Contents


Jak se zaregistruji do TwoGo?

Zaregistrujte se do TwoGo na www.twogo.com. Klikněte na Registrovat zdarma, zadejte kontaktní informace a pak postupujte podle pokynů v ověřovacím e-mailu, který vám pošle TwoGo.

Kdo se může registrovat?

Kdokoli se může registrovat jako soukromá osoba. Pokud má váš zaměstnavatel licenci na službu TwoGo, můžete si vybrat, jestli se registrujete jako soukromá osoba nebo jako zaměstnanec. Pokud by vaše organizace chtěla více informací o TwoGo, klikněte na Získat TwoGo pro vaši organizaci na www.twogo.com.

Jak požádám o sdílenou jízdu na TwoGo?

Nejprve se musíte zaregistrovat do TwoGo a ověřit vaši e-mailovou adresu. Potom můžete buď vytvořit zamýšlenou jízdu nebo vyhledat existující jízdu a připojit se k ní:

  1. Web: Z Řídicího panelu použijte kartu Vytvořit jízdu a zadejte, kdy a jak často chcete sdílet jízdu, detaily lokace a jakoukoli specifickou trasu, kterou chcete absolvovat při jízdě. Klikněte na Uložit. Zamýšlená jízda je nyní přidána jako nová karta na řídicí panel.
  2. Mobil: Pro nastavení data, času a detailů lokace pro jízdu použijte obrazovku Moje jízdy. Klepněte na Vytvořit.
  3. Kalendář: Vytvořte vaši zamýšlenou jízdu jako žádost o schůzku ve vašem kalendáři a odešlete ji do ride@twogo.com.

Na Rychlý návod - zamýšlené jízdy se dozvíte další informace o vytváření zamýšlené jízdy.

Proč musím zadat svou domovskou adresu?

Když se registrujete do TwoGo, určíte nějakou adresu jako preferovaný bod pro vyzvednutí. Odhalení vaší skutečné domovské adresy můžete zabránit tím, že namísto toho vyberete bezpečné veřejné místo v blízkosti. TwoGo ho automaticky zkonvertuje na lokaci s krátkým názvem HOME. To vám zrychlí a usnadní používání této adresy v zamýšlených jízdách a dostávání návrhů jízd od TwoGo pro možné shody ve vašem sousedství.

Mohu se registrovat bez telefonního čísla?

Můžete se registrovat bez telefonního čísla, avšak když vytvoříte svou první zamýšlenou jízdu, musíte zadat telefonní číslo, aby vás mohli účastníci vaší jízdy kontaktovat a vy abyste také nezmeškali aktualizované informace o vašich jízdách zasílané jako oznámení pomocí SMS.

Proč musím při ověřování zadat své osobní ID?

POZNÁMKA: To se použije pouze pro organizace, které vyžadují ID pro rozeznání svých pracovníků.

V určitých případech povoluje organizace svým pracovníkům registraci k její službě TwoGo pomocí jejich osobní e-mailové adresy spolu se speciálním zvacím tokenem, namísto pomocí firemní e-mailové adresy. Pro volbu soukromého e-mailu mohou některé organizace explicitně vyžadovat ID pro rozpoznání pracovníků při registraci. V takovém případě musíte zadat uznanou referenci pro vaši identifikaci jako osoby příslušející k této organizaci. Pokud jste zaměstnanec, je touto referencí vaše ID zaměstnance.