Contents


Beknopte handleiding: TwoGo met uw agenda gebruiken

Met TwoGo is het mogelijk om ritaanvragen als vergaderverzoeken in uw agenda te creëren en te beheren.

Stappen

 1. Vereiste acties in de webapplicatie voordat u begint:
  • Selecteer of creëer de locaties die u als vertrekpunt en bestemming van de reis wilt gebruiken.
  • U kunt uw reisvoorkeur voor deze ritaanvraag instellen als chauffeur, passagier of beide. Als u uw voorkeur instelt op de rol van chauffeur of op beide rollen, moet in uw TwoGo-profiel een auto zijn geregistreerd.
  • (Optioneel) Als u als chauffeur altijd een specifieke route tussen uw HOME- en WORK-locaties of bepaalde voorkeurslocaties wilt nemen, maakt u eerst een aangepaste route aan voor deze reis.
  • (Optioneel) Geef de naam van mensen met wie u geen rit wilt delen, op in de lijst Geblokkeerde personen.
 2. Uw ritaanvraag als vergaderverzoek creëren.
 3. Accepteer de carpoolrit die door TwoGo wordt voorgesteld als een overeenkomst wordt gevonden.
 4. Desgewenst kunt u de ritaanvraag wijzigen of annuleren door het vergaderverzoek bij te werken.

Taken

Locaties selecteren of creëren

Voordat u ritaanvragen vanuit uw agenda kunt verzenden en beheren, moet u de locaties instellen die u als vertrekpunt en bestemming wilt gebruiken.

 1. Meld u aan bij de TwoGo-webapplicatie op www.twogo.com.
 2. Zoek op het scherm Opgeslagen locaties de locaties die u wilt gebruiken en noteer de korte omschrijvingen ervan (bijvoorbeeld WORK).
 3. Als de gewenste locatie niet wordt vermeld, kunt u een eigen locatie creëren.

Een auto registreren

Dit is alleen vereist als u wilt worden toegewezen als chauffeur of als passagier en chauffeur.

 1. Meld u aan bij de TwoGo-webapplicatie op www.twogo.com.
 2. Klik op uw naam en selecteer Auto om uw autogegevens weer te geven.

Uw route tussen voorkeurslocaties aanpassen

Deze optie is alleen van toepassing als u als bestuurder ritten wilt krijgen toegewezen.

Als u altijd een specifieke route wilt gebruiken tussen voorkeurslocaties:

 1. Meld u aan bij de TwoGo-webapplicatie op www.twogo.com.
 2. Creëer uw ritaanvraag op het scherm Rit creëren, en stel in welke voorkeurslocaties u als vertrekpunt en bestemming wilt gebruiken.
 3. Als u wilt afwijken van de voorgestelde route, beweegt u over het punt totdat er een zwarte cirkel verschijnt en sleept u het naar het routepunt van uw voorkeur. TwoGo plaatst een grijze markering op de straat die het dichtst bij dit punt ligt. Als dit niet het punt is dat u bedoelde, kunt u de markering verplaatsen.
 4. Klik op Opslaan.

Mensen blokkeren

Dit is alleen vereist als u niet met bepaalde mensen wilt carpoolen.

 1. Meld u aan bij de TwoGo-webapplicatie op www.twogo.com.
 2. Klik op uw naam, selecteer Geblokkeerde personen en geef de gegevens op van de persoon met wie u niet wilt carpoolen.

Ritaanvragen creëren

Creëer uw ritaanvraag als een vergaderverzoek en verzend dit naar TwoGo.

 1. Open uw agenda en klik op Nieuw vergaderverzoek.
 2. Typ in het veld Aan "ride@twogo.com".
 3. Typ in het veld Onderwerp een korte omschrijving. Bijvoorbeeld: "Mijn eerste carpoolrit".
 4. Geef in het veld Locatie de volgende informatie op:
  • Het vertrekpunt en de bestemming van de reis met twee korte locatieomschrijvingen, gescheiden door "to". Bijvoorbeeld: "HOME to WORK" staat voor een rit van uw huis naar de locatie die u als werkadres hebt aangeduid.
  • Uw reisvoorkeur voor deze ritaanvraag: Als u wilt dat TwoGo u alleen als chauffeur toewijst, voegt u "as driver" aan het veld Locatie toe. Bijvoorbeeld "HOME to WORK as driver". Als u alleen als passagier wilt reizen, voegt u "as passenger" toe. Als u geen voorkeur hebt, voegt u "as either" toe.
 5. Geef bij Starttijd en Eindtijd de vroegst mogelijke vertrektijd en laatst mogelijke aankomsttijd op.
 6. (optioneel) Stel een heen- en terugreis of periodieke opties in, indien gewenst.
 7. Klik op Verzenden. Als u bent geabonneerd op TwoGo-meldingen, stuurt TwoGo u een vergaderverzoek om de ritaanvraag die u hebt gecreëerd te bevestigen. Met dit vergaderverzoek wordt de tijd tussen de vroegst mogelijke vertrektijd en de laatst mogelijke aankomsttijd in uw agenda geblokkeerd. OPMERKING: Dit vergaderverzoek dient ter informatie en staat niet voor een carpoolrit.

Uw ritaanvraag als heen- en terugreis creëren

Het is raadzaam om voor woon-/werkverkeer een heen- en terugreis in te voeren.

Uw ritaanvraag als heen- en terugreis creëren: Creëer twee afzonderlijke vergaderverzoeken voor dezelfde dag en voeg in het veld Locatie de cijfers 1 en 2 toe om elk deel van de heen- en terugreis aan te geven.

Gebruik bijvoorbeeld voor de ritaanvraag voor de ochtend "1 HOME to WORK" en voor de ritaanvraag voor de avond "2 WORK to HOME".

Periodieke ritaanvragen definiëren

 1. Creëer een ritaanvraag op de manier die wordt uitgelegd in de sectie Ritaanvragen creëren en definieer de gewenste terugkeerperiode en frequentie.
 2. Klik op Verzenden.

Bevestigingen die u van TwoGo ontvangt

OPMERKING: Als een vergaderverzoek niet geldig is, ontvangt u van TwoGo een vergaderverzoek met een afwijzing en informatie over de reden.

Als uw vergaderverzoek geldig is en u bent geabonneerd op TwoGo-meldingen, ontvangt u van TwoGo vergaderverzoeken ter bevestiging van de ritaanvragen die u hebt gecreëerd. Met deze vergaderverzoeken worden de perioden tussen de vroegst mogelijke vertrektijd en laatst mogelijk aankomsttijd in uw agenda geblokkeerd. Dit gebeurt voor elke ritaanvraag gedurende de standaardterugkeerperiode die door de beheerder is gedefinieerd. Als uw eigen terugkeerperiode langer is, ontvangt u van TwoGo steeds opnieuw bevestigingen voor elke extra standaardperiode.

VOORBEELD

Als u periodieke ritten voor één maand hebt aangevraagd en de beheerder een terugkeerperiode van zeven dagen heeft gedefinieerd, ontvangt u op dag 1 bevestigingen van ritten voor dag 1-7. Vervolgens ontvangt u op dag 2 een bevestiging van ritten voor dag 8, op dag 3 een bevestiging van ritten voor dag 9, enzovoort totdat alle ritaanvragen voor de maand door TwoGo zijn bevestigd.

Een carpoolrit accepteren als TwoGo een overeenkomst vindt

Als er een geschikte rit voor u is gevonden, stuurt TwoGo een vergaderverzoek met bevestiging van de exacte vertrek- en aankomsttijden van de toegewezen rit. TwoGo stuurt dit vergaderverzoek naar u en de andere deelnemers. Het bevat een reisroute, de adressen voor het ophalen en afzetten, plus de contactgegevens van alle deelnemers.

Dit vergaderverzoek voor de toegewezen rit verschijnt naast uw oorspronkelijke vergaderverzoek in uw agenda.

U moet de bevestiging zonder wijzigingen accepteren.

WAARSCHUWING: U mag dit vergaderverzoek van TwoGo nooit afwijzen, wijzigen of verwijderen omdat het systeem dit soort reacties negeert.

Uw ritaanvragen wijzigen

Ritaanvragen voor een enkele reis wijzigen

 1. Open in uw agenda het vergaderverzoek dat u oorspronkelijk hebt verzonden.
 2. Corrigeer de gegevens en verzend de ritaanvraag opnieuw naar ride@twogo.com.

Het is ook mogelijk om dit vergaderverzoek in uw agenda te verplaatsen.

Als het vergaderverzoek verwijst naar een toegewezen rit, worden alle deelnemers door TwoGo over de wijzigingen geïnformeerd.

WAARSCHUWING: Wijzig het vergaderverzoek niet dat u van TwoGo hebt ontvangen ter bevestiging van uw carpoolrit.

Heen- en terugreizen wijzigen

U kunt een bestaande enkele rit wijzigen in een heen- en terugreis of een traject van een bestaande heen- en terugreis verwijderen.

Om een bestaande rit te wijzigen in een heen- en terugreis:

 1. Open het relevante vergaderverzoek in uw agenda en voeg een volgordenummer toe in het veld Locatie. Voorbeeld: wijzig "HOME to WORK" in "1 HOME to WORK" om aan te geven dat deze rit nu deel uitmaakt van een heen- en terugreis.
 2. Stuur het vergaderverzoek opnieuw naar ride@twogo.com.

Om een traject van een heen- en terugreis te verwijderen:

 1. Open het relevante vergaderverzoek in uw agenda en verwijder het volgordenummer in het veld Locatie. Voorbeeld: wijzig "1 HOME to WORK" in "HOME to WORK" om aan te geven dat deze rit niet langer deel uitmaakt van een heen- en terugreis, maar gewoon een enkele rit is.
 2. Stuur het vergaderverzoek opnieuw naar ride@twogo.com.

Een enkele ritaanvraag in een periodieke reeks wijzigen.

 1. Open in uw agenda de ritaanvraag die u wilt wijzigen.
 2. Corrigeer de gegevens en verzend de ritaanvraag opnieuw naar ride@twogo.com.

Wijzigingen die door TwoGo in uw agenda worden doorgevoerd

OPMERKING: U ontvangt enkel een antwoord als u bent geabonneerd op TwoGo-meldingen.

Als de wijzigingen geldig zijn, ontvangt u van TwoGo een vergaderverzoek met de bijgewerkte gegevens ter bevestiging. Deze bevestiging wordt onmiddellijk verzonden als de betrokken ritaanvraag plaatsvindt binnen de terugkeerperiode die door de beheerder is gedefinieerd (bijvoorbeeld binnen de volgende zeven dagen). Als de rit later plaatsvindt, wordt de bevestiging door TwoGo verzonden aan het begin van de terugperiode waarin de rit plaatsvindt.

VOORBEELD 1: op 6 februari wijzigt u een ritaanvraag die is gepland voor 10 februari en de beheerder heeft een terugkeerperiode van zeven dagen gedefinieerd. U ontvangt de bevestiging van TwoGo onmiddellijk.

VOORBEELD 2: op 6 februari wijzigt u een ritaanvraag die is gepland voor 18 februari en de beheerder heeft een terugkeerperiode van zeven dagen gedefinieerd. U ontvangt de bevestiging van TwoGo op 12 februari (dat wil zeggen, zeven dagen voor de rit).

Een volledige reeks periodieke ritaanvragen wijzigen

WAARSCHUWING: Alle tijdgerelateerde wijzigingen die u in afzonderlijke ritaanvragen in deze reeks aanbrengt, worden overschreven door de tijdgerelateerde wijzigingen die u in de volledige reeks aanbrengt. Dit geldt alleen voor tijdgerelateerde wijzigingen.

 1. Open het oorspronkelijke vergaderverzoek in uw agenda.
 2. Corrigeer de gegevens en verzend de ritaanvraag opnieuw naar ride@twogo.com.

Wijzigingen die door TwoGo in uw agenda worden doorgevoerd

OPMERKING: U ontvangt enkel een antwoord als u bent geabonneerd op TwoGo-meldingen.

Welke reactie u van TwoGo ontvangt, is afhankelijk van het type wijziging dat u hebt aangevraagd. Als de wijzigingen geldig zijn, geldt het volgende:

 • Tijdgerelateerde wijzigingen: TwoGo werkt de ritten binnen de terugkeerperiode bij. Daarom ontvangt u nieuwe bevestigingen van vergaderverzoeken met de nieuwe tijdgegevens voor elke rit.
 • Niet-tijdgerelateerde wijzigingen: TwoGo voegt uw revisies toe en verzendt onmiddellijk bijgewerkte vergaderverzoeken voor de bestaande ritten.

OPMERKING: In beide gevallen hebben de bevestigingen die door TwoGo worden verzonden, betrekking op ritten die plaatsvinden tijdens de terugkeerperiode die door de beheerder is gedefinieerd (bijvoorbeeld gedurende de volgende zeven dagen). U ontvangt steeds opnieuw bevestigingen voor latere ritten voor elke extra terugkeerperiode. Zie dit voorbeeld.

Uw ritaanvragen annuleren

Ritaanvragen annuleren voor een enkele of een heen- en terugreis

 • Verwijder in uw agenda het vergaderverzoek dat u oorspronkelijk hebt verzonden.

Als het vergaderverzoek verwijst naar een toegewezen rit, worden alle deelnemers door TwoGo over de annulering geïnformeerd.

Periodieke ritaanvragen annuleren

Eén afzonderlijke ritaanvraag annuleren:

 • Verwijder in uw agenda het vergaderverzoek voor de desbetreffende ritaanvraag. U ontvangt van TwoGo een vergaderverzoek met een annulering voor de specifieke rit als deze al is bevestigd.

Een volledige reeks periodieke ritaanvragen annuleren:

 • Verwijder in uw agenda het vergaderverzoek dat u oorspronkelijk hebt verzonden. U ontvangt van TwoGo vergaderverzoeken met een annulering voor alle ritten die al zijn bevestigd.