Impressum

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Stiftsbergstrasse 1
74172 Neckarsulm
Tel.: +49 (0 ) 7132-30-7000
Directeuren: Leonie Knorpp, Maximilian Kettemann
Registreer rechtbank: Stuttgart, HRB 751331
USt.-IdNr: DE297802026


A. Naleving

Compliance of compliance is tegenwoordig complexer dan ooit. In de mondiale omgeving worden de juridische uitdagingen voortdurend groter. Daarom passen we onze processen en systemen voortdurend aan het wettelijk kader aan. Om het belang van wettelijke compliance te benadrukken, hebben we het verankerd als een bedrijfsprincipe: “We houden ons aan de toepasselijke wetgeving en interne richtlijnen.” Compliance is bijgevolg een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur. We hanteren een compliancemanagementsysteem waarmee u als klant, zakenpartner of medewerker van het bedrijf kunt handelen volgens uniforme en bindende structuren.
Om ervoor te zorgen dat ons bedrijfsprincipe kan worden nageleefd, is het belangrijk om potentieel wangedrag vroegtijdig te herkennen. Dit bereiken we onder meer door informatie over mogelijke compliance-overtredingen aan ons te melden. Een nalevingsovertreding doet zich voor wanneer onze werknemers in Duitsland of in het buitenland de toepasselijke wetgeving of interne richtlijnen overtreden tijdens hun werk. Dergelijke schendingen zijn bijvoorbeeld corruptiemisdrijven, mededingings- en antitrustdelicten, schendingen van gegevensbescherming en overtredingen op het gebied van boekhouding, financiën en belastingen.
Om nalevingsovertredingen op te sporen en te voorkomen, zijn we afhankelijk van onze medewerkers, maar ook van onze klanten en zakenpartners. Als u tekenen van een nalevingsovertreding opmerkt, kunt u deze via verschillende kantoren melden.
Ongeacht welke route u kiest, we verzekeren u dat elke melding strikt vertrouwelijk wordt behandeld - anoniem als u dat wenst.

B. Contactpersoon

Als u informatie over nalevingsschendingen wilt melden of vragen heeft over naleving, neem dan contact op met onze contactpersoon voor naleving op het volgende adres:

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Naleving
Stiftsbergstrasse 1
74172 Neckarsulm
E-mail: compliance@mail.schwarz

C. Online rapportagesysteem

We hebben een online rapportagesysteem opgezet als een extra optie voor het rapporteren van bewijs van nalevingsovertredingen. Alle binnenkomende informatie wordt verwerkt door bovengenoemde contactpersoon. Het online rapportagesysteem is een op internet gebaseerde applicatie en is toegankelijk vanaf elk apparaat met internettoegang via de volgende link: naar het online rapportagesysteem .


D. Vertrouwenspersoon

Met advocaat Dr. Margarete von Galen, onze externe vertrouwensadvocaat, staat tot uw beschikking. U kunt op elk moment contact met hen opnemen voor informatie over bedrijfs- en arbeidsgerelateerde misdrijven of administratieve overtredingen. De advocaat van Von Galen zal uw informatie zorgvuldig onderzoeken en deze doorsturen naar de compliance officer als er concrete aanwijzingen zijn van een compliance-overtreding.
Als externe vertrouwensadvocaat is von Galen tot geheimhouding verplicht. Ze geven uw persoonsgegevens alleen aan ons door met uw uitdrukkelijke toestemming.

Dr. Margarete Gräfin von Galen

Dr. Margarete Gräfin von Galen
in strafrecht
Mommsenstrasse 45
10629 Berlijn
Tel.: + 49 30-310-182-0
Tel.: +49 30-310-182-20
E-mail: galen@galen.de

We controleren alle meldingen van nalevingsovertredingen zorgvuldig en vertrouwelijk en straffen bewezen wangedrag consequent en passend af. Houd er rekening mee dat rapporten zonder compliance-gerelateerde problemen niet worden verwerkt.

Heel eenvoudig per e-mail

We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden

E-mail: info@twogo.com

Wij helpen u graag verder

U kunt ons bereiken op:

Telefoon: 00800-896 46767