zurück zur Startseite
Pendlernetz

Durch die Verwendung eines Internet Explorer Browsers könnte die Webseite nicht richtig funktionieren.

Käyttöehdot [FI]

Käyttöehdot

Päivitetty viimeksi: Toukokuu 2022

Näitä käyttöehtoja sovelletaan twogon käyttöön. "Twogo" on mobiili, pilvipohjainen ohjelmistoratkaisu, jota tarjoaa Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Saksa, rekisterituomioistuin Stuttgart, HRB 751331 (jäljempänä "palveluntarjoaja", "me"), joka on kehitetty erityisesti työmatkailijoiden sekä työ- ja liikematkojen tarpeisiin. Twogo on käytettävissä yhdessä palveluntarjoajan kaikkien oheispalvelujen ("twogo-palvelut") kanssa software as a service -ohjelmistopalveluna ("SaaS") osoitteessa www.twogo.com ja/tai mobiilisovelluksena seuraavien ehtojen mukaisesti. Käyttöehdot on jaettu osaan A. "Yleiset säännökset" ja osaan B. "Erityissäännökset". Osa A koskee kaikkia twogo-palvelujen käyttäjiä; osa B koskee lisäksi yritysasiakkaidemme työntekijöitä tai urakoitsijoita, joille yritysasiakkaamme antavat pääsyn twogo-palveluihin heidän liiketoimintaansa liittyviä tarkoituksia varten ("Valtuutetut käyttäjät"). Näitä käyttöehtoja sovelletaan, vaikka twogo-palveluja käytettäisiin Saksan liittotasavallan ulkopuolelta tai jos twogo-palvelujen käyttöä helpotetaan kokonaan tai osittain muiden verkkosivustojen tai mobiililaitteille tarkoitettujen ohjelmistosovellusten ("mobiilisovellukset") avulla.

A. Yleiset säännökset

1 Miten twogo-palvelut toimivat

twogo on kimppakyytipalvelu, jonka avulla voit järjestää kimppakyytejä työmatkoja tai työ- ja liikematkoja varten. Lisää kattavia ja yksityiskohtaisia tietoja twogo-palvelusta löydät täällä.

2 Ehtoihin voi tulla muutoksia

Palveluntarjoaja voi muuttaa näitä käyttöehtoja kohtuullisin perustein milloin tahansa. Kohtuullisia perusteita voivat olla muun muassa sovelluksen nykyisten toimintojen tai ominaisuuksien parantaminen tai uusien toimintojen tai ominaisuuksien lisääminen, viimeisimmän tieteellisen tai teknisen kehityksen sisällyttäminen sovellukseen, asianmukaisten teknisten muutosten tekeminen twogo-palvelujen toimivuuden tai turvallisuuden varmistamiseksi tai lakisääteisten tai sääntelyvaatimusten toteuttaminen. Palveluntarjoaja ilmoittaa sinulle sopimusmuutoksista etukäteen olosuhteisiin sopivalla tavalla (esimerkiksi sähköpostitse). Ilmoituksessa kerrotaan ehdotetuista muutoksista ja oikeudestasi vastustaa sopimusmuutoksia, sekä mihin sinun on lähetettävä tätä koskeva ilmoitus. Sinun katsotaan hyväksyneen muutokset, jos et vastusta niitä 30 päivän kuluessa. Kaikkien aiempien käyttöehtojen versioiden voimassaolo päättyy, kun sopimusmuutos tulee voimaan. Jos vastustat muutoksia asetetun määräajan kuluessa eikä palveluntarjoajan ole kohtuullista jatkaa lisenssiä voimassaolevilla ehdoilla, palveluntarjoaja voi irtisanoa lisenssisi ilman ennakkoilmoitusta.

3 Rekisteröityminen

3.1 Jos haluat käyttää twogo-palveluja sinun on rekisteröidyttävä ja aktivoitava käyttäjäprofiili.

3.2 Voit rekisteröityä ainoastaan, jos olet täysin oikeustoimikelpoinen. Alaikäiset eivät voi rekisteröityä. Voit rekisteröityä vain kerran ja luoda ainoastaan yhden käyttäjäprofiilin. Käyttäjäprofiilia ei saa siirtää kolmansille osapuolille.

3.3 Rekisteröitymisen yhteydessä sinun on annettava kaikki tarvittavat tiedot totuudenmukaisesti ja kokonaisuudessaan. Sinun on ilmoitettava meille ilman aiheetonta viivytystä ja omasta aloitteestasi kaikista muutoksista rekisteröinnin yhteydessä antamiisi tietoihin, tai tietoja on muutettava niin että ne vastaavat todellisia olosuhteitasi. Voit käyttää oikeaa nimeäsi ja lempinimeä/salanimeä, kun luot käyttäjäprofiilisi.

3.4 Pidätämme käyttäjäprofiilisi aktivoinnin, kunnes olemme tarkistaneet rekisteröintiperusteet. Näin ollen sinulla ei ole oikeutta lisenssin myöntämiseen.

4 Palvelujen käyttö

4.1 Voit käyttää twogo-palveluja heti kun olemme aktivoineet käyttäjäprofiilisi, tuoteselosteessa esitettyihin tarkoituksiin ja siinä määrin kuin siinä tarkemmin kuvattu. Kaikki muu käyttö, muutokset tai kopiointi, jakelu tai muu käyttötarkoitus, mukaan lukien kuvien, esimerkkien, suunnittelun ja niiden perustana olevien tietokoneohjelmien ja tietokantojen kopiointi tai jakelu, on kielletty.

4.2 Sinun on pidettävä kirjautumistietosi salaisina ja säilytettävä ne turvallisesti niin että kolmannet osapuolet eivät pääse niihin käsiksi. Sinun on varmistettava, että käytät riittävän monimutkaista salasanaa ja että vaihdat salasanasi säännöllisesti. Jos kirjaudut sisään toimintoihin, jotka on suojattu salasanalla, sinun on kirjauduttava ulos jokaisen käyttökerran jälkeen. Jos havaitset, että kolmannet osapuolet ovat saaneet haltuunsa ja/tai käyttävät hyväkseen kirjautumistietojasi, sinun on ilmoitettava asiasta meille ilman aiheetonta viivytystä.

4.3 Olet vastuussa kaikista kirjautumistunnuksillasi suoritetuista toimista, käyttäjän luoma sisältö mukaan lukien, ellet voi osoittaa, että kolmannet osapuolet ovat saaneet kirjautumistunnuksesi haltuunsa ilman sinun toimiasi.

4.4 Jos et noudata näitä käyttöehtoja, meillä on oikeus:

 • antaa henkilökohtainen varoitus;
 • rajoittaa osittain sitä miten voit käyttää twogo-palveluja; ja
 • estää tilapäisesti tai pysyvästi pääsysi kaikkiin tai tiettyihin twogo-palveluihin.

Tätä säännöstä sovelletaan myös silloin, kun meillä on muu oikeutettu etu ryhtyä edellä mainittuihin toimiin, erityisesti muiden käyttäjien suojelemiseksi petolliselta tai laittomalta toiminnalta.
Palveluntarjoaja valitsee toimen ja ottaa sen käyttöön oikeudenmukaisen harkintansa mukaan. Otamme joka tapauksessa kohtuullisesti huomioon oikeutetut etusi. Molempien osapuolten etuja punnitessamme otamme huomioon erityisesti sen missä määrin sinun on katsottava olevan vastuussa rikkomuksesta.

5 Käytännesäännöt

Twogoa käytettäessä on noudatettava tiettyjä käytännesääntöjä palvelun turvallisuuden ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi kaikille osapuolille, palvelun toiminnot mukaan lukien. Sinun ei ole sallittua missään olosuhteissa:

5.1 paljastaa salasanaasi kolmansille osapuolille tai käyttää kolmannen osapuolen käyttäjätunnusta ja salasanaa;

5.2 myydä, vuokrata tai alilisensoida käyttäjäprofiiliasi/kirjautumistietojasi tai twogo-palveluja tai niiden osia;

5.3 poistaa tai muuttaa tekijänoikeusilmoituksia, tavaramerkkisymboleja tai viittauksia muihin immateriaalioikeuksiin, jotka on sisällytetty sisältöön tai twogo-palveluihin tai siirretty niiden kautta;

5.4 kiertää palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolten sisällön tai palvelujen suojaamiseen käyttämää tekniikkaa, erityisesti käyttämällä tiedonharavointia, tiedonlouhintaa tai muita automatisoituja keinoja twogo-palvelun käyttämiseksi;

5.5 häiritä tai yrittää häiritä twogo-palvelujen tai niihin liittyvien järjestelmien tai verkkojen tai niissä olevien tietojen eheyttä;

5.6 kopioida, levittää, jäljentää, tallentaa tai lähettää twogo-palveluja tai niiden sisältöä tai osia, tai asettaa niitä julkisesti saataville, siltä osin kuin tämä ei ole sallittua lisenssisi nojalla tai nimenomaisesti sallittua sovellettavien lain säännösten nojalla;

5.7 tallentaa, upottaa tai lähettää minkäänlaisia haittaohjelmia;

5.8 tuottaa, lähettää tai levittää nuorille haitallista, herjaavaa, loukkaavaa, syrjivää, uhkaavaa, häiritsevää (esimerkiksi "ahdistelun" muodossa), säädytöntä tai muuten lainvastaista käyttäjäsisältöä tai sellaista käyttäjäsisältöä, jonka tarkoituksena on lainvastaisen teon suorittaminen tai avunanto lainvastaisen teon suorittamiseen, teon luonteesta riippumatta, mukaan lukien immateriaalioikeuksien tai moraalisten ja/tai tietosuojaa koskevien oikeuksien loukkaaminen.

Viestintävaihtoehtojen käyttöä koskevat säännökset

Palveluntarjoaja voi tarjota sinulle erilaisia viestintävaihtoehtoja omaa sisältöäsi ja osallistumistasi varten, joita voit käyttää kulloisenkin saatavuuden puitteissa.

Tältä osin palveluntarjoaja tarjoaa ainoastaan tekniset mahdollisuudet tietojenvaihtoon. Sinulla ei ole oikeutta tällaisten viestintävaihtoehtojen tarjoamiseen.

Sellaisen sisällön (esim. kuvien, videoiden, linkkien, nimien, tekstien, sanojen) julkaiseminen ja levittäminen viestintävaihtoehdoissa on kielletty, joka

 • saattaa sisältää ohjelmistoviruksia, haittaohjelmia, vakoiluohjelmia tai muita koodeja, tiedostoja tai ohjelmia, joiden tarkoituksena on keskeyttää, tuhota tai rajoittaa tietokoneohjelmistojen, laitteistojen tai tietoliikennelaitteiden toimintaa;

 • saattaa rikkoa sovellettavia lakeja tai ovat moraalittomia;

 • saattaa loukata tavaramerkkejä, patentteja, tekijänoikeuksia, muita omistusoikeuksia, liikesalaisuuksia tai muita kolmansien osapuolten oikeuksia;

 • on laitonta, säädytöntä, loukkaavaa, uhkaavaa, pelottelevaa, häiritsevää, vihamielistä, rasistisesti tai etnisesti paheksuttavaa tai yllyttää tai kannustaa käyttäytymiseen, joka on laitonta tai muutoin sopimatonta, mukaan lukien väkivaltarikosten ihannointi, lasten vaarantaminen tai hyväksikäyttö tai joka muutoin vaarantaa tai häiritsee lasten ja nuorten kehitystä;

 • saattaa luoda virheellisesti vaikutelman, että palveluntarjoaja tarjoaa tai tukee sitä;

 • saattaa sisältää valheita, vääriä tai harhaanjohtavia lausuntoja; tai

 • saattaa käyttää kolmansien osapuolten henkilötietoja ilman heidän nimenomaista suostumustaan tai käyttää tai manipuloi tällaisia tietoja; tai

Jos tämän lausekkeen 6 säännöksiä rikotaan, sovelletaan lauseketta 4.4.

6 Immateriaalioikeudet, oikeuksien pidättäminen

6.1 Palveluntarjoaja on twogo-palveluihin liittyvien tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien nykyinen ja tuleva haltija.

6.2 Jos Palveluntarjoaja tarjoaa twogo-palvelut mobiililaitteisiin ladattavana mobiilisovelluksena, palveluja ei myydä eikä siirretä sinulle, ja kaikki oikeudet twogo-palvelujen kopiointiin pysyvät Palveluntarjoajalla ja sen lisenssinantajilla myös sen jälkeen, kun mobiilisovellus on asennettu mobiililaitteisiin.

6.3 Twogo-palvelut voidaan integroida kolmansien osapuolten sovelluksiin ja palveluihin ("kolmansien osapuolten sovellukset") ja mobiililaitteisiin tai ne voivat olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa niin että twogo-palvelut ovat käytettävissä. Näihin kolmansien osapuolten sovelluksiin ja laitteisiin saatetaan soveltaa erillisiä ehtoja ja tietosuojalainsäädäntöä, jotka saattavat säännellä näiden kolmansien osapuolten sovellusten ja laitteiden käyttöä. Palveluntarjoaja ei takaa kolmansien osapuolten sovellusten ja laitteiden yhteensopivuutta tai niiden jatkuvaa yhteensopivuutta twogo-palvelujen kanssa. Palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa tällaisten kolmansien osapuolten sovellusten suunnitteluun ja sisältöön, eikä se näin ollen ota vastuuta kolmansien osapuolten sovellusten sisällön käyttäytymisestä, toiminnoista tai ajantasaisuudesta, tarkkuudesta tai täydellisyydestä tai sovelluksen laadusta, ja se ottaa nimenomaisesti etäisyyttä kolmansien osapuolten sovellusten sisältöön.

7 Twogo-palvelujen rajoitukset ja muutokset

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tarjota parannuksia tai päivityksiä twogo-palveluihin, paitsi silloin kun ne ovat välttämättömiä twogo-palvelun ylläpitämiseksi sopimuksen mukaisesti. Erityisesti palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta varmistaa tiettyä tasoa twogo-palvelujen saatavuudelle, ja se on vastuussa käyttäjälle ainoastaan vilpillisesti salatuista vioista. Tällaisista vioista johtuva vastuu määräytyy sovellettavien lakisääteisten säännösten perusteella.

8 Ilmoitusvelvollisuus ja korvaus kolmansien osapuolten vaateista

8.1 Sinun on ilmoitettava palveluntarjoajalle, ilman aiheetonta viivytystä ja siinä määrin kuin on asianmukaista, kaikista oikeudenkäynneissä tai tuomioistuinten ulkopuolella sinua vastaan nostetuista kanteista, jotka perustuvat kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien tai muiden immateriaalioikeuksien väitettyyn loukkaamiseen tilattujen twogo-palvelujen käyttösi seurauksena ("loukkauskanteet"). Tällaisissa tapauksissa palveluntarjoaja vastaa kaikkien oikeustoimien hallinnoinnista ja koordinoinnista oikeudessa ja sen ulkopuolella loukkauskanteiden puolustamiseksi. Tarjoat kuitenkin kohtuullista apua palveluntarjoajalle loukkauskanteiden ratkaisemista ja/tai puolustamista varten sekä pidättäydyt kaikista toimista, joilla voi olla haitallinen vaikutus oikeudelliseen puolustukseen. Jos palveluntarjoaja ei ota vastuuta oikeudellisesta puolustuksesta kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut ilmoituksen loukkauskanteesta, voit järjestää oman oikeudellisen puolustuksesi, ja tässä tapauksessa palveluntarjoaja avustaa sinua lauseen 3 mukaisesti.

8.2 Palveluntarjoaja korvaa sinulle kaikki vahingonkorvausvelvoitteet, jotka on määrätty lainvoimaisella ja sitovalla tuomiolla kolmannen osapuolen tekijänoikeuksien tai muiden immateriaalioikeuksien loukkaamisen perusteella twogo-palvelujen käyttösi seurauksena. Palveluntarjoaja korvaa sinulle myös kohtuulliset puolustuskustannukset, paitsi siinä tapauksessa, että palveluntarjoaja ei ole vastuussa loukkauksesta.

9 Vastuun rajoitukset

9.1 Käyttäjien tuottamaan sisältöön liittyen palveluntarjoaja ainoastaan toistaa sinun tai valtuutetun käyttäjän antamat tiedot. Tällaisten tietojen tarkkuutta tai ajantasaisuutta ei tarkisteta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjien tuottamasta sisällöstä. Palveluntarjoajan vastuu tällaisen sisällön aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista määräytyy yksinomaan seuraavien säännösten mukaisesti:

9.2 Palveluntarjoaja on vastuussa vain sellaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat näiden käyttöehtojen mukaisten sopimusvelvoitteiden tahallisesta tai törkeän huolimattomasta rikkomisesta, tai Saksan tuotevastuulain (Produkthaftungsgesetz) mukaisesti.

9.3 Lukuun ottamatta lausekkeessa 9.2 mainittuja tilanteita, vastuu tavanomaisesta huolimattomuudesta on suljettu pois.

9.4 Edellä mainittuja vastuunrajoituksia sovelletaan myös siinä tapauksessa, että palveluntarjoajan laillinen edustaja tai palveluntarjoajan puolesta toimiva henkilö rikkoo velvollisuuksiaan. Jos palveluntarjoajan vastuu on suljettu pois edellä olevien säännösten nojalla, myös palveluntarjoajan työntekijöiden ja palveluntarjoajan puolesta toimivien henkilöiden henkilökohtainen vastuu on suljettu pois.

9.5 Jos tietoja katoaa, palveluntarjoajan vastuu rajoittuu siihen menetykseen tai vahinkoon, joka olisi aiheutunut palveluntarjoajan toimien tai laiminlyöntien seurauksena, jos tiedot olisi varmuuskopioitu asianmukaisesti ja säännöllisesti.

9.6 Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sähköpostiviestien tai muiden sähköisten viestien ja/tai tietojen katoamisesta, viivästymisestä, muuttumisesta, manipuloinnista ja/tai virheellisestä reitityksestä tietojen syöttämisen, keräämisen ja/tai siirtämisen aikana, jos tämä johtuu muista tietoverkoista, Internet, puhelinverkot ja/tai sinun tai kolmannen osapuolen laitteisto tai ohjelmisto mukaan lukien.

9.7 Ottaen huomioon nykyinen tekninen innovaatio ei ole mahdollista taata virheetöntä ja/tai pysyvää pääsyä ja yhteyttä Internetiin, tietojen siirto Internetin kautta mukaan lukien. Näin ollen palveluntarjoajalla ei tässä yhteydessä ole velvollisuutta varmistaa, että twogo-palvelut ovat käytettävissä jatkuvasti ja keskeytyksettä.

10 Lisenssin alkaminen ja päättyminen

10.1 Tämä lisenssi alkaa, kun rekisteröinti ja aktivointi on suoritettu onnistuneesti, ja päättyy, kun käyttäjä tai palveluntarjoaja irtisanoo sen. Sinä tai palveluntarjoaja voitte irtisanoa tämän lisenssin milloin tahansa. Irtisanomisilmoituksen on oltava tekstimuodossa, jotta se olisi pätevä, eli esimerkiksi sähköpostitse, faksilla tai PDF-tiedostona lähetetty ilmoitus on riittävä.

10.2 Molempien osapuolten irtisanomisoikeus perustellusta syystä pysyy muuttumattomana. Palveluntarjoajalla katsotaan olevan perusteltu syy irtisanoa sopimus, jos rikot lauseketta 5.

11 Loppulausekkeet

11.1 Ilmoitukset: Ellei toisin ole sovittu, käyttäjän aikeita koskevat ilmaukset tai muut ilmoitukset ovat päteviä vain, jos ne lähetetään palveluntarjoajalle seuraavaan osoitteeseen info@twogo.com

11.2 Sovellettava laki: Näihin käyttöehtoihin sekä sinun ja palveluntarjoajan väliseen lisenssiin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakeja, lukuun ottamatta YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ("CISG").

11.3 Riitojen ratkaisu: Euroopan komissio tarjoaa verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on saatavilla osoitteessa http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Löydät sähköpostiosoitteemme verkkosivujemme Oikeusilmoitus (Impressum) -osiosta. Emme ole velvollisia emmekä halukkaita osallistumaan riitojenratkaisumenettelyyn.

B. Valtuutettuja käyttäjiä koskevat erityissäännökset

Tämän osan B erityismääräyksiä sovelletaan ainoastaan valtuutettuihin käyttäjiin osan A yleisten määräysten lisäksi tai niistä poiketen.

1 Palvelujen käyttö

Osan A 4 lausekkeen säännöksistä poiketen sovelletaan seuraavaa:

1.1 Voit käyttää twogo-palveluja tuoteselosteessa esitettyihin tarkoituksiin ja siinä määrin kuin tuoteselosteessa on tarkemmin kuvattu, yritysasiakkaamme tai työnantajasi/asiakkaasi liiketoimintaan liittyen. Palvelujen käyttö edellyttää, että rekisteröitymisesi on onnistunut ja käyttäjäprofiilisi on aktivoitu, ja että palvelujen käyttöaika on rajoitettu yritysasiakkaamme tai työnantajasi/asiakkaasi kanssa tehdyn sopimuksen voimassaoloaikaan. Kaikki muu käyttö, muutokset tai kopiointi, jakelu tai muu käyttötarkoitus, mukaan lukien kuvien, esimerkkien, suunnittelun ja niiden perustana olevien tietokoneohjelmien ja tietokantojen kopiointi tai jakelu, on kielletty.

1.2 Ainoastaan yritysasiakkaamme tai työnantajasi tai asiakkaasi voi esittää vaateita, jotka perustuvat twogo-palvelujen toimintoihin, saatavuuteen ja käyttöön tai muutoin liittyvät niihin (esimerkiksi palveluhäiriöiden tapahtuessa). Pidätämme erityisesti oikeuden peruuttaa tai muuttaa yritysasiakkaaltamme saamaasi lisenssiä ilman suostumustasi esimerkiksi mikäli meillä on oikeus esittää vastalauseita yritysasiakastamme tai työnantajaasi/asiakastasi vastaan.

1.3 Olet vastuussa kaikista kirjautumistunnuksillasi suoritetuista toimista, käyttäjän luoma sisältö mukaan lukien, ellet voi osoittaa, että kolmannet osapuolet ovat saaneet kirjautumistunnuksesi haltuunsa ilman sinun toimiasi.

1.4 Jos et noudata näitä käyttöehtoja, meillä on oikeus:

 • antaa henkilökohtainen varoitus;
 • rajoittaa osittain sitä miten voit käyttää twogo-palveluja; ja
 • estää tilapäisesti tai pysyvästi pääsysi kaikkiin tai tiettyihin twogo-palveluihin.

Tätä säännöstä sovelletaan myös silloin, kun meillä on muu oikeutettu etu ryhtyä edellä mainittuihin toimiin, erityisesti muiden käyttäjien suojelemiseksi petolliselta tai laittomalta toiminnalta.
Palveluntarjoaja valitsee toimen ja ottaa sen käyttöön oikeudenmukaisen harkintansa mukaan. Otamme joka tapauksessa kohtuullisesti huomioon oikeutetut etusi. Molempien osapuolten etuja punnitessamme otamme huomioon erityisesti sen missä määrin sinun on katsottava olevan vastuussa rikkomuksesta.

2 Vastuun rajoitukset

Osan A 9 lausekkeesta poiketen sovelletaan seuraavaa:

2.1 Käyttäjien tuottamaan sisältöön liittyen palveluntarjoaja ainoastaan toistaa sinun tai valtuutetun käyttäjän antamat tiedot. Tällaisten tietojen tarkkuutta tai ajantasaisuutta ei tarkisteta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjien tuottamasta sisällöstä. Palveluntarjoajan vastuu tällaisen sisällön aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista määräytyy yksinomaan seuraavien säännösten mukaisesti:

2.2 Palveluntarjoajan vastuu menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat näiden käyttöehtojen mukaisten sopimusvelvoitteiden tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvasta rikkomisesta, sekä vastuu ihmishengen menetyksestä, ruumiillisesta vammasta tai terveysvahingosta, vilpillisestä harhaanjohtamisesta tai Saksan tuotevastuulain (Produkthaftungsgesetz) mukaisesta vahingosta määräytyy sovellettavien lakisääteisten säännösten mukaan.

2.3 Palveluntarjoajan vastuu sellaisten velvoitteiden tuottamuksellisesta rikkomisesta, joka on välttämättä täytettävä, jotta twogo-palvelut voidaan ylipäätään asianmukaisesti tarjota, ja jonka valtuutettu käyttäjä tavallisesti odottaa ja jonka hänellä on oikeus odottaa täytettävän ("olennaiset sopimusvelvoitteet"), rajoittuu SaaS-tyyppisille sopimuksille tyypillisesti ennakoitavissa oleviin menetyksiin tai vahinkoihin.

2.4 Lausekkeissa 9.2 ja 9.3 tarkoitettuja tilanteita lukuun ottamatta, tavanomaisesta huolimattomuudesta johtuva vastuu on suljettu pois.

2.5 Edellä mainittuja vastuunrajoituksia sovelletaan myös siinä tapauksessa, että palveluntarjoajan laillinen edustaja tai palveluntarjoajan puolesta toimiva henkilö rikkoo velvollisuuksiaan. Jos palveluntarjoajan vastuu on suljettu pois edellä olevien säännösten nojalla, myös palveluntarjoajan työntekijöiden ja palveluntarjoajan puolesta toimivien henkilöiden henkilökohtainen vastuu on suljettu pois.

2.6 Jos tietoja katoaa, palveluntarjoajan vastuu rajoittuu siihen menetykseen tai vahinkoon, joka olisi aiheutunut palveluntarjoajan toimien tai laiminlyöntien seurauksena, jos tiedot olisi varmuuskopioitu asianmukaisesti ja säännöllisesti.

2.7 Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sähköpostiviestien tai muiden sähköisten viestien ja/tai tietojen katoamisesta, viivästymisestä, muuttumisesta, manipuloinnista ja/tai virheellisestä reitityksestä tietojen syöttämisen, keräämisen ja/tai siirtämisen aikana, jos tämä johtuu muista tietoverkoista, kuten Internetistä, puhelinverkoista ja/tai käyttäjän omasta tai kolmannen osapuolen laitteistosta tai ohjelmistosta.

2.8 Ottaen huomioon nykyinen tekninen innovaatio ei ole mahdollista taata virheetöntä ja/tai pysyvää pääsyä ja yhteyttä Internetiin, tietojen siirto Internetin kautta mukaan lukien. Näin ollen palveluntarjoajalla ei tässä yhteydessä ole velvollisuutta varmistaa, että twogo-palvelut ovat käytettävissä jatkuvasti ja keskeytyksettä.

3 Lisenssin alkaminen ja päättyminen

Osan A, 10 lausekkeen määräyksistä poiketen sovelletaan seuraavaa:

3.1 Tämä lisenssi alkaa, kun rekisteröinti ja aktivointi on onnistunut, ja päättyy (i) automaattisesti, kun yritysasiakkaamme tai työnantajasi/asiakkaasi kanssa tehty sopimus päättyy, tai (ii) kun sinä tai palveluntarjoaja irtisanotte sen. Sinä tai palveluntarjoaja voitte irtisanoa tämän lisenssin milloin tahansa. Irtisanomisilmoituksen on oltava tekstimuodossa, jotta se olisi pätevä, eli esimerkiksi sähköpostitse, faksilla tai PDF-tiedostona lähetetty ilmoitus on riittävä.

3.2 Molempien osapuolten irtisanomisoikeus perustellusta syystä pysyy muuttumattomana. Palveluntarjoajalla katsotaan olevan perusteltu syy irtisanoa sopimus muun muassa jos olet rikkonut osan A lauseketta 5.

 

Tämä käännös on ainoastaan tiedonantotarkoituksiin. Ainoastaan englannin- ja saksankieliset versiot ovat oikeudellisesti sitovia.