Kennisgeving inzake gegevensbescherming

A. Gegevensbeschermingsinformatie voor bezoekers van onze website www.twogo.com / www.twogo.de, gebruikers van onze nieuwsbrief en onze pagina's op sociale media.

Vanaf 12/2019

We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en streven ernaar u uitgebreide informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De volgende kennisgevingen over gegevensbescherming bieden u informatie over hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u een bezoeker van onze website bent, contact met ons opneemt of onze pagina's op sociale media gebruikt.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens over het algemeen van u, in het bijzonder dient de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

1. Verantwoordelijk zoals gedefinieerd in artikel 4 nr. 7 AVG

Verantwoordelijk voor de hieronder beschreven gegevensverwerking in de zin van artikel 4 nr. 7 AVG is:

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm

E-mail: info@twogo.com

2. Communicatie per e-mail / telefoon / post
Doeleinden van gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Uiteraard behandelen wij alle persoonlijke informatie die u ons per e-mail / telefoon / post geeft vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens alleen voor de verwerking van uw verzoek. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. f) GDPR. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het belang om uw vragen te beantwoorden en zo de klanttevredenheid te behouden en te bevorderen.

Ontvangers / categorieën ontvangers:

Afhankelijk van de gelegenheid en voor zover nodig, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, aangezien het mogelijke vragen van klanten verwerkt die u namens ons telefonisch, per post en / of e-mail doet.

Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U bent contractueel noch wettelijk verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u ons echter niet de gegevens verstrekt die nodig zijn om uw verzoek te verwerken, kunnen we deze niet verwerken of beantwoorden.

Opslagperiode / criteria voor het bepalen van de opslagperiode:

Alle persoonlijke informatie die u ons stuurt in het geval van vragen, wordt door ons uiterlijk 90 dagen nadat het laatste antwoord op u is gegeven, veilig verwijderd of geanonimiseerd. De bewaartermijn van 90 dagen is te verklaren doordat het kan voorkomen dat u na eenzelfde vraag weer contact met ons kunt opnemen en dat wij dan naar de voorcorrespondentie moeten kunnen verwijzen. De ervaring heeft geleerd dat er na 90 dagen meestal geen vragen meer zijn over onze antwoorden. Als u uw rechten als betrokkene doet gelden, worden uw persoonsgegevens gedurende 3 jaar na de laatste reactie bewaard om te bewijzen dat we u uitgebreide informatie hebben gegeven en dat aan de wettelijke vereisten is voldaan.

3. Gegevens die wij verwerken wanneer je deze website bezoekt
Doeleinden van gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Wanneer u deze website bezoekt, worden logbestanden gemaakt met de volgende inhoud:

 • De website van waaruit u onze website bezoekt;
 • Het IP-adres;
 • De toegangsdatum en -tijd;
 • Het verzoek van de klant;
 • De http-antwoordcode;
 • De hoeveelheid overgedragen gegevens;
 • De informatie over de browser die u gebruikt en het besturingssysteem dat u gebruikt.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. f) GDPR. Het legitieme belang vloeit voort uit de bescherming van onze systemen en het voorkomen van misbruik of frauduleus gedrag elke keer dat een gebruiker deze website bezoekt.

Ontvangers / categorieën ontvangers

In uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens toegankelijk zijn voor ondersteuning en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, omdat de TwoGo-applicatie en uw gegevens namens ons worden gehost en opgeslagen op servers die worden geleverd en beheerd door Schwarz IT KG.

Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U bent contractueel noch wettelijk verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. De genoemde gegevens worden echter om technische redenen verwerkt zodra u onze website bezoekt. Als u de gegevens niet langer aan ons wilt verstrekken, is dit alleen mogelijk door onze website niet meer te gebruiken.

Opslagperiode

De genoemde gegevens bewaren wij voor een periode van 32 dagen.

4. Gebruik van cookies

Op deze website worden zogenaamde cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze webserver naar uw eindapparaat (pc, notebook, smartphone of tablet) worden gestuurd wanneer u deze website bezoekt en daar worden opgeslagen in de internetbrowser die u gebruikt. De gebruikte cookies kunnen verschillende functies vervullen.

U kunt uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies. Zo wordt het gebruik van cookies voor u transparant. U kunt de browser ook zo instellen dat deze over het algemeen geen cookies accepteert of alleen cookies van individuele providers weigert. We willen u er echter op wijzen dat dit de functionaliteit van deze website kan beïnvloeden.

De volgende paragrafen informeren u over de individuele doeleinden van de verschillende cookies die kunnen worden gebruikt.

Doeleinden en rechtsgrond van gegevensverwerking

Deze cookie wordt gebruikt om de TwoGo-sessie van de gebruiker te beheren. Het wordt verwijderd zodra de browser wordt gesloten.

 • Noodzakelijk: noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren.
 • Comfort: Door deze technieken te gebruiken, kunnen we rekening houden met uw daadwerkelijke of veronderstelde voorkeuren voor een comfortabel gebruik van onze website. Op basis van uw instellingen kunnen wij onze websites bijvoorbeeld weergeven in een taal die bij u past. We vermijden ook dat producten worden weergegeven die mogelijk niet beschikbaar zijn in uw regio.
 • Statistieken: deze technieken stellen ons in staat om anonieme statistieken te maken over het gebruik van onze diensten met het doel deze naar wens te ontwerpen. Zo kunnen we bijvoorbeeld bepalen hoe we onze websites nog beter kunnen aanpassen aan de gewoonten van de gebruikers.
 • Marketing: dit stelt ons in staat om u geschikte advertentie-inhoud te tonen op basis van de analyse van uw gebruiksgedrag. Uw gebruiksgedrag kan ook worden gevolgd via verschillende websites, browsers of eindapparaten met behulp van een gebruikers-ID (unieke identificatie).

Deze cookie wordt aangemaakt wanneer de gebruiker inlogt op de TwoGo-website. Het wordt gebruikt om de beveiligingssessie van de gebruiker te identificeren en wordt verwijderd wanneer de gebruiker uitlogt van de TwoGo-website of de browser sluit

Noodzakelijk:
 • Verificatiegegevens om een gebruiker na het inloggen te identificeren om bij volgende bezoeken toegang te krijgen tot geautoriseerde inhoud (bijv. Toegang tot het klantaccount);
 • beveiligingsrelevante gebeurtenissen (bijv. detectie van vaak mislukte inlogpogingen);
 • Gegevens voor het afspelen van multimedia-inhoud (bijvoorbeeld afspelen van (product) video's die door de gebruiker zijn geselecteerd).
Voorkeuren:
 • Instellingen voor aanpassing van de gebruikersinterface die niet is gekoppeld aan een permanente identificatie (bijv. Actieve taalkeuze).
Statistieken:
 • Gepseudonimiseerde gebruiksprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Deze omvatten met name:
  • Browser type / versie,
  • besturingssysteem gebruikt,
  • Verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
  • Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
  • Tijdstip van het serververzoek,
  • individuele gebruikers-ID en
  • getriggerde gebeurtenissen op de website (surfgedrag).
 • Het IP-adres wordt regelmatig geanonimiseerd, zodat een conclusie over uw persoon over het algemeen wordt uitgesloten.
 • We voegen het gebruikers-ID alleen samen met andere gegevens van u (bijv. Naam, e-mailadres, enz.) Met uw afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming (zie bijvoorbeeld sectie 6 van deze verordening gegevensbescherming). Op basis van de gebruikers-ID zelf kunnen we geen persoonlijke conclusies over u trekken.
Marketing:
 • Gepseudonimiseerde gebruiksprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Deze omvatten met name:
  • IP adres,
  • individuele gebruikers-ID;
  • potentiële productbelangen,
  • getriggerde gebeurtenissen op de website (surfgedrag).
 • De IP-adressen worden regelmatig geanonimiseerd, zodat een conclusie over uw persoon over het algemeen wordt uitgesloten.
 • We voegen het gebruikers-ID alleen samen met andere gegevens van u (bijv. Naam, e-mailadres, enz.) Met uw afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming (zie bijvoorbeeld sectie 6 van deze verordening gegevensbescherming). Op basis van de gebruikers-ID zelf kunnen we geen persoonlijke conclusies over u trekken. We delen de gebruikers-ID en de bijbehorende gebruiksprofielen met derden, indien nodig, via de aanbieders van advertentienetwerken.

Deze cookie wordt aangemaakt wanneer de gebruiker inlogt op de TwoGo-website met de functie "Blijf 2 weken" geactiveerd. Het wordt gebruikt om de permanente sessie van de gebruiker te identificeren en wordt verwijderd wanneer de gebruiker zich expliciet afmeldt bij de TwoGo-website of de periode van twee weken is verstreken.

Deze cookie beschermt uw verbinding met onze server tegen aanvallen met vervalsingsverzoeken tussen websites. Het wordt verwijderd zodra de browser wordt gesloten.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. f) GDPR. Het legitieme belang vloeit voort uit de bescherming van onze systemen en het voorkomen van misbruik of frauduleus gedrag elke keer dat een gebruiker deze website bezoekt of ons belang om het gebruik van onze site voor u gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld door er twee aan te vragen Blijf weken ingelogd.

Ontvangers / categorieën ontvangers

In uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens toegankelijk zijn voor ondersteuning en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, omdat de TwoGo-applicatie en uw gegevens namens ons worden gehost en opgeslagen op servers die worden geleverd en beheerd door Schwarz IT KG.

Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U bent contractueel noch wettelijk verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u niet wilt dat er cookies worden ingesteld, kunt u dit voorkomen door de vermelde instellingen te gebruiken, een overeenkomstige selectie van de categorieën cookies te maken of uw toestemming in te trekken of aan te passen, indien van toepassing.

Opslagperiode

De bewaartermijn voor cookies vindt u in ons cookiebeleid. Als "Persistent" is gespecificeerd in de kolom "Proces", wordt de cookie permanent opgeslagen totdat de relevante toestemming is ingetrokken. Cookie verklaring

5. Verzending van de nieuwsbrief
Doeleinden en rechtsgrond van gegevensverwerking

Wij bieden u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Als u ermee heeft ingestemd om onze nieuwsbrief te ontvangen, zullen we uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw naam gebruiken om u (indien mogelijk individuele) informatie over de TwoGo-service te sturen, evenals gerelateerde promoties, wedstrijden en nieuws.

Met uw toestemming leggen wij uw gebruiksgedrag vast op onze site. De evaluatie van het gebruiksgedrag omvat in het bijzonder op welke delen van de betreffende website of nieuwsbrief u zich bevindt en welke links u daar gebruikt. Daarbij worden gepersonaliseerde gebruiksprofielen gemaakt met de toewijzing van uw persoon en / of e-mailadres om een mogelijk advertentieadres in de vorm van nieuwsbrieven beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses en om de website te verbeteren.

De rechtsgrondslag voor de genoemde gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, verlicht. a) AVG.

Om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn gemaakt bij het invoeren van het e-mailadres, gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in procedure: nadat je je e-mailadres hebt ingevoerd in het registratieveld, sturen we het toe Je een bevestigingslink. Pas wanneer u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze mailinglijst.

U kunt uw toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief en het aanmaken van gepersonaliseerde gebruiksprofielen op elk moment met toekomstig effect, bijv. B. door u af te melden voor de nieuwsbrief op onze website. De link naar de uitschrijfpagina vind je hier of aan het einde van elke nieuwsbrief. Wanneer u zich afmeldt, beschouwen wij uw toestemming voor het aanmaken van uw gepersonaliseerde gebruikersprofiel en de ontvangst van de nieuwsbrief op basis daarvan als ingetrokken. We zullen uw gebruiksgegevens verwijderen. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd totdat u uw intrekking ontvangt.

Ontvangers / categorieën ontvangers

In uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens toegankelijk zijn voor ondersteuning en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, omdat de TwoGo-applicatie en uw gegevens namens ons worden gehost en opgeslagen op servers die worden geleverd en beheerd door Schwarz IT KG.

Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U bent contractueel noch wettelijk verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Deelname aan de verzending van de nieuwsbrief is vrijwillig voor u en vindt alleen plaats met uw toestemming.

Opslagperiode

Je e-mailadres en naam (indien opgegeven) worden verwijderd zodra je je hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief.

6. Gebruik van plug-ins voor sociale media
Doeleinden en rechtsgrond van gegevensverwerking

We gebruiken onze website op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. a) GDPR sociale plug-ins van de sociale netwerken Facebook en Twitter, om u de mogelijkheid te bieden om reizen die u plant of uitvoert met TwoGo te delen op de genoemde sociale netwerken. De verantwoordelijkheid voor de werking van gegevensbescherming moet worden gegarandeerd door hun respectievelijke providers.

We integreren deze plug-ins met de zogenaamde twee-klik-methode om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen. Dit betekent dat bij een bezoek aan onze website in eerste instantie geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. De tweeklikmethode biedt u de mogelijkheid om de gedeactiveerde plug-ins voor sociale media te activeren. De op onze website geïntegreerde plug-ins voor sociale media zijn in eerste instantie gedeactiveerd. De plug-ins worden alleen geactiveerd door op het plug-in-symbool te klikken. Persoonsgegevens worden pas na activering overgedragen aan de desbetreffende aanbieder van de socialemediadienst.

De door u geactiveerde plug-in brengt een verbinding tot stand met de server van de socialemediaprovider die u via uw browser heeft geselecteerd. Deze activering kan op elk moment worden gedeactiveerd. Het deactivatieproces leidt er niet toe dat gegevens die al zijn verzonden, worden verwijderd door de overeenkomstige socialemediaprovider. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect in te trekken. De intrekking kan worden gedaan door de plug-in voor sociale media te deactiveren. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast.

We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn we ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling en de doeleinden van de verwerking.

De plug-inprovider slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en / of om zijn website in overeenstemming met de vereisten te ontwerpen. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft te allen tijde een herroepingsrecht met toekomstig effect tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de desbetreffende plug-inprovider om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden we je de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor jou als gebruiker.

De gegevens worden doorgegeven ongeacht of u een account heeft bij de plug-inprovider en daar bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij de plug-inprovider, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-inprovider. Als u op de geactiveerde knop drukt en b.v. Als de pagina bijvoorbeeld is gekoppeld, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden je aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat je de knop activeert, omdat je zo kunt voorkomen dat je door de plug-in provider aan je profiel wordt toegewezen.

Ontvangers / categorieën ontvangers

We gebruiken op onze website plug-ins voor sociale media van de volgende providers:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ierland http://www.facebook.com/policy.php meer informatie over gegevensverzameling = http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ierland; https://twitter.com/privacy . Twitter heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U bent contractueel noch wettelijk verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u niet wilt klikken en de plug-in voor sociale media wilt gebruiken, zijn er geen nadelen.

Opslagperiode

We hebben geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de plug-inproviders zijn verzameld.

7. Uw rechten als betrokkene

U hebt op grond van artikel 15, lid 1 AVG, het recht om kosteloos informatie op te vragen over de over u opgeslagen persoonsgegevens.

Als u aan de wettelijke vereisten voldoet, heeft u bovendien het recht op correctie (art. 16 AVG), verwijdering (art. 17 AVG) en beperking van de verwerking (art. 18 AVG) van uw persoonlijke gegevens.

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. e) of verlicht. f) GDPR is gebaseerd, u hebt een recht van bezwaar volgens artikel 21 GDPR. Voor zover u bezwaar maakt tegen gegevensverwerking, zal dit in de toekomst niet plaatsvinden, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende legitieme redenen voor verdere verwerking kan aantonen die opwegen tegen de belangen van de betrokkene in het bezwaar.

Als u de verwerkte gegevens zelf heeft verstrekt, heeft u het recht op gegevensoverdracht in overeenstemming met artikel 20 AVG.

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, verlicht. a) of artikel 9, lid 2, verlicht. a) AVG, u kunt uw toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken zonder de wettigheid van de vorige verwerking te beïnvloeden.

Als u in de bovengenoemde gevallen vragen of klachten heeft, neem dan schriftelijk of per e-mail contact op met de functionaris voor gegevensbescherming. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van de federale staat waarin u woont of waarin de verantwoordelijke is gevestigd, is verantwoordelijk.

8. Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming

Als u nog vragen heeft over de verwerking van uw gegevens of de uitoefening van uw rechten, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming bij de verantwoordelijke persoon:

datenschutz süd GmbH
- Keyword Schwarz Mobility Solutions -
Wörthstraße 15
97082 Würzburg

E-mail = office@datenschutz-sued.de

B. Gegevensbeschermingsinformatie voor gebruikers van de TwoGo-applicatie

Vanaf 12/2019

Geachte klant,

We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en streven ernaar u uitgebreide informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De volgende kennisgevingen over gegevensbescherming bieden u informatie over hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u TwoGo gebruikt.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens over het algemeen van u, in het bijzonder dient de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

De hieronder gepresenteerde gegevensbeschermingsinformatie is van toepassing op alle gebruikers van de TwoGo-service, tenzij gegevensverwerking uitdrukkelijk wordt vermeld die alleen van toepassing is op zakelijke klanten (gelicentieerde bedrijven) en / of gelicentieerde gebruikers van TwoGo. Gelicentieerde gebruikers zijn natuurlijke personen wier werkgevers of, in het geval van freelancers, hun klanten de TwoGo-service gebruiken als zakelijke klant en die worden erkend als (freelance) werknemer van deze zakelijke klant op basis van hun e-mailadres of een token, dat hen kan uitbreiden Functies binnen de TwoGo-service zijn beschikbaar.

1. Verantwoordelijk zoals gedefinieerd in artikel 4 nr. 7 AVG

Verantwoordelijk voor de hieronder beschreven gegevensverwerking in de zin van artikel 4 nr. 7 AVG is:

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Stiftsbergstrasse 1
74172 Neckarsulm

E-mail: info@twogo.com

2. Maak een gebruikersaccount aan bij TwoGo en gebruik de TwoGo-services
Doeleinden en rechtsgrond van gegevensverwerking

Informatie die nodig is om de TwoGo-service te gebruiken

Als u een gebruikersaccount aanmaakt bij TwoGo en gebruik wilt maken van de TwoGo-services, is het noodzakelijk dat u ons met name de volgende informatie verstrekt:

 • Voor- en achternaam (stamgegevens):
  • Worden getoond aan alle deelnemers van een gemedieerde carpool en ook aan uw volgers en de gebruikers bij wie u een reisverzoek indient.
 • E-mailadres (contactgegevens):
  • Gebruikt voor gebruikersregistratie.
  • Het wordt ter beschikking gesteld aan alle deelnemers aan een gemedieerde carpool en ook aan uw volgers en de gebruikers bij wie u een reisaanvraag indient.
  • We gebruiken uw e-mailadres ook om met u te communiceren, om de opening van uw account te bevestigen en om u informatie te sturen over het gebruik van TwoGo.
  • Als u een gelicentieerde gebruiker bent, sturen wij u regelmatig een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres met de vraag op een bevestigingslink te klikken. Op deze manier controleren we of u nog steeds deel uitmaakt van het erkende bedrijf.
 • Wachtwoord:
  • Gebruikt voor gebruikersregistratie.
 • Mobiel telefoonnummer (contactgegevens):
  • Wordt verzonden naar alle deelnemers in een gemedieerde carpool.
  • Als je wilt, gebruiken we je mobiele telefoonnummer ook voor TwoGo-meldingen. (Deze functie van de TwoGo-service is alleen beschikbaar in geselecteerde landen. Uw gegevens worden daarom alleen in deze landen verwerkt voor de genoemde doeleinden.)
 • Woon- en bedrijfsadres (contactgegevens):
  • Standaardinstelling van de start- en bestemmingslocaties voor reguliere reizen.
  • Wordt gebruikt om snel reisaanvragen in te voeren en relevante reissuggesties van TwoGo te ontvangen.
 • Gegevens reisverzoeken:
  • Neem de rol op van bestuurder, passagier of beide, start- en bestemmingsadres, vroegste vertrekdatum en -tijd, laatste aankomstdatum en -tijd, maximaal aantal passagiers en of een terugreis vereist is (inclusief start- en bestemmingsadres en tijden op Terugreis).
  • Worden gebruikt door TwoGo om te bemiddelen in de juiste carpool en ook door uw volgers en de gebruikers naar wie u een reisverzoek stuurt.
  • Bij het boeken van een poolvoertuig van het gelicentieerde bedrijf, dat is uw werkgever of klant, wordt het gelicentieerde bedrijf getoond voor statistische evaluaties.
 • Voertuiggegevens:
  • Als u de TwoGo-service als stuurprogramma gebruikt, is deze informatie vereist om TwoGo te gebruiken.
  • Merk, model, kleur, keurmerk opnemen.
  • Als u als chauffeur carpooling aanbiedt, worden uw voertuiggegevens naar alle passagiers in een mediated carpool verzonden.
  • Het aantal vrije plaatsen en uw gewenste rol worden doorgegeven aan de volgers en gebruikers aan wie u een reisverzoek stuurt.
 • Informatie over uw werkgever (voor freelancers, informatie over de klant):
  • Op basis van het e-mailadres waarmee je inlogt bij TwoGo of een mogelijk token, controleren we of je een (freelance) werknemer bent van een gelicentieerd bedrijf, zodat we je aan dit bedrijf kunnen toewijzen en je uitgebreide functies in TwoGo kunnen aanbieden.

Wij verwerken uw gegevens op basis van artikel 6, lid 1, lit. b) AVG, zodat we uw gebruikersaccount kunnen maken, deze kunnen verstrekken en u de TwoGo-services kunnen bieden en u kunnen verbinden met de reisverzoeken en mogelijkheden voor ridesharing die u creëert terwijl u onze service gebruikt of waaraan u deelneemt. Verder wordt deze informatie gebruikt om informatie met u en uw volgers en reisdeelnemers uit te wisselen voor een reisaanvraag of reisarrangement.

Vrijwillige informatie

U kunt vrijwillig aanvullende gegevens opslaan in uw TwoGo-account. Afhankelijk van de gegevens die u heeft opgeslagen, verwerken wij naast de genoemde benodigde gegevens met name de volgende gegevens:

 • Locatie gegevens:
  • Wordt doorgestuurd naar de andere deelnemers in uw carpool, mits de mobiele app is geïnstalleerd en de locatiefunctie in de app is geactiveerd. Dit maakt het voor deelnemers makkelijker om in de openbare ruimte te komen.
 • Voertuiggegevens:
  • Als u de TwoGo-service alleen als passagier gebruikt, is deze informatie vrijwillig.
  • Merk, model, kleur, keurmerk opnemen.
  • Als u als chauffeur carpooling aanbiedt, worden uw voertuiggegevens naar alle passagiers in een mediated carpool verzonden.
  • Het aantal vrije plaatsen en uw gewenste rol worden doorgegeven aan de volgers en gebruikers aan wie u een reisverzoek stuurt.
 • Plaatsen (bijv. Gebouwen op het bedrijfsterrein als start- en bestemmingsadres)
  • Worden gebruikt om de gebruiker (bedrijfsspecifieke) vooraf gedefinieerde locaties aan te bieden voor snelle invoer.
 • Bijnaam / pseudoniem
  • Kan door de gebruiker worden gebruikt als hij deelneemt aan wedstrijden binnen de TwoGo-service en niet met zijn echte naam op het scorebord wil worden genoemd.
 • Foto
  • Wordt gebruikt om uw profiel te personaliseren en carpools naar passagiers door te sturen met het oog op wederzijdse identificatie.
  • Voor weergave in de volgerfunctie. Je foto wordt weergegeven in de lijst met volgers van de corresponderende gebruiker (bestuurder / passagier) die je wilt volgen. Bovendien wordt uw foto weergegeven in de respectievelijke lijsten van de gebruikers die u volgen, evenals op het reisvoorstel dat u deelt met de gebruikers die u volgen. Gebruikers kunnen u volgen nadat u een TwoGo-trip heeft geregeld of via uw expliciete uitnodiging.
 • geslacht
  • Wordt gebruikt om u, indien nodig, rijverzoeken toe te wijzen van gebruikers die alleen vrouwelijke chauffeurs of passagiers willen.
 • Voertuigfoto:
  • Om uw profiel te personaliseren en carpools naar passagiers door te sturen met het oog op wederzijdse identificatie.
 • Als u het puntenaccount binnen de TwoGo-service gebruikt, worden de gegevens van het reisverzoek of de georganiseerde reis (rol als bestuurder, passagier of plotseling reisverzoek) gebruikt om uw puntenaccount te beheren.
 • Als u TwoGo als een gelicentieerde gebruiker gebruikt en wilt deelnemen aan een wedstrijd die door uw gelicentieerde bedrijf binnen de TwoGo-service is geïnitieerd, zullen we uw naam, de punten die u voor de wedstrijd heeft verzameld en uw e-mailadres naar het gelicentieerde bedrijf sturen.

Wij verwerken uw gegevens op basis van artikel 6, lid 1, lit. b) AVG, zodat we uw gebruikersaccount kunnen maken, deze kunnen verstrekken en u de TwoGo-services kunnen bieden en u kunnen verbinden met de reisverzoeken en mogelijkheden voor ridesharing die u creëert terwijl u onze service gebruikt of waaraan u deelneemt. Verder wordt deze informatie gebruikt om informatie met u en uw volgers en reisdeelnemers uit te wisselen voor een reisaanvraag of reisarrangement.

Ontvangers / categorieën ontvangers

Als u als geautoriseerde gebruiker een boeking van een poolvoertuig van uw gelicentieerde bedrijf gebruikt, kunnen statistische evaluaties (zie ook punt 5) voor uw reis worden doorgegeven aan het gelicentieerde bedrijf.

Als u deelneemt aan een bemiddelde reis in de rol van passagier in een poolvoertuig van een erkend bedrijf, kunnen uw reisgegevens voor statistische evaluaties worden weergegeven aan het erkende bedrijf (zie ook punt 5). Dit geldt ook als u geen gelicentieerde gebruiker bent en dus geen (freelance) werknemer van het gelicentieerde bedrijf.

Als u een gelicentieerde gebruiker bent en uw gelicentieerde bedrijf gereserveerde parkeerplaatsen aanbiedt, zullen we, op verzoek van het gelicentieerde bedrijf, uw kentekenplaat doorgeven aan geautoriseerde personen van dit bedrijf om de parkeerautorisatie te controleren als u een bestuurder bent van een gemedieerde of nog niet gemedieerde carpool.

In uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens toegankelijk zijn voor ondersteuning en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, omdat de TwoGo-applicatie en uw gegevens namens ons worden gehost en opgeslagen op servers die worden geleverd en beheerd door Schwarz IT KG.

Afhankelijk van de gelegenheid en voor zover nodig, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, aangezien het mogelijke vragen van klanten verwerkt die u namens ons telefonisch, per post en / of e-mail doet.

Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens indien nodig toegankelijk zijn voor andere ontvangers, voor zover dit nodig is voor het leveren van de TwoGo-service.

Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U bent contractueel noch wettelijk verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken als u niet geïnteresseerd bent in het gebruik van TwoGo. Als u echter TwoGo gebruikt en een bijbehorend gebruikersaccount wilt aanmaken, bent u onder onze gebruiksvoorwaarden verplicht om de vereiste verplichte informatie volledig en naar waarheid te verstrekken.

Opslagperiode

We verwijderen uw persoonlijke gegevens als volgt:

 • Naam, e-mailadres, wachtwoord:
  • Verwijdering 7 dagen na registratie als de registratie niet is bevestigd.
  • Verwijdering na 365 dagen inactiviteit van de geregistreerde gebruiker.
  • Verwijdering aan het einde van een licentiecontract = Als u een gelicentieerde gebruiker bent en de licentie van uw gelicentieerde bedrijf eindigt, wordt uw gebruikersaccount in TwoGo op dit moment volledig verwijderd.
  • Verwijdering van uw gebruiksautorisatie als u een niet-geautoriseerde licentie-gebruiker bent.
  • Onmiddellijke verwijdering als u uw gebruikersaccount verwijdert.
 • Andere profielgegevens:
  • Verwijdering na 365 dagen inactiviteit van de geregistreerde gebruiker.
  • Verwijdering aan het einde van een licentiecontract = Als u een gelicentieerde gebruiker bent en de licentie van uw gelicentieerde bedrijf eindigt, wordt uw gebruikersaccount in TwoGo op dit moment volledig verwijderd.
  • Verwijdering van uw gebruiksautorisatie als u een niet-geautoriseerde licentie-gebruiker bent.
  • Onmiddellijke verwijdering als u uw gebruikersaccount verwijdert.
 • Gegevens van het reisverzoek (start- en bestemmingsadres, vroegste vertrekdatum en -tijd, laatste aankomstdatum & -tijd)
  • Onmiddellijke verwijdering als het reisverzoek door de gebruiker wordt geannuleerd
  • Verwijdering 41 dagen na de reisdatum.
3. Gegevens bij gebruik van TwoGo via een webbrowser
Doeleinden en rechtsgrond van gegevensverwerking

Als je TwoGo gebruikt via een webbrowser, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou, ongeacht eventuele verwerking van bovengenoemde gegevens:

 • De datum waarop u de service heeft bezocht en welke actie u hebt ondernomen. We gebruiken deze informatie voor ondersteuningsdoeleinden en om de gebruiksfrequentie te meten.
 • We loggen uw IP-adres. Dit helpt ons om aanvallen op het systeem te voorkomen en fouten in de service te corrigeren.
 • Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie voor het gebruik van onze website.

We verwerken de gegevens op basis van artikel 6, lid 1, lit. b) GDPR, zodat we uw gebruikersaccount kunnen maken en verstrekken via een webbrowser en u de TwoGo-services kunnen bieden.

Voor sommige doeleinden verwerken we de gegevens vermeld op basis van artikel 6, lid 1, lit. f) GDPR. Ons legitieme belang is om te meten hoe vaak onze TwoGo-service wordt gebruikt.

Ontvangers / categorieën ontvangers

In uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens toegankelijk zijn voor ondersteuning en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, omdat de TwoGo-applicatie en uw gegevens namens ons worden gehost en opgeslagen op servers die worden geleverd en beheerd door Schwarz IT KG.

Om u van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van geografische diensten van HERE Europe BV, Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederland. De volgende gegevens worden verzonden: start en bestemming, begin van de reis en uw IP-adres.

Afhankelijk van de gelegenheid en voor zover nodig, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, aangezien het mogelijke vragen van klanten verwerkt die u namens ons telefonisch, per post en / of e-mail doet.

Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens indien nodig toegankelijk zijn voor andere ontvangers, voor zover dit nodig is voor het leveren van de TwoGo-service.

Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U bent contractueel noch wettelijk verplicht om de genoemde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u de gegevens echter niet aan ons verstrekt, kunnen wij u via een webbrowser geen toegang geven tot TwoGo.

Opslagperiode

De genoemde gegevens bewaren wij voor een periode van 32 dagen.

4. Gegevens bij gebruik van TwoGo via de TwoGo-app
Doeleinden en rechtsgrond van gegevensverwerking

Als je TwoGo gebruikt via de TwoGo-app, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou, ongeacht eventuele verwerking van bovengenoemde gegevens:

 • De datum waarop u de service heeft bezocht en welke actie u hebt ondernomen. We gebruiken deze informatie voor ondersteuningsdoeleinden en om de gebruiksfrequentie te meten.
 • We loggen uw IP-adres. Dit helpt ons om aanvallen op het systeem te voorkomen en fouten in de service te corrigeren.
 • Uw apparaatidentificatie, uniek nummer van het eindapparaat (IMEI = International Mobile Equipment Identity), uniek nummer van de netwerkabonnees (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), mobiel telefoonnummer (MSISDN), MAC-adres voor WLAN-gebruik, naam van uw mobiele apparaat, e-mail -Adres
 • Gebruik van pushmeldingen
  • Als je de TwoGo apps voor Android of iOS gebruikt, word je via push notificatie geïnformeerd over reisverzoeken en statuswijzigingen voor reizen. Voor dit doel krijgt uw mobiele apparaat een zogenaamde apparaat-ID van Google Cloud Messaging (GCM) of Apple Push Notification Service (APNS) voor de TwoGo-app wanneer u de app voor het eerst opent (na installatie, voordat u zich aanmeldt).
  • Wanneer u zich via de app bij TwoGo aanmeldt, wordt de gemaakte apparaat-ID toegewezen aan uw gebruikersaccount. TwoGo verzendt vervolgens gecodeerde berichten naar de GCM-server of de APNS om reisvragen of wijzigingen in de status van reizen te melden (bijvoorbeeld een reis is geregeld, of een reis is gewijzigd of geannuleerd). De GCM-server of APNS bezorgt deze berichten op uw mobiele telefoon. Het Android- of iOS-besturingssysteem stuurt de berichten door naar de TwoGo-app op het apparaat. De TwoGo-app evalueert de berichten en voert de bijbehorende actie uit (bijvoorbeeld het laden van tripgegevens van een bijgewerkte trip van de TwoGo-server, uitloggen van de gebruiker, enz.).
  • We willen erop wijzen dat de servers voor de Google Cloud Messaging (GCM) -service en de Apple Push Notification Service (APNS) buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 95/46 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 1995 voor bescherming vallen natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en gratis dataverkeer
  • Via deze servers worden echter geen gegevens verzonden, op basis waarvan een verbinding met uw persoon tot stand kan worden gebracht, zodat noch Google, noch Apple persoonlijke of gerelateerde gegevens van u ontvangen.

We verwerken de gegevens op basis van artikel 6, lid 1, lit. b) GDPR, zodat we uw gebruikersaccount kunnen maken en verstrekken via de TwoGo-app en u de TwoGo-services kunnen bieden.

Voor sommige doeleinden verwerken we de gegevens vermeld op basis van artikel 6, lid 1, lit. f) GDPR. Ons legitieme belang is om te meten hoe vaak onze TwoGo-service wordt gebruikt en om de technische stabiliteit en beveiliging van de applicatie te garanderen.

Ontvangers / categorieën ontvangers

In uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens toegankelijk zijn voor ondersteuning en onderhoudsdoeleinden door Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, omdat de TwoGo-applicatie en uw gegevens namens ons worden gehost en opgeslagen op servers die worden geleverd en beheerd door Schwarz IT KG.

Om u van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van geografische diensten van HERE Europe BV, Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederland. De volgende gegevens worden verzonden: start en bestemming, begin van de reis en uw IP-adres.

Afhankelijk van de gelegenheid en voor zover nodig, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, aangezien het mogelijke vragen van klanten verwerkt die u namens ons telefonisch, per post en / of e-mail doet.

Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens indien nodig toegankelijk zijn voor andere ontvangers, voor zover dit nodig is voor het leveren van de TwoGo-service.

Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U bent contractueel noch wettelijk verplicht om de genoemde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u de gegevens echter niet aan ons verstrekt, kunnen wij u geen toegang geven tot TwoGo via de TwoGo-app.

Opslagperiode

De genoemde gegevens bewaren wij voor een periode van 32 dagen.

5. Gebruik van gegevens voor statistische doeleinden
Doeleinden en rechtsgrond van gegevensverwerking

Bij gebruik van de TwoGo-service worden met name de volgende gegevens geregistreerd en gebruikt voor statistische evaluaties, op voorwaarde dat u TwoGo gebruikt als een gelicentieerde gebruiker.

Deze informatie is niet langer gekoppeld aan een persoon. Het zijn geaggregeerde en dus geanonimiseerde gegevens, die is samengesteld uit de volgende informatie:

Statistieken van gebruikers

 • Thuisadres [alleen stad. Als er minder dan 5 gebruikers zijn geregistreerd in deze stad, dan alleen land]
 • Geslacht [alleen als ten minste 5 gebruikers van hetzelfde geslacht in een stad zijn geregistreerd]
 • Datum van laatste activiteit [alleen als ten minste 5 gebruikers actief waren op dezelfde dag, anders aggregatie tot de maand (weergegeven als 01.month.year) of het jaar (weergegeven als 01.01.year)]
 • Een profielfoto geüpload [y / n]
 • Voertuiggegevens heeft verstrekt [j / n]
 • Een voertuigfoto geüpload [y / n]
 • registratie datum
 • Minimale lengte (in procent) van de reis samen
 • Plaatsing beperkt tot vrouwen [j / n, alleen als geslacht vrouwelijk is]
 • Maximale omwegtijd (in minuten)
 • voorkeursrol (bestuurder / passagier / beide)
 • Registratiedatum [alleen als ten minste 5 gebruikers zich op dezelfde dag hebben geregistreerd, anders aggregatie tot de maand (weergegeven als 01.month.year) of het jaar (weergegeven als 01.01.year)]

Statistieken van reisaanvragen per organisatielocatie

 • Gewenste rol voor deze reis
 • Reis is geregeld [j / n]
 • Gebruiker is bestuurder [j / n]
 • Start- / einddatum [afgerond op het uur]
 • Start / bestemming [alleen stad]
 • Datum laatste activiteit
 • Afstand per route
 • Aantal vrije stoelen voor passagiers
 • Maximale omwegtijd
 • Potentiële besparingen [CO2 en €]
 • Gebruikersinterface waarmee het verzoek is gemaakt [agenda, web, mobiele app]
 • Gebruiker heeft een eigen locatie voor passagiers vrijgegeven [j / n]

Dagelijkse statistieken voor elke organisatielocatie

 • Aantal geblokkeerde gebruikers dat de service niet kon gebruiken op de peildatum
 • Aantal gebruikers dat hun e-mailadres niet heeft bevestigd

We verwerken de vermelde gegevens op basis van artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons legitieme belang is om onze gelicentieerde zakelijke klanten de gegevens te verstrekken die in het vermelde formulier worden vermeld, aangezien dit deel uitmaakt van ons dienstenaanbod voor onze zakelijke klanten.

Ontvangers / categorieën ontvangers

In uitzonderlijke gevallen kunnen statistische gegevens toegankelijk zijn voor ondersteuning en onderhoud van Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, omdat de TwoGo-applicatie en uw gegevens namens ons worden gehost en opgeslagen op servers die worden geleverd en beheerd door Schwarz IT KG.

Statistische gegevens worden naar uw werkgever / opdrachtgever gestuurd voor zover dit een gelicentieerde zakelijke klant van TwoGo is en u TwoGo gebruikt in uw functie als gelicentieerde gebruiker.

Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens indien nodig toegankelijk zijn voor andere ontvangers, voor zover dit nodig is voor het leveren van de TwoGo-service.

Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U bent wettelijk noch contractueel verplicht om de genoemde gegevens aan ons te verstrekken. De gegevens worden echter aangemaakt zodra u de TwoGo-service gebruikt en worden door ons verwerkt voor de vermelde doeleinden en op de vermelde manier.

Opslagperiode

We bewaren de genoemde statistische gegevens een jaar lang. Los daarvan kunnen de gegevens langer worden bewaard door uw werkgever / opdrachtgever, maar daar hebben wij geen invloed op.

6. Uw rechten als betrokkene

U hebt op grond van artikel 15, lid 1 AVG, het recht om kosteloos informatie op te vragen over de over u opgeslagen persoonsgegevens.

Als u aan de wettelijke vereisten voldoet, heeft u bovendien het recht op correctie (art. 16 AVG), verwijdering (art. 17 AVG) en beperking van de verwerking (art. 18 AVG) van uw persoonlijke gegevens.

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. e) of verlicht. f) GDPR is gebaseerd, u hebt een recht van bezwaar volgens artikel 21 GDPR. Voor zover u bezwaar maakt tegen gegevensverwerking, zal dit in de toekomst niet plaatsvinden, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende legitieme redenen voor verdere verwerking kan aantonen die opwegen tegen de belangen van de betrokkene in het bezwaar.

Als u de verwerkte gegevens zelf heeft verstrekt, heeft u het recht op gegevensoverdracht in overeenstemming met artikel 20 AVG.

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, verlicht. a) of artikel 9, lid 2, verlicht. a) AVG, u kunt uw toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken zonder de wettigheid van de vorige verwerking te beïnvloeden.

Als u in de bovengenoemde gevallen vragen of klachten heeft, neem dan schriftelijk of per e-mail contact op met de functionaris voor gegevensbescherming. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van de federale staat waarin u woont of waarin de verantwoordelijke is gevestigd, is verantwoordelijk.

7. Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming

Als u nog vragen heeft over de verwerking van uw gegevens of de uitoefening van uw rechten, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming bij de verantwoordelijke persoon:

datenschutz süd GmbH
- Keyword Schwarz Mobility Solutions -
Wörthstraße 15
97082 Würzburg

E-mail: office@datenschutz-sued.de