Contents


Jak najdu popis a lokaci a proč je to důležité?

Krátké názvy lokací TwoGo se používají jako aliasy pro úplné adresy a byly navrženy pro vaše pohodlí a zajištění toho, že se do kalendářové aplikace zadají adresy správně.

Prostor pole Lokace v žádosti o schůzku je omezený a opakované zadávání celé adresy je časově náročné a náchylné k chybám. Z tohoto důvodu musíte ve svém profilu pro nejčastěji používané adresy nastavit oblíbené lokace. V žádosti o schůzku pak jen potřebujete jako výchozí a cílové body uvést krátké názvy relevantních lokací. TwoGo pak z krátkých názvů odvodí adresy a najde pro takto vypočítanou trasu řidiče/cestující.

Poznámka: Skutečný krátký název (například "HOME") se druhé osobě při nalezení shody v jízdě nezobrazí. Zobrazí se pouze adresy spojené s krátkým názvem.

Vytvořit oblíbenou lokaci

  1. Web: Zvolte Uložené lokace, potom na kartě Vytvořit oblíbenou lokaci zadejte pro tuto lokaci obec, PSČ, název ulice a číslo. Zvolte celou adresu z návrhů, které TwoGo zobrazí. Do pole Krátký název zadejte výstižné označení lokace. V poli Místo setkání zadejte krátkou pomocnou poznámku, abyste přesně specifikovali místo, kde se na této lokaci setkáte s vašimi partnery pro jízdu, potom klikněte na Vytvořit. Nová lokace je nyní ve vaší sadě uložených lokací dostupná jako nová karta se zadaným krátkým názvem.
  2. Mobil: Zvolte Lokace a klepněte na [+], zadejte detaily adresy, jak je popsáno výše, potom klepněte na Vytvořit.

Jak vytvořím lokaci, kterou systém nerozezná?

Protože existují adresy, které navigační systém používaný v TwoGo nerozezná, můžete ve webové aplikaci indikovat přesnou adresu sami tak, že ji označíte v mapě.

Na kartě Vytvořit oblíbenou lokaci zadejte v poli Adresa co nejvíce podrobností, potom stiskněte Enter pro používání adresy tak, jak jste ji zapsali.
TwoGo připne na mapu připínáček, aby očividně indikoval adresu, kterou jste zadali. Přetáhněte připínáček na pozici, kterou považujete za správnou. TwoGo nastaví připínáček na nejbližší ulici rozeznanou navigací od vámi zadané a aktualizuje pole Adresa.
Pro opravu nebo rozšíření adresy pro novou pozici připínáčku přejděte myší přes připínáček a stiskněte Ano na popisku Jsou naše mapová data chybná?. TwoGo automaticky obnoví adresu, kterou jste původně zapsali do pole Adresa.

TwoGo uloží přesnou adresu spolu se skutečnými souřadnicemi značky tak, jak jste ji v mapě zadali. Toto jsou detaily, které uvidí ostatní uživatelé v jejich žádostech o schůzku, pokud jsou vyhledáni pro jízdu obsahující tuto lokaci.

Proč nemůže TwoGo najít moje město/ulici?

Aby vás váš řidič našel nebo abyste vy našli své cestující, je požadována celá adresa s číslem domu. Pokud vaše adresa není stále nalezena ani s číslem domu, kontaktujte info@twogo.com, abychom ji mohli předat našemu poskytovateli map.

Jak vytvořím zamýšlenou jízdu bez použití krátkého názvu lokace?

Když nepoužijete krátké názvy lokací, musíte zadat celou adresu. Na kartě Nová jízda (web) nebo na obrazovce Nová jízda (mobil), nastavte čas a detaily lokace pro zamýšlenou jízdu. Zadejte obec, PSČ, název ulice a číslo pro výchozí a cílovou lokaci a potom vyberte celou adresu ze seznamu návrhů, které TwoGo zobrazí. Klikněte (nebo klepněte) na Vytvořit.

TwoGo přidá vaši novou zamýšlenou jízdu jako novou kartu na řídicí panel (web) nebo jako nový záznam do vašeho seznamu Moje jízdy (mobil).

Proč pohled na mapu zobrazuje Berlín jako počáteční bod?

Náš poskytovatel map inicializuje mapu v Berlíně. Proto než zadáte adresu, iniciální zobrazený pohled je Berlín.