Contents


Jak obnovím zapomenuté přihlašovací údaje nebo heslo?

Na přihlašovací obrazovce klikněte na Zapomenuté heslo?, zadejte vaši e-mailovou adresu a klikněte na Odeslat. TwoGo vám zašle odkaz, kde můžete nastavit nové heslo.

Pokud jste zapomněli vaši přihlašovací e-mailovou adresu, kontaktujte helpdesk TwoGo.

Jak změním své heslo_

Klikněte na vaše jméno, potom zvolte Účet, abyste zobrazili detaily vašeho účtu. Klikněte na Změnit heslo, zadejte vaše aktuální heslo, potom zadejte a potvrďte vaše nové heslo a klikněte na Uložit.

Jak změním svou e-mailovou adresu?

Pro změnu vaší e-mailové adresy TwoGo kontaktujte info@twogo.com

Jak změním organizaci, k níž jsem přiřazen?

Pro změnu organizace, k níž jste přiřazeni, kontaktujte info@twogo.com

Registroval jsem se jako soukromý uživatel, nyní se chci připojit ke své organizaci. Co mám dělat?

Pro upgrade vašeho účtu na podnikového uživatele musíte použít zvací token od vašeho zaměstnavatele.

 1. Pokud jste neobdrželi zvací token, požádejte o něj vašeho zaměstnavatele.
 2. V TwoGo klikněte na vaše jméno a zvolte Profil pro zobrazení nastavení vašeho účtu.
 3. Klikněte na Přiřadit účet ke společnosti.
 4. Zkopírujte token, který jste obdrželi od vašeho zaměstnavatele.
 5. Pokud to váš zaměstnavatel vyžaduje, zadejte vaše ID zaměstnance nebo relevantní jedinečný identifikátor v rámci vaší organizace.
 6. Klikněte na Uložit.
 7. Akceptujte podmínky používání pro stanoviště.

Váš profil je nyní aktualizován a vaše soukromá e-mailová adresa je přiřazena k vaší organizaci. POZNÁMKA: Jako podnikový uživatel máte k dispozici doplňkové volby zahrnující:

Ztratil jsem nebo změnil svůj telefon, jak se odhlásím z tohoto zařízení?

Pokud ztratíte nebo změníte zařízení připojené k vašemu účtu, měli byste blokovat přístup tohoto zařízení k vašemu účtu:

  • Klikněte na vaše jméno a zvolte Účet.
  • V části Oprávnění klienti pod Klient mobilní aplikace TwoGo zvolte Odpojit. Tím se odpojí váš účet od všech mobilních zařízení. Pro opětovné připojení ze zařízení musíte na relevantním zařízení otevřít aplikaci TwoGo a znovu přihlásit.

Jak se přidám k zasílání oznámení od TwoGo pomocí SMS?

Pro zapnutí oznamování od TwoGo pomocí SMS klikněte na vaše jméno, potom zvolte Oznámení pro zobrazení nastavení vašeho účtu. Nejprve se ujistěte, že jste zadali a ověřili číslo vašeho mobilního telefonu, potom v části Odeslat oznámení o potvrzené jízdě prostřednictvím zvolte možnost SMS a klikněte na Uložit.

POZNÁMKA: TwoGo nezpoplatňuje tuto službu, ale mohou být použity standardní sazby vašeho mobilního operátora za přijímání textových zpráv. Více informací získáte od vašeho poskytovatele služeb.

Jak odstoupím od zasílání oznámení od TwoGo pomocí SMS?

Oznamování od TwoGo pomocí SMS můžete vypnout kdykoli. Klikněte na vaše jméno, potom zvolte Oznámení, abyste zobrazili nastavení vašeho účtu. V části Odeslat oznámení o potvrzené jízdě prostřednictvím zvolte možnost Kalendář - e-mail a potom klikněte na Uložit.

Jak specifikuji, že chci sdílet jízdy pouze s ženami?

Aby pro vás TwoGo vyhledával pouze jízdy s ženami můžete omezit ve dvou snadných krocích. Nejprve klikněte na vaše jméno, zvolte Profil pro zobrazení detailů vašeho účtu, nastavte vaše pohlaví jako Žena a potom klikněte na Uložit. Vedle na kartě Preference jízdy vyberte volbu Sdílet jízdy pouze s ženami a potom klikněte na Uložit.

Jak odstraním můj účet se všemi uloženými daty?

Klikněte na vaše jméno, potom zvolte Účet, abyste zobrazili detaily vašeho účtu, klikněte na Odstranit účet a potom potvrďte.

Jak změním svoje preference (to znamená moje preferované volby dojíždění)?

Pro nastavení preferencí používaných pro veškeré vaše dojíždění klikněte na své jméno a zvolte Preference jízdy, abyste zobrazili a upravili vaše preferované volby dojíždění. Pokud chcete, můžete změnit nastavení týkající se řidiče pro určitou konkrétní jízdu.

Jak se stanu řidičem?

Aby vás služba TwoGo rozpoznala jako řidiče, musíte registrovat svůj vůz:

 • Klikněte na vaše jméno a zvolte Vozidlo, zadejte detaily vašeho vozidla a klikněte na Uložit.
 • Alternativně můžete registrovat váš vůz nebo specifikovat dočasný vůz přímo v jízdě, v níž ho chcete použít: Když vytváříte nebo upravujete zamýšlenou jízdu, zvolte Zobrazit nastavení řidiče, potom z výklopného seznamu Vozidlo vyberte relevantní volbu.

Jak registruji více než jedno vozidlo?

 1. Klikněte na vaše jméno a zvolte Vozidla, abyste zobrazili detaily vašeho vozu.
 2. Klikněte na user.quickguide.plus.png, pak zadejte detaily modelu, počet volných míst pro cestující ve sdílených jízdách a registrační značku.
 3. (volitelně) Proveďte upload obrázku vašeho vozidla, abyste vašim cestujícím usnadnili rozeznání vašeho vozu.
 4. Máte-li ve vašem profilu více vozů, vyberte jeden z nich jako standardní.
 5. Klikněte na Uložit.

Mohu změnit v aplikacích TwoGo barvy, aby odrážely moje podnikové barvy namísto standardních barev TwoGo?

Sami nemůžete barvy změnit, ale můžete požádat o tuto změnu pomocí formuláře žádosti klienta.

Mohu přidat do TwoGo logo mé společnosti, aby se zobrazilo v aplikaci?

Sami nemůžete logo přidávat, ale můžete požádat, aby jednobarevné nebo barevné logo odeslal správce TwoGo. Pro obrázek platí následující požadavky:

 • Jakýkoli text v primární barvě musí být čitelný na šedém i bílém pozadí
 • Jakýkoli bílý text musí být čitelný na pozadí v primární barvě a na pozadí v sekundární barvě
 • Text v primární barvě musí být čitelný na pozadí v sekundární barvě a na bílém pozadí

Všechny obrázky loga musí být odeslány ve formátu PNG s transparentním pozadím. Informace o požadavcích na rozměr obrázku najdete ve formuláři žádosti klienta.