zurück zur Startseite
Pendlernetz

Durch die Verwendung eines Internet Explorer Browsers könnte die Webseite nicht richtig funktionieren.

Condiții de utilizare [RO]

Condiții de utilizare

Ultima actualizare: Mai 2022

Aceste condiții de utilizare se aplică pentru utilizarea site-ului twogo. "twogo" este o soluție software mobilă, pe bază de cloud, oferită de Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Germania, instanța competentă în materia Registrului Comerțului Stuttgart, HRB 751331 (denumită în continuare "Furnizorul", "noi") dezvoltată special pentru a răspunde nevoilor navetiștilor, precum și pentru călătoriile de afaceri și deplasările în interes de serviciu și care, împreună cu toate serviciile conexe ale Furnizorului ("Serviciile twogo"), este disponibilă pentru utilizare pe un software ca model de serviciu ("SaaS") la adresa www.twogo.com și/sau sub forma unei aplicații mobile, în conformitate cu următorii termeni și condiții. Condițiile de utilizare sunt împărțite în Partea A. "Dispoziții generale" și Partea B. "Dispoziții speciale". Partea A se aplică tuturor utilizatorilor Serviciilor twogo; Partea B se aplică, în plus, angajaților sau contractorilor independenți ai clienților noștri persoane juridice cărora clienții noștri persoane juridice le oferă acces la Serviciile twogo pentru a le utiliza în cadrul activității lor comerciale ("Utilizatori Autorizați"). Aceste condiții de utilizare se aplică chiar dacă Serviciile twogo sunt accesate din afara Republicii Federale Germania sau dacă accesul la Serviciile twogo este facilitat în totalitate sau parțial de alte site-uri web sau aplicații software pentru dispozitive mobile ("aplicații mobile").

A. Dispoziții generale

1 Cum funcționează serviciile twogo

twogo este un serviciu de ridesharing care vă ajută să organizați călătorii în comun pentru deplasarea la serviciu sau pentru deplasări în interes de serviciu și călătorii de afaceri. Veți găsi mai multe informații cuprinzătoare și detaliate despre Serviciul twogo aici.

2 Termenii și condițiile se pot modifica

Furnizorul poate modifica aceste condiții de utilizare în orice moment, în baza unor motive rezonabile. Motivele rezonabile pot include, fără limitare, îmbunătățirea funcțiilor sau caracteristicilor existente ale aplicației sau adăugarea de noi funcții sau caracteristici, încorporarea celor mai recente evoluții științifice sau tehnice, efectuarea de modificări tehnice adecvate pentru a asigura funcționalitatea sau securitatea serviciilor twogo sau pentru a pune în aplicare cerințele legale sau de reglementare. Furnizorul vă va notifica în prealabil orice modificare a contractului într-un mod adecvat circumstanțelor (de exemplu, prin e-mail). O astfel de notificare va include informații despre modificările propuse și despre dreptul dumneavoastră de a vă opune modificărilor contractuale, precum și despre locul unde trebuie să trimiteți notificarea în acest sens. Modificările se consideră acceptate dacă nu vă opuneți acestora în termen de 30 de zile. Toate versiunile anterioare ale condițiilor de utilizare își încetează valabilitatea în momentul intrării în vigoare a modificării contractului. În cazul în care vă opuneți modificărilor în termenul prevăzut și nu este rezonabil pentru Furnizor să continue licența în termenii existenți, Furnizorul poate rezilia licența dumneavoastră fără notificare prealabilă.

3 Înregistrare

3.1 Utilizarea Serviciilor twogo necesită înregistrarea și activarea cu succes a profilului dumneavoastră de utilizator.

3.2 Vă puteți înregistra numai dacă aveți capacitate juridică deplină. Minorilor nu le este permis să se înregistreze. Vă puteți înregistra o singură dată și puteți crea un singur profil de utilizator. Profilul utilizatorului nu poate fi transferat unei terțe părți.

3.3 În momentul înregistrării, trebuie să furnizați toate informațiile necesare în mod conform adevărului și complet. Trebuie să ne comunicați fără întârzieri nejustificate, din proprie inițiativă, orice modificare a informațiilor furnizate la înregistrare sau informațiile trebuie modificate în mod corespunzător pentru a reflecta circumstanțele dvs. reale. Puteți utiliza numele dvs. real și o poreclă/un pseudonim pentru a vă configura profilul de utilizator.

3.4 Vom rezerva activarea profilului dvs. de utilizator până când vom finaliza o revizuire a criteriilor de înregistrare. Prin urmare, nu există niciun drept de acordare a unei licențe.

4 Utilizarea serviciilor

4.1 De îndată ce am activat profilul dvs. de utilizator, puteți utiliza serviciile twogo în scopurile prezentate în prezentarea generală a produsului și astfel cum sunt acestea descrise în detaliu în cadrul prezentării. Este interzisă orice altă utilizare, modificare sau copiere, distribuire sau altă formă de utilizare, inclusiv orice copiere sau distribuire a imaginilor, ilustrațiilor, designului și a programelor informatice și a bazelor de date care stau la baza acestora.

4.2 Trebuie să vă păstrați datele de autentificare în strictă confidențialitate și să le păstrați în siguranță pentru a împiedica accesul terților la acestea. Trebuie să vă asigurați că utilizați o parolă suficient de complicată și că vă schimbați parola la intervale regulate. Dacă vă conectați la funcții protejate prin parolă, trebuie să vă deconectați după fiecare utilizare. Trebuie să ne anunțați fără întârzieri nejustificate în cazul în care vă dați seama că terțe părți au obținut și/sau utilizează în mod abuziv datele dvs. de autentificare.

4.3 Sunteți răspunzător pentru toate activitățile desfășurate cu ajutorul datelor dvs. de autentificare, inclusiv pentru conținutul generat de utilizatori, cu excepția cazului în care puteți demonstra că terțe părți au obținut datele dvs. de autentificare fără nicio acțiune din partea dvs.

4.4 Avem dreptul, în caz de încălcare a acestor condiții de utilizare:

 • să emitem un avertisment personal;
 • să restricționăm parțial utilizarea de către dvs. a serviciilor twogo; și
 • să vă blocăm temporar sau permanent accesul la toate sau la anumite Servicii twogo.

Același lucru este valabil și în cazul în care avem un alt interes legitim de a întreprinde acțiunea menționată mai sus, în special pentru a proteja alți utilizatori de activități frauduloase sau ilegale.
Furnizorul poate alege și aplica acțiunea la discreție, cu condiția ca aceasta să fie exercitată în mod echitabil Cu toate acestea, vom avea în vedere în mod rezonabil interesele dumneavoastră legitime. În special, atunci când punem în balanță interesele ambelor părți, vom lua în considerare măsura în care ar trebui să vă considerăm vinovat de orice încălcare.

5 Codul de conduită

Pentru a asigura siguranța și securitatea și utilizarea corectă a serviciului, inclusiv a funcțiilor acestuia pentru toate părțile implicate, trebuie respectate anumite reguli de conduită la utilizarea twogo. Nu sunt permise în niciun caz următoarele activități:

5.1 dezvăluirea parolei dumneavoastră unei terțe părți sau utilizarea numelui de utilizator și a parolei unei terțe părți;

5.2 vânzarea, închirierea sau sublicențierea profilului dvs. de utilizator / datelor dvs. de autentificare sau a Serviciilor twogo sau a unor părți ale acestora;

5.3 eliminarea sau modificarea notificărilor privind drepturile de autor, a simbolurilor mărcilor comerciale sau a trimiterilor la alte drepturi de proprietate intelectuală încorporate în sau transferate prin intermediul conținutului sau al Serviciilor twogo;

5.4 eludarea tehnologiilor utilizate de Furnizor sau de terți pentru a proteja conținutul sau serviciile, în special prin utilizarea de răzuire, minarea datelor sau alte mijloace automate pentru a accesa serviciul twogo;

5.5 interferarea sau încercarea de a interfera cu integritatea Serviciilor twogo sau a sistemelor sau rețelelor asociate sau a datelor conținute în acestea;

5.6 copierea, distribuirea, reproducerea, înregistrarea sau difuzarea Serviciilor twogo sau a conținutului acestora sau a unor părți ale acestora sau punerea lor la dispoziția publicului în măsura în care o astfel de acțiune nu este permisă în temeiul licenței dumneavoastră sau permisă în mod expres în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile;

5.7 stocarea, încorporarea sau transmiterea de programe malware de orice fel;

5.8 generarea, difuzarea sau distribuirea conținutului de utilizator care este dăunător pentru tineri, defăimător, ofensator, discriminatoriu, amenințător, hărțuitor (de exemplu, sub formă de "urmărire"), obscen sau ilegal în orice alt mod, sau care are ca scop să comită sau să ajute la comiterea unui act ilegal, indiferent de natura acestuia, inclusiv, fără a se limita la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a drepturilor morale și/sau de protecție a datelor.

Dispoziții privind utilizarea opțiunilor de comunicare

Furnizorul vă poate pune la dispoziție diverse opțiuni de comunicare pentru conținutul și contribuțiile dumneavoastră, pe care le puteți utiliza în limita disponibilității respective.

În acest sens, Furnizorul oferă doar posibilitățile tehnice pentru schimbul de informații. Nu există niciun drept la furnizarea unor astfel de opțiuni de comunicare.

Vă este interzis să publicați sau să distribuiți conținut (de exemplu imagini, videoclipuri, linkuri, nume, texte, cuvinte) în cadrul opțiunilor de comunicare care ar putea

 • să conțină viruși software, malware, spyware sau alte coduri, fișiere sau programe concepute pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicații;

 • să încalce orice lege aplicabilă sau sunt imorale;

 • să încalce mărci comerciale, brevete, drepturi de autor, alte drepturi de proprietate, secrete comerciale sau alte drepturi ale terților;

 • care este ilegal, obscen, abuziv, amenințător, intimidant, hărțuitor, instigator la ură, condamnabil din punct de vedere rasial sau etnic, sau care incită sau încurajează un comportament care ar fi ilegal sau inadecvat, inclusiv glorificarea infracțiunilor violente, punerea în pericol sau exploatarea copiilor, sau care pune în pericol sau afectează în alt mod dezvoltarea copiilor și a tinerilor;

 • care creează în mod fals impresia că sunt furnizate sau susținute de către Furnizor;

 • care conține falsuri, declarații false sau înșelătoare; sau

 • care utilizează datele cu caracter personal ale unor terțe părți fără consimțământul expres al acestora sau utilizează sau manipulează astfel de date; sau

În cazul oricărei încălcări a dispozițiilor prezentei clauze 6, se aplică clauza 4.4.

6 Proprietatea intelectuală, rezervarea drepturilor

6.1 Furnizorul este și rămâne titularul drepturilor de autor și al altor drepturi de proprietate intelectuală inerente Serviciilor twogo.

6.2 În cazul în care Furnizorul furnizează Serviciile twogo sub forma unei aplicații mobile pentru a fi descărcate pe dispozitive mobile, serviciile nu vă sunt nici vândute, nici transferate, iar toate drepturile de copiere a Serviciilor twogo rămân în posesia Furnizorului și a licențiatorilor săi chiar și după instalarea aplicației mobile pe dispozitivele mobile.

6.3 Serviciile twogo pot fi integrate în aplicații și servicii ale terților ("Aplicații ale Terților") și în dispozitive mobile sau ar putea interacționa cu acestea pentru a face disponibile Serviciile twogo. Acestei aplicații și dispozitivelor terțe li se pot aplica termeni și condiții și legi privind protecția datelor separate, care ar putea reglementa utilizarea acestor aplicații și dispozitive terțe. Furnizorul nu garantează compatibilitatea sau compatibilitatea continuă a aplicațiilor și dispozitivelor terților cu Serviciile twogo. Furnizorul nu are niciun control asupra designului și conținutului acestor aplicații terțe și, prin urmare, nu își asumă nicio răspundere pentru comportamentul, funcțiile sau actualizarea, acuratețea sau caracterul complet al conținutului sau calitatea aplicațiilor terțe și se distanțează în mod expres de conținutul Aplicațiilor Terțe.

7 Restricții și modificări ale Serviciilor twogo

Furnizorul nu are nicio obligație de a furniza upgrade-uri sau actualizări pentru Serviciile twogo, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare pentru întreținerea serviciului twogo în conformitate cu contractul. În special, nu este responsabil pentru asigurarea unui anumit nivel de disponibilitate a serviciilor twogo și va răspunde față de dumneavoastră doar pentru defectele ascunse în mod fraudulos, răspunderea pentru astfel de defecte fiind reglementată de dispozițiile legale aplicabile.

8 Obligațiile de notificare și despăgubiri în caz de reclamații din partea unor terți

8.1 Veți notifica Furnizorul, fără întârzieri nejustificate și într-o măsură corespunzătoare, cu privire la toate cererile formulate împotriva dumneavoastră în cadrul procedurilor judiciare sau extrajudiciare pe baza unei presupuse încălcări a drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală ale unor terțe părți ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a Serviciilor twogo comandate ("Acțiuni pentru Încălcare"). În astfel de cazuri, Furnizorul își va asuma gestionarea și coordonarea tuturor activităților în instanță și în afara acesteia pentru a se apăra de astfel de Acțiuni pentru Încălcare. Cu toate acestea, veți oferi asistență rezonabilă Furnizorului în scopul soluționării și/sau al apărării Acțiunilor pentru Încălcare și vă veți abține de la orice activitate care ar putea afecta negativ orice apărare legală. În cazul în care Furnizorul nu își asumă gestionarea apărării juridice în termen de treizeci de zile de la primirea notificării privind Acțiunea pentru Încălcare, puteți să vă organizați propria apărare juridică, iar Furnizorul vă va asista într-un astfel de caz, în conformitate cu propoziția 3.

8.2 Furnizorul vă va despăgubi împotriva tuturor obligațiilor de plată a despăgubirilor impuse printr-o hotărâre judecătorească definitivă și obligatorie pe motiv de încălcare a drepturilor de autor sau a altor drepturi intelectuale ale terților ca urmare a utilizării de către dvs. a Serviciilor twogo, și vă va despăgubi, de asemenea, privind costurile rezonabile de apărare juridică, cu excepția cazului în care furnizorul nu este responsabil pentru încălcare.

9 Limitări ale răspunderii

9.1 În ceea ce privește conținutul generat de utilizatori, Furnizorul efectiv reproduce informațiile furnizate de dumneavoastră sau de respectivul Utilizator Autorizat. Acuratețea sau actualitatea acestor informații nu este verificată. Furnizorul nu este responsabil pentru conținutul generat de utilizatori. Răspunderea Furnizorului pentru pierderile sau daunele cauzate de un astfel de conținut este reglementată exclusiv de următoarele dispoziții:

9.2 Furnizorul este răspunzător numai pentru pierderile sau daunele cauzate de o încălcare deliberată sau din neglijență gravă a obligațiilor contractuale în temeiul acestor condiții de utilizare sau în conformitate cu Legea Germană privind Răspunderea pentru Produse (Produkthaftungsgesetz).

9.3 Cu excepția situațiilor menționate la clauza 9.2, se exclude răspunderea pentru culpă simplă.

9.4 Limitările de răspundere de mai sus se aplică, de asemenea, în cazul încălcării obligațiilor de către reprezentanții legali ai Furnizorului sau de către agenții indirecți ai acestuia. În cazul în care răspunderea Furnizorului este exclusă în temeiul dispozițiilor de mai sus, se exclude, de asemenea, răspunderea personală a angajaților și a agenților indirecți ai Furnizorului.

9.5 În cazul pierderii de date, răspunderea Furnizorului se limitează la pierderea sau la daunele care ar fi rezultat din acțiunile sau omisiunile sale, presupunând că datele ar fi fost salvate în mod corespunzător și în mod regulat.

9.6 Furnizorul nu este răspunzător pentru pierderea, întârzierea, modificarea, manipularea și/sau direcționarea incorectă a e-mailurilor sau a altor mesaje electronice și/sau a datelor în timpul introducerii, colectării și/sau transmiterii datelor, în cazul în care aceasta este cauzată de alte rețele de date, inclusiv, fără a se limita la, Internet, rețelele telefonice și/sau elementele de hardware sau programele software ale dumneavoastră sau ale unei terțe părți.

9.7 Un acces și o conexiune la internet, inclusiv o comunicare de date prin internet fără erori și/sau permanent disponibile nu pot fi garantate dat fiind stadiul actual al inovației tehnice. Prin urmare, în acest context, Furnizorul nu este responsabil pentru asigurarea disponibilității permanente și neîntrerupte a Serviciilor twogo.

10 Începutul și încetarea licenței

10.1 Această licență va începe la înregistrarea și activarea cu succes și se va încheia la rezilierea de către dumneavoastră sau de către Furnizor. Dumneavoastră sau Furnizorul puteți rezilia această licență în orice moment. Pentru a fi valabilă, notificarea de reziliere trebuie să fie sub formă de text, ceea ce înseamnă că, de exemplu, este suficientă o notificare trimisă prin e-mail, fax sau ca fișier PDF.

10.2 Dispozițiile de mai sus nu aduc atingere dreptului ambelor părți de a denunța contractul pentru motive întemeiate. Se va considera că Furnizorul are un motiv întemeiat de reziliere în cazul în care, fără limitare, dumneavoastră încălcați clauza 5.

11 Diverse

11.1 Notificări: Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, declarațiile de intenție, notificările sau avizele din partea dumneavoastră sunt valabile numai dacă sunt trimise la următoarea adresă a Furnizorului info@twogo.com

11.2 Legea aplicabilă: Aceste condiții de utilizare și licența dintre dumneavoastră și Furnizor vor fi guvernate de legile Republicii Federale Germania, sub rezerva excluderii Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri ("CISG").

11.3 Soluționarea litigiilor: Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă de soluționare online a litigiilor (ODR), disponibilă la adresa http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Adresa noastră de e-mail se găsește în secțiunea "Notă legală (Impressum)" de pe site-ul nostru. Nu suntem nici obligați, nici dispuși să participăm la procesul de soluționare a litigiilor.

B. Dispoziții speciale pentru Utilizatorii Autorizați

Dispozițiile speciale din prezenta Parte B se aplică exclusiv Utilizatorilor Autorizați, în plus față sau prin derogare de la dispozițiile generale din Partea A.

1 Utilizarea serviciilor

Spre deosebire de dispozițiile Părții A, clauza 4, se aplică următoarele:

1.1 Puteți utiliza Serviciile twogo în scopurile prezentate în prezentarea generală a produsului și în măsura descrisă în detaliu în aceasta, în legătură cu operațiunile comerciale ale clientului nostru persoană juridică sau ale angajatorului/clientului dumneavoastră. Utilizarea serviciilor de către dvs. este supusă condiției suspensive ca înregistrarea dvs. să fie realizată cu succes și profilul dvs. de utilizator să fie activat, iar perioada de utilizare este limitată la durata acordului cu clientul nostru persoană juridică sau cu angajatorul/clientul dvs. Este interzisă orice altă utilizare, modificare sau copiere, distribuire sau altă formă de utilizare, inclusiv orice copiere sau distribuire a imaginilor, ilustrațiilor, designului și a programelor informatice și a bazelor de date care stau la baza acestora.

1.2 Toate pretențiile (de exemplu, în cazul întreruperilor de servicii) care decurg din sau în legătură cu funcțiile, disponibilitatea și utilizarea Serviciilor twogo revin exclusiv clientului nostru persoană juridică sau angajatorului sau clientului dumneavoastră. În special, ne rezervăm dreptul de a vă revoca sau de a vă modifica licența obținută de la clientul nostru persoană juridică fără consimțământul dumneavoastră, de exemplu, pentru că avem dreptul de a formula obiecții împotriva clientului nostru persoană juridică sau a angajatorului/clientului dumneavoastră.

1.3 Sunteți răspunzător pentru toate activitățile desfășurate cu ajutorul datelor dvs. de autentificare, inclusiv pentru conținutul generat de utilizatori, cu excepția cazului în care puteți demonstra că terțe părți au obținut datele dvs. de autentificare fără nicio acțiune din partea dvs.

1.4 Avem dreptul, în caz de încălcare a acestor condiții de utilizare:

 • să emitem un avertisment personal;
 • să restricționăm parțial utilizarea de către dvs. a serviciilor twogo; și
 • să vă blocăm temporar sau permanent accesul la toate sau la anumite Servicii twogo.

Același lucru este valabil și în cazul în care avem un alt interes legitim de a întreprinde acțiunea menționată mai sus, în special pentru a proteja alți utilizatori de activități frauduloase sau ilegale.
Furnizorul poate alege și aplica acțiunea la discreție, cu condiția ca aceasta să fie exercitată în mod echitabil Cu toate acestea, vom avea în vedere în mod rezonabil interesele dumneavoastră legitime. În special, atunci când punem în balanță interesele ambelor părți, vom lua în considerare măsura în care ar trebui să vă considerăm vinovat de orice încălcare.

2 Limitări ale răspunderii

Contrar Părții A, clauza 9, se aplică următoarele:

2.1 În ceea ce privește conținutul generat de utilizatori, Furnizorul efectiv reproduce informațiile furnizate de dumneavoastră sau de Utilizatorul Autorizat respectiv. Acuratețea sau actualitatea acestor informații nu este verificată. Furnizorul nu este responsabil pentru conținutul generat de utilizatori. Răspunderea Furnizorului pentru pierderile sau daunele cauzate de un astfel de conținut este reglementată exclusiv de următoarele dispoziții:

2.2 Răspunderea Furnizorului pentru pierderi sau daune cauzate de orice încălcare deliberată sau din neglijență gravă a obligațiilor contractuale în temeiul acestor condiții de utilizare și răspunderea sa pentru pierderi de vieți omenești, vătămări corporale sau vătămări ale sănătății, declarații frauduloase sau în temeiul Legii Germane privind Răspunderea pentru Produse (Produkthaftungsgesetz) este reglementată de dispozițiile legale aplicabile.

2.3 Răspunderea Furnizorului pentru încălcarea din neglijență a unei obligații care trebuie îndeplinită în mod necesar pentru ca Serviciile twogo să fie furnizate în mod corespunzător și la care un Utilizator Autorizat se așteaptă în mod normal și are dreptul să se aștepte să fie îndeplinită ("Obligații Contractuale Materiale"), se va limita la pierderi sau daune previzibile în mod obișnuit pentru contractele de tip SaaS.

2.4 Cu excepția situațiilor menționate la clauzele 9.2 și 9.3, se exclude răspunderea pentru neglijența obișnuită.

2.5 Limitările de răspundere de mai sus se aplică, de asemenea, în cazul încălcării obligațiilor de către reprezentanții legali ai Furnizorului sau de către agenții indirecți ai acestuia. În cazul în care răspunderea Furnizorului este exclusă în temeiul dispozițiilor de mai sus, se exclude, de asemenea, răspunderea personală a angajaților și a agenților indirecți ai Furnizorului.

2.6 În cazul pierderii de date, răspunderea Furnizorului se limitează la pierderea sau la daunele care ar fi rezultat din acțiunile sau omisiunile sale, presupunând că datele ar fi fost salvate în mod corespunzător și în mod regulat.

2.7 Furnizorul nu este răspunzător pentru pierderea, întârzierea, modificarea, manipularea și/sau direcționarea incorectă a e-mailurilor sau a altor mesaje electronice și/sau a datelor din timpul introducerii, colectării și/sau transmiterii datelor, în cazul în care aceasta este cauzată de alte rețele de date, inclusiv, fără a se limita la, Internet, rețele telefonice și/sau elementele hardware sau programele software ale dumneavoastră sau al unei terțe părți.

2.8 Un acces și o conexiune la internet, inclusiv o comunicare de date prin internet fără erori și/sau permanent disponibile nu pot fi garantate dat fiind stadiul actual al inovației tehnice. Prin urmare, în acest context, Furnizorul nu este responsabil pentru asigurarea disponibilității permanente și neîntrerupte a Serviciilor twogo.

3 Începutul și încetarea licenței

Spre deosebire de dispozițiile Părții A, clauza 10, se aplică următoarele:

3.1 Această licență va începe la înregistrarea și activarea cu succes și se va încheia (i) automat la încetarea contractului cu clientul nostru persoană juridică sau cu angajatorul/clientul dumneavoastră sau (ii) la rezilierea de către dumneavoastră sau de către Furnizor. Dumneavoastră sau Furnizorul puteți rezilia această licență în orice moment. Pentru a fi valabilă, notificarea de reziliere trebuie să fie sub formă de text, ceea ce înseamnă că, de exemplu, este suficientă o notificare trimisă prin e-mail, fax sau ca fișier PDF.

3.2 Dispozițiile de mai sus nu aduc atingere dreptului ambelor părți de a denunța contractul pentru motive întemeiate. Se consideră că Furnizorul are un motiv întemeiat de reziliere în cazul în care, fără limitare, dumneavoastră încălcați Partea A, clauza 5.

 

Această traducere are caracter exclusiv informativ. Doar versiunile în limba engleză și germană sunt destinate să producă efecte juridice.