Használati feltételek

Állapot: 2020 március

A jelen használati feltételek a TwoGo használatára vonatkoznak. A „TwoGo“ a Schwarz Mobility Solutions GmbH - Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Németország, Cégbíróság Stuttgart, HRB 751331 - („Szolgáltató”, „mi”) mobil megoldású és kifejezetten az ingázók igényeinek megfelelően és üzleti utazásokra tervezett felhő alapú szoftveres alkalmazása, amely szoftveres szolgáltatás és/vagy mobilalkalmazásként a www.twogo.com címen érhető el, valamint az alábbi rendelkezésekkel összhangban tartalmazza a szolgáltató („TwoGo-szolgáltatások”) valamennyi kapcsolódó szolgáltatását.
A használati feltételek két részből (A. rész: „Általános rendelkezések” és a B. rész: „Különleges rendelkezések”) tevődnek össze. Az A. rész a TwoGo szolgáltatások minden felhasználójára vonatkozik; a B. rész kiegészítésként vonatkozik az üzleti ügyfeleink munkavállalóira vagy a szabadúszókra, akiknek üzleti ügyfeleink lehetővé teszik a TwoGo szolgáltatások használatát („engedélyezett felhasználók“).
A jelen használati feltételek akkor is alkalmazandók, ha a TwoGo szolgáltatásokhoz való hozzáférés a Német Szövetségi Köztársaság területén kívülről érkezik, vagy a TwoGo szolgáltatásokhoz való hozzáférés részben vagy egészben más webhelyről vagy mobil eszközre szánt szoftveralkalmazásból („mobil alkalmazás”) valósul meg.

A. Általános rendelkezések

1 Hogyan működnek a TwoGo-szolgáltatások?

A TwoGo telekocsi alkalmazás, amely segítséget nyújt közösségek szervezésében ingázás, üzleti utak és üzleti utazások terén. A TwoGo-szolgáltatással kapcsolatos további információk itt találhatók.

2 A változtatás jogának fenntartása

A Szolgáltató észszerű okból bármikor megváltoztathatja a jelen használati feltételeket. Észszerű ok különösen a meglévő funkciók javítása, új jellemzők, funkciók hozzáadása, tudományos és műszaki fejlődés megvalósítása, vagy megfelelő műszaki testreszabás a TwoGo-szolgáltatások működésének, biztonságának garantálása miatt, illetve jogi vagy szabályozási követelmények végrehajtása. A Szolgáltató megfelelő módon (például e-mailben) előre értesíti Önt a szerződés módosításáról. Ez a közlemény információt tartalmaz a javasolt változtatásokról, valamint a szerződésmódosítás ellen Önnek nyitva álló kifogás jogáról és arról, hova kell küldeni a kifogást. A változtatásokat elfogadottnak tekintjük, ha 30 napon belül nem utasítják el azokat. A szerződés módosításának hatálybalépésétől kezdve a használati feltételek korábbi verziói hatályukat vesztik. Ha a Szolgáltatótól észszerűen nem várható el, hogy időben megtett kifogás esetén továbbra is biztosítsa a használati lehetőségeket a jelenlegi használati feltételek mellett, akkor a Szolgáltató a felmondási idő figyelmen kívül hagyásával felmondhatja az Ön használati jogviszonyát.

3 Regisztráció

3.1 A TwoGo szolgáltatások használatához sikeres regisztráció és megfelelő aktiválás szükséges.

3.2 Regisztráció csak akkor lehetséges, ha az Ön cselekvőképessége nincs korlátozva. Kiskorúak regisztrációja kizárt. Regisztrálni csak egyszer lehet, és kizárólag egy felhasználói profil hozható létre. A felhasználói profil nem ruházható át harmadik személyre.

3.3 A regisztráció során Ön köteles minden szükséges információt a valóságnak megfelelően és teljeskörűen megadni. A regisztráció során megadott információkat érintő változásokat haladéktalanul és erre irányuló kérelem nélkül közölnie kell velünk, vagy az adatokat ennek megfelelően kell módosítania úgy, hogy azok megfeleljenek a valóságnak. A felhasználói profil létrehozásához meg kell adnia a valódi nevét és a becenevét/álnevét.

3.4 Fenntartjuk a jogot felhasználói profiljának aktiválására a regisztrációs követelmények ellenőrzése után. E tekintetben nem keletkezik igény a használati szerződés megkötésére.

4 A felhasználói jogok gyakorlása

4.1 Az Ön profiljának aktiválását követően a termékleírásban leírt célokra és az ott leírt mértékben használhatja a TwoGo szolgáltatásokat. Egyéb használat, változtatás vagy sokszorosítás, terjesztés, ideértve a képek, az illusztrációk, a megjelenés, valamint az azok alapjául szolgáló számítógépes programok és adatbázisok sokszorosítását vagy terjesztését is, nem engedélyezett.

4.2 Ön köteles titokban tartani hozzáférési adatait, és köteles oly módon tárolni azokat, hogy harmadik fél ne férhessen azokhoz. Gondoskodjon arról, hogy kellően bonyolult jelszót használjon, és rendszeres időközönként változtassa meg a jelszót. Minden használatot követően a jelszóval védett oldalt kijelentkezéssel kell elhagyni. Ha az Ön tudomására jut, hogy az Ön hozzáférési adatai harmadik fél tudomására jutott és/vagy visszaélt azokkal, akkor Önnek ezt haladéktalanul jelentenie kell.

4.3 Az Ön hozzáférési adataival végzett valamennyi tevékenységért – beleértve a felhasználó által létrehozott tartalmakat is – Ön felel, ha nem tudja bizonyítani, hogy hozzáférési adatai az Ön beavatkozása nélkül harmadik fél számára ismertté váltak.

4.4 A jelen használati feltételek megsértése esetén jogosultak vagyunk:

  • figyelmeztetni Önt,
  • részben korlátozni az Ön számára a TwoGo-szolgáltatások használatát, továbbá
  • ideiglenesen vagy véglegesen blokkolni a hozzáférését az összes vagy egyes TwoGo-szolgáltatás(ok)hoz.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha egyéb jogos érdekünk fűződik a fent említett intézkedésekhez, különös tekintettel más felhasználók védelmére csalárd vagy illegális tevékenységgel szemben.
A fenti intézkedések kiválasztása és alkalmazása észszerű mérlegelési jogkörbe tartozik. Megfelelő módon figyelembe vesszük azonban az Ön jogos érdekeit is. Különösen a kölcsönös érdekek mérlegelésekor vesszük figyelembe, hogy milyen mértékben lehet Önt hibáztatni a lehetséges jogsértés miatt.

5 Magatartási kódex

A TwoGo használata során be kell tartani bizonyos magatartási szabályokat, hogy az összes érintett számára biztonságot és szabályszerű használatot biztosítson. Az alábbi viselkedési módok semmilyen körülmények között nem engedélyezettek:

5.1 jelszó megosztása harmadik féllel, vagy harmadik fél felhasználónevének és jelszavának használata;

5.2 felhasználói profiljának/hozzáférési adatainak vagy a TwoGo szolgáltatások vagy azok egy részének értékesítése, bérbeadása, továbbadása licencszerződés keretében;

5.3 a tartalomban vagy a TwoGo szolgáltatásokban található vagy azokon keresztül továbbított szerzői, védjegy- vagy egyéb szellemi tulajdonjogokra való hivatkozás eltávolítása vagy módosítása;

5.4 a Szolgáltató vagy harmadik fél által a tartalom vagy a szolgáltatások védelmére alkalmazott technológiák kijátszása;

5.5 a TwoGo-szolgáltatások vagy a hozzájuk kapcsolódó rendszerek vagy hálózatok, vagy az azokban található adatok integritásának megsértése vagy károsításának kísérlete;

5.6 a TwoGo-szolgáltatások vagy az azokban szereplő tartalmak vagy azok részének másolása, terjesztése, sokszorosítása, rögzítése, átadása vagy nyilvánosságra hozatala, amelyre nem vonatkozik a használati jog, vagy amelyeket az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten nem engedélyeznek;

5.7 rosszindulatú program tárolása, beszivárogtatása vagy továbbítása;

5.8 a kiskorúakat veszélyeztető, rágalmazó, sértő, megkülönböztető, fenyegető, zaklató (például „követés” formájában) felhasználói tartalom előállítása, továbbítása vagy terjesztése obszcén vagy egyéb módon jogellenes, vagy amelynek célja bármilyen tiltott cselekmény elkövetése vagy elkövetésének támogatása, különösen a szellemi tulajdonjogok vagy a személyes és/vagy adatvédelmi jogok megsértése.

6 Szellemi tulajdon és jogfenntartás6 Szellemi tulajdon, jogok fenntartása

6.1 A Szolgáltató a szerzői jogok és egyéb iparvédelmi jogok törvényes tulajdonosa és a TwoGo szolgáltatások tekintetében továbbra is az marad.

6.2 Ha a Szolgáltató TwoGo szolgáltatást nyújt mobil eszközre történő letöltésre egy mobilalkalmazáson keresztül, akkor ezt nem adják el, és nem adják át Önnek, és a TwoGo-szolgáltatások sokszorosításához fűződő minden jog a Szolgáltatónál és a licencátadónál marad, még a mobilalkalmazás mobileszközökre történő telepítését követően is.

6.3 A TwoGo-szolgáltatások biztosítása érdekében a TwoGo-szolgáltatások harmadik fél alkalmazásaiba és szolgáltatásaiba („harmadik féltől származó alkalmazások”), valamint mobil eszközre integrálhatók. Ezek a harmadik féltől származó alkalmazások és eszközök használatukra szabályozására vonatkozóan saját használati feltételekkel és adatvédelmi előírásokkal rendelkeznek. A Szolgáltató nem garantálja harmadik féltől származó alkalmazás és eszköz kompatibilitását vagy folyamatos kompatibilitását a TwoGo-szolgáltatásokkal. A Szolgáltató nem befolyásolja harmadik fél által készített alkalmazások kialakítását és tartalmát, ezért nem vállal felelősséget a harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, funkcióiért vagy azok aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért, és kifejezetten elhatárolja magát a harmadik fél által készített alkalmazások tartalmától.

7 Limitazioni e variazioni dei Servizi TwoGo

A Szolgáltató nem köteles frissíteni és aktualizálni a TwoGo-szolgáltatásokat. A Szolgáltató nem tartozik Önnek a TwoGo-szolgáltatások rendelkezésre bocsátásával, és kizárólag a törvényi rendelkezésekkel összhangban felel a csalárd módon elrejtett hibákért.

8 Tájékoztatás és mentesség harmadik fél igényei esetén

8.1 A megrendelt TwoGo-szolgáltatás („bitorlási kereset”) igénybevételével haladéktalanul tájékoztassa a Szolgáltatót az Önnel szemben, bíróságon vagy bíróságon kívül, harmadik fél szerzői jogának vagy más iparvédelmi jogának állítólagos megsértése miatt fennálló követelésekről. Ebben az esetben a Szolgáltató ellenőrzi és összehangolja a bírósági és bíróságon kívüli védelmet az ilyen jogsértésekkel szemben. Ön megfelelően támogatja a Szolgáltatót a bitorlási keresettel kapcsolatos rendezésben és/vagy védekezésben, és tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely hátrányosan befolyásolhatja a jogvédelmet. Ha a Szolgáltató a bitorlási keresettel kapcsolatos információk kézhezvételétől számított harminc napon belül nem veszi át a védelmi tevékenységek irányítását, akkor Önnek joga van önállóan gyakorolni a védelmet, és a Szolgáltató ebben az esetben támogatja Önt a 3. mondat értelmében.

8.2 A Szolgáltató mentesíti Önt minden jogilag kikényszerített kártalanítási kötelezettség alól, mely harmadik fél szerzői jogának vagy más iparvédelmi jogának megsértése miatt merül fel amiatt, hogy Ön használja a TwoGo-szolgáltatásokat, valamint a jogi védelem költségei alól is mentesíti Önt.

9 Felelősségkorlátozás

9.1 A Szolgáltató a felhasználó által létrehozott tartalom tekintetében csak Önről vagy a megfelelő módon felhatalmazott felhasználókról nyújt információkat. A helyesség és az időszerűség ellenőrzésére nem kerül sor. A Szolgáltató nem felel a felhasználói tartalmakért. A Szolgáltató által okozott károkért a Szolgáltató kizárólag a következő rendelkezések által meghatározott mértékig felel:

9.2 a Szolgáltató kizárólag azokért a károkért felel, amelyek a jelen használati feltételek alapján és a termékfelelősségről szóló törvénynek megfelelően a szerződéses kötelezettségek szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértésén alapulnak.

9.3 A 9.2 pontban említett esetek kivételével a gondatlanság egyszerű esetében a felelősség kizárt.

9.4 A fenti felelősségkorlátozások akkor is érvényesek, ha a Szolgáltató törvényes képviselője vagy képviselője sérti meg a kötelezettségeket. A szolgáltatói felelősség a fenti rendelkezések szerinti kizártsága vonatkozik a Szolgáltató alkalmazottainak és képviselőinek személyes felelősségére is.

9.5 Adatok elvesztése esetén a Szolgáltató felelőssége arra a kárra korlátozódik, amely akkor keletkezett volna, ha az adatokról megfelelően és rendszeresen biztonsági másolat készült volna.

9.6 A Szolgáltató nem felel az e-mailek vagy egyéb elektronikus üzenetek és/vagy adatok elvesztéséért, késedelméért, megváltoztatásáért, manipulációjáért és/vagy téves továbbításáért, ha az adatot más adathálózatokon, különösen interneten, telefonos kapcsolatokon keresztül gyűjtötték össze és/vagy továbbították, és/vagy az Ön vagy harmadik fél hardvere vagy szoftvere okozta mindezt.

9.7 A technika jelenlegi állása alapján az internethez való hozzáférés és az ahhoz való kapcsolódás (ideértve az interneten keresztüli adatkommunikációt is) nem garantálható, ahogy az sem, hogy az internetes kapcsolat hibamentes legyen és/vagy mindig rendelkezésre álljon. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a TwoGo-szolgáltatások állandó rendelkezésre állásának folyamatos biztosításáért.

10 A felhasználói kapcsolat kezdete és megszüntetése

10.1 A felhasználói kapcsolat a sikeres regisztrációval és aktiválással kezdődik, és akkor fejeződik be, amikor Ön vagy a Szolgáltató megszünteti azt. Ön vagy a Szolgáltató bármikor felmondhatja a felhasználói kapcsolatot. A felmondás érvényessége írásbeliséghez kötött, úgymint e-mail, fax vagy pdf formátumhoz.

10.2 A jelen rendelkezés nem érinti egyik fél rendkívüli felmondási jogát sem. A Szolgáltató részéről a 5 pont megsértése különösen fontos oknak minősül.

11 Egyéb rendelkezések

11.1 Tájékoztatás: Eltérő megállapodás hiányában a szándéknyilatkozatok, a közlemények vagy értesítések kizárólag akkor érvényesek, ha Ön azokat megküldi a Szolgáltató alábbi címére: info@twogo.com

11.2 Alkalmazandó jog: A jelen használati feltételekre, valamint az Ön és a Szolgáltató között létrejött felhasználói kapcsolatra a Német Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak a nemzetközi áruk adásvételi szerződéséről szóló ENSZ-egyezmény (CISG) kizárásával.

11.3 Vitarendezés: Az Európai Bizottság platformot biztosít a bíróságon kívüli online vitarendezéshez (OS platform), amely elérhető a http://www.ec.europa.eu/consumers/odr weboldalon. E-mail-címünk megtalálható kiadói oldalon. Nem vagyunk kötelesek vagy kötelezhetők sem részt venni vitarendezési folyamatban.


B. Különleges rendelkezések engedélyezett felhasználók számára

A B. rész különleges rendelkezései kizárólag az engedélyezett felhasználókra vonatkoznak, és kiegészítik az A. részben szereplő általános rendelkezéseket, vagy eltérhetnek azoktól.

1 A felhasználói jogok gyakorlása

Az A. rész 4. pontjától eltérően a következőket kell alkalmazni:

1.1 Használhatja a TwoGo-szolgáltatásokat a termékleírásban leírt célokra, és az ott leírt mértékben üzleti ügyfeleinek vagy munkáltatójának/megbízójának üzleti tevékenysége során. A használat a sikeres regisztráció befejezéséig és a megfelelő aktiválásig, valamint az üzleti ügyfelekkel vagy a munkáltatókkal/megbízókkal kötött szerződés folytatásáig időben korlátozható. Egyéb használat, változtatás vagy sokszorosítás, terjesztés, ideértve a képek, az illusztrációk, a megjelenés, valamint az azok alapjául szolgáló számítógépes programok és adatbázisok sokszorosítását vagy terjesztését is, nem engedélyezett.

1.2 A TwoGo-szolgáltatások funkcióiból, elérhetőségéből és használatából eredő, illetve azokkal összefüggésben felmerülő bármilyen követelés (például szolgáltatási zavarok esetén) kizárólag üzleti ügyfeleinkre, vagy az Ön munkaadójára vagy megbízójára vonatkozik. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az Ön hozzájárulása nélkül visszavonjuk vagy megváltoztassuk a használati jogot, például azért, mert kifogásaink vannak üzleti ügyfeleinkkel vagy az Ön munkáltatójával/megbízójával szemben.

1.3 Az Ön hozzáférési adataival végzett valamennyi tevékenységért – beleértve a felhasználó által létrehozott tartalmakat is – Ön felel, ha nem tudja bizonyítani, hogy hozzáférési adatai az Ön beavatkozása nélkül harmadik fél számára ismertté váltak.

1.4 A jelen használati feltételek megsértése esetén jogosultak vagyunk:

  • figyelmeztetni Önt,
  • részben korlátozni az Ön számára a TwoGo-szolgáltatások használatát, továbbá
  • ideiglenesen vagy véglegesen blokkolni a hozzáférését az összes vagy egyes TwoGo-szolgáltatás(ok)hoz.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha egyéb jogos érdekünk fűződik a fent említett intézkedésekhez, különös tekintettel más felhasználók védelmére csalárd vagy illegális tevékenységgel szemben.
A fenti intézkedések kiválasztása és alkalmazása észszerű mérlegelési jogkörbe tartozik. Megfelelő módon figyelembe vesszük azonban az Ön jogos érdekeit is. Különösen a kölcsönös érdekek mérlegelésekor vesszük figyelembe, hogy milyen mértékben lehet Önt hibáztatni a lehetséges jogsértés miatt.

2 Felelősségkorlátozás

Az A. rész 9. pontjától eltérően a következőket kell alkalmazni:

2.1 A Szolgáltató a felhasználó által létrehozott tartalom tekintetében csak Önről vagy a megfelelő módon felhatalmazott felhasználókról nyújt információkat. A helyesség és az időszerűség ellenőrzésére nem kerül sor. A Szolgáltató nem felel a felhasználói tartalmakért. A Szolgáltató által okozott károkért a Szolgáltató kizárólag a következő rendelkezések által meghatározott mértékig felel:

2.2 A Szolgáltató az olyan károkért felel, amelyek a jelen használati feltételek szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértéséből erednek, valamint az élet, a testi épség és az egészség veszélyeztetése esetén, csalárd megtévesztés esetén, vagy a termékfelelősségről szóló törvény alapján, a törvényi rendelkezésekkel összhangban.

2.3 A kötelezettségek gondatlan megsértése esetén, amely kötelezettségek teljesítése lehetővé teszi a TwoGo-szolgáltatások megfelelő megnyújtását jelen használati feltételek mellett, amelyek teljesítésében rendszeresen megbíznak („Alapvető kötelezettségek”), a Szolgáltató felelőssége az előre látható károkra korlátozódik, amelyek jellemzően az ilyen típusú szoftver-mint-szolgáltatás (SaaS) szerződéseknél merülnek fel.

2.4 A 9.2 és 9.3 pontban említett esetek kivételével az egyszerű gondatlanság felelőssége kizárt.

2.5 A fenti felelősségkorlátozások akkor is érvényesek, ha a Szolgáltató törvényes képviselője vagy képviselője sérti meg a kötelezettségeket. A szolgáltatói felelősség a fenti rendelkezések szerinti kizártsága vonatkozik a Szolgáltató alkalmazottainak és képviselőinek személyes felelősségére is.

2.6 Adatok elvesztése esetén a Szolgáltató felelőssége arra a kárra korlátozódik, amely akkor keletkezett volna, ha az adatokról megfelelően és rendszeresen biztonsági másolat készült volna.

2.7 A Szolgáltató nem felel az e-mailek vagy egyéb elektronikus üzenetek és/vagy adatok elvesztéséért, késedelméért, megváltoztatásáért, manipulációjáért és/vagy téves továbbításáért, ha az adatot más adathálózatokon, különösen interneten, telefonos kapcsolatokon keresztül gyűjtötték össze és/vagy továbbították, és/vagy az Ön vagy harmadik fél hardvere vagy szoftvere okozta mindezt.

2.8 A technika jelenlegi állása alapján az internethez való hozzáférés és az ahhoz való kapcsolódás (ideértve az interneten keresztüli adatkommunikációt is) nem garantálható, ahogy az sem, hogy az internetes kapcsolat hibamentes legyen és/vagy mindig rendelkezésre álljon. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a TwoGo-szolgáltatások állandó rendelkezésre állásának folyamatos biztosításáért.

3 A felhasználói kapcsolat kezdete és megszüntetése

Az A. rész 10. pontjától eltérően a következőket kell alkalmazni:

3.1 Ez a felhasználói kapcsolat a sikeres regisztrációval és az aktiválással kezdődik, és (i) automatikusan megszűnik az üzleti ügyfelünkkel vagy a munkáltatójával/a megbízójával kötött szerződés megszűnésekor, vagy (ii) ha Ön vagy a Szolgáltató felmond. Ön vagy a Szolgáltató bármikor felmondhatja a felhasználói kapcsolatot. A felmondás érvényessége írásbeliséghez kötött, úgymint e-mail, fax vagy pdf formátumhoz.

3.2 A jelen rendelkezés nem érinti egyik fél rendkívüli felmondási jogát sem. A Szolgáltató részéről az A. rész 5 pontjának megsértése különösen fontos oknak minősül.