Contents


Začínáme s TwoGo

Nyní když jste se zaregistrovali do TwoGo, zahájení práce s TwoGo je rychlé a snadné. Pouze nastavte své volby jízdy, vytvořte vaše zamýšlené jízdy a TwoGo vám potom najde sdílené jízdy.

Nastavit vaše volby jízd

Pro snadné vytváření vašich zamýšlených jízd a pro zvýšení pravděpodobnosti, že pro vás TwoGo najde shodu která skutečně odpovídá vašim požadavkům, vám doporučujeme předem nastavit vaše preference dojíždění. Při vytváření vašich zamýšlených jízd také ušetříte čas, pokud zvolíte nebo vytvoříte lokace které používáte jako počáteční a koncové body vašich pravidelných cest.

Nastavte vaše preference dojíždění

V horní části obrazovky pod vaším jménem můžete použít karty Preference jízdy a Blokované osoby pro nastavení preferencí pro všechny zamýšlené jízdy, které vytvoříte:

  • Preference jízdy: Nastavte, zda chcete být vyhledáni jako cestující nebo jako řidič, vaše preference týkající se řízení a s kterou skupinou uživatelů TwoGo chcete být vyhledáni.
- Role: Role Řidič nebo cestující vám poskytuje flexibilitu pro nalezení shody jako cestující nebo řidič. Pokud vyberete roli Řidič nebo Řidič nebo cestující, můžete nastavit zajížďku a preference nalezení shody, abyste měli vaši jízdu co možná nejvýhodnější.
- Maximální zajížďka: Abyste zabránili dlouhým zajížďkám pro vyzvednutí nebo vysazení cestujících, můžete nastavit, kolik minut zajížďky můžete tolerovat. Minimální přípustná je 3 minuty, maximální je 99 minut a standardní je 8 minut. Pokud TwoGo nalezne několik možností sdílené jízdy, nabídne vám samozřejmě možnost s nejkratší zajížďkou.
- Preference nalezení shody: Můžete rozhodnout o vámi preferovaném kompromisu mezi nejširší sadou možných shod a omezením počtu, délky a umístění zastávek, které jste připraveni pro cestující na vaší trase udělat.
  • Blokované osoby: Nastavte, kterým osobám chcete zabránit, aby s vámi cestovaly.

Nastavte vaše oblíbené lokace

Na obrazovce Uložené lokace můžete zvolit nebo vytvořit lokace pro počáteční a koncový bod vašich cest, abyste nemuseli psát celou adresu pokaždé, když vytváříte zamýšlenou jízdu.

Vytvořte a spravujte vaše zamýšlené jízdy

Pro účast na sdílené jízdě nejprve vytvořte zamýšlenou jízdu, abyste pro vaši cestu specifikovali čas, lokace, trasu a preference dojíždění. Alternativně můžete také vyhledat existující jízdu a připojit se k ní (kde je to možné). Vaše zamýšlené jízdy můžete spravovat ve webové aplikaci, v mobilních aplikacích nebo pomocí vašeho kalendáře.

Přístup k vašim jízdám z řídicího panelu

Řídicí panel zobrazuje vaše nadcházející jízdy a poskytuje rychlý přístup k vytvoření zamýšlené jízdy.

Vyhledejte existující jízdu a připojte se k ní

Pro připojení se k existující jízdě použijte funkci Hledat, abyste specifikovali lokaci a čas jízdy, k níž se chcete připojit.

Najděte alternativy pro nenalezené jízdy

Pokud TwoGo nemůže najít přesnou shodu pro jízdu, kterou požadujete, umožní vám vybrat blízké alternativní návrhy (jsou-li k dispozici), pokud jste ochotni akceptovat menší úpravy vaší původní zamýšlené jízdy. Můžete si také zobrazit alternativy veřejné a podnikové dopravy, tam kde je to možné.

Použijte časovou tabulku jízd, abyste na první pohled viděli nadcházející jízdy

TwoGo poskytuje interaktivní časovou tabulku jízd, která zobrazuje nadcházející sdílené jízdy v rámci daného rádiusu příjezdů a odjezdů od vašeho stanoviště. Můžete kliknout na kteroukoli jízdu, abyste otevřeli TwoGo a vytvořili zamýšlenou jízdu. TwoGo se pokusí vyhledat vás pro nejrelevantnější dostupnou jízdu, ale v závislosti na dostupnosti a vašich specifických kritériích to nemusí být jízda, na kterou jste klikli v časové tabulce.

Sledujte ostatní uživatele a publikujte jízdy ve vaší komunitě

Sledovat někoho znamená, že vidíte jízdy, které tato osoba publikovala pro svoje stoupence. Obdržíte oznámení a budete se k ní moci připojit. Publikované jízdy se objeví přímo ve vašem řídicím panelu (a také v e-mailech, když tuto možnost nastavíte v Oznamování), což vám umožní zúčastnit se jízdy, která vás zaujala, pouhým kliknutím na možnost Připojit se. Můžete nastavit, koho budete sledovat, pomocí seznamu Sledovaní na záložce Stoupenci. POZNÁMKA: Sledování někoho není reciproční. Nemůžete publikovat pro osoby, které sledujete, aniž by tyto osoby sledovaly vás.

Pro více informací viz Jak poznám, kdo mě sleduje?

Spravujte váš účet

Kdykoli můžete modifikovat následující nastavení vašeho účtu z Nastavení nebo pod vaším jménem v horní části obrazovky:

  • Upravit vaše informace o registraci (POZNÁMKA: Pro změnu vaší e-mailové adresy nebo organizace (kde lze použít) kontaktujte info@twogo.com
  • Provést upload nebo změnu vašeho profilového obrázku
  • Změnit jazyk a formát zobrazení používaný ve vašich zamýšlených jízdách
  • Zapnout nebo vypnout oznamování od TwoGo pomocí SMS a e-mailů

Sbírat body, když řídíte

Ve TwoGo funguje bodový systém virtuálních odměn, které získáváte pokaždé, když použijete tuto aplikaci buď jako řidič nebo jako cestující. Body jsou automaticky udělovány za vytváření zamýšlených jízd a za účast ve sdílených jízdách. Čím více komunikujete s TwoGo, tím více bodů získáte.

Pomozte snížit emise CO2

TwoGo vypočítá množství CO2, které jste pomohli ušetřit sdílením jízd. Tato informace je zobrazena ve vašem profilu společně s vašimi body a celkovým počtem kilometrů nebo mil, v závislosti na vašich uživatelských nastaveních. To vám poskytne reálný detailní pohled na to, jak používáním TwoGo pomáháte životnímu prostředí.

Zůstaňte zabezpečení a chránění

Viz naše bezpečnostní směrnice pro vaši fyzickou a online bezpečnost při používání TwoGo.

Doplňkové zdroje

Vedle této dokumentace jsme vytvořili série výukových programů na videu o tom, jak používat administrační nástroj TwoGo.

Podpora

Naše podpora 24/7 je zde, aby pomáhala. Můžete poslat e-mail na adresu info@twogo.com nebo zavolat náš helpdesk