Contents


Kdy jsem nalezen?

TwoGo vás najde ihned, pokud již v systému existuje odpovídající zamýšlená jízda. Jinak jakmile jiný uživatel odešle vhodnou zamýšlenou jízdu, TwoGo vás vyhledá a odešle vám oznámení. Nejpozději vás TwoGo vyhledá 5 minut před vašim požadovaným časem jízdy. Můžete také kdykoli konzultovat status vaší zamýšlené jízdy:

 1. Web: Z řídicího panelu.
 2. Mobil: Na obrazovce Moje jízdy.
 3. Kalendář: TwoGo odešle žádost o schůzku s podrobnostmi o nalezené jízdě.
 4. SMS: Pokud zadáte číslo vašeho mobilního telefonu a volbu oznamování od TwoGo pomocí SMS, TwoGo vám odešle detaily v textové zprávě.

Jak potvrdím navrhovanou jízdu?

Když vám TwoGo oznámí nalezenou jízdu, jízda je již nastavena. Nemusíte tedy nic potvrzovat. Pokud však nemůžete jízdu akceptovat, vaši zamýšlenou jízdu změňte nebo zrušte.

Jak odmítnu nevyhovující sdílenou jízdu?

TwoGo pro vás vždy hledá zamýšlené jízdy, které vyhovují vámi nastaveným preferencím. Pokud vám však jako řidiči určitá sdílená jízda nevyhovuje, můžete aktualizovat vaše preference pro tuto určitou zamýšlenou jízdu a odeslat ji znovu. Alternativně aktualizujte vaše standardní preference, odstraňte vaši zamýšlenou jízdu a potom vytvořte novou tak, aby služba TwoGo mohla hledat shodu podle vašich aktualizovaných preferencí.

Jak obdržím připomenutí nadcházejících sdílených jízd?

 1. Web: Na řídicím panelu, TwoGo sám aktualizuje detaily nadcházející jízdy na kartě jízdy.
 2. Mobil: TwoGo zobrazí oznámení vedle ikony aplikace TwoGo (iOS) nebo v centru oznámení (Android). Navíc TwoGo odešle zprávu do vaší došlé pošty TwoGo.
 3. Kalendář: Můžete použít standardní funkci připomenutí z kalendáře. TwoGo odešle všechny pozvánky na dohodnuté sdílené jízdy se standardním 15minutovým nastavením připomenutí. Toto nastavení však můžete v kalendáři kdykoli změnit dvojitým kliknutím na příslušnou schůzku a provedením požadované změny.

Jak se dozvím o změnách nalezené jízdy?

 1. Kalendář: Aktualizace žádosti o schůzku vás informují o všech změnách.
 2. Oznámení pomocí SMS: Navíc pokud zadáte volbu oznamování od TwoGo pomocí SMS TwoGo vám odešle detaily v textové zprávě.
 3. Mobil: Můžete zvolit Nastavení > Aplikace pro nastavení nabízených oznámení.

Pro hladký průběh tohoto procesu je však klíčové, aby každý uživatel vždy co nejdříve oznámil TwoGo jakékoli změny jeho plánů tím, že upraví jeho zamýšlenou jízdu:

 1. Web: Z řídicího panelu, vyberte zamýšlenou jízdu, potom klikněte na ikonu úprav. Upravte relevantní detaily, potom klikněte na Aktualizovat.
 2. Mobil: Na obrazovce Moje jízdy zvolte relevantní jízdu, klepněte na ikonu úprav a proveďte požadované úpravy.
 3. Kalendář: Aktualizujte v kalendáři žádost o schůzku a aktualizaci odešlete do TwoGo.

Jak informuji ostatní, že mám zpoždění?

V případě velkých zpoždění nebo zpoždění, kde máte velký časový předstih, modifikujte zamýšlenou jízdu. TwoGo pak bude ostatní informovat za vás:

 1. Web: Z řídicího panelu, vyberte zamýšlenou jízdu, potom klikněte na ikonu úprav. Upravte relevantní detaily, potom klikněte na Aktualizovat.
 2. Mobil: Každá nalezená jízda vypsaná na obrazovce Moje jízdy obsahuje kontaktní informace pro každého účastníka této jízdy. Můžete odeslat předdefinovanou zprávu SMS (například Budu mít 5 minut zpoždění) nebo nějakou vaši vlastní zprávu.
 3. Kalendář: Změňte v kalendáři vaši žádost o schůzku a aktualizaci odešlete do TwoGo.

V případě malých změn nebo změn na poslední chvíli zavolejte a informujte řidiče/cestující sami nebo zavolejte helpdesk TwoGo.

Jak změním nebo odstraním nalezenou jízdu a co se stane s mými cestujícími?

Musíte-li změnit nebo zrušit sdílenou jízdu TwoGo, učiňte tak co možná nejdříve, abyste minimalizovali potíže pro účastníky vaší jízdy . Pokud k tomu dojde s velmi malým časovým předstihem a sdílená jízda už byla s ostatními účastníky dohodnuta, informujte řidiče/cestující také přímo telefonem s použitím jejich kontaktních údajů zadaných v potvrzených detailech pro vaši sdílenou jízdu.

 1. Web a mobil: Z řídicího panelu (nebo z obrazovky Moje jízdy v mobilní aplikaci), zvolte relevantní jízdu a klikněte na ikonu úprav nebo odstranění.
 2. Kalendář: Pro změnu detailů sdílené jízdy aktualizujte žádost o schůzku ve vašem kalendáři a odešlete aktualizaci do TwoGo. Pro odstranění sdílené jízdy odstraňte žádost o schůzku a storno odešlete do TwoGo.

Pokud provedete změnu nebo zrušení ráno, cestující může být stále ještě schopen sjednat si alternativní dopravu. Když k tomu dojde večer, zkuste (pokud je to možné) vaši sdílenou jízdu raději posunout na pozdější dobu, než ji zcela zrušit. Vaši cestující možná budou ještě ochotni cestovat později.

Jak kontaktuji cestujícího nebo řidiče před sdílenou jízdou nebo po sdílené jízdě?

Kontaktní údaje pro každou sdílenou jízdu jsou uloženy kartě relevantní jízdy (web a mobil) a ve vašem záznamu v kalendáři. Tyto detaily tam zůstávají i po skončení sdílené jízdy. Potřebujete-li pomoc, zavolejte helpdesk TwoGo.

Proč není moje cílová lokace nebo lokace pro vysazení na adrese, kterou jsem původně požadoval?

Normálně budete vyzvednuti a vysazeni přesně na označených adresách. V praxi však může být často překonání krátkých vzdáleností pěšky rychlejší než autem.v následujících případech:

 1. Je-li vaše adresa odjezdu v okruhu 300 metrů od adresy odjezdu řidiče, budete v potvrzení sdílené jízdy od TwoGo požádáni, abyste na adresu odjezdu řidiče dorazili po vlastní ose. Totéž se použije pro vaši cílovou adresu a cílovou adresu řidiče.
 2. Je-li vaše adresa odjezdu v okruhu 300 metrů od adresy odjezdu jiného cestujícího, budete požádáni, abyste se setkali na jiné adrese odjezdu. V tomto případě vybere TwoGo místo setkání pro oba cestující, aby řidič nemusel zastavovat dvakrát těsně po sobě.

Vaše potvrzení sdílené jízdy TwoGo vždy zahrnuje vaši skutečnou výchozí a cílovou adresu, takže vždy předem víte, co můžete očekávat. Je-li pro vás chůze nepřijatelná, upozorněte na to řidiče ještě před jízdou.

Jak spočítám můj poměrný podíl na nákladech jízdy?

POZNÁMKA: Lze použít jen tehdy, když jízda není služební cesta a v TwoGo je aktivována funkce zúčtování buď ve vašem účtu nebo v účtu řidiče, s nímž jste vyhledáni. Když vás TwoGo informuje o nalezené jízdě, zahrnuje to také odhad vašeho poměrného podílu na nákladech jízdy. Tento odhad uvidíte na obrazovce detailů jízdy a také v žádostech o setkání pro potvrzení jízdy, které TwoGo odešle.

Reálná hodnota bere v úvahu průměrné vozy a vzdálenosti i průměrné ceny pohonných hmot. Tato hodnota by měla pokrýt a rovnoměrně rozdělit provozní náklady na váš vůz. POZNÁMKA: Služba TwoGo není zamýšlena pro výdělečnou činnost řidičů ze sdílení jízd, náklady na kilometr jsou konfigurovány relativně nízké a tedy celkové náklady za všechny cestující nikdy nebudou vyšší, než by byly skutečné náklady samotného řidiče.

Odhad je specifický pro každý stát, ale obecně je vzorec založen na:

 1. Pevných nákladech na kilometr
 2. Počtu cestujících při vaší jízdě (více cestujících znamená nižší platba pro každého)
 3. Minimální částce za jizdu

Mějte na zřeteli, že tento odhad je pouze hrubou indikací reálné hodnoty jízdy. Záleží na každém cestujícím, zda chce přispět zobrazenou částkou, navrhnout jinou částku nebo neplatit vůbec nic.