Contents


Wanneer krijg ik een rit toegewezen?

Als het systeem al een geschikte rit bevat, wijst TwoGo die onmiddellijk toe. Anders wijst TwoGo u toe en ontvangt u een melding zodra een andere gebruiker een geschikte ritaanvraag verzendt. TwoGo wijst u tot uiterlijk 5 minuten voor het aangevraagde tijdstip toe. U kunt ook de status van uw ritaanvraag op elk gewenst moment raadplegen:

 1. Web: Via het Dashboard.
 2. Mobiel: Op het scherm Mijn ritten.
 3. Agenda: TwoGo stuurt u een vergaderverzoek met de gegevens van de toegewezen rit.
 4. Sms: Als u een mobieletelefoonnummer opgeeft en sms-meldingen in TwoGo inschakelt, stuurt TwoGo u de gegevens in een tekstbericht.

Hoe bevestig ik een voorgestelde carpoolrit?

Wanneer TwoGo u een toegewezen rit meldt, is deze al gedefinieerd. U hoeft dus niets te bevestigen. Als u de rit echter niet kunt aanvaarden, gelieve dan uw ritaanvraag te wijzigen of te annuleren.

Hoe wijs ik een carpoolrit af die me niet uitkomt?

In TwoGo wordt altijd geprobeerd om u aan ritaanvragen toe te wijzen op basis van de voorkeuren die u definieert. Als u als chauffeur een bepaalde carpoolrit niet geschikt vindt, kunt u uw voorkeuren voor de ritaanvraag bijwerken en de aanvraag opnieuw verzenden. U kunt ook uw standaardvoorkeuren bijwerken, uw ritaanvraag verwijderen en een nieuwe aanvraag creëren zodat TwoGo naar een passende rit kan zoeken op basis van uw bijgewerkte voorkeuren.

Hoe ontvang ik een herinnering over een carpoolrit die binnenkort plaatsvindt?

 1. Web: Op het Dashboard werkt TwoGo de gegevens bij van de volgende rit op de ritkaart zelf.
 2. Mobiel: TwoGo geeft een melding weer in de rechter bovenhoek van het TwoGo-appsymbool (iOS) of in het meldingenpaneel (Android). TwoGo verzendt bovendien een bericht naar uw TwoGo-inbox.
 3. Agenda: U kunt de standaardherinneringsfunctie in de agenda gebruiken. Voor alle uitnodigingen voor overeengekomen carpoolritten wordt voor de herinneringsfunctie de standaardinstelling van 15 minuten gebruikt. U kunt deze instelling echter zelf op elk gewenst moment in uw agenda aanpassen door op de relevante afspraak te dubbelklikken en de gewenste wijziging aan te brengen.

Hoe kom ik erachter of er wijzigingen zijn in een toegewezen rit?

 1. Agenda: Via een bijgewerkt vergaderverzoek wordt u geïnformeerd over wijzigingen.
 2. Sms-meldingen: Als u bovendien sms-meldingen in TwoGo inschakelt, stuurt TwoGo u de gegevens in een tekstbericht.
 3. Mobiel: Via Instellingen > App kunt u pushberichten instellen.

Om ervoor te zorgen dat dit proces soepel verloopt, is het belangrijk dat elke gebruiker TwoGo altijd zo snel mogelijk informeert over eventuele veranderingen in zijn plannen door zijn ritaanvraag te wijzigen.

 1. Web: Selecteer de ritaanvraag op het Dashboard en klik op het bewerkingspictogram. Wijzig de gegevens en klik op Bijwerken.
 2. Mobiel: Selecteer de relevante rit op het scherm Mijn ritten, tik op het bewerkingspictogram en breng de gewenste wijzigingen aan.
 3. Agenda: Werk het vergaderverzoek in de agenda bij en verzend een update naar TwoGo.

Hoe laat ik anderen weten dat ik te laat kom?

Bij grote vertragingen of vertragingen met veel meldingen wijzigt u de ritaanvraag. Vervolgens verzendt TwoGo namens u een melding naar de anderen:

 1. Web: Selecteer de ritaanvraag op het Dashboard en klik op het bewerkingspictogram. Wijzig de gegevens en klik op Bijwerken.
 2. Mobiel: Elke toegewezen rit die op uw scherm Mijn ritten wordt vermeld, bevat contactgegevens van elke deelnemer aan de rit. U kunt een vooraf gedefinieerde sms (bijvoorbeeld Ik ben 5 minuten te laat) of een eigen sms verzenden.
 3. Agenda: Wijzig het vergaderverzoek in de agenda en verzend een update naar TwoGo.

Bij kleine wijzigingen of wijzigingen op korte termijn, neemt u telefonisch contact met de chauffeur/passagier op om de informatie door te geven of neemt u contact op met de TwoGo-helpdesk.

Hoe kan ik een toegewezen rit wijzigen of annuleren en wat gebeurt er met mijn passagiers?

Wacht niet te lang met het wijzigen of annuleren van een TwoGo-carpoolrit, om ongemak voor de deelnemers aan uw rit te beperken. Als dit op korte termijn gebeurt en er al een carpoolrit met andere deelnemers is afgesproken, moet u rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de chauffeur/passagier via de contactgegevens die zijn vermeld in de bevestigde gegevens voor uw carpoolrit.

 1. Web en mobiel: Ga naar het Dashboard (of het scherm Mijn ritten in de mobiele app), selecteer de relevante rit en klik op het pictogram voor bewerken of verwijderen.
 2. Agenda: Als u de details van de carpoolrit wilt wijzigen, werkt u het vergaderverzoek in uw agenda bij en verzendt u de update naar TwoGo. Als u de carpoolrit wilt verwijderen, verwijdert u het vergaderverzoek en verzendt u een annulering naar TwoGo.

Als u de rit 's ochtends wijzigt of annuleert, kan de passagier mogelijk nog ander vervoer regelen. Gebeurt dit 's avonds, probeer dan de carpoolrit indien mogelijk alleen maar uit te stellen en niet volledig te annuleren. Mogelijk zijn uw passagiers bereid om op een later tijdstip met u mee te reizen.

Hoe neem ik voor of na de carpoolrit contact op met een passagier of chauffeur?

De contactgegevens voor elke carpoolrit worden opgeslagen in de betreffende ritkaart (Web en mobiel) en in uw agenda-item. De gegevens blijven daar staan, ook nadat de carpoolrit heeft plaatsgevonden. Neem contact op met de TwoGo-helpdesk als u ondersteuning nodig hebt.

Waarom bevindt mijn vertrekpunt of afzetlocatie zich niet op mijn oorspronkelijk aangevraagde adres?

Meestal wordt u precies bij het opgegeven adres opgehaald en afgezet. In de praktijk bent u in de volgende gevallen echter misschien sneller als u korte afstanden lopend aflegt in plaats van per auto:

 1. Als uw vertrekadres op minder dan 300 meter van het vertrekadres van de chauffeur ligt, ontvangt u van TwoGo een bevestiging van de carpoolrit met de vraag of u zelf naar het vertrekadres van de chauffeur wilt gaan. Dat geldt ook voor uw bestemmingsadres en het bestemmingsadres van de chauffeur.
 2. Als uw vertrekadres op minder dan 300 meter van het vertrekadres van een andere passagier ligt, wordt u gevraagd elkaar op een ander vertrekpunt te ontmoeten. In dat geval selecteert TwoGo een ontmoetingspunt voor beide passagiers zodat de chauffeur niet binnen korte tijd twee keer hoeft te stoppen.

De bevestiging van een carpoolrit bevat altijd uw werkelijke vertrekpunt en bestemming zodat u vooraf precies weet wat u mag verwachten. Als de loopafstand niet acceptabel voor u is, moet u de chauffeur hierover vóór de rit informeren.

Hoe kan ik mijn aandeel in de kosten van de rit bepalen?

OPMERKING: Enkel van toepassing als de rit geen zakenreis is en TwoGo de facturatiefunctie heeft geactiveerd in uw account of die van de chauffeur aan wie u bent toegewezen. U ontvangt bij de informatie over de toegewezen rit ook een schatting van uw aandeel in de kosten van de rit. U vindt deze schatting in de schermen met ritgegevens en ook in de vergaderverzoeken met ritbevestigingen die door TwoGo worden verzonden.

De schatting is gebaseerd op gemiddelde auto's, kilometerprijzen en brandstofprijzen. De bedoeling is om de gebruikskosten van uw voertuig te dekken en gelijk te delen. OPMERKING: Omdat TwoGo niet is bedoeld om chauffeurs te laten verdienen aan carpoolen, zijn de kosten per kilometer relatief laag ingesteld en komen de totale kosten van alle passagiers samen nooit hoger uit dan wat de chauffeur alleen aan de rit kwijt zou zijn.

De schatting verschilt per land, maar meestal is de formule gebaseerd op:

 1. Vaste kosten per kilometer
 2. Aantal deelnemers aan de rit (bij meer passagiers hoeft iedereen minder te betalen)
 3. Een minimumbedrag per rit

De schatting geeft alleen een globale indicatie van de werkelijke kosten van de rit. Het is aan elke passagier of hij of zij het weergegeven bedrag wil betalen, een ander bedrag wil voorstellen of niets wil betalen.