Contents


Ochrona danych

W jaki sposób TwoGo chroni moją prywatność?

Przeczytaj Deklarację o ochronie danych TwoGo, aby uzyskać więcej szczegółów o ochronie Twojej prywatności.

Jak uniknąć obserwowania przez inne osoby moich wspólnych przejazdów w moim kalendarzu?

Wpisy kalendarza TwoGo są standardowymi zapytaniami o spotkanie w Twoim kalendarzu. Skorzystaj ze standardowej funkcjonalności kalendarza, aby określić, kto może mieć do niego dostęp. Odpowiedzi TwoGo na Twoje zamiary przejazdu będą automatycznie definiowane jako prywatne.

Dlaczego informacje o niektórych użytkownikach są ukryte?

To wartości anonimowe. Jeśli wielkość próbki podczas raportowania jest nieduża, dla celów ochrony danych musimy zapewnić anonimowość, nawet jeśli ktoś dysponuje dodatkową wiedzą na temat użytkownika. Na przykład, jeśli widzisz statystykę na temat anonimowego użytkownika z adresem domowym w Mieście X, wiedząc, że jest tylko jeden kolega mieszkający w Mieście X, możesz od razu ustalić tożsamość anonimowego użytkownika. Dlatego, jeśli raport zawiera dane na temat mniej niż 5 użytkowników, niektóre wartości są anonimizowane i zastępowane ciągiem gwiazdek lub pustych znaków.

Prawa dostępu do aplikacji mobilnych

Jakich praw dostępu wymagają aplikacje mobilne i dlaczego?

TwoGo wymaga praw dostępu tylko do tych interfejsów, które są naprawdę niezbędne. Na przykład do takich, które umożliwiają dodanie zdjęcia w razie potrzeby lub do takich, które umożliwiają funkcjonowanie aplikacji – np. ustalenie, czy dostępne jest mobilne połączenie internetowe, ponieważ aplikacja musi się skomunikować z naszymi serwerami, aby utworzyć zamiar przejazdu. Wytyczne dotyczące ochrony danych jasno definiują, co robimy z danymi użytkowników: Nie przetwarzamy danych ani ich nikomu nie przekazujemy. Gdybyśmy nie przestrzegali tych wytycznych, oznaczałoby to zerwanie umowy – a przed tym właśnie mają chronić niniejsze dyrektywy. Ponadto, ponieważ z TwoGo by SAP korzystają również pracownicy organów rządowych, aplikacja została poddana surowym testom przez oficerów ochrony danych krajów związkowych Badenia-Wirtembergia oraz Hesja.

Jakich praw dostępu wymaga aplikacja Android?

Jeśli posiadasz telefon w wersji Android 6 lub późniejszej, możesz samodzielnie ustawić prawa dostępu dla aplikacji. Jeśli np. chcesz w aplikacji dodać zdjęcie, możesz zdefiniować, czy aplikacja może w danym momencie uzyskać dostęp do zdjęć. Po nadaniu praw dostępu możesz je później wycofać w Menedżerze aplikacji. W trakcie procesu instalacji TwoGo osobno zapyta Cię o prawo dostępu, bez zmuszania do domyślnego, automatycznego wyrażenia zgody. Dostosowaliśmy wersję TwoGo na aplikację Android do nowych funkcji aplikacji Android 6, aby zapewnić użytkownikom możliwie najlepszą kontrolę ich danych. Poniższa lista zawiera informacje o uprawnieniach dostępu oraz wyjaśnienia, do obsługi jakich funkcji są one wymagane.

Kamera

 1. Robienie zdjęć i nagrywanie filmów:

Niezbędne do pozyskania zdjęcia uczestnika przejazdu lub samochodu oraz dodania go do profilu użytkownika lub szczegółów samochodu.

Kontakty

 1. Znajdowanie kont na urządzeniu / Odczytywanie kontaktów:

Potrzebne do odczytywania danych użytkownika podczas rejestracji za pomocą aplikacji w celu wstępnego wypełnienia możliwie największej liczby pól.

Lokalizacja

 1. Dostęp do dokładnej lokalizacji (GPS i sieć):

Niezbędne do uzyskania dostępu do modułu GPS, jeśli aktywowana jest funkcja „Współdziel moją lokalizację”.

Telefon

 1. Odczyt statusu telefonu i tożsamości / Bezpośrednie wybieranie numerów telefonu:

Wymagane w celu zatelefonowania do kierowcy/pasażera wspólnego przejazdu w ramach aplikacji TwoGo.

SMS

 1. Otrzymywanie wiadomości tekstowych (SMS):

Wymagane w celu automatyzacji weryfikacji numeru telefonu w profilu użytkownika (PIN jest odczytywany z SMSa i wprowadzany bezpośrednio w polu potwierdzenia aplikacji).

 1. Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS):

Wymagane w celu wysłania wiadomości tekstowej do kierowcy/pasażera danej podróży (na przykład „Będę 5 minut później” itd.)

Pamięć

 1. Odczyt treści pamięci USB:

Używane w przypadku telefonów, które nie mogą edytować zdjęć w pamięci, ale muszą je tymczasowo zachowywać na karcie SD po ich zapamiętaniu. Te zdjęcia są usuwane z karty po przetworzeniu.

Powiadomienia

 1. Powiadomienia push lub aktualizacja danych, jeśli obiekty użytkownika zmieniają się w systemie TwoGo (na przykład jeśli oprócz aplikacji używasz kalendarza lub Web UI) lub przejazd został dopasowany, zaktualizowany lub anulowany
 2. Opcjonalne powiadomienia w następujących sytuacjach:
  • X minut przed jazdą
  • Aktualizacja aplikacji
  • Sprawdzanie aktualizacji urządzeń, które nie mają usługi Google Cloud Messaging (takich jak Amazon Kindle)

Inne funkcje aplikacji

 1. Wibracje kontrolne:

Opcjonalny alarm wibracyjny podczas tworzenia, zmiany lub usuwania podróży.

 1. Zabezpieczenie telefonu przed wygaszaniem:

Wyłącza tryb wygaszania, gdy otwierasz mapę, aby śledzić pozycję kierowcy/pasażera.

 1. Otrzymywanie danych z Internetu:

Potrzebne w TwoGo do odczytu lub zapisu danych ze strony www.twogo.com.

 1. Wyświetlanie połączeń sieciowych:

Potrzebne do ustalenia, czy telefon lub tablet ma połączenie z Internetem. A więc czy można wykonywać działania wymagające komunikacji z serwerem.

 1. Wyświetlanie połączeń WiFi:

Potrzebne do ustalenia, czy telefon lub tablet ma połączenie WiFi. A więc czy można wykonywać działania wymagające komunikacji z serwerem.

 1. Zmiana statusu sieci / Zmiana statusu WiFi:

Używane tylko do automatycznych testów.

 1. Odczyt logów:

Wymagane przez aplikację SAP Performance Library, którą musimy wdrożyć jako część standardu produktu wydajności. Oznacza to, że aplikacja TwoGo nie wykorzystuje tego dostępu w trybie rzeczywistym.

Jakich praw dostępu wymaga aplikacja iOS?

Jeśli masz iPhone’a lub iPada, te prawa dostępu są opcjonalne i możesz nimi dowolnie zarządzać poprzez ustawienia Twojego urządzenia mobilnego.

Kontakty Potrzebne do przechowywania danych uczestnika przejazdu w książce adresowej iOS. Aplikacja iOS nigdy nie odczytuje danych z książki adresowej. Są dwie sytuacje, w których aplikacja uzyskuje dostęp do książki adresowej:

 1. Jeśli po wspólnym przejeździe chcesz wykorzystać, zapamiętać lub zachować dane kontaktowe kierowcy/pasażera w książce adresowej. Jednak przed udzieleniem dostępu pojawia się dodatkowo pytanie, czy chcesz pozwolić, aby aplikacja TwoGo uzyskała dostęp do książki adresowej.
 2. Wybierając adres możesz wywołać książkę adresową i wybrać adres z zawartych w niej kontaktów. Przed realizacją tej czynności również pojawia się pytanie, czy chcesz zezwolić TwoGo na ten dostęp.

Zdjęcia Wymagane w celu dodania zdjęcia z galerii zdjęć iOS do profilu użytkownika lub szczegółów samochodu.

Kamera Niezbędne do pozyskania zdjęcia uczestnika przejazdu lub samochodu oraz dodania go do profilu użytkownika lub szczegółów samochodu.

Usługi lokalizacyjne Wymagane, jeśli chcesz udostępnić swoją obecną lokalizację przed zaplanowanym spotkaniem z kierowcą / pasażerem poprzez GPS. Wymagane również w przypadku, gdy chcesz wybrać Bieżącą lokalizację podczas tworzenia przejazdu lub ulubionej lokalizacji.

Powiadomienia Wymagane, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia push w postaci czerwonego symbolu na ikonie aplikacji.