Contents


Beknopte handleiding: Uw account en voorkeuren beheren

U hebt toegang tot uw accountinstellingen en ritvoorkeuren bij Instellingen of onder uw naam boven aan het scherm.

Accountinstellingen

U kunt:

 • Uw registratiegegevens wijzigen (met uitzondering van uw e-mailadres en organisatie, indien van toepassing)
 • Uw profielafbeelding uploaden of wijzigen
 • Taal en weergavenotatie wijzigen die worden gebruikt in uw ritaanvragen
 • TwoGo-meldingsvoorkeuren instellen
 • Apparaten en apps gekoppeld aan uw TwoGo-account beheren

Voorkeuren

U kunt uw voorkeuren voor uw ritaanvragen instellen:

 • Reisvoorkeuren: Of u wilt worden toegewezen als passagier of als chauffeur en hoeveel omleidingstijd u bereid bent te aanvaarden als chauffeur
 • Wie u wilt vermijden om mee te reizen

De voorkeuren die u instelt, worden gebruikt als basis voor het toewijzen van elke volgende ritaanvraag die u creëert. U kunt echter altijd uw reisvoorkeuren overschrijven door voor een bepaalde ritaanvraag chauffeurvoorkeuren in te stellen wanneer u een ritaanvraag creëert.

Standaardvoorkeuren

Als u geen expliciete wijzigingen aanbrengt, worden uw standaardvoorkeuren als volgt ingesteld:

 • Enkel carpoolen als passagier
 • Geen auto
 • Geen geblokkeerde personen

Taken

Uw persoonlijke gegevens bewerken

 1. Klik op uw naam en selecteer Profiel.
 2. Om uw voor- of achternaam te wijzigen, voert u de nieuwe gegevens in.
 3. Klik op Opslaan.

Uw gewijzigde naam wordt boven aan het scherm weergegeven.

Uw profielafbeelding uploaden of wijzigen

 1. Klik op uw naam en selecteer Profiel.
 2. Selecteer het PNG- of JPEG-bestand dat u wilt gebruiken voor uw profiel vanaf uw lokaal bestandsysteem, en sleep het naar het kader op de kaart Afbeelding voor uw profiel uploaden.
 3. Klik op Opslaan.

Uw nieuwe afbeelding wordt boven aan het scherm weergegeven naast uw naam en verschijnt ook op de ritaanvragen die u creëert.

Uw password wijzigen

 1. Klik op uw naam en selecteer Account.
 2. Klik op Password wijzigen.
 3. Geef uw huidige password op, typ een nieuw password en typ dit nog een keer ter bevestiging.
 4. Klik op Opslaan. U ontvangt een e-mail van TwoGo ter bevestiging dat uw password is gewijzigd.

OPMERKING: als u uw password bent vergeten, meldt u zich af en klikt u op de link Password vergeten? op de aanmeldingspagina om een nieuw password te genereren.

Uw opgeslagen telefoonnummer wijzigen

 1. Klik op uw naam en selecteer Meldingen.
 2. Geef in het veld Mobiele telefoon uw nieuwe telefoonnummer op en klik op Opslaan.
 3. Klik op Verifiëren. OPMERKING: Zelfs als u dit telefoonnummer deelt met een andere TwoGo-gebruiker die het nummer al op zijn account heeft geverifieerd, moet u het afzonderlijk voor uw eigen account verifiëren.
 4. Klik in het dialoogvenster Mobieletelefoonnummer verifiëren op Verificatiepin verzenden. Er wordt een verificatiepin naar het nieuwe telefoonnummer verzonden.
 5. Voer de verificatiepin in en klik op Opslaan. Uw account wordt bijgewerkt en uw telefoonnummer wordt als geverifieerd gemarkeerd.

TwoGo-meldingsvoorkeuren instellen

Abonneren of abonnement opzeggen voor e-mailmeldingen

Wanneer u zich bij TwoGo registreert, wordt u automatisch geabonneerd op de volgende e-mailmeldingen:

 • Kalenderupdates om uw ritaanvraag te bevestigen en over aangebrachte wijzigingen
 • Voorstellen voor carpoolritten voor de volgende werkdag
 • Bijna-toewijzingen voor niet-toegewezen ritten
 • Bevestigde ritten als kalenderupdates

Abonnementinstellingen wijzigen:

 1. Klik op uw naam en selecteer Meldingen.
 2. Deselecteer de optie voor het soort e-mail dat u niet meer wilt ontvangen.
 3. Selecteer sms om sms-meldingen te ontvangen voor bevestgde ritten in plaats van via e-mail.
 4. Klik op Opslaan.

Sms-meldingen in TwoGo in- en uitschakelen

OPMERKING: TwoGo brengt geen kosten in rekening voor sms-meldingen, maar mogelijk gelden wel de standaardtarieven voor sms-berichten van uw mobiele provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

Ritgegevens ontvangen via sms:

 1. Klik op uw naam en selecteer Meldingen.
 2. Controleer of u een telefoonnummer hebt ingevoerd en geverifieerd waarmee u sms-berichten kunt ontvangen. Als dit niet het geval is, voert u eerst de instructies in de sectie Uw opgeslagen telefoonnummer wijzigen uit.
 3. Selecteer een sms-optie in de sectie Meldingen voor bevestigde ritten versturen via.
 4. Klik op Opslaan.

Geen sms-meldingen van TwoGo meer ontvangen:

 1. Klik op uw naam en selecteer Meldingen.
 2. Selecteer de optie Kalender-e-mail in de sectie Meldingen voor bevestigde ritten versturen via.
 3. Klik op Opslaan.

Apparaten en apps gekoppeld aan uw TwoGo-account beheren

Apparaten en apps gekoppeld aan uw account weergeven

Klik op uw naam en selecteer Account. In de secties Toegestane clients en Goedgekeurde apps kunt u weergeven welke apparaten en apps u toegang hebt gegeven tot uw TwoGo-account.

Accounttoegang van een apparaat blokkeren

Als u een apparaat dat aan uw account is gekoppeld verliest of verandert, dient u de toegang tot uw account van dat apparaat te blokkeren:

 1. Klik op uw naam en selecteer Account.
 2. Selecteer Verbinding verbreken in de sectie Toegestane clients onder Client voor mobiele app van TwoGo. Dit koppelt uw account los van alle mobiele apparaten. Om een apparaat opnieuw te koppelen opent u de TwoGo-app op het relevante apparaat en meldt u zich opnieuw aan.

Taal en weergavenotatie definiëren

U kunt de taal en de notatie voor de datum, tijd en afstand instellen waarin u ritaanvragen wilt creëren, weergeven en wijzigen.

 1. Klik op uw naam en selecteer Landinstellingen.
 2. Als u een van deze instellingen wilt wijzigen, selecteert u de optie van uw keuze en klikt u op Opslaan.

Uw account verwijderen

OPMERKING: als u uw account verwijdert, annuleert TwoGo al uw toekomstige ritaanvragen, evenals al uw gebruikersspecifieke gegevens uit eerdere ritaanvragen.

 1. Klik op uw naam en selecteer Account.
 2. Klik op Account verwijderen en bevestig.

Reisvoorkeuren instellen

Ga als volgt te werk om aan te geven of u wilt worden toegewezen als chauffeur of passagier:

 1. Klik op uw naam en selecteer Ritvoorkeuren.
 2. Kies de rol die u wenst in de sectie Carpoolen als.
  • Als u chauffeur wilt kunnen zijn, vraagt TwoGo om uw autogegevens en selecteert vervolgens de rol Beide voor u.
  • Als u nooit als passagier wilt worden toegewezen, selecteert u de rol Chauffeur.
 3. Als u de rol Chauffeur of Beide hebt geselecteerd, stel dan opties in om uw rit zo gemakkelijk mogelijk te maken:
  • Maximale omleiding: Om lange omleidingen te voorkomen bij het ophalen of afzetten van passagiers, kunt u het aantal minuten instellen dat u bereid bent om om te rijden. Het toegestane minimum is 3 minuten, het maximum is 99 en de standaardwaarde is 8.
  • Toewijzingsvoorkeuren: Selecteer in de sectie Ik verkies om een optie voor de gewenste balans tussen het aantal mogelijke toewijzingen en het beperken van het aantal, de duur en de locatie van de tussenstops die u bereid bent te maken.
 4. Klik op Opslaan.

Autogegevens instellen en wijzigen

Ga als volgt te werk om uw autogegevens toe te voegen:

 1. Klik op uw naam en selecteer Auto's.
 2. Klik op user.quickguide.plus.png en voer de gegevens van het model in, het aantal beschikbare zitplaatsen voor carpoolpassagiers en het kenteken.
 3. (optioneel) Upload een afbeelding van uw auto zodat uw passagiers uw voertuig gemakkelijk kunnen herkennen.
 4. Klik op Opslaan. TwoGo voegt uw autogegevens toe aan uw profiel.
 5. (optioneel) Scroll naar Ritvoorkeuren om de volgende chauffeurspecifieke voorkeuren in te stellen, klik vervolgens op Opslaan:
  • Maximale omleiding: De omleidingen die in TwoGo worden berekend, worden niet in afstand uitgedrukt, maar in minuten. Hierdoor is de schatting van de omleiding nauwkeuriger. Het toegestane minimum is 3 minuten, het maximum is 99 minuten en de standaardwaarde is 8 minuten.
  • Passagiers ophalen en afzetten: Om te voorkomen dat u tijdens uw carpoolrit te vaak moet stoppen voor ophalen en afzetten, kunt u aangeven dat u alleen wilt worden toegewezen aan passagiers die ten minste een bepaald gedeelte (bijvoorbeeld 75%) van de reistijd met u delen. Selecteer de optie die het beste overeenkomt met het gedeelte van uw reis dat mogelijke passagiers met u moeten delen.

Ga als volgt te werk om uw autogegevens te wijzigen:

 1. Klik op uw naam en selecteer Auto's.
 2. Selecteer de auto die u wilt wijzigen, pas de gegevens aan en klik op Opslaan.

Ga als volgt te werk om uw autogegevens te verwijderen:

OPMERKINGEN:

 • Als u uw autogegevens verwijdert en geen andere auto meer in uw profiel hebt, dan beperkt TwoGo uw reisoptie automatisch tot Passagier en zoekt het toegewezen ritten voor u als passagier voor de ritaanvragen die u heeft gepland als mogelijke chauffeur.
 • Als uw profiel meerdere auto's bevat en u er een verwijdert waaraan ritten gekoppeld zijn, wijst TwoGo de gerelateerde ritaanvragen opnieuw toe aan een van uw andere auto's. Als er onvoldoende vrije plaatsen zijn in de zopas toegewezen auto, herstart TwoGo de toewijzing, verwijdert het de passagiers en informeert hen over de wijziging.
 • Als uw profiel meerdere auto's bevat en u uw standaardauto verwijdert, maakt TwoGo van de volgende auto in uw lijst automatisch de nieuwe standaard.
 1. Klik op uw naam en selecteer Auto's.
 2. Selecteer de auto die u wilt verwijderen uit uw profiel en klik op Verwijderen.

Beperken van de personen aan wie u wilt worden toegewezen

U kunt beperken aan wie u wordt toegewezen op basis van geslacht, individu en bedrijf (waar van toepassing).

Ga als volgt te werk om alleen met andere vrouwen te carpoolen:

 1. Klik op uw naam en selecteer de kaart Profiel.
 2. Controleer of u uw geslacht hebt ingesteld als Vrouw
 3. Op de kaart Ritvoorkeuren selecteert u de optie Alleen carpoolen met vrouwen.
 4. Klik op Opslaan.

Als u wilt voorkomen dat u met een bepaalde persoon reist, neemt u deze persoon op in uw lijst met geblokkeerde personen: OPMERKING: Als u passagier bent in een shuttle of een voertuig met meer dan zes personen, houdt TwoGo geen rekening met uw voorkeuren wat betreft geblokkeerde personen.

 1. Klik op uw naam en selecteer Geblokkeerde personen.
 2. Op de kaart Geblokkeerde personen klikt u op Toevoegen.
 3. Voer de naam van de persoon in en klik op Opslaan.

Ga als volgt te werk om een persoon uit uw lijst met geblokkeerde personen te verwijderen:

 1. Klik op uw naam en selecteer Geblokkeerde personen.
 2. Op de kaart Geblokkeerde personen klikt u op X naast de naam van de persoon die u wilt verwijderen.

Ga als volgt te werk om alleen te carpoolen met mensen van uw organisatie: OPMERKING:

 • Deze optie is alleen beschikbaar als u zich hebt ingeschreven bij TwoGo met uw organisatie en als uw organisatie ervoor heeft gekozen om alle TwoGo-leden op te nemen.
 • Als u een rit aanduidt als zakenreis, beperkt TwoGo u automatisch tot toewijzingen met collega's of een specifieke groep binnen uw organisatie (indien van toepassing).
 1. Klik op uw naam en selecteer Ritvoorkeuren.
 2. Selecteer de optie voor het beperken van toewijzingen tot uw organisatie en klik op Opslaan.

Voorkeuren overschrijven

Als u uw reisvoorkeuren wilt overschrijven voor een bepaalde rit, wijzigt u deze in de chauffeurvoorkeuren wanneer u een ritaanvraag creëert.