Contents


Krótki przewodnik - Korzystanie z TwoGo ze swoim kalendarzem

Możesz wykorzystać TwoGo do tworzenia i zarządzania swoimi zamiarami przejazdu jako zapytaniami o spotkanie w Twoim kalendarzu.

Kroki

 1. Co należy wykonać w aplikacji www, zanim rozpoczniesz:
  • Zidentyfikuj lub utwórz lokalizacje, których użyjesz jako punktów początkowych i końcowych swojej podróży.
  • Możesz ustawić preferencję dojazdu dla tego zamiaru przejazdu jako kierowca, pasażer albo jako kierowca i pasażer (obie role). Jeśli ustawiasz opcję kierowcy lub kierowcy i pasażera, konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie samochoduw Twoim profilu TwoGo.
  • (Opcjonalnie) Jeśli jako kierowca chcesz zawsze korzystać z określonej trasy pomiędzy lokalizacjami HOME i WORK lub dowolnymi ulubionymi lokalizacjami, najpierw zdefiniuj skonfigurowaną trasę dla danej trasy.
  • (Opcjonalnie) Jeśli są osoby, z którymi nie chcesz dzielić przejazdu, wprowadź ich nazwiska na liście Zablokowane osoby.
 2. Utwórz swój zamiar przejazdu jako zapytanie o spotkanie.
 3. Zaakceptuj wspólny przejazd, który TwoGo proponuje, gdy znajdzie dopasowanie.
 4. Jeśli jest taka potrzeba, możesz zmodyfikować lub anulować swój zamiar przejazdu, aktualizując zapytanie o spotkanie.

Zadania

Identyfikacja lub tworzenie lokalizacji

Aby móc wysyłać zamiary przejazdu i zarządzać nimi ze swojego kalendarza, musisz najpierw zdefiniować lokalizacje, które będą używane jako adresy miejsca początkowego i docelowego.

 1. Zaloguj się do aplikacji www TwoGo na stronie www.twogo.com.
 2. Na ekranie Zapamiętane lokalizacje wyszukaj lokalizacje, które mają zostać użyte i zanotuj ich krótkie nazwy (przykładowo WORK).
 3. Jeśli lokalizacja, której potrzebujesz, nie znajduje się na liście, możesz utworzyć swoją własną lokalizację.

Rejestracja samochodu

Jest to wymagane tylko wówczas, gdy chcesz być dopasowany jako kierowca lub jako pasażer albo kierowca.

 1. Zaloguj się do aplikacji www TwoGo na stronie www.twogo.com.
 2. Kliknij swoje nazwisko i wybierz Samochód, aby wyświetlić szczegóły swojego samochodu.

Konfiguracja trasy pomiędzy ulubionymi lokalizacjami

Ta opcja jest uzasadniona tylko w przypadkach, gdy chcesz być dopasowany jako kierowca.

Jeśli zawsze chcesz przemierzać określoną trasę między dowolnymi z Twoich ulubionych lokalizacji:

 1. Zaloguj się do aplikacji www TwoGo na stronie www.twogo.com.
 2. Na ekranie Utwórz przejazd utwórz swój zamiar przejazdu i ustaw ulubione lokalizacje jako miejsce początkowe i miejsce docelowe.
 3. Jeśli chcesz zjechać z sugerowanej trasy, najedź nad ten punkt, do momentu aż pojawi się czarne kółko, następnie przeciągnij je do punktu trasy, którą preferujesz. TwoGo umieszcza szary znacznik na najbliższej ulicy do tego punktu. Jeśli nie jest to pozycja, którą wybrałeś, możesz poruszać znacznikiem.
 4. Kliknij Zapamiętaj.

Blokowanie osób

Jest to konieczne tylko wtedy, jeśli nie chcesz dzielić przejazdu z określonymi osobami.

 1. Zaloguj się do aplikacji www TwoGo na stronie www.twogo.com.
 2. Kliknij swoje nazwisko, wybierz Zablokowane osoby i wprowadź szczegóły osoby, z którą nie chcesz dzielić przejazdu.

Tworzenie zamiarów przejazdu

Utwórz zamiar przejazdu i wyślij go do TwoGo:

 1. Otwórz kalendarz i kliknij Nowe zapytanie o spotkanie.
 2. W polu Do wprowadź "ride@twogo.com".
 3. W polu Temat wprowadź krótki opis. Na przykład "Mój pierwszy wspólny przejazd".
 4. W polu Lokalizacja wprowadź następujące szczegóły:
  • Miejsce początkowe i miejsce docelowe podróży określone za pomocą dwóch krótkich nazw lokalizacji, oddzielonych słowem "do". Przykład: "HOME do WORK" opisuje przejazd z domu do lokalizacji określonej jako adres miejsca pracy.
  • Twoje preferencje dojazdu dla tego zamiaru przejazdu: Aby aplikacja TwoGo mogła dopasować Cię tylko jako kierowcę, po prostu dodaj "jako kierowca" do pola Lokalizacja. Przykładowo, "HOME do WORK jako kierowca". Aby podróżować jako pasażer, dodaj "jako pasażer". Jeśli nie masz żadnych preferencji, dodaj "obie role".
 5. Ustaw Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia, aby odpowiednio zdefiniować swój najwcześniejszy czas odjazdu i swój najpóźniejszy czas przyjazdu.
 6. (Opcjonalnie) W razie potrzeby ustaw podróż w obie strony lub powtarzające się opcje.
 7. Kliknij Wyślij. Jeśli posiadasz subskrypcję akceptacji z TwoGo, TwoGo prześle do Ciebie zapytanie o spotkanie, aby zaakceptować utworzony przez Ciebie zamiar przejazdu. Zapytanie o spotkanie blokuje Twój kalendarz od wskazanego najwcześniejszego czasu odjazdu do najpóźniejszego czasu przyjazdu. UWAGA: Ta akceptacja zapytania o spotkanie nie stanowi dopasowanego przejazdu.

Ustawianie zamiaru przejazdu jako podróży w obie strony

Zalecamy wprowadzenie dojazdów do pracy i z pracy jako podróży w obie strony.

Aby utworzyć zamiar przejazdu jako podróży w obie strony: Utwórz dwa odrębne zapytania o spotkanie na ten sam dzień, a w polu Lokalizacja po prostu dodaj numery 1 i 2 w celu oznaczenia każdej części podróży w obie strony.

Przykładowo w przypadku zamiaru podróży rano użyj "1 HOME do WORK", a wieczorem użyj "2 WORK do HOME".

Ustawianie powtarzających się zamiarów przejazdu

 1. Utwórz swoje zamiary przejazdu zgodnie w wyjaśnieniami w sekcji Tworzenie zamiarów przejazdu i ustaw wymagany okres powtórzenia oraz częstotliwość.
 2. Kliknij Wyślij.

Akceptacje, które wysyła aplikacja TwoGo

UWAGA: Jeśli Twoje zapytanie o spotkanie nie jest poprawne, TwoGo wyśle Ci odrzucenie zapytania o spotkanie ze szczegółami przyczyny.

Jeśli Twoje zapytanie o spotkanie jest poprawne, a Ty posiadasz subskrypcję na aktualizacje TwoGo, TwoGo wyśle Ci zapytania o spotkanie w celu zaakceptowania utworzonych przez Ciebie zamiarów przejazdu. Te zapytania o spotkanie blokują Twój kalendarz dla czasów najwcześniejszego odjazdu i najpóźniejszego przyjazdu każdego wystąpienia zamiaru przejazdu w określonym okresie powtórzenia ustawionym przez Twojego administratora. Jeśli Twój własny okres powtórzenia jest dłuższy, TwoGo będzie w sposób ciągły wysyłać akceptacje dla każdego dodatkowego domyślnego okresu.

PRZYKŁAD

Jeśli wyszukiwałeś przejazdy w sposób powtarzający się przez miesiąc i Twój administrator ustawił okres powtórzenia wynoszący siedem dni, to otrzymasz potwierdzenia przejazdów dla dni 1-7 w dniu 1. Następnie w dniu 2 otrzymasz potwierdzenie przejazdów dla dnia 8, w dniu 3 potwierdzenie dla przejazdów w dniu 9 itp., aż TwoGo potwierdzi wszystkie Twoje zamiary przejazdu na miesiąc.

Akceptowanie wspólnego przejazdu, gdy TwoGo znajdzie dopasowanie

Jeśli TwoGo znajdzie odpowiedni wspólny przejazd dla Ciebie, wysyła zapytanie o spotkanie z potwierdzeniem dokładnego czasu odjazdu i przyjazdu w odniesieniu do dopasowanego przejazdu. TwoGo wysyła to zapytanie o spotkanie do Ciebie i Twoich towarzyszy podróży. Zawiera ono plan podróży, adresy odbioru i wysadzenia oraz dane kontaktowe wszystkich uczestników.

To potwierdzenie zapytania o spotkanie dotyczące Twojego dopasowanego przejazdu pojawia się obok pierwotnego zapytania o spotkanie w Twoim kalendarzu.

Musisz zaakceptować to potwierdzenie zapytania o spotkanie w takiej formie, w jakiej jest, bez modyfikacji.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie odrzucaj, nie zmieniaj ani nie usuwaj tego zapytania o spotkanie z TwoGo, ponieważ system tylko zignoruje te typy odpowiedzi.

Modyfikacja swoich zamiarów przejazdu

Modyfikacja pojedynczych zamiarów przejazdu

 1. W swoim kalendarzu otwórz pierwotnie przez Ciebie wysłane zapytanie o spotkanie.
 2. Dopasuj dane i wyślij ponownie na adres ride@twogo.com.

Możesz również przesuwać to zapytanie o spotkanie w kalendarzu.

Jeśli zapytanie o spotkanie odnosi się do dopasowanego przejazdu, to TwoGo informuje wszystkich uczestników o zmianach.

OSTRZEŻENIE: Nie dokonuj modyfikacji zapytania o spotkanie otrzymanego z TwoGo, jeśli aplikacja potwierdziła Twój wspólny przejazd!

Modyfikacja swoich podróży w obie strony

Możesz aktualizować istniejące pojedyncze przejazdy, tworząc podróż w obie strony, lub usunąć odcinek z istniejącej podróży w obie strony.

Aby zmienić istniejący przejazd w podróż w obie strony:

 1. W swoim kalendarzu otwórz odpowiednie zapytanie o spotkanie i dodaj numer porządkowy w polu Lokalizacja. Przykładowo zmień "HOME do WORK" na "1 HOME do WORK", aby wskazać, że ten przejazd jest obecnie częścią podróży w obie strony.
 2. Wyślij ponownie zapytanie o spotkanie na adres ride@twogo.com.

Aby usunąć odcinek podróży w obie strony:

 1. W swoim kalendarzu otwórz odpowiednie zapytanie o spotkanie i usuń numer porządkowy w polu Lokalizacja. Przykładowo zmień "1 HOME do WORK" na "HOME do WORK", aby wskazać, że ten przejazd nie jest już częścią podróży w obie strony, ale pojedynczym przejazdem.
 2. Wyślij ponownie zapytanie o spotkanie na adres ride@twogo.com.

Modyfikacja pojedynczego wystąpienia powtarzającego się zamiaru przejazdu

 1. W swoim kalendarzu otwórz wystąpienie, które chcesz zmienić.
 2. Dopasuj dane i wyślij ponownie na adres ride@twogo.com.

Aktualizacje, które TwoGo wykonuje w Twoim kalendarzu

UWAGA: Odpowiedź otrzymasz tylko wtedy, gdy masz zasubskrybowane akceptacje TwoGo.

Jeśli Twoje modyfikacje są poprawne, TwoGo wyśle akceptację zapytania o spotkanie ze zaktualizowanymi szczegółami. Ta akceptacja jest natychmiastowa, jeśli dany zamiar przejazdu występuje w okresie powtórzenia ustawionym przez Twojego administratora (przykładowo w ciągu następnych siedmiu dni). Jeśli Twój przejazd jest późniejszy, TwoGo wyśle akceptację na początku okresu powtórzenia, w którym pojawia się Twój przejazd.

PRZYKŁAD 1 Datą jest 6 lutego, modyfikujesz swój zamiar przejazdu zaplanowany na 10 lutego, a Twój administrator ustawił okres powtórzenia wynoszący siedem dni. Natychmiast otrzymasz akceptację z TwoGo.

PRZYKŁAD 2 Datą jest 6 lutego, modyfikujesz swój zamiar przejazdu zaplanowany na 18 lutego, a Twój administrator ustawił okres powtórzenia wynoszący siedem dni. Otrzymujesz akceptację z TwoGo w dniu 12 lutego (to jest siedem dni przed Twoim przejazdem).

Modyfikacja całej serii powtarzających się zamiarów przejazdu

OSTRZEŻENIE: Jakiekolwiek zmiany dokonane w czasie jakiegokolwiek pojedynczego wystąpienia w tej serii zostaną napisane przez zmiany czasu dokonane dla całej serii. Nie ma to wpływu na zmiany nieodnoszące się do czasu.

 1. W swoim kalendarzu otwórz pierwotne zapytanie o spotkanie.
 2. Dopasuj dane i wyślij ponownie na adres ride@twogo.com.

Aktualizacje, które TwoGo wykonuje w Twoim kalendarzu

UWAGA: Odpowiedź otrzymasz tylko wtedy, gdy masz zasubskrybowane akceptacje TwoGo.

Odpowiedzi, które otrzymujesz z TwoGo, zależą od rodzaju modyfikacji, których potrzebujesz. Jeśli Twoje zmiany są poprawne oraz są:

 • Zależne od czasu: TwoGo aktualizuje wystąpienia przejazdu w ciągu okresu powtórzenia. Z tego względu otrzymujesz nowe akceptacje zapytań o spotkanie z nowymi szczegółami czasu dla każdego wystąpienia.
 • Niezależne od czasu: TwoGo uwzględnia dokonane poprawki i natychmiast wysyła aktualizacje zapytań o spotkanie dla istniejących wystąpień.

UWAGA: W obu przypadkach akceptacje, które TwoGo wysyła, obejmują przejazdy mające miejsce w okresie powtórzenia ustawionym przez administratora (przykładowo w ciągu następnych siedmiu dni). TwoGo będzie w sposób ciągły wysyłać Ci akceptacje późniejszych wystąpień dla każdego dodatkowego okresu powtórzenia. Sprawdź ten przykład.

Anulowanie swojego zamiaru przejazdu

Anulowanie pojedynczych zamiarów przejazdu lub podróży w obie strony

 • W swoim kalendarzu usuń pierwotnie przez Ciebie wysłane zapytanie o spotkanie.

Jeśli zapytanie o spotkanie odnosi się do dopasowanego przejazdu, to TwoGo informuje wszystkich uczestników o zmianach.

Anulowanie powtarzających się zamiarów przejazdu

Aby anulować pojedyncze wystąpienie:

 • W swoim kalendarzu usuń wystąpienie danego zapytania o spotkanie dla zamiaru przejazdu. TwoGo wyśle Ci anulowanie zapytania o spotkanie dla tego określonego wystąpienia, jeśli zostało ono już zaakceptowane.

Aby anulować całą serię powtarzających się zamiarów przejazdu:

 • W swoim kalendarzu usuń pierwotnie przez Ciebie wysłane zapytanie o spotkanie. TwoGo wysyła anulowanie zapytania o spotkanie dla wszystkich istniejących wystąpień, które zostały już zaakceptowane.