Contents


Pierwsze kroki jako administrator lokalizacji TwoGo

Używaj interfejsu Administracji TwoGo do łatwego zarządzania kluczowymi aspektami lokalizacji, za które jesteś odpowiedzialny.

Ograniczenia w trybie zgodnym z DSO

UWAGA: Następujące funkcje są niedostępne, jeśli Administrator TwoGo jest uruchomiony w trybie zgodnym z DSO:

  1. Zarządzanie użytkownikami w swojej lokalizacji
  2. Tworzenie innych administratorów lokalizacji

Ustawianie języka wyświetlania dla interfejsu Administracji TwoGo

Z listy języków w górnym prawym roku ekranu wybierz język, w którym chcesz korzystać z aplikacji.

Zarządzanie administratorami lokalizacji

Możesz przeglądać listę bieżących administratorów lokalizacji, przypisywać nowych administratorów i cofać uprawnienia istniejącym administratorom.

Zarządzanie wstępnie zdefiniowanymi miejscami dla Twojej lokalizacji

Może tworzyć, modyfikować lub usuwać specyficzne dla lokalizacji wstępnie zdefiniowane miejsca, aby użytkownicy lokalizacji nie musieli wprowadzać pełnych adresów za każdym razem, gdy tworzą zamiar przejazdu.

Zarządzanie użytkownikami

Możesz usuwać użytkowników, których już nie ma w Twoich lokalizacjach, blokować użytkowników, którzy nadużywają systemu, zmieniać adresy e-mail dla określonych użytkowników i wysłać szczegóły weryfikacji.

Zarządzanie tokenami rejestracyjnymi

Możesz tworzyć tokeny w celu umożliwienia rejestracji w TwoGo potencjalnym użytkownikom, których adresy e-mail nie są związane z Twoją firmą.

Harmonogramowanie i dystrybucja raportów

Możesz zaharmonogramować codzienne raporty numerów rejestracyjnych pojazdów uczestniczących we wspólnych przejazdach, definiować odbiorców, a także pobierać statystyki użytkowania TwoGo.

Ustawianie gier zachęcających użytkowników do udziału

Możesz zachęcać do szerszego korzystania z TwoGo w Twoich lokalizacjach poprzez konfigurację gier (przykładowo loterii), w których użytkownicy TwoGo mogą zdobywać punkty i nagrody.

Zarządzanie szczegółami lokalizacji

Możesz ograniczyć użytkowników w lokalizacji do dopasowania tylko do zamiarów przejazdu oferowanych w ramach firmy, zmieniać adres lokalizacji, przeglądać warunki użytkowania i definiować osoby do kontaktów w zakresie wsparcia.

Zarządzanie komunikacją

Możesz konfigurować i zarządzać nowymi kampaniami informacyjnymi w celu powiadomienia użytkowników w Twoich lokalizacjach o nowych funkcjach TwoGo, specjalnych kampaniach, loteriach, zmianach preferowanej polityki parkowania itd.

Wyświetlanie harmonogramów przyszłych przejazdów w swojej lokalizacji

Aby zachęcić użytkowników w Twojej lokalizacji do uczestnictwa, TwoGo zapewnia interaktywne harmonogramy przejazdów wyświetlające listy przyszłych odjazdów i przyjazdów w określonym promieniu od danego miejsca w lokalizacji. Użytkownicy mogą kliknąć dowolny przejazd, aby otworzyć TwoGo i utworzyć zamiar przejazdu. TwoGo spróbuje dopasować najbardziej odpowiedni, dostępny przejazd, ale zależnie od dostępności i specyficznych kryteriów użytkownika, ten przejazd może nie być przejazdem, który został wybrany w harmonogramie.

Dla każdej z Twoich lokalizacji i ich wstępnie zdefiniowanych miejsc możesz przeglądać automatycznie wygenerowany harmonogram w sekcji Linki harmonogramu odpowiednio na stronach Szczegóły lokalizacji i Szczegóły miejsca w lokalizacji.

Zarządzanie flotą samochodów pulowych

Możesz tworzyć flotę samochodów pulowych dostępnych dla użytkowników do wypożyczenia z określonych lokalizacji i zarządzać nią.

Dodatkowe zasoby

Oprócz tej dokumentacji utworzyliśmy serię filmów szkoleniowych o tym, jak używać narzędzia Administracji TwoGo.