Informacja o ochronie danych

Informacje o ochronie danych dla odwiedzających naszą stronę internetową, nasze strony w mediach społecznościowych, subskrybentów naszego newslettera i dla użytkowników TwoGo.

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych i staramy się udzielić Ci wyczerpujących informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniższe informacje o ochronie danych zawierają informacje o tym, w jaki sposób iw jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, kontaktujesz się z nami i korzystasz z naszych stron mediów społecznościowych i / lub naszej aplikacji TwoGo.

Zasadniczo zbieramy Twoje dane osobowe, w szczególności ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO) stanowi podstawę prawną.

A. Odpowiedzialny zgodnie z Art. 4 pkt. 7 RODO

Odpowiada za przetwarzanie danych opisane poniżej w rozumieniu Art. 4 pkt. 7 RODO to:

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Stiftsbergstrasse 1
74172 Neckarsulm
info@twogo.com

B. Informacje o ochronie danych dla użytkowników aplikacji TwoGo

Stan 01/2021

1. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej / telefonu / poczty
1.1 Cele przetwarzania danych / podstawa prawna:

Będziemy oczywiście traktować wszelkie dane osobowe, które nam przekażesz pocztą elektroniczną / telefonicznie / pocztą, jako poufne. Używamy twoich danych tylko w celu przetworzenia twojego żądania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes wynika z zainteresowania udzieleniem odpowiedzi na zapytania, a tym samym utrzymania i promowania zadowolenia klientów.

W przypadku przesłania nam danych osobowych w ramach możliwości kontaktu w toku zawierania umowy lub istniejącego stosunku umownego, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO podstawa prawna przetwarzania danych.

1.2 Odbiorcy / kategorie odbiorców:

W zależności od okazji iw niezbędnym zakresie przekazujemy dane osobowe do Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, ponieważ przetwarza możliwe zapytania klientów składane przez telefon, pocztę i / lub e-mail w naszym imieniu.

1.3 Obowiązek podania danych

Nie jesteś umownie ani prawnie zobowiązany do przekazania nam danych osobowych. Jeśli jednak nie dostarczysz nam danych wymaganych do przetworzenia Twojego żądania, nie możemy ich przetworzyć ani na nie odpowiedzieć.

1.4 Okres przechowywania / kryteria ustalania okresu przechowywania:

Wszystkie dane osobowe, które wysyłasz do nas w przypadku zapytań, zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane najpóźniej 90 dni po udzieleniu ostatecznej odpowiedzi. Przechowywanie 90 dni można wyjaśnić faktem, że może się zdarzyć, że skontaktujesz się z nami ponownie po odpowiedzi na to samo, a my będziemy musieli być w stanie odnieść się do wcześniejszej korespondencji. Doświadczenie pokazuje, że po 90 dniach zwykle nie ma pytań o nasze odpowiedzi. Jeśli dochodzisz swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata po ostatecznej odpowiedzi, aby udowodnić, że udzieliliśmy Ci wyczerpujących informacji i że przestrzegane są wymogi prawne.

Dane osobowe, które nam przekazujesz w ramach inicjowania lub realizacji umowy, zostaną usunięte najpóźniej po 12 latach.

2. Dane, które przetwarzamy, gdy odwiedzasz tę witrynę
2.1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Podczas odwiedzania tej witryny generowane są pliki dziennika z następującą zawartością:

 • Witryna internetowa, z której uzyskałeś dostęp do naszej witryny;
 • Data i godzina dostępu;
 • Hasło:
 • Żądanie klienta;
 • Kod odpowiedzi http;
 • Ilość przesłanych danych;
 • Informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes wynika tutaj z ochrony naszych systemów i zapobiegania nadużyciom lub oszukańczym zachowaniom za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do tej witryny.

W zakresie, w jakim przetwarzanie wymienionych danych jest niezbędne do przygotowania lub realizacji stosunku umownego, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2.2. Odbiorcy / kategorie odbiorców

W wyjątkowych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być dostępne dla Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm w celach wsparcia i konserwacji, ponieważ aplikacja TwoGo i Twoje dane są hostowane i przechowywane w naszym imieniu na serwerach dostarczonych i obsługiwanych przez Schwarz IT KG.

2.3. Obowiązek podania danych

Nie jesteś zobowiązany umownie ani prawnie do podania nam danych osobowych. Jednak ze względów technicznych wymienione dane będą przetwarzane, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową. Jeśli nie chcesz już przekazywać nam danych, jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie korzystasz już z naszej strony internetowej.

2.4. Okres przechowywania

Wspomniane dane przechowujemy przez okres 30 dni.

3. Stosowanie plików cookie

My, Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych w związku z wykorzystaniem tak zwanych plików cookie i innych podobnych technologii do przetwarzania danych dotyczących użytkowania we wszystkich (pod) domenach na www. twogo.com / www.twogo.de .

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, które są powiązane z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że od razu wiemy o Twojej tożsamości.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby informowała cię o umieszczaniu plików cookie. Dzięki temu korzystanie z plików cookie staje się dla Ciebie przejrzyste. Możesz także ustawić przeglądarkę tak, aby generalnie nie akceptowała plików cookie lub odrzucała tylko pliki cookie poszczególnych dostawców. Pragniemy jednak zaznaczyć, że może to wpłynąć na funkcjonalność tej witryny.

3.1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Stosowanie plików cookie i innych technologii przetwarzania danych dotyczących użytkowania służy następującym celom - w zależności od kategorii pliku cookie lub innej technologii:

 • Niezbędne: Niezbędne pliki cookie pomagają w korzystaniu z witryny internetowej, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.
 • Komfort: Za pomocą tych technik możemy uwzględnić Twoje rzeczywiste lub przypuszczalne preferencje dotyczące wygodnego korzystania z naszej witryny. Na przykład na podstawie Twoich ustawień możemy wyświetlać nasze strony internetowe w języku, który Ci odpowiada. W ten sposób unikamy również pokazywania produktów, które mogą być niedostępne w Twoim regionie.
 • Statystyki: Techniki te umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk korzystania z naszych usług w celu dostosowania ich do Twoich potrzeb. Dzięki temu możemy na przykład określić, w jaki sposób możemy jeszcze lepiej dostosować nasze strony internetowe do nawyków użytkowników.
 • Marketing: Dzięki temu możemy wyświetlać odpowiednie treści reklamowe na podstawie analizy zachowań użytkowników. Twoje zachowanie związane z użytkowaniem można również śledzić za pośrednictwem różnych stron internetowych, przeglądarek lub urządzeń końcowych za pomocą identyfikatora użytkownika (unikalny identyfikator).

W ramach stosowania plików cookies i podobnych technik przetwarzania danych dotyczących użytkowania przetwarzane są w szczególności następujące rodzaje danych osobowych, w zależności od celu:

Niezbędny:
 • Dane uwierzytelniające służące do identyfikacji użytkownika po zalogowaniu w celu uzyskania dostępu do autoryzowanych treści podczas kolejnych wizyt (np. Dostęp do konta klienta);
 • zdarzenia związane z bezpieczeństwem (np. wykrycie często nieudanych prób logowania);
 • Dane do odtwarzania treści multimedialnych (np. Odtwarzanie filmów (produktów) wybranych przez użytkownika).
Komfort:
 • Ustawienia dostosowania interfejsu użytkownika, które nie są powiązane ze stałym identyfikatorem (np. Aktywny wybór języka).
Statystyka:
 • Pseudonimizowane profile użytkowania z informacjami o korzystaniu z naszej strony internetowej. Należą do nich w szczególności:
  • Typ / wersja przeglądarki,
  • używany system operacyjny,
  • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona),
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
  • Czas żądania serwera,
  • indywidualny identyfikator użytkownika i
  • wywołane zdarzenia na stronie (zachowanie podczas surfowania).
 • Adres IP jest regularnie anonimowy, więc wnioski dotyczące Twojej osoby są generalnie wykluczone.
 • Łączymy identyfikator użytkownika z innymi danymi od ciebie (np. Imię i nazwisko, adres e-mail itp.) Z Twoją osobną wyraźną zgodą (patrz na przykład sekcja 6 niniejszego rozporządzenia o ochronie danych). Na podstawie samego identyfikatora użytkownika nie możemy osobiście wyciągać żadnych wniosków na Twój temat.
Marketing:
 • Pseudonimizowane profile użytkowania z informacjami o korzystaniu z naszej strony internetowej. Należą do nich w szczególności:
  • Adres IP,
  • indywidualny identyfikator użytkownika;
  • potencjalne zainteresowania produktami,
  • wywołane zdarzenia na stronie (zachowanie podczas surfowania).
 • Adresy IP są regularnie anonimowe, dzięki czemu wnioski dotyczące Twojej osoby są generalnie wykluczone.
 • Łączymy identyfikator użytkownika z innymi danymi od ciebie (np. Imię i nazwisko, adres e-mail itp.) Z Twoją osobną wyraźną zgodą (patrz na przykład sekcja 6 niniejszego rozporządzenia o ochronie danych). Na podstawie samego identyfikatora użytkownika nie możemy osobiście wyciągać żadnych wniosków na Twój temat. W razie potrzeby udostępniamy identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowania stronom trzecim za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych.

Podstawą prawną korzystania z wygodnych, statystycznych i marketingowych plików cookie i podobnych technologii jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną korzystania z technicznie niezbędnych plików cookie i podobnych technologii jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W każdej chwili możesz cofnąć / zmienić swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu cofnięcia. Po prostu kliknij tutaj i dokonaj wyboru.

Możesz znaleźć przegląd informacji na temat używanych plików cookie i innych technologii, wraz z odpowiednimi celami przetwarzania, okresami przechowywania i dostawcami zewnętrznymi zaangażowanymi w naszą politykę plików cookie.

3.2. Odbiorcy / kategorie odbiorców

W ramach przetwarzania danych za pomocą plików cookies i podobnych technik przetwarzania danych o użytkowaniu możemy korzystać z usług wyspecjalizowanych usługodawców, w szczególności z zakresu marketingu internetowego. Przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych, możemy udostępniać Twój identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowania stronom trzecim za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych.

Kolejnych odbiorców w związku z przetwarzaniem danych za pomocą plików cookies można znaleźć w naszej Polityce plików cookies pod nazwą „Dostawca”.

3.3. Przekazywanie danych do krajów trzecich

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych odbiorcom mającym siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Tylko przetwarzanie Twoich danych za pomocą Google Analytics, o ile wyraziłeś zgodę na stosowanie odpowiednich plików cookie, powoduje przesłanie danych na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. Dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych UE.

3.4. Obowiązek podania danych

Nie jesteś zobowiązany umownie ani prawnie do podania nam danych osobowych. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były zapisywane, możesz temu zapobiec za pomocą wspomnianych ustawień, dokonać odpowiedniego wyboru kategorii plików cookie lub cofnąć lub dostosować swoją zgodę, jeśli dotyczy.

3.5. okres przechowywania

Okres przechowywania plików cookie można znaleźć w naszej polityce plików cookie . O ile w kolumnie „Wygaśnięcie” zostanie podana informacja „trwała”, plik cookie będzie przechowywany na stałe do momentu odwołania odpowiedniej zgody.

4. Wysyłanie biuletynów
4.1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Oferujemy możliwość zapisania się do naszego newslettera. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszego biuletynu, wykorzystamy Twój adres e-mail i, jeśli dotyczy, Twoje imię i nazwisko, aby przesyłać Ci informacje (jeśli to możliwe indywidualne) o TwoGo, a także powiązane promocje, konkursy i aktualności.

Za Twoją zgodą rejestrujemy Twoje zachowanie w naszej witrynie. Ocena zachowania użytkownika obejmuje w szczególności, w których obszarach danej witryny internetowej lub newslettera się znajdujesz i które linki tam klikasz. Spersonalizowane profile użytkowania są tworzone z przypisaniem Twojej osoby i / lub adresu e-mail, aby móc lepiej dostosować ewentualne podejście promocyjne w postaci biuletynów do Twoich osobistych zainteresowań i ulepszyć stronę internetową.

Podstawą prawną wymienionego przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Aby mieć pewność, że przy wpisywaniu adresu e-mail nie popełniono błędów, stosujemy tzw. Procedurę double opt-in: Po wpisaniu adresu e-mail w polu rejestracji wyślemy Ci Ty link potwierdzający. Twój adres e-mail zostanie dodany do naszej listy mailingowej tylko wtedy, gdy klikniesz ten link potwierdzający.

Możesz odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera i tworzenie spersonalizowanych profili użytkowania w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, np. B. rezygnując z subskrypcji biuletynu na naszej stronie internetowej. Link do strony rezygnacji z subskrypcji można znaleźć tutaj lub na końcu każdego biuletynu. Po rezygnacji z subskrypcji uważamy, że Twoja zgoda na utworzenie spersonalizowanego profilu użytkownika i otrzymywanie biuletynu na jego podstawie zostanie odwołane. Usuniemy twoje dane użytkowania. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu otrzymania odwołania.

4.2. Odbiorcy / kategorie odbiorców

W wyjątkowych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być dostępne do celów wsparcia i konserwacji przez Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, ponieważ aplikacja TwoGo i twoje dane są przechowywane i przechowywane w naszym imieniu na serwerach udostępnianych i obsługiwanych przez Schwarz IT KG.

4.3. Obowiązek podania danych

Nie jesteś zobowiązany umownie ani prawnie do podania nam danych osobowych. Udział w wysyłaniu newslettera jest dla Ciebie dobrowolny i odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą.

4.4. Okres przechowywania

Twój adres e-mail i imię i nazwisko (jeśli zostało podane) zostaną usunięte, gdy tylko zrezygnujesz z subskrypcji naszego biuletynu.

5. Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych
5.1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Z naszego serwisu korzystamy na podstawie Twojej zgody zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. a) Wtyczki społecznościowe RODO z sieci społecznościowych Facebook i Twitter, aby zaoferować Ci możliwość udostępniania podróży, które planujesz lub realizujesz za pomocą TwoGo we wspomnianych sieciach społecznościowych. Odpowiedzialność za działanie zgodne z ochroną danych musi być zagwarantowane przez odpowiedniego dostawcę.

Integrujemy te wtyczki za pomocą tak zwanej metody dwóch kliknięć, aby w jak najlepszy sposób chronić odwiedzających naszą witrynę. Oznacza to, że kiedy odwiedzasz naszą stronę, żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane dostawcom wtyczek. Metoda dwóch kliknięć daje możliwość aktywacji dezaktywowanych wtyczek mediów społecznościowych. Wtyczki mediów społecznościowych zintegrowane na naszej stronie internetowej są początkowo dezaktywowane. Wtyczki są aktywowane tylko przez kliknięcie symbolu wtyczki. Dopiero po aktywacji dane osobowe są przekazywane do odpowiedniego dostawcy usługi mediów społecznościowych.

Aktywowana przez Ciebie wtyczka nawiązuje połączenie z serwerem dostawcy mediów społecznościowych, który wybrałeś za pomocą przeglądarki. Aktywację tę można dezaktywować w dowolnym momencie. Proces dezaktywacji nie powoduje usunięcia danych, które zostały już przesłane, przez odpowiedniego dostawcę mediów społecznościowych. Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcia można dokonać, dezaktywując wtyczkę mediów społecznościowych. Legalność przetwarzania danych przeprowadzonego do momentu odwołania pozostaje nienaruszona.

Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych i celów przetwarzania.

Dostawca wtyczek przechowuje dane zebrane o Tobie jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub projektowania swojej strony internetowej zgodnie z wymaganiami. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (także dla użytkowników, którzy nie są zalogowani), aby wyświetlać reklamy oparte na potrzebach i informować innych użytkowników sieci społecznościowej o twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo do wycofania się w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość przeciwko tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym musisz skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczek, aby skorzystać z tego prawa. Dzięki wtyczkom oferujemy możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika.

Dane są przekazywane niezależnie od tego, czy masz konto u dostawcy wtyczek i czy jesteś tam zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany u dostawcy wtyczek, Twoje dane zebrane od nas zostaną przypisane bezpośrednio do twojego istniejącego konta u dostawcy wtyczek. Jeśli naciśniesz aktywowany przycisk i np. Na przykład, jeśli strona jest połączona, dostawca wtyczek przechowuje również te informacje na koncie użytkownika i udostępnia je kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się po skorzystaniu z sieci społecznościowej, ale zwłaszcza przed aktywacją przycisku, ponieważ w ten sposób można uniknąć przypisania do swojego profilu przez dostawcę wtyczek.

5.2. Odbiorcy / kategorie odbiorców

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek mediów społecznościowych następujących dostawców:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia http://www.facebook.com/policy.php; Więcej informacji na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irlandia; https://twitter.com/privacy.

5.3. Obowiązek podania danych

Nie jesteś zobowiązany umownie ani prawnie do podania nam danych osobowych. Jeśli nie klikniesz i nie użyjesz wtyczki mediów społecznościowych, nie poniesiesz żadnych niedogodności.

5.4. Okres przechowywania

Nie mamy informacji o usunięciu danych zebranych przez dostawcę wtyczek.

6. Nasze strony w mediach społecznościowych
6.1. Obowiązki

My, Schwarz Mobility Solutions GmbH i częściowo właściwi operatorzy platform mediów społecznościowych jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie i przetwarzanie danych przedstawionych poniżej. W przypadku określonego przetwarzania my i operator platformy działamy również jako współodpowiedzialni w rozumieniu art. 26 RODO.

Obsługujemy następujące serwisy społecznościowe:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/twogo
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC4esWVPfggo_oWbIIfIPJcA

6.2. Odpowiedzialność operatora platformy

Mamy jedynie ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez operatorów platformy mediów społecznościowych (np. Zarządzanie członkami i udostępniane informacje). W punktach, w których możemy wywierać wpływ i parametryzować przetwarzanie danych, dążymy do zachowania zgodności z zasadami ochrony danych przez operatora platformy mediów społecznościowych w ramach dostępnych nam możliwości. W wielu miejscach nie mamy jednak wpływu na przetwarzanie danych przez operatora platformy mediów społecznościowych, a także nie wiemy dokładnie, jakie dane przetwarza.

Operator platformy obsługuje całą infrastrukturę informatyczną usługi, utrzymuje własne przepisy dotyczące ochrony danych i utrzymuje z Tobą własne relacje z użytkownikiem (pod warunkiem, że jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu społecznościowego). Ponadto operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie pytania dotyczące danych w Twoim profilu użytkownika, do których my jako firma nie mamy dostępu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez dostawcę platformy mediów społecznościowych i innych możliwości wniesienia sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności dostawcy:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_org_guest_company_overview_footer-privacy-policy
YouTube: https://www.youtube.com/intl/de/about/policies/

6.3. Nasza odpowiedzialność jako Schwarz Mobility Solutions GmbH 6.3.1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Celem przetwarzania przez nas danych w naszych mediach społecznościowych jest informowanie klientów o usługach, kampaniach, konkursach, tematach merytorycznych, aktualnościach firmowych i interakcjach z osobami odwiedzającymi strony w mediach społecznościowych na te tematy, a także odpowiadanie na odpowiednie pytania, pochwały lub krytykę.

Zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Możliwie. udostępniamy Twoje treści na naszej stronie, jeśli jest to funkcja platformy mediów społecznościowych i komunikujemy się z Tobą za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych odbywa się w interesie naszego public relations i komunikacji. Operator nie ma możliwości wpływania na przetwarzanie przez nas Twoich danych w ramach komunikacji z klientami lub konkursów.

Jak już wspomniano, zwracamy uwagę na punkty, w których dostawca platformy mediów społecznościowych daje nam możliwość dostosowania naszych stron mediów społecznościowych do zgodności z ochroną danych w jak największym stopniu.

6.3.2. Odbiorcy / kategorie odbiorców

Dane, które wprowadzasz na naszych stronach mediów społecznościowych, takie jak B. Komentarze, filmy, zdjęcia, polubienia, publiczne wiadomości itp. Są publikowane przez platformę mediów społecznościowych i nigdy nie są wykorzystywane ani przetwarzane przez nas do innych celów. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania nielegalnych treści tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Dzieje się tak na przykład w przypadku postów naruszających lub nielegalnych, nienawistnych komentarzy, sugestywnych komentarzy (o wyraźnie seksualnym charakterze) lub załączników (np. Zdjęć lub filmów), które mogą naruszać prawa autorskie, dobra osobiste lub przepisy karne.

Możliwie. udostępniamy Twoje treści na naszej stronie, jeśli jest to funkcja platformy mediów społecznościowych i komunikujemy się za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych. Jeśli wyślesz nam zapytanie na platformie mediów społecznościowych, w zależności od wymaganej odpowiedzi, możemy również skierować Cię do innych, bezpiecznych kanałów komunikacji, które gwarantują poufność. Zawsze masz możliwość przesłania nam poufnych zapytań na adres podany w punkcie A. lub w stopce.

6.3.3. Obowiązek podania danych

Nie jesteś zobowiązany umownie ani prawnie do podania nam danych osobowych. Jeśli korzystasz z naszych stron w mediach społecznościowych w celach czysto informacyjnych, nie zbieramy od Ciebie żadnych danych osobowych. Jeśli nie chcesz podawać nam żadnych swoich danych osobowych, nadal możesz odwiedzić naszą stronę internetową. W takim przypadku nie można jednak używać zaawansowanych funkcji, takich jak B. korzystać z funkcji wiadomości, publikować zdjęcia lub artykuły itp.

6.3.4. Okres przechowywania

Wszystkie dane osobowe, które wysyłasz do nas w przypadku zapytań, zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane najpóźniej 90 dni po udzieleniu ostatecznej odpowiedzi. Przechowywanie 90 dni można wyjaśnić faktem, że może się zdarzyć, że skontaktujesz się z nami ponownie po odpowiedzi na to samo, a my będziemy musieli być w stanie odnieść się do wcześniejszej korespondencji. Doświadczenie pokazuje, że po 90 dniach zwykle nie ma pytań o nasze odpowiedzi. Jeśli dochodzisz swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata po ostatecznej odpowiedzi, aby udowodnić, że udzieliliśmy Ci wyczerpujących informacji i że przestrzegane są wymogi prawne.

Wszystkie publikowane przez Ciebie publiczne posty na jednej z naszych stron mediów społecznościowych pozostają na osi czasu przez czas nieokreślony, chyba że usuniemy je z powodu aktualizacji tematu, naruszenia prawa lub naruszenia naszych wytycznych lub samodzielnie usuniesz post. O. Nie mamy wpływu na usunięcie Twoich danych przez samego operatora. Dlatego dodatkowo obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych danego operatora.

6.4. Wspólna odpowiedzialność

Zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO istnieje częściowa relacja z operatorem serwisu społecznościowego (współodpowiedzialność):

Operator platformy i my jesteśmy współodpowiedzialni za metody śledzenia sieci stosowane przez operatora platformy mediów społecznościowych. Śledzenie sieci może również mieć miejsce niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy zarejestrowany na platformie mediów społecznościowych. Jak już pokazano, niestety nie możemy wpływać na metody śledzenia sieci na platformie mediów społecznościowych. Nie możemy tego na przykład wyłączyć.

Podstawą prawną dla metod śledzenia w sieci jest Art. 6 ust. Lit. f) RODO. Zainteresowanie optymalizacją platformy mediów społecznościowych i odpowiedniej strony fanowskiej należy traktować jako uzasadnione w rozumieniu powyższego rozporządzenia.

Więcej informacji na temat odbiorców lub kategorii odbiorców, a także okresu przechowywania lub kryteriów określania okresu przechowywania można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych operatorów platform. Nie mamy na to wpływu.

Możliwości wykonywania swoich praw w celu zapobiegania tym metodom śledzenia w sieci można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych wymienionych operatorów platform. Możesz również skontaktować się z operatorem platformy, korzystając z danych kontaktowych podanych w odpowiedniej informacji prawnej.

W odniesieniu do statystyk, które udostępnia nam dostawca platformy mediów społecznościowych, możemy wpływać na nie, a także zapobiegać im w ograniczonym zakresie. Jednak upewniamy się, że żadne dodatkowe opcjonalne statystyki nie są nam udostępniane.

Pamiętaj o tym: nie można wykluczyć, że dostawca platformy mediów społecznościowych wykorzysta Twój profil i dane behawioralne, na przykład do oceny Twoich nawyków, relacji osobistych, preferencji itp. Schwarz Mobility Solutions GmbH nie ma wpływu na przetwarzanie lub przekazywanie Twoich danych przez dostawcę platformy mediów społecznościowych.

C. Korzystanie z TwoGo

Stan 01/2021

1. Utworzenie konta użytkownika w TwoGo i korzystanie z TwoGo
1.1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych 1.1.1. Informacje wymagane do korzystania z TwoGo

Jeśli chcesz założyć konto użytkownika w TwoGo i korzystać z TwoGo, konieczne jest podanie nam w szczególności następujących informacji:

 • Imię i nazwisko (dane podstawowe):
  • Wyświetlane są wszystkim uczestnikom przejazdu mediowanego, a także Twoim obserwatorom i użytkownikom, którym przesłałeś prośbę o wycieczkę.
 • Adres e-mail (dane kontaktowe):
  • Służy do rejestracji użytkownika.
  • Jest on udostępniany wszystkim uczestnikom w zapośredniczonym basenie samochodowym, a także Twoim obserwatorom i użytkownikom, którym przesłałeś prośbę o wycieczkę.
  • Używamy również Twojego adresu e-mail do komunikowania się z Tobą, potwierdzania otwarcia konta i wysyłania informacji o korzystaniu z TwoGo.
  • Jeśli jesteś licencjonowanym użytkownikiem, w regularnych odstępach czasu wyślemy Ci wiadomość e-mail na podany adres e-mail z prośbą o kliknięcie łącza potwierdzającego. W ten sposób weryfikujemy, czy nadal należysz do licencjonowanej firmy.
 • Hasło:
  • Służy do rejestracji użytkownika.
 • Numer telefonu komórkowego (dane kontaktowe):
  • Jest przesyłany do wszystkich uczestników w zapośredniczonym basenie samochodowym.
  • Jeśli chcesz, będziemy również używać Twojego numeru telefonu komórkowego do powiadomień za pośrednictwem TwoGo. (Ta funkcja TwoGo jest dostępna tylko w wybranych krajach. W związku z tym Twoje dane będą przetwarzane tylko w tych krajach w określonych celach).
 • Adres domowy i firmowy (dane kontaktowe):
  • Standardowe ustawienie lokalizacji początkowej i docelowej dla regularnych podróży.
  • Służy do szybkiego wprowadzania wniosków o podróż i otrzymywania odpowiednich sugestii dotyczących podróży od TwoGo.
 • Daty prośby o wycieczkę:
  • Uwzględnij rolę kierowcy, pasażera lub obu, adres początkowy i docelowy, najwcześniejszą datę i godzinę odjazdu, ostatnią datę i godzinę przyjazdu, maksymalną liczbę pasażerów oraz informację, czy wymagana jest podróż powrotna (w tym adres początkowy i docelowy oraz godzina Podróż powrotna).
  • Są używane przez TwoGo do pośredniczenia w odpowiednim przewozie, a także przez twoich obserwujących i użytkowników, do których wysyłasz zapytanie o podróż.
  • Podczas rezerwacji pojazdu z puli licencjonowanej firmy, która jest twoim pracodawcą lub klientem, licencjonowana firma zostanie wyświetlona do oceny statystycznej.
 • Dane pojazdu:
  • Jeśli używasz TwoGo jako sterownika, ta informacja jest wymagana do korzystania z TwoGo.
  • Uwzględnij markę, model, kolor, znak rozpoznawczy.
  • Jeśli jako kierowca oferujesz przejazdy, dane Twojego pojazdu zostaną przekazane wszystkim pasażerom przejazdów za pośrednictwem pośrednika.
  • Liczba wolnych miejsc i pożądana rola zostaną przekazane obserwującym i użytkownikom, do których wysłano prośbę o wycieczkę.
 • Informacje o pracodawcy (dla freelancerów informacje o kliencie):
  • Na podstawie adresu e-mail użytego do zalogowania się na TwoGo lub ewentualnego tokena sprawdzamy, czy jesteś (niezależnym) pracownikiem licencjonowanej firmy, abyśmy mogli przypisać cię do tej firmy i zaoferować rozszerzone funkcje w TwoGo.

Twoje dane przetwarzamy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, abyśmy mogli utworzyć Twoje konto użytkownika, udostępnić je i udostępnić Tobie TwoGo oraz połączyć Cię z żądaniami podróży i możliwościami carpoolingu, które tworzysz podczas korzystania z naszych usług lub w których uczestniczysz. Ponadto informacje te są wykorzystywane do wymiany informacji z Tobą i Twoimi obserwatorami i uczestnikami wycieczki w celu zamówienia wycieczki lub pośrednictwa w podróży.

1.1.2. Informacje dobrowolne

Możesz dobrowolnie przechowywać dodatkowe dane na swoim koncie TwoGo. W zależności od przechowywanych danych, oprócz wymaganych danych, przetwarzamy w szczególności następujące dane:

 • Dane lokalizacji:
  • Zostaną przesłane innym uczestnikom Twojego parkingu, pod warunkiem, że aplikacja mobilna została zainstalowana, a funkcja lokalizacji została aktywowana w aplikacji. Ułatwia to uczestnikom znalezienie się w przestrzeni publicznej.
 • Dane pojazdu:
  • Jeśli używasz TwoGo tylko jako pasażer, ta informacja jest dobrowolna.
  • Uwzględnij markę, model, kolor, znak rozpoznawczy.
  • Jeśli jako kierowca oferujesz wspólne przejazdy, dane Twojego pojazdu zostaną przesłane do wszystkich pasażerów w zorganizowanej grupie samochodów.
  • Liczba wolnych miejsc i pożądana rola zostaną przekazane obserwującym i użytkownikom, do których wysłano prośbę o wycieczkę.
 • Miejsca (np. Budynki w siedzibie firmy jako adresy początkowe i docelowe)
  • Służą do oferowania użytkownikom (specyficznym dla firmy) predefiniowanych lokalizacji w celu szybkiego wprowadzenia.
 • Pseudonim / pseudonim
  • Może być używany przez użytkownika, jeśli bierze udział w zawodach w TwoGo i nie chce być wymieniany w tabeli liderów po imieniu.
 • Zdjęcie
  • Służy do personalizacji Twojego profilu i przekazywania pasażerom przejazdów w celu wzajemnej identyfikacji.
  • Do wyświetlania w funkcji obserwatora. Twoje zdjęcie zostanie wyświetlone na liście obserwujących odpowiedniego użytkownika (kierowcy / pasażera), którego chcesz śledzić. Ponadto Twoje zdjęcie zostanie wyświetlone na odpowiednich listach użytkowników, którzy Cię obserwują, a także w propozycji wycieczki, którą udostępniasz użytkownikom, którzy Cię obserwują. Użytkownicy mogą śledzić Cię po umówieniu się na przejazd z TwoGo lub poprzez wyraźne zaproszenie.
 • płeć
  • Służy do przypisywania ci, w razie potrzeby, wniosków kierujących od użytkowników, którzy chcą tylko kobiet kierowców lub pasażerów.
 • Zdjęcie pojazdu:
  • Aby spersonalizować swój profil i przekazać pasażerom przejazdy samochodem w celu wzajemnej identyfikacji.
 • Jeśli korzystasz z konta punktowego w TwoGo, dane z wniosku o podróż lub przejazdu pośredniczącego (rola kierowcy, pasażera lub pośredniego wniosku o podróż) zostaną wykorzystane do zarządzania Twoim kontem punktowym.
 • Jeśli korzystasz z TwoGo jako licencjonowany użytkownik i chcesz wziąć udział w konkursie zainicjowanym przez Twoją licencjonowaną firmę w ramach TwoGo, przekażemy Twoje imię i nazwisko, punkty zebrane w konkursie oraz Twój adres e-mail do licencjonowanej firmy.

Twoje dane przetwarzamy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, abyśmy mogli utworzyć Twoje konto użytkownika, udostępnić je i udostępnić Tobie TwoGo oraz połączyć Cię z żądaniami podróży i możliwościami carpoolingu, które tworzysz podczas korzystania z naszych usług lub w których uczestniczysz. Ponadto informacje te są wykorzystywane do wymiany informacji z Tobą i Twoimi obserwatorami i uczestnikami wycieczki w celu zamówienia wycieczki lub pośrednictwa w podróży.

1.2. Odbiorcy / kategorie odbiorców

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym użytkownikom TwoGo w zakresie niezbędnym do świadczenia Ci różnych usług TwoGo. O ile ci użytkownicy są licencjonowanymi użytkownikami, przesyłane dane mogą być również dostępne dla odpowiedniej licencjonowanej firmy, do której należy użytkownik, ponieważ zwykle ma ona dostęp do adresu e-mail używanego przez licencjonowanego użytkownika. do którego mogą być przesyłane Twoje dane. Odpowiednie cele przekazu i kategorie potencjalnych odbiorców można znaleźć w punktach wymienionych w punkcie 1.1.

Jeśli jesteś licencjonowanym użytkownikiem, twoja licencjonowana firma może wyznaczyć jedną lub więcej osób do zarządzania wersją licencyjną TwoGo. W celach wsparcia administratorzy ci mogą uzyskiwać dostęp do wszystkich danych osobowych i możliwości udostępniania przejazdu lub wniosków o podróż oraz mogą zablokować lub odblokować konto.

Jeśli jako licencjonowany użytkownik zarezerwujesz pojazd grupowy w swojej licencjonowanej firmie, oceny statystyczne (patrz również punkt 4) dla utworzonej przez Ciebie podróży mogą zostać przesłane do licencjonowanej firmy.

Jeśli jesteś uczestnikiem podróży brokera w roli pasażera w pojeździe firmowym licencjonowanej firmy, dane Twojej podróży mogą zostać wyświetlone licencjonowanej firmie w celu analizy statystycznej (patrz również punkt 4). Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś licencjonowanym użytkownikiem, a zatem nie jesteś (niezależnym) pracownikiem licencjonowanej firmy.

Jeśli jesteś licencjonowanym użytkownikiem, a twoja licencjonowana firma zapewnia zarezerwowane miejsca parkingowe, na żądanie licencjonowanej firmy przekażemy twoją tablicę rejestracyjną upoważnionym osobom tej firmy w celu sprawdzenia autoryzacji parkingowej, jeśli jesteś kierowcą mediowanego lub jeszcze nie mediowanego basenu samochodowego.

W wyjątkowych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być dostępne do celów wsparcia i konserwacji przez Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, ponieważ aplikacja TwoGo i twoje dane są przechowywane i przechowywane w naszym imieniu na serwerach udostępnianych i obsługiwanych przez Schwarz IT KG.

W zależności od okazji iw niezbędnym zakresie przekazujemy dane osobowe do Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, ponieważ przetwarza możliwe zapytania klientów składane przez telefon, pocztę i / lub e-mail w naszym imieniu.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być dostępne dla innych odbiorców na zasadzie indywidualnej i tylko w zakresie niezbędnym, o ile jest to konieczne do świadczenia TwoGo.

1.3. Obowiązek podania danych

Nie jesteś umownie ani prawnie zobowiązany do przekazania nam swoich danych osobowych, jeśli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z TwoGo. Jednakże, jeśli korzystasz z TwoGo i chcesz utworzyć odpowiednie konto użytkownika, zgodnie z naszymi warunkami użytkowania jesteś zobowiązany do podania wymaganych i całkowicie zgodnych z prawdą informacji.

1.4. Okres przechowywania

Twoje dane osobowe usuwamy w następujący sposób:

 • Imię i nazwisko, adres e-mail, hasło:
  • Usunięcie 7 dni po rejestracji, jeśli rejestracja nie została potwierdzona.
  • Usunięcie po 365 dniach bezczynności zarejestrowanego użytkownika.
  • Usunięcie po wygaśnięciu umowy licencyjnej: Jeśli jesteś licencjonowanym użytkownikiem i licencja Twojej licencjonowanej firmy wygasa, twoje konto użytkownika w TwoGo zostanie w tym momencie całkowicie usunięte.
  • Usunięcie autoryzacji użytkowania, jeśli jesteś nieautoryzowanym użytkownikiem licencji.
  • Natychmiastowe usunięcie, jeśli usuniesz swoje konto użytkownika.
 • Inne dane profilu:
  • Usunięcie po 365 dniach bezczynności zarejestrowanego użytkownika.
  • Usunięcie po wygaśnięciu umowy licencyjnej: Jeśli jesteś licencjonowanym użytkownikiem i licencja Twojej licencjonowanej firmy wygasa, twoje konto użytkownika w TwoGo zostanie w tym momencie całkowicie usunięte.
  • Usunięcie autoryzacji użytkowania, jeśli jesteś nieautoryzowanym użytkownikiem licencji.
  • Natychmiastowe usunięcie, jeśli usuniesz swoje konto użytkownika.
 • Dane żądania podróży (adres początkowy i docelowy, najwcześniejsza data i godzina wylotu, ostatnia data i godzina przyjazdu)
  • Natychmiastowe usunięcie, jeśli żądanie podróży zostanie anulowane przez użytkownika
  • Usunięcie 41 dni po dacie podróży.
2. Dane podczas korzystania z TwoGo przez przeglądarkę internetową
2.1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Jeśli korzystasz z TwoGo za pośrednictwem przeglądarki internetowej, przetwarzamy następujące dane osobowe, bez względu na możliwe przetwarzanie wyżej wymienionych danych:

 • Data uzyskania dostępu do usługi i podjęte działania. Używamy tych informacji do celów wsparcia i do mierzenia częstotliwości używania.
 • Logujemy twój adres IP. Pomaga nam to zapobiegać atakom na system i korygować błędy w serwisie.
 • Więcej informacji można znaleźć w informacjach o ochronie danych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej.

Dane przetwarzamy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, abyśmy mogli założyć Twoje konto użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, udostępnić je i udostępnić Tobie TwoGo.

W niektórych celach przetwarzamy wymienione dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na mierzeniu częstotliwości korzystania z TwoGo.

2.2. Odbiorcy / kategorie odbiorców

W wyjątkowych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być dostępne do celów wsparcia i konserwacji przez Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, ponieważ aplikacja TwoGo i twoje dane są przechowywane i przechowywane w naszym imieniu na serwerach udostępnianych i obsługiwanych przez Schwarz IT KG.

Abyśmy mogli zapewnić Państwu naszą usługę, korzystamy z usług geograficznych HERE Europe BV, Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Holandia. Przesyłane są następujące dane: początek i cel podróży, początek podróży i adres IP.

W zależności od okazji iw niezbędnym zakresie przekazujemy dane osobowe do Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, ponieważ przetwarza możliwe zapytania klientów składane przez telefon, pocztę i / lub e-mail w naszym imieniu.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być dostępne dla innych odbiorców na zasadzie indywidualnej i tylko w zakresie niezbędnym, o ile jest to konieczne do świadczenia TwoGo.

2.3. Obowiązek podania danych

Nie są Państwo zobowiązani umownie ani prawnie do podania nam wyżej wymienionych danych osobowych. Jeżeli jednak nie podasz nam danych, nie możemy udzielić Ci dostępu do TwoGo przez przeglądarkę internetową.

2.4. Okres przechowywania

Zapisujemy wspomniane dane przez okres 30 dni.

3. Dane podczas korzystania z TwoGo za pośrednictwem aplikacji TwoGo
3.1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Jeśli korzystasz z TwoGo za pośrednictwem aplikacji TwoGo, przetwarzamy następujące dane osobowe, bez względu na możliwe przetwarzanie wyżej wymienionych danych:

 • Data uzyskania dostępu do usługi i podjęte działania. Używamy tych informacji do celów wsparcia i do mierzenia częstotliwości używania.
 • Logujemy twój adres IP. Pomaga nam to zapobiegać atakom na system i korygować błędy w serwisie.
 • Identyfikacja Twojego urządzenia, unikalny numer urządzenia końcowego (IMEI = International Mobile Equipment Identity), unikalny numer abonenta sieciowego (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), numer telefonu komórkowego (MSISDN), adres MAC do korzystania z sieci WLAN, nazwa urządzenia mobilnego, adres e-mail -Adres
 • Korzystanie z powiadomień push
  • Jeśli korzystasz z aplikacji TwoGo na Androida lub iOS, będziesz informowany o żądaniach podróży i zmianach statusu podróży za pośrednictwem powiadomień push. W tym celu, gdy otwierasz aplikację po raz pierwszy (po instalacji, przed rejestracją), Twoje urządzenie mobilne otrzymuje identyfikator urządzenia z usługi Firebase Cloud Messaging z Google (FCM) lub Apple Push Notification Service (APNS) dla TwoGo- Przypisano do aplikacji.
  • Kiedy logujesz się do TwoGo za pośrednictwem aplikacji, utworzony identyfikator urządzenia jest przypisywany do twojego konta użytkownika. TwoGo wysyła następnie zaszyfrowane wiadomości do serwera FCM lub APNS w celu przekazania żądań podróży lub zmian w statusie podróży (np. Podróż była pośredniczona lub brokowana podróż została zmieniona lub anulowana). Serwer FCM lub APNS wysyła te wiadomości na Twój telefon komórkowy. System operacyjny Android lub iOS przekazuje wiadomości do aplikacji TwoGo na urządzeniu. Aplikacja TwoGo ocenia komunikaty i podejmuje odpowiednie działania (np. Ładuje dane podróży ze zaktualizowanej podróży z serwera TwoGo, wylogowuje użytkownika itp.).
  • Zwracamy uwagę, że serwery usługi Fire Base Cloud Messaging (GCM) oraz Apple Push Notification Service (APNS) nie są objęte zakresem „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE ”
  • Żadne dane nie są jednak przesyłane przez te serwery, na podstawie których można ustanowić połączenie z Twoją osobą, tak aby ani Google, ani Apple nie otrzymywały od Ciebie danych osobowych ani powiązanych.

Dane przetwarzamy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, abyśmy mogli utworzyć Twoje konto użytkownika za pośrednictwem aplikacji TwoGo, udostępnić je i udostępnić Tobie TwoGo.

W niektórych celach przetwarzamy wymienione dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na mierzeniu częstotliwości korzystania z TwoGo oraz na zapewnieniu stabilności technicznej i bezpieczeństwa aplikacji.

3.2. Odbiorcy / kategorie odbiorców

W wyjątkowych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być dostępne do celów wsparcia i konserwacji przez Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, ponieważ aplikacja TwoGo i twoje dane są przechowywane i przechowywane w naszym imieniu na serwerach udostępnianych i obsługiwanych przez Schwarz IT KG.

Abyśmy mogli zapewnić Państwu naszą usługę, korzystamy z usług geograficznych HERE Europe BV, Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Holandia. Przesyłane są następujące dane: początek i cel podróży, początek podróży i adres IP.

W zależności od okazji iw niezbędnym zakresie przekazujemy dane osobowe do Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, ponieważ przetwarza możliwe zapytania klientów składane przez telefon, pocztę i / lub e-mail w naszym imieniu.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być dostępne dla innych odbiorców na zasadzie indywidualnej i tylko w zakresie niezbędnym, o ile jest to konieczne do świadczenia TwoGo.

3.3. Obowiązek podania danych

Nie są Państwo zobowiązani umownie ani prawnie do podania nam wyżej wymienionych danych osobowych. Jeśli jednak nie podasz nam danych, nie możemy udzielić Ci dostępu do TwoGo za pośrednictwem aplikacji TwoGo.

3.4. Okres przechowywania

Zapisujemy wspomniane dane przez okres 30 dni.

3.5. Google Analytics dla Firebase

Dzięki narzędziu analitycznemu Google Analytics for Firebase możemy zobaczyć, ilu użytkowników zainstalowało aplikację TwoGo. Widzimy również, że ktoś kliknął jedną z naszych reklam (np. Na Facebooku) i został przekierowany do pobrania aplikacji TwoGo. Nie zbieramy jednak ani nie otrzymujemy żadnych informacji, za pomocą których można by osobiście zidentyfikować użytkowników. Informacje zebrane za pomocą Google Analytics dla Firebase służą wyłącznie do tworzenia statystyk dotyczących sukcesu i wykorzystania naszych kampanii reklamowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes wynika z zainteresowania optymalizacją aplikacji TwoGo i mierzeniem skuteczności reklam.

3.6. Firebase Crashlytics

Jeśli aplikacja TwoGo ulegnie awarii, otrzymujemy anonimowe dane pokazujące, które funkcje aplikacji TwoGo były ostatnio używane przez użytkownika aplikacji TwoGo przed awarią. Dane te dotyczą wyłącznie aplikacji TwoGo i jej funkcji i nie można ich przypisać żadnemu indywidualnemu użytkownikowi. Są używane tylko do analizy błędów.

4. Wykorzystywanie danych do celów statystycznych
4.1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podczas korzystania z TwoGo, w szczególności następujące dane są rejestrowane i wykorzystywane do ocen statystycznych, pod warunkiem, że używasz TwoGo jako licencjonowany użytkownik.

Informacje te nie są już powiązane z osobą. Są to agregowane, a tym samym anonimowe dane, które składają się z następujących informacji:

4.1.1. Statystyki użytkowników
 • Adres domowy [tylko miasto. Jeśli w tym mieście zarejestrowanych jest mniej niż 5 użytkowników, tylko kraj]
 • Płeć [tylko jeśli co najmniej 5 użytkowników tej samej płci jest zarejestrowanych w mieście]
 • Data ostatniej aktywności [tylko jeśli co najmniej 5 użytkowników było aktywnych w tym samym dniu, w innym przypadku agregacja do miesiąca (wyświetlana jako 01.miesiąc.rok) lub roku (wyświetlana jako 01.01.rok)]
 • Przesłano zdjęcie profilowe [t / n]
 • Dostarczył dane pojazdu [tak / nie]
 • Przesłano zdjęcie pojazdu [t / n]
 • Data rejestracji
 • Minimalna długość (w procentach) podróży razem
 • Umieszczenie ograniczone do kobiet [t / n, tylko jeśli płeć to kobieta]
 • Maksymalny czas objazdu (w minutach)
 • preferowana rola (kierowca / pasażer / oba)
 • Data rejestracji [tylko jeśli co najmniej 5 użytkowników zarejestrowało się tego samego dnia, w innym przypadku agregacja do miesiąca (wyświetlana jako 01.miesiąc.rok) lub roku (wyświetlana jako 01.01.rok)]
4.1.2. Statystyki żądań podróży według lokalizacji organizacyjnej
 • Pożądana rola w tej podróży
 • Podróż jest zorganizowana [t / n]
 • Użytkownik jest kierowcą [t / n]
 • Data rozpoczęcia / zakończenia [w zaokrągleniu do godziny]
 • Start / cel [tylko miasto]
 • Data ostatniej aktywności
 • Odległość na trasę
 • Liczba wolnych miejsc dla pasażerów
 • Maksymalny czas objazdu
 • Potencjalne oszczędności [CO2 i €]
 • Interfejs użytkownika, za pomocą którego utworzono żądanie [kalendarz, sieć, aplikacja mobilna]
 • Użytkownik udostępnił pasażerom możliwość wyświetlania swojej lokalizacji [t / n]
4.1.3. Dzienne statystyki według lokalizacji organizacyjnej
 • Liczba zablokowanych użytkowników, którzy nie mogli skorzystać z usługi w kluczowym dniu
 • Liczba użytkowników, którzy nie potwierdzili swojego adresu e-mail

Wspomniane dane przetwarzamy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest dostarczanie naszym licencjonowanym klientom biznesowym określonych danych w określonej formie, ponieważ jest to część naszej oferty usług dla naszych klientów biznesowych.

4.2. Odbiorcy / kategorie odbiorców

W wyjątkowych przypadkach dane statystyczne mogą być dostępne do celów wsparcia i konserwacji ze strony Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, ponieważ aplikacja TwoGo i twoje dane są hostowane i przechowywane w naszym imieniu na serwerach udostępnianych i obsługiwanych przez Schwarz IT KG.

Dane statystyczne zostaną przesłane do twojego pracodawcy / klienta, o ile jest to licencjonowany klient biznesowy TwoGo, a ty korzystasz z TwoGo jako licencjonowany użytkownik.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być dostępne dla innych odbiorców na zasadzie indywidualnej i tylko w zakresie niezbędnym, o ile jest to konieczne do świadczenia TwoGo.

4.3. Obowiązek podania danych

Nie jesteś prawnie ani umownie zobowiązany do podania nam wymienionych danych. Jednak dane są tworzone, gdy tylko korzystasz z TwoGo i są przez nas przetwarzane w określonych celach i w podany sposób.

4.4. Okres przechowywania

Wymienione dane statystyczne są przez nas przechowywane przez rok. Niezależnie od tego dane mogą być przechowywane dłużej przez Twojego pracodawcę / klienta, ale nie mamy na to wpływu.

D. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Masz prawo, zgodnie z Art. 15 ust. 1 RODO, do bezpłatnego żądania informacji na temat przechowywanych danych osobowych.

Ponadto, jeśli spełnione są wymogi prawne, masz prawo do sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) i ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) swoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO jest oparte, masz prawo do sprzeciwu zgodnie z Art. 21 RODO. O ile nie wyrazisz sprzeciwu wobec przetwarzania danych, nie będzie to miało miejsca w przyszłości, chyba że administrator może wykazać ważne uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania, które przewyższają zainteresowanie osoby, której dane dotyczą, sprzeciwem.

Jeśli sam przekazałeś przetwarzane dane, masz prawo do transmisji danych zgodnie z art. 20 RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) lub Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, możesz w każdej chwili cofnąć zgodę ze skutkiem na przyszłość bez wpływu na zgodność z prawem poprzedniego przetwarzania.

W wyżej wymienionych przypadkach w przypadku pytań lub skarg prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych. Odpowiedzialny jest organ nadzorujący ochronę danych w kraju związkowym, w którym mieszkasz lub w którym ma siedzibę osoba odpowiedzialna.

E. Skontaktuj się z inspektorem ochrony danych

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych lub wykonywania swoich praw, możesz skontaktować się z odpowiedzialnym inspektorem ochrony danych osoby odpowiedzialnej:

datenschutz süd GmbH
- słowo kluczowe Schwarz Mobility Solutions -
Wörthstrasse 15
97082 Würzburg

E-mail: office@datenschutz-sued.de