Contents


Krótki przewodnik - Zamiary przejazdu

Aby uczestniczyć we wspólnym przejeździe, musisz najpierw utworzyć zamiar przejazdu, żeby określić czas,#PERMREF: miejsce rozpoczęcia, miejsce docelowe i preferencje dot. podróży.

Wyszukanie dopasowania

Jeśli system wyszuka dopasowanie dla Ciebie, TwoGo:

 • wyśle potwierdzenie zapytania o spotkanie wskazujące dokładne czasy odjazdu i przyjazdu w odniesieniu do dopasowanego przejazdu.
 • zaktualizuje kartę zamiaru przejazdu o szczegóły wspólnego przejazdu. Kliknij user.quickguide.itinerary.png, aby przejrzeć szczegóły przejazdu, w tym miejsca odbioru i wysadzenia, uczestników przejazdu itd.
 • Wyśle SMS, jeśli przejazd ma miejsce w ciągu 24 godzin (jeśli zarejestrowałeś swój telefon i włączyłeś powiadomienia SMS w TwoGo).

Szukanie alternatyw dla niedopasowanych przejazdów

Jeśli TwoGo nie może znaleźć dla przejazdu dokładnego dopasowania, w razie gotowości do zaakceptowania przez użytkownika drobnych zmian w pierwotnym zamiarze przejazdu, umożliwia wybranie alternatywnej bliskiej propozycji (o ile jest ona dostępna).

Zadania

Tworzenie zamiarów przejazdu

TwoGo udostępnia dwa różne tryby tworzenia zamiarów przejazdu. Dostępny jest uproszczony tryb Czatu, który przeprowadza Cię krok po kroku przez proces, lub bardziej zaawansowany tryb dla użytkowników lepiej znających proces. Możesz przełączać się między tymi dwoma trybami, przyciskając dłużej ikonę + do tworzenia zamiarów przejazdu i wybierając opcję Czat lub Zaawansowany.

Użytkownicy korzystający z rozwiązania po raz pierwszy oraz ci, którzy nie mają przejazdów w systemie, są automatycznie przenoszeni do trybu uproszczonego po rozpoczęciu tworzenia nowego zamiaru przejazdu. Aby utworzyć nowy zamiar przejazdu, wystarczy stosować się do wskazówek pojawiających się na ekranie.

Aby utworzyć nowy zamiar przejazdu z wykorzystaniem trybu Zaawansowanego, postępuj w następujący sposób:

 1. (Opcjonalnie) Wybierz, czy chcesz być kierowcą, pasażerem czy kierowcą i pasażerem podczas tego przejazdu. To ustawienie nadpisuje preferencje dojazdów zdefiniowane na karcie Preferencje przejazdu
 2. Wybierz opcję Utwórz przejazd i przejdź na kartę Nowy przejazd jako.
 3. Aby zdefiniować, kiedy i jak często chcesz współdzielić przejazd, kliknij strzałkę rozwijalną obok opcji Powtórzenia i wybierz jedną z następujących możliwości:
  • W przypadku przejazdu jednorazowego kliknij Nigdy.
  • W przypadku przejazdu w jednym określonym dniu lub w dniach kliknij Wg dnia, a następnie wybierz odpowiednie daty.
  • W przypadku przejazdów cotygodniowych kliknij Co tydzień i wybierz:
   • Dni, w których chcesz podróżować każdego tygodnia.
   • Jakie mają być daty początkowe i końcowe powtórzenia.

UWAGA: W przypadku szerszych powtarzających się opcji (przykładowo każdego 3. dnia miesiąca) zalecamy zdefiniowanie zamiaru przejazdu za pomocą kaledarza.

 1. W polach Od i Do wprowadź wymagane adresy lub krótkie nazwy lokalizacji i wybierz dokładne adresy z wyświetlonych sugestii. TwoGo wyświetli trasę na mapie.
 2. (Opcjonalnie) W przypadku zaznaczenia opcji bycia kierowcą lub kierowcą i pasażerem, jeśli preferujesz alternatywę do automatycznej trasy ustalonej przez TwoGo, możesz skonfigurować własną trasę.

OSTRZEŻENIE: Jeśli zmienisz później swoją rolę na Tylko pasażer, wtedy nie zostaną uwzględnione konfiguracje trasy.

 1. Ustaw najwcześniejszy możliwy czas odjazdu i najpóźniejszy możliwy czas przyjazdu.
 2. (Opcjonalnie) Ustaw typ przejazdu:
  • W przypadku podróży w obie strony zaznacz pole wyboru Podróż w obie strony.
  • Aby określić tę podróż jako podróż służbową, zaznacz pole wyboru Podróż służbowa. UWAGA: Ta opcja powoduje automatyczne ograniczenie dopasowania do kolegów lub określonej grupy w ramach organizacji.
 3. (Opcjonalnie) W przypadku wybrania roli Kierowca lub Obie role możesz ustawić preferencje dla tego określonego przejazdu. Kliknij opcję Pokaż ustawienia kierowcy, aby otworzyć kartę Preferencje przejazdu, w której możesz ustawić preferencje, które będą miały zastosowanie jedynie dla tego przejazdu. Poza ustawieniem preferencji specyficznych dla przejazdu, możesz tu także wybrać, z jakiego samochodu chcesz korzystać.
  • Aby wybrać jeden z Twoich własnych samochodów, kliknij listę rozwijalną Samochód i wybierz z listy wszystkich samochodów zarejestrowanych w TwoGo.
  • Jeśli jeszcze nie zarejestrowałeś żadnego samochodu w TwoGo, możesz wybrać opcję Dodaj mój samochód. Po zapamiętaniu swojego zamiaru przejazdu zostaniesz automatycznie poproszony o zarejestrowanie swojego samochodu w TwoGo.
  • Jeśli będziesz prowadzić samochód, którego zwykle nie używasz, np. wypożyczony samochód, wybierz opcje Samochód tymczasowy (wypożyczony) i wprowadź podstawowe szczegóły dotyczące koloru i, jeśli to możliwe, numer rejestracyjny.
  • Jeśli Twoja firma ma flotę samochodów pulowych, których możesz używać, i mają one skonfigurowaną tę funkcję w TwoGo, możesz wybrać opcję Poproś o samochód pulowy. Samochody pulowe są dostępne tylko w przypadku podróży w obie strony i użytkowników, którzy wybrali Obie role. Dlatego po wybraniu opcji Poproś o samochód pulowy Twoje preferencje przejazdu zostaną odpowiednio automatycznie zmienione. Gdy odpowiedni samochód pulowy zostanie do Ciebie przypisany, jego szczegóły pojawią się w Twoim zamiarze przejazdu, tak jak w przypadku standardowego samochodu.

UWAGA: Po zapamiętaniu zamiaru przejazdu przypisanie samochodu pulowego może chwilę potrwać, a więc na początku nie zobaczysz szczegółów samochodu pulowego. Sprawdź później kartę Preferencje przejazdu, aby sprawdzić, czy samochód pulowy został do Ciebie przypisany.
Pamiętaj o tym, że jeśli administrator usunie samochód pulowy z systemu, na przykład z powodu nagłego problemu mechanicznego, powiadomienie o tym, że Twój samochód pulowy nie jest już dostępny, otrzymasz tylko wtedy, gdy skonfigurowałeś w TwoGo wysyłanie zapytań o spotkanie w swojej preferowanej aplikacji kalendarza. Jeśli włączyłeś tylko powiadomienia SMS, nie otrzymasz informacji. Dlatego zdecydowanie zalecamy sprawdzenie, czy dany samochód pulowy jest nadal przypisany do Ciebie, na karcie Preferencje przejazdu na kilka godzin przed zaplanowanym czasem odjazdu. Jeśli przypisanie samochodu pulowego zostało anulowane, musisz usunąć swój zamiar przejazdu i utworzyć nowy dla swojej podróży.

 1. Wprowadź liczbę wolnych miejsc w samochodzie, jakie mogą zająć inni użytkownicy. Pamiętaj o tym, że pole Wolne siedzenia określa liczbę dostępnych miejsc poza tymi, które już zajmujesz. Na przykład w przypadku samochodu z 5 siedzeniami musisz wprowadzić 4 jako liczbę wolnych miejsc.
 2. Kliknij Zapamiętaj.

TwoGo doda nowy zamiar przejazdu jako nową kartę na Pulpicie. Do nawigowania w przejazdach w kolejności chronologicznej służą przyciski przewijania. W przypadku powtarzających się zamiarów przejazdu na Pulpicie wyświetlane są zamiary przejazdu zdefiniowane na następne siedem dni. Powtarzające się serie przejazdów możesz przeglądać także na karcie Powtórzenie, ostatniej karcie na Pulpicie.
Jeśli nie anulowałeś subskrypcji akceptacji z TwoGo, TwoGo prześle do Ciebie zapytanie o spotkanie, aby zaakceptować utworzony zamiar przejazdu. Zapytanie o spotkanie blokuje Twój kalendarz od wskazanego najwcześniejszego czasu odjazdu do najpóźniejszego czasu przyjazdu.

Szukanie istniejących przejazdów i dołączanie do nich

 1. Wybierz Szukaj.
 2. W polach Od i Do określ co najmniej jeden z adresów miejsca rozpoczęcia lub miejsca docelowego. Wprowadź adres lub krótką nazwę lokalizacji i wybierz dokładny adres z wyświetlanej listy sugestii.
 3. Zdefiniuj czas przyjazdu lub odjazdu, używając strzałki skierowanej w dół w celu przełączania pomiędzy opcjami.
 4. Wybierz, czy podczas tego przejazdu chcesz być kierowcą, pasażerem lub kierowcą i pasażerem.
 5. Kliknij Szukaj. TwoGo wyświetli listę dostępnych dopasowanych przejazdów.
 6. Jeśli jest dostępne dopasowanie, kliknij opcję Dołącz obok przejazdu, do którego chciałbyś dołączyć. Zostało automatycznie utworzone dla Ciebie dopasowanie. TwoGo doda nowy dopasowany przejazd jako nową kartę na Pulpicie.
 7. Jeśli nie jest jeszcze dostępny dopasowany przejazd, możesz zapamiętać swoje wyszukiwanie jako zamiar przejazdu.
  • Kliknij odpowiednią opcję Utwórz przejazd jako. TwoGo wyświetli Twój zamiar przejazdu, zapewniając opcję dokonania wymaganych zmian.
  • Kliknij Zapamiętaj.

Szukanie alternatyw dla niedopasowanych przejazdów

Jeśli TwoGo nie może znaleźć dokładnego dopasowania dla Twojego zamiaru przejazdu, w sytuacji jeśli jesteś skłonny zaakceptować mniejsze modyfikacje względem oryginalnych ustawień przejazdu, mogą zostać wyświetlone bliskie alternatywy przejazdu. Możesz przejrzeć listę alternatyw w aplikacji www albo poprzez powiadomienia e-mail (zakładając, że nie anulowałeś subskrypcji tej usługi).

 1. Sprawdź, czy są dostępne alternatywy dla niedopasowanego zamiaru przejazdu.
  • Strona internetowa: Na Pulpicie kliknij niedopasowany zamiar przejazdu. Jeśli TwoGo znajdzie bliskie alternatywy przejazdu, zaproponuje listę ustawień alternatywnego przejazdu, które możesz wybrać.
  • E-mail: TwoGo automatycznie powiadomi Cię za pomocą linka w e-mailu Bliskie dopasowania dla Twojego przejazdu. Kliknij Sprawdź bliskie dopasowania.
 2. Wybierz propozycję, a następnie kliknij Zastosuj zmianę. TwoGo aktualizuje Twój zamiar przejazdu z nowymi szczegółami wspólnego przejazdu.

Sprawdzanie swoich zamiarów przejazdu

Wszystkie przyszłe zamiary przejazdów, które zostały utworzone, zarówno dopasowane, jak i niedopasowane, są wymienione na Pulpicie w chronologicznej kolejności. W przypadku powtarzających się zamiarów przejazdu na Pulpicie wyświetlane są zamiary przejazdu zdefiniowane na następne siedem dni. Powtarzające się serie przejazdów możesz przeglądać także na karcie Powtórzenie, ostatniej karcie na Pulpicie.

Modyfikacja zamiarów przejazdu

Istnieje możliwość zmiany roli, lokalizacji, czasu, trasy i preferencji dojazdów dla zamiarów przejazdu.

UWAGA: Jeśli edytujesz lub usuwasz zamiar przejazdu, który utworzyłeś za pomocą kalendarza, spowoduje to niespójności w Twoim kalendarzu, ponieważ wpis kalendarza nie zostanie zaktualizowany.

 1. Na Pulpicie wybierz zamiar przejazdu, a następnie kliknij user.quickguide.editride_green.png.
 2. Na karcie Edycja przejazdu dokonaj odpowiednich modyfikacji czasu, lokalizacji trasy lub preferencji dojazdów.
 3. Kliknij Aktualizuj.

Modyfikacja powtarzających się zamiarów przejazdu

Możesz zmienić rolę, lokalizację, czas, trasę i preferencje dojazdów dotyczące powtarzających się zamiarów przejazdu albo dla określonej instancji albo dla całych serii jednocześnie.

UWAGA: Jeśli edytujesz lub usuwasz zamiar przejazdu, który utworzyłeś za pomocą kalendarza, spowoduje to niespójności w Twoim kalendarzu, ponieważ wpis kalendarza nie zostanie zaktualizowany.

 1. Na Pulpicie wybierz powtarzający się zamiar przejazdu, który chcesz zmienić, a następnie kliknij user.quickguide.editride_green.png.
  • W przypadku określonej instancji wybierz odpowiednią kartę przejazdu.
  • W przypadku całych serii wybierz przejazd na karcie Powtórzenie, ostatniej karcie na Pulpicie
 2. Jeśli wybrałeś pojedynczą instancję, potwierdź, czy chcesz zmodyfikować tę instancję powtarzającego się przejazdu czy całe serie.
 3. Na karcie Edycja przejazdu dokonaj odpowiednich modyfikacji czasu, lokalizacji trasy lub preferencji dojazdów.
 4. Kliknij Aktualizuj.

Ręczne ustawianie i modyfikacja Twojej trasy

OSTRZEŻENIE: Jeśli w późniejszym czasie zmienisz swoją rolę na Tylko pasażer lub powrócisz do trasy sugerowanej przez TwoGo, wszelkie konfiguracje zostaną pominięte.

Aby zmodyfikować automatyczną trasę ustawioną przez TwoGo:

 1. Na karcie Nowy przejazd jako, jeśli chcesz zjechać z sugerowanej trasy, najedź nad ten punkt, do momentu aż pojawi się czarne kółko, następnie przeciągnij je do punktu trasy, którą preferujesz. TwoGo umieszcza szary znacznik na najbliższej ulicy do tego punktu. Jeśli nie jest to pozycja, którą wybrałeś, możesz poruszać znacznikiem.
 2. Kliknij Zapamiętaj, jeśli jest to nowy zamiar przejazdu lub Aktualizuj, jeśli edytujesz istniejący zamiar.

Aby zmodyfikować trasę, którą właśnie skonfigurowałeś:

 1. Na Pulpicie wybierz zamiar przejazdu, a następnie kliknij user.quickguide.editride_green.png.
 2. Aby dopasować swoją trasę, przeciągnij szare znaczniki do nowych, preferowanych pozycji lub dodaj nowe znaczniki, jeśli są wymagane. Aby usunąć niepotrzebny znacznik, wybierz go i kliknij Usuń.
 3. Kliknij Aktualizuj.

Aby powrócić do trasy sugerowanej przez TwoGo:

 1. Na Pulpicie wybierz zamiar przejazdu, a następnie kliknij user.quickguide.editride_green.png.
 2. Kliknij szary znacznik na skonfigurowanej trasie, a następnie wybierz opcję Usuń. Powtórz te czynności dla każdego znacznika.
 3. Kliknij Aktualizuj.

Ponowne użycie skonfigurowanej trasy w Twoim kalendarzu:

Jeśli zdefiniujesz skonfigurowaną trasę pomiędzy dowolnymi lokalizacjami w aplikacji internetowej, TwoGo automatycznie wykorzysta tę trasę podczas tworzenia zamiaru przejazdu w kalendarzu pomiędzy tymi samymi lokalizacjami.

Usuwanie zamiarów przejazdu

UWAGA: Jeśli edytujesz lub usuwasz zamiar przejazdu, który utworzyłeś za pomocą kalendarza, spowoduje to niespójności w Twoim kalendarzu, ponieważ wpis kalendarza nie zostanie zaktualizowany.

Na Pulpicie wybierz zamiar przejazdu, a następnie kliknij user.quickguide.trashcan.png.

Usuwanie powtarzających się zamiarów przejazdu

 1. Na Pulpicie wybierz powtarzający się zamiar przejazdu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij user.quickguide.trashcan.png.
  • W przypadku określonej instancji wybierz odpowiednią kartę przejazdu.
  • W przypadku całych serii wybierz przejazd na karcie Powtórzenie, ostatniej karcie na Pulpicie
 2. Jeśli wybrałeś pojedynczą instancję, potwierdź, czy chcesz usunąć tę instancję powtarzającego się przejazdu czy całe serie.

Zobacz też

Krótki przewodnik - Korzystanie z TwoGo ze swoim kalendarzem.