Contents


Jak mogę znaleźć i oznaczyć lokalizację i dlaczego jest to ważne?

Krótkie nazwy lokalizacji w TwoGo są używane jako aliasy adresów o pełnej długości. Mają one służyć wygodzie użytkownika i zapewnić poprawne wprowadzanie adresów w przypadku korzystania z aplikacji kalendarza.

Przestrzeń w polu Lokalizacja w zapytaniu o spotkanie jest ograniczona, a kilkakrotne wprowadzanie pełnych adresów jest czynnością zajmującą dużo czasu i generującą błędy. Dlatego musisz ustawić w swoim profilu ulubione lokalizacje dla najczęściej używanych adresów. W zapytaniu o spotkanie trzeba wprowadzić tylko krótkie nazwy lokalizacji jako miejsc odjazdu i miejsc docelowych. Wówczas aplikacja TwoGo będzie znajdowała adres zapisany dla danej krótkiej nazwy oraz dopasuje do Ciebie kierowcę/pasażera dla obliczonej trasy.

Uwaga: Rzeczywista krótka nazwa (np. "HOME") nie będzie pokazywana innej osobie, gdy zamiar przejazdu zostanie dopasowany. Wyświetlany jest tylko adres powiązany z krótką nazwą.

Aby utworzyć ulubioną lokalizację:

  1. Strona internetowa: Wybierz Zapamiętane lokalizacje, następnie na karcie Utwórz ulubioną lokalizację wprowadź miasto, kod pocztowy, nazwę ulicy i numer lokalizacji. Wybierz pełny adres z listy sugestii wyświetlanych przez TwoGo. W polu Krótka nazwa wprowadź skróconą, znaczącą nazwę lokalizacji. W polu Miejsce spotkania wprowadź pomocną informację, aby określić dokładne miejsce spotkania z partnerami przejazdu w tej lokalizacji, a następnie kliknij Utwórz. Nowa lokalizacja jest obecnie dostępna jako nowa karta ze zdefiniowaną krótką nazwą w Twoim zbiorze zapamiętanych lokalizacji.
  2. Telefon komórkowy: Wybierz Lokalizacje i dotknij [+], wprowadź szczegóły adresu w sposób opisany powyżej, a następnie wybierzUtwórz.

W jaki sposób mogę utworzyć lokalizację, która nie jest rozpoznawana przez system?

Ponieważ istnieją adresy, które nie są rozpoznawane przez system nawigacji używany przez TwoGo, możesz w aplikacji www wskazać dokładny adres, oznaczając go na mapie.

Na karcie Utwórz ulubioną lokalizację, w polu Adres, wprowadź maksymalnie dużo szczegółowych danych, następnie naciśnij Enter, aby użyć wprowadzonego adresu.
TwoGo umiejscowi pinezkę w pobliżu wprowadzonego adresu na mapie. Przeciągnij pinezkę w miejsce, które uważasz za poprawne. TwoGo ustawi pinezkę na nawigowalnej ulicy, która jest najbliższa do wprowadzonego miejsca i zaktualizuje pole Adres.
Aby poprawić lub rozszerzyć adres dla nowej pozycji pinezki, najedź myszą nad pinezkę i kliknij Tak w ramce tekstowej Czy dane naszej mapy są niewłaściwe?. TwoGo automatycznie przywróci adres, który oryginalnie wprowadziłeś w polu Adres.

TwoGo zapamiętuje dokładny adres, tak jak go wprowadziłeś, wraz z aktualnymi współrzędnymi znacznika na mapie. Są to szczegółowe dane, które inni użytkownicy będą widzieć w ich zapytaniach o spotkanie, gdy zostaną dopasowani do przejazdu zawierającego tę lokalizację.

Dlaczego TwoGo nie może znaleźć mojego miasta/ulicy?

Aby kierowca mógł znaleźć Ciebie oraz abyś Ty mógł znaleźć swoich pasażerów, niezbędne jest podanie pełnego adresu z numerem domu. Jeśli Twój adres mimo wprowadzonego numeru domu nadal pozostaje nieznaleziony, skontaktuj się z info@twogo.com, a wyślemy odpowiednią informację do naszego dostawcy mapy.

Jak mogę utworzyć zamiary przejazdu bez użycia krótkiej nazwy lokalizacji?

Jeśli nie używasz krótkich nazw lokalizacji, musisz podać pełny adres. Na karcie Nowy przejazd (WWW) lub na ekranie Nowy przejazd (mobilnie), ustaw czas i szczegóły lokalizacji dla zamiaru przejazdu. Wprowadź miasto, kod pocztowy, nazwę ulicy i numer miejsca początkowego i miejsca docelowego podróży, a następnie wybierz pełne adresy z listy sugestii wyświetlanych przez TwoGo. Kliknij (lub dotknij) Utwórz.

TwoGo dodaje Twój nowy zamiar przejazdu jako nową kartę na Pulpicie (WWW) lub jako nowy wpis na liście Moje przejazdy (mobilnie).

Dlaczego w widoku mapy jako punkt startowy pokazywany jest Berlin?

Nasz dostawca mapy inicjalizuje mapę w Berlinie. Dlatego zanim wprowadzisz adres, początkowo wyświetla się Berlin.