Contents


Rychlý návod - používání TwoGo s vašim kalendářem

TwoGo můžete používat pro vytváření a správu vašich zamýšlených jízd i žádostí o schůzku ve vašem kalendáři.

Kroky

 1. Co musíte udělat ve webové aplikaci, než začnete:
  • Identifikujte nebo vytvořte lokace, které budete používat jako počáteční a koncové body vaší cesty.
  • Pro tuto zamýšlenou jízdu můžete nastavit, zda chcete jet jako řidič, jako cestující nebo v libovolné roli. Pokud nastavíte řidiče nebo libovolnou z obou rolí, musíte mít v profilu TwoGo zaregistrováno vozidlo.
  • (volitelně) Pokud chcete jako řidič využívat vždy určitou trasu mezi lokacemi HOME a WORK nebo mezi jakýmikoli jinými vašimi oblíbenými lokacemi, nejprve pro příslušnou trasu nastavte customizovanou trasu
  • (Volitelně) Pokud existují lidé, se kterými nechcete sdílet jízdu, zadejte jejich jména do seznamu Blokované osoby.
 2. Vytvořte svou zamýšlenou jízdu jako žádost o schůzku.
 3. Akceptujte sdílenou jízdu, kterou vám TwoGo navrhne, když najde shodu.
 4. Je-li třeba, můžete vaši zamýšlenou jízdu upravit nebo zrušit aktualizací vaší žádosti o schůzku.

Úlohy

Identifikace nebo vytváření lokací

Než můžete odeslat a spravovat zamýšlené jízdy z kalendáře, musíte nejprve nastavit lokace, které budete používat jako výchozí a cílové adresy.

 1. Přihlaste se do webové aplikace TwoGo na www.twogo.com.
 2. Na obrazovce Uložené lokace vyhledejte lokace, které chcete používat, a poznamenejte si jejich krátké názvy (například WORK).
 3. Pokud není lokace, kterou chcete používat, v seznamu, můžete vytvořit vaši vlastní lokaci.

Registrace vozidla

To je požadováno pouze tehdy, když chcete být vyhledáni jako řidič nebo jako řidič či cestující.

 1. Přihlaste se do webové aplikace TwoGo na www.twogo.com.
 2. Klikněte na vaše jméno a zvolte Vozidlo, abyste zobrazili detaily vašeho vozu.

Customizing vaší trasy mezi oblíbenými lokacemi

Tato volba se použije, jen když chcete být vyhledáni jako řidič.

Pokud chcete vždy používat určitou trasu mezi některými z vašich oblíbených lokací:

 1. Přihlaste se do webové aplikace TwoGo na www.twogo.com.
 2. Na obrazovce Vytvořit jízdu vytvořte vaši zamýšlenou jízdu a nastavte oblíbené lokace, které chcete jako výchozí a cílové body..
 3. Kde se chcete odchýlit od navrhované trasy, přejděte myší nad tímto bodem, dokud se neobjeví černý kroužek, ten pak přetáhněte na cestovní bod, který preferujete TwoGo umístí šedou značku na ulici, která je k této pozici nejblíže. Pokud toto není pozice, kterou jste zamýšleli, můžete touto značkou pohnout.
 4. Klikněte na Uložit.

Blokování osob

To je nutné jen tehdy, když chcete zabránit sdílení jízdy s určitými lidmi.

 1. Přihlaste se do webové aplikace TwoGo na www.twogo.com.
 2. Klikněte na vaše jméno, zvolte Blokované osoby a zadejte detaily osoby, se kterou nechcete sdílet jízdu.

Vytváření zamýšlených jízd

Vytvořte vaši zamýšlenou jízdu jako žádost o schůzku a odešlete ji do TwoGo:

 1. Otevřete váš kalendář a klikněte na Nová žádost o schůzku.
 2. V poli Do zapište "ride@twogo.com".
 3. V poli Předmět napište jakýkoli krátký popis. Například "Moje první sdílená jízda".
 4. V poli Lokace zadejte následující detaily:
  • Výchozí a cílové místo cesty se zadává jako krátké názvy techto lokací oddělené slovem "do". Například: "HOME do WORK" představuje cestu z domova do lokace, kterou jste určili jako adresu do práce.
  • Vaše preference dojíždění pro tuto zamýšlenou jízdu: Chcete-li, aby pro vás aplikace TwoGo hledala pouze roli řidiče, přidejte k poli Lokace text "jako řidič". Například "z HOME do WORK jako řidič". Jestliže chcete jet jen jako cestující, přidejte "jako cestující". Když je vám to jedno, přidejte "jako řidič nebo cestující".
 5. Nastavte Počáteční čas a Koncový čas pro zobrazení času vašeho nejdřívějšího odjezdu a nejzazšího příjezdu.
 6. (volitelně) Je-li třeba, nastavte cesta tam a zpět nebo volby opakování.
 7. Klikněte na Odeslat. Pokud jste si v TwoGo nastavili odběr potvrzení, TwoGo vám odešle žádost o schůzku za účelem potvrzení vámi vytvořené zamýšlené jízdy. Žádost o schůzku blokuje váš kalendář od času nejdřívějšího odjezdu do času nejzazšího příjezdu, které jste indikovali. POZNÁMKA: Toto potvrzení žádosti o schůzku nepředstavuje nalezenou jízdu.

Nastavení vaší zamýšlené jízdy jako cesty tam a zpět

Vaše jízdy do práce a z práce doporučujeme zadat jako cesty tam a zpět.

Chcete-li zamýšlenou jízdu vytvořit jako cestu tam a zpět: Vytvořte dvě samostatné žádosti o schůzku na stejný den a do pole Lokace prostě přidejte čísla 1 a 2, která označují každou část cesty tam a zpět.

Například pro zamýšlenou jízdu ráno použijte "1 z HOME do WORK" a pro večer použijte "2 z WORK do HOME".

Nastavení opakujících se zamýšlených jízd

 1. Vytvořte své zamýšlené jízdy, jak je vysvětleno části Vytváření zamýšlených jízd, a nastavte období opakování a frekvenci, které požadujete.
 2. Klikněte na Odeslat.

Potvrzení které vám zašle TwoGo

POZNÁMKA: Pokud vaše žádost o schůzku není platná, TwoGo vám zašle zamítnutí žádosti o schůzku s podrobnými důvody.

Pokud je vaše žádost o schůzku platná a máte abonováno potvrzování od TwoGo, TwoGo vám odešla žádost o schůzku pro potvrzení vámi vytvořené zamýšlené jízdy. Tato žádost o schůzku blokuje váš kalendář pro časy nejdřívějšího odjezdu a nejzazšího příjezdu pro každý případ vaší zamýšlené jízdy během standardního období opakování nastaveného vaším správcem. Je-li vaše vlastní období opakování delší než toto, bude vám TwoGo průběžně zasílat potvrzení pro každé doplňkové standardní období.

PŘÍKLAD

Pokud jste požadovali opakující se jízdy na měsíc a váš správce nastavil období opakování 7 dnů, dostanete potvrzení jízd pro dny 1 až 7 v den 1 Potom v den 2 obdržíte potvrzení jízd na den 8, v den 3 potvrzení jízd na den 9, atd., dokud vám TwoGo nepotvrdí všechny zamýšlené jízdy na měsíc

Akceptování sdílené jízdy, když TwoGo najde shodu

Když pro vás TwoGo najde vhodnou sdílenou jízdu, odešle žádost o schůzku s potvrzením přesných časů odjezdu a příjezdu vaší sdílené jízdy. TwoGo odešle tuto žádost o schůzku vám a vašim spolujezdcům. Obsahuje itinerář, adresy vyzvednutí a vysazení plus kontaktní detaily všech účastníků.

Toto potvrzení žádosti o schůzku pro vaši sdílenou jízdu se objeví vedle vaší původní žádosti o schůzku ve vašem kalendáři.

Tuto potvrzovací žádost o schůzku musíte akceptovat takovou jaká je, aniž byste ji měnili.

POZOR: Tuto žádost o schůzku od TwoGo nikdy neodmítejte, neměňte a neodstraňujte, protože systém by tyto typy odpovědí ignoroval.

Úpravy vašich zamýšlených jízd

Úpravy jednotlivých zamýšlených jízd

 1. Ve vašem kalendáři otevřete žádost o schůzku, kterou jste původně odeslali.
 2. Upravte data a odešlete ji znovu do ride@twogo.com.

Můžete také posunout tuto žádost o schůzku ve vašem kalendáři.

Pokud žádost o schůzku odkazuje na nalezenou jízdu, TwoGo informuje všechny účastníky o změnách.

POZOR: Neupravujte žádost o schůzku obdrženou od TwoGo, když potvrdila vaši sdílenou jízdu!

Úprava vašich cest tam a zpět

Můžete aktualizovat existující jednotlivou jízdu na cestu tam a zpět nebo odstranit úsek trasy z jízdy tam a zpět.

Pro aktualizaci existující jízdy na cestu tam a zpět:

 1. Otevřete ve svém kalendáři relevantní žádost o schůzku a do pole Lokace přidejte pořadové číslo. Například změňte "z HOME do WORK" na "1 z HOME do WORK", abyste označili, že tato jízda je část cesty tam a zpět.
 2. Odešlete znovu žádost o schůzku na ride@twogo.com.

Pro odstranění úseku trasy z cesty tam a zpět:

 1. Otevřete ve svém kalendáři relevantní žádost o schůzku a z pole Lokace odeberte pořadové číslo. Například změňte "1 z HOME do WORK" na "1 z HOME do WORK", abyste označili, že tato jízda již není část cesty tam a zpět, ale pouze jednotlivá jízda..
 2. Odešlete znovu žádost o schůzku na ride@twogo.com.

Úprava jednotlivé jízdy u opakující se zamýšlené jízdy

 1. Ve svém kalendáři otevřete případ jízdy, kterou chcete změnit.
 2. Upravte data a odešlete ji znovu do ride@twogo.com.

Aktualizace, které TwoGo provede ve vašem kalendáři

POZNÁMKA: Odpověď obdržíte pouze v případě, že máte nastavenu abonenci oznamování od TwoGo.

Jsou-li vaše modifikace platné, TwoGo vám zašle potvrzovací žádost o schůzku s aktualizovanými detaily. Toto potvrzení je bezprostřední, pokud je příslušná zamýšlená jízda v rámci období opakování nastaveného vaším správcem (např. během následujících sedmi dnů). Pokud je vaše zamýšlená jízda později, TwoGo odešle potvrzení na začátku období opakování, v němž se vaše jízda vyskytuje.

PŘÍKLAD 1: Datum je 6. února, vy upravíte zamýšlenou jízdu naplánovanou na 10. února a váš správce nastavil období opakování 7 dnů. Potvrzení od TwoGo obdržíte ihned.

PŘÍKLAD 2: Datum je 6. února, vy upravíte zamýšlenou jízdu naplánovanou na 18. února a váš správce nastavil období opakování 7 dnů. Potvrzení od TwoGo obdržíte 12. února (to je 7 dnů před vaší jízdou).

Úprava celé série opakujících se zamýšlených jízd

POZOR: Jakékoli změny času, které jste provedli u jednotlivého případu jízdy v této sérii, se přepíší změnami času, které provedete pro celou sérii. Změn nesouvisejících s časem se to netýká.

 1. Ve vašem kalendáři otevřete originální žádost o schůzku.
 2. Upravte data a odešlete ji znovu do ride@twogo.com.

Aktualizace, které TwoGo provede ve vašem kalendáři

POZNÁMKA: Odpověď obdržíte pouze v případě, že máte nastavenu abonenci oznamování od TwoGo.

Odpověď obdržená z TwoGo závisí na tom, jaké modifikace jste požadovali. Jsou-li vaše změny platné a:

 • Vztahující se k času: TwoGo aktualizuje případy jízdy v rámci období opakování. Obdržíte tedy nové potvrzovací žádosti o schůzku s novými detaily času pro každý případ jízdy.
 • Nevztahující se k času: TwoGo začlení vámi provedené revize a ihned vám odešle aktualizované žádosti o schůzku pro existující případy jízd.

POZNÁMKA: V obou případech pokrývá potvrzení, které vám TwoGo odešle, jízdy vyskytující se v období opakování nastaveném vaším správcem (např. během následujících 7 dnů). Potvrzení pro pozdější případy jízd obdržíte průběžně pro každé další období opakování. Viz tento příklad.

Zrušení vašich zamýšlených jízd

Zrušení jednotlivé zamýšlené jízdy nebo cesty tam a zpět

 • Ve vašem kalendáři odstraňte žádost o schůzku, kterou jste původně odeslali.

Pokud žádost o schůzku odkazuje na nalezenou jízdu, TwoGo informuje všechny účastníky o zrušení.

Zrušení opakujících se zamýšlených jízd

Pro zrušení jednotlivého případu jízdy:

 • Ve vašem kalendáři odstraňte žádost o schůzku týkající se příslušného případu zamýšlené jízdy. TwoGo vám zašle zrušení žádosti o schůzku pro specifický případ jízdy, pokud již byl potvrzen.

Pro zrušení celé série opakujících se zamýšlených jízd:

 • Ve vašem kalendáři odstraňte žádost o schůzku, kterou jste původně odeslali. TwoGo vám zašle zrušení žádostí o schůzku pro všechny existující případy jízd, které již byly potvrzeny.