Contents


Ochrana dat

Jak chrání TwoGo moje soukromí?

Více detailů o ochraně vašeho soukromí naleznete na Prohlášení o ochraně dat.

Jak zabráním tomu, aby jiní lidé viděli moje sdílené jízdy v mém kalendáři?

Kalendářové záznamy TwoGo jsou standardní žádosti o schůzku ve vašem kalendáři. Pomocí standardní funkčnosti kalendáře rozhodněte, kdo k němu bude mít přístup. Odpovědi TwoGo na vaše zamýšlené jízdy budou automaticky nastavené jako soukromé.

Proč jsou informace o některých uživatelích skryty?

Jsou to anonymizované hodnoty. Když se v reportingu vyskytne malá velikost vzorku, musíme z důvodů ochrany dat zajistit anonymitu, i když někdo může o tomto uživateli vědět víc. Když například vidíte statistiku o anonymním uživateli s domovskou adresou ve městě X a vy víte, že jen jeden kolega bydlí v tomto městě, můžete ihned odhalit identitu tohoto anonymního uživatele. Když proto sestava obsahuje data méně než 5 uživatelů, jsou některé hodnoty anonymizované a nahrazené zástupnými znaky, nebo jsou ponechány prázdné.

Přístupová práva mobilních aplikací

Jaká přístupová práva vyžadují mobilní aplikace a proč?

TwoGo požaduje přístup pouze k těm rozhraním, která to striktně vyžadují. Např. ta, která vám umožňují odeslat fotografie, nebo ta, která umožňují aplikacím funkce jako jsou stanovení, zda je dostupné mobilní internetové připojení, neboť aplikace musí komunikovat s našimi servery pro vytvoření zamýšlené jízdy. Směrnice o ochraně soukromí jasně a přesně definují, jak zacházíme s daty uživatele: Data ani nezpracováváme, ani je nepředáváme dále. Pokud bychom nedodržovali tyto směrnice, jednalo by se o porušení smlouvy, což je přesně to, před čím tyto směrnice chrání. Dále, protože státní zaměstnanci také používají TwoGo od společnosti SAP, aplikace byla podrobena přísným testům inspektorů ochrany údajů spolkových zemí Bádensko-Würtembersko a Hesensko a úspěšně těmito testy prošla.

Jaká přístupová práva vyžaduje aplikace Android?

Pokud vlastníte telefon Android s verzí 6 nebo vyšší, můžete přístupová práva pro aplikaci nastavit sami. Když v aplikaci např. chcete odeslat vaši fotografii, můžete nastavit, zda aplikace momentálně povolí přístup fotografií. Když udělíte přístupová práva, můžete je zase později ve správci aplikací odebrat Při instalačním procesu se vás aplikace TwoGo dotazuje na přístupová práva jednotlivě, namísto aby vás nutila standardně s nimi automaticky souhlasit. Upravili jsme verzi TwoGo pro Android podle nových funkcí v Android 6, abychom vám umožnili lepší řízení vašich vlastních dat. V následujícím seznamu jsou vysvětlena přístupová oprávnění a je specifikováno, pro které funkce jsou požadována.

Kamera

 1. Pořizování snímků a videí:

Je zapotřebí načíst vaši fotografii nebo fotografii vašeho vozu a odeslat ji do vašeho profilu nebo do detailů vašeho vozu.

Kontakty

 1. Nalezení účtů na zařízení / čtení vašich kontaktů:

Je zapotřebí načíst pomocí aplikace vaše uživatelská data při registraci, aby se předem vyplnilo co možná nejvíce polí.

Lokace

 1. Přístup přesné lokace (GPS a síť):

Je zapotřebí přistupovat k modulu GPS, pokud máte aktivovanou funkci „Sdílet mou lokaci“.

Telefon

 1. Načtení statusu a identity telefonu / přímé volání telefonních čísel:

Je zapotřebí volat řidiči / cestujícím sdílené jízdy z aplikace TwoGo.

SMS

 1. Příjem textových zpráv (SMS):

Je zapotřebí automatizovat ověření telefonního čísla ve vašem profilu uživatele (PIN se načte ze SMS a zadá přímo do potvrzovacího pole aplikace).

 1. Odesílání textových zpráv (SMS):

Je zapotřebí odeslat textovou zprávu řidiči / cestujícím dané cesty (např. „Budu mít 5 minut zpoždění“, atd.)

Paměť

 1. Načtení obsahu vaší paměti USB:

Používá se pro telefony, které nemohou upravovat obrázky v paměti, ale po uložení je musí dočasně uložit na kartu SD. Tyto obrázky se po zpracování z karty vymažou.

Oznámení

 1. Nabízená oznámení nebo aktualizace dat, když se vaše objekty uživatele v systému TwoGo změní (např. když vedle aplikace používáte také kalendář nebo webové uživatelské rozhraní) nebo když je jízda nalezena, aktualizována nebo zrušena
 2. Volitelná oznámení v následujících situacích:
  • X minut před odjezdem
  • Aktualizace aplikace
  • Kontrola aktualizací zařízení, jež nemají Google Cloud Messaging (jako např. Amazon Kindle)

Jiné možnosti aplikace

 1. Řízení vibrací:

Volitelná výstraha vibracemi při vytvoření, změně nebo výmazu cesty.

 1. Zabránění režimu spánku telefonu:

Deaktivace režimu spánku, když otevřete mapu pro sledování pozice řidiče / cestujících.

 1. Příjem dat z Internetu:

Je zapotřebí, aby aplikace TwoGo načítala nebo zapisovala data z www.twogo.com.

 1. Zobrazení síťových připojení:

Je zapotřebí pro stanovení, zda má telefon nebo tablet internetové připojení. Tedy zda mohou být prováděny akce vyžadující komunikaci se serverem.

 1. Zobrazení připojení Wi-Fi:

Je zapotřebí pro stanovení, zda má telefon nebo tablet připojení Wi-Fi. Tedy zda mohou být prováděny akce vyžadující komunikaci se serverem.

 1. Změna stavu sítě / změna stavu Wi-Fi:

Používá se pouze pro automatické testy.

 1. Čtení protokolů:

Je vyžadováno knihovnou SAP Performance Library, která musí být implementována jako součást standardu produktu Performance. To znamená, že aplikace TwoGo nepoužívá tento přístup v reálném režimu.

Jaká přístupová práva vyžaduje aplikace iOS?

Pokud máte iPhone nebo iPad, jsou tato přístupová práva volitelná a mohou být spravována kdykoli v nastaveních vašeho mobilního zařízení.

Kontakty Jsou zapotřebí k uložení dat řidiče v adresáři iOS. Aplikace iOS nikdy nečte data z adresáře. Existují dvě situace, kdy aplikace přistupuje k adresáři:

 1. Když chcete po sdílené jízdě explicitně použít, uložit nebo archivovat kontaktní data řidiče / cestujících v adresáři. Před tímto přístupem se však zobrazí doplňkový požadavek, který se dotazuje, zda chcete povolit aplikaci TwoGo přístup do adresáře.
 2. Když vybíráte adresu, můžete vyvolat adresář explicitně a vybrat adresu kontaktu z něj. Před touto akcí se objeví rovněž dotaz, zda chcete aplikaci TwoGo povolit tento přístup.

Fotografie Požadovány pro odeslání obrázku z fotogalerie iOS do vašeho profilu nebo do detailů vozu.

Kamera Požadována pro načtení vaší fotografie nebo fotografie vašeho vozu a odeslání do vašeho profilu nebo do detailů vozu.

Služby stanovení polohy Jsou zapotřebí, pokud chcete sdílet vaši aktuální lokaci ještě před naplánovanou schůzkou s vaším řidičem / cestujícím pomocí GPS. Jsou rovněž zapotřebí, pokud chcete při vytváření jízdy nebo oblíbené lokace vybrat Aktuální lokace.

Oznámení Jsou zapotřebí, pokud chcete přijímat nabízená oznámení jako červený symbol na ikoně aplikace.