Contents


Krótki przewodnik - Miejsca

Lokalizacja jest standardowo definiowana poprzez pełny adres i przypisaną krótką nazwę. Jednakże jeśli system nie rozpoznaje poprawnie adresu, można go zapamiętać wraz z referencją do mapy. W TwoGo można użyć lokalizacji, aby uniknąć wprowadzania całego adresu przy każdym tworzeniu przejazdu.

Lokalizacja HOME

Przy rejestrowaniu się w TwoGo adres określony jako Twój adres domowy jest automatycznie konwertowany na lokalizację o krótkiej nazwie HOME. To ułatwia używanie tego adresu w zamiarach przejazdu.
UWAGA: Nie można usunąć lub zmienić nazwy lokalizacji HOME, ale możesz modyfikować adres, do którego się odnosi.

Lokalizacja WORK

Jeśli regularnie podróżujesz pod określony adres, zdefiniuj to jako lokalizację i nadaj specjalną krótką nazwę WORK. Nazwa ta stanowi oznaczenie regularnych dojazdów w systemie TwoGo i umożliwia ponowne wykorzystanie, aby szybko tworzyć przejazdy dla dojazdów między lokalizacjami HOME i WORK.

Korzyści z tworzenia lokalizacji z krótką nazwą WORK:

 • Otrzymywanie ukierunkowanych propozycji wspólnych przejazdów dla dojazdów. Jeśli subskrybujesz usługę propozycji wspólnych przejazdów TwoGo, sugestie będą obejmować tylko potencjalne przejazdy pomiędzy lokalizacjami HOME i WORK.
 • Użyj ponownie skonfigurowanych tras dla dojazdów w kalendarzu: Jeśli, w aplikacji www, ustawiasz skonfigurowaną trasę pomiędzy Twoimi lokalizacjami HOME i WORK lub pomiędzy dowolnymi lokalizacjami (przykładowo GYM do CINEMA), to TwoGo automatycznie użyje tej trasy, gdy będziesz tworzyć zamiar przejazdu w swoim kalendarzu pomiędzy tymi samymi lokalizacjami.

Użycie lokalizacji podczas tworzenia zamiarów przejazdów za pomocą kalendarza

Aby utworzyć zamiar przejazdu za pomocą kalendarza, musisz najpierw zidentyfikować lub utworzyć lokalizacje dla adresów początkowych i docelowych w aplikacji internetowej TwoGo. W kalendarzu będziesz się zawsze odnosić do krótkich nazw lokalizacji.

Typy lokalizacji

Lokalizacje znajdują się na zakładce Zapamiętane lokalizacje i są sklasyfikowane jako takie:

 • Ulubione: Samodzielnie definiowane lokalizacje
 • Wstępnie zdefiniowane: Lokalizacje ustawione przez Twojego administratora i udostępnione globalnie

Zadania

Tworzenie lokalizacji

 1. Wybierz Zapamiętane lokalizacje.
 2. Na karcie Utwórz ulubioną lokalizację Wprowadź możliwie jak największą część adresu (miasto, kod pocztowy, nazwę i numer ulicy).
 3. Z listy sugestii wybierz adres, który potrzebujesz lub jeśli żaden nie jest właściwy, naciśnij Enter, aby użyć adresu, który jest wprowadzony w polu Adres. TwoGo umiejscowi pinezkę w pobliżu wprowadzonego adresu na mapie.
 4. Przeciągnij pinezkę do dokładnej lokalizacji, jeśli jest wymagane. TwoGo aktualizuje pole Adres, gdy przesuwasz pinezkę.
 5. Jeśli system nie rozpozna adresu poprawnie możesz ustawić go ręcznie:
  • Najedź myszą nad pinezkę i kliknij Tak w ramce tekstowej Czy dane naszej mapy są niewłaściwe?.
  • W polu Adres wprowadź dokładny, wymagany adres.
  • Kliknij user.quickguide.re-link.png, aby połączyć wprowadzony adres z pinezką umiejscowioną na mapie.
  • Wybierz adres, któr wprowadziłeś z zaktualizowanej listy sugestii. TwoGo ustawia pinezkę na nawigowalnej ulicy, która jest najbliższa do wprowadzonego miejsca.
 6. W polu Krótka nazwa wprowadź skróconą, znaczącą nazwę wprowadzonego adresu.
 7. (Opcjonalnie) w polu Miejsce spotkania wpisz krótki, pomocniczy opis, aby dokładnie określić miejsce spotkania z partnerami przejazdu w tej lokalizacji. Na przykład "Spotkanie przy skrzynce pocztowej przy bramie ochrony".
 8. Kliknij Utwórz. TwoGo doda nową lokalizację jako nową kartę. Użyj przycisków przewijania do nawigacji w zapamiętanych lokalizacjach.

Modyfikacja lokalizacji

Możesz edytować tylko lokalizacje, które samodzielnie utworzyłeś. Są one utworzone jako ulubione lokalizacje.

 1. Wybierz Zapamiętane lokalizacje, użyj przycisków nawigacji do przewijania lokalizacji, które chcesz zmienić, a następnie kliknij user.quickguide.edit.png.
 2. Dokonaj wymaganych zmian w adresie, miejscu spotkania i krótkiej nazwie, a następnie kliknij Zapamiętaj. Wszystkie zmiany dokonane w Ulubionych lokalizacjach będą od tej pory stosowane w zamiarach przejazdu. Nie działają one wstecz.

Wyszukiwanie lokalizacji

Możesz wyszukiwać określoną lokalizację lub dowolny adres do użycia w swoich zamiarach przejazdu:

 1. W Pulpicie wybierz kartę Chcę utworzyć przejazd.
 2. W polach Z i Do wprowadź kilka pierwszych liter lokalizacji lub adresu, których chcesz użyć w zamiarze przejazdu, a następnie wybierz dokładną lokalizację z listy sugestii. TwoGo wskazuje adres na mapie.

Usuwanie lokalizacji

UWAGA: Nie możesz usunąć wstępnie zdefiniowanych lokalizacji lub lokalizacji oznaczonych jako HOME lub WORK.

 • Wybierz Zapamiętane lokalizacje, użyj przycisków nawigacji do przewijania lokalizacji, które chcesz usunąć, a następnie kliknij user.quickguide.trashcan.png.