Contents


Integrace TwoGo pro Concur

Pokud to váš zaměstnavatel dovolí, můžete nyní připojit TwoGo k vašemu účtu Concur, takže můžete vytvářet a získávat příležitosti ke sdílení jízdy s ostatními uživateli v Concur. Například místo samostatného objednání taxi na letiště můžete sdílet jízdu na letiště s někým, kdo má let v podobný čas jako vy. To nejen šetří peníze vám a vaší společnosti, ale je to rovněž skvělou příležitostí ke získání potenciálních nových obchodních kontaktů nbo dokonce přátel. Z ekologického hlediska poskytuje sdílení jízd další benefit snížením vaší uhlíkové stopy

Existuje několik jednoduchých způsobů integrace TwoGo, všechny jsou vysvětleny v tomto stručném průvodci.

Začínáme s integrací TwoGo

Připojení TwoGo k vašemu účtu Concur

Když váš zaměstnavatel koupil integraci TwoGo, je připojení TwoGo k vašemu účtu Concur velmi jednoduché. Nejprve vytvořte účet TwoGo, pokud ho ještě nemáte. Potom máte následující možnosti:

 • V TwoGo přejděte k části Nastavení, vyberte možnost Concur a řiďte se instrukcemi.
 • Přejděte k Středisko aplikací Concur a vyhledejte TwoGo. Pod Připojení vyberte možnost Two Go. Klikněte na Přihlásit se k připojení, přihlaste se a potom se řiďte instrukcemi.

Alternativně, pokud váš zaměstnavatel aktivoval tuto možnost, vám TwoGo automaticky odešle pozvání, jestliže najde odpovídající jízdu pro váš plán cesty:

 1. Vytvořte plán cesty v Concur jako obvykle.
 2. TwoGo automaticky vyhledá odpovídající účet TwoGo:
  • Pokud je v TwoGo zaregistrována e-mailová adresa, která odpovídá vaší e-mailové adrese Concur a TwoGo našel pro vaši cestu sdílenou jízdu, obdržíte e-mail, který vás vyzve k připojení k vašim účtům.
  • Pokud TwoGo nemůže najít odpovídající e-mailovou adresu, ale našel pro vás sdílenou jízdu, obdržíte e-mail s výzvou ke kliknutí na odkaz pro vytvoření a připojení nového účtu TwoGo. Pokud již máte účet TwoGo, který je pod jinou e-mailovou adresou, můžete namísto toho také připojit tento účet.
 3. Poznámka: Tento e-mail obdržíte pouze v případě, že váš zaměstnavatel aktivoval tuto funkčnost. Jinak musíte váš účet TwoGo připojit manuálně, jak je popsáno výše.

Odstoupení od integrace TwoGo

Pokud nechcete integraci TwoGo, můžete vaše účty kdykoli odpojit od části Nastavení v TwoGo.

Nalezení příležitostí sdílení jízd s integrací TwoGo

Když jste připojili váš účet TwoGo k Concur, můžete začít vyhledávat příležitosti sdílení jízd. Aktuálně integrace podporuje cesty mezi následujícími lokacemi: Poznámka: Lokace HOME a WORK odkazují na domovskou adresu a adresy do práce, které jste specifikovali v TwoGo. Více informací viz Rychlý návod pro TwoGo. Lokace letiště, hotelu a železniční stanice jsou odvozeny z vašeho itineráře Concur.

 • HOME a letiště
 • WORK a letiště
 • HOME a hotel
 • WORK a hotel
 • Letiště a hotel
 • HOME a železniční stanice
 • WORK a železniční stanice
 • Železniční stanice a hotel
 • Železniční stanice a letiště

Pro nalezení příležitostí ke sdílení jízdy pro kteroukoli z těchto částí vaší cesty postupujte následovně:

 1. Vytvořte plán cesty v Concur jako obvykle, rezervujte lety, vlaky, hotely, atd.. TwoGo automaticky vyhledá kompatibilní zamýšlené jízdy od ostatních uživatelů.
 2. Když je nalezena shoda, zašle vám TwoGo e-mail obsahující odkaz na vytvoření zamýšlené jízdy. Když na tento odkaz kliknete, otevře se TwoGo a detaily vaší jízdy jsou automaticky zadány na základě navrhované shody.
 3. Uložte navrhovanou zamýšlenou jízdu.
 4. Uživatelé s kompatibilními cestami jsou vyzváni k témuž a vy budete automaticky vyhledáni jako cestující nebo řidiči, v závislosti na vámi vybraných možnostech.
 5. Váš itinerář Concur je aktualizován, aby obsahoval informace o vaší sdílené jízdě. Například část itineráře pro tento úsek vaší cesty vás nyní informuje, že budete vyzvednuti uživatelem Josef Novák v Uberu.

Doplňkové informace o nalezení shody

TwoGo zvažuje při vyhledání shody uživatelů pro sdílené jízdy mnoho různých faktorů. Porozumění funkci systému nalezení shody vám může napomoci při plánování cest, abyste spíše nalezli shodu. Aktuálně nalezení shody pro vás ovlivňují následující faktory:

 • Jízdy vytvořené na základě vašeho itineráře Concur jsou automaticky považovány za služební cesty.
 • Můžete být vyhledáni jak s uživateli Concur, kteří mají integraci TwoGo, tak i s uživateli používajícími pouze TwoGo. Protože jsou však všechny cesty na bázi Concur služebními cestami, můžete být vyhledáni pouze s uživateli patřícími k vaší společnosti.
 • Pokud jste již rezervovali taxi nebo pronajaté vozidlo, TwoGo vás spáruje pouze s potenciálními cestujícími.
 • Budete vybráni pouze s takovými jízdami na letiště, které mají příjezd alespoň 1,5 hodiny před časem vašeho odletu.
 • Budete vybráni pouze s jízdami, které začínají a končí v rádiu 5 km od počáteční a koncové lokace vaší zamýšlené jízdy.

Provádění změn vaší sdílené jízdy

Úseky vaší cesty v Concur můžete změnit nebo odstranit jako obvykle. Pokud jste však souhlasili se sdílením jízdy pomocí TwoGo, musíte tyto změny manuálně promítnout i do TwoGo.

 1. Proveďte požadované změny vašeho itineráře v Concur.
 2. Otevřete TwoGo a manuálně aktualizujte zamýšlenou jízdu, abyste do ní promítli tyto změny:
  • Pokud provedete změny cesty pouze v Concur, např. změnou času odjezdu, otevřete TwoGo a proveďte stejné změny ve vaší zamýšlené jízdě.
  • Pokud jste v Concur celou cestu odstranili, otevřete TwoGo a odstraňte rovněž vaši zamýšlenou jízdu.
 3. TwoGo automaticky odešle e-mail uživatelům, s nimiž byste byli vyhledáni. Ti pak mohou změny akceptovat nebo je zamítnout a TwoGo se pokusí najít jim novou shodu.