Contents


Začínáme s TwoGo

Nyní když jste se zaregistrovali do TwoGo, zahájení práce s TwoGo je rychlé a snadné. Pouze nastavte své volby jízdy, vytvořte vaše zamýšlené jízdy a TwoGo vám potom najde sdílené jízdy.

Nastavit vaše volby jízd

Pro snadné vytváření vašich zamýšlených jízd a pro zvýšení pravděpodobnosti, že pro vás TwoGo najde shodu která skutečně odpovídá vašim požadavkům, vám doporučujeme předem nastavit vaše preference dojíždění. Při vytváření vašich zamýšlených jízd také ušetřite čas, okud zvolíte nebo vytvoříte lokace, které používáte jako počáteční a koncové body vašich pravidelných cest.

Nastavte vaše preference dojíždění

V horní části obrazovky pod vaším jménem můžete použít karty Preference jízdy a Blokované osoby pro nastavení preferencí pro všechny zamýšlené jízdy, které vytvoříte:

  • Preference jízdy: Nastavte, zda chcete být vyhledáni jako cestující nebo jako řidič, vaše preference týkající se řízení a s kterou skupinou uživatelů TwoGo chcete být vyhledáni.
  • Blokované osoby: Nastavte, kterým osobám chcete zabránit, aby s vámi cestovaly.

Nastavte vaše oblíbené lokace

Na obrazovce Uložené lokace můžete zvolit nebo vytvořit lokace pro počáteční a koncový bod vašich cest, abyste nemuseli psát celou adresu pokaždé, když vytváříte zamýšleou jízdu.

Vytvořit a spravovat vaše zamýšlené jízdy

Pro účast na sdílené jízdě nejprve vytvořte zamýšlenou jízdu, abyste pro vaši cestu specifikovali čas, lokace, trasu a preference dojíždění. Alternativně můžete také vyhledat existující jízdu a připojit se k ní (kde je to možné). Vaše zamýšlené jízdy můžete spravovat ve webové aplikaci, v mobilních aplikacích nebo pomocí vašeho kalendáře.

Přístup k vašim jízdám z řídicího panelu

Řídicí panel zobrazuje vaše nadcházející jízdy a poskytuje rychlý přístup k vytvoření zamýšlené jízdy.

Vyhledat existující jízdu a připojit se k ní

Pro připojení se k existující jízdě použijte funkci Hledat, abyste specifikovali lokaci a čas jízdy, k níž se chcete připojit.

Najít alternativy pro nenalezené jízdy

Pokud TwoGo nemůže najít přesnou shodu pro jízdu, kterou požadujete, umožní vám vybrat blízké alternativní návrhy (jsou-li k dispozici), pokud jste ochotni akceptovat menší úpravy vaší původní zamýšlené jízdy. V aplikaci iOS můžete také zobrazit alternativy veřejné dopravy, kde to lze použít.

Použijte časovou tabulku jízd, abyste na první pohled viděli nadcházející jízdy

TwoGo poskytuje interaktivní časovou tabulku jízd, která zobrazuje nadcházející sdílené jízdy v rámci daného rádiusu příjezdů a odjezdů od vašeho stanoviště. Můžete kliknout na kteroukoli jízdu, abyste otevřeli TwoGo a vytvořili zamýšlenou jízdu. TwoGo se pokusí vyhledat vás pro nejrelevantnější dostupnou jízdu, ale v závislosti na dostupnosti a vašich specifických kritériích to nemusí být jízda, na kterou jste klikli v časové tabulce.

Spravovat váš účet

Kdykoli můžete modifikovat následující nastavení vašeho účtu z Nastavení nebo pod vaším jménem v horní části obrazovky:

  • Modifikovat vaše registrační informace (s výjimkou vaší e-mailové adresy a organizace, kde lze použít)
  • Provést upload nebo změnu vašeho profilového obrázku
  • Změnit jazyk a formát zobrazení používaný ve vašich zamýšlených jízdách
  • Zapnout nebo vypnout oznamování od TwoGo pomocí SMS a e-mailů

Sbírat body, když řídíte

TwoGo zahrnuje bodový systém virtuálních odměn, které získáváte pokaždé, když používáte tuto aplikaci buď jako řidič, nebo jako cestující. Body jsou automaticky udělovány za vytváření zamýšlených jízd a za účast ve sdílených jízdách. Čím více komunikujete s TwoGo, tím více bodů získáte.

Zůstaňte zabezpečení a chránění

Viz naše příručky bezpečnosti pro vaši fyzickou a online bezpečnost při používání TwoGo.

Podpora

Naše podpora 24/7 je zde, aby pomáhala. Můžete odeslat e-mail do info@twogo.com nebo zavolat náš helpdesk