Contents


Krótki przewodnik - Zarządzanie kontem i preferencjami

Dostęp do ustawień konta i preferencji przejazdu można uzyskać w opcji Ustawienia lub pod swoim nazwiskiem na górze ekranu.

Ustawienia konta

Możesz:

 • Modyfikować swoje dane rejestracyjne (za wyjątkiem adresu e-mail i firmy)
 • Dodawać lub zmieniać zdjęcie profilowe
 • Zmieniać język oraz format wyświetlania używany w zamiarach przejazdu
 • Ustawiać preferencje powiadomień z TwoGo
 • Zarządzać urządzeniami i aplikacjami podłączonymi do Twojego konta TwoGo

Preferencje

Możesz ustawiać preferencje odnoszące się do Twoich zamiarów przejazdu:

 • Preferencje dojazdów: Czy chcesz być dopasowywany jako pasażer lub kierowca i ile czasu objazdu możesz zaakceptować jako kierowca
 • Z kim nie chcesz podróżować

Ustawione przez Ciebie preferencje są używane jako podstawa dopasowania każdego kolejnego tworzonego przez Ciebie zamiaru przejazdu. Możesz jednak zawsze nadpisać swoje preferencje dojazdu dla określonego zamiaru przejazdu ustawiając preferencje kierowcy podczas tworzenia zamiaru przejazdu.

Domyślne preferencje

Jeśli nie dokonasz zmian, Twoje domyślne preferencje będą wyglądały w następujący sposób:

 • Przejazd tylko jako pasażer
 • Brak samochodu
 • Brak zablokowanych osób

Zadania

Edycja danych osobowych

 1. Kliknij swoje nazwisko i wybierz Profil.
 2. Aby zmienić swoje imię lub nazwisko, wpisz nowe dane.
 3. Kliknij Zapamiętaj.

Twoje zmienione nazwisko jest wyświetlane na górze ekranu.

Dodawanie lub zmiana zdjęcia profilowego

 1. Kliknij swoje nazwisko i wybierz Profil.
 2. Z systemu plików lokalnych wybierz zdjęcie w formacie PNG lub JPEG, które chcesz użyć dla swojego profilu i przeciągnij do obszaru pojemnika znajdującego się na karcie Dodaj zdjęcie profilowe.
 3. Kliknij Zapamiętaj.

Nowe zdjęcie jest wyświetlane na górze ekranu obok Twojego nazwiska i będzie się również pojawiać w tworzonych przez Ciebie zamiarach przejazdu.

Zmiana hasła

 1. Kliknij swoje nazwisko i wybierz Konto.
 2. Kliknij Zmień hasło.
 3. Wprowadź swoje aktualne hasło, a następnie wybierz i potwierdź swoje nowe hasło.
 4. Kliknij Zapamiętaj. TwoGo wyśle Ci potwierdzenie zmiany hasła e-mailem.

UWAGA: Jeśli nie pamiętasz hasła, wyloguj się i kliknij link Nie pamiętam hasła na stronie logowania, aby wygenerować nowe hasło.

Zmiana zapamiętanego numeru telefonu

 1. Kliknij swoje nazwisko i wybierz Powiadomienia.
 2. W polu Telefon komórkowy wprowadź swój nowy numer telefonu i kliknij Zapamiętaj.
 3. Kliknij Zweryfikuj. UWAGA: Nawet jeśli udostępnisz swój numer telefonu innemu użytkownikowi TwoGo, który już zweryfikował go na swoim koncie, musisz zweryfikować go osobno na swoim koncie.
 4. W oknie dialogowym Zweryfikuj numer telefonu komórkowego kliknij Wyślij PIN weryfikacyjny. TwoGo wysyła PIN weryfikacyjny na nowy numer telefonu.
 5. Wprowadź PIN weryfikacyjny, a następnie kliknij Zapamiętaj. TwoGo aktualizuje Twoje konto i zaznacza Twój numer telefonu jako zweryfikowany.

Ustawianie preferencji powiadomień z TwoGo

Subskrypcja i anulowanie subskrypcji powiadomień e-mail

Jeśli rejestrujesz się w TwoGo, dokonujesz automatycznie subskrypcji na otrzymywanie następujących powiadomień e-mail:

 • Aktualizacje kalendarza do akceptacji Twojego zamiaru przejazdu i dokonywanych w nim zmian
 • Propozycje wspólnych przejazdów na następny dzień roboczy
 • Bliskie dopasowania dla niedopasowanych przejazdów
 • Potwierdzone przejazdy jako aktualizacje kalendarza

Aby zmienić ustawienia subskrypcji:

 1. Kliknij swoje nazwisko i wybierz Powiadomienia.
 2. Odznacz opcję dla rodzaju e-maila, jakiego nie chcesz już otrzymywać.
 3. W przypadku e-maila z potwierdzonym przejazdem wybierz SMS, aby otrzymywać powiadomienia w postaci wiadomości tekstowej.
 4. Kliknij Zapamiętaj.

Włączanie i wyłączanie powiadomień TwoGo przez SMS

UWAGA: TwoGo nie pobiera opłat za otrzymywanie powiadomień SMS, ale mogą zostać naliczone standardowe stawki Twojego dostawcy usług mobilnych za otrzymywanie wiadomości tekstowych. Sprawdź te informacje u swojego dostawcy usług.

Aby otrzymywać informacje o przejeździe przez SMS:

 1. Kliknij swoje nazwisko i wybierz Powiadomienia.
 2. Upewnij się, że wprowadziłeś i zweryfikowałeś numer telefonu, na którym możesz otrzymywać SMS-y. Jeśli tak nie jest, postępuj według instrukcji w sekcji Zmiana zapamiętanego numeru telefonu.
 3. W sekcji Wyślij powiadomienia z potwierdzonym przejazdem przez, wybierz opcję SMS.
 4. Kliknij Zapamiętaj.

Aby już nie otrzymywać powiadomień TwoGo przez SMS:

 1. Kliknij swoje nazwisko i wybierz Powiadomienia.
 2. W sekcji Wyślij powiadomienia z potwierdzonym przejazdem przez zaznacz opcję E-mail kalendarza.
 3. Kliknij Zapamiętaj.

Zarządzanie urządzeniami i aplikacjami podłączonymi do Twojego konta TwoGo

Sprawdzanie urządzeń i aplikacji podłączonych do Twojego konta

Kliknij swoje nazwisko i wybierz Konto. W sekcjach Uprawnieni klienci oraz Uprawnione aplikacje możesz sprawdzić, które urządzenia i aplikacje mają dostęp do Twojego konta TwoGo.

Blokowanie dostępu do konta z urządzenia

Jeśli zgubisz lub zmienisz urządzenie podłączone do Twojego konta, powinieneś zablokować dostęp urządzenia do Twojego konta:

 1. Kliknij swoje nazwisko i wybierz Konto.
 2. W sekcji Uprawnieni klienci w opcji Klient aplikacji mobilnej TwoGo wybierz Odłącz. To powoduje odłączenie Twojego konta od wszystkich urządzeń mobilnych. Aby odłączyć konto od urządzenia, musisz otworzyć aplikację TwoGo na danym urządzeniu i ponownie się zalogować.

Ustawianie języka i formatu wyświetlania

Możesz ustawić język oraz formaty daty, czasu i odległości, w których tworzysz, wyświetlasz i modyfikujesz swoje zamiary przejazdu.

 1. Kliknij swoje nazwisko i wybierz Ustawienia kraju.
 2. Aby zmienić któreś z tych ustawień, wybierz preferowaną opcję wyświetlania i kliknij Zapamiętaj.

Usuwanie swojego konta

UWAGA: Jeśli usuwasz swoje konto, TwoGo anuluje wszystkie Twoje przyszłe zamiary przejazdu i usuwa dane specyficzne dla użytkownika z przeszłych zamiarów przejazdu.

 1. Kliknij swoje nazwisko i wybierz Konto.
 2. Kliknij Usuń konto, a następnie potwierdź.

Ustawianie preferencji dojazdu

Aby określić, czy chcesz być uwzględniany w dopasowaniach jako kierowca czy jako pasażer:

 1. Kliknij swoje nazwisko i zaznacz Preferencje przejazdu.
 2. W sekcji Przejazd jako wybierz rolę.
  • Jeśli wybierasz opcję kierowcy, TwoGo poprosi Cię o dodanie danych Twojego samochodu, a następnie zaznacz opcję Obie role.
  • Jeśli jako kierowca nie chcesz nigdy być uwzględniany w dopasowaniach jako pasażer, wybierz rolę Kierowca.
 3. Jeśli zaznaczono rolę Kierowca lub Obie role, ustaw opcje tak, aby przejazd był jak najwygodniejszy:
  • Maksymalny objazd: Aby uniknąć długich objazdów w celu odbioru lub wysadzenia pasażerów, masz możliwość ustawienia, ile minut objazdu od trasy można tolerować. Minimalny dozwolony czas objazdu wynosi 3 minuty, maksymalny - 99 minut, a domyślny - 8 minut.
  • Preferencje dopasowania: W sekcji Wolę wybierz opcję, która najbardziej Ci odpowiada, biorąc pod uwagę najszerszy zestaw możliwych dopasowań oraz ograniczenie liczby, długości i lokalizacji przystanków dla pasażerów na trasie.
 4. Kliknij Zapamiętaj.

Ustawianie i modyfikacja szczegółów samochodu

Aby dodać szczegóły swojego samochodu:

 1. Kliknij swoje nazwisko i zaznacz Samochody.
 2. Kliknij user.quickguide.plus.png, a następnie wprowadź szczegóły modelu, liczbę dostępnych miejsc dla współpasażerów oraz numery rejestracyjne.
 3. (opcjonalnie) Dodaj zdjęcie swojego samochodu, aby ułatwić pasażerom jego rozpoznanie.
 4. Kliknij Zapamiętaj. TwoGo dodaje szczegóły samochodu do Twojego profilu.
 5. (opcjonalnie) Przewiń do Preferencji przejazdu, aby ustawić preferencje dla opcji "tylko kierowca", a następnie kliknij Zapamiętaj:
  • Maksymalny objazd: Objazdy obliczane w TwoGo są wyrażane raczej w minutach, a nie w odległości. Umożliwia to dokładniejsze oszacowanie czasu objazdu. Minimalny dozwolony czas objazdu wynosi 3 minuty, maksymalny - 99 minut, a domyślny - 8 minut.
  • Odbiór i wysadzenie pasażerów: Aby uniknąć zbyt częstych przystanków na odbiór i wysadzenie pasażerów w trakcie wspólnego przejazdu, możesz określić, że chcesz dopasować swoje dane tylko do tych pasażerów, którzy będą dzielić z Tobą przejazd w co najmniej takim procencie, jaki zdefiniujesz (np. w 75%). Wybierz opcję, która najlepiej pasuje do preferowanego przez Ciebie udziału potencjalnych współpasażerów we wspólnej podróży.

Aby zmodyfikować szczegóły swojego samochodu:

 1. Kliknij swoje nazwisko i zaznacz Samochody.
 2. Wybierz samochód, który chcesz zmienić, zmodyfikować szczegóły, a następnie kliknij Zapamiętaj.

Aby usunąć szczegóły swojego samochodu:

UWAGI:

 • Jeśli usuwasz szczegóły samochodu i nie masz innych samochodów w Twoim profilu, TwoGo automatycznie ograniczy Twoje opcje dojazdów do opcji Tylko pasażer i spróbuje znaleźć dopasowania dla pasażera dla zamiarów przejazdu, które zostały zaplanowane dla potencjalnego kierowcy.
 • Jeśli masz wiele samochodów w swoim profilu i chcesz usunąć taki, do którego przypisane są przejazdy, to TwoGo zmieni przypisania zamiarów przejazdu do innego z Twoich samochodów. Jeśli nie są dostępne wolne miejsca w nowo przypisanym samochodzie, TwoGo ponownie wykona dopasowanie, usunie pasażerów i poinformuje ich o zmianie.
 • Jeśli masz wiele samochodów w swoim profilu i usuniesz domyślny samochód, TwoGo automatycznie ustawi następny samochód na liście jako domyślny.
 1. Kliknij swoje nazwisko i zaznacz Samochody.
 2. Wybierz samochód, który chcesz usunąć ze swojego profilu, a następnie kliknij Usuń.

Ograniczanie potencjalnych współpasażerów

Możesz ograniczyć zakres potencjalnych współpasażerów wg płci, osoby i firmy.

Aby współdzielić przejazdy tylko z inną kobietą:

 1. Kliknij swoje nazwisko i wybierz kartę Profil.
 2. Upewnij się, że ustawiona płeć to Kobieta
 3. Na karcie Preferencje przejazdu wybierz opcję Wspólne przejazdy tylko z kobietami.
 4. Kliknij Zapamiętaj.

Aby uniknąć podróżowania z określoną osobą, umieść ją na liście zablokowanych użytkowników: UWAGA: Jeśli jesteś pasażerem w transporcie wahadłowym lub w innym pojeździe z więcej niż sześcioma osobami, TwoGo nie weźmie pod uwagę preferencji dot. zablokowanych osób.

 1. Kliknij swoje nazwisko i zaznacz Zablokowane osoby.
 2. Na karcie Zablokowane osoby kliknij Dodaj.
 3. Wprowadź nazwisko danej osoby i kliknij Zapamiętaj.

Aby usunąć osobę z listy zablokowanych osób:

 1. Kliknij swoje nazwisko i zaznacz Zablokowane osoby.
 2. Na karcie Zablokowane osoby kliknij X obok nazwiska osoby, którą chcesz usunąć.

Aby współdzielić przejazdy tylko z ludźmi z Twojej firmy: UWAGA:

 • Ta opcja jest tylko dostępna, gdy zarejestrowałeś się w TwoGo z Twoją firmą, która wybrała opcję uwzględnienia wszystkich członków TwoGo.
 • Jeśli oznaczysz przejazd jako podróż służbową, TwoGo automatycznie ograniczy Cię tylko do dopasowania do kolegów lub określonej grupy w ramach organizacji (jeśli dotyczy).
 1. Kliknij swoje nazwisko i zaznacz Preferencje przejazdu.
 2. Wybierz opcję ograniczającą dopasowanie tylko do Twojej firmy, a następnie kliknij Zapamiętaj.

Nadpisywanie preferencji

Jeśli chcesz nadpisać jakieś preferencje dojazdu dla określonego przejazdu, zmodyfikuj je w preferencjach kierowcy, tworząc zamiar przejazdu.