Contents


Tworzenie przejazdów i dopasowania

W jaki sposób mogę wyszukać wspólny przejazd?

Najpierw musisz zarejestrować się w TwoGo i zweryfikować swój adres e-mail. Możesz utworzyć zamiar przejazdu lub wyszukać i dołączyć się do istniejącego przejazdu:

 1. Strona internetowa: Na Pulpicie użyj karty Utwórz przejazd, aby określić, kiedy i jak często chcesz dzielić przejazd, szczegóły lokalizacji oraz określoną trasę, którą chcesz jechać podczas przejazdu. Kliknij Zapamiętaj. Zamiar przejazdu jest obecnie dodany do nowej karty na Pulpicie.
 2. Telefon komórkowy: Na ekranie Moje przejazdy wybierz Tryb zaawansowany, a następnie ustaw czas i szczegóły lokalizacji dla przejazdu. Dotknij ikonę zapamiętania. Teraz zamiar przejazdu znajduje się na ekranie Moje przejazdy.
 3. Kalendarz: Utwórz swój zamiar przejazdu jako zapytanie o spotkanie w kalendarzu i wyślij do ride@twogo.com.

Krótki przewodnik - Zamiary przejazdu zawiera dalsze informacje o tworzeniu zamiaru przejazdu.

W jaki sposób określić ramy czasowe dla zamiarów przejazdu? W jakim czasie muszę je zgłosić?

Nie ma ograniczeń w tym zakresie. Zaleca się, aby zgłaszać zamiary przejazdu kilka dni wcześniej, aby zwiększyć swoją szansę na znalezienie wspólnego przejazdu. Jednakże TwoGo może również zorganizować natychmiast wspólny przejazd, bez czasu oczekiwania, jeśli dostępni są odpowiedni kierowcy/pasażerowie.

W jaki sposób mogę wyszukać i dołączyć się do istniejącego przejazdu?

Na Pulpicie kliknij Szukaj, wprowadź szczegóły lokalizacji, czas i informację, czy chcesz być kierowcą, pasażerem czy też kierowcą i pasażerem. Kliknij Szukaj. Jeśli istnieje dostępny przejazd, kliknij odpowiednią opcję Dołącz obok przejazdu, do którego chciałbyś dołączyć. TwoGo przyłączy Cię automatycznie.

Jeśli nie jest jeszcze dostępny pasujący przejazd, możesz zapamiętać swoje wyszukiwanie jako zamiar przejazdu. Kliknij odpowiednią opcję Utwórz przejazd jako. TwoGo wyświetli Twój zamiar przejazdu, zapewniając opcję dokonania wymaganych zmian. Kliknij Zapamiętaj.

Jaka jest różnica pomiędzy standardowym przejazdem a podróżą służbową?

Jeśli koszt przejazdu jest zwracany przez pracodawcę, jest to podróż służbowa. Możesz oznaczyć go jako taki za pomocą pola wyboru Podróż służbowa podczas tworzenia lub edycji zamiaru przejazdu. TwoGo rozróżnia podróż służbową w następujący sposób:

 • Automatycznie ogranicza Twoje dopasowanie do kolegów lub określonej grupy w ramach organizacji.
 • Nie ma dostępnej opcji podziału kosztów dla kierowców lub pasażerów (ponieważ przejazd jest kosztem zwracanym przez Twojego pracodawcę).
 • Na Pulpicie karta przejazdu jest wyróżniona przez user.quickguide.business-travel-label.png.

Muszę skorzystać z samochodu tymczasowego. Gdzie mam to zarejestrować?

Możesz zdefiniować samochód tymczasowy bezpośrednio w przejeździe, w którym chcesz go użyć. Gdy tworzysz lub edytujesz zamiar przejazdu, wybierz Pokaż ustawienia kierowcy, następnie z rozwijalnej listy Samochód wybierz Samochód tymczasowy (wypożyczony, pulowy, flotowy), a następnie Zapamiętaj.

Kiedy zostanę dopasowany?

TwoGo dopasuje Cię natychmiast, jeśli w systemie istnieje pasujący zamiar przejazdu. W innym przypadku w momencie, gdy inny użytkownik zgłosi odpowiedni zamiar przejazdu, TwoGo dopasuje Twoje dane i wyśle powiadomienie. Najpóźniej TwoGo dopasuje Cię 5 minut przed szukaną godziną przejazdu. Możesz również w dowolnym czasie sprawdzić status zamiaru przejazdu:

 1. Strona internetowa: Na Pulpicie.
 2. Telefon komórkowy: Na ekranie Moje przejazdy.
 3. Kalendarz: TwoGo wysyła zapytanie o spotkanie zawierające szczegółowe informacje dotyczące dopasowanego przejazdu.
 4. SMS: Jeśli podałeś numer telefonu komórkowego i zaznaczyłeś opcję w powiadomieniach SMS TwoGo, TwoGo wysyła szczegóły w wiadomości tekstowej.

Co mogę zrobić, jeśli mój przejazd nie zostanie dopasowany?

Jeśli TwoGo nie może znaleźć dokładnego dopasowania dla zamiaru przejazdu, możesz sprawdzić, czy istnieją bliskie, alternatywne przejazdy i zaakceptować propozycję, która Ci pasuje. Te alternatywne propozycje są niewielkimi zmianami pierwotnych ustawień przejazdu. Jeśli TwoGo znajdzie bliskie alternatywy, proponuje listę, z której możesz dokonać wyboru. Propozycje są uszeregowane w kolejności podobieństwa do Twojego pierwotnego zamiaru przejazdu. Możesz sprawdzić listę w aplikacji www, aplikacji mobilnej oraz poprzez powiadomienia e-mail (zakładając, że nie anulowałeś subskrypcji tej usługi):

 1. Strona internetowa i telefon komórkowy: Na Pulpicie (WWW) lub ekranie Moje przejazdy (mobilnie) wybierz niedopasowany zamiar przejazdu.
 2. E-mail: TwoGo powiadomi Cię za pomocą linka w e-mailu Bliskie dopasowania dla Twojego przejazdu. Kliknij Sprawdź bliskie dopasowania.

Wybierz propozycję, a następnie kliknij Zastosuj zmianę. TwoGo aktualizuje Twój zamiar przejazdu z nowymi szczegółami wspólnego przejazdu.

Ponadto tam, gdzie ma to zastosowanie, TwoGo przedstawia listę publicznych środków transportu i alternatywnych służbowych pojazdów wahadłowych pasujących do trasy Twojej podróży.

Jeśli nie są dostępne alternatywne opcje, musisz ręcznie zmienić zamiar przejazdu , aby dokonać bardziej rozszerzonych modyfikacji, przykładowo preferencji, czasu, skonfigurowanych tras itp.

Jak mogę się przyłączyć do przejazdu, który widzę w Czy widzę w harmonogramie przejazdów?

Po prostu kliknij dowolny przejazd, aby otworzyć TwoGo i utworzyć zamiar przejazdu. TwoGo spróbuje dopasować najbardziej odpowiedni, dostępny przejazd, ale zależnie od dostępności i Twoich specyficznych kryteriów, ten przejazd może nie być przejazdem, który został wybrany w harmonogramie.

Podróże w obie strony i powtarzające się przejazdy

W jaki sposób mogę wyszukać podróż w obie strony?

 1. Strona internetowa: Na karcie Nowy przejazd wprowadź czas i lokalizację wyjazdu, wybierz pole wyboru Podróż w obie strony, wprowadź szczegóły powrotu i kliknij Zapamiętaj.
 2. Telefon komórkowy: Na ekranie Moje przejazdy wybierz Tryb zaawansowany, a następnie ustaw czas i szczegóły lokalizacji dla wyjazdu. Następnie wybierz Podróż w obie strony (Android) lub Podróż powrotna (iOS), uzupełnij szczegóły powrotu i kliknij ikonę zapamiętania (Android) lub Utwórz (iOS).
 3. Kalendarz: Aby aplikacja TwoGo mogła zidentyfikować przejazdy w obie strony, zapytania o spotkanie muszą zawsze być ponumerowane w kolejności w polu Lokalizacja.

Poniżej przedstawiony jest przykład szczegółów potrzebnych do dojazdu rano do lokalizacji oznaczonej krótką nazwą "WORK" i z powrotem wieczorem do lokalizacji oznaczonej krótką nazwą "HOME": (Wpisy pola Lokalizacja są zawsze w języku angielskim)

1: Z HOME do WORK jako pasażer:
2: Z WORK do HOME jako pasażer

W jaki sposób mogę skonfigurować powtarzające się zamiary przejazdów?

UWAGA: W przypadku szerszych powtarzających się opcji (przykładowo każdego 3. dnia miesiąca) zalecamy zdefiniowanie zamiaru przejazdu za pomocą kalendarza.

 1. Strona internetowa: W przypadku regularnych przejazdów cotygodniowych kliknij na karcie Nowy przejazd opcjęCo tydzień, a następnie wybierz dni, w których przejazd ma się powtarzać w każdym tygodniu oraz daty, w których powtarzanie ma się rozpocząć i zakończyć. Możesz przeglądać powtarzające się serie przejazdów na karcie Powtórzenie, ostatniej karcie na Pulpicie. Dodatkowo Pulpit wyświetla osobną kartę dla każdego powtarzającego się przejazdu, który zdefiniowano dla następnych siedmiu dni.
 2. Telefon komórkowy: Na ekranie Moje przejazdy wybierz Tryb zaawansowany, ustaw szczegóły czasu i lokalizacji dla przejazdu Powtórzenie i określ, kiedy i w jak często przejazd ma się powtarzać.
 3. Kalendarz: Utwórz swój zamiar przejazdu jako zapytanie o spotkanie, ustaw częstotliwość powtarzania i wyślij na adres ride@twogo.com.

Jeśli Twój powtarzający się zamiar przejazdu jest poprawny, TwoGo natychmiast zaakceptuje utworzone zamiary przejazdu, jeśli wystąpią one w domyślnym okresie powtórzenia ustawionym przez administratora (przykładowo w ciągu następnych siedmiu dni). W innym przypadku, jeśli istnieją przejazdy, które występują później, TwoGo wysyła akceptacje na początku okresu powtórzenia, w którym one występują (w tym przykładzie; siedem dni przed datą, na którą zaplanowany jest każdy przejazd).
UWAGA: Jeśli anulowałeś subskrypcję akceptacji z TwoGo, nie będziesz otrzymywać tych początkowych zapytań o spotkanie, ale w dalszym ciągu będziesz otrzymywać potwierdzenia zapytań o spotkanie, jeśli TwoGo dopasuje Twoje zamiary przejazdu.

Dlaczego nie widzę moich powtarzających się zamiarów przejazdu na Pulpicie lub w moim kalendarzu?

Możesz przeglądać powtarzające się serie przejazdów na karcie Powtórzenie, ostatniej karcie na Pulpicie. Dodatkowo Pulpit wyświetla osobną kartę dla każdego powtarzającego się przejazdu, który zdefiniowano dla następnych siedmiu dni. Jeśli Twoje przejazdy powtarzają się w dłuższym okresie, TwoGo będzie wyświetlać w sposób ciągły te przejazdy dla każdego dodatkowego okresu wynoszącego siedem dni. Podobnie, jeśli masz subskrypcję akceptacji z TwoGo, będziesz otrzymywać te akceptacje w sposób ciągły dla okresów wynoszących siedem dni.

PRZYKŁADY

SCENARIUSZ 1: Szukasz przejazdów, które będą się powtarzać przez miesiąc od dzisiaj.

 1. Dzisiaj: Widzisz przejazdy dla dni 1-7 na Twoim Pulpicie i zaakceptowane w Twoim kalendarzu (jeśli masz subskrypcję akceptacji w TwoGo). Widzisz również przegląd swoich powtarzających się serii przejazdów na karcie Powtórzenie. Jest to widoczne dla całego okresu trwania powtarzających się serii przejazdów.
 2. Dzień 2: Widzisz przejazdy dla dnia 8.
 3. Dzień 3: Widzisz przejazdy dla dnia 9.
 4. I tak dalej aż TwoGo zaakceptuje wszystkie zamiary przejazdu dla miesiąca.

SCENARIUSZ 2: Dzisiaj jest 6 lutego, chcesz zmodyfikować wystąpienie powtarzającego się zamiaru przejazdu zaplanowanego na 18 lutego.

 1. Dzisiaj, 6 lutego: Ponieważ przejazd nie będzie mieć miejsca w ciągu następnych siedmiu dni, przejazd nie jest widoczny na Pulpicie lub zaakceptowany w kalendarzu.
 2. 12 lutego (siedem dni przed przejazdem): Widzisz zaktualizowany przejazd na Pulpicie i otrzymujesz akceptację z TwoGo.

Dlaczego otrzymuję e-mail informujący, że mój powtarzający się przejazd nie jest możliwy w wyznaczonym czasie?

Ramy czasowe ustawione dla pierwotnego powtarzającego się przejazdu były napięte, ale możliwe. Jednak obecnie nasze dane na mapie pokazują czynniki, które wpływają na zmianę pierwotnych ustawień przejazdu (na przykład nowy objazd powoduje wydłużenie podróży, prace drogowe na trasie powodują, że do adresu docelowego nie można dojechać samochodem itp.). Czynniki te oznaczają, że nie jest możliwe ukończenie przejazdu w pierwotnie wyznaczonych ramach czasowych.

E-mail alarmuje Cię o tym i powiadamia, że konieczna jest edycja powtarzających się serii przejazdu, aby przeznaczyć więcej czasu na podróż. Proponujemy nowe ramy czasowe w e-mailu, tak więc po prostu kliknij przesłany link, aby otworzyć i edytować Twój powtarzający się przejazd i wprowadzić konieczne zmiany. Możesz również edytować powtarzające się serie przejazdów na karcie Powtórzenie, ostatniej karcie na Pulpicie.

Zmiana lub usuwanie zamiarów przejazdu

Jak zmienić zamiar przejazdu?

Aby zmienić zamiar przejazdu:

 1. Strona internetowa i telefon komórkowy: Na zakładce Pulpit (lub na ekranie Moje przejazdy w aplikacji mobilnej) wybierz odpowiedni zamiar przejazdu i kliknij (lub dotknij) ikonę edycji. Zmodyfikuj istotne szczegóły, a następnie kliknij Aktualizuj (lub dotknij ikony zapamiętania w aplikacji mobilnej).
 2. Kalendarz: Zaktualizuj zapytanie o spotkanie w kalendarzu i wyślij aktualizację do TwoGo.

Jak mogę zmodyfikować sugerowaną trasę?

 1. Strona internetowa: Na karcie Nowy przejazd, jeśli chcesz zjechać z sugerowanej trasy, najedź nad ten punkt, do momentu aż pojawi się czarne kółko, następnie przeciągnij je do punktu trasy, którą preferujesz. TwoGo umieszcza szary znacznik na najbliższej ulicy do tego punktu. Jeśli nie jest to pozycja, którą wybrałeś, możesz poruszać znacznikiem. Kliknij Zapamiętaj, jeśli jest to nowy zamiar przejazdu lub Aktualizuj, jeśli edytujesz istniejący zamiar.
 2. Telefon komórkowy i kalendarz: Musisz najpierw użyć aplikacji www do skonfigurowania trasy, której chcesz użyć pomiędzy danymi lokalizacjami. Wtedy, gdy tworzysz zamiar przejazdu pomiędzy tymi lokalizacjami w aplikacji mobilnej lub kalendarzu, TwoGo automatycznie korzysta z trasy, którą skonfigurowałeś.

Jak mogę zmienić preferowane opcje dojazdu dla pojedynczego przejazdu?

Możesz nadpisać swoje ustawienia powiązane z kierowcą dla określonego przejazdu:

 1. Strona internetowa: Na Pulpicie wybierz odpowiedni zamiar przejazdu, a następnie na karcie Nowy przejazd ustaw opcje, których potrzebujesz w sekcjach Przejazd jako i (jeśli ma zastosowanie) Preferencje kierowcy.
 2. Telefon komórkowy: Na ekranie Ustawienia, zaznacz Dojazd i ustaw wymagane opcje.
 3. Kalendarz: Gdy tworzysz zapytanie o spotkanie, możesz tylko zmienić preferencje kierowca/pasażer. W polu Lokalizacja, po wprowadzeniu krótkich nazw lokalizacji dla trasy, wprowadź następujące dodatkowe informacje:
  • Obie role: możliwość bycia kierowcą lub pasażerem
  • Jako kierowca: możliwość bycia tylko kierowcą
  • Jako pasażer: możliwość bycia tylko pasażerem

UWAGA: W przypadku dwóch pierwszych opcji konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie pojazdu w profilu.

Jak usunąć zamiar przejazdu?

Aby usunąć zamiar przejazdu:

 1. Strona internetowa i telefon komórkowy: Na zakładce Pulpit (lub na ekranie Moje przejazdy w aplikacji mobilnej) wybierz odpowiedni zamiar przejazdu i kliknij (lub dotknij) ikonę usuwania.
 2. Kalendarz: Usuń pierwotne zapytanie o spotkanie.

Zapewnienie odpowiedniego dopasowania

Z kim zostanę dopasowany?

Domyślnie zostajesz dopasowany do wszystkich użytkowników w systemie TwoGo, chyba że zarejestrowałeś się z firmą, w przypadku której dopasowanie jest ograniczone tylko do członków firmy. W ramach firmy możesz dalej ograniczyć uczestników przejazdu do określonej grupy.

Jak zmienić grupę ludzi, do której jestem dopasowany?

Jeśli zarejestrowałeś się w TwoGo z Twoją firmą, która ma kilka osobnych grup, możesz wybrać ograniczenie uczestników przejazdu do mniejszej podgrupy.

 1. Strona internetowa: Kliknij opcję Ustawienia, wybierz kartę Preferencje przejazdu, a następnie w sekcji Przejazd z wybierz grupę, do której chcesz być dopasowany. Kliknij Zapamiętaj.

UWAGA: Ustawienia zostaną zastosowane do wszystkich kolejnych przejazdów tworzonych lub zmienianych przez Ciebie.

 1. Telefon komórkowy i kalendarz: Musisz najpierw użyć aplikacji www, aby określić grupę, z którą chcesz być połączony. Następnie, gdy utworzysz lub zmienisz zamiar przejazdu w aplikacji mobilnej lub kalendarzu, TwoGo automatycznie zastosuje Twoje preferencje dopasowania.

Jak zablokować osoby przed dopasowaniem do mnie?

Z pewnością mogą zdarzyć się osoby, których chciałbyś uniknąć, lub może miałeś kontakt z użytkownikami, którzy często anulowali przejazd w ostatniej chwili bądź nie pojawiali się w umówionym miejscu. Aby wykluczyć te osoby z potencjalnych dopasowań przejazdu:

 1. Strona internetowa: Kliknij swoje nazwisko i zaznacz Zablokowane osoby. Kliknij Dodaj, wprowadź nazwisko danej osoby i kliknij Zapamiętaj.
 2. Telefon komórkowy i kalendarz: Musisz najpierw użyć aplikacji www, aby zablokować użytkowników, których chcesz uniknąć. Następnie, gdy utworzysz lub zmienisz zamiar przejazdu w aplikacji mobilnej bądź kalendarzu, TwoGo automatycznie zastosuje Twoje preferencje dotyczące zablokowanych osób.

UWAGA: Jeśli jesteś pasażerem w transporcie wahadłowym lub w innym pojeździe z więcej niż sześcioma osobami, TwoGo nie weźmie pod uwagę preferencji dot. zablokowanych osób.

Czy mogę umieścić post dotyczący przejazdu w mojej sieci społecznościowej?

UWAGA: Ma zastosowanie tylko, jeśli w Twoim systemie aktywowana jest funkcja udostępniania. Tak, w łatwy sposób możesz powiadomić obserwujących o przejeździe i zaprosić ich do przyłączenia się. W przypadku przejazdu, w którym w dalszym ciągu są dostępne wolne miejsca, wybierz kartę z Pulpitu i kliknij user.quickguide.share-big-ongreen.png, aby zamieścić post ze szczegółami przejazdu w swojej sieci społecznościowej.

Jak opublikować przejazd dla moich obserwujących?

Możesz publikować zarówno dopasowane, jak i niedopasowane przejazdy dla swoich obserwujących. Wybierz odpowiednią kartę przejazdu ze swojego Pulpitu, kliknij ikonę współdzielenia, a następnie kliknij ikonę TwoGo. Wybierz odpowiednie osoby ze swojej listy Obserwujących, a następnie kliknij Zamknij.

Jak mogę przeglądać opublikowane przejazdy osób, które obserwuję?

Na Twoim Pulpicie oprócz Twoich własnych przejazdów w porządku chronologicznym pojawiają się opublikowane przejazdy. Możesz użyć strzałki filtra w menu Pulpitu, aby ograniczyć widok do zestawu tych przejazdów, które chcesz widzieć.

Jeśli tworzę podróż w obie strony, to czy muszę zostać dopasowany do tej samej osoby na oba odcinki podróży?

Nie. Jeśli tworzysz podróż w obie strony, TwoGo uwzględnia również takie dopasowania, które pokrywają tylko jeden odcinek podróży. Tak więc możesz jechać do pracy z jednym użytkownikiem, a wracać do domu z innym. Dzięki temu zwiększa się szansa na znalezienie dopasowania.

Co się dzieje, jeśli można znaleźć dopasowanie tylko na jeden odcinek mojej podróży, a na drugi nie?

Jeśli wybierzesz domyślnie rolę Pasażer lub Obie role, Twój przejazd zostanie potwierdzony tylko wtedy, gdy TwoGo znajdzie dopasowanie dla obu odcinków podróży. Pozwala to na przykład uniknąć takich sytuacji, w których dojeżdżasz do pracy, ale nie masz jak z niej wrócić do domu.

Na karcie Preferencje przejazdu możesz jednak wybrać opcję Przejazd w roli pasażera nawet przy dopasowaniu tylko jednego odcinka podróży w obie strony. Jeśli aktywujesz tę opcję, TwoGo potwierdzi Twój przejazd nawet wtedy, gdy znajdzie dopasowanie tylko dla jednego odcinka podróży. Ta opcja jest zalecana tylko wtedy, gdy masz alternatywne możliwości podróżowania, które możesz wykorzystać w razie potrzeby. Na przykład jeśli chcesz jechać z TwoGo do pracy i z pracy, ale w drodze do domu możesz też skorzystać z transportu publicznego w razie, gdy nie znajdą się dopasowania, możesz wybrać tę opcję.

Jak przyłączyć się do przejazdu opublikowanego w mojej społeczności?

Przejazdy opublikowane przez osoby, które obserwujesz, są wyświetlane w porządku chronologicznym na Twoim Pulpicie. Po prostu kliknij opcję Dołącz do przejazdu, który Cię interesuje. TwoGo otworzy kartę Utwórz przejazd. Wprowadź dodatkowe informacje, które mogą być wymagane dla Twojego przejazdu (np. szczegóły samochodu lub numer telefonu), a następnie kliknij Zapamiętaj.

Bezproblemowa jazda

Jak kalkulowany jest czas jazdy?

Wszystkie kalkulacje czasu jazdy opierają się na danych historycznych lub bieżącym ruchu. Z tego względu TwoGo sugeruje różne trasy na podstawie dnia i czasu zamiaru przejazdu.

W jaki sposób unikać długich objazdów w celu odbioru lub wysadzenia pasażerów?

Objazdy obliczane w TwoGo są wyrażane raczej w minutach, a nie w kilometrach. Umożliwia to dokładniejsze oszacowanie czasu objazdu. Jako kierowca masz możliwość uwzględnienia własnych indywidualnych tolerancji objazdu w swoim profilu. Minimalny dozwolony czas objazdu wynosi 3 minuty, maksymalny - 99 minut, a domyślny - 8 minut. Jeśli w TwoGo dostępnych jest kilka opcji wspólnych przejazdów, oczywiście zostanie zaoferowana opcja z najkrótszym objazdem.

 1. Strona internetowa: Kliknij swoje nazwisko i zaznacz Preferencje, aby wyświetlić opcje dojazdu, a następnie ustaw akceptowalny czas objazdu.
 2. Telefon komórkowy: Na ekranie Ustawienia, zaznacz Dojazd i ustaw akceptowalny czas objazdu.

E-maile i zapytania o spotkania z TwoGo

Jak anulować subskrypcję powiadomień e-mail z TwoGo?

Jeśli rejestrujesz się w TwoGo, dokonujesz automatycznie subskrypcji na otrzymywanie następujących powiadomień e-mail:

 • Aktualizacje kalendarza do akceptacji Twojego zamiaru przejazdu i dokonywanych w nim zmian
 • Propozycje wspólnych przejazdów na następny dzień roboczy
 • Bliskie dopasowania dla niedopasowanych przejazdów
 • Potwierdzone przejazdy jako aktualizacje kalendarza

Aby zmienić ustawienia subskrypcji:

 1. Kliknij swoje nazwisko i wybierz Powiadomienia.
 2. Odznacz opcję dla rodzaju e-maila, jakiego nie chcesz już otrzymywać.
 3. W przypadku e-maila z potwierdzonym przejazdem wybierz SMS, aby otrzymywać powiadomienia w postaci wiadomości tekstowej.
 4. Kliknij Zapamiętaj.

Alternatywnie możesz anulować subskrypcję bezpośrednio w indywidualnym e-mailu:

 1. Kliknij link Anuluj subskrypcję zawarty w treści wiadomości, a następnie wyślij wygenerowany e-mail z anulowaniem subskrypcji na adres ride@twogo.com.

Jeśli link do anulowania subskrypcji nie otworzy się automatycznie w aplikacji e-mail, możesz ręcznie anulować subskrypcję, wysyłając e-mail do TwoGo w poniższym formacie:

 1. OD: <Użyj tego samego adresu e-mail, za pomocą którego zarejestrowałeś się na koncie TwoGo>
 2. DO: ride@twogo.com
 3. TEMAT: <Użyj jednego z następujących tematów, zależnie od tego, subskrypcję którego e-maila chcesz anulować>
  • unsubscribeMeetingRequests (dla akceptacji kalendarza)
  • unsubscribe (dla propozycji wspólnych przejazdów)
  • unsubscribeProposals (dla propozycji bliskich dopasowań)

Jak użyć e-maili TwoGo z propozycjami wspólnego przejazdu na następny dzień roboczy?

Aby znaleźć przejazd, tworzymy listę możliwych dopasowań w sąsiedztwie na następny dzień roboczy. Klikając na link obok sugestii, którą wybierasz, otworzysz lub pobierzesz zapytanie o spotkanie, które możesz wysłać na adres ride@twogo.com. Możesz edytować szablon, podobnie jak inne zapytanie o spotkanie. Ale pamiętaj, że zmieniając oryginalny szablon, możesz zmniejszyć szanse na uzyskanie wspólnego przejazdu.

Uwaga: Sugestie, które otrzymujesz, nie gwarantują automatycznie dopasowania. Są one wybierane w czasie, gdy wysyłany jest e-mail z propozycją. Z tego względu, jeśli wolne miejsca będą już zajęte w czasie, gdy wyślesz odpowiedź, pasażer zostanie już dopasowany do innego kierowcy lub gdy użytkownik zmienił w międzyczasie zapytanie o spotkanie, może zdarzyć się, że wspólny przejazd nie zostanie już utworzony.

Co mam robić z zapytaniami o spotkanie, które otrzymuję z TwoGo?

Przeczytaj uważnie treść automatycznie wygenerowanych zapytań o spotkanie, zawierają one ważne informacje dla każdego etapu Twojego zamiaru przejazdu. TwoGo wysyła następującą kolejność zapytań o spotkanie:

 1. Akceptacja zapytania o spotkanie (ma zastosowanie tylko, jeśli nie anulowałeś subskrypcji akceptacji z TwoGo): Aplikacja TwoGo wysyła zapytanie o spotkanie, aby wskazać, że otrzymała Twój zamiar przejazdu. Zapytanie o spotkanie blokuje Twój kalendarz od wskazanego najwcześniejszego czasu odjazdu do najpóźniejszego czasu przyjazdu i zawiera wszystkie informacje, których TwoGo używa do zorganizowania wspólnego przejazdu.
 2. Odrzucenie zapytania o spotkanie (ma zastosowanie tylko, jeśli utworzyłeś zamiar przejazdu za pomocą kalendarza i zawiera on błędy): TwoGo wysyła to zapytanie o spotkanie, aby odrzucić zamiar przejazdu. Zapytanie o spotkanie wskazuje błąd i zapewnia pomocne wskazówki, w jaki sposób możesz skorygować swoje zapytanie o spotkanie.
 3. Potwierdzenie zapytania o spotkanie: Jeśli system znajdzie dopasowanie dla Ciebie, TwoGo wysyła zapytanie o spotkanie z potwierdzeniem wskazującym dokładne czasy odjazdu i przyjazdu dopasowanego przejazdu. Zapytanie o spotkanie zawiera plan podróży z ustalonymi czasami dla zaplanowanego wspólnego przejazdu wraz z informacjami na temat współpasażerów. Jeśli subskrybowałeś akceptacje TwoGo, to potwierdzenie po prostu aktualizuje pierwotne zapytanie o spotkanie, które otrzymałeś dla tego przejazdu. Musisz zaakceptować to potwierdzenie zapytania o spotkanie w takiej formie, w jakiej jest, bez modyfikacji.

Większość tej zawartości opiera się na założeniach systemowych. Niezależnie od roli kierowcy lub pasażera, sprawdź, czy informacje są poprawne i zapamiętaj zapytania o spotkanie, tak aby można było odczytać tę informację później, jeśli będzie to wymagane.

Dlaczego dostaję odrzucenie spotkania z powodu nieobsługiwanego formatu zapytania o spotkanie?

TwoGo nie rozpoznaje formatu wiadomości, którą wysyłasz. Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że w swoim Outlooku masz kontakt o nazwie ride@twogo.com, który jest skonfigurowany, aby wysyłać e-maile w formacie prostego tekstu.

Aby zmienić format wiadomości adresowanych do TwoGo: Otwórz wiadomość, kliknij pole Do, następnie dwukrotnie kliknij kontakt TwoGo, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości e-maila. Wybierz Wyślij tylko prosty tekst z listy Formatów internetowych, a następnie kliknij OK.

Aby uzyskać pomoc w zmianie formatu wiadomości, zob.: [1]