Contents


Beknopte handleiding: Ritaanvragen

Als u aan een carpoolrit wilt deelnemen, moet u eerst een ritaanvraag creëren om de tijd,#PERMREF: het vertrekpunt, de bestemming en uw reisvoorkeuren op te geven.

De rit wordt toegewezen

Zodra een passende rit wordt gevonden, gebeurt het volgende in TwoGo:

 • Het vergaderverzoek wordt verstuurd met een bevestiging waarin de exacte vertrek- en aankomsttijden van de toegewezen rit worden vermeld.
 • Uw kaart met ritaanvragen wordt bijgewerkt met de gegevens van uw toegewezen rit. Klik op user.quickguide.itinerary.png om uw ritdetails, inclusief locaties voor ophalen en afzetten, deelnemers aan de rit enz. weer te geven..
 • Er wordt een sms naar u verzonden als de rit binnen 24 uur plaatsvindt (en u uw telefoon hebt geregistreerd en sms-meldingen in TwoGo hebt ingeschakeld).

Alternatieven zoeken voor niet-toegewezen ritten

Als TwoGo geen exacte toewijzing kan vinden voor de rit die u aanvroeg, bestaat de mogelijkheid om (indien beschikbaar) een gelijkaardig alternatief voorstel te selecteren als u kleine aanpassingen aan uw oorspronkelijke ritaanvraag accepteert.

Taken

Ritaanvragen creëren

Met TwoGo kunt u op twee verschillende manieren ritaanvragen creëren. De meest eenvoudige manier is via Chat, waar u stap voor stap door het proces geleid wordt. Daarnaast is er een meer gevorderde manier voor gebruikers die al vertrouwd zijn met het proces. U kunt op elk moment overschakelen van de éne naar de andere manier door lang op het pictogram + te drukken waarmee u een ritaanvraag creëert en vervolgens Chat of Geavanceerd te selecteren.

Nieuwe gebruikers en gebruikers zonder ritten in het systeem worden automatisch naar de eenvoudige manier geleid als ze een nieuwe ritaanvraag beginnen te creëren. Volg de aanwijzingen op het scherm om uw nieuwe ritaanvraag te creëren.

Om een nieuwe ritaanvraag te creëren via Geavanceerd gaat u als volgt te werk:

 1. (Optioneel) Duid aan of u voor deze specifieke rit chauffeur of passagier wilt zijn of geen voorkeur hebt. Deze instelling negeert de reisvoorkeuren die u hebt ingesteld op de kaart Ride preferences.
 2. Selecteer Rit creëren en ga naar de kaart Nieuwe rit als.
 3. Om in te stellen wanneer en hoe vaak u wilt carpoolen, klikt u op het vervolgkeuzepijltje naast Herhalingen en selecteert u een van de volgende opties:
  • Klik op Nooit voor een eenmalige rit.
  • Klik op Dagelijks voor één specifieke dag of specifieke dagen en selecteer de relevante datums.
  • Klik op Wekelijks voor wekelijkse ritten en selecteer:
   • De dagen waarop u deze rit elke week wilt herhalen.
   • Wanneer u wilt dat de herhaling begint en eindigt.

OPMERKING: Voor meer uitgebreide periodieke opties (bijvoorbeeld elke derde dag van de maand) raden wij u aan uw ritaanvraag in te stellen via uw agenda.

 1. Geef in de velden Van en Naar de gewenste adressen of korte omschrijvingen van de locaties op en selecteer de exacte adressen in de weergegeven suggesties. TwoGo geeft uw route weer op de kaart.
 2. (Optioneel) Als u hebt gekozen om chauffeur of beide te zijn kunt u uw route aanpassen als u een alternatief verkiest boven de automatische route die TwoGo voor u berekent.

WAARSCHUWING: Als u later uw rol wijzigt naar enkel Passagier, wordt er geen rekening gehouden met de wijzigingen die u aanbrengt aan de route.

 1. Definieer de vroegst mogelijke vertrektijd en de laatst mogelijke aankomsttijd.
 2. (Optioneel) Stel het rittype in:
  • Markeer voor een heen- en terugreis het selectievakje Maak er een heen- en terugreis van.
  • Markeer het selectievakje Zakenreis om deze rit aan te duiden als zakenreis. OPMERKING: Deze optie beperkt u automatisch tot toewijzingen met collega's of een specifieke groep binnen uw organisatie.
 3. (Optioneel) Als u hebt gekozen voor de rol Chauffeur of Beide, kunt u voorkeuren alleen voor deze specifieke rit instellen. Klik op Chauffeurinstellingen weergeven om de kaart Ritvoorkeuren te openen waar u voorkeuren kunt instellen die alleen op deze rit van toepassing zijn. Naast ritspecifieke voorkeuren kunt u hier ook kiezen welke auto u wilt gebruiken.
  • Als u een van uw eigen auto's wilt selecteren, klikt u op de vervolgkeuzelijst Auto en maakt u een selectie uit een lijst met alle auto's die u bij TwoGo hebt geregistreerd.
  • Als u nog geen auto's bij TwoGo hebt geregistreerd, kunt u Mijn auto toevoegen selecteren. Nadat u uw ritaanvraag hebt opgeslagen, wordt u automatisch gevraagd om uw auto bij TwoGo te registeren.
  • Als u in een auto rijdt die u gewoonlijk niet gebruikt, zoals een huurauto, selecteert u Tijdelijke auto (huurauto) en voert u basisgegevens in, zoals de kleur en indien mogelijk het kenteken.
  • Als uw bedrijf over een vloot carpoolauto's beschikt die u kunt gebruiken, en deze functie in TwoGo is geconfigureerd, kunt u de optie Carpoolauto aanvragen selecteren. Carpoolauto's zijn uitsluitend beschikbaar voor heen- en terugreizen en voor gebruikers die als rol Beide hebben geselecteerd. Als u de optie Carpoolauto aanvragen selecteert, worden uw ritvoorkeuren daarom automatisch aangepast. Zodra een geschikte auto aan u is toegewezen, worden de gegevens ervan in uw ritaanvraag weergegeven, net als bij een gewone auto.

OPMERKING: Nadat u uw ritaanvraag hebt opgeslagen, kan het nog even duren voordat er een carpoolauto aan u wordt toegewezen. Daardoor ziet u in eerste instantie geen details over de carpoolauto. Controleer de kaart Ritvoorkeuren later nog eens om te zien welke carpoolauto aan u is toegewezen.
Als een administrator de carpoolauto verwijdert uit het systeem, bijvoorbeeld wegens een technisch probleem, dan ontvangt u uitsluitend een melding dat de carpoolauto niet meer beschikbaar is indien u TwoGo hebt geconfigureerd om vergaderverzoeken te versturen naar de agenda-app van uw keuze. Indien u enkel sms-meldingen hebt ingeschakeld, dan zult u geen melding ontvangen. We raden u dan ook ten zeerste aan om enkele uren voor de geplande vertrektijd op de kaart Ritvoorkeuren te controleren dat de carpoolauto nog steeds aan u is toegewezen. Als de carpoolauto niet meer is toegewezen, moet u de ritaanvraag verwijderen en een nieuwe creëren.

 1. Voer het aantal vrije zitplaatsen in de auto in die door andere gebruikers kunnen worden gebruikt. Het veld Vrije zitplaatsen geeft het aantal beschikbare zitplaatsen aan, exclusief de zitplaats die door uzelf wordt bezet. Voor een auto met 5 zitplaatsen geeft u bijvoorbeeld 4 vrije zitplaatsen op.
 2. Klik op Opslaan.

TwoGo voegt uw nieuwe ritaanvraag toe als een nieuwe kaart op het Dashboard. Scroll, indien nodig, om uw ritten in chronologische volgorde te bekijken. Voor periodieke ritaanvragen geeft het Dashboard de ritaanvragen weer die u hebt ingesteld voor de volgende zeven dagen. U kunt een overzicht bekijken van uw periodieke ritaanvragen op de kaart Herhaling, de laatste kaart op het Dashboard.
Als u uw abonnement voor TwoGo-meldingen niet hebt opgezegd, stuurt TwoGo u een vergaderverzoek om de ritaanvraag die u hebt gecreëerd te bevestigen. Met dit vergaderverzoek wordt de tijd tussen de vroegst mogelijke vertrektijd en de laatst mogelijke aankomsttijd in uw agenda geblokkeerd.

Zoeken naar en deelnemen aan bestaande ritten

 1. Selecteer Zoeken.
 2. Vul in de velden Van en Naar minstens één vertrekpunt of bestemmingen in. Voer het adres in of de korte omschrijving van een locatie en selecteer het juiste adres van de voorgestelde suggesties.
 3. Stel uw vertrek- en aankomsttijd in, gebruik het pijltje naar beneden om tussen de opties te schakelen.
 4. Duid aan of u voor deze specifieke rit chauffeur of passagier wilt zijn of geen voorkeur hebt.
 5. Klik op Zoeken. TwoGo geeft de lijst van beschikbare toegewezen ritten weer.
 6. Als er een toewijzing is, klik dan op de optie Deelnemen naast de rit waaraan u wilt deelnemen. U wordt automatisch toegewezen. TwoGo voegt uw nieuwe toegewezen rit toe als een nieuwe kaart op het Dashboard.
 7. Als er nog geen toegewezen rit beschikbaar is, kunt u uw zoekopdracht opslaan als een ritaanvraag:
  • Klik op de optie Rit creëren als van de gewenste rit. TwoGo geeft uw ritaanvraag weer. U kunt indien gewenst nog wijzigingen aanbrengen.
  • Klik op Opslaan.

Alternatieven zoeken voor niet-toegewezen ritten

Als TwoGo geen exacte toewijzing kan vinden voor uw ritaanvraag, zijn er mogelijk gelijkaardige alternatieve ritten beschikbaar als u bereid bent om kleine aanpassingen te doen aan uw oorspronkelijke ritinstellingen. U kunt de lijst met alternatieven bekijken op de webapplicatie of via e-mail (op voorwaarde dat u uw abonnement voor deze dienst niet hebt opgezegd):

 1. Controleer of er alternatieven beschikbaar zijn voor een niet-toegewezen ritaanvraag:
  • Web: Klik in het Dashboard op de niet-toegewezen ritaanvraag. Als TwoGo gelijkaardige alternatieve ritten vindt, wordt u een lijst voorgesteld met alternatieve ritinstellingen om uit te kiezen.
  • E-mail: TwoGo brengt u automatisch op de hoogte met een link in de e-mail Bijna-toewijzingen voor uw rit. Klik op Bijna-toewijzingen bekijken.
 2. Selecteer het voorstel van uw keuze en klik op Wijziging toepassen. TwoGo werkt uw kaart met ritaanvragen bij met de nieuwe gegevens van uw carpoolrit.

Ritaanvragen weergeven

Alle aanvragen voor toekomstige ritten die u hebt gecreëerd, zowel toegewezen als niet-toegewezen, staan in chronologische volgorde op het Dashboard. Voor periodieke ritaanvragen geeft het Dashboard de ritaanvragen weer die u hebt ingesteld voor de volgende zeven dagen. U kunt een overzicht bekijken van uw periodieke ritaanvragen op de kaart Herhaling, de laatste kaart op het Dashboard.

Ritaanvragen wijzigen

U kunt de rol, locatie, tijd, route en reisvoorkeuren voor uw ritaanvragen instellen.

OPMERKING: Bij het bewerken of verwijderen van een ritaanvraag die u via uw agenda hebt gecreëerd, ontstaan er inconsistenties met uw agenda omdat het agenda-item niet wordt bijgewerkt.

 1. Selecteer de ritaanvraag via het Dashboard en klik op user.quickguide.editride_green.png.
 2. Breng de gewenste wijzigingen aan voor uw tijd, locatie, route of reisvoorkeuren op de kaart Rit bewerken.
 3. Klik op Bijwerken.

Periodieke ritaanvragen wijzigen

U kunt de rol, locatie, tijd, route en reisvoorkeuren voor uw periodieke ritaanvragen wijzigen voor een specifieke rit of voor de volledige reeks.

OPMERKING: Bij het bewerken of verwijderen van een ritaanvraag die u via uw agenda hebt gecreëerd, ontstaan er inconsistenties met uw agenda omdat het agenda-item niet wordt bijgewerkt.

 1. Selecteer de periodieke ritaanvraag die u wilt wijzigen via het Dashboard en klik op user.quickguide.editride_green.png.
  • Selecteer de relevante ritkaart voor een specifieke rit.
  • Selecteer de rit op de kaart Herhaling, de laatste kaart op het Dashboard, voor de hele reeks.
 2. Bevestig, als u een specifieke rit hebt gekozen, of u deze specifieke rit van de periodieke ritten wilt wijzigen of de hele reeks.
 3. Breng de gewenste wijzigingen aan voor uw tijd, locatie, route of reisvoorkeuren op de kaart Rit bewerken.
 4. Klik op Bijwerken.

Uw route handmatig instellen en wijzigen

WAARSCHUWING: Als u later uw rol wijzigt naar enkel Passagier of terug de door TwoGo gesuggereerde route gaat gebruiken, worden al uw aanpassingen genegeerd.

Om de automatische route te wijzigen die door TwoGo werd ingesteld:

 1. Wijs met de muiscursor op de kaart Nieuwe rit als op het punt waar u wilt afwijken van de voorgestelde route totdat er een zwarte cirkel verschijnt en sleep deze naar het routepunt van uw voorkeur. TwoGo plaatst een grijze markering op de straat die het dichtst bij dit punt ligt. Als dit niet het punt is dat u bedoelde, kunt u de markering verplaatsen.
 2. Klik op Opslaan als dit een nieuwe ritaanvraag is of Bijwerken als u een bestaande bijwerkt.

Om een route te wijzigen die u al hebt aangepast:

 1. Selecteer de ritaanvraag via het Dashboard en klik op user.quickguide.editride_green.png.
 2. Om uw route aan te passen, sleept u de grijze markeringen naar de nieuwe punten van uw voorkeur of voegt u eventueel nieuwe markeringen toe. Om een markering te verwijderen die u niet langer nodig hebt, kunt u de markering selecteren en op Verwijderen klikken.
 3. Klik op Bijwerken.

De door TwoGo gesuggereerde route terug gebruiken:

 1. Selecteer de ritaanvraag via het Dashboard en klik op user.quickguide.editride_green.png.
 2. Klik op een grijze markering op uw aangepaste route en klik op Verwijderen. Herhaal voor elke markering.
 3. Klik op Bijwerken.

Uw aangepaste route hergebruiken in uw agenda:

Als u een aangepaste route tussen locaties aanmaakt in de webapplicatie, gebruikt TwoGo deze route ook automatisch als u in uw agenda een ritaanvraag creëert tussen dezelfde locaties.

Ritaanvragen verwijderen

OPMERKING: Bij het bewerken of verwijderen van een ritaanvraag die u via uw agenda hebt gecreëerd, ontstaan er inconsistenties met uw agenda omdat het agenda-item niet wordt bijgewerkt.

Selecteer de ritaanvraag via het Dashboard en klik op user.quickguide.trashcan.png.

Periodieke ritaanvragen verwijderen

 1. Selecteer de periodieke ritaanvraag die u wilt verwijderen via het Dashboard en klik op user.quickguide.trashcan.png.
  • Selecteer de relevante ritkaart voor een specifieke rit.
  • Selecteer de rit op de kaart Herhaling, de laatste kaart op het Dashboard, voor de hele reeks.
 2. Bevestig, als u een specifieke rit hebt gekozen, of u deze specifieke rit van de periodieke ritten wilt verwijderen of de hele reeks.

Zie ook

Beknopte handleiding: TwoGo met uw agenda gebruiken.