Contents


Vytváření jízd a nalezení shod

Jak požádám o sdílenou jízdu?

Nejprve se musíte zaregistrovat do TwoGo a ověřit vaši e-mailovou adresu. Potom můžete buď vytvořit zamýšlenou jízdu nebo vyhledat existující jízdu a připojit se k ní:

 1. Web: Z Řídicího panelu použijte kartu Vytvořit jízdu a zadejte, kdy a jak často chcete sdílet jízdu, detaily lokace a jakoukoli specifickou trasu, kterou chcete absolvovat při jízdě. Klikněte na Uložit. Zamýšlená jízda je nyní přidána jako nová karta na řídicí panel.
 2. Mobil: Na obrazovce Moje jízdy zvolte Rozšířený režim, potom nastavte detaily času a lokace pro jízdu. Klepněte na ikonu uložení. Zamýšlená jízda je nyní vypsána na obrazovce Moje jízdy.
 3. Kalendář: Vytvořte vaši zamýšlenou jízdu jako žádost o schůzku ve vašem kalendáři a odešlete ji do ride@twogo.com.

Na Rychlý návod - zamýšlené jízdy se dozvíte další informace o vytváření zamýšlené jízdy.

Jak načasuji zamýšlené jízdy? Jak brzy a jak pozdě je mohu odeslat?

Ohledně toho neexistují limity. Doporučuje se odeslat vaše zamýšlené jízdy několik dní předem, aby se pro vás zvýšila šance na nalezení sdílené jízdy. Přesto TwoGo může sjednat i okamžitou sdílenou jízdu bez přípravného času, pokud se najdou vhodní řidiči/cestující.

Jak vyhledám existující jízdu a připojím se k ní?

Z řídicího panelu klikněte na Hledat, zadejte detaily lokace, čas, a zda se chcete účastnit jako řidič, cestující nebo řidič či cestující. Klikněte na Hledat. Pokud dostupná jízda existuje, klikněte na relevantní volbu Připojit vedle jízdy, k níž se chcete připojit. TwoGo vás automaticky přiřadí.

Pokud zatím neexistuje dostupná shodující se jízda, můžete uložit vaše hledání jako zamýšlenou jízdu. Klikněte na relevantní požadovanou volbu Vytvořit jízdu jako. TwoGo zobrazí vaši zamýšlenou jízdu a umožní vám provést jakékoli požadované změny. Klikněte na Uložit.

Jaký je rozdíl mezi konvenční jízdou a služební cestou?

Je-li jízda proplacena vaším zaměstnavatelem, jedná se o služební cestu. Jako takovou ji můžete označit zaškrtávacím polem Služební cesta, když vytváříte nebo upravujete zamýšlenou jízdu. V TwoGo má služební cesta tyto odlišnosti:

 • Automaticky se omezí vyhledávání vaší shody na kolegy nebo na určitou skupinu v rámci vaší organizace.
 • Není poměrný podíl příspěvků pro řidiče a cestující (protože náklady na tuto jízdu hradí váš zaměstnavatel).
 • Na řídicím panelu je karta jízdy rozlišena pomocí user.quickguide.business-travel-label.png.

Potřebuji použít dočasný vůz, kde ho mám registrovat?

Dočasný vůz můžete specifikovat přímo v jízdě, v níž ho chcete použít. Když vytvoříte nebo upravíte zamýšlenou jízdu, zvolte Zobrazit nastavení řidiče, potom z výklopného seznamu Vozidlo vyberte Dočasné vozidlo (pronajatý, firemní vůz nebo vůz z vozového parku) a klikněte na Uložit.

Kdy jsem nalezen?

TwoGo vás najde ihned, pokud již v systému existuje odpovídající zamýšlená jízda. Jinak jakmile jiný uživatel odešle vhodnou zamýšlenou jízdu, TwoGo vás vyhledá a odešle vám oznámení. Nejpozději vás TwoGo vyhledá 5 minut před vašim požadovaným časem jízdy. Můžete také kdykoli konzultovat status vaší zamýšlené jízdy:

 1. Web: Z řídicího panelu.
 2. Mobil: Na obrazovce Moje jízdy.
 3. Kalendář: TwoGo odešle žádost o schůzku s podrobnostmi o nalezené jízdě.
 4. SMS: Pokud zadáte číslo vašeho mobilního telefonu a volbu oznamování od TwoGo pomocí SMS, TwoGo vám odešle detaily v textové zprávě.

Co mohu udělat, když moje jízda není nalezena?

Pokud nemůže TwoGo najít přesnou shodu pro vaši zamýšlenou jízdu, můžete zkontrolovat, zda existují blízké alternativní jízdy, a akceptovat návrh, který vám vyhovuje. Tyto alternativy představují menší modifikace vašich původních nastavení jízdy. Pokud TwoGo najde blízké alternativy, navrhne vám seznam, abyste si z něj vybrali. Návrhy jsou seřazeny podle podobnosti s vaší původní zamýšlenou jízdou. Tento seznam můžete zobrazit ve webové aplikaci, v mobilních aplikacích nebo skrze oznámení e-mailem (pokud jste nezrušili odběr této služby):

 1. Web a mobil: Z řídicího panelu (Web) nebo z obrazovky Moje jízdy (mobil), vyberte zamýšlenou jízdu bez nalezené shody.
 2. E-mail: TwoGo vás informuje pomocí odkazu v e-mailu Blízké shody pro vaši jízdu. Klikněte na Zobrazit blízké shody.

Vyberte návrh, který preferujete, a potom klikněte na Použít změnu. TwoGo aktualizuje vaši kartu zamýšlené jízdy pomocí nových detailů vaší sdílené jízdy.

TwoGo navíc, tam kde je to možné, vám jako alternativu nabídne veřejnou a podnikovou dopravu.

Pokud neexistují alternativy, musíte manuálně změnit vaši zamýšlenou jízdu sami a provést větší úpravy např. vašich časů, preferencí, upravených tras, apod..

Jak se připojím k jízdě, kterou vidím v časové tabulce jízd?

Pouze klikněte na kteroukoli jízdu, abyste otevřeli TwoGo a vytvořili zamýšlenou jízdu. TwoGo se pokusí vyhledat vás pro nejrelevantnější dostupnou jízdu, ale v závislosti na dostupnosti a vašich specifických kritériích to nemusí být jízda, na kterou jste klikli v časové tabulce.

Cesty tam a zpět a opakující se jízdy

Jak požádám o cestu tam a zpět?

 1. Web: Na kartě Nová jízda zadejte čas a lokace pro výchozí úsek, zvolte zaškrtávací pole Jako cesta tam a zpět zadejte detaily návratového úseku, potom klikněte na Uložit.
 2. Mobil: Na obrazovce Moje jízdy zvolte Rozšířený režim, potom nastavte detaily času a lokace pro výchozí úsek jízdy. Potom zvolte Jako cesta tam a zpět (Android) nebo Zpáteční cesta (iOS), dokončete detaily návratového úseku a klepněte na ikonu uložení (Android) nebo na Vytvořit (iOS).
 3. Kalendář: Aby služba TwoGo identifikovala cestu tam a zpět, žádosti o schůzku musí mít v poli Lokace vždy pořadové číslo.

Dále je uveden příklad detailů nutných pro typické dojíždění ráno do lokace označené krátkým názvem "Work" a večer zpět do lokace označené krátkým názvem "Home": (Záznamy v poli Lokace jsou vždy anglicky)

1: Z Home do Work jako cestující
2: Z Work do Home jako cestující

Jak nastavím opakující se zamýšlené jízdy?

POZNÁMKA: Pro širší volby opakování (například každého třetího v měsíci) vám doporučujeme nastavit vaše zamýšlené jízdy pomocí vašeho kalendáře.

 1. Web: Pro pravidelné týdenní jízdy na kartě Nová jízda klikněte na Týdně a potom zvolte dny, v nichž chcete, aby se tato jízda každý týden opakovala, a data, kdy chcete opakování zahájit a ukončit. Přehled vašich sérií opakovaných jízd můžete také zobrazit na kartě Opakování, poslední kartě na řídicím panelu. Navíc se na řídicím panelu zobrazí samostatná karta pro každou opakující se jízdu, kterou jste nastavili na následujících sedm dní..
 2. Mobil: Na obrazovce Moje jízdy zvolte Rozšířený režim, nastavte pro jízdu detaily času a lokace, zvolte Opakovat a zadejte, kdy a jak často chcete jízdu opakovat.
 3. Kalendář: Vytvořte vaši zamýšlenou jízdu jako žádost o schůzku, nastavte ve svém kalendáři požadovanou frekvenci opakování a odešlete ji do ride@twogo.com.

Je-li vaše opakující se zamýšlená jízda platná, TwoGo ihned potvrdí vámi vytvořené zamýšlené jízdy, pokud se vyskytují ve standardním období opakování nastaveném vaším správcem (například během následujících sedmi dnů). Jinak pokud máte jízdy vyskytující se později, TwoGo odešle potvrzení na začátku období opakování, ve kterém se nacházejí (v tomto případě je naplánováno sedm dnů před datem každé jízdy).
POZNÁMKA: Pokud jste zrušili odběr potvrzení od TwoGo, neobdržíte tyto iniciální žádosti o schůzku, ale stále vám budou odesílány potvrzující žádosti o schůzku, když TwoGo najde shodu pro vaše zamýšlené jízdy.

Proč nevidím všechny své opakující se zamýšlené jízdy na svém řídicím panelu nebo ve svém kalendáři?

Přehled vašich sérií opakovaných jízd můžete také zobrazit na kartě Opakování, poslední kartě na řídicím panelu. Navíc se na řídicím panelu zobrazí samostatná karta pro každou opakující se jízdu, kterou jste nastavili na následujících sedm dní.. Pokud se vaše jízdy opakují po delší období, TwoGo zobrazuje tyto jízdy průběžně pro každé další období sedmi dnů. Podobně, pokud jste abonovali potvrzení od TwoGo, obdržíte tato potvrzení průběžně na stejné sedmidenní bázi.

PŘÍKLADY

SCÉNÁŘ 1: Požadujete jízdy na opakující se bázi na jeden měsíc počínaje dneškem.

 1. Dnes: Vidíte jízdy pro dny 1-7 na vašem řídicím panelu a potvrzení ve vašem kalendáři (pokud jste abonovali odběr potvrzení od TwoGo). Přehled sérií opakujících se jízd můžete také zobrazit na kartě Opakování. Ta je viditelná pro celé období trvání vašich sérií opakujících se jízd.
 2. Den 2: Vidíte jízdy pro den 8.
 3. Den 3: Vidíte jízdy pro den 9.
 4. A tak dále, dokud TwoGo nepotvrdí všechny vaše zamýšlené jízdy na měsíc.

SCÉNÁŘ 2: Dnes je 6. února a chcete upravit případ opakující se zamýšlené jízdy naplánované na 18. února.

 1. Dnes, 6. února: Protože jízda nemá být zahájena během následujících sedmi dnů, jízda ještě není viditelná na vašem řídicím panelu nebo potvrzení ve vašem kalendáři.
 2. 12. února (to je sedm dnů před vaší jízdou): Uvidíte aktualizovanou jízdu na vašemr řídicím panelu a obdržíte od TwoGo potvrzení.

Proč jsem obdržel e-mail se sdělením, že moje opakující se jízda již není v přiděleném čase možná?

Časový interval, který jste nastavili pro vaši původní opakující se jízdu, byl těsný, ale stále možný. Nyní nám však data mapy zobrazují některé faktory mající za následek, že se vaše původní nastavení jízdy změnilo (např. nové objížďky nyní prodlužují vaši cestu, práce na silnici znemožňují dosažení vaší cílové adresy autem, atd.) Tyto faktory mají za následek, že již nemůžete dokončit vaši jízdu během původně zadaného časového intervalu.

Tento e-mail vás na to upozorňuje a oznamuje vám, že musíte upravit vaše série opakujících se jízd, abyste umožnili pro vaši cestu více času. V tomto e-mailu navrhujeme nový časový interval, tak jednoduše klikněte na zadaný odkaz, abyste otevřeli a upravili vaši opakující se jízdu a provedli potřebné změny. Vaše série opakovaných jízd můžete také upravit na kartě Opakování, poslední kartě na řídicím panelu.

Změny nebo odstraňování zamýšlených jízd

Jak změ;ním zamýšlenou jízdu?

Pro změnu zamýšlené jízdy:

 1. Web a mobil: Z řídicího panelu (nebo z obrazovky Moje jízdy v mobilních aplikacích), zvolte relevantní jízdu a klikněte (nebo klepněte) na ikonu úprav. Upravte relevantní detaily, potom klikněte na Aktualizovat (nebo klepněte na ikonu uložení v mobilních aplikacích).
 2. Kalendář: Aktualizujte v kalendáři žádost o schůzku a aktualizaci odešlete do TwoGo.

Jak upravím navrhovanou trasu?

 1. Web: Kde se chcete odchýlit od navrhované trasy, přejděte na kartě Nová jízda myší nad tímto bodem, dokud se neobjeví černý kroužek, ten pak přetáhněte na cestovní bod, který preferujete TwoGo umístí šedou značku na ulici, která je k této pozici nejblíže. Pokud toto není pozice, kterou jste zamýšleli, můžete touto značkou pohnout. Klikněte na Uložit, pokud je to nová zamýšlená jízda, nebo na Aktualizovat, pokud upravujete existující jízdu.
 2. Mobil a kalendář Nejprve musíte použít webovou aplikaci, abyste upravili trasu, kterou chcete použít mezi danými lokacemi. Potom když vytvoříte zamýšlenou jízdu mezi těmito lokacemi v mobilních aplikacích nebo v kalendáři, TwoGo automaticky použije vámi upravenou trasu.

Jak změním mé preferované volby dojíždění pro jednotlivou jízdu?

Vaše nastavení vztahující se k řidiči můžete pro zadanou jízdu přepsat:

 1. Web: Na řídicím panelu zvolte relevantní zamýšlenou jízdu a potom na kartě Nová jízda nastavte volby, které požadujete v částech Jet jako a (kde lze použít) Preference řidiče.
 2. Mobil: Na obrazovce Nastavení zvolte Dojíždění a nastavte volby, které požadujete.
 3. Kalendář: Když vytvoříte žádost o schůzku, můžete změnit pouze vaše preference řidič/cestující. V poli Lokace po zadání vašich krátkých názvů lokace pro trasu zadejte následující doplňkové informace:
  • jako: být buď řidičem nebo cestujícím
  • jako řidič: být považován vždy za řidiče
  • jako cestující: být považován vždy za cestujícího

POZNÁMKA: Pro první dvě volby musíte vždy ve vašem profilu zaregistrovat vozidlo.

Jak odstraním zamýšlenou jízdu?

Pro odstranění zamýšlené jízdy:

 1. Web a mobil: Z řídicího panelu (nebo z obrazovky Moje jízdy v mobilních aplikacích), zvolte relevantní jízdu a klikněte (nebo klepněte) na ikonu odstranění.
 2. Kalendář: Odstraňte originální žádost o schůzku.

Informace o tom, kdo mě našel

S kým jsem nalezen?

Standardně jste vyhledáváni se všemi uživateli v systému TwoGo, ledaže jste se registrovali s organizací a ta omezila vyhledávání pouze na členy této organizace. V rámci organizace dále můžete omezit okruh účastníků vaší jízdy na určitou skupinu.

Jak změním skupinu lidí, s nimž budu vyhledán?

Pokud jste se registrovali v TwoGo s vaší organizací a ta obsahuje několik separátních skupin, můžete zvolit omezení okruhu účastníků vaší jízdy na malou podmnožinu těchto skupin.

 1. Web: Klikněte na Nastavení, zvolte kartu Preference jízdy, potom v části Jízda s zvolte skupinu, s kterou chcete být vyhledáváni. Klikněte na Uložit.

POZNÁMKA: Tato nastavení se použijí pro všechny následující jízdy, které vytvoříte nebo změníte.

 1. Mobil a kalendář Nejprve musíte použít webovou aplikaci pro nastavení skupiny, s níž chcete být vyhledáváni. Potom když vytvoříte nebo změníte zamýšlenou jízdu v mobilních aplikacích nebo v kalendáři, TwoGo automaticky použije vaše preference pro vyhledání shody.

Jak blokuji osoby, aby nebyly se mnou vyhledány?

Nevyhnutelně tam mohou být některé osoby, které chcete vyloučit, nebo můžete narazit na uživatele, kteří opakovaně v malém časovém předstihu jízdu zrušili nebo se je nepodařilo objevit. Pro vyloučení těchto osob z potenciální shody pro jízdu:

 1. Web: Klikněte na vaše jméno a zvolte Blokované osoby. Klikněte na Přidat, zadejte jméno osoby, potom klikněte na Uložit.
 2. Mobil a kalendář Nejprve musíte použít webové aplikace pro blokování uživatelů, které chcete vyloučit. Potom když vytvoříte zamýšlenou jízdu v mobilních aplikacích nebo v kalendáři, TwoGo automaticky použije vaše preference pro blokované uživatele.

POZNÁMKA: Pokud jste cestující v rámci kyvadlové dopravy nebo vozidla s více než šesti osobami, TwoGFo preference vašich blokovaných osob nezohlední.

Mohu zaúčtovat svou jízdu do mé sociální sítě?

POZNÁMKA: Použije se pouze tehdy, když je ve vašem systému aktivována funkčnost sociálního sdílení. Ano, je snadné informovat vaše stoupence o vaší jízdě a pozvat je, aby se připojili. Pro kteroukoli jízdu, která má ještě k dispozici volná sedadla, zvolte kartu na vašem řídicím panelu a klikněte na user.quickguide.share-big-ongreen.png, abyste zaúčtovali detaily vaší jízdy do vaší sociální sítě.

Jak publikuji jízdu pro svoje stoupence?

Pro vaše stoupence můžete publikovat nalezené jízdy i jízdy bez nalezené shody. Vyberte příslušnou kartu jízdy na řídicím panelu, klikněte na ikonu sdílení a potom na ikonu TwoGo. Vyberte příslušné lidi z vašeho seznamu stoupenců a pak klikněte na Zavřít.

Jak si zobrazím cesty publikované lidmi, které sleduji?

Ve vašem řídicím panelu vidíte v chronologickém pořadí kromě vašich vlastních cest také publikované cesty. V menu řídicího panelu můžete nastavit filtr, abyste zobrazení omezili na množinu cest, které chcete vidět.

Pokud vytvořím cestu tam a zpět, budu vybrán se stejnou osobou pro oba úseky cesty?

Ne. Když vytvoříte cestu tam a zpět, TwoGo bere v úvahu shody, i když pokrývají jen jeden úsek vaší cesty. Můžete tak jet do práce s jedním uživatelem a s jiným uživatelem na cestě domů. Tím je maximalizována šance na nalezení shody.

Co se stane, když lze nalézt shodu jen pro jeden úsek mé cesty, ale ne pro druhý?

Pokud standardně vyberete roli Cestující nebo Řidič či cestující, vaše jízda bude potvrzena jen tehdy, když TwoGo najde shodu pro oba úseky vaší cesty. Tím se zabrání situacím, kdy například máte jet do práce, ale potom uvíznete v práci bez jízdy domů.

Na kartě Preference jízdy však můžete vybrat možnost Jet jako cestující, i když je nalezena shoda jen pro jeden úsek cesty tam a zpět. Je-li aktivována tato možnost, TwoGo potvrdí vaši jízdu, i když je nalezena shoda jen pro jeden úsek vaší cesty. Tato možnost se doporučuje jen v případě, že máte v případě potřeby možnost alternativních způsobů cestování. Například pokud chcete jet do práce a z práce s TwoGo, ale když se nenajde shoda, rádi použijete veřejnou dopravu, můžete vybrat tuto možnost.

Jak se připojím k jízdě publikované v mé komunitě?

Jízdy publikované lidmi, které sledujete, se zobrazují v chronologickém pořadí ve vašem řídicím panelu. Jednoduše klikněte na možnost Připojit se u jízdy, o kterou se zajímáte. TwoGo otevře kartu Vytvořit jízdu. Zadejte případné další informace, které byste chtěli k vaší jízdě doplnit (např. údaje o autě nebo telefonní číslo), a pak klikněte na Uložit.

Bezproblémové řízení

Jak se vypočítá doba řízení?

Všechny výpočty doby řízení jsou založeny na historických nebo aktuálních dopravních informacích. TwoGo tedy může navrhnout rozdílné trasy podle dne a času vaší zamýšlené jízdy.

Jak zabráním dlouhým zajížďkám na vyzvednutí nebo vysazení cestujících?

Zajížďky vypočítané v TwoGo jsou vyjádřeny raději v minutách než v kilometrech. To je pro odhad zajížďky přesnější. Jako řidič můžete v profilu zadat vaši vlastní individuální toleranci zajížďky. Minimální přípustná je 3 minuty, maximální je 99 minut a standardní je 8 minut. Pokud TwoGo nalezne několik možností sdílené jízdy, nabídne vám samozřejmě možnost s nejkratší zajížďkou.

 1. Web: Klikněte na vaše jméno a zvolte Preference, abyste zobrazili vaše volby dojíždění, a potom nastavte váš akceptovatelný čas zajížďky.
 2. Mobil: Na obrazovce Nastavení zvolte Dojíždění a potom nastavte váš akceptovatelný čas zajížďky.

E-maily a žádosti o schůzku z TwoGo

Jak zruším odběr potvrzovacích e-mailů od TwoGo?

Když se registrujete do TwoGo, jste automaticky registrováni k abonenci následujících e-mailových oznámení:

 • Aktualizace kalendáře pro potvrzení zamýšlené jízdy a změn, které jste v ní provedli
 • Sdílené návrhy jízd pro následující pracovní den
 • Blízké shody pro nenalezené jízdy
 • Potvrzené jízdy jako aktualizace kalendáře

Chcete-li vaše nastavení abonence změnit:

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Oznámení.
 2. Zrušte výběr možnosti pro druh e-mailu, který už nechcete dostávat.
 3. Pro e-mail s potvrzením jízdy zvolte SMS, abyste namísto něj dostávali textové zprávy.
 4. Klikněte na Uložit.

Alternativně můžete zrušit odběr přímo z individuálního e-mailu:

 1. Pro zrušení registrace klikněte na odkaz ve zprávě Zrušit abonenci, potom odešlete vygenerovaný odhlašovací e-mail na ride@twogo.com.

Pokud se odkaz pro zrušení odběru ve vaší e-mailové aplikaci automaticky neotevře, můžete zrušit odběr manuálně odesláním e-mailu do TwoGo v následujícím formátu:

 1. OD: <Použijte e-mailovou adresu, kterou jste zaregistrovali ve vašem účtu TwoGo>
 2. DO: ride@twogo.com
 3. PŘEDMĚT: <podle toho, u kterého e-mailu chcete zrušit odběr, použijte jeden z následujících předmětů>
  • unsubscribeMeetingRequests (pro kalendářová potvrzení)
  • unsubscribe (pro návrhy sdílených jízd)
  • unsubscribe (pro návrhy blízkých shod)

Jak použiji e-maily od TwoGo s návrhy sdílených jízd na následující pracovní den?

Abychom vám pomohli najít jízdu, zkompilujeme seznam možných shod ve vašem sousedství na příští pracovní den. Kliknutím na odkaz vedle vámi preferovaného návrhu otevřete nebo stáhnete žádost o schůzku, kterou můžete odeslat do ride@twogo.com. Můžete upravit šablonu jako jakoukoli jinou žádost o schůzku. Mějte však na zřeteli, že změnou původní šablony se může snížit vaše šance na nalezení sdílené jízdy.

Poznámka: Návrhy, které obdržíte, vám automaticky nezajistí shodu. Jsou vybrány k času odeslání e-mailu s návrhem. Pokud jsou tedy volná místa v čase vaší odpovědi již obsazena, cestující se již přiřadil s jiným řidičem nebo uživatel mezitím změnil svou žádost o schůzku - to mohou být případy, kdy sdílenou jízdu již nelze vytvořit

Co udělám s žádostmi o schůzku, které obdržím od TwoGo?

Pozorně si přečtěte obsah žádostí o schůzku automaticky vygenerovaných z TwoGo, obsahují důležité informace pro každou etapu vaší zamýšlené jízdy. TwoGo odešle následující sekvenci žádostí o schůzku:

 1. Potvrzující žádost o schůzku (použije se jen tehdy, když jste nezrušili odběr potvrzení od TwoGo): Aplikace TwoGo odešle tuto žádost o schůzku, aby označila, že obdržela vaši zamýšlenou jízdu. Žádost o schůzku blokuje váš kalendář od vámi zadaného času nejdřívějšího odjezdu do času nejzazšího příjezdu a obsahuje všechny informace, které TwoGo používá pro sjednání sdílené jízdy
 2. Zamítací žádost o schůzku (použije se jen tehdy, když vytvoříte vaši zamýšlenou jízdu pomocí vašeho kalendáře a obsahuje chyby): TwoGo odešle tuto žádost o schůzku pro zamítnutí zamýšlené jízdy. Žádost o schůzku indikuje chybu a poskytne některé užitečné rady pro opravu vaší žádosti o schůzku.
 3. Potvrzení žádosti o schůzku: Když systém najde pro vás shodu, TwoGo odešle žádost o schůzku s potvrzením přesných časů odjezdu a příjezdu vaší nalezené jízdy. Žádost o schůzku zahrnuje itinerář s časovými údaji pro plánovanou sdílenou jízdu i informace o vašich spolucestujících. Pokud jste abonovali odběr potvrzení TwoGo, toto potvrzení jednoduše aktualizuje původní žádost o schůzku, kterou jste pro tuto jízdu obdrželi. Tuto potvrzující žádost o schůzku musíte akceptovat takovou, jaká je, aniž byste ji měnili.

Velká část obsahu je založena na systémových předpokladech. Nehledě na to, jste-li řidič nebo cestující, zkontrolujte, zda jsou tyto informace správné, a uložte žádosti o schůzku, abyste si mohli v případě potřeby pročíst tyto informace později znovu.

Proč dostanu zamítnutí schůzky kvůli '...nepodporovanému formátu žádosti o schůzku'?

TwoGo nerozezná formát vámi odeslané zprávy. Pro vyřešení tohoto problému se ujistěte, že ve svém Outlooku máte kontakt se jménem ride@twogo.com, který je konfigurován pro odesílání e-mailů ve formátu prostého textu.

Pro změnu formátu zprávy adresované do TwoGo: Pši otevření zprávy klikněte na pole Do, potom dvakrát klikněte na kontakt TwoGo, abyste otevřeli dialogové okno Vlastnosti e-mailu. Zvolte Odesílat jen prostý text ze seznamu internetových formátů, potom klikněte na OK.

Pro další nápovědu ke změně formátu zpráv viz: [1]