Contents


Rychlý návod - preference

Stránky Preference jízdy a Blokovaní uživatelé použijte pro nastavení, zda chcete být cestujícím nebo řidičem, jaký čas zajížďky jste ochotni akceptovat jako řidič a koho nechcete, aby s vámi cestoval.

POZNÁMKA: Chcete-li být nalezeni jako řidič ve sdílených jízdách, musíte zde registrovat vaše detaily vozidla.

Preference, které nastavíte, se použijí jako základ pro každou další zamýšlenou jízdu, kterou vytvoříte. Vaše preference však můžete kdykoli přepsat pro danou zamýšlenou jízdu nastavením preferencí řidiče.

Standardní preference

Neuděláte-li explicitní změny vašich standardních preferencí, vaše preference budou nastaveny takto:

 • Jet pouze jako cestující
 • Žádné vozidlo
 • Žádné blokované osoby

Úlohy

Nastavení preferencí dojíždění

Pro indikaci, zda chcete být vybráni jako řidič nebo jako cestující:

1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Preference jízdy. 2. V části Jet jako zvolte roli, kterou chcete. Chcete-li být řidič, musíte nejprve přidat data vašeho vozidla a potom TwoGo pro vás automaticky vybere volbu Řidič nebo cestující. 3. (volitelně) Pokud jako řidič nechcete být vybráni jako cestující, vyberte volbu Řidič. 4. Klikněte na Uložit.

Nastavení a modifikace detailů vozidla

Pro přidání detailů vašeho vozidla:

1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Vozidlo. 2. Zadejte detaily modelu, počet volných míst pro cestující ve sdílených jízdách a registrační značku. 3. (volitelně) Proveďte upload obrázku vašeho vozidla, abyste vašim cestujícím usnadnili rozeznání vašeho vozu. 4. Klikněte na Uložit. TwoGo přidá detaily vašeho vozu k vašemu profilu a automaticky nastaví volbu dojíždění Řidič. 5. (volitelně) Rolujte k Preference jízdy pro nastavení následujících preferencí pouze pro řidiče a potom klikněte na Uložit:

  • Maximální zajížďka: Zajížďky vypočítané v TwoGo jsou vyjádřeny raději v minutách než jako vzdálenost. To je pro odhad zajížďky přesnější. Minimální přípustná je 3 minuty, maximální je 99 minut a standardní je 8 minut.
  • Vyzvednutí a vysazení cestujících: Aby se zabránilo příliš mnoha zastávkám na vysazení uprostřed vaší jízdy, můžete označit, že chcete být vyhledáni pouze s cestujícími, kteří s vámi budou sdílet alespoň zadanou část (např. 75 %) času jízdy. Vyberte volbu, která nejlépe vyjadřuje, jak velkou část cesty chcete, aby s vámi potenciální cestující sdíleli.
 • Testovací volba

Pro úpravu detailů vašeho vozidla:

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Vozidlo.
 2. Upravte detaily, potom klikněte na Uložit.

Pro odstranění detailů vašeho vozidla:

POZNÁMKA: Pokud odstraníte detaily vašeho vozu, TwoGo automaticky omezí vaši volbu dojíždění pouze na Cestující a odstraní všechny zamýšlené jízdy, které jste naplánovali jako potenciální řidič.

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Vozidlo.
 2. Klikněte na Odstranit.

Omezení s kým můžete být vyhledáni

Podívejte se na {resource:youtube.blockpeople} video.

S kým můžete být vyhledáni můžete omezit podle pohlaví, společnosti nebo jednotlivě.

Sdílet jízdy pouze s jinými ženami:

 1. Ujistěte se, že jste ve vašem profilu nastavili vaše pohlaví jakoŽena.
 2. Na stránce Preference jízdy vyberte volbu Sdílet jízdy pouze s ženami
 3. Klikněte na Uložit.

Pro sdílení jízd pouze s lidmi z vaší společnosti:

POZNÁMKA: Tato volba je ve vaší společnosti dostupná pouze tehdy, když se vaše společnost rozhodla zahrnout všechny členy TwoGo.

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Preference jízdy.
 2. Vyberte volbu omezující vyhledání na vaši společnost a potom klikněte na Uložit.

Abyste zabránili cestování s určitou osobou, zařaďte ho nebo ji do vašeho seznamu blokovaných osob:

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Blokovaní uživatelé.
 2. Na stránce Blokovaní uživatelé klikněte na Přidat.
 3. Zadejte jméno osoby, potom klikněte na Uložit.

Pro odstranění osoby z vašeho seznamu blokovaných uživatelů:

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Blokovaní uživatelé.
 2. Na stránce Blokovaní uživatelé klikněte na Odblokovat vedle jména osoby, kterou chcete odebrat.

Restrikce pro vozidla z vozového parku s automatickou převodovkou

Chcete-li být přiřazeni pouze k vozidlu s automatickou převodovkou, například proto, že máte oprávnění jen pro automatické převodovky, můžete vybrat zaškrtávací pole Pouze vozidla s automatickou převodovkou.

Přepsání preferencí

Pokud chcete přepsat některé vaše preference dojíždění pro určitou jízdu, upravte je na záložce Preference řidiče při zakládání zamýšlené jízdy.