Contents


Začínáme jako správce stanoviště TwoGo

Použijte rozhraní správy TwoGo pro snadnou správu klíčových aspektů stanovišť, za něž jste zodpovědní.

Omezení v režimu kompatibilním s DSO

POZNÁMKA: Následující funkce nejsou dostupné, když používáte TwoGo Administrator v režimu kompatibilním s DSO:

  1. Správa uživatelů vašeho webu
  2. Vytváření dalších správců webu

Nastavit jazyk zobrazení pro rozhraní správy TwoGo

Ze seznamu jazyků v pravém horním rohu obrazovky zvolte jazyk, ve kterém chcete aplikaci používat.

Správa správců webu

Můžete zobrazit seznam současných správců stanoviště, přiřadit nové správce a zrušit administrační práva existujících správců.

Správa předdefinovaných lokací pro váš web

Můžete vytvořit, upravit nebo odstranit lokace předdefinované pro vaše stanoviště, aby uživatelé vašeho stanoviště nemuseli zapisovat kompletní adresy vždy, když vytvářejí zamýšlenou jízdu.

Správa uživatelů

Můžete odstranit uživatele, kteří již nejsou na vašem stanovišti, blokované uživatele, kteří zneužívají váš systém, změnit e-mailové adresy pro určité uživatele a znovu odeslat detaily ověření.

Správa registračních tokenů

Můžete vytvořit tokeny, abyste umožnili potenciálním uživatelům, jejichž e-mailové adresy nejsou vázány k vaší firmě, registrovat se do TwoGo.

Plánování a distribuce reportů

Můžete naplánovat denní reporty registračních značek vozidel, které se účastní sdílených jízd, specifikovat příjemce a také stahovat statistiky použití TwoGo.

Instalace her pro motivování uživatelů k účasti

Širší používání TwoGo na vašich stanovištích můžete motivovat nastavením her (např. loterií), v nichž určité uživatelské činnosti získávají v TwoGo body a ceny.

Správa detailů webu

Můžete omezit vyhledávání uživatelů na stanovišti pouze na zamýšlené jízdy nabízené v rámci vaší společnosti, změnit adresy stanoviště, zobrazit podmínky používání a specifikovat kontakty pro podporu.

Správa komunikace

Můžete nastavit a spravovat informační kampaně k informování uživatelů na vašem stanovišti o nových funkčnostech v TwoGo, speciálních kampaních, loteriích, změnách preferované parkovací politiky, atd..

Zobrazení časových tabulek nadcházejících jízd v blízkosti vašeho stanoviště

Pro motivování účasti uživatelů na vašem stanovišti poskytuje TwoGo interaktivní časovou tabulku jízd zobrazující nadcházející sdílené jízdy s odjezdem a příjezdem v rámci určitého rádiusu od dané lokace stanoviště. Uživatel může kliknout na kteroukoli jízdu, aby otevřel TwoGo a vytvořil zamýšlenou jízdu. TwoGo se pokusí vyhledat vás pro nejrelevantnější dostupnou jízdu, ale v závislosti na dostupnosti a specifických kritériích uživatele to nemusí být jízda, na kterou jste klikli v časové tabulce.

Pro každou lokaci předdefinovanou pro váš web si můžete zobrazit automaticky generovaný URL časové tabulky v části Odkazy na časové tabulky na stránkách Detaily stanoviště nebo Detaily lokace stanoviště.

Spravovat vozový park firemních vozů

Můžete vytvořit a spravovat vozový park firemních vozidel, které jsou uživatelům k dispozici k vypůjčení na určitých stanovištích

Doplňkové zdroje

Vedle této dokumentace jsme vytvořili série výukových programů na videu o tom, jak používat administrační nástroj TwoGo.