Contents


Rychlý návod - lokace

Lokace je normálně definována úplnou adresou a jí přiřazeným krátkým názvem. Pokud však systém nerozezná vaši adresu správně, můžete ji ještě uložit s odkazem na mapu. Ve TwoGo můžete používat lokace k tomu, abyste při každém vytváření zamýšlené jízdy nemuseli psát celou adresu.

Lokace HOME

Když se zaregistrujete do TwoGo, převede se adresa, kterou jste určili jako adresu domů, automaticky do lokace s krátkým názvem HOME. Tuto adresu pak můžete snadno a rychle používat ve vašich zamýšlených jízdách.
POZNÁMKA: Lokaci HOME nemůžete přejmenovat nebo odstranit, ale můžete upravit adresu, na niž odkazuje.

Lokace WORK

Pokud pravidelně cestujete na určitou adresu, nastavte ji jako lokaci a dejte jí speciální krátký název WORK. Tento název ji označuje v systému TwoGo jako část vašeho pravidelného dojíždění a umožňuje vám ji opakovaně používat pro rychlé vytváření jízd pro vaše dojíždění mezi lokacemi HOME a WORK.

Výhody vytvoření lokace s krátkým názvem WORK:

 • Obdržíte cílené návrhy sdílených jízd pro vaše dojíždění: Pokud abonujete u TwoGo službu návrhů sdílených jízd, návrhy budou zahrnovat pouze potenciální jízdy mezi vašimi lokacemi HOME a WORK.
 • Opakované používání customizovaných tras pro vaše dojíždění ve vašem kalendáři: Pokud ve webové aplikaci nastavit customizovanou trasu nastavíte customizovanou trasu mezi vašimi lokacemi HOME a WORK nebo mezi jakýmikoli vašimi oblíbenými lokacemi (například z GYM do CINEMA), TwoGo také automaticky použije tuto trasu, když ve svém kalendáři vytvoříte zamýšlenou jízdu mezi těmito lokacemi.

Používání lokací při vytváření zamýšlených jízd pomocí vašeho kalendáře

Chcete-li zamýšlenou jízdu vytvořit pomocí kalendáře, musíte ve webové aplikaci TwoGo nejprve identifikovat nebo vytvořit lokace pro výchozí a cílovou adresu. V kalendáři se na lokace vždy odkazujte krátkými názvy.

Typy lokací

Lokace jsou vypsány na obrazovce Uložené lokace a klasifikovány jako:

 • Oblíbené: Lokace, které jste definovali sami
 • Předdefinované: Lokace nastavené v TwoGo a dostupné globálně

Úlohy

Vytváření lokací

 1. Zvolte Uložené lokace.
 2. Na kartě Vytvořit oblíbenou lokaci zadejte co nejpodrobněji adresu (město, PSČ, název ulice a číslo).
 3. Ze seznamu návrhů vyberte adresu, kterou požadujete, pokud nelze použít žádnou, stiskněte Enter pro použití adresy, kterou jste zapsali do pole Adresa TwoGo připne na mapu připínáček, aby očividně indikoval adresu, kterou jste zadali.
 4. Je-li třeba, přetáhněte připínáček na přesnou adresu. TwoGo aktualizuje pole Adresa, když pohnete připínáčkem.
 5. Pokud systém správně nerozpozná vaši adresu, můžete ji nastavit manuálně:
  • Přejděte myší nad připínáčkem a klikněte na Ano v popisku Jsou naše mapová data chybná?.
  • V poli Adresa zadejte přesnou adresu, kterou požadujete.
  • Klikněte na user.quickguide.re-link.png pro znovupřipojení vámi právě zadané adresy na připínáček umístěný na mapě.
  • Zvolte z aktualizovaného seznamu návrhů zadanou adresu. TwoGo nastaví připínáček na navigovatelnou ulici, která je nejblíže od té, kterou jste označili.
 6. Do pole Krátký název zadejte výstižný zkrácený název pro vámi zadanou adresu.
 7. (volitelně) Do pole Místo setkání zadejte stručný popis přesného místa, na kterém se chcete v této lokaci sejít s vašimi spolucestujícími. Například "Setkáme se u poštovní schránky vedle vstupní brány"
 8. Klikněte na Vytvořit. TwoGo přidá vaši novou lokaci jako novou kartu. Pro navigaci vašimi uloženými lokacemi použijte rolovací tlačítka.

Úprava lokací

Editovat můžete pouze lokace, které jste sami vytvořili. Ty jsou vypsány jako oblíbené lokace.

 1. Zvolte Uložené lokace, použijte navigační tlačítka pro rolování k lokaci, kterou chcete odstranit, potom klikněte na user.quickguide.edit.png.
 2. Proveďte požadované změny adresy, místa setkání a krátkého názvu a potom klikněte na Uložit. Všechny změny, které ve vašich oblíbených lokacích provedete, se od nynějška uplatní ve vytvářených zamýšlených jízdách. Zpětnou platnost změny nemají.

Hledání lokací

Můžete hledat určitou lokaci nebo libovolnou adresu pro použití ve vaší zamýšlené jízdě:

 1. Na vašem řídicím panelu zvolte kartu Chci vytvořit jízdu.
 2. V polích Od a Do zadejte několik prvních písmen lokace nebo adresy, kterou chcete v zamýšlené jízdě použít, a pak vyberte ze seznamu návrhů přesnou lokaci. TwoGo připne tuto adresu na mapu.

Odstraňování lokací

POZNÁMKA: Nemůžete odstranit předdefinované lokace nebo lokace označené jako HOME.nebo WORK

 • Zvolte Uložené lokace, použijte navigační tlačítka pro rolování k lokaci, kterou chcete odstranit, potom klikněte na user.quickguide.trashcan.png.