De slimme carpooloplossing voor carpools in gemeenten
Registreren

Gebruik TwoGo als plaatselijke carpoolcentrale voor uw stad

U bent er klaar voor om op lokaal niveau duurzaam een bijdrage te leveren aan klimaatbescherming? Door het gebruik van TwoGo kunt u het milieuvervuilende, gemotoriseerde, individuele woon-werkverkeer duidelijk verminderen. Doel is een regionaal verbonden mobiliteitsaanbod te creëren om een communicatieve en voordelige verbinding tussen woon- en arbeidsplaats mogelijk te maken, met name daar waar het openbaar vervoer niet toereikend is.

Interesse gewekt? Neem contact op!

Meerwaarde door TwoGo voor uw gemeente

Minder parkeerplaatsen nodig en deze worden efficiënter gebruikt
Vermindering van het individuele gemotoriseerde verkeer
Levenskwaliteit van de burgers verhogen
Milieu beschermen en bijdrage aan de vermindering van CO₂-uitstoot
Aantrekkelijkheid van de gemeente als woonplaats verbeteren
Verbinden van bewoners onderling ondersteunen
Download nu de TwoGo-informatiebrochure!

Prestaties door TwoGo voor uw gemeente

De TwoGo-apps en ook de internettoepassing kunnen worden voorzien van uw persoonlijke logo. Zo kunt u uw medewerkers visueel duidelijk maken dat u de oplossing ondersteunt. De interfaces op het internet en in de apps kunnen in uw bedrijfskleuren worden aangepast.

TwoGo ondersteunt u bij het organiseren van uw evenementen. Voor deelnemers aan de evenementen kunnen vooraf generieke ritaanvragen worden aangemaakt in TwoGo. Deze kunnen bijvoorbeeld via een link op de startpagina van uw evenement worden geplaatst. Zo kunt u het aantal in het systeem beschikbare ritten naar de evenementslocatie verhogen en de bemiddelingskansen verbeteren.

Het TwoGo-team adviseert holistisch over het thema carpoolen en ondersteunt uw lokale marketing, bijv. in de vorm van campagnes. Op verzoek stelt het TwoGo-team ook individuele concepten op en adviseert u samen met alle lokale bedrijven over het gebruik van de mobiliteitsoplossing.
Download nu de TwoGo-informatiebrochure!

Onze gebruiksvriendelijke carpooloplossingen voor

Wat is TwoGo?

TwoGo voor steden is platformoverschrijdend geïntegreerd en onafhankelijk van het apparaat te gebruiken. Forenzen in steden en provincies kunnen TwoGo vanaf elke computer gebruiken op www.twogo.com. Daarnaast kunt u ook heel gemakkelijk onderweg van alle functionaliteiten van TwoGo profiteren met uw eigen smartphone als gratis native carpool-app voor iOS en Android. Bovendien stuurt TwoGo indien gewenst elke ritbevestiging ook als sms. Daardoor zijn ook gebruikers van oudere mobiele telefoons onderweg altijd op de hoogte van uw TwoGo-ritten.