Oznámení o ochraně údajů

Informace o ochraně údajů pro návštěvníky našeho webu, naše stránky v sociálních médiích, předplatitele našeho zpravodaje a pro uživatele TwoGo.

Ochrana vašich osobních údajů bereme velmi vážně a snažíme se vám poskytnout komplexní informace o zpracování vašich osobních údajů. Následující upozornění na ochranu údajů vám poskytují informace o tom, jak a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje, když jste návštěvníkem našeho webu, kontaktujte nás a používejte naše stránky v sociálních médiích nebo v naší aplikaci TwoGo.

Vaše osobní údaje od vás obecně shromažďujeme. Jako právní základ slouží zejména obecné nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

A. Odpovědný podle čl. 4 č. 7 GDPR

Odpovědný za zpracování údajů popsaných níže ve smyslu čl. 4 7 GDPR je:

Schwarz Mobility Solutions GmbH
Stiftsbergstrasse 1
74172 Neckarsulm
info@twogo.com

B. Informace o ochraně dat pro uživatele aplikace TwoGo

Stav 01/2021

1. Komunikace e-mailem / telefonem / poštou
1.1 Účely zpracování údajů / právní základ:

S osobními údaji, které nám poskytnete e-mailem / telefonem / poštou, budeme samozřejmě zacházet jako s důvěrnými. Vaše data používáme pouze za účelem zpracování vaší žádosti. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem vychází ze zájmu odpovídat na vaše dotazy a udržovat a podporovat spokojenost zákazníků.

Pokud nám pošlete osobní údaje v rámci možností kontaktu v průběhu zahájení smlouvy nebo existujícího smluvního vztahu, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR jako právní základ pro zpracování údajů.

1.2 Příjemci / kategorie příjemců:

V závislosti na příležitosti a v nezbytném rozsahu předáváme vaše osobní údaje společnosti Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, protože zpracovává možné dotazy zákazníků, které provedete telefonicky, poštou nebo e-mailem v našem zastoupení.

1.3 Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste smluvně ani ze zákona povinni nám poskytovat osobní údaje. Pokud nám však neposkytnete údaje potřebné ke zpracování vaší žádosti, nemůžeme je zpracovat ani na ně odpovědět.

1.4 Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Všechny osobní údaje, které nám pošlete v případě dotazů, budou smazány nebo anonymizovány bezpečně nejpozději 90 dnů po obdržení konečné odpovědi na vás. Uskladnění 90 dní lze vysvětlit skutečností, že se může stát, že nás budete moci po odpovědi na stejnou věc znovu kontaktovat, a my se musíme moci obrátit na předběžnou korespondenci. Zkušenost ukázala, že po 90 dnech obvykle na naše odpovědi nejsou žádné otázky. Pokud uplatníte svá práva jako subjekt údajů, vaše osobní údaje budou uloženy po dobu 3 let po konečné odpovědi, aby bylo prokázáno, že jsme vám poskytli komplexní informace a že jsou splněny zákonné požadavky.

Osobní údaje, které nám předáte v souvislosti se zahájením nebo provedením smlouvy, budou smazány nejpozději po 12 letech.

2. Údaje, které zpracováváme při návštěvě tohoto webu
2.1. Účely a právní základ zpracování údajů

Při návštěvě tohoto webu se generují soubory protokolu s následujícím obsahem:

 • Web, ze kterého jste se dostali na naše stránky;
 • Datum a čas přístupu;
 • Heslo:
 • Žádost klienta;
 • Kód odpovědi http;
 • Množství přenesených dat;
 • Informace o prohlížeči, který používáte, ao operačním systému, který používáte.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem zde vyplývá z ochrany našich systémů a prevence zneužívajícího nebo podvodného chování pokaždé, když uživatel přistupuje na tuto webovou stránku.

Pokud je zpracování uvedených údajů nezbytné pro přípravu nebo realizaci smluvního vztahu, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2.2. Příjemci / kategorie příjemců

Ve výjimečných případech mohou být vaše osobní údaje přístupné společnosti Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm pro účely podpory a údržby, protože aplikace TwoGo a vaše data jsou hostována a ukládána naším jménem na serverech poskytovaných a provozovaných společností Schwarz IT KG.

2.3. Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste smluvně ani ze zákona povinni nám poskytovat osobní údaje. Z technických důvodů však budou uvedená data zpracována, jakmile vstoupíte na náš web. Pokud si již nepřejete poskytovat údaje, je to možné pouze v případě, že již nebudete náš web používat.

2.4. Doba skladování

Uložená data ukládáme po dobu 30 dnů.

3. Použití cookies

My, Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, jsme zodpovědní za zpracování dat v souvislosti s používáním takzvaných cookies a dalších podobných technologií pro zpracování dat o využití ve všech (pod) doménách na www. twogo.com / www.twogo.de .

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem zařízení (notebook, tablet, smartphone atd.), Když navštívíte náš web. Cookies nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení a neobsahují žádné viry, trojské koně ani jiný malware. Informace jsou uloženy v souboru cookie, což má za následek spojení s konkrétním použitým zařízením. To však neznamená, že jsme si okamžitě vědomi vaší identity.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o umístění cookies. Používání cookies se tak stává pro vás transparentní. Můžete také nastavit prohlížeč tak, aby obecně nepřijímal cookies nebo pouze odmítal cookies od jednotlivých poskytovatelů. Rádi bychom však zdůraznili, že to může mít vliv na funkčnost této webové stránky.

3.1. Účely a právní základ zpracování údajů

Použití cookies a dalších technologií ke zpracování údajů o využití slouží následujícím účelům - v závislosti na kategorii cookie nebo jiné technologii:

 • Nezbytné: Nezbytné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným povolením základních funkcí, jako je navigace po stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Bez těchto cookies nemůže web fungovat správně.
 • Komfort: Pomocí těchto technik můžeme vzít v úvahu vaše skutečné nebo předpokládané preference pro pohodlné používání našich webových stránek. Na základě vašich nastavení můžeme například zobrazit naše webové stránky v jazyce, který vám vyhovuje. Tímto způsobem se také vyhneme zobrazování produktů, které nemusí být ve vašem regionu dostupné.
 • Statistika: Tyto techniky nám umožňují vytvářet anonymní statistiky o využívání našich služeb za účelem jejich přizpůsobení vašim potřebám. To nám například umožňuje určit, jak můžeme naše webové stránky ještě lépe přizpůsobit zvyklostem uživatelů.
 • Marketing: To nám umožňuje ukázat vám vhodný reklamní obsah na základě analýzy vašeho chování při používání. Vaše chování při používání může být také sledováno prostřednictvím různých webů, prohlížečů nebo koncových zařízení pomocí ID uživatele (jedinečný identifikátor).

V souvislosti s používáním souborů cookie a podobných technik ke zpracování údajů o použití se v závislosti na účelu zpracovávají zejména tyto typy osobních údajů:

Nezbytné:
 • Autentizační údaje pro identifikaci uživatele po přihlášení, aby se získal přístup k autorizovanému obsahu při dalších návštěvách (např. Přístup k zákaznickému účtu);
 • události související s bezpečností (např. detekce často neúspěšných pokusů o přihlášení);
 • Data pro přehrávání multimediálního obsahu (např. Přehrávání (produktových) videí vybraných uživatelem).
Komfort:
 • Nastavení pro úpravu uživatelského rozhraní, která není spojena s trvalým identifikátorem (např. Aktivní výběr jazyka).
Statistika:
 • Pseudonymizované profily využití s informacemi o používání našich webových stránek. Patří sem zejména:
  • Typ / verze prohlížeče,
  • použitý operační systém,
  • URL odkazu (dříve navštívená stránka),
  • Název hostitele přístupového počítače (IP adresa),
  • Čas požadavku serveru,
  • individuální ID uživatele a
  • spouštěné události na webu (chování při surfování).
 • IP adresa je pravidelně anonymizována, takže závěr o vaší osobě je obecně vyloučen.
 • Spojíme ID uživatele s jinými daty od vás (např. Jménem, e-mailovou adresou atd.) S vaším samostatným výslovným souhlasem (viz například oddíl 6 tohoto nařízení o ochraně údajů). Na základě samotného ID uživatele nemůžeme vyvodit žádné závěry o vás osobně.
Marketing:
 • Pseudonymizované profily využití s informacemi o používání našich webových stránek. Patří sem zejména:
  • IP adresa,
  • individuální ID uživatele;
  • potenciální zájmy produktů,
  • spouštěné události na webu (chování při surfování).
 • IP adresy jsou pravidelně anonymizovány, takže závěr o vaší osobě je obecně vyloučen.
 • Spojíme ID uživatele s jinými daty od vás (např. Jménem, e-mailovou adresou atd.) S vaším samostatným výslovným souhlasem (viz například oddíl 6 tohoto nařízení o ochraně údajů). Na základě samotného ID uživatele nemůžeme vyvodit žádné závěry o vás osobně. Sdílíme uživatelské jméno a související profily využití s třetími stranami, je-li to nutné, prostřednictvím poskytovatelů reklamních sítí.

Právním základem pro používání pohodlných, statistických a marketingových cookies a podobných technologií je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR. Právním základem pro používání technicky nezbytných cookies a podobných technologií je čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat / upravit s účinností do budoucna, aniž by to mělo vliv na legalitu zpracování provedeného na základě souhlasu až do okamžiku zrušení. Jednoduše klikněte na zde a proveďte výběr.

Můžete najít přehled informací o použitých cookies a dalších technologiích, spolu s příslušnými účely zpracování, dobami uchovávání a všemi poskytovateli třetích stran zapojenými do našich zásad týkajících se cookies.

3.2. Příjemci / kategorie příjemců

V souvislosti se zpracováním dat pomocí cookies a podobných technik pro zpracování dat o využití můžeme použít specializované poskytovatele služeb, zejména z oblasti online marketingu. Zpracují vaše údaje v našem zastoupení.

Pokud jste souhlasili se zpracováním pro marketingové účely, můžeme sdílet vaše uživatelské ID a související profily využití s třetími stranami prostřednictvím poskytovatelů reklamních sítí.

Další příjemci v souvislosti se zpracováním dat pomocí cookies lze nalézt v našich Zásadách cookie pod názvem „Poskytovatel“.

3.3. Předávání údajů do třetích zemí

V zásadě vaše údaje nepředáváme příjemcům se sídlem mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Pouze zpracování vašich údajů pomocí Google Analytics, za předpokladu, že jste souhlasili s použitím příslušných cookies, způsobí přenos dat na server Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Některé z těchto serverů se nacházejí v USA. Údaje jsou přenášeny na základě standardních doložek EU o ochraně údajů.

3.4. Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste smluvně ani ze zákona povinni nám poskytovat osobní údaje. Pokud si nepřejete, aby byly cookies nastaveny, můžete tomu zabránit pomocí uvedených nastavení, provést odpovídající výběr kategorií cookies nebo odvolat nebo upravit svůj souhlas, pokud je to možné.

3.5. Doba skladování

Období ukládání souborů cookie naleznete v našich zásadách pro soubory cookie . Pokud jsou ve sloupci „Expirace“ uvedeny informace „perzistentní“, bude cookie trvale uložena až do odvolání odpovídajícího souhlasu.

4. Rozesílání zpravodajů
4.1. Účely a právní základ zpracování údajů

Nabízíme vám možnost zaregistrovat se do našeho zpravodaje. Pokud jste souhlasili s přijímáním našeho informačního bulletinu, použijeme vaši e-mailovou adresu a případně vaše jméno k zasílání informací (pokud je to možné) o TwoGo a souvisejících propagačních akcích, soutěžích a novinkách.

S vaším souhlasem zaznamenáváme vaše chování při používání na našem webu. Hodnocení chování při používání zahrnuje zejména to, v kterých oblastech příslušné webové stránky nebo zpravodaje jste a na které odkazy kliknete. Profily personalizovaného použití jsou vytvářeny přidělením vaší osoby nebo e-mailové adresy, aby bylo možné lépe přizpůsobit možný propagační přístup ve formě zpravodajů vašim osobním zájmům a zlepšit web.

Právní základ pro uvedené zpracování údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Abychom zajistili, že při zadávání e-mailové adresy nedošlo k žádným chybám, používáme tzv. Postup dvojitého přihlášení: Jakmile zadáte svou e-mailovou adresu do registračního pole, zašleme vám Jste potvrzovací odkaz. Vaše e-mailová adresa bude přidána do našeho seznamu adresátů pouze po kliknutí na tento potvrzovací odkaz.

Svůj souhlas s zasíláním newsletteru můžete odvolat a kdykoli vytvořit budoucí osobní profily využití, např. B. odhlášením odběru novinek na našem webu. Odkaz na odhlášenou stránku najdete zde nebo na konci každého zpravodaje. Pokud se odhlásíte, považujeme váš souhlas s vytvořením vašeho osobního profilu použití a s přijetím newsletteru na jeho základě za zrušený. Vaše údaje o použití smažeme. Tím není dotčena zákonnost zpracování údajů, dokud neobdržíte odvolání.

4.2. Příjemci / kategorie příjemců

Ve výjimečných případech mohou být vaše osobní údaje přístupné pro účely podpory a údržby společností Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, protože aplikace TwoGo a vaše data jsou hostována a ukládána naším jménem na serverech poskytovaných a provozovaných společností Schwarz IT KG.

4.3. Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste smluvně ani ze zákona povinni nám poskytovat osobní údaje. Účast na zasílání newsletteru je pro vás dobrovolná a probíhá pouze s vaším souhlasem.

4.4. Doba skladování

Vaše e-mailová adresa a vaše jméno (pokud je uvedeno) budou smazány, jakmile se odhlásíte z našeho zpravodaje.

5. Použití zásuvných modulů pro sociální média
5.1. Účely a právní základ zpracování údajů

Používáme naše webové stránky na základě vašeho souhlasu v souladu s. Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR sociální plug-iny ze sociálních sítí Facebook a Twitter, které vám nabízejí možnost sdílet cesty, které plánujete nebo uskutečňujete pomocí TwoGo ve výše uvedených sociálních sítích. Odpovědnost za provoz v souladu s ochranou údajů musí být zaručena příslušným poskytovatelem.

Tyto pluginy integrujeme pomocí tzv. Metody dvojitého kliknutí, abychom co nejlépe chránili návštěvníky našich webových stránek. To znamená, že při návštěvě našich stránek nejsou původním poskytovatelům plug-in poskytovány žádné osobní údaje. Metoda dvojitého kliknutí vám dává možnost aktivovat deaktivované doplňky sociálních médií. Pluginy sociálních médií integrované na našem webu jsou zpočátku deaktivovány. Pluginy jsou aktivovány pouze kliknutím na symbol plug-in. Pouze po aktivaci jsou osobní údaje předávány příslušnému poskytovateli služby sociálních médií.

Aktivovaný zásuvný modul naváže připojení k serveru poskytovatele sociálních médií, který jste vybrali prostřednictvím prohlížeče. Tuto aktivaci lze kdykoli deaktivovat. Proces deaktivace nevede k vymazání dat, která již byla přenesena, příslušným poskytovatelem sociálních médií. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s budoucím účinkem. Zrušení lze provést deaktivací plug-in sociálních médií. Zákonnost zpracování údajů až do okamžiku zrušení zůstává nedotčena.

Nemáme žádný vliv na shromažďovaná data a procesy zpracování dat, ani si neuvědomujeme úplný rozsah sběru dat a účely zpracování.

Poskytovatel plug-inu ukládá shromážděná data o vás jako profily využití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a / nebo pro návrh své webové stránky v souladu s požadavky. Toto hodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni), aby zobrazovali reklamu založenou na potřebách a informovali ostatní uživatele sociální sítě o vašich aktivitách na našem webu. Máte právo na odstoupení kdykoli s budoucím účinkem proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž k uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat příslušného poskytovatele plug-inu. Prostřednictvím zásuvných modulů vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a dalšími uživateli, abychom mohli vylepšit naši nabídku a učinit ji zajímavější pro vás jako uživatele.

Data jsou předávána bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele plug-in a jsou zde přihlášeni. Pokud jste přihlášeni u poskytovatele doplňků, budou vaše data shromážděná od nás přiřazena přímo k vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele doplňků. Pokud stisknete aktivované tlačítko a např. Pokud je například stránka propojena, poskytovatel plug-in také ukládá tyto informace do vašeho uživatelského účtu a sdílí je veřejně se svými kontakty. Doporučujeme se pravidelně odhlásit po použití sociální sítě, ale zejména před aktivací tlačítka, protože tímto způsobem se můžete vyhnout přiřazení k vašemu profilu poskytovatelem plug-inu.

5.2. Příjemci / kategorie příjemců

Na našem webu používáme doplňky sociálních médií od následujících poskytovatelů:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko http://www.facebook.com/policy.php; Další informace o shromažďování údajů: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irsko; https://twitter.com/privacy.

5.3. Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste smluvně ani ze zákona povinni nám poskytovat osobní údaje. Pokud nekliknete a nepoužíváte zásuvný modul pro sociální média, nebudete mít žádné nevýhody.

5.4. Doba skladování

Nemáme žádné informace o vymazání dat shromážděných poskytovatelem plug-in.

6. Naše stránky o sociálních médiích
6.1. Odpovědnosti

My, Schwarz Mobility Solutions GmbH a částečně příslušní provozovatelé platforem sociálních médií jsou zodpovědní za sběr a zpracování dat níže. Za určité zpracování také my a provozovatel platformy vystupujeme jako společně odpovědní ve smyslu článku 26 GDPR.

Provozujeme následující weby sociálních médií:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/twogo
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC4esWVPfggo_oWbIIfIPJcA

6.2. Odpovědnost provozovatele platformy

Na zpracování údajů operátory platformy sociálních médií máme jen omezený vliv (např. Správa členů a sdílení informací). V bodech, kdy můžeme ovlivňovat a parametrizovat zpracování dat, pracujeme na nakládání s údaji v souladu s ochranou dat provozovatelem platformy sociálních médií v rámci možností, které máme k dispozici. Na mnoha místech však nemůžeme ovlivnit zpracování dat provozovatelem platformy sociálních médií a nevíme přesně, která data zpracovává provozovatel.

Provozovatel platformy provozuje celou infrastrukturu IT služby, udržuje vlastní pravidla ochrany údajů a udržuje svůj vlastní uživatelský vztah s vámi (za předpokladu, že jste registrovaným uživatelem služby sociálních médií). Kromě toho je provozovatel zodpovědný pouze za veškeré dotazy týkající se údajů ve vašem uživatelském profilu, ke kterým nemáme jako společnost přístup. Další informace o zpracování dat poskytovatelem platformy sociálních médií a další možnosti námitek najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_org_guest_company_overview_footer-privacy-policy
YouTube: https://www.youtube.com/intl/de/about/policies/

6.3. Naše odpovědnost jako Schwarz Mobility Solutions GmbH 6.3.1. Účely a právní základ zpracování údajů

Účelem našeho zpracování dat na našich sociálních sítích je informovat zákazníky o službách, akcích, soutěžích, faktických tématech, zprávách společnosti a interakci s návštěvníky stránek sociálních médií na tato témata, jakož i odpovídat na relevantní otázky, chválu nebo kritiku.

Vyhrazujeme si právo smazat obsah pouze v případě potřeby. Možná. sdílíme váš obsah na našem webu, pokud je to funkce platformy sociálních médií a komunikujeme s vámi prostřednictvím platformy sociálních médií. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování dat probíhá v zájmu našich public relations a komunikace. Provozovatel nemá žádný vliv na zpracování vašich údajů námi v rámci komunikace se zákazníky nebo soutěží.

Jak již bylo zmíněno, věnujeme pozornost místům, kde nám poskytovatel platformy sociálních médií dává příležitost, aby naše stránky sociálních médií byly co nejvíce kompatibilní s ochranou údajů.

6.3.2. Příjemci / kategorie příjemců

Data, která zadáte na našich stránkách sociálních médií, například B. Komentáře, videa, obrázky, hodnocení, veřejné zprávy atd. Jsou publikovány platformou sociálních médií a nikdy nás nepoužíváme ani nezpracováváme pro jiné účely. Vyhrazujeme si právo smazat nezákonný obsah pouze v případě potřeby. Jedná se například o porušující nebo nezákonné příspěvky, nenávistné komentáře, sugestivní komentáře (výslovně sexuální obsah) nebo přílohy (např. Obrázky nebo videa), které mohou porušovat autorská práva, osobní práva nebo trestní zákony.

Možná. sdílíme váš obsah na našem webu, pokud je to funkce platformy sociálních médií a komunikujeme prostřednictvím platformy sociálních médií. Pokud nám pošlete požadavek na platformě sociálních médií, v závislosti na požadované odpovědi vás můžeme také odkázat na jiné zabezpečené komunikační kanály, které zaručují důvěrnost. Vždy máte možnost zaslat nám důvěrné dotazy na adresu uvedenou v bodě A. nebo v potisku.

6.3.3. Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste smluvně ani ze zákona povinni nám poskytovat osobní údaje. Používáte-li naše stránky na sociálních médiích pouze pro informační účely, neshromažďujeme od vás žádné osobní údaje. Pokud nám nechcete poskytovat žádné z vašich osobních údajů, můžete navštívit naše webové stránky. V tomto případě však nemůžete použít pokročilé funkce, jako je B. používat zpravodajskou funkci, zveřejňovat obrázky nebo články atd.

6.3.4. Doba skladování

Všechny osobní údaje, které nám pošlete v případě dotazů, budou smazány nebo anonymizovány bezpečně nejpozději 90 dnů po obdržení konečné odpovědi na vás. Uskladnění 90 dní lze vysvětlit skutečností, že se může stát, že nás budete moci po odpovědi na stejnou věc znovu kontaktovat, a my se musíme moci obrátit na předběžnou korespondenci. Zkušenost ukázala, že po 90 dnech obvykle na naše odpovědi nejsou žádné otázky. Pokud uplatníte svá práva jako subjekt údajů, vaše osobní údaje budou uloženy po dobu 3 let po konečné odpovědi, aby bylo prokázáno, že jsme vám poskytli komplexní informace a že jsou splněny zákonné požadavky.

Všechny vaše veřejné příspěvky na jedné z našich stránek sociálních médií zůstávají na časové ose neomezeně dlouho, pokud je neodstraníme z důvodu aktualizace základního tématu, právního porušení nebo porušení našich pokynů nebo pokud sami příspěvek sami neodstraníte. Vztahující se k. Nemáme žádný vliv na vymazání vašich údajů samotným operátorem. Proto se navíc navíc vztahují předpisy o ochraně údajů příslušného operátora.

6.4. Sdílená odpovědnost

Existuje částečný vztah s provozovatelem služby sociálních médií v souladu s čl. 26 odst. 1 GDPR (společná odpovědnost):

Provozovatel platformy a jednáme společně společně za metody sledování webu používané provozovatelem platformy sociálních médií. Sledování webu může probíhat také bez ohledu na to, zda jste přihlášeni nebo zaregistrováni na platformě sociálních médií. Jak již bylo uvedeno, bohužel jen stěží můžeme ovlivnit metody sledování webu platformy sociálních médií. Nemůžeme to například vypnout.

Právním základem pro metody sledování webu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zájem o optimalizaci platformy sociálních médií a příslušné stránky fanoušků je třeba považovat za legitimní ve smyslu výše uvedeného nařízení.

Další informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, jakož i době uchovávání nebo kritériích pro stanovení doby uchovávání lze nalézt v prohlášeních o ochraně údajů provozovatelů platformy. Nemáme na to žádný vliv.

Možnosti uplatnění svých práv k zabránění těmto metodám sledování webu naleznete v prohlášeních o ochraně údajů uvedených provozovatelů platforem. Operátora platformy můžete také kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených v příslušném právním upozornění.

Pokud jde o statistiku, kterou nám poskytovatel platformy sociálních médií poskytuje, můžeme je ovlivnit a také jim v omezené míře zabránit. Dbáme však na to, aby nám nebyly zpřístupněny žádné další volitelné statistiky.

Vezměte prosím na vědomí toto: Nelze vyloučit, že poskytovatel platformy sociálních médií může použít váš profil a údaje o chování, například k vyhodnocení vašich zvyků, osobních vztahů, preferencí atd. Schwarz Mobility Solutions GmbH nemá žádný vliv na zpracování nebo přenos vašich dat poskytovatelem platformy sociálních médií.

C. Použití TwoGo

Stav 01/2021

1. Vytvoření uživatelského účtu ve službě TwoGo a používání služby TwoGo
1.1. Účely a právní základ zpracování údajů 1.1.1. Informace potřebné k použití služby TwoGo

Pokud si chcete vytvořit uživatelský účet pomocí TwoGo a používat TwoGo, je nutné, abyste nám poskytli zejména následující informace:

 • Jméno a příjmení (kmenová data):
  • Jsou zobrazeny všem účastníkům zprostředkovaného parkoviště a také vašim následovníkům a uživatelům, kterým podáte žádost o cestu.
 • E-mailová adresa (kontaktní údaje):
  • Používá se pro registraci uživatele.
  • Je k dispozici všem účastníkům v zprostředkovaném bazénu automobilů a také vašim následovníkům a uživatelům, kterým podáte žádost o cestu.
  • Vaši e-mailovou adresu také používáme ke komunikaci s vámi, k potvrzení otevření vašeho účtu a k zasílání informací o používání TwoGo.
  • Pokud jste licencovaným uživatelem, pošleme vám e-mail v pravidelných intervalech na uvedenou e-mailovou adresu, na které vás požádáme o kliknutí na potvrzovací odkaz. Tímto způsobem ověřujeme, že stále patříte do licencované společnosti.
 • Heslo:
  • Používá se pro registraci uživatele.
 • Číslo mobilního telefonu (kontaktní údaje):
  • Je předán všem účastníkům v zprostředkovaném bazénu automobilů.
  • Pokud si přejete, budeme také používat vaše mobilní telefonní číslo pro oznámení prostřednictvím TwoGo. (Tato funkce TwoGo je k dispozici pouze ve vybraných zemích. V souladu s tím budou vaše data zpracovávána v těchto zemích pouze pro uvedené účely.)
 • Adresa bydliště a firmy (kontaktní údaje):
  • Standardní nastavení výchozí a cílové polohy pro pravidelné cesty.
  • Slouží k rychlému zadávání cestovních požadavků a přijímání příslušných cestovních návrhů od TwoGo.
 • Termíny žádosti o cestu:
  • Zahrňte roli řidiče, cestujícího nebo obojí, počáteční a cílovou adresu, nejbližší datum a čas odletu, poslední datum a čas příjezdu, maximální počet cestujících a to, zda je vyžadován zpáteční let (včetně počáteční a cílové adresy a časů na Zpáteční cesta).
  • Používá je TwoGo k zprostředkování vhodného bazénu vozidel a také vašimi následovníky a uživateli, kterým pošlete žádost o cestu.
  • Při rezervaci bazénového vozidla licencované společnosti, která je vaším zaměstnavatelem nebo klientem, se licencovaná společnost zobrazí pro statistická vyhodnocení.
 • Údaje o vozidle:
  • Pokud jako ovladač používáte TwoGo, jsou tyto informace pro použití TwoGo nezbytné.
  • Zahrňte značku, model, barvu, punc.
  • Pokud jako řidič nabízíte spolujízdu, budou vaše data o vozidle předána všem cestujícím v zprostředkovaném bazénu.
  • Počet volných míst a požadovaná role budou předány následovníkům a uživatelům, kterým pošlete žádost o cestu.
 • Informace o vašem zaměstnavateli (pro nezávislé informace o klientovi):
  • Na základě e-mailové adresy, kterou jste se přihlašovali do TwoGo, nebo možného tokenu, zkontrolujeme, zda jste (nezávislý) zaměstnanec licencované společnosti, abychom vás mohli přiřadit k této společnosti a nabídnout vám rozšířené funkce ve TwoGo.

Vaše data zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, abychom mohli vytvořit váš uživatelský účet, zpřístupnit jej a zpřístupnit vám TwoGo a propojit vás s požadavky na cestování a možnostmi spolujízdy, které vytvoříte při používání naší služby nebo kterých se účastníte. Tyto informace se dále používají k výměně informací s vámi a vašimi následovníky a účastníky výletu za účelem žádosti o výlet nebo zprostředkování zájezdu.

1.1.2. Dobrovolné informace

Na svůj účet TwoGo můžete dobrovolně ukládat další data. V závislosti na uložených datech kromě uvedených požadovaných údajů zpracováváme zejména následující data:

 • Údaje o poloze:
  • Budou přeneseny na ostatní účastníky ve vašem bazénu automobilů, pokud byla mobilní aplikace nainstalována a v aplikaci byla aktivována funkce určování polohy. To účastníkům usnadní přístup do veřejného prostoru.
 • Údaje o vozidle:
  • Pokud používáte jako cestujícího pouze TwoGo, jsou tyto informace dobrovolné.
  • Zahrňte značku, model, barvu, punc.
  • Pokud jako řidič nabízíte spolujízdu, budou vaše data o vozidle předána všem cestujícím v dohodnutém bazénu.
  • Počet volných míst a požadovaná role budou předány následovníkům a uživatelům, kterým pošlete žádost o cestu.
 • Místa (např. Budovy v areálu společnosti jako počáteční a cílová adresa)
  • Používají se k nabídnutí uživatelských (specifických) předdefinovaných míst pro rychlé zadání.
 • Přezdívka / pseudonym
  • Může být použit uživatelem, pokud se účastní soutěží v rámci TwoGo a nechce být v žebříčku uveden svým skutečným jménem.
 • Fotografie
  • Používá se k personalizaci vašeho profilu a k přenosu carpoolů cestujícím za účelem vzájemné identifikace.
  • Pro zobrazení ve funkci sledovače. Vaše fotografie se zobrazí v seznamu sledovatelů odpovídajícího uživatele (řidiče / cestujícího), kterého chcete sledovat. Vaše fotografie se navíc zobrazí v příslušných seznamech uživatelů, kteří vás sledují, jakož i na návrhu cesty, který sdílíte s uživateli, kteří vás sledují. Uživatelé vás mohou sledovat poté, co si sjednáte jízdu z TwoGo nebo prostřednictvím vaší výslovné pozvánky.
 • Rod
  • Slouží k přiřazení, pokud je to nutné, požadavkům na řízení od uživatelů, kteří chtějí pouze řidičky žen nebo cestující.
 • Obrázek vozidla:
  • Chcete-li si přizpůsobit svůj profil a předat parkoviště cestujícím za účelem vzájemné identifikace.
 • Používáte-li bodový účet v rámci TwoGo, budou pro správu vašeho bodového účtu použita data žádosti o cestu nebo zprostředkované cesty (role jako řidič, cestující nebo nezprostředkovaná žádost o cestu).
 • Pokud používáte TwoGo jako licencovaného uživatele a chcete se zúčastnit soutěže zahájené vaší licencovanou společností v rámci TwoGo, předáme vaše jméno, body, které jste získali v soutěži, a vaši e-mailovou adresu licencované společnosti.

Vaše data zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, abychom mohli vytvořit váš uživatelský účet, zpřístupnit jej a zpřístupnit vám TwoGo a propojit vás s požadavky na cestování a možnostmi spolujízdy, které vytvoříte při používání naší služby nebo kterých se účastníte. Tyto informace se dále používají k výměně informací s vámi a vašimi následovníky a účastníky výletu za účelem žádosti o výlet nebo zprostředkování zájezdu.

1.2. Příjemci / kategorie příjemců

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předávány dalším uživatelům TwoGo, abychom vám mohli poskytnout různé služby TwoGo. Pokud jsou tito uživatelé licencovanými uživateli, mohou být přenášená data přístupná také příslušné licencované společnosti, do které uživatel patří, protože obvykle má přístup k e-mailové adrese používané licencovaným uživatelem. na které mohou být vaše data přenesena. Odpovídající účely přenosu a kategorie možných příjemců jsou uvedeny v bodech uvedených v bodě 1.1.

Pokud jste licencovaným uživatelem, může vaše licencovaná společnost určit jednoho nebo více lidí pro správu licenční verze TwoGo. Pro účely podpory mohou tito administrátoři přistupovat ke všem vašim osobním údajům a příležitostem k navštěvování nebo cestovat a mohou váš účet uzamknout nebo odemknout.

Pokud si jako licencovaný uživatel rezervujete bazénové vozidlo od vaší licencované společnosti, lze statistické vyhodnocení (viz také bod 4) pro cestu, kterou jste vytvořili, přenést na licencovanou společnost.

Pokud jste účastníkem zprostředkované cesty v roli cestujícího v bazénu vozidla od licencované společnosti, mohou být vaše údaje o cestě zobrazeny licencované společnosti pro statistickou analýzu (viz také bod 4). To platí také v případě, že nejste licencovaným uživatelem, a proto nejste (nezávislým) zaměstnancem licencované společnosti.

Pokud jste licencovaným uživatelem a vaše licencovaná společnost poskytuje vyhrazená parkovací místa, na žádost licencované společnosti předáme vaši poznávací značku oprávněným osobám této společnosti, aby zkontrolovali povolení k parkování, pokud jste řidičem zprostředkovaného nebo dosud zprostředkovaného bazénu automobilů.

Ve výjimečných případech mohou být vaše osobní údaje přístupné pro účely podpory a údržby společností Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, protože aplikace TwoGo a vaše data jsou hostována a ukládána naším jménem na serverech poskytovaných a provozovaných společností Schwarz IT KG.

V závislosti na příležitosti a v nezbytném rozsahu předáváme vaše osobní údaje společnosti Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, protože zpracovává možné dotazy zákazníků, které provedete telefonicky, poštou nebo e-mailem v našem zastoupení.

Kromě toho mohou být vaše osobní údaje přístupné ostatním příjemcům případ od případu a pouze v nezbytném rozsahu, pokud je to nezbytné pro poskytnutí TwoGo.

1.3. Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste smluvně ani zákonně povinni nám poskytnout své osobní údaje, pokud nemáte zájem o používání TwoGo. Pokud však používáte TwoGo a chcete si vytvořit odpovídající uživatelský účet, jste povinni podle našich podmínek používání poskytovat úplné a pravdivé požadované povinné informace.

1.4. Doba skladování

Vaše osobní údaje vymažeme následovně:

 • Jméno, e-mailová adresa, heslo:
  • Výmaz 7 dní po registraci, pokud registrace nebyla potvrzena.
  • Vymazání po 365 dnech nečinnosti registrovaného uživatele.
  • Vymazání na konci licenční smlouvy: Pokud jste licencovaným uživatelem a licence vaší licencované společnosti končí, váš uživatelský účet ve TwoGo bude v tomto okamžiku zcela smazán.
  • Odstranění oprávnění k používání, pokud jste neoprávněným uživatelem licence.
  • Okamžité odstranění, pokud smažete svůj uživatelský účet.
 • Další údaje o profilu:
  • Vymazání po 365 dnech nečinnosti registrovaného uživatele.
  • Vymazání na konci licenční smlouvy: Pokud jste licencovaným uživatelem a licence vaší licencované společnosti končí, váš uživatelský účet ve TwoGo bude v tomto okamžiku zcela smazán.
  • Odstranění oprávnění k používání, pokud jste neoprávněným uživatelem licence.
  • Okamžité odstranění, pokud smažete svůj uživatelský účet.
 • Údaje o žádosti o cestu (počáteční a cílová adresa, nejbližší datum a čas odjezdu, poslední datum a čas příjezdu)
  • Okamžité odstranění, pokud uživatel zruší požadavek na cestu
  • Odstranění 41 dní po datu cesty.
2. Data při používání TwoGo prostřednictvím webového prohlížeče
2.1. Účely a právní základ zpracování údajů

Používáte-li TwoGo přes webový prohlížeč, zpracováváme Vaše osobní údaje bez ohledu na možné zpracování výše uvedených údajů:

 • Datum, kdy jste vstoupili do služby a jaká akce jste podnikli. Tyto informace používáme pro účely podpory a pro měření frekvence používání.
 • Protokolováme vaši IP adresu. To nám pomáhá předcházet útokům na systém a opravovat chyby ve službě.
 • Další informace naleznete v informacích o ochraně údajů pro použití našich webových stránek.

Zpracováváme údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, abychom mohli vytvořit váš uživatelský účet prostřednictvím webového prohlížeče, zpřístupnit jej a zpřístupnit TwoGo.

Pro některé účely zpracováváme údaje uvedené na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v měření toho, jak často se používá TwoGo.

2.2. Příjemci / kategorie příjemců

Ve výjimečných případech mohou být vaše osobní údaje přístupné pro účely podpory a údržby společností Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, protože aplikace TwoGo a vaše data jsou hostována a ukládána naším jménem na serverech poskytovaných a provozovaných společností Schwarz IT KG.

Abychom vám mohli poskytnout naše služby, využíváme geografické služby od HERE Europe BV, Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemsko. Přenášejí se následující data: začátek a cíl, začátek cesty a vaše IP adresa.

V závislosti na příležitosti a v nezbytném rozsahu předáváme vaše osobní údaje společnosti Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, protože zpracovává možné dotazy zákazníků, které provedete telefonicky, poštou nebo e-mailem v našem zastoupení.

Kromě toho mohou být vaše osobní údaje přístupné ostatním příjemcům případ od případu a pouze v nezbytném rozsahu, pokud je to nezbytné pro poskytnutí TwoGo.

2.3. Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste smluvně ani ze zákona povinni nám poskytnout výše uvedené osobní údaje. Pokud nám však údaje neposkytnete, nemůžeme vám poskytnout přístup k TwoGo prostřednictvím webového prohlížeče.

2.4. Doba skladování

Uložená data ukládáme po dobu 30 dnů.

3. Data při používání TwoGo prostřednictvím aplikace TwoGo
3.1. Účely a právní základ zpracování údajů

Používáte-li TwoGo prostřednictvím aplikace TwoGo, zpracováváme Vaše osobní údaje bez ohledu na možné zpracování výše uvedených údajů:

 • Datum, kdy jste vstoupili do služby a jaká akce jste podnikli. Tyto informace používáme pro účely podpory a pro měření frekvence používání.
 • Protokolováme vaši IP adresu. To nám pomáhá předcházet útokům na systém a opravovat chyby ve službě.
 • Vaše identifikace vašeho zařízení, jedinečné číslo koncového zařízení (IMEI = International Mobile Equipment Identity), jedinečné číslo účastníka sítě (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), číslo mobilního telefonu (MSISDN), MAC adresa pro použití WLAN, název vašeho mobilního zařízení, e-mail -Adresa
 • Použití oznámení push
  • Pokud používáte aplikace TwoGo pro Android nebo iOS, budete informováni o žádostech o cestování a změnách stavu cest prostřednictvím oznámení push. Za tímto účelem při prvním otevření aplikace (po instalaci, před registrací) vaše mobilní zařízení obdrží ID zařízení od Firebase Cloud Messaging Service od Google (FCM) nebo Apple Push Notification Service (APNS) pro TwoGo- Přiřazeno k aplikaci.
  • Když se přihlásíte do aplikace TwoGo prostřednictvím aplikace, bude vytvořené ID zařízení přiřazeno vašemu uživatelskému účtu. TwoGo poté zašle zašifrované zprávy serveru FCM nebo APNS, aby sdělovaly žádosti o cestování nebo změny stavu cest (např. Cesta byla zprostředkována nebo zprostředkovaná cesta byla změněna nebo zrušena). Server FCM nebo APNS vám tyto zprávy odešle na váš mobilní telefon. Operační systém Android nebo iOS předává zprávy do aplikace TwoGo v zařízení. Aplikace TwoGo vyhodnotí zprávy a provede příslušnou akci (např. Načtení údajů o cestě z aktualizovaného výletu ze serveru TwoGo, odhlášení uživatele atd.).
  • Chtěli bychom zdůraznit, že servery pro službu Fire Base Cloud Messaging (GCM) a Apple Push Notification Service (APNS) nespadají do působnosti „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna. 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů, volném pohybu údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES “
  • Prostřednictvím těchto serverů se však nepřenášejí žádná data, na jejichž základě lze navázat spojení s vaší osobou, takže od vás Google ani Apple nepřijímají osobní ani související údaje.

Zpracováváme údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, abychom mohli vytvořit váš uživatelský účet prostřednictvím aplikace TwoGo, zpřístupnit jej a zpřístupnit TwoGo.

Pro některé účely zpracováváme údaje uvedené na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v měření toho, jak často se používá TwoGo, a v zajištění technické stability a bezpečnosti aplikace.

3.2. Příjemci / kategorie příjemců

Ve výjimečných případech mohou být vaše osobní údaje přístupné pro účely podpory a údržby společností Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, protože aplikace TwoGo a vaše data jsou hostována a ukládána naším jménem na serverech poskytovaných a provozovaných společností Schwarz IT KG.

Abychom vám mohli poskytnout naše služby, využíváme geografické služby od HERE Europe BV, Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemsko. Přenášejí se následující data: začátek a cíl, začátek cesty a vaše IP adresa.

V závislosti na příležitosti a v nezbytném rozsahu předáváme vaše osobní údaje společnosti Netlution GmbH, Landteilstr. 33, 68163 Mannheim, protože zpracovává možné dotazy zákazníků, které provedete telefonicky, poštou nebo e-mailem v našem zastoupení.

Kromě toho mohou být vaše osobní údaje přístupné ostatním příjemcům případ od případu a pouze v nezbytném rozsahu, pokud je to nezbytné pro poskytnutí TwoGo.

3.3. Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste smluvně ani ze zákona povinni nám poskytnout výše uvedené osobní údaje. Pokud nám však údaje neposkytnete, nemůžeme vám prostřednictvím aplikace TwoGo poskytnout přístup k TwoGo.

3.4. Doba skladování

Uložená data ukládáme po dobu 30 dnů.

3.5. Google Analytics pro Firebase

Pomocí analytického nástroje Google Analytics pro Firebase vidíme, kolik uživatelů si nainstalovalo aplikaci TwoGo. Můžeme také vidět, že někdo klikl na jednu z našich reklam (např. Na Facebooku) a byl přesměrován ke stažení aplikace TwoGo. Neshromažďujeme ani nepřijímáme žádné informace, pomocí kterých lze uživatele osobně identifikovat. Informace shromážděné pomocí Google Analytics pro Firebase slouží pouze ke kompilaci statistik o úspěchu a využití našich reklamních kampaní. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem vychází ze zájmu o optimalizaci aplikace TwoGo a měření úspěchu reklam.

3.6. Firebase Crashlytics

Pokud dojde ke zhroucení aplikace TwoGo, dostaneme anonymní data, která ukazují, které funkce aplikace TwoGo byly uživatelem aplikace TwoGo naposledy použity před selháním. Tato data se týkají výhradně aplikace TwoGo a jejích funkcí a nelze je přiřadit žádnému jednotlivému uživateli. Používají se pouze pro analýzu chyb.

4. Použití údajů pro statistické účely
4.1. Účely a právní základ zpracování údajů

Pokud používáte TwoGo, zaznamenávají se a používají se zejména pro statistická vyhodnocení zejména následující data za předpokladu, že používáte TwoGo jako licencovaného uživatele.

Tato informace již není spojena s osobou. Jedná se o agregovaná a tedy anonymizovaná data, která se skládají z následujících informací:

4.1.1. Statistiky uživatelů
 • Adresa bydliště [pouze město. Pokud je v tomto městě zaregistrováno méně než 5 uživatelů, pak pouze země]
 • Pohlaví [pouze pokud je ve městě zaregistrováno alespoň 5 uživatelů stejného pohlaví]
 • Datum poslední aktivity [pouze v případě, že bylo aktivních alespoň 5 uživatelů ve stejný den, jinak agregace na měsíc (zobrazen jako 01.měsíc.rok) nebo rok (zobrazen jako 01.01.rok)]
 • Nahrál profilový obrázek [y / n]
 • Poskytl údaje o vozidle [y / n]
 • Nahrál obrázek vozidla [y / n]
 • datum registrace
 • Minimální délka cesty (v procentech) společné cesty
 • Umístění omezeno na ženy [y / n, pouze pokud je pohlaví ženy]
 • Maximální doba odbočky (v minutách)
 • preferovaná role (řidič / cestující / oba)
 • Datum registrace [pouze v případě, že je registrováno nejméně 5 uživatelů ve stejný den, jinak agregace do měsíce (zobrazeno jako 01.měsíc.rok) nebo do roku (zobrazováno jako 01.01.rok)]
4.1.2. Statistiky žádostí o cestování podle místa organizace
 • Požadovaná role pro tuto cestu
 • Výlet je uspořádán [y / n]
 • Uživatel je řidič [y / n]
 • Datum zahájení / ukončení [zaokrouhleno na hodinu]
 • Start / cíl [pouze město]
 • Datum poslední aktivity
 • Vzdálenost na trasu
 • Počet volných míst pro cestující
 • Maximální doba odbočky
 • Potenciální úspory [CO2 a €]
 • Uživatelské rozhraní, přes které byl požadavek vytvořen [kalendář, web, mobilní aplikace]
 • Uživatel uvolnil zobrazení své vlastní polohy pro cestující [y / n]
4.1.3. Denní statistiky podle místa organizace
 • Počet blokovaných uživatelů, kteří nemohli službu používat v klíčové datum
 • Počet uživatelů, kteří svou e-mailovou adresu nepotvrdili

Zpracováváme údaje uvedené na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je poskytovat našim licencovaným obchodním zákazníkům zadaná data v určené formě, protože to je součást naší nabídky služeb pro naše firemní zákazníky.

4.2. Příjemci / kategorie příjemců

Ve výjimečných případech mohou být statistické údaje přístupné pro účely podpory a údržby od společnosti Schwarz IT KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, protože aplikace TwoGo a vaše data jsou hostována a ukládána naším jménem na serverech poskytovaných a provozovaných společností Schwarz IT KG.

Statistické údaje budou předávány vašemu zaměstnavateli / klientovi, pokud se jedná o licencovaného obchodního zákazníka TwoGo a ve své funkci používáte TwoGo jako licencovaný uživatel.

Kromě toho mohou být vaše osobní údaje přístupné ostatním příjemcům případ od případu a pouze v nezbytném rozsahu, pokud je to nezbytné pro poskytnutí TwoGo.

4.3. Povinnost poskytnout vaše údaje

Nejste právně ani smluvně povinni nám poskytnout uvedené údaje. Data jsou však vytvořena, jakmile použijete TwoGo a jsou zpracovávána pro uvedené účely a uvedeným způsobem.

4.4. Doba skladování

Uvedené statistické údaje jsou u nás uloženy po dobu jednoho roku. Bez ohledu na to může váš zaměstnavatel / klient data uchovávat déle, ale nemáme na to žádný vliv.

D. Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo podle čl. 15 odst. 1 GDPR požadovat bezplatně informace o osobních údajích o vás uložených.

Kromě toho, pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte právo na opravu (čl. 16 GDPR), vymazání (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) vašich osobních údajů.

Pokud je zpracování dat založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo svítí. f) GDPR je založeno, máte právo na vznesení námitky podle článku 21 GDPR. Pokud proti zpracování údajů vznesete námitky, k tomu nedojde v budoucnu, pokud správce neprokáže přesvědčivé legitimní důvody pro další zpracování, které převáží nad zájmem subjektu údajů v námitce.

Pokud jste zpracované údaje poskytli sami, máte právo na předávání údajů v souladu s čl. 20 GDPR.

Je-li zpracování údajů založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna, aniž by to ovlivnilo legalitu předchozího zpracování.

Ve výše uvedených případech, pokud máte nějaké dotazy nebo máte-li stížnosti, kontaktujte prosím úředníka pro ochranu údajů písemně nebo e-mailem. Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru nad ochranou údajů. Odpovědný je dozorčí úřad pro ochranu údajů ve federálním státě, ve kterém žijete nebo ve kterém má odpovědná osoba sídlo.

E. Kontaktní pracovník pro ochranu údajů

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se zpracování vašich údajů nebo výkonu vašich práv, můžete se obrátit na odpovědného úředníka pro ochranu údajů u odpovědné osoby:

datenschutz süd GmbH
- klíčové slovo Schwarz Mobility Solutions -
Wörthstrasse 15
97082 Würzburg

E-mail: office@datenschutz-sued.de