TwoGo by SAP™

Směrnice o ochraně údajů

Naposledy aktualizováno dne srpen 2018

Tuto směrnici o ochraně osobních údajů jsme vyvinuli proto, aby bylo možno demonstrovat povinnost společnosti SAP na ochranu práva každé osoby na soukromí. V této směrnici uvádíme náš postup nakládání s osobními údaji pro službu TwoGo. Při provozování cloudové služby TwoGo by SAP společností SAP se z hlediska práva na ochranu osobních údajů jedná o přenos funkcí.

1. Co jsou osobní údaje?

Pojem „osobní údaje" označuje všechny údaje o určité nebo určitelné fyzické osobě); osoba je „určitelná", jestliže lze přímo nebo nepřímo, zvláště prostřednictvím přiřazení k identifikačnímu číslu nebo k jednomu či několika specifickým prvkům, které jsou výrazem její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity, vytvořit k této osobě vztah.

Stručně řečeno: Ve vztahu k vašemu využívání služby TwoGo by SAP jsou osobními údaji všechny informace, které se vztahují k vám jako osobě a které nám dáváte k dispozici nebo které my shromažďujeme, zatímco vy využíváte naši službu.

2. Které osobní údaje shromažďujeme a proč?

Když se registrujete k TwoGo by SAP, prosíme vás o zadání následujících údajů:

2.1 Povinné údaje:

 • Jméno a příjmení - zobrazí se všem účastníkům zprostředkované spolujízdy a také vašim sledujícím a takovým uživatelům, jimž předáváte poptávku po jízdě.
 • E-mailová adresa - používá se pro přihlášení uživatele a všech účastníků zprostředkované spolujízdy a také vašich sledujících a takových uživatelů, kterým předáváte poptávku po jízdě, a TwoGo pro komunikaci s uživatelem. Zašleme vám na zadanou e-mailovou adresu v pravidelných intervalech e-mail, ve kterém vás požádáme o kliknutí na potvrzující odkaz. Tímto způsobem kontrolujeme, že nadále patříte k licencovanému podniku/organizaci.
 • Heslo – používá jej uživatel při přihlášení.
 • Číslo mobilního telefonu – je poskytnuto všem účastníkům zprostředkované spolujízdy.
 • Soukromá a firemní adresa (zastupuje dominantní start a cíl pro pravidelné jízdy) – používá se pro rychlé zadání poptávky po jízdě a pro získání relevantních návrhů na jízdu prostřednictvím TwoGo.
 • Data poptávky po jízdě (role jako řidič, cestující nebo obojí, výchozí a cílová adresa, nejdřívější datum a čas odjezdu, nejzazší datum a čas příjezdu, maximální počet cestujících) - použije TwoGo pro zprostředkování vhodné spolujízdy a také vaši sledující a uživatelé, kterým zasíláte poptávky po jízdě.

2.2 DOBROVOLNÉ ÚDAJE:

 • Data stanoviště – jsou poskytnuta ostatním účastníkům vaší spolujízdy, pokud byla nainstalována mobilní aplikace a v aplikaci byla aktivována funkce lokalizace.

 • Data vozidla (značka, model, barva, SPZ), pokud nabízíte spolujízdu jako řidič - jsou poskytnuta všem cestujícím zprostředkované spolujízdy. Sledujícím a takovým uživatelům, kterým zasíláte poptávky po jízdě, je poskytnut počet volných míst a vaše požadovaná role. V případě, že jste byli zprostředkováni jako licencovaný řidič/řidička při spolujízdě, si může váš podnik/organizace zjistit SPZ vašeho vozidla, pokud váš podnik/organizace poskytuje speciálně rezervovaná parkovací místa, a může tak zkontrolovat vaše oprávnění k parkování.

 • Místa (např. budovy v areálu firmy jako výchozí a cílová adresa) – se použijí, aby se uživateli nabídla předdefinovaná místa specifická pro firmu za účelem rychlého zadání.

 • Fotografie

  • pro individualizaci vašeho profilu a pro poskytnutí cestujícím zprostředkovaných spolujízd za účelem vzájemné identifikace.
  • pro zobrazení ve funkci Follower (sledující). Vaše fotografie se zobrazí v seznamu sledujících příslušného uživatele (řidič/cestující), kterého chcete sledovat. Dále se vaše fotografie zobrazí v seznamech uživatelů, kteří vás sledují, a také v návrhu jízdy, který sdílíte s uživateli, kteří vás sledují. Uživatelé vás mohou sledovat poté, co pro vás TwoGo zprostředkovala jízdu nebo poté, co je sami explicitně pozvete.
 • Fotografie vozidla - k individualizaci vašeho profilu; je poskytnuta cestujícím zprostředkovaných spolujízd za účelem vzájemné identifikace.

 • Data poptávky po jízdě (role jako řidič, cestující nebo obojí, výchozí a cílová adresa, nejdřívější datum a čas odjezdu, nejzazší datum a čas příjezdu, maximální počet cestujících) - zobrazí se při rezervaci poolového vozidla vaší organizace za účelem statistického vyhodnocení.

 • Data zprostředkované jízdy (role jako řidič, cestující nebo obojí, výchozí a cílová adresa - zobrazí se při spolujízdě v poolovém vozidle za účelem statistického vyhodnocení licencované organizace. Zejména jestliže nejste uživatel licencované organizace.

Podle těchto informací můžeme založit váš osobní účet TwoGo by SAP a propojit vás s požadavky na jízdu a příležitostmi účastnit se jízdy, které vytvoříte během využití naší služby nebo kterých se účastníte. Dále se tyto údaje využívají k výměně informací mezi vámi a vašimi sledujícími a účastníky vaší jízdy za účelem vytvoření poptávky po jízdě, resp. zprostředkování jízdy, jak je popsáno níže. Podle vaší e-mailové domény nebo tokenu ověřujeme, že patříte k podniku/organizaci, resp. k zařízení („licencovaná organizace"), které má potřebná práva k využívání služby.

Když si zpřístupníte službu TwoGo by SAP (např. se přihlásíte na webovou stránku, vytvoříte zamýšlenou jízdu, změníte vaše osobní údaje), zaznamenáme datum, kdy jste si službu zpřístupnili, a dále zaznamenáme, jakou akci jste provedli. Tyto informace použijeme pro účely podpory a pro měření četnosti využití. Kromě toho zaznamenáme do protokolu také vaši IP adresu. To nám pomůže při ochraně před zásahy do systému a při odstraňování chyb služby.

Pokud využíváte bodový účet, použijí se údaje poptávky po jízdě nebo údaje zprostředkované jízdy (role jako řidič, cestující nebo údaje poptávky po nezprostředkované jízdě) k vedení vašeho bodového účtu.

Rozhodnete-li se v rámci využívání služby TwoGo by SAP využívat nabízené dodatečné funkce, poprosíme vás případně o zadání dalších osobních údajů. Vaše osobní údaje se v tomto případě budou využívat jen s vaším předchozím svolením.

3. Použití cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které vámi navštěvované webové stránky umístí na váš počítač. Často se používají k tomu, aby webové stránky fungovaly, resp. fungovaly efektivněji, a poskytují informace vlastníkům webových stránek.

TwoGo by SAP sice používá cookies k řízení vašich připojení k webové stránce, aby si „zapamatovala" vaše osobní přednastavení, ale nepoužívá cookie pro sledování, tedy za účelem pořízení informací o vás nebo o vašem využívání webové stránky.

V následujícím výčtu je objasněno, která cookies služba TwoGo by SAP používá a proč:

 • Relace cookie JSESSIONID

  Toto cookie slouží ke správě relace TwoGo by SAP uživatele. Vymaže se, jakmile je prohlížeč zavřen

 • Cookie TGS relace zabezpečení[randomID]

  Toto cookie se vytvoří, když se uživatel přihlásí ke stránce TwoGo by SAP. Slouží k identifikaci relace zabezpečení uživatele a vymaže se, když se uživatel odhlásí z webové stránky služby TwoGo by SAP nebo když zavře prohlížeč

 • Cookie TGP Zůstat přihlášen[randomID]

  Toto cookie se vytvoří, když se uživatel pomocí aktivované funkce „Zůstat přihlášen 2 týdny" přihlásí na stránku TwoGo by SAP. Slouží k identifikaci perzistentní relace uživatele a vymaže se, když se uživatel ze stránky TwoGo by SAP explicitně odhlásí nebo když uplynula lhůta dvou týdnů.

 • Cookie pro ochranu před zásahy CSRF SAP_SECID_2GO_000.

  Toto cookie chrání vaše spojení s našimi servery před zásahy způsobenými falšováním požadavků nad rámec webové stránky. Vymaže se, jakmile je prohlížeč zavřen.

U většiny webových prohlížečů lze většinu cookies pomocí nastavení prohlížeče do jisté míry řídit. V nápovědě k vašemu prohlížeči se např. můžete dočíst, jak ve vašem prohlížeči nastavíte, abyste byli před přijetím cookie informováni, jak můžete cookies vymazat atd. Uvědomte si, že užívání služby za určitých okolností není možné, jestliže nejsou cookies relace akceptována.

4. Užívání push služeb

Pokud užíváte aplikace TwoGo by SAP pro Android nebo iOS, budete informováni o poptávkách po jízdě a změnách statusu k jízdám prostřednictvím push notifikací. K tomuto účelu dostane váš mobilní telefon při prvním otevření aplikace (po instalaci, před přihlášením) přiřazeno ID zařízení od Google Cloud Messaging (GCM), resp. od služby Apple Push Notification Service (APNS) pro aplikaci TwoGo. Když se prostřednictvím aplikace přihlásíte k TwoGo by SAP, přenese se vytvořené ID zařízení do TwoGo by SAP a přiřadí se k vašemu uživatelskému účtu. Ke sdělení poptávek po jízdě nebo změn statusu k jízdám (např. jízda byla zprostředkována, nebo zprostředkovaná jízda byla změněna nebo odřeknuta) odešle poté TwoGo by SAP zašifrované zprávy na server GCM, resp. APNS. GCM server, resp. APNS vám tyto zprávy pošle na váš mobilní telefon, jakmile se zařízení znovu ohlásí infrastruktuře GCM nebo APNS. Operační systém Android, resp. iOS předá zprávy aplikaci TwoGo na zařízení. Aplikace TwoGo zprávy vyhodnotí a provede příslušnou akci (např. nahrání dat aktualizované jízdy z TwoGo serveru, odhlášení uživatele atd.).

Upozorňujeme na to, že se servery pro službu Google Cloud Messaging (GCM) Service a službu Apple Push Notification Service (APNS) mohou nacházet mimo oblasti použití Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

5. Použití údajů pro statistické účely

Při využívání služby TwoGo by SAP se shromažďují následující údaje, které se použijí pro statistická vyhodnocení, pokud jste licencovaným uživatelem TwoGo by SAP.

Tyto informace již nejsou spojeny s osobou. Jedná se o agregované, a tedy anonymizované údaje, které se skládají z informací uvedených v následujících odstavcích. Tyto statistické údaje mohou být zpřístupněny vašemu podniku nebo licencované organizaci, jejímž prostřednictvím jste se registrovali, jako agregace v rámci stanoviště (nebo podniková agregace), pokud váš podnik/organizace požaduje statistiky.

Statistika uživatelů

 • Soukromá adresa [jen název města. Pokud je v tomto městě registrováno méně než 5 uživatelů, pak jen stát]
 • Pohlaví [jen v případě, že je v tomto městě registrováno alespoň 5 uživatelů téhož pohlaví]
 • Datum poslední aktivity [jen v případě, že v tentýž den bylo aktivních alespoň 5 uživatelů, jinak agregace za měsíc (zobrazeno jako 01.měsíc.rok) nebo za rok (zobrazeno jako 01.01.rok)]
 • Nahrána profilová fotografie [ano/ne]
 • Zadány údaje vozidla [ano/ne]
 • Nahrána fotografie vozidla [ano/ne]
 • Datum registrace
 • Minimální délka společné jízdy (v procentech)
 • Zprostředkování omezeno na ženy [ano/ne, jen v případě, že je zadáno pohlaví Žena]
 • Maximální dojezdová doba (v minutách)
 • Upřednostňovaná role (řidič/cestující/obojí)
 • Datum registrace [jen v případě, že se ve stejný den zaregistrovalo alespoň 5 uživatelů, jinak agregace za měsíc (zobrazeno jako 01.měsíc.rok) nebo za rok (zobrazeno jako 01.01.rok)]

Statistika poptávek po jízdách podle stanoviště organizace

 • Požadovaná role pro tuto jízdu
 • Jízda je zprostředkována [ano/ne]
 • Uživatel je řidič [ano/ne]
 • Datum a čas zahájení/datum a čas ukončení [zaokrouhleno na celou hodinu]
 • Místo zahájení/místo ukončení [jen město]
 • Datum poslední aktivity
 • Vzdálenost podle trasy
 • Počet volných sedadel pro cestující
 • Maximální dojezdová doba
 • Potenciální úspory [CO2 a €]
 • Uživatelské rozhraní, prostřednictvím kterého byla vytvořena poptávka [kalendář, web, mobilní aplikace]
 • Uživatel uvolnil zobrazení vlastního stanoviště pro cestující [ano/ne]

Denní statistika podle stanoviště organizace

 • Počet zablokovaných uživatelů, kteří nemohou k rozhodnému dni službu využít
 • Počet uživatelů, kteří nepotvrdili svou e-mailovou adresu

Poznámka: Detaily ve statistice se zobrazí jen tehdy, když kombinaci jednotlivých kritérií odpovídá více než 5 uživatelů. Existuje-li např. méně než 5 uživatelů, kteří se v určitém roce zaregistrovali ze stejného města (soukromá adresa), se stejným pohlavím, pak zůstanou pole v sestavě k datu registrace prázdná.

Využití dat pro soutěže o odměny

Jestliže jste uživatel služby TwoGo by SAP a účastníte se soutěže o odměny vypsané vaší organizací, poskytne SAP vaší organizaci vaše jméno, body a e-mailovou adresu.

6. Informace ze strany TwoGo

V rámci naší služby s vámi bude náš systém komunikovat prostřednictvím e-mailu. Tato výměna informací se vztahuje výhradně na jízdy, resp. požadavky na jízdu a nabídky na jízdy v sousedství, pokud jste tuto službu aktivovali (např. jestliže jsme pro vás našli vhodnou spolujízdu, jestliže se změnily detaily pro vaši jízdu nebo jestliže ve vaší blízkosti začíná nebo končí případná jízda).

S uživateli, kteří využívají naše služby, komunikujeme e-mailem, a telefonicky komunikujeme, abychom zpracovali jejich stížnosti nebo technické problémy. Využíváme vaši e-mailovou adresu, abychom potvrdili otevření vašeho účtu a abychom vám zaslali informace o využití služby.

7. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Všechny vaše uložené osobní údaje mažeme následujícím způsobem:

 • Jméno, e-mailová adresa, heslo

  • Výmaz 7 dnů po registraci v případě, že registrace nebyla potvrzena
  • Výmaz po 365 dnech nečinnosti registrovaného uživatele, pokud uživatel nepropojil svůj účet TwoGo Konto se svým účtem Concur
  • Okamžitý výmaz při výmazu uživatelského účtu uživatelem
  • Výmaz na smluvním konci licence
  • Výmaz vašeho uživatelského oprávnění, pokud jste neoprávněným uživatelem licence
 • Ostatní kontaktní údaje a údaje profilu (např. číslo mobilního telefonu, soukromá a obchodní adresa, místo, stanoviště organizace, fotografie, údaje o vozidle)

 • Údaje poptávky po jízdě (výchozí adresa, cílová adresa, nejdřívější datum a čas odjezdu, nejzazší datum a čas příjezdu)

  • Okamžitý výmaz při stornování poptávky po jízdě uživatelem
  • Výmaz 6 týdnů po termínu jízdy
 • IP adresy

  • Výmaz v průběhu 6 týdnů.

8. Předání vašich osobních údajů

Aby bylo možno kombinovat vaše požadavky na jízdu s požadavky na jízdu jiných uživatelů TwoGo by SAP, předáváme jiným registrovaným uživatelům následující informace: vaše jméno a příjmení, číslo vašeho mobilního telefonu, e-mailovou adresu, místo vašeho nástupu a výstupu, a, v případě, že řídíte, údaje o vozidle. Pokud jste nahráli fotografie, předají se tyto fotografie rovněž těmto účastníkům.

Pokud jste licencovaným uživatelem a k dispozici jsou rezervovaná parkovací místa, předáme, pokud je to požadováno, SPZ řidiče zprostředkované nebo dosud nezprostředkované spolujízdy oprávněným osobám této organizace ke kontrole oprávnění k parkování.

 • Pokud jste licencovaným uživatelem, může vaše organizace uvést jednu nebo více osob, které spravují verzi licence TwoGo by SAP. Pro účely podpory mohou tito administrátoři přistupovat ke všem vašim osobním údajům a spolujízdám, resp. požadavkům na jízdu, a váš účet zablokovat, resp. odblokovat. Není-li uveden žádný administrátor, může se uživatel obrátit na oddělení podpory TwoGo by SAP.

Jestliže využíváte rezervaci poolového vozidla vaší organizace, je možno si zobrazit statistická vyhodnocení o vaší vytvořené jízdě.

Jestliže jste účastníkem zprostředkované jízdy v roli cestujícího v poolovém vozidle, je možno si zobrazit vaše údaje o jízdě pro statistická vyhodnocení licencované organizace. Zejména jestliže nejste uživatel licencované organizace.

9. Dílčí zpracovatelé

Abychom vám mohli poskytnout naši službu, využíváme geografických služeb poskytovatele HERE Europe B.V. se sídlem: Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Niederlande. Přitom jsou poskytnuty následující údaje: start a cíl jízdy, začátek jízdy a také vaše IP adresa.

SAP využívá služeb společnosti Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, která z pověření SAP poskytuje telefonickou podporu pro TwoGo by SAP. Přitom jsou požadovány veškeré údaje uvedené v bodě 2.

Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám.

10. Zabezpečení vašich osobních údajů

SAP se zavazuje k ochraně osobních údajů, které nám poskytnete. SAP využívá kombinaci technologií zabezpečení, postupů a organizačních opatření, které jsou v odvětví obvyklé, za účelem ochrany vašich údajů před neoprávněným přístupem nebo neoprávněným využitím nebo zveřejněním ve smyslu spolkového zákona o ochraně údajů.

Naši pracovníci se zavazují k zachování důvěrnosti a vašich práv na soukromí.

Všechny údaje a informace, které poskytujete nebo které jsou pořizovány jiným způsobem během užívání služby TwoGo by SAP, jsou uloženy výhradně v datových centrech společnosti SAP v Německu.

11. Poptávky, přístup a aktualizace vašich osobních údajů

TwoGo by SAP potřebuje vaši pomoc, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly vždy aktuální a aby byla zaručena jejich úplnost. Jestliže jste registrovaným uživatelem, můžete tyto aktualizace prostřednictvím https://www.twogo.comprovést online sami. Aktualizace nebo jiné změny můžete provést také tak, že odešlete e-mail na info@twogo.com.

Jestliže máte k této směrnici o ochraně osobních údajů dotazy nebo si chcete prohlédnout informace, které jsme si o vás uložili, obraťte se na nás na následující adrese:

TwoGo Support - info@twogo.com

Tuto směrnici o ochraně osobních údajů můžeme kdykoliv po spravedlivém uvážení změnit. V případě změny této směrnice zveřejníme změněnou směrnici na webové stránce TwoGo by SAP a o příslušné změně vás budeme informovat. Pokud se změna vztahuje na využití osobních údajů, které podléhají svolení, vyžádá si SAP před provedením změny váš výslovný souhlas.