zurück zur Startseite
Pendlernetz

Durch die Verwendung eines Internet Explorer Browsers könnte die Webseite nicht richtig funktionieren.

Uslovi korišćenja [SR]

Uslovi korišćenja

Poslednje ažuriranje: Maj 2022.godine

Ovi uslovi korišćenja primenjuju se na korišćenje twogo-a. “Twogo” je mobilno softversko rešenje zasnovano na oblaku koje nudi društvo Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Nemačka, Registarski sud u Štutgartu, HRB 751331 („Dobavljač“, „mi“), razvijeno posebno da zadovolji potrebe onih koji putuju na posao i sa posla kao i za poslovna putovanja, a koje je, zajedno sa svim povezanim uslugama Dobavljača („Usluge twogo“), dostupno za korišćenje na bazi softvera kao modela usluge („SaaS“) na www.twogo.com i/ili u obliku mobilne aplikacije u skladu sa sledećim uslovima i odredbama. Uslovi korišćenja podeljeni su na Deo A. „Opšte odredbe“ i Deo B. „Posebne odredbe“. Deo A primenjuje se na sve korisnike Usluga twogo; Deo B primenjuje se još i na zaposlene ili nezavisne izvođače naših poslovnih korisnika kojima su naši poslovni korisnici dali pristup Uslugama twogo radi upotrebe u okviru njihovog poslovanja („Ovlašćeni korisnici“). Ovi uslovi korišćenja primenjuju se čak i ako se Uslugama twogo pristupa van Savezne Republike Nemačke ili ako pristup Uslugama twogou potpunosti ili delimično omogućavaju druge internet stranice ili softverske aplikacije za mobilne uređaje („mobilne aplikacije“).

A. Opšte odredbe

1. Kako funkcionišu Usluge twogo

twogo je usluga delenja vožnje koja Vam pomaže da organizujete zajednički prevoz automobilom radi odlaska na posao ili radi poslovnog putovanja. Dodatne i iscrpne informacije o Usluzi twogo možete pronaći ovde.

2. Uslovi i odredbe su podložni promenama

Dobavljač može da izmeni ili dopuni ove uslove korišćenja u bilo kom trenutku iz razumnih razloga. Razumni razlozi mogu uključivati, bez ograničenja, poboljšanje postojećih funkcija ili mogućnosti aplikacije ili dodavanje novih funkcija ili mogućnosti, uključivanje najnovijih naučnih ili tehničkih dostignuća, vršenje odgovarajućih tehničkih modifikacija kako bi se osigurala funkcionalnost ili bezbednost Usluga twogo, ili kako bi se ispunili zakonski odnosno regulatorni zahtevi. Dobavljač će Vas unapred obavestiti o svim izmenama i dopunama ugovora na način koji odgovara okolnostima (na primer e-poštom). Takvo obaveštenje će uključivati informacije o predloženim izmenama i Vašem pravu na prigovor protiv izmena i dopuna ugovora kao i gde da pošaljete svoje obaveštenje s tim u vezi. Izmene i dopune smatraju se prihvaćenim ako ne uložite prigovor u roku od 30 dana. Sve prethodne verzije uslova korišćenja prestaju da važe kada izmene i dopune ugovora stupe na snagu. Ako uložite prigovor na izmene i dopune u propisanom roku, a nije razumno za Dobavljača da nastavi da daje licencu pod postojećim uslovima, Dobavljač može da raskine Vašu licencu bez prethodnog obaveštenja.

3. Registracija

3.1 Korišćenje Usluga twogozahteva uspešnu registraciju i aktivaciju Vašeg korisničkog profila.

3.2 Možete se registrovati samo ako imate punu poslovnu sposobnost. Maloletnicima nije dozvoljeno da se registruju. Možete se registrovati samo jednom i može se kreirati samo jedan korisnički profil. Korisnički profil se ne sme prenositi na treća lica.

3.3 Prilikom registracije od Vas se traži da sve potrebne informacije navedete na istinit i potpun način. Morate nas obavestiti o svim promenama informacija koje ste dali prilikom registracije bez nepotrebnog odlaganja i na sopstvenu inicijativu, ili informacije moraju da budu promenjene na način da odražavaju Vaše stvarne okolnosti. Za kreiranje svog korisničkog profila možete koristite svoje pravo ime i nadimak/pseudonim.

3.4 Aktivaciju Vašeg korisničkog profila odlažemo dok ne završimo pregled kriterijuma za registraciju. Stoga ne postoji pravo na dodelu licence.

4. Korišćenje usluga

4.1 Usluge twogo možete da koristite odmah po aktiviranju svog korisničkog profila u svrhe prikazane u pregledu proizvoda i u meri koja je u njemu detaljno opisana. Zabranjeno je svako drugo korišćenje, modifikacija ili kopiranje, distribucija ili drugi oblik korišćenja, uključujući svako kopiranje ili distribuciju slika, ilustracija, dizajna i osnovnih računarskih programa i baza podataka.

4.2 Svoje akreditive za prijavljivanje morate čuvati u tajnosti i na bezbedan način kako biste sprečili treća lica da im pristupe. Morate se pobrinuti da koristite dovoljno komplikovanu lozinku i da je menjate u redovnim intervalima. Ako se prijavite na funkcije koje su zaštićene lozinkom, morate se odjaviti nakon svakog korišćenja. Ako saznate da su treće strane pribavile i/ili zloupotrebljavaju Vaše akreditive za prijavljivanje, morate nas obavestiti bez nepotrebnog odlaganja.

4.3 Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se obavljaju korišćenjem Vaših akreditiva za prijavljivanje, uključujući sadržaj koji kreiraju korisnici, osim ako možete da dokažete da su treća lica pribavila Vaše akreditive za prijavljivanje bez ikakvog učešća s Vaše strane.

4.4 U slučaju bilo kakvog kršenja ovih uslova korišćenja imamo pravo:

 • da izdamo ličnu opomenu;
 • da delimično ograničimo Vaše korišćenje Usluga twogo;
 • da privremeno ili trajno blokiramo Vaš pristup svim ili određenim Uslugama twogo.

Isto se primenjuje i kada imamo drugi legitimni interes za preduzimanje gore navedene radnje, posebno u cilju zaštite drugih korisnika od nepoštenih ili nezakonitih aktivnosti.
Radnja mora biti odabrana i primenjena po pravičnom nahođenju Dobavljača. Mi ćemo, međutim, voditi računa o Vašim legitimnim interesima u razumnoj meri. Prilikom odmeravanja interesa obe strane, mi ćemo, posebno razmotriti u kojoj meri bi trebalo da se smatra da ste krivi za bilo koji prekršaj.

5. Pravila ponašanja

Određena pravila ponašanja moraju se poštovati prilikom korišćenja twogo-a radi bezbednosti i sigurnosti i pravilnog korišćenja usluge i njenih funkcija za sve zainteresovane strane. Sledeće nije dozvoljeno ni pod kojim okolnostima:

5.1 otkrivanje Vaše lozinke trećem licu ili korišćenje korisničkog imena i lozinke trećeg lica;

5.2 prodaja, iznajmljivanje ili podlicenciranje Vašeg korisničkog profila/Vaših akreditiva za prijavljivanje ili Usluga twogoili njihovih delova;

5.3 uklanjanje ili modifikovanje obaveštenja o autorskim pravima, simbola zaštitnih znakova ili upućivanja na druga prava intelektualne svojine koja su ugrađena u ili se prenose kroz sadržaj ili Uslugu twogo;

5.4 zaobilaženje tehnologija koje koriste Dobavljač ili treća lica za zaštitu sadržaja ili usluga, posebno putem aktivnosti kao što su web scraping, rudarenje podataka i drugi načini za automatsko pristupanje usluzi twogo;

5.5 ometanje ili pokušaj ometanja integriteta Usluga twogoili povezanih sistema ili mreža, odnosno podataka koje oni sadrže;

5.6 kopiranje, distribucija, reprodukcija, snimanje ili emitovanje Usluga twogoili njihovog sadržaja odnosno delova, ili njihovo javno objavljivanje u meri u kojoj takva radnja nije dozvoljena prema Vašoj licenci ili nije izričito dozvoljena prema važećim zakonskim odredbama;

5.7 čuvanje, ugrađivanje ili prenošenje zlonamernog softvera bilo koje vrste;

5.8 kreiranje, emitovanje ili distribucija korisničkog sadržaja koji je štetan za mlade, klevetnički, uvredljiv, diskriminatorski, preteći, uznemiravajući (na primer kao „uhođenja“), opscen ili nezakonit na neki drugi način, ili je u svrhu izvršenja ili pomaganja u izvršenju nekog nezakonitog dela, bez obzira na njegovu vrstu, uključujući, bez ograničenja, kršenje prava intelektualne svojine ili moralnih prava i/ili prava na zaštitu podataka.

Odredbe za korišćenje opcija komunikacije

Dobavljač Vam može pružiti različite opcije komunikacije za Vaš sopstveni sadržaj i unose, koje možete da koristite u okviru odgovarajuće dostupnosti.

Dobavljač, u tom smislu, samo pruža tehničke mogućnosti za razmenu informacija. Ne postoji pravo na pružanje takvih opcija komunikacije.

Zabranjeno Vam je objavljivanje ili distribucija sadržaja (npr. slika, video zapisa, linkova, imena, tekstova, reči) u okviru opcija komunikacije koji bi mogao da

 • sadrži softverske viruse, zlonamerni softver, špijunski softver ili drugi kod, datoteke ili programe namenjene da prekinu, unište ili ograniče funkcionalnost bilo kog računarskog softvera, hardvera ili opreme za telekomunikacije;

 • krši bilo koji važeći zakon ili je nemoralan;

 • čini povredu zaštitnih znakova, patenata, autorskih prava, drugih vlasničkih prava, poslovnih tajni ili drugih prava trećih lica;

 • koji je nezakonit, opscen, uvredljiv, preteći, zastrašujući, uznemirujući, pun mržnje, rasno ili etnički nepoželjan, ili koji podstiče odnosno ohrabruje ponašanje koje bi bilo nezakonito ili na drugi način neprikladno, uključujući veličanje nasilnog zločina, ugrožavanje ili eksploataciju dece, ili koji na drugi način ugrožava ili ometa razvoj dece i mladih;

 • lažno stvori utisak da ga pruža odnosno podržava Dobavljač;

 • sadrži neistine, pogrešne tvrdnje ili obmanjujuće izjave; ili

 • koristi lične podatke trećih lica bez njihove izričite saglasnosti ili koristi odnosno manipuliše takvim podacima; ili

U slučaju bilo kakvog kršenja odredbi ove tačke 6, primenjuje se tačka 4.4.

6. Intelektualna svojina, zadržavanje prava

6.1 Dobavljač jeste i ostaje nosilac autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine koja su svojstvena Uslugama twogo.

6.2 Kada Dobavljač pruža Usluge twogokao mobilnu aplikaciju koja se preuzima na mobilne uređaje, usluge Vam se ne prodaju niti se prenose na Vas, a sva prava kopiranja Usluga twogoi dalje pripadaju Dobavljaču i njegovim davaocima licence nakon instaliranja mobilne aplikacije na mobilnim uređajima.

6.3 Usluge twogomogu biti integrisane u aplikacije i usluge trećih lica („Aplikacije trećih lica“) i u mobilne uređaje ili mogu biti u interakciji sa njima kako bi se Usluge twogo učinile dostupnim. Na ove Aplikacije i uređaje trećih lica mogu se primenjivati posebni uslovi i odredbe i zakoni o zaštiti podataka koji regulišu korišćenje navedenih Aplikacija i uređaja trećih lica. Dobavljač ne garantuje kompatibilnosti niti kontinuiranu kompatibilnost Aplikacija i uređaja trećih lica sa Uslugama twogo. Dobavljač nema kontrolu nad dizajnom i sadržajem takvih Aplikacija trećih lica i stoga ne prihvata nikakvu odgovornost za ponašanje, funkcije ili aktuelnost, tačnost ili potpunost sadržaja ili kvalitet Aplikacija trećih lica, i izričito se ograđuje od sadržaja takvih Aplikacija.

7. Ograničenja i izmene Usluga twogo

Dobavljač nije obavezan da obezbedi nadogradnje ili ažuriranja Usluga twogo, osim ako su oni neophodni za održavanje usluge twogo u skladu sa ugovorom. Dobavljač nije odgovoran da obezbedi određen nivo dostupnosti Usluga twogoi odgovoran je Vama samo za nepošteno prikrivene nedostatke, s tim da se na odgovornost za takve nedostatke primenjuju važeće zakonske odredbe.

8. Zahtevi u pogledu obaveštavanja i obeštećenje u slučaju tužbenih zahteva trećih lica

8.1 Vi ćete obavestiti Dobavljača, bez nepotrebnog odlaganja i u odgovarajućoj meri, o svim tužbenim zahtevima podnetim protiv Vas sudskim ili vansudskim putem, na osnovu navodne povrede autorskog prava ili drugog prava intelektualne svojine treće strane kao rezultat Vašeg korišćenja naručenih Usluga twogo(„Tužbe zbog povreda“). U takvim slučajevima, Dobavljač će preuzeti upravljanje i koordinaciju svih aktivnosti na sudu i van suda radi odbrane u pogledu takvih Tužbi zbog povreda. Vi ćete, međutim, pružiti razumnu pomoć Dobavljaču u svrhu rešavanja i/ili odbrane u pogledu Tužbi zbog povreda i uzdržaćete se od svih aktivnosti koje bi mogle imati negativan uticaj na bilo koju pravnu odbranu. Ako Dobavljač ne preuzme upravljanje pravnom odbranom u roku od trideset dana od prijema obaveštenja o Tužbi zbog povrede, možete sami da pokrenete svoju pravnu odbranu, a Dobavljač će Vam, u tom slučaju, pružiti pomoć u skladu sa 3. rečenicom.

8.2 Dobavljač će Vas obeštetiti u pogledu svih obaveza plaćanja odštete nametnutih konačnom i obavezujućom presudom na osnovu povrede autorskog prava ili drugih prava intelektualne svojine trećeg lica te će Vas obeštetiti i u pogledu opravdanih troškova pravne odbrane, osim ako dobavljač nije odgovoran za povredu.

9. Ograničenja odgovornosti

9.1 U pogledu sadržaja koji kreira korisnik, Dobavljač samo vrši reprodukciju informacija koje ste dali Vi ili odnosni Ovlašćeni korisnik. Tačnost ili aktuelnost takvih informacija se ne proverava. Dobavljač nije odgovoran za sadržaj koji kreiraju korisnici. Na odgovornost Dobavljača za gubitak ili štetu prouzrokovane takvim sadržajem primenjuju se isključivo sledeće odredbe:

9.2. Dobavljač je odgovoran samo za gubitak ili štetu prouzrokovane povredom, koja je namerna ili je rezultat grubog nemara, ugovornih obaveza prema ovim uslovima korišćenja, ili u skladu sa nemačkim Zakonom o odgovornosti za proizvode (Produkthaftungsgesetz).

9.3 Sa izuzetkom situacija iz tačke 9.2, isključena je odgovornost za obični nemar.

9.4 Gore navedena ograničenja odgovornosti primenjuju se i na povredu obaveza od strane zakonskih zastupnika ili delegiranih zastupnika Dobavljača. Kada je odgovornost Dobavljača isključena u skladu sa gore navedenim odredbama, isključena je i lična odgovornost Dobavljačevih zaposlenih i delegiranih zastupnika.

9.5 U slučaju gubitka podataka, odgovornost Dobavljača ograničena je na gubitak ili štetu koji bi proizašli iz njegovih radnji ili propusta pod pretpostavkom da su rezervne kopije podataka pravljene propisno i redovno.

9.6 Dobavljač nije odgovoran za gubitak, kašnjenje, modifikaciju, manipulisanje i/ili pogrešno rutiranje e-pošte ili drugih elektronskih poruka i/ili podataka tokom unosa, prikupljanja i/ili prenosa podataka, kada su oni prouzrokovani drugim mrežama podataka, uključujući, bez ograničenja, internet, telefonske mreže i/ili Vaš hardver ili softver odnosno hardver ili softver treće strane.

9.7 Pristup bez greške i/ili stalno dostupan pristup i veza sa internetom, uključujući komunikaciju podataka putem interneta, ne mogu se garantovati s obzirom na trenutno stanje tehničkih inovacija. U ovom kontekstu, Dobavljač, stoga, nije odgovoran da obezbedi stalnu i neprekidnu dostupnost Usluga twogo.

10. Početak i prestanak licence

10.1 Ova licenca počinje da važi nakon uspešne registracije i aktivacije i prestaje da važi nakon njenog raskida od strane Vas ili Dobavljača. Vi ili Dobavljač možete da raskinete ovu licencu u bilo kom trenutku. Obaveštenje o raskidu mora biti u pisanoj formi kako bi bilo važeće, što znači da je, na primer, dovoljno obaveštenje poslato e-poštom, faksom ili kao PDF datoteka.

10.2 Pravo obe strane na raskid iz opravdanog razloga ostaje nepromenjeno. Smatra se da Dobavljač ima opravdan razlog za raskid ako, bez ograničenja, izvršite povredu tačke 5.

11. Ostale odredbe

11.1 Obaveštenja: Osim ako nije drugačije dogovoreno, Vaše izjave o nameri, obaveštenja ili saopštenja, važe samo ako se pošalju na sledeću adresu Dobavljača:
info@twogo.com

11.2 Merodavno pravo Na ove uslove korišćenja i licencu između Vas i Dobavljača primenjuju se zakoni Savezne Republike Nemačke, uz isključenje Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe („CISG“).

11.3 Rešavanje sporova Evropska komisija obezbeđuje platformu za onlajn rešavanje sporova (ODR), koja je dostupna na
http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Našu adresu e-pošte možete pronaći u odeljku Pravna obaveštenja (Impresum) na našoj internet stranici. Mi nismo ni obavezni ni voljni da učestvujemo u procesu rešavanja sporova.

B. Posebne odredbe za Ovlašćene korisnike

Posebne odredbe u ovom Delu B primenjuju se isključivo na Ovlašćene korisnike kao dodatak ili odstupanje od Opštih odredbi iz Dela A.

1. Korišćenje usluga

Suprotno odredbama iz Dela A, tačka 4, primenjuje se sledeće:

1.1. Uslugetwogo možete da koristite u svrhe naznačene u pregledu proizvoda i u meri koja je u njemu detaljno opisana u vezi sa poslovanjem našeg poslovnog korisnika ili Vašeg poslodavca/klijenta. Vaše korišćenje usluga podleže prethodnom uslovu da ste se uspešno registrovali i aktivirali svoj korisnički profil, a period korišćenja je ograničen na trajanje ugovora sa našim poslovnim korisnikom ili Vašim poslodavcem/klijentom. Zabranjeno je svako drugo korišćenje, modifikacija ili kopiranje, distribucija ili drugi oblik korišćenja, uključujući svako kopiranje ili distribuciju slika, ilustracija, dizajna i osnovnih računarskih programa i baza podataka.

1.2 Svi zahtevi (npr. u slučaju prekida usluge) koji proizlaze iz ili u vezi sa funkcijama, dostupnošću i korišćenjem Usluga twogo pripadaju isključivo našem poslovnom korisniku ili Vašem poslodavcu odnosno klijentu. Posebno zadržavamo pravo da bez Vaše saglasnosti oduzmemo ili izmenimo Vašu licencu koju ste dobili od našeg poslovnog korisnika, zato što, na primer, imamo pravo da ulažemo prigovore protiv našeg poslovnog korisnika ili Vašeg poslodavca/klijenta.

1.3 Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se obavljaju korišćenjem Vaših akreditiva za prijavljivanje, uključujući sadržaj koji kreiraju korisnici, osim ako možete da dokažete da su treća lica pribavila Vaše akreditive za prijavljivanje bez ikakvog učešća s Vaše strane.

1.4 U slučaju bilo kakvog kršenja ovih uslova korišćenja imamo pravo:

 • da izdamo ličnu opomenu;
 • da delimično ograničimo Vaše korišćenje Usluga twogo;
 • da privremeno ili trajno blokiramo Vaš pristup svim ili određenim Uslugama twogo.

Isto se primenjuje i kada imamo drugi legitimni interes za preduzimanje gore navedene radnje, posebno u cilju zaštite drugih korisnika od nepoštenih ili nezakonitih aktivnosti.
Radnja mora biti odabrana i primenjena po pravičnom nahođenju Dobavljača. Mi ćemo, međutim, voditi računa o Vašim legitimnim interesima u razumnoj meri. Prilikom odmeravanja interesa obe strane, mi ćemo, posebno razmotriti u kojoj meri bi trebalo da se smatra da ste krivi za bilo koji prekršaj.

2. Ograničenja odgovornosti

Suprotno Delu A, tačka 9, primenjuje se sledeće:

2.1 U pogledu sadržaja koji kreira korisnik, Dobavljač samo vrši reprodukciju informacija koje ste dali Vi ili odnosni Ovlašćeni korisnik. Tačnost ili aktuelnost takvih informacija se ne proverava. Dobavljač nije odgovoran za sadržaj koji kreiraju korisnici. Na odgovornost Dobavljača za gubitak ili štetu prouzrokovane takvim sadržajem primenjuju se isključivo sledeće odredbe:

2.2 Na odgovornost Dobavljača za gubitak ili štetu prouzrokovane bilo kojom povredom, koja je namerna ili je rezultat grubog nemara, ugovornih obaveza prema ovim uslovima korišćenja, i njegovu odgovornost za gubitak života, telesnu povredu ili oštećenje zdravlja, nepoštene pogrešne tvrdnje ili prema nemačkom Zakonu o odgovornosti za proizvode (Produkthaftungsgesetz), primenjuju se važeće zakonske odredbe.

2.3 Odgovornost Dobavljača za povredu obaveze usled nemara, a koja mora nužno biti ispunjena kako bi Usluge twogo mogle uopšte biti propisno pružene, i za koju bi Ovlašćeni korisnik obično očekivao i ima pravo da očekuje da će biti ispunjena („Materijalne ugovorne obaveze“), ograničena je na tipično predvidljiv gubitak ili štetu za ugovore tipa SaaS.

2.4 Sa izuzetkom situacija iz tačke 9.2 i tačke 9.3, isključena je odgovornost za obični nemar.

2.5 Gore navedena ograničenja odgovornosti primenjuju se i na povredu obaveza od strane zakonskih zastupnika ili delegiranih zastupnika Dobavljača. Kada je odgovornost Dobavljača isključena u skladu sa gore navedenim odredbama, isključena je i lična odgovornost Dobavljačevih zaposlenih i delegiranih zastupnika.

2.6 U slučaju gubitka podataka, odgovornost Dobavljača ograničena je na gubitak ili štetu koji bi proizašli iz njegovih radnji ili propusta pod pretpostavkom da su rezervne kopije podataka pravljene propisno i redovno.

2.7 Dobavljač nije odgovoran za gubitak, kašnjenje, modifikaciju, manipulisanje i/ili pogrešno rutiranje e-pošte ili drugih elektronskih poruka i/ili podataka tokom unosa, prikupljanja i/ili prenosa podataka, kada su oni prouzrokovani drugim mrežama podataka, uključujući, bez ograničenja, internet, telefonske mreže i/ili Vaš hardver ili softver odnosno hardver ili softver treće strane.

2.8 Pristup bez greške i/ili stalno dostupan pristup i veza sa internetom, uključujući komunikaciju podataka putem interneta, ne mogu se garantovati s obzirom na trenutno stanje tehničkih inovacija. U ovom kontekstu, Dobavljač, stoga, nije odgovoran da obezbedi stalnu i neprekidnu dostupnost Usluga twogo.

3. Početak i prestanak licence

Suprotno odredbama iz Dela A, tačka 10, primenjuje se sledeće:

3.1 Ova licenca počinje da važi nakon uspešne registracije i aktivacije i prestaje da važi (i) automatski nakon raskida ugovora sa našim poslovnim korisnikom ili Vašim poslodavcem/klijentom ili (ii) nakon njenog raskida od strane Vas ili Dobavljača. Vi ili Dobavljač možete da raskinete ovu licencu u bilo kom trenutku. Obaveštenje o raskidu mora biti u pisanoj formi kako bi bilo važeće, što znači da je, na primer, dovoljno obaveštenje poslato e-poštom, faksom ili kao PDF datoteka.

3.2 Pravo obe strane na raskid iz opravdanog razloga ostaje nepromenjeno. Smatra se da Dobavljač ima opravdan razlog za raskid ako, bez ograničenja, izvršite povredu tačke 5. iz Dela A.

 

Ovaj prevod je isključivo informativnog karaktera. Pravnu valjanosti imaju isključivo engleska i nemačka verzija.