Kullanım Şartları

Durum: Mart 2020

Bu kullanım şartları, TwoGo'nun kullanımı için geçerlidir. "TwoGo" Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Almanya, Stuttgart Sicil mahkemesi, HRB 751331 ("Sağlayıcı", "biz") tarafından sağlanan, iş yeri ve evi arasında gelip gelen kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda ve bunun yanı sıra iş gezileri ve iş seyahatleri için özel olarak geliştirilmiş olan ve www.twogo.com etki alanı altında Software-as-a-Service çözümü olarak ve/veya Sağlayıcı ("TwoGo-Services") tarafından sunulan tüm hizmetlerle birlikte mobil bir uygulama olarak aşağıdaki şartlara göre kullanılabilen mobil, bulut (cloud) tabanlı bir yazılım çözümüdür.
Kullanım şartları Bölüm A "Genel Şartlar" ve Bölüm B "Özel Şartlar" olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Bölüm A, TwoGo hizmetlerinin tüm kullanıcıları için geçerlidir; Bölüm B müşterilerimizin şirkette TwoGo hizmetlerinin kullanımını mümkün kıldığı, müşterilerimizde çalışan veya serbest personel için geçerlidir ("Yetkili Kullanıcılar").
Bu kullanım şartları, TwoGo hizmetlerine Federal Almanya Cumhuriyeti sınırları dışından erişildiğinde veya TwoGo hizmetlerine erişim, tamamen veya kısmen başka Web sitelerinden veya mobil cihazlar için yazılım uygulamalarından ("mobil uygulama") sunulduğunda da geçerlidir.

A. Genel şartlar

1 TwoGo hizmetlerinin işleyişi

TwoGo, işe giderken, iş gezilerinde veya iş seyahatlerinde birlikte yolculukları organize etme konusunda size destek sağlayan bir araç paylaşımı çözümüdür. TwoGo hizmeti ile ilgili ayrıntılı bilgileri ayrıca burada bulabilirsiniz.

2 Değişiklik yapma hakkı

Sağlayıcı, bu kullanım şartlarını mantıklı sebepler temelinde istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Mantıklı sebepler arasında özellikle şunlar yer alır: mevcut işlevlerin veya özelliklerin iyileştirilmesi, yeni işlevlerin veya özelliklerin eklenmesi, ekonomik veya teknik ilerlemelerin gerçekleştirilmesi, işlerliğin veya TwoGo hizmetlerinin güvenliğinin sağlanması için uygun teknik uyarlamaların yapılması ve yasal veya düzenleyici taleplerin yerine getirilmesi. Sağlayıcı, duruma göre sözleşmenin uyarlandığına dair sizi önceden uygun şekilde (örneğin e-posta aracılığıyla) bilgilendirecektir. Bu bildirim, planlanan değişiklikler, sözleşmede yapılan uyarlamaları reddetme hakkınız ve bu reddi göndermeniz gereken yer ile ilgili bilgiler içerir. Değişiklikleri 30 gün içerisinde reddetmezseniz, değişiklikleri kabul etmiş olursunuz. Sözleşme uyarlaması yürürlüğe girdikten sonra kullanım şartlarının önceki tüm sürümleri geçerliliğini kaybeder. Sağlayıcı, zamanında yapılan bir ret durumunda mevcut kullanım şartları uyarınca kullanım ilişkisini devam ettiremeyecekse, kullanım ilişkinizi herhangi bir geçerlilik süresine uymadan feshetme hakkına sahiptir.

3 Kayıt

3.1 TwoGo hizmetlerinden yararlanmak için başarılı bir şekilde kayıt olmanız ve kullanıcı aktivasyonu yapılması gerekir.

3.2 Kayıt olmanıza sadece yasal haklarınızın sınırlanmamış olması şartıyla izin verilir. Reşit olmayan kişiler kayıt olamaz. Sadece bir kere kayıt yapılabilir ve sadece bir kullanıcı profili oluşturulabilir. Kullanıcı profili, üçüncü bir şahsa devredilemez.

3.3 Kayıt olurken gerekli olan tüm bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlamakla yükümlüsünüz. Kayıt sırasında belirtilen bilgilere yönelik değişiklikler, bize derhal ve tarafımızca talep edilmeden bildirilmeli veya bilgiler gerçeğe uygun olacak şekilde değiştirilmelidir. Kullanıcı profilinizi oluşturmak için gerçek adınızı ve bir rumuz/takma ad belirtebilirsiniz.

3.4 Kullanıcı profilinizi kayıt şartlarının kontrolü temelinde aktive etme hakkımız saklıdır. Kullanım sözleşmesinin yapılacağına dair hak iddia edilemez.

4 Kullanım haklarının kullanılması

4.1 Aktivasyonunuzu gerçekleştirmemiz durumunda TwoGo hizmetlerini, ürüne genel bakış altında belirtilmiş amaçlar doğrultusunda ve burada ayrıntılı olarak açıklanmış kapsamda kullanabilirsiniz. Başka türlü kullanım veya çoğaltmak, yaymak, resimlerin, tasarımın ve temel bilgisayar programlarının ve veri tabanlarının çoğaltılması veya yayılması yasaktır.

4.2 Erişim bilgilerinizi gizli tutmakla ve üçüncü şahıslar bu bilgilere ulaşmayacak şekilde saklamakla yükümlüsünüz. Yeterince güçlü bir şifre kullandığınızdan emin olmalısınız ve bu şifreyi düzenli aralıklarla değiştirmelisiniz. Şifre korumalı alandan her kullanımdan sonra Çıkış yap üzerinden çıkılmalıdır. Üçüncü şahısların erişim bilgilerinizi öğrendiğine ve/veya erişim bilgilerinizi kötüye kullandığına dair bir bilgi almanız durumunda, bunu derhal bildirmelisiniz.

4.3 Erişim bilgilerinin sorumluluk size ait olmayacak şekilde üçüncü şahıslar tarafından öğrenildiğini kanıtlayamadığınız takdirde kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler de dahil olmak üzere erişim bilgileriniz ile gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden sorumlusunuz.

4.4 Bu kullanım şartlarının ihlal edilmesi durumunda

  • Size kişisel ikazda bulunma,
  • TwoGo hizmetleri kullanımınızı kısmen kısıtlama ve
  • TwoGo hizmetlerinin tamamına veya bir bölümüne erişiminizi geçici veya kalıcı olarak engelleme hakkına sahibiz.

Aynı durum, yukarıda belirtilen önlemlere yönelik başka gerekçeli bir menfaatimiz varsa, özellikle başka kullanıcıları dolandırıcı veya yasalara aykırı faaliyetlere karşı korumamız gerektiğinde geçerlidir.
Yukarıda belirtilen önlemlerin seçilmesi ve uygulanması, makul takdire bağlıdır. Ancak haklı menfaatlerinizi uygun şekilde dikkate alırız. İki tarafın menfaatlerini değerlendirirken olası bir ihlale yönelik olarak kusurlu olup olmadığınızı dikkate alırız.

5 Davranış kuralları

TwoGo'nun kullanımı sırasında herkesin güvenliğini ve kurallara uygun kullanımı sağlamak için belirli davranış kurallarına uyulmalıdır. Aşağıdaki davranış şekillerine kesinlikle izin verilmez:

5.1 Şifrenizin üçüncü bir şahsa verilmesi veya üçüncü bir şahsın kullanıcı adını veya şifresini kullanmanız;

5.2 Kullanıcı profilinizin/erişim bilgilerinizin veya TwoGo hizmetlerinin veya bunlardan bazılarının satılması, kiralanması veya bunlar için alt lisans verilmesi;

5.3 Telif hakkı notlarının, marka haklarına veya içeriklerde veya fikri mülkiyete yönelik olarak TwoGo hizmetlerinde bulunan veya bunlar üzerinden iletilen diğer haklara yönelik bilgilerin çıkartılması veya değiştirilmesi;

5.4 Sağlayıcı veya üçüncü şahıs tarafından içerikleri veya hizmetleri korumak için kullanılan teknolojilerin atlanması;

5.5 TwoGo hizmetlerinin veya bunlara bağlı sistemlerin veya ağların veya bunlar içerisinde yer alan verilerin bütünlüğüne müdahalede bulunma veya bunlara zarar vermeye çalışma;

5.6 Kullanım haklarınız çerçevesinde bulunmadığı veya geçerli olan yasal şartlar uyarınca izinli olmadığı takdirde TwoGo hizmetlerinin veya bunlar içerisinde yer alan içeriklerin kopyalanması, yayılması, çoğaltılması, kaydedilmesi, devredilmesi veya kamunun erişimine sunulması;

5.7 Her türlü zararlı programın kaydedilmesi, içeri sızdırılması veya devredilmesi;

5.8 Gençleri tehlikeye atan, iftira niteliğinde olan, hakaret içeren, ayrımcı, tehdit içeren, rahatsız edici (örneğin "stalking" şeklinde), ahlak dışı veya başka şekilde kanunlara aykırı olan ya da her türlü yasak işlemi teşvik eden, özellikle fikri mülkiyet haklarını veya kişisel ve/veya veri koruma haklarını ihlal eden kullanıcı içeriklerinin oluşturulması, devredilmesi veya yayılması.

6 Fikri mülkiyet, saklı haklar

6.1 Sağlayıcı, TwoGo hizmetleri için mevcut telif haklarının ve diğer ticari koruma haklarının yasal sahibidir ve öyle kalır.

6.2 Sağlayıcının TwoGo hizmetlerini mobil cihazlar için indirilebilen mobil uygulama üzerinden sunması halinde, bunlar size ne satılır ne de devredilir ve TwoGo hizmetlerinin çoğaltılmasına yönelik tüm haklar, mobil uygulama mobil cihazlara yüklendikten sonra da Sağlayıcıda ve Sağlayıcının lisans verenlerinde kalır.

6.3 TwoGo hizmetleri, uygulamalara veya üçüncü şahısların hizmetlerine ("üçüncü şahıs uygulamaları") ve mobil cihazlara entegre edilmiş olabilir veya TwoGo hizmetlerinin sağlanması için bunlarla etkileşimde bulunabilir. Bu üçüncü şahıs uygulamaları ve cihazlar için özel şartlar ve veri koruma şartları geçerli olabilir ve bu durumda üçüncü şahıs uygulamalarının ve cihazların kullanımı bu şartlara tabidir. Sağlayıcı, üçüncü şahıs uygulamalarının ve cihazların TwoGo hizmetleri ile uygunluğuna veya uygunluğunun devam edeceğine dair herhangi bir garanti vermez. Sağlayıcının bu tür üçüncü şahıs uygulamalarının tasarımı ve içeriği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur ve bu nedenle üçüncü şahıs uygulamalarının davranışı, işlevleri veya içeriklerinin güncelliği, doğruluğu ve eksiksizliği veya üçüncü şahıs uygulamalarının kalitesine yönelik herhangi bir sorumluluk üstlenmez ve üçüncü şahıs uygulamalarının içeriklerine herhangi bir şekilde karışmaz.

7 TwoGo hizmetlerine yönelik kısıtlamalar ve değişiklikler

Sağlayıcı, TwoGo hizmetlerine yönelik yükseltmeler ve güncellemeler yapmakla yükümlü değildir. Size TwoGo hizmetlerinin kullanılabilirliğine yönelik herhangi bir garanti vermez ve size karşı sadece yasal düzenlemeler uyarınca kasıtlı olarak bildirilmeyen kusurlar konusunda sorumludur.

8 Üçüncü şahısların talepleri olduğunda bilgilendirme ve sorumluluk muafiyeti

8.1 Sipariş edilen TwoGo hizmetinin kullanıcı sonucu üçüncü şahısların telif haklarının veya diğer ticari koruma haklarının sözde ihlaline yönelik olarak size karşı mahkeme yoluyla veya mahkeme dışı bulunulan tüm talepler konusunda ("ihlal davaları") Sağlayıcıyı uygun kapsamda bilgilendirmekle yükümlüsünüz. Sağlayıcı bu durumda bu tür İhlal davalarına karşı mahkemede ve mahkeme dışı tüm savunma faaliyetlerinin kontrolünü ve koordinasyonunu üstlenir. Ancak bu tür durumlarda ihlal davalarına karşı uzlaşma ve/veya savunma konusunda Sağlayıcıya uygun kapsamda destek olmakla ve hukuki bir savunmayı olumsuz etkileyebilecek her türlü faaliyetten sakınmakla yükümlüsünüz. Sağlayıcı, ihlal davası açıldığına dair bilgilendirildikten sonra otuz gün içerisinde savunma faaliyetlerinin kontrolünü üstlenmezse, savunmayı kendiniz üstlenebilirsiniz ve bu durumda Sağlayıcı size 3. cümleye göre destek olur.

8.2 Sağlayıcı sizi TwoGo hizmetlerini kullanmanız sonucu üçüncü şahısların telif haklarının veya diğer ticari koruma haklarının ihlaline yönelik olarak size karşı yasal olarak bulunulan tazminat yükümlülüğü taleplerinden sizi muaf tutacaktır.

9 Sorumluluk sınırlamaları

9.1 Sağlayıcı, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklere yönelik olarak sadece sizin veya ilgili Yetkili Kullanıcıların bilgilerini kullanır. Doğruluk ve güncellik kontrol edilmez. Sağlayıcı, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerden sorumlu değildir. Sağlayıcı, kendi sebep olduğu hasarlardan sadece aşağıdaki şartlar çerçevesinde sorumludur:

9.2 Sağlayıcı sadece bu kullanım şartları ve ürün sorumluluk kanunu uyarınca sözleşme yükümlülüklerinin kasıtlı olarak veya ağır ihmalkar ihlali durumunda oluşan hasarlar için sorumluluk üstlenir.

9.3 9.2 maddesi altında belirtilen durumlar dışında basit ihmalkarlık için sorumluluk üstlenilmez.

9.4 Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları, Sağlayıcının yasal temsilcileri veya yardımcıları yükümlülüklerini ihlal ettiğinde de geçerlidir. Yukarıda belirtilen düzenlemeler temelinde Sağlayıcı sorumlu tutulamazsa, bu durum, Sağlayıcının çalışanlarının ve yardımcılarının kişisel sorumluluğu için de geçerlidir.

9.5 Veri kaybı durumunda Sağlayıcının sorumluluğu, sizin tarafınızdan verilerin kurallara uygun ve düzenli olarak yedeklenmesi durumunda oluşacak hasar ile sınırlıdır.

9.6 Sağlayıcı sizin ve/veya üçüncü şahıslar tarafından özellikle Internet, telefon bağlantıları ve/veya donanım ya da yazılım gibi başka veri ağları üzerinden e-postaların veya diğer elektronik mesajların ve/veya verilerin girişi, toplanması ve/veya aktarılması sırasında kaybı, gecikmesi, değişikliği, manipülasyonu ve/veya hatalı iletimine yönelik herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

9.7 Internet üzerinden veri iletişimi de dahil olmak üzere Internet'e erişim ve Internet bağlantısı, teknolojinin güncel durumuna göre hatasız ve/veya her zaman mevcut olacak şekilde sağlanamayabilir. Sağlayıcı, TwoGo hizmetlerinin sürekli veya kesintisiz mevcut olacağına dair bir sorumluluk üstlenmez.

10 Kullanım ilişkisinin başlangıcı ve feshetme

10.1 Bu kullanım ilişkisi, başarılı kayıt ve aktivasyondan sonra başlar ve sizin ya da Sağlayıcı tarafından feshedilmesi üzerine sona erer. Siz veya Sağlayıcı, bu kullanım ilişkisini istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Feshin geçerli olması için yazılı olarak yapılmalıdır, bunun için örneğin e-posta, faks veya PDF yeterlidir.

10.2 Her iki tarafın da olağanüstü fesih hakkı bundan etkilenmez. Sağlayıcı için önemli bir fesih nedeni, özellikle madde 5 ihlal edildiğinde söz konusudur.

11 Özel şartlar

11.1 Bildirimler: Aksi kararlaştırılmadıkça istek beyanlarınız, bildirimleriniz veya ihbarlarınız sadece Sağlayıcının aşağıdaki adresine gönderilmeleri halinde geçerlidir: info@twogo.com

11.2 Geçerli kanunlar: Bu kullanım şartları ve sizin ve Sağlayıcı arasındaki kullanım ilişkisi için Uluslararası Mal Satışları Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması ("CISG") hariç olmak üzere Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kanunları geçerlidir.

11.3 Anlaşmazlıkların çözümü: Avrupa Komisyonu, anlaşmazlıkların mahkeme dışı, çevrimiçi çözülmesi için http://www.ec.europa.eu/consumers/odr üzerinden açılabilen bir platform (OS platformu) sunar. E-posta adresimizi künyemizde bulabilirsiniz. Uzlaşma prosedürüne katılmakla yükümlü değiliz ve bunu yapmayız.


B. Yetkili Kullanıcılar için özel şartlar

Burada Bölüm B'de belirtilen özel şartlar, sadece Yetkili Kullanıcılar için ve Bölüm A'da belirtilen şartlara ek olarak veya bu şartlardan farklı olarak geçerlidir.

1 Kullanım haklarının kullanılması

Bölüm A, madde 4'ten farklı olarak şu geçerlidir:

1.1 TwoGo hizmetlerini, ürüne genel bakış altında belirtilmiş amaçlar doğrultusunda ve burada ayrıntılı olarak açıklanmış kapsamda, müşterimizin veya işvereninizin ticari işletmesi çerçevesinde kullanabilirsiniz. Kullanımınız için başarılı bir kayıt ve ardından aktivasyon yapılmalıdır ve kullanımınız süre açısından müşterimiz veya işvereniniz ile yaptığımız sözleşme ile sınırlıdır. Başka türlü kullanım veya çoğaltmak, yaymak, resimlerin, tasarımın ve temel bilgisayar programlarının ve veri tabanlarının çoğaltılması veya yayılması yasaktır.

1.2 TwoGo hizmetlerinin işlevleri, kullanılabilirliği ve kullanımı ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm talep hakları (örneğin performans arızaları durumunda) sadece müşterimize veya işvereninize aittir. Müşterimize veya işvereninize karşı itiraz hakkımızı kullanmamız durumunda ayrıca türetilmiş kullanım hakkınızı onayınız olmadan kaldırma veya değiştirme hakkımız saklıdır.

1.3 Erişim bilgilerinin sorumluluk size ait olmayacak şekilde üçüncü şahıslar tarafından öğrenildiğini kanıtlayamadığınız takdirde kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler de dahil olmak üzere erişim bilgileriniz ile gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden sorumlusunuz.

1.4 Bu kullanım şartlarının ihlal edilmesi durumunda

  • Size kişisel ikazda bulunma,
  • TwoGo hizmetleri kullanımınızı kısmen kısıtlama ve
  • TwoGo hizmetlerinin tamamına veya bir bölümüne erişiminizi geçici veya kalıcı olarak engelleme hakkına sahibiz.

Aynı durum, yukarıda belirtilen önlemlere yönelik başka gerekçeli bir menfaatimiz varsa, özellikle başka kullanıcıları dolandırıcı veya yasalara aykırı faaliyetlere karşı korumamız gerektiğinde geçerlidir.
Yukarıda belirtilen önlemlerin seçilmesi ve uygulanması, makul takdire bağlıdır. Ancak haklı menfaatlerinizi uygun şekilde dikkate alırız. İki tarafın menfaatlerini değerlendirirken olası bir ihlale yönelik olarak kusurlu olup olmadığınızı dikkate alırız.

2 Sorumluluk sınırlamaları

Bölüm A, madde 9'dan farklı olarak şu geçerlidir:

2.1 Sağlayıcı, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklere yönelik olarak sadece sizin veya ilgili Yetkili Kullanıcıların bilgilerini kullanır. Doğruluk ve güncellik kontrol edilmez. Sağlayıcı, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerden sorumlu değildir. Sağlayıcı, kendi sebep olduğu hasarlardan sadece aşağıdaki şartlar çerçevesinde sorumludur:

2.2 Sağlayıcı bu kullanım şartları uyarınca sözleşme yükümlülüklerinin kasıtlı olarak veya ağır ihmalkar ihlali, insanların hayatına, bedenine ve sağlığına yönelik ihlaller, kasıtlı dolandırma durumunda ve yasal düzenlemelere göre ürün sorumluluk kanunu uyarınca oluşan hasarlar için sorumluluk üstlenir.

2.3 TwoGo hizmetlerinin bu kullanım şartları uyarınca kurallara uygun bir şekilde yerine getirilebilmesi için yerine getirilmesi gereken ve yerine getirileceğine düzenli olarak güvenilen yükümlülüklerin ("asıl yükümlülükler") hafif ihmalkar ihlali durumunda, Sağlayıcının sorumluluğu, öngörülebilir ve bu tür SaaS sözleşmelerinde tipik olarak ortaya çıkan hasarlarla sınırlıdır.

2.4 9.2 maddesi ve 9.3 maddesi altında belirtilen durumlar dışında basit ihmalkarlık için sorumluluk üstlenilmez.

2.5 Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları, Sağlayıcının yasal temsilcileri veya yardımcıları yükümlülüklerini ihlal ettiğinde de geçerlidir. Yukarıda belirtilen düzenlemeler temelinde Sağlayıcı sorumlu tutulamazsa, bu durum, Sağlayıcının çalışanlarının ve yardımcılarının kişisel sorumluluğu için de geçerlidir.

2.6 Veri kaybı durumunda Sağlayıcının sorumluluğu, sizin tarafınızdan verilerin kurallara uygun ve düzenli olarak yedeklenmesi durumunda oluşacak hasar ile sınırlıdır.

2.7 Sağlayıcı sizin ve/veya üçüncü şahıslar tarafından özellikle Internet, telefon bağlantıları ve/veya donanım ya da yazılım gibi başka veri ağları üzerinden e-postaların veya diğer elektronik mesajların ve/veya verilerin girişi, toplanması ve/veya aktarılması sırasında kaybı, gecikmesi, değişikliği, manipülasyonu ve/veya hatalı iletimine yönelik herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

2.8 Internet üzerinden veri iletişimi de dahil olmak üzere Internet'e erişim ve Internet bağlantısı, teknolojinin güncel durumuna göre hatasız ve/veya her zaman mevcut olacak şekilde sağlanamayabilir. Sağlayıcı, TwoGo hizmetlerinin sürekli veya kesintisiz mevcut olacağına dair bir sorumluluk üstlenmez.

3 Kullanım ilişkisinin başlangıcı ve feshetme

Bölüm A, madde 10'dan farklı olarak şu geçerlidir:

3.1 Bu kullanım ilişkisi, başarılı kayıt ve aktivasyondan sonra başlar ve (i) müşterimiz veya işvereniniz ile sözleşme sona erdiğinde otomatik olarak veya (ii) sizin ya da Sağlayıcı tarafından feshedilmesi üzerine sona erer. Siz veya Sağlayıcı, bu kullanım ilişkisini istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Feshin geçerli olması için yazılı olarak yapılmalıdır, bunun için örneğin e-posta, faks veya PDF yeterlidir.

3.2 Her iki tarafın da olağanüstü fesih hakkı bundan etkilenmez. Sağlayıcı için önemli bir fesih nedeni, özellikle Bölüm A, 5 maddesi ihlal edildiğinde söz konusudur.