi mogao  

 • sadržavati softverske viruse, maliciozni softver, špijunski softver ili druge kodove, datoteke ili programe dizajnirani da prekinu, unište ili ograniče funkcionalnost bilo kojeg računalnog softvera, hardvera ili telekomunikacijske opreme;

 • kršiti bilo koji primjenjivi zakon ili biti nemoralan

 • kršiti zaštitne znakove, patente, autorska prava, druga vlasnička prava, poslovne tajne ili druga prava trećih strana;

 • biti protuzakonit, opscen, uvredljiv, prijeteći, zastrašujući, uznemiravajući, izražaj mržnje, rasno ili etnički nepoželjan, ili koji potiče ponašanje koje bi bilo protuzakonito ili na drugi način neprikladno, uključujući veličanje nasilnog zločina, ugrožavanje ili iskorištavanje djece ili na drugi način ugrožavanje ili ometa razvoj djece i mladih osoba;

 • lažno stvarati dojam da ih pruža ili podržava pružatelj usluga;

 • sadržavati neistine, pogrešne prikaze ili obmanjujuće izjave; ili

 • koristiti osobne podatke trećih osoba bez njihovog izričitog pristanka ili koristiti ili manipulirati takvim podacima.

U slučaju bilo kakvog kršenja odredbi ovog članka 6., primjenjuje se članak 4.4.

6 Intelektualno vlasništvo, zadržavanje prava

6.1 Pružatelj usluga je i ostaje nositelj autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva svojstvenih twogo uslugama.

6.2 Kada pružatelj usluga nudi twogo usluge kao mobilnu aplikaciju za preuzimanje na mobilne uređaje, usluge se ne prodaju niti prenose na Vas; sva prava na kopiranje twogo usluga ostaju u vlasništvu pružatelja usluga i njegovih davatelja licence čak i nakon instalacije mobilne aplikacija na mobilnim uređajima.

6.3 Twogo usluge se mogu integrirati u aplikacije i usluge trećih strana ("aplikacije treće strane") i u mobilne uređaje ili mogu biti u interakciji s njima kako bi twogo usluge bile dostupne. Zasebni uvjeti i zakoni o zaštiti podataka se mogu primjenjivati na ove aplikacije i uređaje trećih strana, koji mogu regulirati upotrebu ovih aplikacija i uređaja trećih strana. Pružatelj usluga ne jamči kompatibilnost ili kontinuiranu kompatibilnost aplikacija i uređaja trećih strana s twogo uslugama. Pružatelj usluga nema kontrolu nad dizajnom i sadržajem takvih aplikacija trećih strana i stoga ne prihvaća nikakvu odgovornost za ponašanje, funkcije ili aktualnost, točnost ili potpunost sadržaja ili kvalitetu aplikacija trećih strana, te se izričito ograđuje od sadržaja aplikacija trećih strana.

7 Ograničenja i promjene twogo usluga 

Pružatelj usluga nije dužan osigurati nadogradnje ili ažuriranja za twogo usluge, osim ako su nužni za održavanje twogo usluga u skladu s ugovorom. Posebno nije odgovoran za osiguravanje određene razine dostupnosti twogo usluga te će Vama biti odgovoran samo za lažno prikrivene nedostatke, pri čemu je odgovornost za takve nedostatke je uređena primjenjivim zakonskim odredbama.

8 Zahtjevi obavijesti i obeštećenje u slučaju tužbi trećih strana

8.1 Obavijestit ćete pružatelja usluga bez nepotrebnog odgađanja u odgovarajućem opsegu o svim tužbama podignutim protiv Vas u sudskom postupku ili izvan suda na temelju navodne povrede autorskih prava treće strane ili drugih prava intelektualnog vlasništva kao rezultat Vaše upotrebe naručenih twogo usluga ("tužbe za kršenje"). U takvim slučajevima, pružatelj usluga će preuzeti upravljanje i koordinaciju svih aktivnosti na sudu i izvan suda za obranu takvih tužbi za kršenja. Međutim, pružit ćete razumnu pomoć pružatelju usluga u svrhu rješavanja i/ili obrane tužbi za kršenje i suzdržat ćete se od bilo kakvih aktivnosti koje mogu negativno utjecati na bilo koju pravnu obranu. Ako pružatelj usluga ne preuzme upravljanje pravnom obranom u roku od trideset dana od primitka obavijesti o tužbi zbog povrede, možete pokrenuti vlastitu pravnu obranu, a pružatelj usluga će Vam pomoći u takvom slučaju u skladu s rečenicom 3.

8.2 Pružatelj usluga će vas obeštetiti svih obveza plaćanja štete nametnute pravomoćnom i obvezujućom presudom na temelju kršenja autorskih prava trećih strana ili drugih intelektualnih prava kao rezultat Vašeg korištenja twogo usluga, a također će Vas obeštetiti protiv razumnih troškova pravne obrane, osim ako pružatelj nije odgovoran za kršenje.

9 Ograničenja odgovornosti

9.1 U odnosu na sadržaj koji stvaraju korisnici, pružatelj usluga samo reproducira informacije koje ste Vi dali ili odgovarajući ovlašteni korisnik. Točnost ili aktualnost  takvih informacija se ne provjerava. Pružatelj usluga nije odgovoran za sadržaj koji je kreirao korisnik. Odgovornost pružatelja usluga za gubitak ili štetu uzrokovanu takvim sadržajem regulirana je isključivo sljedećim odredbama:

9.2 Pružatelja usluga je odgovoran samo za gubitak ili štetu uzrokovanu namjernim ili grubo nemarnim kršenjem ugovornih obveza prema ovim uvjetima korištenja ili u skladu s njemačkim zakonom o odgovornosti za proizvode (Produkthaftungsgesetz).

9.3 Uz izuzetak situacija navedenih u točki 9.2, odgovornost za običnu nepažnju je isključena.

9.4 Gore navedena ograničenja odgovornosti također se primjenjuju na povrede dužnosti od strane zakonskih zastupnika ili zamjenskih zastupnika pružatelja usluga. Ako je odgovornost pružatelja usluga isključena prema gore navedenim odredbama, osobna odgovornost zaposlenika pružatelja usluga i pomoćnih zastupnika također će biti isključena.

9.5 U slučaju gubitka podataka, odgovornost pružatelja usluga bit će ograničena na gubitak ili štetu koja bi nastala uslijed njegovih radnji ili propusta pod pretpostavkom da su podaci pravilno i redovito sigurnosno kopirani.

9.6 Pružatelj usluga neće biti odgovoran za gubitak, kašnjenje, izmjenu, manipulaciju i/ili pogrešno usmjeravanje e-pošte ili drugih elektroničkih poruka i/ili podataka tijekom unosa, prikupljanja i/ili prijenosa podataka ako je to uzrokovano drugim podatkovnim mrežama, uključujući, bez ograničenja, internet, telefonske mreže i/ili hardver ili softver Vaše ili treće strane.

9.7 Ne može se jamčiti pristup bez pogrešaka i/ili trajno dostupan pristup i veza s internetom, uključujući prijenos podataka putem interneta, s obzirom na trenutno stanje tehničkih dostignuća. U tom kontekstu, stoga, pružatelj usluga neće biti odgovoran za osiguranje trajne i neprekidne dostupnosti twogo usluga.

10 Početak i prestanak licence

10.1 Ova licenca započinje nakon uspješne registracije i aktiviranja i završava nakon raskida od Vaše strane ili pružatelja usluge. Vi ili pružatelj usluge možete prekinuti ovu licencu u bilo kojem trenutku. Obavijest o raskidu mora biti u tekstualnom obliku kako bi bila valjana, što znači da je dovoljna, na primjer, obavijest poslana e-poštom, faksom ili kao PDF datoteka.

10.2 Pravo obiju strana na raskid iz opravdanog razloga ostaje nepromijenjeno. Smatra se da pružatelj usluga ima opravdan razlog za raskid ako, bez ograničenja, prekršite klauzulu 5.

11 Razno

11.1 Obavijesti:  Osim ako nije drugačije dogovoreno, Vaše izjave namjere, primjedbe ili obavijesti bit će valjane samo ako su poslane na sljedeću adresu pružatelja usluga: info@twogo.com

11.2 Mjerodavno pravo: Ovi uvjeti korištenja i licenca između Vas i pružatelja usluge bit će regulirani zakonima Savezne Republike Njemačke, uz iznimku Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe ("CISG").

11.3 Rješavanje sporova: Europska komisija osigurava platformu za online rješavanje sporova (ODR), dostupnu na http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Našu e-mail adresu pronaći ćete u odjeljku za pravne obavijesti (Impressum) naše web stranice. Nismo obvezni niti voljni sudjelovati u procesu rješavanja sporova.

B. Posebne odredbe za ovlaštene korisnike

Posebne odredbe u ovom dijelu B primjenjuju se isključivo na ovlaštene korisnike uz ili odstupajući od općih odredbi u dijelu A.

1 Korištenje usluga

Suprotno odredbama dijela A, točke 4., primjenjuje se sljedeće:

1.1 Twogo usluge možete koristiti u svrhe prikazane u pregledu proizvoda i u mjeri koja je u njemu detaljnije opisana u vezi s poslovanjem našeg poslovnog korisnika ili Vašeg poslodavca/klijenta. Vaše korištenje usluga podliježe prethodnom uvjetu da je Vaša registracija uspješna i da je Vaš korisnički profil aktiviran, a razdoblje korištenja ograničeno je na rok trajanja ugovora s našim poslovnim korisnikom ili Vašim poslodavcem/klijentom. Zabranjena je svaka druga uporaba, modifikacija ili kopiranje, distribucija ili drugi oblik korištenja, uključujući svako kopiranje ili distribuciju slika, ilustracija, dizajna i temeljnih računalnih programa i baza podataka.

1.2 Sve pritužbe (npr. u slučaju poremećaja usluge) koje proizlaze iz ili u vezi s funkcijama, dostupnost i uporaba twogo usluga mora se odnositi isključivo na našeg poslovnog kupca ili Vašeg poslodavca ili klijenta.  Posebno, zadržavamo pravo opozvati ili izmijeniti Vašu licencu koju ste dobili od našeg poslovnog korisnika bez Vašeg pristanka, na primjer zato što smo ovlašteni uložiti prigovore protiv našeg poslovnog korisnika ili Vašeg poslodavca/klijenta.

1.3 Odgovorni ste za sve aktivnosti provedene korištenjem Vaših osobnih podataka za prijavu, uključujući sadržaj koji je izradio korisnik, osim ako možete dokazati da su treće strane dobile Vaše podatke za prijavu bez ikakvih radnji s Vaše strane.

1.4 Imamo pravo u slučaju bilo kakvog kršenja ovih uvjeta korištenja:

 • izdati osobnu opomenu;
 • djelomično ograničiti Vašu upotrebu twogo usluga;
 • privremeno ili trajno blokirati pristup svim ili određenim twogo uslugama.

Isto vrijedi i kada imamo neki drugi legitimni interes za poduzimanje gore navedenih radnji, posebno kako bismo zaštitili druge korisnike od prijevarnih ili protupravnih aktivnosti.
Odabrana i primijenjena radnja bit će u skladu sa poštenim diskrecijskim nahođenjem pružatelja usluga. Međutim, mi ćemo razumno uzeti u obzir vaše legitimne interese. Konkretno, kada procjenjujemo interese obiju strana, razmotrit ćemo u kojoj mjeri bi se trebalo smatrati da ste krivi za bilo koju povredu.

2 Ograničenja odgovornosti

Suprotno odredbama dijela A, točke 9., primjenjuje se sljedeće:

2.1 U odnosu na sadržaj koji stvaraju korisnici, pružatelj usluga samo reproducira informacije koje ste Vi dali ili odgovarajući ovlašteni korisnik. Točnost ili aktualnost  takvih informacija se ne provjerava. Pružatelj usluga nije odgovoran za sadržaj koji je kreirao korisnik. Odgovornost pružatelja usluga za gubitak ili štetu uzrokovanu takvim sadržajem regulirana je isključivo sljedećim odredbama:

2.2 Odgovornost pružatelja usluge za gubitak ili štetu nastalu bilo kojim namjernim ili grubo nemarnm kršenjem ugovornih obveza prema ovim uvjetima korištenja i njegova odgovornost za gubitak života, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja, lažno predstavljanje ili prema njemačkom Zakonu o odgovornosti za proizvode (Produkthaftungsgesetz ) regulirana su primjenjivim zakonskim odredbama.

2.3 Odgovornost pružatelja usluge za nesavjesno kršenje obveze koja se nužno mora ispuniti kako bi se twogo usluge uopće mogle pravilno pružati,  a koje ovlašteni korisnik obično očekuje i ima pravo očekivati da će biti ispunjena ("materijalne ugovorne obveze" ), bit će ograničen na tipično predvidivi gubitak ili štetu za ugovore tipa SaaS.

2.4 S izuzetkom situacija navedenih u točki 9.2. i točki 9.3., odgovornost za običnu nepažnju nije isključena.

2.5 Gore navedena ograničenja odgovornosti također se primjenjuju na povrede dužnosti od strane zakonskih zastupnika ili zamjenskih zastupnika pružatelja usluga. Ako je odgovornost pružatelja usluga isključena prema gore navedenim odredbama, osobna odgovornost zaposlenika pružatelja usluga i pomoćnih zastupnika također će biti isključena.

2.6 U slučaju gubitka podataka, odgovornost pružatelja usluga bit će ograničena na gubitak ili štetu koja bi nastala uslijed njegovih radnji ili propusta pod pretpostavkom da su podaci pravilno i redovito sigurnosno kopirani.

2.7 Pružatelj usluga neće biti odgovoran za gubitak, kašnjenje, izmjenu, manipulaciju i/ili pogrešno usmjeravanje e-pošte ili drugih elektroničkih poruka i/ili podataka tijekom unosa, prikupljanja i/ili prijenosa podataka ako je to uzrokovano drugim podatkovnim mrežama, uključujući, bez ograničenja, internet, telefonske mreže i/ili hardver ili softver Vaše ili treće strane.

2.8 Ne može se jamčiti pristup bez pogrešaka i/ili trajno dostupan pristup i veza s internetom, uključujući prijenos podataka putem interneta, s obzirom na trenutno stanje tehničkih dostignuća. U tom kontekstu, stoga, pružatelj usluga neće biti odgovoran za osiguranje trajne i neprekidne dostupnosti twogo usluga.

3 Početak i prestanak licence

Suprotno odredbama dijela A, točke 10., primjenjuje se sljedeće:

3.1 Ova licenca započinje nakon uspješne registracije i aktiviranja i završava (i) automatski nakon raskida ugovora s našim poslovnim kupcem ili Vašim poslodavcem/klijent ili (ii) nakon raskida od strane Vas ili pružatelja usluga. Vi ili pružatelj usluge možete prekinuti ovu licencu u bilo kojem trenutku. Obavijest o raskidu mora biti u tekstualnom obliku kako bi bila valjana, što znači da je dovoljna, na primjer, obavijest poslana e-poštom, faksom ili kao PDF datoteka.

3.2 Pravo obiju strana na raskid iz opravdanog razloga ostaje nepromijenjeno. Smatra se da pružatelj usluga ima opravdan razlog za raskid ukoliko, bez ograničenja, prekršite odredbu dijela A točke 5.

 

Ovaj prijevod služi u informativne svrhe. Jedino su engleska i njemačka verzija pravno obvezujuće.