Kennisgeving inzake gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming voor bezoekers van onze website, onze pagina's op sociale media, abonnees op onze nieuwsbrief en voor gebruikers van TwoGo.

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en streven ernaar u uitgebreide informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De volgende gegevensbeschermingsverklaringen geven u informatie over hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website bezoekt, contact met ons opneemt en onze social media-pagina's en / of onze TwoGo-applicatie gebruikt.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens over het algemeen van u, in het bijzonder dient de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

A. Verantwoordelijk volgens art. 4 nr. 7 AVG

Verantwoordelijk voor de hieronder beschreven gegevensverwerking in de zin van Art. 4 nr. 7 AVG is:

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Stiftsbergstrasse 1
74172 Neckarsulm
info@twogo.com

B. Gegevensbeschermingsinformatie voor gebruikers van de TwoGo-applicatie

Status 01/2021

1. Communicatie per e-mail / telefoon / post
1.1 Doeleinden van gegevensverwerking / wettelijke basis:

Uiteraard behandelen wij alle persoonlijke informatie die u ons per e-mail / telefoon / post geeft vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens alleen voor de verwerking van uw verzoek. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. f) GDPR. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het belang om uw vragen te beantwoorden en zo de klanttevredenheid te behouden en te bevorderen.

Als u ons persoonlijke gegevens stuurt in het kader van de contactmogelijkheden in de loop van een contractinitiatie of een bestaande contractuele relatie, art. 6 par. 1 lit. b) AVG de wettelijke basis voor gegevensverwerking.

1.2 Ontvangers / categorieën ontvangers:

Afhankelijk van de gelegenheid en voor zover nodig, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, aangezien het mogelijke vragen van klanten verwerkt die u namens ons telefonisch, per post en / of e-mail doet.

1.3 Plicht om uw gegevens te verstrekken

U bent contractueel noch wettelijk verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u ons echter niet de gegevens verstrekt die nodig zijn om uw verzoek te verwerken, kunnen we deze niet verwerken of beantwoorden.

1.4 Bewaartermijn / criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:

Alle persoonlijke informatie die u ons stuurt in het geval van vragen, wordt door ons uiterlijk 90 dagen nadat het laatste antwoord op u is gegeven, veilig verwijderd of geanonimiseerd. De bewaartermijn van 90 dagen is te verklaren doordat het kan voorkomen dat u na eenzelfde vraag weer contact met ons kunt opnemen en dat wij dan naar de voorcorrespondentie moeten kunnen verwijzen. De ervaring heeft geleerd dat er na 90 dagen meestal geen vragen meer zijn over onze antwoorden. Als u uw rechten als betrokkene doet gelden, worden uw persoonsgegevens gedurende 3 jaar na de laatste reactie bewaard om te bewijzen dat we u uitgebreide informatie hebben gegeven en dat aan de wettelijke vereisten is voldaan.

Persoonsgegevens die u in het kader van het aangaan of uitvoeren van een contract aan ons verstrekt, worden uiterlijk na 12 jaar verwijderd.

2. Gegevens die wij verwerken als u deze website bezoekt
2.1. Doeleinden en rechtsgrond van gegevensverwerking

Wanneer u deze website bezoekt, worden logbestanden met de volgende inhoud gegenereerd:

 • De website van waaruit u onze site hebt bezocht;
 • De toegangsdatum en -tijd;
 • Wachtwoord:
 • Het verzoek van de klant;
 • De http-antwoordcode;
 • De hoeveelheid overgedragen gegevens;
 • De informatie over de browser die u gebruikt en het besturingssysteem dat u gebruikt.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Het legitieme belang hier komt voort uit de bescherming van onze systemen en het voorkomen van beledigend of frauduleus gedrag telkens wanneer een gebruiker deze website bezoekt.

Voor zover de verwerking van de genoemde gegevens noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van een contractuele relatie, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 Par. 1 lit. b) AVG.

2.2. Ontvangers / categorieën ontvangers

In uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens toegankelijk zijn voor Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden, aangezien de TwoGo-applicatie en uw gegevens namens ons worden gehost en opgeslagen op servers die worden aangeboden en beheerd door Schwarz IT KG.

2.3. Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U bent contractueel noch wettelijk verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. Om technische redenen worden de genoemde gegevens echter verwerkt zodra u onze website bezoekt. Als u ons de gegevens niet meer wilt verstrekken, kan dit alleen als u onze website niet meer gebruikt.

2.4. Opslagperiode

Wij bewaren de genoemde gegevens gedurende een periode van 30 dagen.

3. Gebruik van cookies

Wij, Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met het gebruik van zogenaamde cookies en andere soortgelijke technologieën voor het verwerken van gebruiksgegevens op alle (sub) domeinen op www. twogo.com / www.twogo.de .

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone etc.) worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. Er wordt informatie opgeslagen in de cookie die resulteert in verband met het specifieke apparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij direct uw identiteit kennen.

U kunt uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies. Zo wordt het gebruik van cookies voor u transparant. U kunt de browser ook zo instellen dat deze over het algemeen geen cookies accepteert of alleen cookies van individuele providers weigert. We willen u er echter op wijzen dat dit de functionaliteit van deze website kan beïnvloeden.

3.1. Doeleinden en rechtsgrond van gegevensverwerking

Het gebruik van cookies en de andere technologieën voor het verwerken van gebruiksgegevens dient de volgende doelen - afhankelijk van de categorie van de cookie of de andere technologie:

 • Noodzakelijk: noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.
 • Comfort: Met behulp van deze technieken kunnen we rekening houden met uw werkelijke of veronderstelde voorkeuren voor een comfortabel gebruik van onze website. Op basis van uw instellingen kunnen wij onze websites bijvoorbeeld weergeven in een taal die bij u past. Op deze manier vermijden we u ook om u producten te tonen die mogelijk niet in uw regio verkrijgbaar zijn.
 • Statistieken: deze technieken stellen ons in staat om anonieme statistieken te maken over het gebruik van onze diensten om ze af te stemmen op uw behoeften. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld bepalen hoe we onze websites nog beter kunnen aanpassen aan de gewoontes van de gebruikers.
 • Marketing: dit stelt ons in staat om u geschikte advertentie-inhoud te tonen op basis van de analyse van uw gebruiksgedrag. Uw gebruiksgedrag kan ook worden gevolgd via verschillende websites, browsers of eindapparaten met behulp van een gebruikers-ID (unieke identificatie).

In het kader van het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor het verwerken van gebruiksgegevens worden in het bijzonder de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt, afhankelijk van het doel:

Noodzakelijk:
 • Verificatiegegevens om een gebruiker na het inloggen te identificeren om bij volgende bezoeken toegang te krijgen tot geautoriseerde inhoud (bijv. Toegang tot het klantaccount);
 • beveiligingsrelevante gebeurtenissen (bijv. detectie van vaak mislukte inlogpogingen);
 • Gegevens voor het afspelen van multimedia-inhoud (bijvoorbeeld afspelen van (product) video's die door de gebruiker zijn geselecteerd).
Comfort:
 • Instellingen voor aanpassing van de gebruikersinterface die niet is gekoppeld aan een permanente identificatie (bijv. Actieve taalkeuze).
Statistieken:
 • Gepseudonimiseerde gebruiksprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Deze omvatten met name:
  • Browser type / versie,
  • besturingssysteem gebruikt,
  • Verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
  • Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
  • Tijdstip van het serververzoek,
  • individuele gebruikers-ID en
  • getriggerde gebeurtenissen op de website (surfgedrag).
 • Het IP-adres wordt regelmatig geanonimiseerd, zodat een conclusie over uw persoon over het algemeen wordt uitgesloten.
 • We voegen het gebruikers-ID alleen samen met andere gegevens van u (bijv. Naam, e-mailadres, enz.) Met uw afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming (zie bijvoorbeeld sectie 6 van deze verordening gegevensbescherming). Op basis van de gebruikers-ID zelf kunnen we geen persoonlijke conclusies over u trekken.
Marketing:
 • Gepseudonimiseerde gebruiksprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Deze omvatten met name:
  • IP adres,
  • individuele gebruikers-ID;
  • potentiële productbelangen,
  • getriggerde gebeurtenissen op de website (surfgedrag).
 • De IP-adressen worden regelmatig geanonimiseerd, zodat een conclusie over uw persoon over het algemeen wordt uitgesloten.
 • We voegen het gebruikers-ID alleen samen met andere gegevens van u (bijv. Naam, e-mailadres, enz.) Met uw afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming (zie bijvoorbeeld sectie 6 van deze verordening gegevensbescherming). Op basis van de gebruikers-ID zelf kunnen we geen persoonlijke conclusies over u trekken. We delen de gebruikers-ID en de bijbehorende gebruiksprofielen met derden, indien nodig, via de aanbieders van advertentienetwerken.

De wettelijke basis voor het gebruik van comfort-, statistieken- en marketingcookies en vergelijkbare technologieën is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. a) AVG. De wettelijke basis voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies en vergelijkbare technologieën is artikel 6, lid 1, lit. b) AVG.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken / aanpassen zonder de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van herroeping aan te tasten. Klik gewoon hier en maak uw keuze.

U kunt een overzicht vinden van informatie over de gebruikte cookies en andere technologieën, samen met de respectieve verwerkingsdoeleinden, bewaartermijnen en eventuele externe leveranciers die betrokken zijn bij ons cookiebeleid.

3.2. Ontvangers / categorieën ontvangers

In het kader van de gegevensverwerking door middel van cookies en vergelijkbare technieken voor het verwerken van gebruiksgegevens, kunnen wij gebruik maken van gespecialiseerde dienstverleners, met name op het gebied van online marketing. Zij verwerken uw gegevens namens ons.

Als u toestemming heeft gegeven voor verwerking voor marketingdoeleinden, kunnen we uw gebruikers-ID en de bijbehorende gebruiksprofielen delen met derden via de aanbieders van advertentienetwerken.

Verdere ontvangers in verband met gegevensverwerking door middel van cookies zijn te vinden in ons Cookiebeleid, onder de naam "Provider".

3.3. Doorgifte van gegevens naar derde landen

Wij geven uw gegevens in principe niet door aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Alleen de verwerking van uw gegevens met behulp van Google Analytics, mits u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de bijbehorende cookies, zorgt ervoor dat gegevens worden verzonden naar de server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Sommige van deze servers bevinden zich in de VS. De gegevens worden verzonden op basis van standaard EU-gegevensbeschermingsclausules.

3.4. Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U bent contractueel noch wettelijk verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. Als u niet wilt dat er cookies worden geplaatst, kunt u dit via de genoemde instellingen voorkomen, een overeenkomstige selectie maken uit de categorieën cookies of uw toestemming intrekken of eventueel aanpassen.

3.5. bewaartermijn

De opslagperiode voor cookies is te vinden in ons cookiebeleid . Voor zover de informatie "persistent" wordt gegeven in de kolom "Vervaldatum", wordt de cookie permanent opgeslagen totdat de bijbehorende toestemming wordt ingetrokken.

4. Verzenden van nieuwsbrieven
4.1. Doeleinden en rechtsgrond van gegevensverwerking

Wij bieden u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, zullen wij uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw naam gebruiken om u informatie (indien mogelijk individueel) over TwoGo en gerelateerde acties, wedstrijden en nieuws te sturen.

Met uw toestemming leggen wij uw gebruiksgedrag op onze site vast. De evaluatie van het gebruiksgedrag omvat met name in welke delen van de betreffende website of nieuwsbrief u zich bevindt en op welke links u daar klikt. Met de toewijzing van uw persoon en / of e-mailadres worden gepersonaliseerde gebruiksprofielen aangemaakt om een eventuele promotionele aanpak in de vorm van nieuwsbrieven beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses en om de website te verbeteren.

De wettelijke basis voor de genoemde gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. a) AVG.

Om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn gemaakt bij het invoeren van het e-mailadres, gebruiken wij de zogenaamde dubbele opt-in procedure: Nadat u uw e-mailadres heeft ingevoerd in het registratieveld, sturen wij u U een bevestigingslink. Uw e-mailadres wordt alleen aan onze mailinglijst toegevoegd als u op deze bevestigingslink klikt.

U kunt uw toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief en het aanmaken van gepersonaliseerde gebruiksprofielen op elk moment met toekomstig effect, bijv. B. door u af te melden voor de nieuwsbrief op onze website. De link naar de uitschrijfpagina vind je hier of aan het einde van elke nieuwsbrief. Wanneer u zich afmeldt, beschouwen wij uw toestemming voor het aanmaken van uw gepersonaliseerde gebruikersprofiel en de ontvangst van de nieuwsbrief op basis daarvan als ingetrokken. We zullen uw gebruiksgegevens verwijderen. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd totdat u uw intrekking ontvangt.

4.2. Ontvangers / categorieën ontvangers

In uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens toegankelijk zijn voor ondersteuning en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, omdat de TwoGo-applicatie en uw gegevens namens ons worden gehost en opgeslagen op servers die worden geleverd en beheerd door Schwarz IT KG.

4.3. Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U bent contractueel noch wettelijk verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. Deelname aan het versturen van de nieuwsbrief is voor u vrijwillig en vindt alleen plaats met uw toestemming.

4.4. Opslagperiode

Uw e-mailadres en uw naam (indien opgegeven) worden verwijderd zodra u zich heeft afgemeld voor onze nieuwsbrief.

5. Gebruik van plug-ins voor sociale media
5.1. Doeleinden en rechtsgrond van gegevensverwerking

Wij gebruiken onze website op basis van uw toestemming conform. Art.6 Paragraaf 1 lit. a) GDPR social plug-ins van de sociale netwerken Facebook en Twitter om u de mogelijkheid te bieden om reizen die u plant of uitvoert met TwoGo te delen in de bovengenoemde sociale netwerken. De verantwoordelijkheid voor de gegevensbeschermingsconforme werking moet worden gegarandeerd door de respectieve aanbieder.

We integreren deze plug-ins met behulp van de zogenaamde twee-klik-methode om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de plug-in providers. De twee-klik-methode biedt u de mogelijkheid om de gedeactiveerde plug-ins voor sociale media te activeren. De op onze website geïntegreerde plug-ins voor sociale media zijn in eerste instantie gedeactiveerd. De plug-ins worden alleen geactiveerd door op het plug-in-symbool te klikken. Pas na activering worden persoonlijke gegevens overgedragen aan de respectieve aanbieder van de sociale mediadienst.

De door u geactiveerde plug-in brengt een verbinding tot stand met de server van de socialemediaprovider die u via uw browser heeft geselecteerd. Deze activering kan op elk moment worden gedeactiveerd. Het deactivatieproces leidt er niet toe dat gegevens die al zijn verzonden, worden verwijderd door de overeenkomstige socialemediaprovider. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect in te trekken. De intrekking kan worden gedaan door de plug-in voor sociale media te deactiveren. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast.

We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn we ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling en de doeleinden van de verwerking.

De plug-inprovider slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en / of om zijn website in overeenstemming met de vereisten te ontwerpen. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft te allen tijde een herroepingsrecht met toekomstig effect tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de desbetreffende plug-inprovider om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden we je de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor jou als gebruiker.

De gegevens worden doorgegeven ongeacht of u een account heeft bij de plug-inprovider en daar bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij de plug-inprovider, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-inprovider. Als u op de geactiveerde knop drukt en b.v. Als de pagina bijvoorbeeld is gekoppeld, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden je aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat je de knop activeert, omdat je zo kunt voorkomen dat je door de plug-in provider aan je profiel wordt toegewezen.

5.2. Ontvangers / categorieën ontvangers

We gebruiken plug-ins voor sociale media van de volgende providers op onze website:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland http://www.facebook.com/policy.php; Meer informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ierland; https://twitter.com/privacy.

5.3. Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U bent contractueel noch wettelijk verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. Als je niet klikt en de social media plug-in gebruikt, heb je geen nadelen.

5.4. Opslagperiode

We hebben geen informatie over het verwijderen van de gegevens die zijn verzameld door de plug-inprovider.

6. Onze pagina's op sociale media
6.1. Verantwoordelijkheden

Wij, Schwarz Mobility Solutions GmbH en gedeeltelijk de respectievelijke exploitanten van de sociale mediaplatforms zijn verantwoordelijk voor de hieronder weergegeven gegevensverzameling en -verwerking. Voor bepaalde verwerkingen treden wij en de platformexploitant ook op als medeverantwoordelijk in de zin van artikel 26 AVG.

We beheren de volgende sociale mediasites:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/twogo
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC4esWVPfggo_oWbIIfIPJcA

6.2. Verantwoordelijkheid van de platformoperator

We hebben slechts een beperkte invloed op de gegevensverwerking door de exploitanten van het sociale mediaplatform (bijvoorbeeld het beheer van leden en de gedeelde informatie). Op de punten waar we de gegevensverwerking kunnen beïnvloeden en parametriseren, werken we toe naar een gegevensbeschermingsconforme behandeling door de exploitant van het socialemediaplatform binnen het bereik van de mogelijkheden die ons ter beschikking staan. Op veel plaatsen hebben we echter geen invloed op de gegevensverwerking door de exploitant van het socialemediaplatform en weten we niet precies welke gegevens door de exploitant worden verwerkt.

De platformoperator beheert de volledige IT-infrastructuur van de dienst, handhaaft zijn eigen gegevensbeschermingsregels en onderhoudt zijn eigen gebruikersrelatie met u (op voorwaarde dat u een geregistreerde gebruiker van de socialemediadienst bent). Bovendien is de exploitant als enige verantwoordelijk voor alle vragen over de gegevens in uw gebruikersprofiel, waartoe wij als bedrijf geen toegang hebben. Meer informatie over de gegevensverwerking door de aanbieder van het socialmediaplatform en overige bezwaarmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van de aanbieder:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_org_guest_company_overview_footer-privacy-policy
YouTube: https://www.youtube.com/intl/de/about/policies/

6.3. Onze verantwoordelijkheid als Schwarz Mobility Solutions GmbH 6.3.1. Doeleinden en wettelijke basis van gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking door ons op onze aanwezigheid op sociale media is om klanten te informeren over diensten, promoties, wedstrijden, feitelijke onderwerpen, bedrijfsnieuws en de interactie met bezoekers van de sociale mediasites over deze onderwerpen, en om relevante vragen, lof of kritiek te beantwoorden.

We behouden ons alleen het recht voor om inhoud te verwijderen als dit nodig is. Mogelijk. wij delen uw inhoud op onze site als dit een functie is van het social media platform en communiceren met u via het social media platform. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. De gegevensverwerking vindt plaats in het belang van onze public relations en communicatie. De exploitant heeft geen manier om de verwerking van uw gegevens door ons te beïnvloeden als onderdeel van klantcommunicatie of wedstrijden.

Zoals reeds vermeld, letten we op de punten waar de aanbieder van het social media platform ons de mogelijkheid geeft om onze social media pagina's zo veel mogelijk compliant te maken met gegevensbescherming.

6.3.2. Ontvangers / categorieën ontvangers

De gegevens die u invoert op onze social media pagina's, zoals B. Reacties, video's, foto's, vind-ik-leuks, openbare berichten, etc. worden gepubliceerd door het sociale mediaplatform en worden door ons nooit gebruikt of verwerkt voor andere doeleinden. We behouden ons alleen het recht voor om illegale inhoud te verwijderen als dit nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij inbreukmakende of illegale posts, hatelijke commentaren, suggestieve commentaren (expliciet seksuele inhoud) of bijlagen (bv. Afbeeldingen of video's) die mogelijk in strijd zijn met auteursrechten, persoonlijke rechten of strafwetten.

Mogelijk. wij delen uw inhoud op onze site als dit een functie is van het social media platform en communiceren via het social media platform. Als u ons een verzoek stuurt op het sociale mediaplatform, kunnen we u, afhankelijk van het vereiste antwoord, ook doorverwijzen naar andere, beveiligde communicatiekanalen die de vertrouwelijkheid garanderen. U heeft altijd de mogelijkheid om ons vertrouwelijke vragen te sturen naar het adres vermeld onder punt A. of in de opdruk.

6.3.3. Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U bent contractueel noch wettelijk verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. Als u onze pagina's op sociale media puur voor informatieve doeleinden gebruikt, verzamelen wij geen persoonlijke gegevens van u. Als u ons uw persoonlijke gegevens niet wilt verstrekken, kunt u nog steeds onze website bezoeken. In dit geval kunt u echter geen geavanceerde functies gebruiken, zoals B. gebruik de nieuwsfunctie, het plaatsen van foto's of artikelen, etc.

6.3.4. Opslagperiode

Alle persoonlijke informatie die u ons stuurt in het geval van vragen, wordt door ons uiterlijk 90 dagen nadat het laatste antwoord op u is gegeven, veilig verwijderd of geanonimiseerd. De bewaartermijn van 90 dagen is te verklaren doordat het kan voorkomen dat u na eenzelfde vraag weer contact met ons kunt opnemen en dat wij dan naar de voorcorrespondentie moeten kunnen verwijzen. De ervaring heeft geleerd dat er na 90 dagen meestal geen vragen meer zijn over onze antwoorden. Als u uw rechten als betrokkene doet gelden, worden uw persoonsgegevens gedurende 3 jaar na de laatste reactie bewaard om te bewijzen dat we u uitgebreide informatie hebben gegeven en dat aan de wettelijke vereisten is voldaan.

Alle openbare berichten door jou op een van onze social media pagina's blijven voor onbepaalde tijd in de tijdlijn, tenzij we ze verwijderen vanwege een update van het onderliggende onderwerp, een juridische overtreding of een schending van onze richtlijnen, of je verwijdert het bericht zelf. Met betrekking tot. Wij hebben geen invloed op het verwijderen van uw gegevens door de operator zelf. Daarom zijn daarnaast de gegevensbeschermingsregels van de betreffende exploitant van toepassing.

6.4. Gedeelde verantwoordelijkheid

Er is gedeeltelijk een relatie met de exploitant van de socialmediadienst in overeenstemming met art. 26 lid 1 AVG (gezamenlijke verantwoordelijkheid):

De platformexploitant en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de webtrackingmethoden die worden gebruikt door de exploitant van het socialemediaplatform. De webtracking kan ook plaatsvinden ongeacht of u bent ingelogd of geregistreerd bij het sociale mediaplatform. Zoals reeds aangetoond, kunnen we de webtrackingmethodes van het social media platform helaas nauwelijks beïnvloeden. We kunnen dit bijvoorbeeld niet uitschakelen.

De wettelijke basis voor de webtrackingmethoden is artikel 6, lid Lit. f) AVG. Het belang bij het optimaliseren van het sociale mediaplatform en de respectieve fanpagina moet als legitiem worden beschouwd in de zin van de bovengenoemde verordening.

Meer informatie over de ontvangers of categorieën ontvangers en de bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaringen van de platformexploitanten. Hier hebben wij geen invloed op.

De opties om uw rechten uit te oefenen om deze webtrackingmethoden te voorkomen, zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaringen van de vermelde platformbeheerders. U kunt ook contact opnemen met de platformoperator via de contactgegevens in de desbetreffende juridische kennisgeving.

Ten aanzien van statistieken die de aanbieder van het social media platform ons ter beschikking stelt, kunnen wij deze slechts in beperkte mate beïnvloeden en ook voorkomen. We zorgen er echter voor dat er geen aanvullende optionele statistieken voor ons beschikbaar worden gesteld.

Houd hier rekening mee: het kan niet worden uitgesloten dat de aanbieder van het sociale mediaplatform uw profiel- en gedragsgegevens gebruikt, bijvoorbeeld om uw gewoonten, persoonlijke relaties, voorkeuren etc. te evalueren. Schwarz Mobility Solutions GmbH heeft geen invloed op de verwerking of overdracht van uw gegevens door de aanbieder van het social media platform.

C. Gebruik van TwoGo

Status 01/2021

1. Een gebruikersaccount aanmaken met TwoGo en TwoGo gebruiken
1.1. Doeleinden en wettelijke basis van gegevensverwerking 1.1.1. Informatie die nodig is om TwoGo te gebruiken

Als u een gebruikersaccount bij TwoGo wilt aanmaken en TwoGo wilt gebruiken, moet u ons in het bijzonder de volgende informatie verstrekken:

 • Voor- en achternaam (stamgegevens):
  • Worden getoond aan alle deelnemers van een gemedieerde carpool en ook aan uw volgers en de gebruikers bij wie u een reisverzoek indient.
 • E-mailadres (contactgegevens):
  • Gebruikt voor gebruikersregistratie.
  • Het wordt ter beschikking gesteld aan alle deelnemers aan een gemedieerde carpool en ook aan uw volgers en de gebruikers bij wie u een reisaanvraag indient.
  • We gebruiken uw e-mailadres ook om met u te communiceren, om de opening van uw account te bevestigen en om u informatie te sturen over het gebruik van TwoGo.
  • Als u een gelicentieerde gebruiker bent, sturen we u regelmatig een e-mail naar het opgegeven e-mailadres met het verzoek op een bevestigingslink te klikken. Op deze manier verifiëren we dat u nog steeds tot het gelicentieerde bedrijf behoort.
 • Wachtwoord:
  • Gebruikt voor gebruikersregistratie.
 • Mobiel telefoonnummer (contactgegevens):
  • Wordt verzonden naar alle deelnemers in een gemedieerde carpool.
  • Indien u dat wenst, gebruiken wij uw mobiele telefoonnummer ook voor meldingen via TwoGo. (Deze TwoGo-functie is alleen beschikbaar in geselecteerde landen. Dienovereenkomstig worden uw gegevens in deze landen alleen voor de vermelde doeleinden verwerkt.)
 • Woon- en bedrijfsadres (contactgegevens):
  • Standaardinstelling van de start- en bestemmingslocaties voor reguliere reizen.
  • Wordt gebruikt om snel reisaanvragen in te voeren en relevante reissuggesties van TwoGo te ontvangen.
 • Gegevens reisverzoeken:
  • Neem de rol op van bestuurder, passagier of beide, start- en bestemmingsadres, vroegste vertrekdatum en -tijd, laatste aankomstdatum en -tijd, maximaal aantal passagiers en of een terugreis vereist is (inclusief start- en bestemmingsadres en tijden op Terugreis).
  • Worden gebruikt door TwoGo om te bemiddelen in de juiste carpool en ook door uw volgers en de gebruikers naar wie u een reisverzoek stuurt.
  • Bij het boeken van een poolvoertuig van het gelicentieerde bedrijf, dat is uw werkgever of klant, wordt het gelicentieerde bedrijf getoond voor statistische evaluaties.
 • Voertuiggegevens:
  • Als u TwoGo als bestuurder gebruikt, is deze informatie vereist voor het gebruik van TwoGo.
  • Merk, model, kleur, keurmerk opnemen.
  • Als u als chauffeur carpooling aanbiedt, worden uw voertuiggegevens naar alle passagiers in een mediated carpool verzonden.
  • Het aantal vrije plaatsen en uw gewenste rol worden doorgegeven aan de volgers en gebruikers aan wie u een reisverzoek stuurt.
 • Informatie over uw werkgever (voor freelancers, informatie over de klant):
  • Op basis van het e-mailadres waarmee je inlogt bij TwoGo of een mogelijk token, controleren we of je een (freelance) werknemer bent van een gelicentieerd bedrijf, zodat we je aan dit bedrijf kunnen toewijzen en je uitgebreide functies in TwoGo kunnen aanbieden.

Wij verwerken uw gegevens op basis van artikel 6, lid 1, lit. b) AVG, zodat we uw gebruikersaccount kunnen aanmaken, beschikbaar stellen en TwoGo voor u beschikbaar kunnen stellen en u kunnen koppelen aan de reisverzoeken en carpoolmogelijkheden die u creëert tijdens het gebruik van onze service of waaraan u deelneemt. Verder wordt deze informatie gebruikt om informatie uit te wisselen met jou en je volgers en reisdeelnemers voor een reisaanvraag of reisbemiddeling.

1.1.2. Vrijwillige informatie

U kunt vrijwillig aanvullende gegevens opslaan in uw TwoGo-account. Afhankelijk van de gegevens die u heeft opgeslagen, verwerken wij naast de genoemde benodigde gegevens met name de volgende gegevens:

 • Locatie gegevens:
  • Wordt doorgestuurd naar de andere deelnemers in uw carpool, mits de mobiele app is geïnstalleerd en de locatiefunctie in de app is geactiveerd. Dit maakt het voor deelnemers makkelijker om in de openbare ruimte te komen.
 • Voertuiggegevens:
  • Als u TwoGo alleen als passagier gebruikt, is deze informatie vrijwillig.
  • Merk, model, kleur, keurmerk opnemen.
  • Als u als bestuurder carpooling aanbiedt, worden uw voertuiggegevens naar alle passagiers in een afgesproken carpool gestuurd.
  • Het aantal vrije plaatsen en uw gewenste rol worden doorgegeven aan de volgers en gebruikers aan wie u een reisverzoek stuurt.
 • Plaatsen (bijv. Gebouwen op het bedrijfsterrein als start- en bestemmingsadres)
  • Worden gebruikt om de gebruiker (bedrijfsspecifieke) vooraf gedefinieerde locaties aan te bieden voor snelle invoer.
 • Bijnaam / pseudoniem
  • Kan door de gebruiker worden gebruikt als hij deelneemt aan wedstrijden binnen TwoGo en niet met zijn echte naam in het klassement wil worden genoemd.
 • Foto
  • Wordt gebruikt om uw profiel te personaliseren en carpools naar passagiers door te sturen met het oog op wederzijdse identificatie.
  • Voor weergave in de volgerfunctie. Uw foto wordt weergegeven in de lijst met volgers van de corresponderende gebruiker (bestuurder / passagier) die u wilt volgen. Bovendien wordt uw foto weergegeven in de respectieve lijsten van de gebruikers die u volgen, evenals op de reissuggestie die u deelt met de gebruikers die u volgen. Gebruikers kunnen u volgen nadat u een rit van TwoGo heeft geregeld of via uw expliciete uitnodiging.
 • geslacht
  • Wordt gebruikt om u, indien nodig, rijverzoeken toe te wijzen van gebruikers die alleen vrouwelijke chauffeurs of passagiers willen.
 • Voertuigfoto:
  • Om uw profiel te personaliseren en carpools naar passagiers door te sturen met het oog op wederzijdse identificatie.
 • Als u de puntenrekening binnen TwoGo gebruikt, worden de gegevens van de reisaanvraag of de bemiddelde reis (rol als bestuurder, passagier of niet-bemiddelde reisaanvraag) gebruikt om uw puntenrekening te beheren.
 • Als u TwoGo als gelicentieerde gebruiker gebruikt en wilt deelnemen aan een wedstrijd die is geïnitieerd door uw gelicentieerde bedrijf binnen TwoGo, sturen we uw naam, de punten die u voor de wedstrijd hebt verzameld en uw e-mailadres door naar het gelicentieerde bedrijf.

Wij verwerken uw gegevens op basis van artikel 6, lid 1, lit. b) AVG, zodat we uw gebruikersaccount kunnen aanmaken, beschikbaar stellen en TwoGo voor u beschikbaar kunnen stellen en u kunnen koppelen aan de reisverzoeken en carpoolmogelijkheden die u creëert tijdens het gebruik van onze service of waaraan u deelneemt. Verder wordt deze informatie gebruikt om informatie uit te wisselen met jou en je volgers en reisdeelnemers voor een reisaanvraag of reisbemiddeling.

1.2. Ontvangers / categorieën ontvangers

Uw persoonlijke gegevens kunnen voor zover nodig worden doorgegeven aan andere TwoGo-gebruikers, zodat wij u verschillende TwoGo-diensten kunnen leveren. Voor zover deze gebruikers gelicentieerde gebruikers zijn, kunnen de verzonden gegevens ook toegankelijk zijn voor het respectieve gelicentieerde bedrijf waartoe de gebruiker behoort, aangezien deze doorgaans toegang heeft tot het e-mailadres dat wordt gebruikt door de gelicentieerde gebruiker. waarnaar uw gegevens kunnen worden verzonden. De overeenkomstige doeleinden van de verzending en de categorieën van mogelijke ontvangers zijn te vinden in de punten vermeld onder 1.1.

Als u een gelicentieerde gebruiker bent, kan uw gelicentieerde bedrijf een of meer mensen aanwijzen om de licentieversie van TwoGo te beheren. Voor ondersteuningsdoeleinden hebben deze beheerders toegang tot al uw persoonlijke gegevens en mogelijkheden voor het delen van ritten of reisverzoeken en kunnen ze uw account vergrendelen of ontgrendelen.

Als u als gelicentieerde gebruiker een poolwagen boekt bij uw erkende bedrijf, kunnen statistische evaluaties (zie ook punt 4) voor de rit die u hebt gemaakt, worden verzonden naar het erkende bedrijf.

Als u deelnemer bent aan een bemiddelde reis in de rol van passagier in een poolwagen van een erkend bedrijf, kunnen uw ritgegevens voor statistische analyse aan het vergunde bedrijf worden getoond (zie ook punt 4). Dit geldt ook als u geen gelicentieerde gebruiker bent en dus geen (freelance) medewerker van het gelicentieerde bedrijf.

Als u een gelicentieerde gebruiker bent en uw gelicentieerde bedrijf gereserveerde parkeerplaatsen aanbiedt, zullen we, op verzoek van het gelicentieerde bedrijf, uw kentekenplaat doorgeven aan geautoriseerde personen van dit bedrijf om de parkeerautorisatie te controleren als u een bestuurder bent van een gemedieerde of nog niet gemedieerde carpool.

In uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens toegankelijk zijn voor ondersteuning en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, omdat de TwoGo-applicatie en uw gegevens namens ons worden gehost en opgeslagen op servers die worden geleverd en beheerd door Schwarz IT KG.

Afhankelijk van de gelegenheid en voor zover nodig, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, aangezien het mogelijke vragen van klanten verwerkt die u namens ons telefonisch, per post en / of e-mail doet.

Bovendien kunnen uw persoonsgegevens van geval tot geval en alleen voor zover nodig toegankelijk zijn voor andere ontvangers, voor zover dit nodig is voor de verstrekking van TwoGo.

1.3. Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U bent contractueel noch wettelijk verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken als u niet geïnteresseerd bent in het gebruik van TwoGo. Als u echter TwoGo gebruikt en een bijbehorend gebruikersaccount wilt aanmaken, bent u onder onze gebruiksvoorwaarden verplicht om de vereiste verplichte informatie volledig en naar waarheid te verstrekken.

1.4. Opslagperiode

We verwijderen uw persoonsgegevens als volgt:

 • Naam, e-mailadres, wachtwoord:
  • Verwijdering 7 dagen na registratie als de registratie niet is bevestigd.
  • Verwijdering na 365 dagen inactiviteit van de geregistreerde gebruiker.
  • Verwijdering aan het einde van een licentiecontract: als u een gelicentieerde gebruiker bent en de licentie van uw gelicentieerde bedrijf eindigt, wordt uw gebruikersaccount in TwoGo op dit moment volledig verwijderd.
  • Verwijdering van uw gebruiksautorisatie als u een niet-geautoriseerde licentie-gebruiker bent.
  • Onmiddellijke verwijdering als u uw gebruikersaccount verwijdert.
 • Andere profielgegevens:
  • Verwijdering na 365 dagen inactiviteit van de geregistreerde gebruiker.
  • Verwijdering aan het einde van een licentiecontract: als u een gelicentieerde gebruiker bent en de licentie van uw gelicentieerde bedrijf eindigt, wordt uw gebruikersaccount in TwoGo op dit moment volledig verwijderd.
  • Verwijdering van uw gebruiksautorisatie als u een niet-geautoriseerde licentie-gebruiker bent.
  • Onmiddellijke verwijdering als u uw gebruikersaccount verwijdert.
 • Gegevens van het reisverzoek (start- en bestemmingsadres, vroegste vertrekdatum en -tijd, laatste aankomstdatum & -tijd)
  • Onmiddellijke verwijdering als het reisverzoek door de gebruiker wordt geannuleerd
  • Verwijdering 41 dagen na de reisdatum.
2. Gegevens bij gebruik van TwoGo via een webbrowser
2.1. Doeleinden en wettelijke basis van gegevensverwerking

Als je TwoGo gebruikt via een webbrowser, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou, ongeacht eventuele verwerking van bovengenoemde gegevens:

 • De datum waarop u de service heeft bezocht en welke actie u hebt ondernomen. We gebruiken deze informatie voor ondersteuningsdoeleinden en om de gebruiksfrequentie te meten.
 • We loggen uw IP-adres. Dit helpt ons om aanvallen op het systeem te voorkomen en fouten in de service te corrigeren.
 • Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie voor het gebruik van onze website.

We verwerken de gegevens op basis van Art. 6 Par. 1 lit. b) AVG, zodat we uw gebruikersaccount via een webbrowser kunnen aanmaken, beschikbaar kunnen stellen en TwoGo voor u beschikbaar kunnen stellen.

Voor sommige doeleinden verwerken we de gegevens vermeld op basis van artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het meten van hoe vaak TwoGo wordt gebruikt.

2.2. Ontvangers / categorieën ontvangers

In uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens toegankelijk zijn voor ondersteuning en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, omdat de TwoGo-applicatie en uw gegevens namens ons worden gehost en opgeslagen op servers die worden geleverd en beheerd door Schwarz IT KG.

Om u van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van geografische diensten van HERE Europe BV, Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederland. De volgende gegevens worden verzonden: start en bestemming, begin van de reis en uw IP-adres.

Afhankelijk van de gelegenheid en voor zover nodig, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, aangezien het mogelijke vragen van klanten verwerkt die u namens ons telefonisch, per post en / of e-mail doet.

Bovendien kunnen uw persoonsgegevens van geval tot geval en alleen voor zover nodig toegankelijk zijn voor andere ontvangers, voor zover dit nodig is voor de verstrekking van TwoGo.

2.3. Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U bent contractueel noch wettelijk verplicht om ons de hierboven genoemde persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons de gegevens echter niet verstrekt, kunnen wij u geen toegang geven tot TwoGo via een webbrowser.

2.4. Opslagperiode

De genoemde gegevens bewaren wij voor een periode van 30 dagen.

3. Gegevens bij gebruik van TwoGo via de TwoGo-app
3.1. Doeleinden en wettelijke basis van gegevensverwerking

Als je TwoGo gebruikt via de TwoGo-app, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou, ongeacht eventuele verwerking van bovengenoemde gegevens:

 • De datum waarop u de service heeft bezocht en welke actie u hebt ondernomen. We gebruiken deze informatie voor ondersteuningsdoeleinden en om de gebruiksfrequentie te meten.
 • We loggen uw IP-adres. Dit helpt ons om aanvallen op het systeem te voorkomen en fouten in de service te corrigeren.
 • Uw apparaatidentificatie, uniek nummer van het eindapparaat (IMEI = International Mobile Equipment Identity), uniek nummer van de netwerkabonnees (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), mobiel telefoonnummer (MSISDN), MAC-adres voor WLAN-gebruik, naam van uw mobiele apparaat, e-mail -Adres
 • Gebruik van pushmeldingen
  • Als u de TwoGo-apps voor Android of iOS gebruikt, wordt u via push-notificaties op de hoogte gebracht van reisverzoeken en statuswijzigingen voor reizen. Voor dit doel ontvangt uw mobiele apparaat, wanneer u de app voor de eerste keer opent (na installatie, vóór registratie), een apparaat-ID van de Firebase Cloud Messaging Service van Google (FCM) of Apple Push Notification Service (APNS) voor de TwoGo- Toegewezen aan app.
  • Wanneer u zich via de app bij TwoGo aanmeldt, wordt de aangemaakte apparaat-ID toegewezen aan uw gebruikersaccount. TwoGo stuurt vervolgens gecodeerde berichten naar de FCM-server of de APNS om reisverzoeken of wijzigingen in de status van reizen door te geven (bijv. Een reis is geregeld of een bemiddelde reis is gewijzigd of geannuleerd). De FCM-server of APNS stuurt u deze berichten op uw mobiele telefoon. Het Android- of iOS-besturingssysteem stuurt de berichten door naar de TwoGo-app op het apparaat. De TwoGo-app evalueert de berichten en neemt de nodige maatregelen (bijv. Ritgegevens van een bijgewerkte rit van de TwoGo-server laden, de gebruiker afmelden, enz.).
  • We wijzen erop dat de servers voor de Fire Base Cloud Messaging (GCM) -service en de Apple Push Notification Service (APNS) buiten het toepassingsgebied vallen van de “Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, het vrije verkeer van gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46 / EG ”
  • Via deze servers worden echter geen gegevens verzonden, op basis waarvan een verbinding met uw persoon tot stand kan worden gebracht, zodat noch Google, noch Apple persoonlijke of gerelateerde gegevens van u ontvangen.

We verwerken de gegevens op basis van Art. 6 Par. 1 lit. b) AVG, zodat we uw gebruikersaccount via de TwoGo-app kunnen aanmaken, beschikbaar kunnen stellen en TwoGo voor u beschikbaar kunnen stellen.

Voor sommige doeleinden verwerken we de gegevens vermeld op basis van artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het meten van hoe vaak TwoGo wordt gebruikt en in het waarborgen van de technische stabiliteit en veiligheid van de applicatie.

3.2. Ontvangers / categorieën ontvangers

In uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens toegankelijk zijn voor ondersteuning en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, omdat de TwoGo-applicatie en uw gegevens namens ons worden gehost en opgeslagen op servers die worden geleverd en beheerd door Schwarz IT KG.

Om u van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van geografische diensten van HERE Europe BV, Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederland. De volgende gegevens worden verzonden: start en bestemming, begin van de reis en uw IP-adres.

Afhankelijk van de gelegenheid en voor zover nodig, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, aangezien het mogelijke vragen van klanten verwerkt die u namens ons telefonisch, per post en / of e-mail doet.

Bovendien kunnen uw persoonsgegevens van geval tot geval en alleen voor zover nodig toegankelijk zijn voor andere ontvangers, voor zover dit nodig is voor de verstrekking van TwoGo.

3.3. Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U bent contractueel noch wettelijk verplicht om ons de hierboven genoemde persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons de gegevens echter niet verstrekt, kunnen wij u geen toegang geven tot TwoGo via de TwoGo-app.

3.4. Opslagperiode

De genoemde gegevens bewaren wij voor een periode van 30 dagen.

3.5. Google Analytics voor Firebase

Met de analysetool Google Analytics for Firebase kunnen we zien hoeveel gebruikers de TwoGo-app hebben geïnstalleerd. We kunnen ook zien dat iemand op een van onze advertenties heeft geklikt (bijvoorbeeld op Facebook) en werd omgeleid om de TwoGo-app te downloaden. We verzamelen of ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De informatie die met Google Analytics voor Firebase wordt verzameld, wordt alleen gebruikt om statistieken samen te stellen over het succes en het gebruik van onze advertentiecampagnes. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het belang bij het optimaliseren van de TwoGo-app en het meten van het succes van advertenties.

3.6. Firebase Crashlytics

Als de TwoGo-app crasht, ontvangen we anonieme gegevens waaruit blijkt welke TwoGo-app-functies het laatst door de gebruiker van de TwoGo-app zijn gebruikt vóór de crash. Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking op de TwoGo-app en zijn functies en kunnen niet aan een individuele gebruiker worden toegewezen. Ze worden alleen gebruikt voor foutanalyse.

4. Gebruik van gegevens voor statistische doeleinden
4.1. Doeleinden en wettelijke basis van gegevensverwerking

Bij het gebruik van TwoGo worden in het bijzonder de volgende gegevens geregistreerd en gebruikt voor statistische evaluaties, voor zover u TwoGo als gelicentieerde gebruiker gebruikt.

Deze informatie is niet langer gekoppeld aan een persoon. Het zijn geaggregeerde en dus geanonimiseerde gegevens, die is samengesteld uit de volgende informatie:

4.1.1. Gebruikersstatistieken
 • Thuisadres [alleen stad. Als er minder dan 5 gebruikers zijn geregistreerd in deze stad, dan alleen land]
 • Geslacht [alleen als ten minste 5 gebruikers van hetzelfde geslacht in een stad zijn geregistreerd]
 • Datum van laatste activiteit [alleen als ten minste 5 gebruikers actief waren op dezelfde dag, anders aggregatie tot de maand (weergegeven als 01.month.year) of het jaar (weergegeven als 01.01.year)]
 • Een profielfoto geüpload [y / n]
 • Voertuiggegevens heeft verstrekt [j / n]
 • Een voertuigfoto geüpload [y / n]
 • registratie datum
 • Minimale lengte (in procent) van de reis samen
 • Plaatsing beperkt tot vrouwen [j / n, alleen als geslacht vrouwelijk is]
 • Maximale omwegtijd (in minuten)
 • voorkeursrol (bestuurder / passagier / beide)
 • Registratiedatum [alleen als ten minste 5 gebruikers zich op dezelfde dag hebben geregistreerd, anders aggregatie tot de maand (weergegeven als 01.month.year) of het jaar (weergegeven als 01.01.year)]
4.1.2. Statistieken van reisverzoeken per organisatielocatie
 • Gewenste rol voor deze reis
 • Reis is geregeld [j / n]
 • Gebruiker is bestuurder [j / n]
 • Start- / einddatum [afgerond op het uur]
 • Start / bestemming [alleen stad]
 • Datum laatste activiteit
 • Afstand per route
 • Aantal vrije stoelen voor passagiers
 • Maximale omwegtijd
 • Potentiële besparingen [CO2 en €]
 • Gebruikersinterface waarmee het verzoek is gemaakt [agenda, web, mobiele app]
 • Gebruiker heeft weergave van hun eigen locatie vrijgegeven voor passagiers [j / n]
4.1.3. Dagelijkse statistieken per organisatielocatie
 • Aantal geblokkeerde gebruikers dat de service niet kon gebruiken op de peildatum
 • Aantal gebruikers dat hun e-mailadres niet heeft bevestigd

Wij verwerken de genoemde gegevens op basis van artikel 6 lid 1 lit. f) AVG. Ons legitieme belang is om onze gelicentieerde zakelijke klanten de gespecificeerde gegevens in de gespecificeerde vorm te verstrekken, aangezien dit deel uitmaakt van ons dienstenaanbod voor onze zakelijke klanten.

4.2. Ontvangers / categorieën ontvangers

In uitzonderlijke gevallen kunnen statistische gegevens toegankelijk zijn voor ondersteuning en onderhoud van Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, omdat de TwoGo-applicatie en uw gegevens namens ons worden gehost en opgeslagen op servers die worden geleverd en beheerd door Schwarz IT KG.

Statistische gegevens worden naar uw werkgever / opdrachtgever gestuurd voor zover dit een gelicentieerde zakelijke klant van TwoGo is en u TwoGo gebruikt in uw functie als gelicentieerde gebruiker.

Bovendien kunnen uw persoonsgegevens van geval tot geval en alleen voor zover nodig toegankelijk zijn voor andere ontvangers, voor zover dit nodig is voor de verstrekking van TwoGo.

4.3. Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U bent wettelijk noch contractueel verplicht om ons de genoemde gegevens te verstrekken. De gegevens worden echter aangemaakt zodra u TwoGo gebruikt en worden door ons verwerkt voor de genoemde doeleinden en op de aangegeven wijze.

4.4. Opslagperiode

De genoemde statistische gegevens worden door ons één jaar bewaard. Desondanks kunnen de gegevens langer worden bewaard door uw werkgever / opdrachtgever, maar wij hebben hier geen invloed op.

D. Uw rechten als betrokkene

U hebt op grond van artikel 15, lid 1 AVG, het recht om kosteloos informatie op te vragen over de over u opgeslagen persoonsgegevens.

Als u aan de wettelijke vereisten voldoet, heeft u bovendien het recht op correctie (art. 16 AVG), verwijdering (art. 17 AVG) en beperking van de verwerking (art. 18 AVG) van uw persoonlijke gegevens.

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. e) of verlicht. f) GDPR is gebaseerd, u hebt een recht van bezwaar volgens artikel 21 GDPR. Voor zover u bezwaar maakt tegen gegevensverwerking, zal dit in de toekomst niet plaatsvinden, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende legitieme redenen voor verdere verwerking kan aantonen die opwegen tegen de belangen van de betrokkene in het bezwaar.

Als u de verwerkte gegevens zelf heeft verstrekt, heeft u het recht op gegevensoverdracht in overeenstemming met artikel 20 AVG.

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. a) of artikel 9, lid 2, lit. a) AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken zonder de wettigheid van de vorige verwerking aan te tasten.

In bovengenoemde gevallen kunt u met vragen of klachten schriftelijk of per e-mail contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van de federale staat waarin u woont of waarin de verantwoordelijke is gevestigd, is verantwoordelijk.

E. Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming

Als u nog vragen heeft over de verwerking van uw gegevens of de uitoefening van uw rechten, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming bij de verantwoordelijke persoon:

datenschutz süd GmbH
- trefwoord Schwarz Mobility Solutions -
Wörthstrasse 15
97082 Würzburg

E-mail: office@datenschutz-sued.de