Contents


Rychlý návod - správa vašeho účtu a preferencí

K nastavením vašeho účtu a k preferencím jízdy můžete přistupovat z Nastavení nebo pod vašim jménem v horní části obrazovky.

Nastavení účtu

Můžete:

 • Modifikovat vaše registrační informace (s výjimkou vaší e-mailové adresy a organizace, kde lze použít)
 • Provést upload nebo změnu vašeho profilového obrázku
 • Změnit jazyk a formát zobrazení používaný ve vašich zamýšlených jízdách
 • Nastavit preference oznamování ve TwoGo
 • Spravovat zařízení a aplikace připojené k vašemu účtu TwoGo

Preference

Můžete nastavit preference vztahující se k vašim zamýšleným jízdám:

 • Preference dojíždění Zda chcete být vyhledáni jako cestující nebo jako řidič a jak dlouhý čas zajížďky jste ochotni akceptovat jako řidič
 • S kým nechcete cestovat

Preference, které nastavíte, se použijí jako základ pro každou další zamýšlenou jízdu, kterou vytvoříte. Vaše preference však můžete kdykoli přepsat pro danou zamýšlenou jízdu nastavením preferencí řidiče, když vytváříte zamýšlenou jízdu.

Standardní preference

Neuděláte-li explicitní změny, vaše standardní preference budou nastaveny takto:

 • Jet pouze jako cestující
 • Žádné vozidlo
 • Žádné blokované osoby

Úlohy

Úprava vašich osobních informací

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Profil.
 2. Pro úpravu vašeho jména nebo příjmení zapište vaše nové detaily
 3. Klikněte na Uložit.

Vaše upravené jméno se zobrazí v horní části obrazovky.

Upload nebo změna vašeho profilového obrázku

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Profil.
 2. Z vašeho lokálního souborového systému zvolte obrázek PNG enbo JPEG, který chcete použít pro váš profil, a přetáhněte ho do oblasti kontejneru na kartě Upload vašeho profilového obrázky.
 3. Klikněte na Uložit.

Váš nový obrázek se zobrazí v horní části obrazovky vedle vašeho jména a objeví se také v zamýšlených jízdách, které vytvoříte.

Změna vašeho hesla

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Účet.
 2. Klikněte na Změnit heslo.
 3. Zadejte vaše aktuální heslo, potom vyberte a potvrďte vaše nové heslo.
 4. Klikněte na Uložit. TwoGo vám zašle potvrzení změny hesla v e-mailu.

POZNÁMKA: Pokud jste zapomněli heslo, odhlaste se a pak klikněte na odkaz Zapomenuté heslo? na přihlašovací stránce, abyste si vygenerovali nové heslo.

Změna vašeho uloženého telefonního čísla

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Oznámení.
 2. V poli Mobilní telefon zadejte vaše nové telefonní číslo, potom klikněte na Uložit.
 3. Klikněte na Ověřit. POZNÁMKA: I když sdílíte toto telefonní číslo s jiným uživatelem TwoGo, který již číslo ve svém účtu ověřil, musíte je ověřit samostatně pro váš účet.
 4. V dialogovém okně Ověřit vaše telefonní číslo klikněte na Odeslat ověřovací PIN. TwoGo odešle ověřovací PIN pro nové telefonní číslo.
 5. Zadejte ověřovací PIN, potom klikněte na Uložit. TwoGo aktualizuje váš účet a označí vaše telefonní číslo jako ověřené.

Nastavení preferencí oznamování ve TwoGo

Abonování a zrušení abonování e-mailových oznámení

Když se registrujete do TwoGo, jste automaticky registrováni k abonenci následujících e-mailových oznámení:

 • Aktualizace kalendáře pro potvrzení zamýšlené jízdy a změn, které jste v ní provedli
 • Sdílené návrhy jízd pro následující pracovní den
 • Blízké shody pro nenalezené jízdy
 • Potvrzené jízdy jako aktualizace kalendáře

Chcete-li vaše nastavení abonence změnit:

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Oznámení.
 2. Zrušte výběr možnosti pro druh e-mailu, který už nechcete dostávat.
 3. Pro e-mail s potvrzením jízdy zvolte SMS, abyste namísto něj dostávali textové zprávy.
 4. Klikněte na Uložit.

Zapnutí a vypnutí oznamování TwoGo pomocí SMS

POZNÁMKA: TwoGo nezpoplatňuje vaše přijímání oznámení pomocí SMS, ale mohou být použity standardní sazby vašeho mobilního operátora za přijímání textových zpráv. Více informací získáte od vašeho poskytovatele služeb.

Chcete-li dostávat informace o jízdách v SMS:

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Oznámení.
 2. Ujistěte se, že jste zadali ověřené telefonní číslo, které je schopné přijímat SMS. Pokud ne, dbejte nejprve instrukcí v části Změna vašeho uloženého telefonního čísla.
 3. V části Odeslat oznámení o potvrzené jízdě prostřednictvím zvolte možnost SMS.
 4. Klikněte na Uložit.

Pro zastavení oznamování od TwoGo pomocí SMS:

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Oznámení.
 2. V části Odeslat oznámení o potvrzené jízdě prostřednictvím zvolte možnost Kalendář - e-mail.
 3. Klikněte na Uložit.

Správa zařízení a aplikací připojených k vašemu účtu TwoGo

Zobrazení zařízení a aplikací připojených k vašemu účtu TwoGo

Klikněte na vaše jméno a zvolte Účet. V částech Oprávnění klienti a Oprávněné aplikace můžete zobrazit, kterým zařízením a aplikacím jste poskytli přístup k vašemu účtu TwoGo.

Blokování přístupu k účtu ze zařízení

Pokud ztratíte nebo změníte zařízení připojené k vašemu účtu, měli byste blokovat přístup tohoto zařízení k vašemu účtu:

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Účet.
 2. V části Oprávnění klienti pod Klient mobilní aplikace TwoGo zvolte Odpojit. Tím se odpojí váš účet od všech mobilních zařízení. Pro opětovné připojení ze zařízení musíte na relevantním zařízení otevřít aplikaci TwoGo a znovu přihlásit.

Nastavení jazyka a formátu zobrazení

Můžete nastavovat jazyk plus formáty data, času a vzdálenosti, se kterým budete vytvářet, zobrazovat a modifikovat zamýšlené jízdy.

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Nastavení státu.
 2. Pro změnu těchto nastavení vyberte volbu zobrazení, kterou preferujete, potom klikněte na Uložit.

Odstranění vašeho účtu

POZNÁMKA: Když odstraníte účet, TwoGo zruší všechny vaše budoucí zamýšlené jízdy a také vymaže všechna vaše specifická data z minulých zamýšlených jízd.

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Účet.
 2. Klikněte na Odstranit účet, potom potvrďte.

Nastavení preferencí dojíždění

Pro indikaci, zda chcete být vybráni jako řidič nebo jako cestující:

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Preference jízdy.
 2. V části Jet jako zvolte roli, kterou chcete.
  • Pokud chcete mít volbu být řidičem, TwoGo vás vyzve k přidání dat vašeho vozu a potom pro vás vybere roli Buď řidič nebo cestující.
  • Pokud jako řidič nikdy nechcete být vybráni jako cestující, vyberte roli Řidič.
 3. Pokud jste vybrali roli Řidič nebo Řidič nebo cestující, nastavte možnosti tak, aby byla vaše jízda co možná nejvýhodnější:
  • Maximální zajížďka: Abyste zabránili dlouhým zajížďkám pro vyzvednutí nebo vysazení cestujících, můžete nastavit, kolik minut zajížďky z vaší trasy můžete tolerovat. Minimální přípustná je 3 minuty, maximální je 99 minut a standardní je 8 minut.
  • Preference vyhledání shody: V části Preferuji vyberte možnost, která vystihuje vámi preferovaný kompromis mezi nejširší sadou možných shod a omezením počtu, délky a umístění zastávek, které jste připraveni pro cestující na vaší trase udělat.
 4. Klikněte na Uložit.

Nastavení a modifikace detailů vozidla

Pro přidání detailů vašeho vozidla:

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Automobily.
 2. Klikněte na user.quickguide.plus.png, pak zadejte detaily modelu, počet volných míst pro cestující ve sdílených jízdách a registrační značku.
 3. (volitelně) Proveďte upload obrázku vašeho vozidla, abyste vašim cestujícím usnadnili rozeznání vašeho vozu.
 4. Klikněte na Uložit. TwoGo přidá informace o vašem vozu do vašeho profilu.
 5. (volitelně) Rolujte k Preference jízdy pro nastavení následujících preferencí pouze pro řidiče a potom klikněte na Uložit:
  • Maximální zajížďka: Zajížďky vypočítané v TwoGo jsou vyjádřeny raději v minutách než jako vzdálenost. To je pro odhad zajížďky přesnější. Minimální přípustná je 3 minuty, maximální je 99 minut a standardní je 8 minut.
  • Vyzvednutí a vysazení cestujících: Aby se zabránilo příliš mnoha zastávkám na vysazení uprostřed vaší jízdy, můžete označit, že chcete být vyhledáni pouze s cestujícími, kteří s vámi budou sdílet alespoň zadanou část (např. 75 %) času jízdy. Vyberte volbu, která nejlépe vyjadřuje, jak velkou část cesty chcete, aby s vámi potenciální cestující sdíleli.

Pro úpravu detailů vašeho vozidla:

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Automobily.
 2. Vyberte vůz, který chcete změnit, upravte informace a potom klikněte na Uložit.

Pro odstranění detailů vašeho vozidla:

POZNÁMKY:

 • Když odstraníte detaily vozu a nemáte ve svém profilu žádné jiné vozy, TwoGo automaticky omezí vaše volby dojíždění na Pouze cestující a snaží se najít shodu jako cestující pro zamýšlené jíždy, které jste naplánovali jako potenciální řidič.
 • Máte-li ve vašem profilu více vozů a odstraníte některý s připojenými jízdami, TwoGo znovu přiřadí tyto zamýšlené jízdy k některému z vašich ostatních vozů. Není-li v nově přiřazeném vozu dostatek volných sedadel, TwoGo spustí vyhledávání znovu , odebere relev antní cestující a informuje je o změně.
 • Máte-li ve vašem profilu více vozů a odstraníte váš standardní automobil, TwoGo automaticky učiní z následujícího vozu v seznamu standardní.
 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Automobily.
 2. Vyberte vůz, který chcete odebrat z profilu, a potom klikněte na Odstranit.

Omezení s kým můžete být vyhledáni

S kým můžete být vyhledáni můžete omezit podle pohlaví, jednotlivě.a podle organizace (kde lze použít).

Sdílet jízdy pouze s jinými ženami:

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte kartu Profil.
 2. Ujistěte se, že jste zadali vaše pohlaví jako Žena
 3. Na kartě Preference jízdy vyberte volbu Sdílet jízdy pouze s ženami
 4. Klikněte na Uložit.

Abyste zabránili cestování s určitou osobou, zařaďte ho nebo ji do vašeho seznamu blokovaných osob: POZNÁMKA: Pokud jste cestující v rámci kyvadlové dopravy nebo vozidla s více než šesti osobami, TwoGFo preference vašich blokovaných osob nezohlední.

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Blokované osoby.
 2. Na kartě Blokované osoby klikněte na Přidat.
 3. Zadejte jméno osoby, potom klikněte na Uložit.

Pro odstranění osoby z vašeho seznamu blokovaných osob:

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Blokované osoby.
 2. Na kartě Blokované osoby klikněte na X vedle jména osoby, kterou chcete odebrat.

Pro sdílení jízd pouze s lidmi z vaší organizace: POZNÁMKA:

 • Tato volba je dostupná pouze tehdy, když jste se registrovali do TwoGo prostřednictvím vaší organizace a ta vybrala zahrnutí všech členů TwoGo.
 • Když jízdu označíte jako služební cestu, TwoGo automaticky omezí vyhledávání shody na kolegy nebo na určitou skupinu v rámci vaší organizace (pokud to lze použít).
 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Preference jízdy.
 2. Vyberte volbu omezující vyhledání na vaši organizace a potom klikněte na Uložit.

Přepsání preferencí

Pokud chcete přepsat některé vaše preference dojíždění pro určitou jízdu, upravte je na záložce Preference řidiče při zakládání zamýšlené jízdy.